You are on page 1of 1

CAPITOLUL 10. TAXELE 1.

Caracterizare generala Taxele - sunt sume platite de persoanele fizice sau juridice pentru utilizarea unui serviciu public care e efectuat de organele centrale sau locale ale administratiei de stat sau alte institutii publice. Taxa e un tarif stabilit oficial. Ea reprezinta plata contra unui serviciu, nu contravaloarea serviciului. Nivelul tarifului e determinat de costul productiei, pe când nivelul taxei e determinat pe criterii diferite. Criteriile ce stau la baza stabilirii nivelului taxei sunt: - situatia financiara a statului; - avantajul beneficiarului serviciului; - scopul urmarit de stat; - costul serviciului, etc. Taxele sunt foarte elastice. Comparativ cu preturile, taxele nu reprezinta costul propriu-zis al unui serviciu. Pretul este legat de activitatea de productie care creaza bunul material. Tot caracteristic taxelor este obligativitatea lor si nerambursabilitatea. În general, serviciile solicitate de public sunt necesare, deci nu se poate renunta la acestea, de aici rezultând faptul ca nu se poate evita plata taxelor. Perceperea taxelor se poate face în doua moduri: 1) direct - presupune încasarea taxei de catre institutia prestatoare de servicii. 2) indirect - prin aplicarea de timbre fiscale asupra cotelor supuse taxelor. Sfera taxelor practicate în economie este destul de cuprinzatoare, privind toate serviciile publice prestate de autoritatea de stat sau alte institutii publice. Aceasta sfera cuprinde: 1) Taxele judecatoresti - care se percep pentru actiunile introduse de persoanele fizice sau juridice la instantele judecatoresti ce urmeaza a fi solutionate într-un termen mai lung sau mai scurt. Ele se constituie venituri la bugetul de stat. Motivatia aplicarii acestor taxe sta în: mijloc pentru dezvoltarea simtului raspunderii, limitarea deschiderii cu usurinta a diferitelor actiuni, descurajarea solicitarilor inutile. În functie de natura serviciului taxat sunt: - taxe de jurisdictie civila sau penala; - taxe de notariat - se platesc pentru toate serviciile efectuate de notariat (înregistrarea rectificarilor la actele de stare civila, eliberarea duplicatelor dupa certificatele de constatare, schimbare a numelui, autentificari de acte); - taxe de consulat - percepute de oficiile diplomatice si consulare pentru anumite servicii ca: înregistrarea cererilor pentru eliberarea documentelor de calatorie; vize de intrare, iesire sau tranzit; legalizarea semnaturilor, sigiliilor organelor de stat; lichidarea succesiunilor în strainatate etc. Tariful pentru plata taxelor consulare este în sume fixe, diferentiate pe tipuri de servicii cnsulare. Încasarea taxelor se face în moneda tarii de resedinta la cursul oficial; - taxe de administratie - percepute de organele administratiei de stat pentru scolarizare, eliberarea de pasapoarte, permise, autorizatii, taxe sanitare etc.. 2) Taxele vamale - reprezinta o categorie aparte a impozitelor indirecte pentru ca se aseaza asupra acelor marfuri ce provin din import sau fac obiectul exportului sau tranzitului. Exista trei tipuri de taxe vamale: 1. Taxe vamale de export 2. Taxe vamale de tranzit 3. Taxe vamale de import Dupa sfera lor de cuprindere, taxele vamale pot fi: - ad-valorem - se exprima ca o cota procentuala din valoarea marfii importate; - specifice - stabilite ca suma fixa pe unitatea fizica de marfa importata (tona, bucata etc.); - compuse - o combinatie a celorlalte doua. Tarifele vamale în functie de marimea cotelor si de conditiile de aplicare sunt: - autonom - conventional - preferentiale - anti-dumping si sanctional - au cel mai ridicat nivel. 1. Taxe vamale de export – cu frecventa redusa, pentru ca statele sunt interesate în încurajarea exportului de marfuri (ele reprezinta o cale de procurare a resurselor valutare). Perceperea lor are un rol fiscal si economic. Ex: la materiale prime – încurajeaza prelucrarea lor în tara. 2. Taxe vamale de tranzit – se aplica asupra marfurilor care fac obiectul exportului si tranziteaza alta tara, în conditiile folosirii mijloacelor de transport (cai ferate). Tarile sunt interesate în nepracticarea acestor taxe, deoarece se mareste volumul tranzitului, aducând dupa sine valuta datorita tarifelor practicate pentru folosirea cailor ferate sau a drumurilor.