You are on page 1of 3

SWOT ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ - ΠΑΡΑΓΌΝΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΎΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΆΜΕΩΝ – ΑΔΥΝΑΜΙΏΝ –ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΏΝ ΜΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ:
ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΘΑ ΒΡΕΊΤΕ ΚΆΠΟΙΑ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΆΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΊΩΣΗ
ΤΗΣ SWOT ΑΝΆΛΥΣΗΣ ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΏΝ ΠΑΡΑΓΌΝΤΩΝ.
ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΑΥΤΆ ΏΣ ΣΗΜΕΊΑ ΑΝΑΦΟΡΆΣ
ΌΤΑΝ ΚΆΝΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΝΆΛΥΣΗ

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ –
ΔΥΝΆΜΕΙΣ

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ - ΑΔΥΝΑΜΊΕΣ

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ?
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΆ ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ?
USP'S (UNIQUE SELLING POINTS)?
ΠΗΓΈΣ, ΚΕΦΆΛΑΙΟ, ΆΝΘΡΩΠΟΙ?
ΕΜΠΕΙΡΊΑ, ΓΝΏΣΗ, ΔΕΔΟΜΈΝΑ,
ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗ?
ΧΡΗΜΑΤΙΚΌ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ,
ΠΙΘΑΝΈΣ ΑΠΟΔΌΣΕΙΣ?
MARKETING - REACH, ΔΊΚΤΥΟ
ΔΙΑΝΟΜΉΣ, ΕΠΊΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΓΟΡΆ?
ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ?
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΉ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ?
ΤΙΜΉ, ΑΞΊΑ, ΠΟΙΌΤΗΤΑ?
ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΌΝΤΑ,
ΔΙΠΛΏΜΑΤΑ?
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ, ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ, IT,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ?
ΚΟΥΛΤΟΎΡΑL, ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΌΤΗΤΑ,
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ?
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΚΆΛΥΨΗ, ΔΙΑΔΟΧΉ?
ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ ΚΑΙ ΑΞΊΕΣ ?

ΧΆΣΜΑ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ?
ΈΛΛΕΙΨΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΎ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΟΣ?
ΦΉΜΗ, ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΚΑΙ ΚΆΛΥΨΗ?
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΊ ΠΌΡΟΙ?
ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΆΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ
ΕΥΆΛΩΤΗ.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΆΜΜΑΤΑ, DEADLINES ΚΑΙ
ΠΊΕΣΗ?
ΜΕΤΡΗΤΆ ?
ΣΥΝΈΧΕΙΑ, ΑΛΥΣΊΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ?
ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ, DISTRACTION?
ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ,
ΠΡΟΒΛΈΨΕΩΝ?
ΗΘΙΚΌ, ΑΦΟΣΊΩΣΗ, LEADERSHIP?
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ (ΕΥΕΛΙΞΊΑ
ΑΥΤΏΝ ΚΤΛ)?
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΚΆΛΥΨΗ, ΔΙΑΔΟΧΉ?

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ -ΑΠΕΙΛΈΣ

ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ?
ΠΌΣΟ ΕΥΆΛΩΤΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΉΣ?
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΤΆΣΗ, ΚΑΙ ΤΆΣΗ ΤΟΥ
LIFESTYLE?
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΈΣ ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ ?
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΈΣ ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ?
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ?
IT ΑΝΆΠΤΥΞΗ?
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ- ΣΤΌΧΟΙ ΤΩΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΏΝ?

ΕΞΑΓΩΓΈΣ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ΦΥΓΉ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΩΝ ΑΝΘΡΏΠΩΝ ΣΥΜΒΌΛΑΙΑ? ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ? ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΙΚΉ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗ? ΥΠΌΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ? ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ –ΕΣΩΤΕΡΙΚΆ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΏΣ ? ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ? ΕΠΟΧΙΑΚΉ ΕΠΙΡΡΟΉ ? PARTNERSHIPS. ΈΛΛΕΙΨΗ ΚΑΛΏΝ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ MARKETING ΠΙΘΑΝΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΠΙΘΑΝΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΑΠΕΙΛΏΝ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΕΠΙΠΡΌΣΘΕΤΩΝ ΤΜΗΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΉ ΕΠΈΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΊΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ ΣΕ ΝΈΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΙΘΑΝΉ ΕΊΣΟΔΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΏΝ ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ ΝΈΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΑΥΞΆΝΟΥΝ ΤΟ ΚΌΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΣΥΝΕΧΌΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΈΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΚΎΚΛΟΥ . TO R&D ΕΊΝΑΙ ΠΊΣΩ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ ΚΑΛΉ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ. ΚΆΘΕΤΗ Η ΟΡΙΖΌΝΤΙΑ ΙΔΈΕΣ ? ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗL? ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ΣΥΜΒΌΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΈΝΤΡΩΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΆ ΚΟΜΜΆΤΙΑ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ ? ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ? ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΩΝ ? ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΉ. SURPRISE. ΥΨΗΛΌ ΚΌΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΕΣ ΚΛΊΜΑΚΑΣ.ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ? ΖΉΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ? ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΕΠΙΡΡΟΉ? ΝΈΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ. ΈΛΛΕΙΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΏΝ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ – ΔΥΝΑΤΉ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ. ΜΗ ΞΕΚΆΘΑΡΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΔΥΝΑΤΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΩΜΈΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ – ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΥΨΗΛΉ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΌ ΕΥΡΈΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΌΜΕΝΗ ΑΣΘΕΝΉΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΜΆΡΚΑ/ΦΉΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ. ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΓΜΈΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ. DISTRIBUTION? ΟΙΚΟΝΟΜΊΕΣ ΚΛΊΜΑΚΑΣ. ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΚΑΙ ΝΈΑ ΑΓΟΡΈΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΉ ΓΡΑΜΜΉ ΚΤΛ. KNOW HOW ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ. AGENCIES. ΕΙΣΑΓΩΓΈΣ? ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΕΜΠΟΔΊΩΝ? ΝΕΑΣ USP'S? ΑΝΥΠΈΡΒΛΗΤΕΣ ΑΔΥΝΑΜΊΕΣ? ΤΑΚΤΙΚΈΣ: EG. ΌΓΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΚΤΛ? ΕΠΟΧΙΑΚΉ ΕΠΙΡΡΟΉ ? ΠΙΘΑΝΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΔΥΝΆΜΕΩΝ ΠΙΘΑΝΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΏΝ ΔΥΝΑΤΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ.

ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΉΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΏΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΏΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΈΣ ΑΛΛΑΓΈΣ ΑΛΛΑΓΉ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΆ ΠΡΌΤΥΠΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΚΤΛ .ΕΞΑΓΟΡΆ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΏΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΣΥΜΜΑΧΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΚΆΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΉΣ ΓΡΑΜΜΉΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΈΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΑΛΛΆΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΎΕΙ ΑΓΟΡΆ.