You are on page 1of 1

ELEWACJE - stan projektowany

skala 1:100 3

3

4 5 1

4

1

2

2

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWA

3

3 1

1 2 2

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNA
Inwestor: Anna Kubieniec ul. II-go Pułku Lotniczego 45/1A 31-867 Kraków
Nazwa i adres obiektu bud.

1. Szlachetna zaprawa tynkarska BOLIX.
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno - Konstrukcyjna

ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ Z TARASEM; Dz. nr 3586/4, śywiec ul.Kocurowska 138 (150 Stary numer)
Nazwa rysunku

ELEWACJE - stan projektowany
inz.ARTUR LUDOMIRSKI
31-872 Kraków , os.Dywizjonu 303 bl.11/100a

2. Cokół, frag. elewacji oraz wykończenia kominów wykonać z elementów łupanych firmy PETRA - lub według decyzji inwestora

Zespół proj.
Autor projektu:

Imię i nazwisko; numer uprawnień

Podpis: Data
tel./fax. (012) 649-07-59
Projektant: Asystent:
Wszelkie prawa autorskie zastrzeŜone, ze szczególnym uwzględnieniem Asystent: przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami). KaŜde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie moŜliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej, Sprawdził: inŜ. Artur Ludomirski.

08.2011r

3. Dachówka lub blachodachówka nawiązująca kolorystycznie do istniejącej dachówki.

inŜ. Artur Ludomirski BPPAiNB. Upr. 117/82 mgr inŜ. arch. Renata Chmielewska-Suruło Upr. 45/2001

Stadium

P.B.
Skala Nr rysunku

4. Stolarka okienna plastikowe w kolorystyce imitującej drzewo dębowe. Stolarka o wymiarach stolarki okiennej z istniejącej części - 800x1000mm oraz 1150x1350mm. 5. Stolarka drzwiowa wg decyzji Inwestora.

1:100 A-8