You are on page 1of 15

zelene alge

Oblici talusa Jednostanični .

kauloide i filoide. Pokretni oblici imaju bičeve jednake dužine "Isocontae".Kod razvijenih nitastih oblika . Kod odvedenijih zelenih alga možemo na stelji razlikovati rizoide. Kolonijalni .heterotrihni talus.

Razmnožavaju se nespolno (vegetativno. Pigmenati: klorofil a i b.Imaju 1 ili više jezgara. Pričuvne tvari su škrob i kapljice ulja. dijelovima kolonija. Česta je i uljem povezana biljna boja hematokrom (vrsta crvenog karotinoida). dosta čest kod trajnih stanica (cistozigota). . Vegetativan tip razmnožavanja imaju jednostanične zelene alge (diobom stanica. Plastidi – kloroplasti (vrčasti. vrpčasti. Često posjeduju pirenoide. a vanjski iz pektina (često rasluzi). pločasti. a višestanične fragmentacijom talusa). okrugli. mrežasti). α i β karotine. zvjezdasti. Primitivniji oblici imaju gole stanice dok je kod ostalih unutarnji sloj membrane iz celuloze. sporama) i spolno. ksantofile (lutein).

Nespolno se razmnožavaju zoosporama. crvenu očnu pjegu i kontraktilne vakuole. Spolni način razmnožavanja je gametogamija. Gamete se razvijaju u jednostaničnim gametangijima. crvena očna pjega i kontraktilna vakuola. a klije nakon faze mirovanja. Produženog su oblika (kruške) s apikano smještenim bičevima (2-4) koji su iste dužine. Ipak neke se zelene alge razmnožavaju aplanosporama kod kojih nedostaju bičevi. Imaju jednu jezgru. Produkt kopulacije je diploida zigota koja često postaje trajna stanica ili cistozigota. vrčasti kloroplast. .

.sporokarp ili zigotni plod.Najviši stupanj spolnog razmnožavanja postignut je kod roda Coleochateae. (oplodnja se odvija u samom oogoniju. podražuju se okolne stanice = primitivna vrsta ploda .

Kloroficeje u vegetativnom stadiju mogu biti: • • • redoviti haplonti (diploidna jedino zigota) redoviti diplonti (haploidne jedino gamete) po prvi put utvrđena izmjena generacija (Ulva). . S obzirom na morfološki izgled generacija razlikujemo izomorfnu (homolognu) i heteromorfnu (antitetsku) izmjenu generacija.

RAZVOJNI CIKLUS REDOVITIH HAPLONATA Spajanje gameta ZIGOTA (2n) HAPLODNA FAZA HAPLODNA FAZA (n) (n) ADULTNI OBLIK (n) R! DIPLOIDNA FAZA (2n) .

RAZVOJNI CIKLUS REDOVITIH DIPLONATA R! DIPLOIDNA DIPLOIDNA FAZA FAZA (2n) (2n) GAMETE (n) ADULTNI OBLIK (2n) HAPLOIDNA FAZA (n) Spajanje gameta .

RAZVOJNI CIKLUS KOD VRSTA S IZMJENOM GENERACIJA DIPLOIDNA DIPLOIDNA FAZA FAZA (2n) (2n) R! HAPLODNA HAPLODNA FAZA FAZA (n) (n) SPOROFIT GAMETOFIT Spajanje gameta SPORE (n) GAMETE (n) .

GAMETOFIT (n) GAMETANGIJI (n) GAMETE (n) ZIGOTA (2n) R! SPORA (n) SPORA (2n) SPORANGIJI (2n) SPOROFIT (2n) .

IZOMORFNA IZMJENA GENERACIJA IZOMORFNA IZMJENA GENERACIJA GAMETE (n) a gamet ajanje Sp SPOROFIT R! SPORE (n) GAMETOFIT .

HETEROMORFNA IZMJENA GENERACIJA HETEROMORFNA IZMJENA GENERACIJA GAMETE ta (n) je game Spajan R! SPOROFIT SPORE (n) GAMETOFIT .

simbionti u lišajevima • obraštaju vodeno bilje (epifiti) pa i životinje Ishodište zelenih alga su prabičaši. a mogu se dovesti u vezu s primitivnim mahovinama i papratima. koje nisu otišle dalje od flagelatnih oblika (Volvocales) na koje možemo nadovezati ostale skupine jednostavnijih oblika pa sve do onih s vrlo diferenciranom steljom. . Žive: • plankton ili bentos slatkih voda • u moru kao bentoski organizmi u litoralnoj zoni • na kori vlažnog drveća. ali sekundarno mogu biti i heterotrofi.Pojavljivanje i način života Pretežno autotrofni organizmi. stijenama. što se vidi i po najprimitivnijim algama ove skupine. vlažnom tlu. Kloroficeje su poznate od silura.

razred PRASINOPHYCEAE 2.Odjel Chlolophyta objedinjuje: 1. razred CHLOROPHYCEAE 3. razred CONJUGATOPHYCEAE .