You are on page 1of 1

Zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej sprzedawca musi odpowiedzieć na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej

złożenia. Niezależnie od tego, czy jego decyzja jest odmowna, czy nie, powinien zmieścić się w tym terminie. Wymóg taki przewiduje art. 8 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Zgodnie z nim w sytuacji bezskutecznego upływu tego terminu przyjmuje się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną. Poinformowanie konsumenta Bardzo często zdarza się jednak, że sprzedawca starają się naginać ustawowy termin wskazując konsumentowi rzekome zaniedbania po jego stronie. Jednym z nich są twierdzenia sprzedawcy, jakoby reklamacja już dawno została rozpatrzona odmownie, a towar czeka na odbiór. Jakiekolwiek pytania o brak informacji, są zbywane pouczeniem o tym, że to nie sprzedawca powinien być najbardziej zainteresowany losem zakupionej rzeczy. Zadaj pytanie: Forum prawników Otóż nie. Zgodnie z przepisami jednym z obowiązków sprzedawcy jest poinformowanie konsumenta o rozstrzygnięciu dotyczącym roszczeń. Wbrew częstym poglądom to nie konsument ma obowiązek dowiadywać się co do stanu swojej reklamacji. To po stronie sprzedawcy istnieje zatem obowiązek przekazania informacji na temat merytorycznego załatwienia sprawy. Jeżeli w terminie dwóch tygodni nie zostaniemy powiadomieni, wtedy też zgodnie z prawem nasza reklamacja została przyjęta. Obowiązkiem sprzedawcy jest poinformowanie klienta o swojej decyzji. Nie może on się zasłaniać tym, że klient nie dowiadywał się co się dzieje z reklamacją. Nawet jeżeli decyzja na temat reklamacji została rzeczywiście podjęta w terminie, to brak poinformowania o niej konsumenta w terminie 14 dni oznacza niespełnienie ustawowych obowiązków. Tym samym na mocy art. 8 ust. 3 ustawy reklamacja jest uznawana za uzasadnioną.