You are on page 1of 4

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie HARMONOGRAM REKRUTACJI NA I ROK STUDIW W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W LUBLINIE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 OBOWIZKOWA INTERNETOWA

REJESTRACJA KANDYDATW Lp . 1. Data Tre Internetowa Rejestracja (IRK) obowizuje kandydatw na studia stacjonarne pierwszego stopnia na wszystkich kierunkach, na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku biologia, na studia stacjonarne jednolite magisterskie na kierunku weterynaria oraz na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia. Kandydat dokonuje opaty na indywidualne konto wygenerowane dla kadego kandydata w systemie IRK. Wysoko opaty musi by zgodna z liczb wybranych kierunkw i form studiw. Internetowa Rejestracja Kandydatw na studia niestacjonarne (wieczorowe) na kierunki biotechnologia, weterynaria. Kandydat dokonuje opaty na indywidualne konto wygenerowane dla kadego kandydata w systemie IRK. Komunikat na indywidualnym koncie kandydata w IRK, ktry bdzie zawiera nastpujce informacje: 1) numer sali, w ktrej bdzie odbywa si egzamin praktyczny z rysunku na kierunek architektura krajobrazu. 2) miejsce i termin sprawdzianu podstawowych umiejtnoci jedzieckich na kierunek hipologia i jedziectwo. 3) numer sali, w ktrej bdzie odbywaa si weryfikacja deklaracji dla kandydatw na II stopie studiw stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunkw pokrewnych. 1. Egzamin praktyczny z rysunku odrcznego dla kandydatw na kierunek architektura krajobrazu. Miejsce: Collegium Agronomicum, ul. Akademicka 15, godz. 900. Kandydat otrzymuje na miejscu materiay i przybory do rysowania Uwaga: Naley zgosi si o godz. 830 we wskazanym miejscu wraz z dowodem osobistym. 2. Sprawdzian z pierwszego kontaktu z Strona 1 z 4

od 15 maja 2012 r. do 4 lipca 2012 r.

2. 15 maja 2012 r. 24 sierpnia 2012 r.

3. 6 lipca 2012 r.

4.

9 lipca 2012 r. godz. 900

Harmonogram rekrutacji 2012/2013 w UP w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie koniem dla kandydatw na kierunek hipologia i jedziectwo. Miejsce: Gospodarstwo Dowiadczalne Felin, Lublin ul. Dowiadczalna 45, godz. 900. Kandydat powinien posiada strj do jazdy konnej i zawiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza do uprawiania jedziectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Uwaga: Naley zgosi si o godz. 830 we wskazanym miejscu wraz z dowodem osobistym. 3. Weryfikacja deklaracji dla kandydatw na II stopie studiw stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunkw pokrewnych Collegium Agronomicum, ul. Akademicka 15. Uwaga: Naley zgosi si o godz. 845 we wskazanym miejscu wraz z dowodem osobistym i deklaracj kierunku pokrewnego. Ogoszenie wynikw: (lista i indywidualne konto kandydata w systemie IRK). 1) z egzaminu praktycznego 2) ze sprawdzianu podstawowych umiejtnoci jedzieckich Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Komunikat o osobach zakwalifikowanych na studia. Kandydat otrzymuje informacj z postpowania kwalifikacyjnego o uzyskanym statusie: zakwalifikowany lub niezakwalifikowany, na swoje indywidualne konto w systemie IRK. Informacja bdzie dostpna take na listach wywieszonych na tablicach ogoszeniowych Wydziaowych Komisji Rekrutacyjnych, budynek: Collegium Agronomicum, ul. Akademicka 15. Internetowa Rejestracja Kandydatw na studia niestacjonarne (zaoczne) dodatkowy nabr. Skadanie dokumentw przez osoby, ktre zostay zakwalifikowane na studia. Miejsce skadania dokumentw: Sekretariaty Wydziaowych Komisji Rekrutacyjnych (dokadne informacje na indywidualnych kontach kandydata w systemie IRK). Kandydaci, ktrzy zo wszystkie wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie otrzymaj status: przyjty (informacja na indywidualnym koncie w systemie IRK. Wykaz dokumentw w zaczniku [ za. 1 ] [ za. 2 ] Strona 2 z 4

5. 9 lipca 2012 r.

6. 7.

10 lipca 2012 r. godz. 1200

10 lipca 2012 r. godz. 1500

8. 9.

11 lipca 2012 r. 16 wrzenia 2012 r. 11, 12 lipca 2012 r. w godz. 800 - 1800

Harmonogram rekrutacji 2012/2013 w UP w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 10. 16 lipca 2012 r. I lista rezerwowa Komunikat o zwolnionych miejscach osoby, ktre nie zostay zakwalifikowane na studia stanowi grup rezerwow i bd kwalifikowane na podstawie listy rankingowej na zwolnione miejsca w ramach kierunku na ktry dokonali rejestracji. Kwalifikacja odbywa si automatycznie w systemie. Informacj o zakwalifikowaniu kandydat otrzymuje na swoim indywidualnym koncie. Kandydaci, ktrzy nie zostali zakwalifikowani na wybrany kierunek studiw z powodu braku miejsc, otrzymaj na swoje konto informacj o wolnych miejscach na innych kierunkach. Kwalifikacja na inny kierunek odbdzie si w ramach tej samej opaty rekrutacyjnej. Skadanie dokumentw przez osoby, ktre zostay zakwalifikowane na studia w turze na zwolnione miejsca w sekretariatach Wydziaowych Komisji Rekrutacyjnych (dokadne informacje na indywidualnych kontach kandydata). Komunikat o zwolnionych miejscach: Kwalifikacja odbywa si automatycznie w systemie. Informacj o zakwalifikowaniu kandydat otrzymuje na swoim indywidualnym koncie. Skadanie dokumentw przez osoby, ktre zostay zakwalifikowane na studia w kolejnej turze na zwolnione miejsca w sekretariatach Wydziaowych Komisji Rekrutacyjnych (dokadne informacje na indywidualnych kontach kandydata). Ogoszenie kolejnego naboru na kierunkach na ktrych pozostay jeszcze wolne miejsca na studiach stacjonarnych. Rejestracja kandydatw w systemie IRK. Komunikat o osobach zakwalifikowanych na studia niestacjonarne wieczorowe na kierunki: biotechnologia, weterynaria. Skadanie dokumentw przez osoby, ktre zostay zakwalifikowane na studia niestacjonarne wieczorowe na kierunki: biotechnologia, weterynaria w sekretariatach Wydziaowych Komisji Rekrutacyjnych (dokadne informacje na indywidualnych kontach kandydata). Komunikat o osobach zakwalifikowanych na studia stacjonarne oraz niestacjonarne za wyjtkiem studiw niestacjonarnych wieczorowych na kierunki biotechnologia, weterynaria. Skadanie dokumentw przez osoby, ktre zostay

11. 17, 18 lipca 2012 r. w godz. 800 - 1600 12. 20 lipca 2012 r. II lista rezerwowa 13. 23, 24 lipca 2012 r. w godz. 800 - 1600 14. 1 sierpnia -16 wrzenia 2012 r. 15. 27 sierpnia 2012 r. 16. 28, 29 sierpnia 2012 r. w godz. 800 -1600

17.

17 wrzenia 2012 r.

18.

Harmonogram rekrutacji 2012/2013 w UP w Lublinie Strona 3 z 4

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 18, 19 wrzenia 2012 r. w godz. 800 -1600 zakwalifikowane na studia w sekretariatach Wydziaowych Komisji Rekrutacyjnych (dokadne informacje na indywidualnych kontach kandydata).

Wane informacje dla kandydatw: 1. Kandydaci na studia drugiego stopnia wybieraj kierunek studiw i specjalno. Zaproponowane do wyboru specjalnoci zostan utworzone pod warunkiem zgoszenia si 15 osb chtnych do studiowania na danej specjalnoci. Jeeli specjalno nie zostanie utworzona z powodu braku chtnych kandydaci otrzymaj propozycj wybrania innej specjalnoci w ramach tej samej opaty rekrutacyjnej. 2. Kandydat na studia moe skorzysta z komputera i drukarki w dni robocze Lublin ul. Akademicka 15, Collegium Agronomicum, sala nr 9 w godz. 900 1500 od 1 czerwca 2012 r. 3. Kandydat na studia na Wydzia Nauk Rolniczych w Zamociu (kierunek rolnictwo, biologia) moe skorzysta z komputera i drukarki w dni robocze Zamo ul. Szczebrzeska 102, sala nr 3, godz. 900 1500. 4. Uczelnia zapewnia zakwaterowanie na czas postpowania kwalifikacyjnego w Domu Studenckim Cebion ul. Langiewicza 6, tel. 81 441-14-80. Odpatno za jedn dob wynosi 25 z. Lublin, dnia 20 marca 2012 r.

Harmonogram rekrutacji 2012/2013 w UP w Lublinie Strona 4 z 4