P. 1
Fisa Post Sef de Echipa Pamfile Aurel

Fisa Post Sef de Echipa Pamfile Aurel

|Views: 150|Likes:
Published by Marian

More info:

Published by: Marian on Apr 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

Aprobat, Director: ……………… ……..

FIŞA POSTULUI
Anexa la contractul individual de munca…………/…………

1. POSTUL: Şef Echipă 2. Cerinţele postului : -studii : liceu/ tehnice medii -instruire :scoala / curs de calificare in meserie -experienţă : minim 3 ani în actvitate -abilitaţi :distributivitate, capacitate de organizare, comunicare, control 3. Nivel ierarhic Este subordonat direct conducatorului locului de munca desemnat de catre director. 4. Relaţii : a) - Funcţionale : cu şefii de echipă, cu toţi şefii de compartimente; b) - De colaborare : cu echipa din care face parte, cu toate compartimentele, cu persoanele fizice sau juridice (clienţi) ce colaborează cu societatea; c) - De reprezentare : beneficiarii lucrării, clienţi 5. Atribuţii şi responsabilităţi 1. Organizează locul de muncă astfel încât formaţia de lucru să poată realiză lucrarea în termen şi în condiţii de asigurare a calitatii, protectiei mediului si SSM; 2. Asigură alegerea, pregătirea sculelor şi dispozitivelor de lucru; 3. Adoptă metodele de lucru adecvate; 4. Repartizează corespunzător sarcinile de lucru personalului din subordine; 5. Verifică cunoaşterea tehnologiei de lucru de către executanţi; 6. Împreună cu executanţii, execută lucrarile conform cerinţelor specificate prin instrucţiunile de lucru, fişele tehnologice; 7. Execută încercările, măsurătorile şi probele stabilite; 8. Supravegheză personalul executant pentru aplicarea şi respectarea procedurii şi a normelor de securitate si sanatate in munca; 9. Execută lucrările de remedieri şi service rezultate în urma reclamaţiilor clienţilor; 10. Stabileşte necesarul de resurse materiale şi EMM necesare pentru execuţie; 11. Instruieşte personalul ce urmează a executa lucrarea; 12. Efectuează şi întocmeşte înregistrările legate de procesul de realizare, monitorizarea şi măsurarea produsului; 13. Participă la măsurătorile efectuate de alte laboratoare specializate; 14. Colectează şi interpretează rezultatele măsurătorilor efectuate la produsul realizat; 15. Inspectează şi verifică serviciul furnizat clientului. 1

16. Răspunde de respectarea condiţiilor de transport, manipulare, depozitare a materialelor şi produselor folosite în execuţia lucrării/ produsului, în conformitate cu prevederile procedurilor, instrucţiunilor şi reglementărilor aplicabile. 17. Identifica si informează conducatorul locului de munca de neconformităţile identificate; 18. Urmareste aplicarea acţiunior corective / preventive aprobate în termenele stabilite si efectele acţiunilor corective / preventive dispuse şi informează şeful ierarhic; 19. Păstrează înregistrările calităţii si mediului rezultate din realizarea produsului / serviciului ; 20. Este informat privind riscurile pentru securitate si si sanatate in munca precum si cu masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul postului de lucru; 21. Este consultat si participa la discutarea tuturor problemelor securitatii si sanatatii in munca; 22. Este instruit suficient si adecvat in domeniul securitatii si sanatatii in munca, periodic si ori de cite ori este necesar, iar instruirea este adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri; 23. Isi desfasoara activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite astfel incit sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atit propria persoana cit si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca; 24. In vederea realizarii obiectivelor securitatii si sanatatii in munca are obligatia: -sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele si alte mijloace de productie -sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat; -sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii si sa utilizeze corect aceste dispozitive; -sa comunice imediat directorului/serviciului extern de prevenire si protectie orice situatie de munca pe care din motive intemeiate o considera un pericol pentru securitatea si sanatatea in munca; -sa aduca la cunostiinta conducatorului locului de munca si/sau directorului accidentele suferite de propria persoana; -sa coopereze cu directorul si/sau cu serviciul extern de prevenire si protectie pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de inspectorii de munca sau de inspectorii sanitari in vederea protectiei sanatatii si securitatii lucratorilor; -sa coopereze cu directorul si/sau serviciul extern de prevenire si protectie in vederea asigurarii ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate; -sa-si insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora; -sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. Elaborat Titularul postului Pamfile Aurel Data : 15.06.2011 Data:01.07.2011

2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->