P. 1
40439951 Arhitectura Peisagera Si Design Forestier

40439951 Arhitectura Peisagera Si Design Forestier

|Views: 301|Likes:
Published by Rocambole Ocnita

More info:

Published by: Rocambole Ocnita on Apr 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2013

pdf

text

original

În interiorul unei localită i, unită ile de spa iu verde pot fi distribuite sub formă de
pete, fâşii sau mixt în func ie de sistematizarea centrului populat, în strânsă corelare cu
structura urbanistică, condi iile topografice şi climatice şi sistemul stradal.
Sistemul în pete este un sistem de spa ii verzi neuniform, fiind caracterizat prin
răspândirea izolată şi neregulată a unită ilor de spa iu verde.
Acest sistem este specific localită ilor cu re ele stradale neregulate, a zonelor cu
teren variat sau a zonelor cu teren viran neocupat încă de construc ii. Sub formă de pete
sunt dispuse parcurile, grădinile sau scuarurile.
Sistemul în fâşii este caracterizat prin faptul că este un sistem uniform, ce
reuneşte spa iile verzi din lungul arterelor de circula ie, spa iile verzi din cvartalele de
locuin e sau alte spa ii libere plantate, dispuse într-o re ea continuă.

Această re ea poate avea o dispozi ie radială, concentrică, radial-concentrică,
longitudinală, transversală sau longitudinal-transversală, în func ie de sistemul stradal al
localită ii.

Sistemul mixt sau combinat îmbină sistemele precedente, asigurând optimul sub
aspectul îmbunătă irii microclimatului şi realizării ambientului plăcut pentru popula ia
respectivă, asigurând o mai bună func ionalitate în ansamblu. Acest sistem este cel mai
frecvent întâlnit, fiind realizat din unită i mari de spa iu verde (parcuri, grădini sau
scuaruri), între care legătura se realizează prin planta ii stradale, dispuse în lungul unor
artere principale sau prin „fâşii verzi”, lungi de sute de metri, care traversează localitatea
şi care, de regulă, fac legătura şi cu centura verde a oraşului, constituită din spa ii verzi
periurbane.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->