P. 1
40439951 Arhitectura Peisagera Si Design Forestier

40439951 Arhitectura Peisagera Si Design Forestier

|Views: 301|Likes:
Published by Rocambole Ocnita

More info:

Published by: Rocambole Ocnita on Apr 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2013

pdf

text

original

Îngrijirea plantelor floricole cuprinde o serie de lucrări, obligatorii sau facultative,
cu rolul de a ob ine plante viguroase, cu înflorire abundentă sau cu diferite caracteristici
decorative deosebite. În această categorie intră următoarele lucrări:
- suprimarea păr ilor aeriene,
- tunsul plantelor,
- tutorarea şi palisarea,
- înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie,
- aplicarea îngrăşămintelor,
- irigarea,
- mobilizarea solului şi combaterea buruienilor,
- combaterea dăunătorilor biotici,
- pregătirea pentru iarnă

Suprimarea păr ilor aeriene se realizează pentru:

- ob inerea unor forme caracteristice,
- reglementarea înfloritului,
- stabilirea unui echilibru între păr ile aeriene şi cele subterane.

Se aplică diferen iat în func ie de specie şi caracteristicile acesteia, de perioada
înfloririi, dar şi în func ie de capacitatea de refacere a plantei. Astfel la speciile care
înfloresc primăvara devreme, această opera ie se aplică după trecerea florilor şi vestejirea
păr ilor aeriene, la speciile perene cu înflorire de vară sau de toamnă păr ile aeriene se
înlătură primăvara devreme. În func ie de organele aeriene înlăturate se deosebesc:
ciupitul, copilitul, bobocitul, suprimarea tijelor florale vestejite.

Ciupitul reprezintă înlăturarea mugurelui terminal fie al tulpinii principale, fie al
tulpinilor sau lujerilor laterali cu creştere viguroasă, pentru a genera creşterea mugurilor
laterali inferiori. Scopul ciupitului este fie ob inerea de tufe bogate sau garnisirea unor
ramifica ii, fie stimularea ramificării la unele specii ce se ramifică greu. Ciupitul se
execută cu unghia, la 2-3 mm deasupra celei de a III-a până la VI-a pereche de frunze
(sau nod) pornind de la bază sau de la ultima ramifica ie.
Pentru ob inerea de tufe bogate, această lucrare se poate aplica de 2-3 ori pe
sezonul de vegeta ie. Ciupitul determină o întârziere a înfloririi, de aceea este necesar ca
ultima opera ie de ciupit să se desfăşoare astfel încât să existe suficient timp pentru

formarea de muguri floriferi şi pentru înflorire. Se aplică la crizanteme, urzicu ă (Coleus

sp.), Petunia sp., Pelargonium sp., hortensie, gura leului).

Copilitul presupune înlăturarea tuturor lăstarilor de la bază (lăstari laterali) în
stadiul în care sunt ierbacei, pentru ob inerea unei singure tulpini neramificate, de obicei
terminată cu o floare (crizanteme, garoafe).

Bobocitul (butonatul) presupune înlăturarea bobocilor laterali, la plantele care
formează concomitent mai multe flori în vârful tulpinilor principale sau laterale şi se
aplică în scopul de a se ob ine flori solitare, de dimensiuni mai mari (crizanteme,
trandafiri, bujori, garoafe, ochiul boului). Se poate realiza şi prin înlăturarea bobocului
principal atunci când acesta este rău conformat, pentru promovarea unui boboc lateral
mai viguros, în acest caz întârziindu-se înfloritul.

Suprimarea tijelor florale vestejite se realizează pentru înlăturarea aspectului
inestetic al acestora dar şi pentru stimularea unei noi înfloriri.. Nu se aplică la speciile cu
fructe decorative sau la exemplarele de la care se vor recolta semin e.

Tunsul plantelor se aplică la speciile de mozaic sau la speciile folosite pentru
borduri şi garduri vii, la care trebuie men inută o anumită formă şi înăl ime. Prin această
opera iune se înlăturată toate păr ile supraterane la o anumită înăl ime, cu 1-3 cm mai
mare de tunsul precedent. Această opera ie se repetă la 10-15 zile la plantele de mozaic şi
mai rar la cele de bordură şi garduri vii.

Tutorarea şi palisarea se realizează la speciile urcătoare, sau la speciile de talie
mijlocie sau înaltă, cu tulpini sub iri care nu se men in în pozi ie verticală, mai ales în
perioada de înflorire abundentă.

Tutorii pot fi din lemn, trestie, mase plastice, metal de dimensiuni şi tipuri diferite, în
func ie de specia respectivă, dar se are în vedere ca acestea să nu fie exagerate sau
inestetice (Clematis, Lathyrus, Ipomea). Unele specii pot fi sus inute prin re ele de fire
(nailon sau sfoară) re ele ce pot fi ridicate odată cu dezvoltarea tulpinilor florifere
(gladiole, dalii).

Înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie

Ca regulă generală, la amenajarea florală a unui spa iu verde se propun specii (2-3
specii pe aceeaşi suprafa ă) ale căror perioade de înflorire se succed, pentru a se realiza
un efect estetic pe o perioadă cât mai mare. Pentru aceasta speciile se vor înlocui unele cu
altele, după trecerea perioadei de înflorire, excep ie făcând speciile perene cu bulbi
(zambile, lalele, ghiocei, narcise, brânduşe de primăvară) ce înfloresc primăvara devreme
şi care pot rămâne în sol 2-3 ani.
Exemplarele speciilor necesare înlocuirii se pregătesc din timp în zone speciale
(răsadni e, sere, solarii, pepiniere) şi se transplantează cu tot cu balot de pământ.
Plantările repetate şi valoarea materialului sunt costisitoare, fapt ce determină folosirea
speciilor perene în propor ie însemnată în diferite compozi ii floristice.

Aplicarea îngrăşămintelor

Există mai multe tipuri de îngrăşăminte: organice, chimice, microbiologice.
Îngrăşămintele organice sunt cele mai recomandate, deoarece con in aproape toate
elementele indispensabile plantelor. Singurul inconvenient al unora este mirosul neplăcut
pe care-l degajă şi aspectul inestetic. În această categorie intră: excrementele de
mamifere, de păsări, mustul de bălegar, făina de oase, făina şi rosătura de coarne, etc.
Îngrăşămintele organice pot fi aplicate în formă solidă, după o prealabilă uscare şi
mărun ire, concomitent cu lucrarea de pregătire a solului sau în formă lichidă, ob inându-
se solu ii prin fermentarea, timp de două săptămâni, a îngrăşămintelor organice solide, la
care se adaugă apă, uneori superfosfat, cenuşă. Aceste solu ii sunt foarte concentrate şi se
diluează înainte de folosire cu apă în propor ie de: 1:10; 1:20; :30.
Îngrăşămintele chimice pot fi bogate în azot: sulfatul de amoniu, azotatul de
amoniu, carbonatul de amoniu sau cianamida de calciu; bogate în fosfor: superfosfatul
simplu sau dublu; bogate în potasiu: sarea potasică, clorura de potasiu, sulfatul de
potasiu. Acestea se aplică odată cu lucrarea solului sau ca îngrăşăminte stadiale în timpul
sezonului de vegeta ie. În func ie de fiecare tip de îngrăşământ se aplică anumite doze.
Îngrăşăminte microbiologice se prezintă sub forma unor solu ii ce con in anumite
culturi de microorganisme (bacterii, ciuperci), riguros selec ionate, cu valen e simbiotice,
ce au ca efect îmbunătă irea microflorei solului pentru realizarea unui circuit optim al
elementelor minerale şi organice.
Îngrăşămintele se aplică, ca regulă generală, în stadiile de maximă dezvoltare a
plantelor, în cantită i foarte mici la sfârşitul verii şi deloc în timpul stării de repaus.

Irigarea

Este o lucrare de o deosebită importan ă în perioadele deficitare în precipita ii, în
func ie de care se stabileşte şi frecven a şi norma de udare (func ie de specie, temperatura
mediului înconjurător, intensitatea luminii, umiditatea şi mişcarea aerului, solul, gradul
de dezvoltare şi faza de creştere a plantei).
Irigarea se poate realiza prin aspersiune, recomandată pentru teritoriile mari având
ca avantaje: umezirea şi a atmosferei, spălarea şi răcorirea plantelor, antrenarea odată cu
picăturile de apă a oxigenului, bioxidului de carbon şi a altor gaze, mărind capacitatea de
solubilizare a elementelor minerale din sol; cu furtunul pentru suprafe e mai restrânse sau
cu stropitoarea.

Apa folosită la irigare trebuie să aibă o temperatură şi un con inut în săruri
corespunzătoare. Temperatura trebuie să fie apropiată de cea a aerului sau a solului, fiind
indicată udarea diminea a devreme, maxim ora 10, şi seara după orele 18-20 pe răcoare,

sau noaptea. Se evită total udatul în orele fierbin i ale amiezii sau după amiaza, pentru a
nu se produce vătămări plantelor.
Con inutul în săruri nu trebuie să fie mare, iar în situa ia în care apa ce urmează să
fie folosită este dură, aceasta se poate neutraliza prin adăugarea diferitelor substan e în
ea.

Mobilizarea solului şi combaterea buruienilor

Afânarea solului se realizează în terenurile cu plante perene, măcar odată pe an, în
martie–aprilie, după ce încep să apară la suprafa a solului păr ile aeriene ale acestora, şi
peste vară, astfel încât să nu fie vătămate rădăcinile, bulbii sau rizomii.
Combaterea buruienilor se realizează ori de câte ori este nevoie, uneori chiar
săptămânal, manual sau cu ajutorul săpăligilor. Buruienele au o rapiditate de creştere
foarte mare şi imprimă aranjamentelor florale sau chiar gazonului un aspect neplăcut.
Combaterea mecanică este mai dificil de aplicat, ca şi cea cu ajutorul erbicidelor.
În ultima vreme se adoptă din ce în ce mai des, acoperirea solului din jurul
grupurilor de arbuşti sau a speciilor floricole de talie mare şi mijlocie, cu scoar ă de copac
(pin maritim) fragmente. Acest strat men ine solul umed, permite trecerea apei şi a
aerului spre sol şi nu permite apari ia buruienilor.

Combaterea dăunătorilor biotici

Se realizează prin observarea atentă, periodică a diferitelor exemplare floricole,
pentru depistarea din timp a eventualilor dăunători (afidele fiind cele mai frecvente) şi
pentru aplicarea la timp a diferitelor metode de combatere chimică sau biologică.

Pregătirea pentru iarnă

Diferă în func ie de specie, la geofitele semirustice, sensibile la temperaturile
scăzute, organele subterane (bulbi, tuberculi, rizomi, rădăcini tuberizate) se scot toamna
din sol şi se pun la păstrare în camere reci (4 – 10 o

C) până primăvara. La speciile perene
ce rezistă rigorilor iernii se recomandă acoperirea acestora cu pământ (muşuroire),
frunze, sau talaj, pentru o protec ie suplimentară peste iarnă.

Cap. IX. GAZONUL ÎN SPA IILE VERZI

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->