ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ»

Ο εορτασμός της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ»
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Απριλίου 2012 (του Θωμά)
στο Αμφιθέατρο του Μετεωροσκοπείου, ώρα 11:00-14:00
Συν-διοργάνωση των Τμημάτων Γεωλογίας, Βιολογίας και Γεωπονίας
υπό την Αιγίδα της Κοσμητείας της ΣΘΕ

Πρόγραμμα
Μετεωροσκοπείο, Κυριακή 22 Απριλίου 2012
10:30-11:15

Καφές

11:15 -11:30

Εισαγωγή: «Aπεικονίσεις και αφηγήσεις σε αναζήτηση της σχέσης μεταξύ
ανθρώπου και Φύσης». (15΄)
∆. Βώκου (Καθηγ. Τμ. Βιολογίας)

11:30-12:00

«ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ: Από τα Γεωσυστήματα και την Επικοινωνιόσφαιρα στη
Νοόσφαιρα». (30΄)
Σ. Παυλίδης (Καθηγ. Τμ. Γεωλογίας), Ι. Αντωνίου (Καθηγ. Τμ. Μαθηματικών)

12:00-12:15

∆ιάλειμμα-Καφές

12:15-13:30

«Ορυκτοί πόροι, Περιβάλλον και οικονομική ανάπτυξη: Μπορούν να
συνδυαστούν;». (15΄)
Β. Μέλφος (Λέκτ. Τμ. Γεωλογίας)
«Η Μεγάλη ανάπτυξη των Γεωπονικών Επιστημών: Συμβολή στην πρόοδο
αλλά και συνέπειες για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον». (15΄)
∆. Κωβαίος (Καθηγ. Τμ. Γεωπονίας)
«Προκλήσεις και προοπτικές στην αντιμετώπιση της υποβάθμισης και
αποκατάστασης των εδαφικών οικοσυστημάτων της Μεσογείου». (15΄)
Γ. Ζαλίδης (Καθηγ. Τμ. Γεωπονίας)
«Από τη Γεωποικιλότητα στην Βιοποικιλότητα». (30’)
∆. Κωστόπουλος (Επίκ. Καθηγ. Τμ. Γεωλογίας, Χ. Χιντήρογλου (Καθηγ. Τμ. Βιολογίας)

13:30-14:00

Συζήτηση

Οργανωτική Επιτροπή:
Χ. Χιντήρογλου (Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας, Συντονιστής)
∆. Κωβαίος (Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας)
Μ. Βαβελίδης (Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας)
∆. Κωστόπουλος (Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας)
Β. Μέλφος (Λέκτορας, Τμήμα Γεωλογίας)
Α. Τοπαλίδης (Υπάλληλος Κοσμητείας)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful