You are on page 1of 3

Bakit ginagamit ang panandang kohesyong gramatikal?

-ginagamit ito upang lubos na maunawaan ang mga kaisipang hatid ng bawat pahayag May tatlong uri ang Panandang Kohesyong Gramatikal, ito ay ang mga sumusunod: 1. Pagkukumpara – dito ipinapakita ang kahigitan ng isang bagay o pangyayari. * Mga salitang ginagamit: HIGIT at MAS

tumutulong sa pangkat aytem na inilalarawan o nais bigyang diin. Higit na makapangyarihan ang Pangulo ng Estados Unidos kaysa iba pang pangulo sa mundo. Pangkat ng aytem. 2. . Siya ay mas matalino kaysa sa kanya. 2.Hal. Ang ginagamit na kataga ay LANG sa hulihan ng mga pangngalang nais ilarawan...... 1. Magbigay ng sariling halimbawa.

.Hal. Mga taong tamad lang ang hindi nagtatagumpay sa buhay. 1.