PERBEZAAN ANTARA UJIAN FORMATIF DAN UJIAN SUMATIF

Click to edit Master subtitle style 4/11/12

4/11/12 .

4/11/12 .

4/11/12 .

4/11/12 .

4/11/12 .

TERIMA KASIH 4/11/12 .

RAISAH NAYAN 4/11/12 .