You are on page 1of 3

MINIT CURAI 1.Nama Pegawai 2. Jawatan 3. Perkara 4. Tarikh 5. Tempat 6. Anjuran 7.

Pengerusi : WAN KAMILAA BT WAN KAMAL Unit: SK SUNGAI JAI,LENGGENG

: PEGAWAI PERKHIDMATAN PELAJARAN SISWAZAH : KURSUS KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH MATEPELAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2. : 5 9 SEPTEMBER 2011 : DEWAN ANGGERIK, SMK MANTIN : JABATAN PELAJARAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN : Masa: 8.00 pagi-4.30 petang

8. Bahan-bahan yang diedarkan: 1) Dokumen Standard KSSR Dunia Muzik Tahun 2 (Draf) 2) Dokumen Standard Prestasi Dunia Muzik Tahun 2 3) Panduan Pengajaran Dunia Muzik (unit 1 hingga unit 6) Tahun 2 4) Pemetaan Kurikulum standard kepada Standard prestasi Tahun 2 5) CD 1 dan CD 2 (lagu-lagu dalam Dunia Muzik Tahun 2) 6) Contoh-contoh RPH dan Evidens Dunia Muzik Tahun 2 (softcopy) 9. Catatan Minit: i) Dalam KSSR matapelajaran Muzik telah ditukar nama kepada Dunia Muzik. ii) Elemen-elemen yang boleh diterapkan dalam P&P Dunia Muzik Kreativiti dan inovasi Keusahawanan TMK EMK (elemen merentas kurikulum) diterapkan sesuai dengan tajuk yang diajar. iii) Waktu yang diperuntukkan untuk P&P Dunia Muzik ini ialah 1 Waktu (30 minit).

iv) Pelaksanaan Guru Dunia Muzik akan menggunakan modul Dunia Muzik bagi membantu melaksanakan P&P.

Peperiksaan atau ujian tidak perlu dibuat bagi matapelajaran Dunia Muzik. Penilaian dibuat berdasarkan pentaksiran (PBS) pada setiap masa memgikut standard prestasi. Elemen merentas Kurikulum diterapkan dalam P&P di mana sesuai.

v) Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Kaedah menjalankan pentaksiran secara formal dan in formal. Semua evidens murid hendaklah disimpan dalam RING FILE. Setiap murid MESTI mempunyai Ring File masing-masing. File Showcase- untuk evidens yang terbaik atau yang mencapai band tertinggi. Pentaksiran dijalankan mengikut standard prestasi yang diberikan dan ianya hendaklah selaras dengan dokumen standard KSSR.

10) Tindakan susulan: Guru memaklumkan kepada pentadbir dimana proses penilaian / pentaksiran (PBS) boleh dilakukan diluar waktu kelas dan pada bila-bila masa.

Disediakan oleh:

Disahkan oleh:

. (PN.WAN KAMILAA BT WAN KAMAL)

. (EN. ISMAIL B MAD ISA)