SRPSKI JEZIK – PRIMJER ISPITA

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Objasni praslovenski i staroslovenski jezik? Indoevropski jezik? Šta su to rezonatori, koja im je funkcija? Visoki vokal prednjeg reda? Suglasnici K i G imaju ( zaokruziti ): - Isti način izgovora - Različit način izgovora - Isto mjesto tvorbe - Različito mjesto tvorbe - Isti si po zvučnosti - Različiti po zvučnosti U srpskom jeziku ima vise zvučnih ili bezvučnih? Nabroj govorne organe koji služe za protok struje? Napiši nominativ množine imenice sudac i nabroji izvršene glasovne promjene...lišće, najjasniji. junaci, ovog, ovoga, radosno U srpskom jeziku jednosložne riječi mogu imati samo _________ akcente, a uzlazni akcenti mogu se javiti samo___________. U proklitike se ubrajaju_______________, u enklitike se ubrajaju_____________. Dužina pregovarati fakultet govoriti ( akcentovati )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful