Persediaan Mengajar yang menggunakan model Inkuiri Penemuan Bidang : Tajuk : Geometri Penjelmaan Memahami Konsep Keserupaan Bentuk

1. Mengenalpasti bentuk yang serupa. 2. Mengira panjang sisi bagi dua bentuk yang serupa.

Objektif Pembelajaran : Pelajar dibimbing untuk :Hasil Pembelajaran : Murid berupaya untuk :Pengetahuan sedia ada : Pelajar telah mempelajari :-

i. ii. iii. Masa: 2 waktu Fasa 1. Persediaan - Memerhati

Sudut sepadan. Sudut selang seli. Jumlah sudut dalaman bagi poligon.

Cadangan Aktiviti 1. Pamerkan beberapa segitiga yang serupa seperti dalam Lampiran 1.
s

Cadangan Komunikasi “Perhatikan segitigasegitiga yang terdapat dalam Lampiran 1.”

A
50° °

C

R

° 40°

Q

B P
X X 100° °

F
° 40° ° 100° ° 30°

E

Y

Z

D

U
15 cm c
P P

R
10 cm c

8 cm c

T
12 cm c

Q
L
5 cm

S
7.5 c m

N

X
4 cm c

6 cm c

9 cm c

Y

6 cm c

Z

M

Lampiran 1 - Menciri “Sebutkan ciri – ciri

” Imaginasi . “Daripada rajah yang diberikan. Pelajar mencari ciri – ciri keserupaan bentuk dalam Lampiran 1.Meneroka . Menyoal 4. Pelajar akan menentukan keserupaan bentuk setelah mengenal pasti rajah yang mempunyai 2 tanda (√ ).” “Kenalpasti bentuk yang mempunyai sisi sepadan yang berkadaran dengan menanda “√” pada ruang yang disediakan.Mengkelas 3.Fasa Cadangan Aktiviti 2.” “ Bolehkah anda mengenalpasti bentuk yang mempunyai dua tanda “√”?” . bolehkah anda menentukan bentuk yang serupa?” 5.Merancang 1. Setiap kumpulan memilih 1 bentuk yang yang terdapat dalam lampiran 2 dan diminta untuk menanda sudut – sudut yang sepadan dan menamakan sisi-sisi sepadan yang berkadaran. Sila rujuk lembaran 1 2. . Pelajar memilih bentuk yang memenuhi ciri – ciri keserupaan bentuk. “Berdasarkan pengetahuan anda dalam menentukan sudut yang sepadan dan sisi yang sepadan. 2.” “Kenalpasti bentuk yang mempunyai sudut sepadan yang sama dengan menanda “√” pada ruang yang disediakan. Pelajar dibahagikan kepada 8 kumpulan kecil. namakan sudutsudut yang sepadan dan sisi-sisi sepadan yang berkadaran. Cadangan Komunikasi keserupaan bentuk yang boleh anda lihat pada Lampiran 1.

.Meramal 3. 4. Pelajar menjelaskan jawapan mereka.Membuat Hipotesis 5.Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi P P T S Q R C E A P D B T S R Q Lampiran 2 . Guru mempamerkan jawapan kepada soalan yang diberikan dan membandingkannya dengan ramalan jawapan yang dibuat oleh pelajar. “Adakah jawapan yang telah anda siapkan sama seperti yang diramalkan?” “ Sila jelaskan jawapan anda. Pelajar meramalkan sudut sepadan dan sisi yang berkadaran bagi dua bentuk yang serupa tetapi bertentangan arah.” “Nyatakan sudut yang sepadan dan sisi sepadan yang berkadaran sekiranya dua bentuk yang serupa adalah bertentangan arah” - .

Menguji hipotesis 1. Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti dalam kumpulan Tanamkan nilai menghormati pandangan rakan-rakan sewaktu diminta memberi pendapat Nilai dan Sikap . Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan pelajar menjawab soalan di Lembaran 1 dan Lembaran 2 dengan tepat.” “ Apakah dapatan anda jika bentuk yang serupa adalah bertentangan arah?” “Dari aktiviti-aktiviti yang telah anda lakukan. Perkasakan kesimpulan yang dibuat oleh pelajar. Dalam kumpulan yang sama pelajar dikehendaki menyelesaikan masalah di dalam lembaran 2 2. apakah kesimpulan yang anda boleh buat berkaitan ciri-ciri keserupaan bentuk?” “Tulis kesimpulan yang anda perolehi dalam buku nota” Tindakan . Pelajar membandingkan sudut-sudut sepadan dan sisi-sisi sepadan yang berkadaran bagi dua bentuk serupa yang searah dan yang bertentangan arah serta mengira panjang sisi.Membuat kesimpulan 1.Fasa Cadangan Aktiviti D A Cadangan Komunikasi C C B E R T P Q S Perkembangan . “ Selesaikan lembaran 2 di dalam kumpulan masingmasing.

Lembaran Kerja 1 Nama Tingkatan : __________________________________________ : __________________________________________ Tandakan ( √ ) jika semua sudut sepadan adalah sama Tandakan ( √ ) jika semua sisi sepadan adalah berkadaran Bentuk b A 3 cm c B ° 40° 4 cm c P C 9 cm c 15 cm c 50° Q 12 cm c R 5 cm c P 5 cm c Q K K N 7 cm c 2 cm c L M S 4 cm c R I A 6 cm c ° 60° 5 cm c ° 80° D 2 cm c B 4 cm c C 3 cm c J 9 cm c ° 130° 6 cm c H 7.5 cm c ° 60° K .

Bentuk Tandakan ( √ ) jika semua sudut sepadan adalah sama S P Tandakan ( √ ) jika semua sisi sepadan adalah berkadaran b A 4 cm c ° 55° D 12 cm c C B 6 cm c ° 135° R 2 cm c Q Q D C 12 cm c P 5 cm c ° 120° A c 4 cm 15 cm c ° 80° R S E P ° 60° 9 cm c 5 cm c ° 50° 6 cm c R F 7.5 cm c D 6 cm c B 4 cm c Q 60° ° 70° .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful