BAB 1 PENGENALAN

1.1 Pendahuluan dan latar belakang kajian

Bahasa merupakan perantara komunikasi sesama manusia. Manusia berkomunikasi di antara satu sama lain menggunakan pelbagai bahasa, dan setiap satu bahasa itu berbeza dari yang lain dalam pelbagai bentuk (dari perbezaan nyata dari segi sebutan dan perbendaharaan kata kepada perbezaan tidak begitu nyata seperti dalam tatabahasa). Sesuatu ayat yang ringkas boleh menjadi ayat kompleks apabila ianya dinyatakan di dalam bahasa yang berbeza.

Untuk menyatakan “someone ate the cheese” atau “seseorang telah makan keju” dalam bahasa Inggeris misalnya, terdapat perubahan tatabahasa di dalam ayat tersebut untuk menyatakan bahawa peristiwa itu telah berlaku. Ayat yang sama pula di dalam bahasa Rusia, hendaklah diiringi dengan kata kerja yang membayangkan sama ada individu yang memakan keju tersebut adalah lelaki atau wanita, dan sama ada individu tersebut memakan keseluruhan keju ataupun hanya sebahagian daripadanya.

1

Oleh yang demikian, penutur dari bahasa yang berlainan hendaklah mengambilkira dan mengadaptasikan aspek-aspek yang berlainan dalam dunia ini untuk menggunakan bahasa mereka dengan cara yang betul dan sempurna. Ini termasuklah persekitaran bahasa mereka.

Menurut Slobin (1996:70): “It appears that speakers of different languages have to attend to and encode strikingly different aspects of the world in order to use their language properly”…

Menurut Dulay, Burt & Krashen (1982), persekitaran bahasa merangkumi kesemua aspek yang didengari dan dilihat pada bahasa yang baru atau sedang dipelajari oleh seseorang.

Bahasa Perancis adalah alat untuk berkomunikasi lisan dan tulisan seperti kebanyakan bahasa di dunia. Bahasa ini juga merupakan bahasa antarabangsa yang digunakan oleh lebih daripada separuh penduduk dunia. Di samping berperanan sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, bahasa ini dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan ekonomi, perdagangan, hubungan antarabangsa, tujuan sosial budaya dan pendidikan. (Kementerian Luar Negeri, Perancis, http://www.diplomatie.gouv.fr, Mac 2003,).

Salah satu aspek yang penting di dalam bahasa Perancis adalah tatabahasanya, di mana dengan hanya sedikit kesilapan yang dilakukan akan membawa pengertian yang berbeza ataupun ketidakfahaman pendengar tentang apa yang cuba disampaikan oleh seseorang penutur. Salah satu cabang tatabahasa yang paling rumit untuk pelajar bahasa Perancis merupakan gender gramatikal.

2

Gender gramatikal bukanlah sekadar suatu aksesori yang tiada kepentingan di dalam bahasa Perancis, tetapi merupakan sesuatu pelengkap kepada kata nama. Oleh yang demikian, penutur-penutur asli bahasa Perancis tidak akan mentolerasikan sebarang kesalahan gender yang dilakukan oleh anak-anak mereka (Surridge, 1996). Menyedari kepentingan inilah, pengkaji cuba meneroka masalah kefahaman dan aplikasi gender gramatikal yang dilakukan oleh pelajar-pelajar supaya dapat memperbaiki pembelajaran bahasa Perancis mereka dan pelajar lain.

1.2 Status bahasa Perancis

Menurut Weber (1997), bahasa Perancis merupakan bahasa yang kedua berkuasa di dunia, di mana ianya merupakan bahasa rasmi bagi Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), salah satu dari bahasa rasmi untuk sukan Olimpik, satu-satunya bahasa universal yang digunakan dalam perkhidmatan pos, dan bahasa utama untuk Kesatuan Negara-Negara Afrika. Ianya juga merupakan bahasa yang kedua digunakan di dalam komunikasi internet. Hampir 119 juta penduduk dunia adalah penutur asli bahasa Perancis atau fasih berbahasa tersebut, 63 juta adalah penutur bahasa Perancis (walaupun tidak fasih) dan 85 juta lagi sedang mempelajari bahasa ini, yang menjadikan jumlah keseluruhannya yang menggunakan bahasa ini adalah seramai 267 juta orang. Dalam bidang aeronotik, pengangkutan rel, makanan dan fesyen, ianya dilihat sebagai bahasa perantara kemahiran, teknologi dan kemodenan (http://www.diplomatie.gouv.fr, Mac 2003).

3

puskur. Disember 2006) 4 . Justeru itu. Penguasaan bahasa Perancis merupakan salah satu syarat penting bagi keberhasilan individu.pdf. masyarakat dan bangsa dalam menempuh cabaran dalam era globalisasi. bahasa Tamil atau bahasa Inggeris. berbicara. Mac 2003). Seterusnya ia bermatlamat agar pelajar dapat menafsirkan isi berbagai bentuk teks tulis pendek sederhana dan berupaya berinteraksi dalam bentuk kegiatan yang beragam dan interaktif. fikiran dan perasaan.net/inc/sma/BahasaPerancis.ppk.2.1 Pembelajaran bahasa Perancis di Malaysia Program pembelajaran bahasa Perancis di Malaysia bertujuan agar para pelajar berkemampuan memahami. serta menjalin hubungan sosial dalam bentuk kegiatan yang beragam dan interaktif. dan menulis secara baik. Disember 2004) 1. membaca. bahasa Perancis merupakan satu-satu bahasa yang boleh ditemui di manamana benua di bumi ini. disebabkan pengajaran bahasa ini diberikan dalam konteks silang budaya dengan muatan ilmu pengetahuan serta budi pekerti (http://www.Walaupun ianya kurang dipertuturkan berbanding dengan bahasa Cina.diplomatie. program pengajaran dan pembelajaran bahasa Perancis seharusnya dapat memberikan pengembangan diri seseorang.gouv. (http://myschoolnet.pdf.kpm.fr. Ianya diajar dengan objektif untuk memungkinkan pelajar berbicara secara sederhana tapi efektif dalam berbagai konteks untuk menyampaikan informasi. (http://www.my/sp_hsp/b_perancis/sp_perancis.

Disember 2006). bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. 1994). Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. di Kementerian Pelajaran Malaysia di dalam perutusannya untuk sukatan pelajaran bahasa Perancis Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah.ppk. Kurikulum bahasa Perancis memberikan penekanan kepada nilai kemanusiaan dan semangat patriotik untuk menyedarkan murid tentang peranan dan tanggungjawab mereka sebagai warganegara maju dan masyarakat berilmu.2.my.1 Pembelajaran bahasa Perancis di peringkat sekolah Pembelajaran bahasa Perancis di Malaysia sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru.kpm.” … (http://www. Oleh yang demikian. masyarakat dan negara. usaha untuk mempertingkatkan lagi pembelajaran bahasa Perancis di Malaysia dilihat sebagai satu usaha murni ke arah memperlengkapkan lagi seseorang individu dengan kemahiran bahasa ketiga selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. di mana ianya mula diperkenalkan di Malaysia untuk kali pertamanya di sesetengah sekolah Inggeris pada masa penjajahan Inggeris di awal kurun ke dua puluh (Choi. 1. “…Kurikulum bahasa Perancis bertujuan untuk menyepadukan elemen terkini dalam pendidikan. berketerampilan. memenuhi semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dan menyediakan murid untuk menghadapi cabaran pendidikan dunia tanpa sempadan.Menurut Tan Sri Abdul Rafie bin Mahat.1. Pada 5 . berakhlak mulia.

Pelaksanaan bahasa antarabangsa di sekolah menengah kebangsaan iaitu sekolah perdana dan sekolah kawalan terpilih dimulakan pada tahun 2005. di mana mata pelajaran diajar secara rasmi. pelajaran bahasa Perancis telahpun diajar di Institut Saint John dan Convent Bukit Nanas. Oktober 1991). mereka dibenarkan mengambil peperiksaan Junior Local Examination dan peperiksaan School Certificate Examination yang digubal dan disemak oleh Universiti Cambridge. pembelajaran bahasa Perancis diajar di lima lagi sekolah berasrama penuh. Pada penghujung tahun 1984.tahun 30-an. Pengetahuan bahasa antarabangsa bukan sahaja berguna dalam pelbagai bidang. Oktober 1991). ianya diperkenalkan di Sekolah Datuk Abdul Razak. Bahasa-bahasa antarabangsa lain yang ditawarkan di sekolah menengah terpilih di Malaysia pada masa yang sama adalah bahasa Jepun dan bahasa Arab (Welch. bahasa Jepun dan bahasa Jerman diajar di sekolah-sekolah di Malaysia. Kepentingan bahasa-bahasa antarabangsa tersebut dalam bidang teknologi tinggi dan keperluan negara untuk bersaing dalam dunia global memerlukan penguasaan bahasa-bahasa seperti bahasa Perancis. para pelajar dibenarkan mengikuti pelajaran bahasa Perancis dari darjah lima. ianya juga dapat menyediakan 6 . Bulletin AMPF. Bulletin AMPF. Seremban dan untuk beberapa tahun kemudiannya. ianya merupakan satu-satunya sekolah yang menawarkan bahasa tersebut sehinggalah tahun 1984. Pada tahun 1976. Bulletin AMPF. Sepertimana bahasa-bahasa asing atau bahasa antarabangsa lain. England (Choi. Pada masa itu. bahasa Perancis mula diperkenalkan di sekolah-sekolah berasrama penuh di Malaysia secara berperingkat dari tahun 1976 (Lim. dan selepas pembelajaran mereka selama tiga ke empat tahun. Kuala Lumpur. Nov & Dis 1994).

Jumlah ini meningkat dari tahun ke tahun dan sehingga Mac 2006. sebanyak 23 dari 40 buah sekolah berasrama penuh menawarkan pelajaran bahasa Perancis sebagai bahasa asing. Dalam usahanya 7 . Pusat Perkembangan Kurikulum telah diberikan mandat untuk menjayakan program bahasa-bahasa antarabangsa dengan kerjasama agensi luar seperti Kedutaan Perancis Kuala Lumpur.my. Disember 2006. Ianya juga kerana mata pelajaran ini adalah salah satu matapelajaran bahasa asing pilihan untuk Sijil Pelajaran Malaysia (http://www.ambafrance- my.ambafrance-my.org/article. Kerajaan Malaysia tidak ketinggalan mempromosikan bahasa Perancis sebagai bahasa ketiga. Sementara itu.ppk.ppk. Mengikut Perancangan Kerajaan Malaysia. 58 buah sekolah untuk bahasa Jepun dan 16 buah sekolah yang menawarkan mata pelajaran bahasa Jerman. Yayasan Jepun Kuala Lumpur dan Goethe Institut InterNationes Kuala Lumpur.org/article. April 2007).php3?id_article=206. April 2007 ).kpm. http://www.my/. Pada tahun 2003. terdapat 35 buah sekolah yang menawarkan mata pelajaran bahasa Perancis. pengajaran bahasa Perancis di sekolah-sekolah menampakkan peningkatan yang nyata kerana terdapat peningkatan sekolah-sekolah berasrama penuh dan pembukaan mata pelajaran tersebut untuk diajar di sekolah-sekolah menengah biasa. (http://www. pusat-pusat kebudayaan Perancis di Kuala Lumpur dan di Pulau Pinang melaporkan kenaikan pelajar purata sebanyak 20% setiap tahun.negara ke arah negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020 (http://www. Disember 2006).kpm.php3?id_article=206.

ianya adalah di antara bahasa-bahasa asing yang semakin meraih populariti.mempelbagaikan rakan-rakan institusi pengajian tinggi luar negara.ambafrancemy.2.” (http://www. Kementerian Pendidikan menyokong secara aktif perkembangan bahasa ketiga di sekolah-sekolah menengah.. Mac 2006). dalam satu sidang akhbar pada bulan Februari 2007 berkata bahawa : .org/article. bahasa Perancis diajar sebagai satu program pengajian di peringkat ijazah dasar (seperti di Universiti Malaya dan Universiti Putra Malaysia )..2 Pembelajaran bahasa Perancis di peringkat pengajian tinggi Bagi pembelajaran bahasa Perancis di peringkat pengajian tinggi pula..400 dari mereka adalah dari institusi pengajian tinggi.. Cheneaux (2004). Ianya juga merupakan mata pelajaran kemahiran yang ditawarkan di hampir keseluruhan universiti-universiti awam yang lain (http://www.php3?id_article=544. 8 . terdapat dua belas lagi sekolah antarabangsa swasta yang menawarkan bahasa ini di mana bilangan pelajarnya secara keseluruhan adalah 1200 orang (http://www. 12 000 orang di Malaysia sedang mempelajari bahasa Perancis.org/article. Atase Linguistik Kedutaan Perancis di Kuala Lumpur.org/article. di mana kita dapat melihat jumlah pelajar yang mengambil mata pelajaran ini meningkat setiap tahun.php3?id_article=544. Di institusi-institusi pengajian tinggi di Malaysia.1. April 2007).ambafrance-my.ambafrancemy. dan 4."Bahasa Perancis merupakan bahasa Eropah kedua popular di Malaysia selepas bahasa Inggeris.php3?id_article=206. Selain dari Sekolah Antrabangsa Perancis di Kuala Lumpur (Lycée Français de Kuala Lumpur). Mac 2006). 1.

39 peringkat pengajian tinggi dan 29 lagi di sekolah antarabangsa dan institusi swasta (http://www. Mac 2006). Universiti Putra Malaysia pula menawarkan program Bacelor Sastera Bahasa Perancis sejak tahun 2001. Pada masa ini. Kursus kemahiran bahasa Perancis ini merangkumi tiga tahap iaitu tahap asas. yang akan mengikuti ijazah Sarjana Muda Linguistik pengkhususan bahasa Perancis sebagai bahasa asing (Licence de Linguistique mention FLE) di Université de Besançon.Menurut kenyataan dari Kedutaan Perancis di Malaysia. sehingga tahun 2006. Bahasa Perancis juga diajar sebagai mata pelajaran kemahiran di 21 institusi pengajian tinggi awam dan swasta. ianya ditawarkan di bawah Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi kepada pelajar diploma dan sarjana muda sebagai mata pelajaran kemahiran dan juga salah satu pilihan untuk kursus elektif wajib universiti yang membawa 3 kredit. terdapat dua universiti awam yang menawarkan bahasa Perancis sebagai satu program sarjana muda. Seramai 135 guru yang mengajar bahasa berkenaan.org/article. yang melibatkan lebih 3. 9 .php3?id_article=544. tahap pertengahan dan tahap lanjutan. Bagi setiap tahap.ambafrance-my. Di Universiti Putra Malaysia.org/article. Universiti Malaya telah menawarkan Ijazah Sarjana Muda Bahasa & Linguistik sejak tahun 1998. yang terdiri dari penutur jati 45 di peringkat menengah. April 2007).php3?id_article=206. sebanyak 42 jam pembelajaran diperuntukkan. Institut Perguruan Bahasa-bahasa Antarabangsa IPBA pula menyediakan program persediaan bakal guru bahasa Perancis. Perancis (http://www.000 pelajar.ambafrancemy. bahasa Perancis mula diperkenalkan kepada pelajar sebagai mata pelajaran kemahiran 2 kredit pada tahun 1982 di bawah Fakulti Pendidikan.

Mac 2007).edu.3 Pembelajaran gender gramatikal Di dalam bahasa-bahasa yang terdapatnya sistem gender ini. Universiti Putra Malaysia.upm. dan mempunyai ketrampilan yang perkasa dalam pelbagai bahasa.my. di samping berpengetahuan dan berkemahiran dalam pelbagai disiplin ilmu (http://www. bahasa Perancis juga ditawarkan sebagai suatu program major Bacelor Sastera (Bahasa Perancis). 2007). ianya dikuasai oleh penutur bahasa tersebut secara natural sejak mereka kanak-kanak lagi tanpa memerlukan sebarang penjelasan yang eksplisit. di mana pelajar-pelajar didedahkan kepada mata pelajaran bahasa Perancis dan kesusasteraannya secara intensif selama enam semester. dan bilangan ini meningkat pada semester kedua 2006/2007 kepada 236 orang. 1. Ini berlainan dengan penutur-penutur yang bahasa ibundanya tidak mempunyai struktur gender gramatikal seperti bahasa Inggeris. Untuk semester pertama 2006/2007 misalnya.Bahasa Perancis merupakan salah satu mata pelajaran kemahiran yang mendapat sambutan tinggi dari kalangan para mahasiswa di mana terdapat peningkatan setiap semester dari segi bilangan pelajar. walaupun tiada pengambilan pelajar berlaku pada semester tersebut (Jabatan Bahasa Asing. Fakulti Bahasa Moden & Komunikasi.fbmk. Seperti yang dinyatakan di atas. bilangan mahasiswa yang mengambil bahasa Perancis adalah 176 orang. Menurut Surridge 10 . Kurikulum program Bacelor Sastera telah digubal berdasarkan konsep broad-base untuk menghasilkan individu yang seimbang.

(1993). mereka selalunya menghadapi masalah untuk memahami dan mengaplikasikan gender dalam pertuturan dan penulisan mereka. 11 . apabila mereka mempelajari bahasa-bahasa yang mempunyai struktur gender gramatikal.

1994 : 261). apabila disuruh memberikan pengkelasan gender maskulin atau feminin kepada sesuatu objek atau gambar. speakers across languages do share some common beliefs about the genders of objects. “Despite wide variation in the assignment of grammatical genders. when asked to classify names or pictures of objects into masculine and feminine.Gender gramatikal yang diberikan kepada kata nama objek-objek sangat berbeza dari satu bahasa ke bahasa yang lain (Braine et al. Menurut mereka : … “It is also interesting that English speakers make consistent judgments about the genders of objects. English and Spanish speakers tend judge natural objects as feminine and artifacts as masculine”… Apa yang menarik untuk diperhatikan juga adalah penutur bahasa Inggeris membuat andaian-andaian tertentu tentang atribusi gender gramatikal dan objek. walaupun tidak terdapat suatu sistem gender gramatikal dalam bahasa Inggeris (Sera.. 1990 : 577). terdapat juga persamaan-persamaan dari segi penyataan (agremen) yang boleh diambilkira. Sebagai contoh. penutur bahasa Inggeris dan bahasa Sepanyol lebih cenderung menilai objek-objek bernyawa sebagai feminin dan objek tidak bernyawa sebagai maskulin (Mullen. despite the lack of a grammatical gender system in English”… Sebagai contoh. Berge & del CastilloPintado. mereka telah memberikan hari Isnin. bahasa Rusia mempunyai struktur gender gramatikal.. 1990 : 65-87) : . “The grammatical genders assigned to names of particular objects vary greatly across languages”… Walau bagaimanapun. tetapi apabila penutur yang mempelajari bahasa Rusia diminta memberikan atribusi gender kepada harihari dalam seminggu. For example.. Selasa dan Khamis sebagai 12 .

struktur gender gramatikal seperti mana yang didapati di dalam bahasa Perancis boleh dikatakan mudah. Oleh yang demikian. Daripada tinjauan awal yang dilakukan oleh pengkaji. Ini jelas menunjukkan bahawa pembelajaran gender gramatikal adalah sesuatu masalah rentas bahasa dan bukan sahaja tertumpu kepada mereka yang bahasa ibundanya tidak mempunyai ciri gender sahaja. Sehinggalah isu gender ini dapat ditangani. Pembelajaran gender gramatikal oleh pelajar-pelajar di Malaysia tidak kurang juga menghadapi masalah. dan hari Rabu. isu gender adalah antara isu yang paling ketara dalam pembelajaran bahasa Perancis. tetapi jika dilihat dari reaksi penutur asal (francophone). 13 . Isu gender ini pada amnya dipandang remeh dan tidak signifikan oleh seseorang yang mempelajari bahasa Perancis. 1966). Ini adalah kerana di dalam bahasa pertama dan bahasa kedua pelajar-pelajar ini seperti bahasa Inggeris. Jumaat dan Sabtu sebagai feminin. pengkaji amat berminat untuk mendedahkan isu gender dalam pembelajaran bahasa Perancis di kalangan pelajar-pelajar di bawah jagaan beliau. bahasa Cina dan bahasa Tamil. maka seseorang yang mempelajari bahasa Perancis tidak akan dapat mencapai kompetens seperti penutur asli bahasa tersebut : mereka akan sentiasa dianggap sebagai orang luar yang mencuba bertutur bahasa Perancis. Apa yang berbeza hanyalah sejauhmanakah dalamnya tahap masalah tersebut kepada penutur-penutur yang berlainan bahasa ibundanya.maskulin. walaupun mereka tidak dapat menjelaskan mengapa mereka memberikan atribusi gender-gender tersebut sedemikian (Jakobson.

1996 : 2).4 Penyataan masalah pembelajaran bahasa Perancis Jika diperhatikan di Malaysia. Daripada pemerhatian awal pengkaji. if you look closely at the reactions of Francophones to such mistakes. Ini adalah kerana bahasa Perancis ini. percubaan dan kesilapan. gender gramatikal merupakan salah satu di antara bahagian yang paling kompleks untuk dipelajari dalam pembelajaran bahasa Perancis. pembelajaran bahasa ini sebagai bahasa asing adalah berlawanan sama sekali dengan pembelajaran bahasa ibunda atau bahasa kedua. Pemerolehan bahasa ibunda adalah secara berterusan dan semulajadi.. a gender error seems like a tiny and unimportant mistake which will not affect the sense of the utterance. tetapi merupakan sebahagian dari kata nama yang tidak boleh dipisahkan tanpa melakukan kesalahan tatabahasa.” To the learner. .”.. berlainan dengan bahasa Inggeris. you will realise that the result is often total incomprehension. 14 ..ianya sering kali mengakibatkan ketidakfahaman mesej yang cuba disampaikan (Surridge. 1. di mana seseorang itu menerima input secara berterusan melalui perkembangan dan pendedahan mereka terhadap sosio-budaya masyarakat setempat (Lim. 1991).. Yet. di mana seseorang itu memperolehi bahasa tersebut secara imitasi. di mana gender gramatikal bukanlah sesuatu aksesori atau pelengkap sesuatu kata nama.

Ini berlainan dengan bahasa-bahasa asing yang lain seperti bahasa Jepun. yang banyak menyediakan rancangan televisyen. bahasa Korea dan bahasa Sepanyol. Pengalaman pengkaji menunjukkan bahawa hasil pembelajaran bahasa Perancis masih jauh dari tahap yang ingin dicapai. Musdalifah menyatakan pengajaran bahasa Perancis bukanlah sesuatu yang mudah 15 . Ketidakmampuan ini boleh dijelaskan dengan pelbagai faktor. Dalam pembentangan kertas kerjanya pada tahun 2006. Para pelajar yang telah tamat pengajian bahasa Perancis hingga ke tahap tiga belum mampu menggunakan bahasa ini untuk berkomunikasi. Pembelajaran dan penguasaan bahasa Perancis sebagai bahasa asing adalah sesuatu yang kompleks kerana pelajar-pelajar tidak mempunyai asas dan pendedahan sama sekali terhadap bahasa ini. 1987). di mana terdapat institusi-institusi khas yang menyediakan pengajaran bahasa ini.Salah satu sebab mengapa pembelajaran bahasa kedua tidaklah begitu memihak kepada seseorang pelajar adalah kerana seseorang itu hanya didedahkan kepada sukatan pelajaran sekolah (Rutherford. Musdalifah berkata bahawa antara faktor yang menyebabkan perkara sedemikian berlaku adalah sebaran bahasa ini boleh dikatakan terhad di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Ianya tidak seperti pembelajaran bahasa-bahasa lain yang mempunyai persekitarannya tersendiri. Dalam satu pembentangan kertas kerja pada tahun 2006. terutama melalui rancangan-rancangan televisyen. yang sebarannya meluas di Malaysia. Ianya tidak berlaku secara natural dan pelajar-pelajar tidak mempunyai persekitaran yang sesuai untuk mempraktikkan bahasa tersebut.

Mengenalpasti dan mengkelaskan permasalahan penggunaan gender gramatikal oleh pelajar yang mengambil matapelajaran bahasa Perancis sebagai bahasa asing b. tatabahasa dan gender gramatikal dalam kemahiran membaca dan menulis bahasa ini. isuisu ini perlulah diketengahkan dan dikaji supaya ianya boleh ditangani dalam usaha menyelesaikan pembelajaran bahasa. sebutan. Ini ditambah lagi dengan masalah pelajar yang masih menganggap bahasa Perancis sebagai satu mata pelajaran yang ‘janggal’ untuk mereka fahami berbanding dengan bahasa Jepun yang sungguhpun rumit tetapi lebih dekat dengan pelajar dari segi persekitaran dan sumber informasi.5 Objektif kajian Kajian ini secara amnya akan melihat sejauhmana pemahaman dan aplikasi pelajar-pelajar universiti terhadap gender gramatikal. Secara khususnya. Sehubungan dengan itu.disebabkan pelajar berada jauh dari persekitaran sebenar dan ketiadaan program-program televisyen dan sebagainya menyebabkan pelajar bergantung sepenuhnya kepada pengajar mereka untuk mendapatkan maklumat dan bahan pembelajaran. Mengenalpasti punca permasalahan pembelajaran gender gramatikal oleh pelajar 16 . kajian merangkumi objektifobjektif berikut : a. 1. para pelajar terpaksa berdepan dengan pelbagai isu berkenaan struktur. Dalam menghadapi pembelajaran dan pemahaman bahasa Perancis.

Tun Dr Mahathir Mohamad (1988). 1.6 Kepentingan kajian Sepertimana yang diujarkan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia. d.c. pengkaji akan mengemukakan cadangan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan pembelajaran gender gramatikal dalam bahasa Perancis supaya dapat diterapkan ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Perancis. Seseorang yang terpelajar mestilah fasih dalam sekurang-kurangnya dua bahasa. Mengkelaskan strategi yang digunakan oleh pelajar dalam pembelajaran gender Mengemukakan cadangan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan pembelajaran gender gramatikal dalam bahasa Perancis. Adalah amat sukar bagi kita untuk menjalinkan sesuatu hubungan antara satu sama lain jika kita tidak memahami bahasa- 17 . penguasaan dua bahasa adalah satu keperluan penting di zaman yang serba moden ini. Terjemahan tidak dapat dibuat jika tidak ada yang fasih dalam dua bahasa. Dari sini. Dengan itu kita tidak akan dapat mempelajari ilmu yang diterokai dalam bahasa lain. Pengkaji berharap hasil daripada penyelidikan ini akan dapat melahirkan satu set strategi untuk menangani masalah pembelajaran gender dan sekaligus melicinkan pembelajaran bahasa Perancis di kalangan pelajar-pelajar di Malaysia. Demikian juga perhubungan dengan negara asing. bukan sahaja di Institusi Pengajian Awam (IPT). tetapi juga di peringkat sekolah.

Dapatan daripada kajian yang dijalankan seterusnya akan berupaya membantu para pengajar untuk menyusun rancangan pengajaran. Sama ada alih bahasa tersebut adalah tepat atau tidak. 18 . ianya dapat mewujudkan corak pembelajaran bahasa Perancis yang lebih berkesan dan yang dipercayai akan dapat membantu para pelajar untuk menguasai bahasa Perancis dengan lebih berkesan. penyediaan kaedah dan strategi pembelajaran yang mana dapat diharapkan dapat memperbaiki prestasi pemahaman dan penguasaan gender gramatikal di kalangan pelajar. Hari ini kita masih beruntung kerana masih mempunyai beberapa orang yang fasih dalam bahasa asing dan masalah ini belum ketara. Seterusnya. Justeru itu. kita tidak mungkin akan tahu. Pengkaji juga berharap agar dengan adanya kajian ini. dan bagaimana gender gramatikal ini diolah oleh seseorang pelajar yang mempelajari bahasa Perancis ini. Tetapi tanda-tanda yang ini akan berlaku sudah pun ada.bahasa yang mereka gunakan sehingga jurubahasa mereka terpaksa menterjemahkan bahasa mereka ke bahasa kita. untuk kita dapat sama-sama memahami dimanakah masalah tatabahasa ini timbul. adalah diharapkan kajian ini akan membantu pihak universiti dan pihak-pihak lain untuk menaikkan mutu pembelajaran para pelajar dengan mengenalpasti keperluan dan penekanan yang perlu diketengahkan dalam pembelajaran gender dalam bahasa. hasil kajian ini adalah penting dalam mengupas isu pembelajaran gender gramatikal. Sesuatu perjanjian atau treaty tidak dapat dibuat kerana mereka tidak mungkin memahami bahasa kita dan kita pula tidak memahami bahasa mereka.

Hanya sejumlah 60 dari 70 orang pelajar telah dipilih sebagai sampel kajian. Oleh yang demikian. Kajian ini tidak mengambil kira gender dan bahasa ibunda responden dalam analisis yang dilakukan. Pengkaji juga tidak mengambil kira etnik responden juga disebabkan oleh perbezaan peratusan yang besar. tetapi hanya dari sudut penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa dominan dalam pembelajaran responden secara formal semasa di universiti. Sampel terdiri daripada para pelajar yang sedang mengambil bahasa Perancis Tahap Dua (kemahiran peringkat pertengahan).Kajian terhadap gender dalam pembelajaran bahasa Perancis adalah satu bidang yang belum diterokai. 19 . Sampel kajian merupakan pelajar-pelajar berusia dalam lingkungan umur 19 hingga 24 tahun. 1.7 Limitasi kajian Kajian ini dijalankan ke atas pelajar-pelajar Universiti Putra Malaysia. pengkaji berharap hasil daripada dapatan kajian ini akan menjadi rujukan dan pemangkin kepada guru-guru bahasa Perancis dan pengkajipengkaji lain yang berminat untuk melakukan kajian-kajian yang selanjutnya terhadap tatabahasa bahasa Perancis. Ini adalah kerana perbezaan peratusan kedua-dua gender agak besar dan jumlah sampel yang agak kecil untuk pengkaji mengambil kira pemerolehan gender gramatikal dari aspek kefahaman dan aplikasi mengikut pecahan gender responden.

20 . Menurut Trask. iaitu bahasa yang dipelajari seseorang pada peringkat kanak-kanak. Pengkaji juga tidak melihat aplikasi gender gramatikal ini untuk ayat-ayat langsung (COD) dan ayat-ayat tidak langsung (COI) disebabkan sukatan tersebut hanya diajar pada minggu ke tiga belas dan minggu ke empat belas pembelajaran Tahap Dua mereka. adalah tidak mustahil bagi seseorang itu mempunyai lebih dari satu bahasa ibunda. 1.8. 1.1 Bahasa ibunda Trask (1998 : 145) mendefinisikan bahasa ibunda sebagai bahasa pertama seseorang individu. Kamus Dewan (2005:106) pula mendefinisikan bahasa ibunda sebagai bahasa sendiri yang dipakai sejak kecil. justeru itu masih tidak diajar kepada responden sehinggalah mereka ke Tahap Tiga.Kertas soalan kajian ini juga diolahkan dengan hanya merangkumi sukatan pelajaran yang telah diajar kepada responden Tahap Dua hingga ke minggu ke dua belas pembelajaran mereka.8 Definisi kata kekunci Istilah berikut adalah istilah operasional beserta definisi yang penting dalam kajian ini. Pengkaji tidak melihat aplikasi gender ini dari segi ayat-ayat pasif kerana ianya tiada di dalam sukatan pelajaran kemahiran Tahap Dua.

dilakukan atau diamalkan (Kamus Dewan. which is not your mother tongue” 1. Trask (1998 : 195) mendefinisikan bahasa kedua seperti berikut : “A language which you learn after puberty. Ensiklopedia Wikipedia (dari halaman web http://en. bukan tempatan bukan anak negeri.org).3 Bahasa asing Bahasa didefinisikan oleh Kamus Dewan (2005:106) sebagai sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia (antara seorang individu dengan individu yang lain).2 Bahasa kedua (B2) Menurut Ensiklopedia Wikipedia (dari halaman web http://en. atau sesuatu yang tidak seperti yang biasa terdapat.8. menyatakan bahawa bahasa asing adalah bahasa yang dipertuturkan orang di tempat tertentu (sebagai contoh bahasa Inggeris merupakan bahasa asing di Jepun). Ianya juga merupakan bahasa yang tidak dipertuturkan dalam negara seseorang penutur bahasa tersebut (sebagai contoh. penutur bahasa Inggeris di negara Jepun boleh mengatakan bahawa bahasa Jepun adalah bahasa asing beliau).wikipedia. 2005:84). bahasa kedua (B2) didefinikan sebagai sebarang bahasa yang dipelajari selepas bahasa pertama atau bahasa ibunda (B1). Asing pula didefinisikan sebagai sesuatu yang berasal dari daerah negeri lain. 21 .org).8.wikipedia.1.

”… 22 . Crystal (1985 : 133) pula menyatakan ianya yang terdiri dari dua atau tiga kelas.4 Gender Trask (1998 : 93) memberikan dua definisi gender. kata namanya diklasifikasikan hanya kepada maskulin dan feminin.. Definisi pertama gender adalah sebagai satu fenomena gramatikal yang terdapat dalam sesetengah bahasa. Corbett (1991 : 1) menyatakan : “ To understand what linguists mean by 'gender'. a good starting point is Hockett's definition: 'Genders are classes of nouns reflected in the behavior of associated words’ (1958: 231). Menurut beliau : .Dengan yang demikian. kata kerja dan kata sifat.8. feminin atau neutral. pengkaji mendefinisikan bahasa asing sebagai suatu alat perhubungan yang bertujuan untuk menyampaikan maksud atau mesej dari daerah luar yang tidak biasa diamalkan atau digunakan di daerah tempatan. gender gramatikal adalah satu klasifikasi kata nama (noun) kepada maskulin. Oleh kerana di dalam bahasa Perancis tidak terdapat gender neutral..5 Gender gramatikal Bagi Surridge (1996). Definisi kedua pula adalah sebagai jantina biologi seseorang. 1. “Grammatical gender is a noun class system. dan memerlukan penyesuaian ke atas perkataaan-perkataan lain yang berkaitan secara gramatikal dengannya: contohnya preposisi. A language may have two or more such classes of genders”… 1. whose nouns that have human male and female referents tend to be in separate classes.8. composed of two or three classes. di mana kata nama di dalam bahasa tersebut dibahagikan kepada dua pengkelasan atau lebih.

whereas an error is a systematic deviation made by learners who have not yet mastered the rules of the target language”… Menurut beliau lagi. only one type of classification counts as a gender system.6 Kesilapan Menurut Corder (1981 : 10).. More advanced learners tend to be aware of their ignorance of content words and rather than omit one”… 23 .6.. Antara kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh seseorang yang mempelajari sesuatu bahasa adalah kesilapan pengurangan. it is one which is reflected beyond the nouns themselves in modification required of 'associated words”… 1. kesilapan boleh berlaku disebabkan oleh perubahan struktur dengan cara spesifik dan sistematik. 1. “A mistake is a random performance slip. kesilapan penambahan. kesilapan merupakan suatu variasi sistem yang dilakukan oleh pembelajar yang belum mahir dalam peraturan-peraturan bahasa yang dipelajari beliau.8. kesilapan penyusunan dan kesilapan generalisasi melampau. kesilapan pemilihan. … “Learners in the early stages of learning tend to omit function words rather than content words.1 Kesilapan pengurangan Kasper & Kellerman (1997 : 1-13) menyatakan bahawa kesilapan pengurangan (omission error) dilakukan oleh seseorang pada awal tahap pembelajarannya yang cenderung meninggalkan perkataan berfungsi (function words) berbanding dengan perkataan yang membawa maksud (content words). .Definisi ini disokong oleh Corbett (1991 : 4) yang menyatakan : … “While nouns may be classified in various ways.8. and can be really self-corrected.

Contoh yang diberikan oleh mereka adalah perkataan buyed untuk menyatakan bought. menurut Dulay. Kategori pertama adalah ‘regularisasi’ iaitu kesilapan ‘terlepas pandang’ pengecualian dan juga kesilapan mengaplikasikan peraturan di domain di mana peraturan tersebut tidak sepatutnya diaplikasikan.8.8.6. pengkaji menyifatkan kesilapan pengurangan sebagai kesilapan meninggalkan atau tidak mengatribusikan sesuatu elemen bergender gramatikal yang dikaitkan dengan kata nama yang digunakan.Untuk kajian ini. Ini dilakukan dengan menambah elemen tertentu yang dihubungkan kepada kata nama yang digunakan.3 Kesilapan penyusunan 24 .2 Kesilapan penambahan Kesilapan penambahan. Kategori kedua melibatkan “failure to delete certain items which are required in some linguistic constructions but not in others” iaitu kegagalan mengenalpasti pembinaan item linguistik di tempat yang sepatutnya digunakan. 1. di mana seseorang itu mengeneralisasikan peraturan-peraturan atribusi gender. Bagi pengkaji. kesilapan penambahan melibatkan sebarang ‘kemasukan elemen yang tidak perlu’ kepada kata nama.6. 1. Burt & Krashen (1982 : 156) adalah hasil dari penggunaan secara berleluasa peraturan-peraturan tertentu (‘result of all-too-faithful use of certain rules’) dan mencadangkan ianya dibahagikan kepada dua kategori.

Burt & Krashen (1982 : 156) ianya merupakan “the use of wrong form of a structure or morpheme”. pengkaji mendefinisikan kesilapan penyusunan sebagai kesilapan urutan kata di mana ianya melibatkan penyusunan salah urutan frasa nama. Bagi pengkaji. kata milik. kata sendi dan artikel yang dikaitkan dengan kata nama yang digunakan. kesilapan pemilihan melibatkan kesilapan mengatribusikan gender yang salah pada kata sifat. “ The learners can select the right forms to use in the right context.Menurut Dulay. Burt & Krashen (1982 : 162).4 Kesilapan pemilihan Kesilapan pemilihan bagi James (1998 : 144) adalah kesilapan penggunaan perkataan sementara bagi Dulay. 1. preposisi.8.6. 25 . kesilapan ini melibatkan penyusunan perkataan yang digunakan dalam ayat mengikut susunan yang salah. but they arrange them in the wrong order”… Dalam kajian ini.

Kepelbagaian cara dan bentuk komunikasi ini menyebabkan terdapatnya jurang pemahaman di antara satu bahasa dan satu bahasa yang lain. Ini menyebabkan para pengkaji berpendapat bahawa penutur-penutur bahasa yang berlainan mempunyai kelainan cara berkomunikasi tetapi tidak pada cara mereka berfikir. Yang paling banyak digunakan adalah bahasa lisan. 1975 : 64). Hence. kita akan dapat melihat pemikiran manusia yang universal (Fodor. But first languages are learned. isyarat tangan dan penulisan.1 Pengenalan Manusia berkomunikasi antara satu sama lain dengan menggunakan pelbagai cara yang berbeza. Namun yang demikian. And. on pain of circularity. dan jurang ini diperluaskan lagi dengan adanya perbezaan budaya antara masyarakat setempat dan di persekitaran yang berbeza. that system cannot be the language that is being learned. at least some cognitive operations are carried out in languages other than natural languages” … 26 . Merentasi jurang perbezaan struktur bahasa. di sebalik perbezaan-perbezaan tersebut.BAB 2 SOROTAN KAJIAN 2. penutur-penutur bahasa di dunia ini mempamerkan keperluan berkomunikasi terhadap sesuatu topik yang hampir sama. … “So one cannot learn a first language unless one already has a system capable of representing the predicates in that language and their extensions.

2.” … Pembelajaran dan pemerolehan bahasa kedua merupakan salah satu di antara topik-topik hangat yang sering diperbincangkan oleh para linguis. Istilah pemerolehan bahasa ini mula digunakan secara meluas apabila Krashen (1982 : 69) mengkelaskannya sebagai bertentangan kepada pembelajaran formal dan sesuatu yang tidak konstruktif. as is the study of grammatical rules isolated from natural language. pengkaji akan membincangkan tentang kajian-kajian yang telah dilakukan oleh para linguis berkenaan pemerolehan bahasa kedua secara umum dan menjuruskan sorotan kajian bertulis tentang kajian-kajian berkaitan pemerolehan gender gramatikal. error correction is present.1. Pengkaji juga akan mengulas kajian-kajian lepas tentang pengkaedahan analisis kesilapan oleh para linguis di mana pengkaedahan ini akan digunakan oleh pengkaji untuk analisis kajian di Bab 4. 1998). Stowe dan de Haan (2006) menyifatkan pemerolehan bahasa kedua (B2) seseorang dewasa adalah berbeza dari 27 . Sabourin. In the latter.Di dalam kajian ini. In the former. “The acquisition of a language is a natural process. the student needs to partake in natural communicative situations.1 Pemerolehan bahasa kedua Pemerolehan bahasa kedua (PB2) merupakan suatu proses di mana seseorang mempelajari sesuatu bahasa yang selain dari bahasa ibunda mereka (Trask. Istilah bahasa kedua digunakan untuk menjelaskan sebarang bahasa yang pemerolehannya bermula selepas zaman kanak-kanak. whereas learning a language is a conscious one.

jarang sekali terdapat penutur dewasa B2 yang dapat menguasai kemahiran bahasa yang dipelajari secara keseluruhan dan lengkap seperti penutur asli.“It is a theoretically based assumption that the L2 learner passes through a continuum that reflects a psycholinguistic interaction between the learner’s mother tongue and the target language” … 28 . Salah satunya adalah pencapaian linguistik yang lengkap di antara penutur B1 dan B2.. Dari segi perlakuan. yang mengeksplorasikan bahasa yang dipelajari sebagai suatu sistem linguistik.. seseorang penutur B2 mungkin akan berkelakuan seperti penutur asli dari satu segi. pengkaji-pengkaji PB2 cuba memahami secara lebih mendalam dengan menggunapakai perspektif interlanguage.pemerolehan bahasa pertama (B1) dalam pelbagai cara. Melalui pembelajaran secara deskriptif sesuatu bahasa. tetapi dari segi yang lain. tidak kira berapa banyakpun pendedahan yang diberikan kepada bahasa tersebut atau input yang didapatinya daripada bahasa tersebut. mereka tidak akan mencapai kemahiran yang setanding dengan penutur-penutur asli. Menurut mereka. . Selinker menggunakan istilah bahasa antara untuk menerangkan peringkat peralihan daripada bahasa pertama kepada bahasa kedua. Istilah bahasa antara (interlanguage) diperkenalkan oleh Selinker (1972 : 209) yang memberikan satu hipotesis teoritikal dalam usaha menghuraikan fenomena bahasa antara dalam pemerolehan bahasa kedua. atau mereka boleh mengkaji bagaimana seseorang membuat perbandingan dengan bahasa asal.

beliau akan melakukan kesilapan-kesilapan yang dianggap sebagai sebahagian dari satu proses pembelajaran.Menurut Selinker (1972). Dulay. dalam pada seseorang itu mempelajari bahasa kedua (B2). Ianya cuba mengolahkan beberapa 29 . Pertama. sistem tatabahasa adalah suatu sistem yang kunci-mengunci antara satu sama lain sebagai tanda perkembangan bahasa pelajar yang telah melewati batas waktu. Burt & Krashen (1982) menyatakan bahawa sebahagian besar kesilapan yang dilakukan oleh mereka yang mempelajari B2 adalah lebih khusus kepada bahasa itu sendiri daripada berpunca dari gangguan dari bahasa ibunda. Istilah bahasa antara membawa dua makna. sistem tatabahasa pelajar adalah pada satu tahap dalam satu masa. bahasa antara pelajar bahasa kedua bersifat dinamis dan tidak dapat dihuraikan dari segi bahasa pertama atau bahasa kedua walaupun pelajar dipengaruhi oleh kedua-dua bahasa tersebut. Kajian permasalahan bahasa Perancis sebagai di kalangan pelajar-pelajar Institusi Pengajian Tinggi di Hong Kong telah dijalankan oleh Leung (1998) yang menganalisa pemerolehan bahasa Perancis sebagai bahasa ketiga di kalangan pelajar-pelajar universiti yang sudah berkemahiran dalam dua bahasa yang lain. Oleh yang demikian. Bahasa antara dianggap berlainan daripada bahasa pertama dan bahasa kedua pelajar. Dengan ini. Bahasa antara merupakan bahasa yang lahir pada peringkat-peringkat peralihan antara bahasa pertama dengan bahasa kedua dan sentiasa berubah-ubah semasa pemerolehan bahasa kedua. bahasa antara bersifat sementara dan dibentuk oleh pelajar bahasa kedua semasa menuju ke arah penguasaan bahasa sasaran. Kedua.

Analisis kontrastif ini merupakan suatu cara untuk menerangkan mengapa terdapatnya fitur-fitur di dalam bahasa yang dipelajari lebih susah untuk diperolehi daripada lain-lainnya (http://en. Kajiannya melibatkan pelajarpelajar yang memperolehi kemahiran berbahasa Inggeris (bukanlah penutur asal) yang mempunyai bahasa antara mereka tersendiri dan bahasa antara ini kemudiaannya dipindahkan dalam pembelajaran bahasa Perancis sebagai bahasa ketiga. Lado (1957 : 2) berpendapat bahawa 30 . Menurut Beal (1994). Disember 2006).1. Dapatan kajian ini menarik perhatian pengkaji kerana daripada pemerhatian awal.isu dalam pemerolehan bahasa kedua untuk diadaptasikannya dalam pemerolehan bahasa ketiga. ianya mungkin adalah salah satu strategi yang digunakan oleh pelajar dalam kajian pengkaji dalam pemerolehan gender gramatikal bahasa Perancis. di mana ianya digunakan secara meluas dalam kajian-kajian berkenaan dalam tahun 1960-an dan di awal tahun 70-an. Kesukaran untuk memahirkan diri dalam sesetengah struktur bahasa kedua bergantung kepada perbezaan di antara bahasa ibunda (B1) seseorang dan bahasa yang cuba dipelajari. satu aspek penting yang telah dititikberatkan ialah pemerolehan menggunakan bahasa antara (inter-language).2 Analisis kontrastif Analisis kontrastif merupakan salah satu analisis yang digunakan dalam kajian-kajian mengenai pemerolehan bahasa kedua (PB2).org/wiki/Contrastive_analysis.wikipedia. 2. latarbelakang budaya dan kepelbagaian aspek nilai yang utama mewarnai kebolehan linguistik seseorang penutur. Dalam kajian beliau.

.. Fries (1945 : 9) menganggap bahawa bahan-bahan pengajaran yang berkesan adalah yang berdasarkan penerangan secara saintifik bahasa yang ingin dipelajari. and those elements that are different will be difficult”… Elemen-elemen yang berlainan pula akan memberikan kesulitan dan pembelajaran seseorang. “ The most efficient materials are those that are based upon a scientific description of the language to be learned.elemen-elemen yang menyerupai bahasa ibunda kepada bahasa-bahasa yang dipelajari oleh akan memudahkan pembelajarannya. .. and the distribution of forms and meanings of their native language and culture to the foreign language and culture”… (Lado. 1957 : 2) Analisis kontrastif ini memberikan penekanan kepada ketidaksamaan pembelajaran. “Those elements which are similar to [the learner’s] native language will be simple for him. carefully compared with a parallel description of the native language of the learner” … Di sini analisis kontrastif mengandaikan bahawa B1 merupakan punca utama kesalahan bahasa dalam B2. .. kerana teori ini mengandaikan bahawa persamaan di antara dua bahasa akan menyenangkan pembelajaran bahasa yang ingin dikuasai oleh penutur. Semakin banyak perbezaan di antara bahasa ibunda dan bahasa yang dipelajari. maka lebih banyaklah kesilapan akan dilakukan. dan kesalahan-kesalahan tersebut boleh diterangkan dengan melihat 31 . yang dibandingkan dengan teliti dengan bahasa ibunda seseorang itu yang selari dengannya. …“Individuals tend to transfer the forms and meanings.

Ianya juga mengandaikan kesalahan-kesalahan dalam bahasa akan lebih besar dengan adanya jurang perbezaan yang besar di antara bahasa yang ingin dipelajari dan bahasa ibunda seseorang. “ The linguist uses the best linguistic knowledge available to him in order to account for the observed difficulties in second-language learning”( Wardhaugh. 1974: 181) Pengkaji menggunakan analisis ini dalam versi ‘lemah’ untuk melihat dan memahami persamaan di antara bahasa pertama dan kedua respondan dengan bahasa Perancis untuk penutur yang bahasa ibundanya adalah bahasa Tamil. ianya adalah untuk ahli linguis memerhatikan masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran bahasa kedua. phonology and lexicon) with the system of a second language in order to predict the difficulties which a speaker of the second language will have in learning the first language. dan membina bahan bacaan yang boleh membantu beliau mempelajari bahasa tersebut (Wardhaugh. “ It is possible to contrast the system of one language (the grammar. 1974: 121). Analisis kontrastif terbahagi kepada dua versi iaitu versi ‘mendalam’ (strong version) dan versi ‘lemah’ (weak version). bahasa Cina. ianya bertujuan untuk meramalkan masalah-masalah yang akan ditempuhi oleh penutur B2 mempelajari B1.” Untuk versi ‘lemah’ pula. 32 .perbezaan yang ada di antara B1 dan B2. and to construct reading materials to help her learn the language. Untuk versi ‘mendalam’. bahasa Inggeris dan bahasa Melayu.

iaitu suatu pendekatan yang banyak dipengaruhi oleh fahaman behaviorisme. kesilapan adalah suatu elemen yang penting sebagai bukti untuk mengukur pengetahuan dan kemahiran bahasa seseorang. Menurut Corder (1981). Analisis kesilapan menunjukkan bahawa analisis kontrastif tidak berupaya membuat andaian sebahagian besar kesilapan.1. Ianya merupakan suatu alternatif kepada analisis kontrastif. 1967 : 161-167) : … “ The paradigm shift in linguistics from a behaviouristic view of language to a more rationalistic view and claims that in language teaching one noticeable effect is to shift the emphasis away from ‘teaching’ towards a study of ‘learning’”… 33 .3 Analisis kesilapan Satu lagi pendekatan yang digunakan dalam kajian-kajian mengenai pemerolehan bahasa kedua adalah analisis kesilapan. di mana ahli linguis cuba menggunakan perbezaan formal di antara bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2) seseorang untuk mentafsirkan kesilapan yang dilakukan. Bidang analisis kesilapan dalam pemerolehan bahasa kedua ini dipelopori oleh Corder (1967). biarpun aspek-aspeknya yang bernilai telah diterapkan dalam kajian pemindahan bahasa. Pengajaran bahasa akan menjadi lebih berkesan jika seseorang tahu bahawa strategi pembelajaran seseorang pelajar yang boleh membantu proses pengajaran bahasa tersebut (Corder.2.

Beliau menekankan bahawa kesilapan hanya boleh diperbetulkan jika suatu input yang relevan diberikan dalam proses pembelajaran itu diterima oleh pelajar. Kesilapan juga merupakan kesan kepada kesemua faktor yang selain daripada yang telah secara khususnya dirumuskan dalam sesuatu analisis. Oleh yang demikian. tetapi juga menjadi penerangan kepada punca-punca psikologikal yang menyebabkan kesilapan tersebut dilakukan. bukan oleh penutur asal. James juga menekankan bahawa kesilapan hanya dilakukan oleh mereka yang mempelajari sesuatu bahasa. yang dianalisa dan dikelaskan dengan tujuan untuk memahami kesukaran sesuatu pembelajaran. Ianya tidak hanya mengimplikasikan penemuan dan mengenalpasti kesalahan tersebut. sesuatu kesilapan memerlukan pembelajaran yang berkaitan mengenainya sebelum sebarang pembetulan boleh dilakukan. Justeru itu. Menurut Clark (1985). 34 . James (1998) pula menyifatkan sesuatu kesilapan yang dilakukan oleh seseorang pelajar menggambarkan tahap pengetahuan yang ada pada pelajar tersebut jika ianya tidak boleh diperbaiki dengan cara automatik oleh pelajar tersebut. analisis kesilapan adalah suatu pendekatan dalam mengenalpasti dan membezakan masalah-masalah yang dihadapi dalam sesuatu pembelajaran.Beliau menjelaskan lagi bahawa kesilapan yang dilakukan oleh para pelajar adalah suatu fakta yang penting dan relevan. Ianya memerlukan pengumpulan kesilapan yang sistematik. kesilapan merupakan istilah yang digunakan secara rawak dalam analisis yang mendapati satu kelainan.

iaitu : a.. are systematic and reflect a defect in knowledge (i. linguistic competence). random errors in performance due to memory lapses or physical state.. “Mistakes are adventitious. but errors. strategi pembelajaran bahasa kedua – pendekatan seseorang kepada alat-alat bantuan pembelajaran.Ahli linguis seperti Richards (1971) dan Corder (1974) menyatakan bahawa analisis kesilapan adalah suatu pendekatan yang berkesan dalam menghuraikan proses pembelajaran bahasa kedua. . Generalisasi melampau tentang bahan-bahan linguistik 35 . pemindahan latihan – yang berpunca dari elemen-elemen pengajaran c. on the other hand. yang merupakan sebaliknya..”… Kesilapan yang dilakukan yang boleh dihubungkaitkan dengan gangguan bahasa ibunda B1 boleh dikelaskan sebagai interlingual. yang merupakan sesuatu yang sistematik.e. Selinker (1972) telah mengkelaskan lima punca utama yang menjadi punca kesilapan kedua-dua intralingual dan interlingual. pemindahan bahasa – yang berpunca dari gangguan bahasa ibunda b. dengan kesalahan (mistake). dan kesilapan yang dilakukan oleh mereka yang mempelajari bahasa kedua tanpa interferens B1 dikelaskan sebagai intralingual. Corder (1967 : 166) telah membuat perbezaan di antara kesilapan (error). d. Keperluan mempelajari bahasa kedua pada tahap yang lebih tinggi daripada tahap kecekapan yang sedia ada e.

Dalam konteks gender gramatikal. Ianya juga memberikan maklumbalas tentang pembelajaran yang tidak sempurna atau tidak lengkap (Richards. Burt & Krashen (1982) pula menyatakan bahawa terdapat suatu proses umum yang menerangkan pemerolehan bahasa kedua. mereka yang mempelajari sesuatu bahasa kedua akan memperolehi struktur yang mudah terlebih dahulu sebelum mereka berjaya memperolehi satu struktur yang lebih kompleks. kesilapan pemilihan (selection) dan kesilapan penyusunan (ordering). dengan tidak mengambilkira faktor tempoh yang diambil untuk menguasai bahasa tersebut. 1971). Dulay. Terjemahan: Perempuan cantik itu bercakap tentang anjingnya. Pengkelasan ini lebih dikenali sebagai taksonomi kesilapan oleh Dulay. Burt & Krashen (1982) mengkelaskan kesilapan yang dilakukan ini kepada empat kategori iaitu kesilapan pengurangan (omission). Dulay. ianya boleh dirujuk kepada contoh seperti berikut : (contoh pengkaji sendiri) La joli femme parle de son chien.Intralingual atau juga dikenali sebagai kesilapan developmental memberikan suatu indikasi tentang ketidakupayaan seseorang pelajar dalam mengaplikasikan peraturan-peraturan bahasa yang dipelajarinya. Burt & Krashen. kesilapan penambahan (addition). 36 . Kesilapan pengurangan merupakan kesilapan yang merujuk kepada kesilapan di mana elemen-elemen yang penting untuk menghasilkan struktur yang sempurna telah diabaikan. Mereka berpendapat yang pada amnya.

Ianya juga mungkin disebabkan ketidakpekaan tentang peraturan-peraturan yang khas dalam tatabahasa bahasa yang dipelajari. communication-based and induced errors”… (Richards. Bagi Richards (1971). simplification. Intralingual errors include: overgeneralisation. Kesilapan pengurangan (omission) ini dikelaskan oleh Richards (1971) sebagai aplikasi yang tidak lengkap tentang peraturan-peraturan struktur atau tatabahasa yang terdapat dalam sesuatu bahasa. Beliau mengkelaskan kesilapan penambahan ini generalisasi melampau (overgeneralisation). Kesilapan ini mungkin disebabkan oleh pembelajaran secara pintas tentang peraturan tatabahasa. ianya merujuk kepada kesilapan intralingual berlaku dalam struktur bahasa kedua (B2) itu sendiri dan ianya akan diserlahkan melalui strategi pengajaran bahasa tersebut.Di sini kesalahan pengurangan (omission) yang dilakukan adalah pada kata sifat joli yang merujuk kepada gender subjek yang dinyatakan iaitu la femme. Contoh : (contoh pengkaji sendiri) Il porte des chaussures noir et un pantalon bleu. 1971 : 174) 37 . Kesilapan penambahan (addition) pula adalah berpunca dari penggunaan peraturan tertentu secara berleluasa (Dulay. 1982 : 156) dan penambahan elemen-elemen yang tidak diperlukan atau tidak betul (Yap. 1973 : 277). Kata sifat yang sepatutnya digunakan adalah jolie untuk untuk dipadankan dengan subjek la femme tersebut. … “Errors can be categorised into interlingual errors and intralingual errors. Ketidakpekaan kepada peraturan struktur adalah peraturan yang sama diaplikasi dalam kesemua konteks. Burt & Krashen. Terjemahan: Dia memakai kasut hitam dan seluar biru.

Burt & Krashen) atau aplikasi yang tidak lengkap (menurut Richards) ini lazimnya dilakukan untuk membolehkan seseorang meneruskan komunikasi mereka dengan tidak mempelajari peraturan-peraturan asas. Kesilapan pemilihan dikelaskan oleh James (1998) sebagai formasi yang tidak bertepatan. ianya merupakan penggunakan morfem yang salah. 1971). Ayat sebetulnya adalah seperti berikut : Il parle de ses soeurs jumelles (contoh pengkaji sendiri). (Dia bercakap mengenai kakak kembarnya. Dalam kata lain.Generalisasi melampau (overgeneralisation) merujuk kepada percubaan para pelajar yang mengandaikan bahawa tatabahasa bahasa yang dipelajari adalah sama seperti bahasa asal penutur (Richards. Dalam kes gender gramatikal dalam bahasa Perancis contohnya. Bagi Dulay. Jumelles adalah bentuk yang betul untuk merujuk kepada gender subjek yang diperkatakan. pelajar membuat kesalahan seperti berikut : (contoh pengkaji sendiri) Il parle de ses soeurs jumeaux*. Burt & Krashen (1982). strategi permudahan diaplikasikan. Richards (1971) pula berpendapat bahawa ianya merupakan suatu ketidakpekaan penutur B2 kepada peraturan struktur.) Generalisasi melampau ini kemungkinan besarnya datang dari gangguan B1 penutur yang hanya mempunyai satu bentuk untuk menyatakan perkataan kembar dalam kedua-dua gender feminin dan maskulin. Ianya adalah berlawanan dengan generalisasi melampau. 38 . Kesilapan pemilihan (menurut Dulay.

Ini menunjukkan bahawa para penutur sudah terbiasa dengan struktur ayat di dalam bahasa Inggeris yang meletakkan kata sifat sebelum kata nama (dalam bahasa Inggeris. penyusunan kata kerja di dalam bahasa Perancis adalah sama dengan penyusunan kata kerja dalam bahasa Inggeris.. Misalnya.Contohnya adalah seperti berikut : ‘C’est une jolie femme blond’ (terjemahan dalam bahasa Melayu : Dia adalah seorang wanita berambut perang yang cantik) yang sepatutnya adalah ‘C’est une jolie femme blonde’. Analisis kesilapan. (contoh pengkaji sendiri) Dulay. “Word for word translations of native language surface structure” … Ianya mungkin disebabkan para penutur yang mempelajari bahasa asing sudah terbiasa dengan corak penyusunan ayat dalam bahasa ibunda atau bahasa kedua masing-masing. atau lebih khususnya taksonomi kesilapan oleh Dulay. beau dan grand yang diletakkan sebelum kata nama seperti struktur dalam bahasa Inggeris. Sebagai contoh. Burt & Krashen ini akan digunakan oleh pengkaji sebagai satu 39 . dan mereka secara spontan mengaplikasikan corak tersebut di dalam bahasa asing yang mereka pelajari. Ini juga adalah kerana terdapat kata sifat dalam bahasa Perancis seperti belle. Burt & Krashen (1982 : 162) menyatakan bahawa kesilapan penyusunan (ordering) adalah suatu kesilapan yang juga disebabkan oleh ketidakpekaan kepada peraturan struktur: . ayat C’est une femme blonde dalam bahasa Perancis ditulis sebagai C’est une blonde femme.. ayatnya adalah It’s a blond woman).

gender gramatikal dalam Bahasa Inggeris telah hilang. Ianya suatu peraturan bagi sesuatu bahasa yang memberi penjelasan bagaimana perkataan-perkataan di dalam bahasa tersebut dibentuk untuk menjadi suatu ayat (Australia Learners Dictionnary. dan sesetengah perkataan dan bentuk ditujukan kepada gender yang tertentu. sementara dalam bahasa Belanda. Secara umumnya. Selepas tahun 1066. 2. dari tiga atau empat bentuk gender gramatikal bagi kata nama dalam bentuk singular kepada hanya 40 . dalam bahasa Perancis gender dibahagikan kepada maskulin dan feminin. 1997). feminin dan neuter seperti kebanyakan bahasa Indo-Eropah yang lain. setiap kata nama adalah dikelaskan kepada maskulin atau feminin untuk tujuan gramatikal. 1997). Sebagai contoh. gender memberikan atribusi kata nama ‘noun’ kepada dua atau lebih kelas yang memerlukan jenis penyataan atau ‘agremen’ ke atas perkataan-perkataan yang berhubung secara gramatikal dengannya (Trask. maskulin dan neuter. Contohnya. di dalam bahasa Perancis. Bahasa Inggeris lama mempunyai tiga gender iaitu maskulin. dalam bahasa Jerman pula ianya feminin. ianya terbahagi kepada gender biasa (common) dan neuter.instrumen untuk mengolah masalah pemerolehan gender gramatikal bahasa Perancis di dalam kajiannya. Gender merupakan tatabahasa dalam sesetengah bahasa.2 Gender gramatikal Gender merupakan suatu fenomena gramatikal yang boleh ditemui di dalam sesetengah bahasa.

akhiran –s telah digunapakai (http://encarta. the language was still quite highly inflectional. … At the beginning of the Middle English period. 1990). maskulin di dalam bahasa Sepanyol. tetapi maskulin di dalam bahasa Jerman (Braine et al. As early as 1200 the three or four grammatical case forms of nouns in the singular had been reduced to two.msn. Bulan pula bergender feminin di dalam bahasa Rusia dan bahasa Sepanyol. pokok. 2006). bahasa Swahili mempunyai lapan kelas gender dan sesetengah bahasa Afrika mempunyai lebih daripada dua belas kelas gender (Trask. tetapi ada juga yang mempunyai lebih dari dua gender. matahari adalah bergender feminin di dalam bahasa Jerman. Disember Gender gramatikal yang ditentukan kepada kata nama adalah berbeza dari satu bahasa ke bahasa yang lain. By the end of the period the relationship between the elements of the sentence depended basically on word order.. which dates from the Norman Conquest of 1066.com/encyclopedia_761564210/English_Language. serta untuk menandakan kata nama jamak. dan neuter di dalam bahasa Rusia. maskulin dan neuter).html. Bahasa Jerman misalnya mempunyai tiga gender gramatikal (feminin. and to denote the plural the noun ending (e)s had been adopted … Berlainan dengan bahasa Inggeris. Sebagai contoh. Kebanyakan bahasa hanya mempunyai gender maskulin dan feminin. 1997). 41 . dan rusa) mempunyai masing-masing gendernya.dua. banyak bahasa-bahasa lain mempunyai sistem gender gramatikal di mana kesemua kata nama (contohnya kerusi.

Ianya merupakan suatu yang paling pelik dalam pengkelasan tatabahasa (Corbett. Wilhelm. kuda tidak bergender. pengkelasan gender feminin / masculin adalah arbritari dan tidak boleh diterangkan dari segi kriteria gendernya untuk objek tidak bernyawa (inanimate nouns). tidak seperti wanita yang tiada gendernya (neuter).. anjing adalah maskulin. where is the turnip? Wilhelm. sementara daunnya tiada gendernya (neuter). Where is the accomplished and beautiful English maiden? Wilhelm. Gender natural merupakan suatu sistem semantik. Kata kerja juga kadang kalanya harus diubah untuk disesuaikan dengan kata nama bergender. 1991).. pokok bergender maskulin.. Adalah mustahil untuk mendapatkan suatu peraturan atau penjelasan kenapa sesuatu perkataan itu bergender feminin atau maskulin.. Keunikan gender dalam bahasa Perancis ialah selain daripada ianya berfungsi sebagai penunjuk seseorang atau haiwan. Gretchen. kata nama diri bergender. It has gone to the opera.. kucing jantan juga bergender feminin”: Gretchen. dan seringkali terpaksa mengubah kata sifat (adjektif). lobak putih mempunyai gender. di mana kata nama .. She has gone to the kitchen.Untuk bertutur dalam sesuatu bahasa yang mempunyai gender gramatikal. kucing feminin.kata 42 . Gender gramatikal merupakan salah satu aspek kemahiran bahasa Perancis. Terdapat dua jenis gender yang dikenalpasti: gender natural dan genus atau gender gramatikal.402) dalam A Tramp Abroad. putiknya pula feminin. penutur-penutur hendaklah mengenalpasti objek sebagai sesuatu yang bergender melalui artikel. “di Jerman. Seperti yang dikatakan oleh Mark Twain (1880 : 390 .

kata nama .’ dan ‘hen’ adalah bergender feminin.kata nama seperti ‘girl. Ianya mewakili watak-watak bernyawa bergender maskulin dan boleh digantikan dengan kata nama diri ‘he’. Selanjutnya. 43 . gender natural adalah berdasarkan biologi atau seks sesuatu benda hidup.’ ‘happiness. kata nama .’ ‘book. dan menggunakan ‘it’ sebagai kata nama dirinya (Tight. dan kata nama yang tidak mewakili mana-mana gender adalah neuter (Konishi. Berlawanan dengan gender natural.pdf ).kata nama seperti ‘boy. gender gramatikal pula dikategorikan dengan menggunakan sistem formal (Konishi.nama yang mewakili gender lelaki diletakkan sebagai maskulin. 1990). dalam bahasa Inggeris (bahasa yang mempunyai gender natural).’ ‘bitch. kata kerja dan artikel yang mengubahnya. di mana setiap kata nama mesti diletakkan di bawah pengkelasan gramatikal yang tertentu (Lyons. dan kata sifat yang digunakan untuk dirujukkan kepadanya (Penelope.kata nama seperti ‘stapler. kata nama yang mewakili gender perempuan sebagai feminin. Sebagai contoh. Begitulah juga dengan kata nama . adalah neuter di dalam bahasa Inggeris.’ dan ‘rooster’ adalah bergender maskulin.’ ‘dog.’ dan ‘peace’ yang mewakili objek-objek tidak bernyawa ataupun sesuatu konsep. 1968). 1991). sistem ini memerlukan terdapatnya kesesuaian atau agremen gender di antara kata nama.lingref. 2006 dalam http://www.’ ‘mother. Sebaliknya. 1993). Dengan kata lain.’ ‘father.com/cpp/casp/7/paper1282.

Menurut Lyons (1968 : 284). hubungan antara gender natural dan gender gramatikal mungkin tidak wujud langsung. Sebagai contoh.. Setiap kata nama dalam bahasa Perancis adalah tidak terkecuali mempunyai pengkelasan gender gramatikalnya sama ada feminin atau maskulin (walaupun sesetengah benda seperti orgue (organ) dan hymne (puisi) boleh bergender maskulin ataupun feminin). perkataan Mann (lelaki) adalah bergender maskulin secara natural dan gramatikal dalam bahasa Jerman. Masalah ini diberatkan lagi bagi mereka yang 44 . sementara perkataan Mädchen (perempuan muda) adalah bergender neuter.2. mempunyai gender gramatikal. gender gramatikal untuk sesuatu perkataan itu adalah merupakan suatu entiti yang tidak ada kena mengena secara terus dari makna perkataan tersebut. . Perbezaan inilah yang menyebabkan seseorang yang mempelajari bahasa yang mempunyai ciri gender gramatikal mempunyai kesukaran untuk memahirkan diri mereka dalam usaha mereka menggunakan gender yang sesuai.. Setiap kata nama dalam bahasa Perancis adalah tidak terkecuali mempunyai pengkelasan gender gramatikalnya sama ada feminin atau maskulin (walaupun sesetengah benda seperti orgue (organ) dan hymne (puisi) boleh bergender maskulin ataupun feminin). seperti bahasa Jerman. walaupun ianya bergender feminin. “A word’s grammatical gender is logically independent from the meaning of the word”… Justeru itu.1 Gender gramatikal di dalam bahasa Perancis Bahasa Perancis adalah suatu bahasa yang. 2.

beautiful (bahasa Inggeris) atau 漂亮 dalam bahasa Cina adalah kata sifat yang dikaitkan hanya kepada gender natural yang tertentu.2 Gender di dalam bahasa utama di Malaysia Di dalam bahasa-bahasa ibunda dan bahasa-bahasa yang dituturkan di Malaysia oleh tiga kumpulan etnik majoriti terbesar iaitu etnik Melayu. Perkara inilah yang mendorong pengkaji sebagai pengajar dan pembelajar untuk mengupas kesukaran yang dialami dalam pembelajaran bahasa Perancis. bahasa Jerman atau bahasa Sepanyol yang melibatkan penukaran bentuk kata pada ayat.bahasa pertama dan keduanya tidak mempunyai langsung ciri gender gramatikal. sesetengah kata sifat yang digunakan seperti cantik (bahasa Melayu). 2001). Bagaimanapun. Di dalam bahasa Melayu. Cina dan India hanya mempunyai gender natural. Ianya tidaklah begitu kompleks seperti bahasa Perancis. bahasa Tamil dan bahasa Inggeris. 2. sebagaimana bahasa Cina. khususnya mengenai gender gramatikal. gender ini digunakan dalam percakapan dan penulisan dengan merujuk kepada gender kata nama (Ensiklopedia Wikipedia. 45 .2.

2001). Bahasa Ayat contoh Penerangan Gender yang digunakan adalah gender Perempuan itu cantik. tetapi terdapat tambahan penulisan pada penghubung kata yang akan merujuk terus kepada gender natural.1 : Pengolahan gender yang digunakan dalam bahasa Melayu. 46 . Ianya Gender yang digunakan adalah gender 那个女孩儿很漂亮。 Bahasa Cina 那个男孩儿很英俊。 (lelaki). natural iaitu perempuan dan lelaki. kata sifat yang dihubungkan dengan subjek yang bergender natural adalah sama.Sebagai contoh : Jadual 2. Ianya dikaitkan Bahasa Inggeris That man is handsome. bahasa Cina dan bahasa Inggeris (diadaptasikan dari Ensiklopedia Wikipedia. dengan kata sifat beautiful dan handsome. natural iaitu lady dan man. Gender yang digunakan adalah gender That lady is beautiful. dikaitkan dengan kata sifat cantik dan tampan. natural iaitu 女孩 (perempuan) dan 男孩儿 Namun yang demikian. Ianya dikaitkan dengan kata sifat 漂亮 (cantik) dan 英俊 (kacak). Bahasa Melayu Lelaki itu tampan. di dalam bahasa Tamil.

1999). Kesemua teori pembelajaran bahasa kedua mengandaikan bahawa pelajar mempelajari bahasa yang diingini melalui isyarat percakapan (atau bahan bercetak. Namun yang demikian. Bahasa Ayat contoh Penerangan Gender natural yang digunakan adalah (lelaki) dan (perempuan) dan dikaitkan dengan kata sifat yang sama iaitu Bahasa Tamil cantik). Pembelajaran mengenai kemahiran tatabahasa yang abstrak mengandaikan kemampuan untuk memetakan kandungan fonetik sesuatu isyarat itu kepada bentuk yang lain seperti pengkelasan morfem dan sebagainya (Carroll. tatkala aktiviti pembacaan dilakukan). perkataan adalah berbeza mengikut jantina seseorang. 47 .2 Pemerolehan gender gramatikal dalam bahasa Perancis sebagai bahasa kedua.Sebagai contoh : Jadual 2.2 : Pengolahan gender yang digunakan dalam bahasa Tamil (diadaptasikan dari Ensiklopedia Wikipedia.2. 2001). merujuk kepada gender maskulin (lelaki) dan pula merujuk kepada (tampan atau gender feminin (perempuan) 2.

Pelbagai kajian silang mencadangkan bahawa pelajar yang di peringkat kemahiran tahap asas membuat lebih banyak kesilapan berkenaan penggunaan gender berbanding dengan pelajar di tahap lanjutan (Bartning. Sabourin. Tidak banyak yang didapati berkenaan bagaimana seseorang dewasa dapat memperkembangkan lagi strategi pembelajaran gender dalam kajian yang sedang dijalankan ini. 2000). Di dalam pembelajaran bahasa Perancis. 48 . salah satunya adalah gender gramatikal. apa-apa fenomena gramatikal dari yang amat mudah hingga fenomena yang teramat kompleks memerlukan pengetahuan struktural yang kompleks. bahasa Flemish. Berkenaan dengan pemerolehan gender dalam bahasa Perancis sebagai bahasa kedua. dan bahasa Swedish).Oleh yang demikian. ianya mengadaptasikan perspektif longitudinal dalam pemerolehan gender. Stowe & de Haan (2006) berpendapat sesetengah aspek tatabahasa B2 menjadi permasalahan untuk kesemua penutur B2. Kajian ini telah menetapkan skop dan membuat perbandingan secara amnya tentang masalah yang dialami dalam pemerolehan gender B1 (sebagai contoh bahasa Inggeris. kita mendapat fakta penting berkenaan “peringkat permasalahan”. terdapat dua fenomena yang dapat diperhatikan iaitu : kata kerja adalah sesuatu yang dipelajari secara progresif tetapi pada masa yang sama adalah sukar untuk seseorang pelajar untuk mengeliminasikan kesalahan atribut gender kepada kata nama dan kata sifat yang betul. kajian-kajian lepas didapati menggunakan data silang. Daripada kajian ini.

Mereka telah memperkembangkan sensitiviti untuk menolong mereka membuat pemilihan gender yang betul digunakan (Levy. 49 . iaitu indikasi akhiran kata nama dan pemerolehan gender bagi peringkat dewasa. gender merupakan sesuatu yang sukar untuk dipelajari oleh penutur-penutur B2 yang bahasa pertamanya adalah Bahasa Inggeris (Surridge.2. Kajian-kajian ahli linguistik berkenaan gender gramatikal menjurus kepada tiga kategori utama iaitu kajian tentang indikasi gender di akhiran kata nama. 1983). ianya dikuasai oleh penutur asli bahasa-bahasa tersebut tanpa suatu peraturan yang tertentu.3 Kajian-kajian lepas mengenai gender gramatikal Di dalam bahasa-bahasa yang mempunyai sistem gender nahu. Dalam Bab 4. Walau bagaimanapun. 1993 : 77). pengkaji akan menganalisis kajian dengan menggabungkan dua dari tiga aspek ini. dan pemerolehan gender di peringkat dewasa. kajian pemerolehan gender di peringkat kanak-kanak. Kajian telah menunjukkan yang penutur B1 tidak bergantung kepada kaedah hafalan untuk menghubungkan sesuatu gender kepada suatu kata nama yang tertentu.

2. contohnya pengakhiran kata nama. iaitu dari gender yang biasa digunakan dalam perbualan harian dan gender yang jarang digunakan. Di sini. Kajian mereka menunjukkan bahawa kanak-kanak tersebut memberi pengkelasan gender. terdapat banyak kajian yang mengkaji bagaimana kanak-kanak yang mempelajari bahasa Perancis sebagai bahasa pertama (B1) menggunakan gender. Tucker. dan mencadangkan bahawa pengakhiran suatu kata nama memainkan peranan yang besar dalam pengkelasan gender bahasa Perancis.3. Lambert & Rigault (1977) mendapati kata nama dalam bahasa Perancis mempunyai satu sistem yang boleh mentafsirkan gender gramatikal mana yang perlu digunapakai. Kajian yang terlibat adalah berkenaan bagaimana gender diolahkan apabila kanak-kanak tersebut berhadapan dengan penstrukturan bertindan gender tersebut. Bagi pembelajaran gender di peringkat kanak-kanak. semantik dan petunjuk sintaktik (syntactic cues).1 Pemerolehan gender gramatikal di peringkat kanak-kanak Hujah yang mengatakan akhiran kata nama sebagai suatu indikasi gender gramatikal banyak diperdebatkan. ahli tatabahasa Perancis kebanyakannya bersependapat menegaskan bahawa atribusi gender kata nama sesuatu yang bukan hidup (inanimate objects) kebanyakannya adalah secara rawak dan tidak sistematik. 50 . Bagi penguasaan kanak-kanak penutur bahasa Perancis sebagai B1 berkenaan dengan gender gramatikal.

. leaving the phonological one intact”… Müller (1994) mendapati bahawa kanak-kanak adalah lebih sensitif kepada indikasi intralinguistik (iaitu indikasi morfofonologikal dan sintaktik) daripada indikasi ekstralinguistik (iaitu indikasi semantik).g. yang telahpun memfokuskan kepada indikasi sintaktik apabila berhadapan dengan masalah indikasi di akhiran kata nama. this study lends no support to the hypothesis that absolute beginner anglophone learners of French are sensitive to or encode phonological patterns in stimuli that they then map onto gender classes”… Surridge (1985) juga menyatakan bahawa peraturan morfologikal lebih boleh diharapkan daripada peraturan fonologikal tetapi peraturan-peraturan fonologikal hanya terbatas kepada fonem akhir. 1994) sementara kesedaran tentang keberkesanan indikasi sintaktik meningkat dengan peningkatan umur. Carroll (1989 : 117) pula mendakwa bahawa akhiran kata nama tidak wujud dengan menyatakan : … “Finally. for ‘un forsienne’ they respond ‘le forsien’. Menurut beliau: 51 . sepertimana perhatian kepada indikasi semantik (Karmiloff-Smith. Kajian-kajian awal yang dijalankan menunjukkan pendekatan fonologikal menguasai di awal tahap pembelajaran (Koehn.“they also consistently made revealing changes in the suffixes so that the latter agreed with the article or the sex of the person (e.Walau bagaimanapun. for ‘une bicron’ they respond ‘la bicronne’) or they avoid pronouncing the suffix by using the definite article and agreed adjective (ie ‘la grise’ instead of ‘la bicron grise’).. Dapatan yang sebaliknya diperolehi dalam kajian Pérez-Pereira (1991 : 571-590) ke atas respondan berbangsa Sepanyol yang berumur 4 tahun. 1979 : 168) : . In both cases they avoided the conflict between two competing procedures.

bahasa Urdu (Levy.. Nyata sekali bahawa kanak-kanak yang mempelajari bahasa pertama mereka mempunyai suatu kemahiran untuk memproses dan mengintegrasikan indikasi yang berlawanan yang 52 . dan bahasa Sepanyol (Pérez-Pereira. … “The results (which are compared with those obtained in other languages) give support to the theoretical view that children pay for more attention to syntactic and morphophonological (intralinguistic) information than to semantic (extralinguistic) information”… Prestasi dengan gender gramatikal dilihat bertambah baik dengan adanya indikasi-indikasi tambahan yang lain (Pérez-Pereira. Pérez-Pereira (1991 : 571-590) pula mendapati kanak-kanak penutur asli menunjukkan sensitiviti kepada akhiran kata nama. 1979). dalam analisa beliau berkenaan pertuturan kanak-kanak 12 tahun yang mempelajari bahasa Sepanyol mendapati bahawa kanak-kanak tersebut hanya menandakan indikasi gender natural dan tidak menghiraukan indikasi-indikasi yang lain. “ Children rely on syntactic and morpho-phonological cues more heavily than extralinguistic or semantic cues to assign gender”… Andersen (1984).. yang menunjukkan bahawa kanak-kanak boleh mengasimilasikan dan memproses beberapa indikasi pada masa yang sama. tetapi indikasi morfofonologikal tidak diendahkan dengan adanya indikasi gender natural. Kanak-kanak diperhatikan mengeneralisasikan secara meluas sama ada kata nama feminin atau maskulin: ini diperhatikan pada kanak-kanak yang mempelajari bahasa Perancis (Karmiloff-Smith. 1991).. 1991). 1983).

Kemahiran ini tidak terdapat pada penutur B2 yang mempunyai asas bahasa lain yang atribusi gendernya terhad kepada perubahan kata ganti nama yang bergantung ke atas seksual dimorphisma (Pérez-Pereira.3. Finnemann (1992) merekodkan bahawa para pelajarnya lebih cenderung memberikan atribusi gender kepada kata nama yang merujuk kepada manusia benda bernyawa (human referents) daripada yang bukan bernyawa (non-human referents). bahasa Perancis. bahasa Jerman dan bahasa Sepanyol mencadangkan bahawa kedua-dua kanak-kanak dan orang dewasa mempelajari dengan menggunakan indikasi dalam pengakhiran kata nama (Surridge & Lessard. Kajian yang telah dijalankan dalam bidang ini lebih mengkhususkan kepada perbandingan tahap sensitiviti terhadap indikasi yang ditonjolkan oleh pelajar B2 berbanding dengan penutur asli. Beberapa kajian telah digunakan untuk menganalisa isu ini. 53 . Kajian ke atas penutur bahasa Inggeris yang mempelajari bahasa Belanda. 2. ataupun penuturpenutur B2 daripada latarbelakang bahasa yang berlainan (Marinova-Todd. 1991). 1994). suatu kemahiran yang memberikan mereka mengadaptasikan diri mereka dengan penyataan gender yang kompleks. salah satu aspek yang sering diberikan perhatian adalah indikasi semantik gender tersebut. 1984).tinggi.2 Pemerolehan gender gramatikal di peringkat dewasa Bagi pembelajaran gender gramatikal peringkat dewasa pula. Ia juga berkisar kepada penganalisaan kesalahan penggunaan gender gramatikal dalam penulisan atau aural oleh pelajar B2 (Andersen. 1984).

didapati bahawa pelajar dewasa yang mempelajari bahasa Jerman mengambil suatu 54 . Dapatan kajian tidak begitu jelas tentang kebolehan mereka mengasimilasikan dengan kombinasi indikasi berkenaan gender. enam pelajar membuat penyesuaian gender gramatikal yang lebih tepat dari gender natural.Desrochers. Mereka mencadangkan akhiran nama sebagai satu indikasi atribusi gender diproses mengikut kekerapan mereka. Dalam kajian yang dilakukan oleh Delisle (1985). trend yang berbeza diperhatikan untuk penyesuaian gender dimana penyesuaian gender natural adalah lebih tepat dari gender gramatikal. Dapatan beliau menunjukkan bahawa kesemua respondan memberikan atribusi lebih tepat kepada gender gramatikal berbanding dengan gender natural. Paivio & Desrochers (1989) mendapati bahawa penutur B1 menguasai gender dengan lebih pantas untuk kata nama-kata nama yang sering ditemui dengan akhiran yang hampir serupa. Fernández-García (1999) mendapati dari tujuh pelajar universiti Tahun 3 yang mempelajari bahasa Sepanyol sebagai bahasa kedua. Walau bagaimanapun. daripada kata nama-kata nama yang jarang ditemui dengan akhiran yang sukar dipadankan atau dikaitkan dengan kata nama yang lain. Alarcón (2006) pula membezakan atribusi gender (iaitu pemberian artikel yang sesuai untuk kata nama yang diberikan) dari penyesuaian gender (iaitu pemberian format yang betul untuk kata sifat yang akan diubahsuaikan) dengan menganalisa 69 pelajar universiti dari semester pertama hingga ke semester keempat.

(2003) juga mendapati bahawa bahasa pertama iaitu bahasa Perancis dan bahasa Inggeris tidak memberikan apa-apa impak kepada respondannya di peringkat kemahiran bahasa Sepanyol asas. Apa yang menarik lagi.pendekatan semantik dalam pengkelasan mereka terhadap gender perkataan-perkataan yang dipinjamkan dari bahasa Inggeris tanpa indikasi sintaktik. kerana pemerolehan penutur B1 dilihat adalah sedikit perlahan dan tidak berapa tepat dalam memberikan atribusi gender kepada perkataan terbitan dari perkataan asal. Kajian Marinova-Todd (1994) mendapati pelajar dewasa yang mempunyai latarbelakang bahasa Inggeris tidak mengambilkira indikasi gender natural dan mengkelaskan gender berdasarkan bentuk fonologikal kata nama yang diberikan. trend yang sama telah dilihat bagi pelajar yang bahasa pertamanya adalah bahasa Perancis (White et al. Finnemann (1992) pula mendapati pelajarnya yang bahasa pertamanya adalah bahasa Inggeris memberikan penyesuaian dan atribusi gender bagi kata nama bahasa Sepanyol yang berakhir dengan –o atau –a dari akhiran yang lain.. Holmes dan Dejean de la Batie (1999) bersetuju dengan dapatan ini. mempunyai struktur gender gramatikal. 55 . White et al. pertengahan dan lanjutan. tidak seperti bahasa Inggeris. tetapi merumuskan bahawa pengetahuan mengenai akhiran kata nama bukanlah suatu asas utama kepada atribusi gender gramatikal. di dalam suatu ujian yang dibuat untuk mengkaji keupayaan untuk mengatasi konflik gender di antara indikasi semantik dan indikasi morfofonologikal dalam bahasa Perancis. di mana bahasa ini. 2003).

manakala mata pelajaran lain diajar di dalam bahasa Inggeris. Pengkaji pula mengkaji bagi pelajar-pelajar universiti yang mempelajari gender gramatikal sebagai satu aspek dalam pembelajaran bahasa asing mereka. dari aspek kepekaan dan aplikasi dengan merujuk dan membuat perbandingan dengan kajian-kajian lepas yang telah dilakukan. dan juga dari sistem gramatikal bahasa ibunda (B1) dan bahasa kedua (B2) respondan itu sendiri. Memandang dapatan yang berbeza dari satu kajian ke satu kajian yang lain.Hamayan. Dapatan yang berbeza dari kajian-kajian lepas ini boleh dikatakan berpunca dari perbezaan kategori respondan dan metodologi yang digunakan. 56 . Genesee dan Tucker (1977) pula mengkaji perhubungan personaliti dan faktorfaktor utama pendedahan bahasa yang dihubungkaitkan dengan pembelajaran bahasa Perancis sebagai bahasa kedua oleh tiga kelompok pelajar : kelompok pelajar tidak mengambil bahasa Perancis tetapi mata pelajaran yang lain diajar dengan menggunakan bahasa Perancis dan kelompok pelajar yang hanya mata pelajaran bahasa Perancis sahaja diajar sepenuhnya di dalam bahasa tersebut. maka lebih banyak kajian diperlukan untuk mengenalpasti bagaimana seseorang yang mempelajari bahasa dengan asas bahasa yang sedia ada tidak mempunyai struktur gender gramatikal ini boleh menyesuaikan diri dengan indikasi-indikasi yang digunakan sebelum sebarang keputusan dapat diambil berkenaan pembelajaran gender gramatikal bahasa sasaran (L3).

57 . yang membuatkan pelajar-pelajar tidak dapat menggambarkan dan memahami penggunaan tatabahasa yang diajarkan ini. bahasa Tamil dan bahasa Inggeris. bahasa Cina. di mana matapelajaran ini telah mula dibuka kepada pelajar-pelajar sekolah awam sebagai salah satu mata pelajaran yang diajar untuk peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia. Sebelum ini matapelajaran ini hanya diajar kepada pelajar-pelajar Sekolah Berasrama Penuh (SBP) sebagai salah satu mata pelajaran elektif (http://www. Di antara struktur tatabahasa yang paling ketara memberikan masalah kepada pelajar adalah penggunaan gender gramatikal dalam penulisan dan percakapan dalam bahasa Perancis.BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 3. “ Tidak dapat dinafikan pembelajaran bahasa Perancis oleh pelajarpelajar bukanlah sesuatu yang mudah.my.ppk. pembelajaran bahasa Perancis di Malaysia semakin mendapat meluas.1 Pengenalan pengkaedahan Pada masa sekarang. 2006). disebabkan tiada persekitaran yang boleh memberikan input yang positif terhadap pemerolehan bahasa ini” (Musdalifah. Kesukaran yang paling nyata adalah apabila para pelajar mengaplikasikan sistem tatabahasa bahasa-bahasa ibunda dan bahasa-bahasa yang telah dipelajari mereka iaitu bahasa Melayu.kpm. Januari 2007).

penambahan kosa kata bagi pekerjaan sukan. sembilan (9) pelajar Melayu dan tiga (3) lagi berbangsa India. Jumlah responden yang terlibat di dalam kajian ini adalah seramai enam puluh (60) orang. Mereka ini mewakili empat puluh lapan (48) pelajar berbangsa Cina. Oleh kerana pecahan kaum-kaum etnik ini tidak sama rata yang majoritinya adalah dari bangsa Cina. yang mempelajari bahasa Perancis di peringkat Kemahiran Tahap Dua. Mereka ini adalah dari keturunan bangsa Melayu. kala lampau (passé composé) dan ayat-ayat yang menggunakan objek langsung (COD) dan objek tak langsung (COI). Sukatan pembelajaran Tahap Dua ini meliputi kata kerja-kata kerja selain dari kata kerja dengan akhiran –er. waktu. tabiat dan aktiviti harian. Kajian ini merupakan kajian deskriptif dan kajian penilaian kefahaman dan amalan penggunaan gender gramatikal di dalam bahasa Perancis.2 Responden Sampel untuk kajian ini adalah terdiri daripada pelajar-pelajar dari Universiti Putra Malaysia (UPM) yang mempelajari bahasa Perancis sebagai mata pelajaran elektif (kemahiran). Cina dan India dan berumur di antara 19 hingga 23 tahun. ekspresi untuk menyatakan kuantiti. informasi.Masalah yang berulangkali diperhatikan oleh pengkaji inilah yang mendorong dan menarik minat pengkaji untuk menyelidiki sejauhmana pemahaman pelajar dalam menggunakan gender gramatikal ini. dari dua kumpulan yang berbeza. kata kerja pronominal. pengkaji tidak mengambil kira variabel kumpulan etnik sebagai satu variabel dalam kajian 58 . 3.

Sebelum memasuki UPM. Pengkaji tidak memilih para responden dari Tahap Satu kerana berandaian yang soalansoalan yang digubal mengenai gender gramatikal ini tidak sesuai diajukan kepada pelajarpalajar Tahap Kemahiran Permulaan (Tahap 1). pengkaji membuat analisis hanya dengan mengambilkira bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. responden telah meliputi kesemua sukatan pelajaran mereka kecuali ayat-ayat menggunakan objek langsung dan tak langsung. para responden telahpun tamat pengajian sama ada di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia. Ini adalah disebabkan jam pembelajaran 59 . iaitu bahasa dominan responden dalam pembelajaran mereka secara formal semasa di universiti. Kesemua pelajar ini tidak mempunyai sebarang asas bahasa Perancis sebelum ini. Pembelajaran setiap minggu adalah selama empat (4) jam. responden-responden ini mempunyai jumlah jam pembelajaran yang sama iaitu sebanyak 104 jam. Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia ataupun Diploma dari Institut Pengajian Tinggi tempatan. Di dalam kajian ini. Pada minggu ke-dua belas pembelajaran mereka. Para responden mempunyai latar belakang bahasa yang sama : iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.ini. yang bersamaan dengan empat belas (14) minggu pembelajaran di Tahap 1 dan dua belas (12) minggu pembelajaran di Tahap 2. di samping sesetengah dari mereka mempunyai bahasa-bahasa ibunda yang lain seperti bahasa Tamil dan bahasa Cina. melainkan pembelajaran yang diberikan kepada mereka semasa mereka di UPM. Pada masa kertas soalan untuk kajian ini diberikan.

Para responden diberikan masa selama satu jam setengah untuk menjawab kesemua soalan yang diberikan dan mereka tidak boleh merujuk kepada mana-mana bahan rujukan semasa mereka menjawab soalan-soalan yang diberikan. 3.dan sukatan yang diajar masih belum mencukupi dan mencapai standard yang sesuai untuk dijadikan kayu ukur dan persampelan. Pengkaji akan mengenepikan responden yang mempunyai latar 60 . pengkaji telah memberikan soal selidik beserta kertas soalan kepada responden pada minggu kedua belas pembelajaran kemahiran bahasa Perancis mereka di Tahap 2. Soalan-soalan yang digubal secara rawak adalah berdasarkan perkataan-perkataan dan ayatayat yang telah dipelajari oleh pelajar sepanjang dua puluh enam (26) minggu pembelajaran bahasa Perancis mereka. Repondan tidak diberitahu lebih awal tentang soalan-soalan yang akan disediakan kerana pengkaji cuba mengelakkan responden dari membuat apa-apa persiapan untuk soal selidik yang diberikan. 3.3 Jangkamasa pungutan data Dalam kajian ini.4 Pengumpulan data Satu soal selidik awal diberikan kepada responden untuk memastikan bahawa mereka tidak mempunyai asas bahasa Perancis selain dari apa yang diajar oleh para pengajar masingmasing di Tahap 1.

4. sebelas kata nama mewakili kata nama yang tidak mempunyai indikasi gender sementara tiga lagi adalah kata nama yang tidak mengikut peraturan indikasi gender pada akhiran kata nama. sama ada ianya bergender feminin ataupun maskulin.1 Bahagian Satu kertas soalan Bahagian Satu memerlukan responden memberi pengkelasan bagi tiga puluh kata namakata nama yang disediakan secara rawak. Kesemua kata nama yang dipilih untuk Bahagian Satu adalah terdiri dari apa yang telah dipelajari oleh para responden dan juga kata nama tersebut mempunyai struktur seperti akhiran kata yang telah dipelajari oleh mereka pada Tahap Satu dan Tahap Dua. Pengkaji mengandaikan bahawa kesemua responden mempunyai input pengajaran yang sama semasa mengikuti tahap Satu dan Dua walaupun responden mengikuti kelas-kelas yang dikendalikan oleh pensyarah yang berbeza. Sebanyak enam belas kata nama dipilih oleh pengkaji ini mewakili indikasi gender berlainan di akhiran kata nama tersebut. 61 .belakang bahasa Perancis sebelum mereka memasuki Kursus Kemahiran Tahap Satu di UPM (sila rujuk Apendiks 1). Kertas soalan seterusnya diberikan kepada para responden dan mereka dikehendaki menjawab kesemua soalan dalam masa 90 minit dengan tidak merujuk kepada mana-mana rujukan ilmiah. sementara kertas soalan pula terbahagi kepada tiga bahagian. Kertas soal selidik dan kertas soalan adalah anonim (tiada pengenalan diri pelajar). 3.

Kata nama-kata nama yang tidak mempunyai penanda gender yang tertentu pula adalah ligne (garis/barisan). patience (kesabaran). boisson (minuman) fourchette (garfu). chimie (kimia) bateau (kapal) gouvernement (kerajaan) Seperti yang disebutkan di atas.1 : Senarai kata nama dengan indikasi gender bagi Bahagian 1 kertas soalan Indikasi gender Akhiran –ance.ch/francais/gender. midi (tengahari). rêve (mimpi) dan modèle (model) (Walker (1993) dalam www. marché (pasar). fleur (bunga) dan souris (tikus).fourmilab. -on Akhiran –tte Akhiran –ure Akhiran –age Akhiran –o Akhiran –ee. Kata nama tersebut adalah cage (sangkar). neige (salji). -ence Akhiran –ion.Kata nama yang digunakan dengan indikasi gender di akhiran kata adalah seperti berikut : Jadual 3. -ie dan -ue Akhiran –eau Akhiran –ent Kata nama yang disenaraikan dan terjemahannya dalam bahasa Melayu préférence (keutamaan). supposition (andaian).html). assiette (pinggan) aventure (adventure). crème (krim). Bahagian Satu ini adalah bertujuan untuk menguji sensitiviti seseorang responden untuk mengenali sama ada sesuatu kata nama tersebut adalah feminin atau maskulin daripada 62 . kestabilan) nation (negara) . voiture (kereta) courage (keberanian) vélo (basikal) année (tahun). -e. terdapat tiga perkataan yang telah dipelajari oleh responden yang tidak mengikut peraturan indikasi gender di akhiran kata. chambre (bilik). balance (neraca.

Tujuan utama Bahagian Satu ini adalah bagi pengkaji menguji sensitiviti seseorang responden sama ada mereka mengenali sesuatu kata nama tersebut adalah feminin atau maskulin daripada kata nama-kata nama sama ada yang telah dipelajari ataupun yang menyerupai apa yang telah dipelajari oleh mereka. pharmacien. musicien. mempunyai pengakhiran kata yang sama dengan apa yang telah dipelajarinya.akhiran kata nama-kata nama sama ada yang telah dipelajari ataupun yang menyerupai apa yang telah dipelajari oleh mereka. pharmacien. musicien Perkataan-perkataan seperti indonésien. 63 . walaupun tidak dipelajari oleh responden di peringkat Tahap Satu dan Tahap Dua. Ianya juga bertujuan menguji sama ada akhiran kata nama mempunyai implikasi ke atas pemilihan gender gramatikal oleh para responden. Pengkaji akan melihat sama ada para responden peka dan merujuk kepada indikasi akhiran kata nama dan indikasi gender natural dalam menentukan sama ada sesuatu kata nama yang diberikan adalah feminin atau maskulin dari segi gendernya. Sebagai contoh kata nama : Perkataan yang telah dipelajari Perkataan yang diberikan : : Mécanicien. malaisien Indonésien. informaticien. pengkaji juga melihat sama ada wujudnya kesinambungan di antara dapatan pengkaji berkenaan indikasi-indikasi gender dengan dapatan yang diperolehi atau dirumuskan oleh ahli linguis yang terdahulu. Di sini.

4. Lambert & Rigault (1977) mengenai indikasi gender gramatikal di dalam pembelajaran bahasa Perancis. objektif Bahagian Dua ini adalah untuk melihat sejauhmana kepekaan para responden terhadap aplikasi gender gramatikal dalam kesesuaian gender pada kata sifat. Ianya bukan sahaja untuk para responden menjawab sama ada ayat-ayat yang diberikan adalah tepat dari segi gender gramatikalnya. Ayat-ayat yang diberikan merupakan ayat-ayat yang kesemua perbendaharaan katanya dan penstrukturannya telah dipelajari oleh responden menggunakan buku teks bahasa Perancis Taxi!. sebanyak dua puluh (20) ayat telah disediakan dan ianya memerlukan para responden menganalisa ayat-ayat tersebut dan menyatakan sama ada ianya adalah betul dari segi gender gramatikalnya ataupun tidak. 3. artikel dan agremen (penyata) lain yang dihubungkan kepada kata nama yang digunakan.Pengkaji akan melihat sama ada dapatan yang diperolehi lebih mencorakkan kepada teori Carroll (1989) atau teori Tucker. dan membuat pembetulan bila perlu. Secara khususnya. Bahagian Dua ini melihat sama ada kefahaman para responden dari segi frekuensi atau peratusan jawapan betul adalah selaras dengan dapatan dari Bahagian 1.2 Bahagian Dua kertas soalan Di Bahagian Dua kertas soalan pula. 64 . tetapi juga menguji keupayaan responden untuk membetulkan kesilapan yang diberikan. kata milik.

Daripada dua puluh (20) ayat yang disediakan, pengkaji telah membuat sedikit perubahan pada sepuluh (10) ayat supaya mempunyai kesilapan gender yang perlu diperbetulkan oleh responden. Ini bermakna terdapat sepuluh (10) ayat yang tidak mempunyai kesilapan gender dan sepuluh (10) lagi mempunyai kesilapan yang perlu diperbetulkan. Ayat-ayat yang sepatutnya tidak diperbetulkan oleh responden (kerana tiada kesilapan atribusi gender) adalah seperti berikut:

Jadual 3.2 : Senarai ayat tanpa pembetulan di Bahagian 2 kertas soalan No ayat 9 16 19 2 5 18 8 20 14 15 Ayat yang diberikan (tanpa pembetulan) & terjemahannya dalam bahasa Melayu Anne visite toute la ville à pied (Anna melawat keseluruhan bandar dengan berjalan) Est-ce que vous avez un dernier conseil ? (Adakah anda mempunyai nasihat terakhir?) Il a acheté une voiture verte. (Dia telah membeli kereta baru berwarna hijau) Ils se regardent dans la glace. (Mereka melihat diri sendiri di dalam cermin) J’ai pris une pizza et des pâtes. (Saya telah mengambil satu pizza dan sedikit pasta) J’aime bien le théâtre et le cinéma. (Saya sangat menyukai teater dan wayang) Le 14 Juillet, nous sommes allés dans une boîte pour célébrer. (Pada 14 haribulan Julai, kami telah ke kelab malam untuk meraikannya) On mange de la glace à la plage. (Kami makan aiskrim di pantai) On veut acheter un cadeau pour Marc. (Kami hendak membeli satu hadiah untuk Mark) Vous voulez être belle sur la plage pendant les vacances ? (Anda mahu kelihatan cantik di pantai semasa cuti?)

65

Ayat-ayat yang tidak mempunyai kesilapan dalam atribusi gender ini mempunyai gender gramatikal yang dikaitkan dengan artikel kata sifat dan kata pertanyaan. Ayat-ayat yang kesilapan gender pula adalah seperti berikut :

Jadual 3.3 : Senarai ayat dengan pembetulan di Bahagian 2 kertas soalan No. Ayat dengan kesilapan gender & ayat terjemahan dalam bahasa Melayu (kesilapan dihitamkan) 3 Ces chaussures sont jolis, non ? (Kasut ini cantik kan?) Cette année, nous célébrons notre anniversaire sur une bateau. (Tahun ini, kami meraikan hari ulangtahun kami di atas sebuah kapal) Etienne et moi avons passé un excellent soirée. (Etienne dan saya telah melalui satu malam yang sangat baik) J'achète un bouteille de coca. (Saya membeli satu botol coke) Je trouve une billet de 5 Ringgit. 12 (Saya menjumpai sekeping nota 5 Ringgit) La cuisine de ce restaurant est bon. (Makanan di restoran ini adalah sedap) Le chambre est près de la piscine. 11 (Bilik ini berdekatan dengan kolam renang). Marie a passé un très bon journée. 6 (Mary telah melalui satu hari yang sangat baik) Pembetulan ayat & pembetulan (pembetulan dihitamkan) (pembetulan kata sifat) Cette année, nous célébrons notre anniversaire sur un bateau. (pembetulan artikel) Etienne et moi avons passé une excellente soirée. (pembetulan kata sifat & artikel) J'achète une bouteille de coca. (pembetulan artikel) Je trouve un billet de 5 Ringgit. (pembetulan artikel) La cuisine de ce restaurant est bonne. (pembetulan kata sifat) La chambre est près de la piscine. (pembetulan artikel) Marie a passé une très bonne journée. (pembetulan kata sifat & artikel) kategori

Ces chaussures sont jolies, non ?

10

7

1

4

66

No. Ayat dengan kesilapan gender & ayat terjemahan dalam bahasa Melayu (kesilapan dihitamkan) Quels sont vos activités préférés ? 17 (Apakah aktiviti kesukaan anda?)

Pembetulan ayat & pembetulan (pembetulan dihitamkan)

kategori

Quelles sont vos activités préférées ? (Pembetulan kata pertanyaan & kata sifat)

13

Vous voulez travailler avec des personnes Vous voulez travailler avec des étrangers? personnes étrangères ? (pembetulan kata sifat) (Adakah anda mahu bekerja dengan warga asing?)

Ayat-ayat yang tidak mempunyai kesilapan dalam atribusi gender ini adalah bertujuan untuk menguji sensitiviti responden, iaitu sama ada responden betul-betul peka atau tidak tentang kesilapan atribusi gender. Pengkaji beranggapan bagi responden yang tidak melakukan sebarang pembetulan pada ayat-ayat ini, mereka ini boleh dianggap peka yang ayat-ayat tersebut tidak memerlukan pembetulan. Sebaliknya bagi responden yang membetulkan ayat-ayat yang tiada kesilapan gender, maka mereka dianggap melakukan kesilapan dari segi atribusi gender gramatikal.

Untuk kesemua ayat yang telah diberikan, para responden diminta menandakan dengan tanda betul (√) jika bagi mereka, tiada terdapat kesilapan gender gramatikal dalam ayat√ ayat yang diberikan, dan menandakan dengan tanda salah (X) jika bagi mereka, di dalam ayat yang diberikan terdapat kesilapan gender. Pembetulan ayat-ayat ini adalah sama ada dari segi kata nama, kata sifat, kala lampau, kata penghubung atau artikel. Jika responden menandakan (X), maka mereka harus membuat pembetulan yang mereka fikirkan sesuai di tempat yang disediakan.

67

atau Elle est une acteur très connue. mempunyai kepekaan sepenuhnya ataupun kepekaan partial (separuh) terhadap penggunaan gender. para responden yang mempunyai kepekaan yang penuh akan menjawab seperti berikut : Elle est une actrice très connue. X X Pembetulan : Je regarde la télé. pengkaji menggunakan kaedah analisis kesalahan sebagai suatu cara untuk mengkaji pemerolehan gender gramatikal di kalangan pelajar-pelajar yang mempelajari 68 . Elle est un actrice très connu. X X Pembetulan : Elle est une actrice très connue. Para responden disini diuji sama ada mereka tidak peka. Sebagai contoh : √ Je regarde le télé. Contoh 2 : √ Elle est un acteur très connu. Jika kita ambil Contoh 2. mereka diminta membetulkan kesilapan tersebut dengan menulis ayat yang sepatutnya. atau atau Elle est une acteur très connu. Mereka yang tidak peka atau mempunyai kepekaan partial (separuh) pula mungkin akan menjawab seperti berikut : Elle est une actrice très connu. Selanjutnya.Bagi setiap ayat yang dikatakan mempunyai kesilapan gender gramatikal.

Burt & Krashen) tidak diambil sebagai salah satu aspek kesilapan bagi pengkaji. Taksonomi kesilapan oleh Dulay. Burt & Krashen (1982) dan taksonomi kesilapan oleh James (1998) tentang pengkelasan kesilapan. Daripada contoh-contoh jawapan responden. kesilapan penambahan dan kesilapan penyusunan. Kesilapan-kesilapan lain oleh James (1998) juga tidak diambil kira memandangkan ianya telah dirangkumkan oleh Dulay. Kesilapan penyusunan (oleh Dulay.bahasa Perancis sebagai matapelajaran kemahiran di UPM. Di Bahagian Tiga pula. pengkaji menjangkakan akan dapat merumuskan sejauhmana kefahaman para responden dan yang lebih penting lagi di mana kesilapan-kesilapan yang selalu dilakukan oleh responden dalam menangani isu gender gramatikal ini. Dengan menggabungkan taksonomi kesilapan oleh Dulay. pengkaji akan cuba mengkelaskan kesilapankesilapan yang dilakukan oleh para responden dan menghuraikan apakah strategi yang digunakan oleh para responden apabila berhadapan dengan gender gramatikal. Pengkaji juga akan melihat sama ada terdapat strategi-strategi lain yang digunakan oleh responden dalam menangani masalah gender gramatikal ini. ianya tidak relevan di bahagian ini dan boleh digabungkan dengan kesilapan pengurangan. Burt & Krashen (1982). pengkaji menganalisis data menggunakan keempat-empat jenis pengkelasan kesilapan dari taksonomi tersebut. sementara taksonomi kesilapan oleh James yang digunakan pula melibatkan kesilapan pemilihan. 69 . Burt & Krashen yang digunakan melibatkan kesilapan pengurangan.

3. Para responden diberitahu mengenai apa yang ingin dikaji oleh pengkaji hanya apabila mereka siap menghantar karangan mereka. Tujuan utama pengkaji adalah untuk mengekalkan kepekaan natural (natural awareness) terhadap bahan kajian. iaitu melihat kepekaan semulajadi seseorang responden. pengkaji berpendapat yang mereka sudah mempunyai kesedaran tentang apa yang pengkaji inginkan. Ini adalah kerana pengkaji berpendapat Bahagian Satu dan Dua adalah bersifat agak “tertutup” dan soalan-soalan yang diberikan boleh dikira memaksa responden untuk berfikir penggunaan gender gramatikal dalam sesuatu ayat. responden akan menulis tentang aktiviti yang dilakukan oleh beliau iaitu seorang lelaki semasa cuti sekolah.3 Bahagian Tiga kertas soalan Untuk melengkapkan lagi kajian ini. 70 . Jika mereka diberitahu terlebih dahulu. jadi dapatan pengkaji tidaklah akan menjadi begitu tepat. Aktiviti penulisan ini pula pada pendapat pengkaji bersifat “terbuka” dan menguji aplikasi unsur tatabahasa ini secara terus-menerus. sementara Perenggan Dua menerangkan perihal aktiviti beliau semasa cuti dan di sini beliau adalah seorang wanita. Aktiviti penulisan ini bertujuan melihat aplikasi gender gramatikal oleh responden secara terus. Untuk Perenggan Satu. pengkaji juga meminta responden membuat sedikit aktiviti penulisan di mana responden dikehendaki menulis dua perenggan yang masingmasing mempunyai lebih kurang sepuluh (10) ke lima belas (15) ayat.4.

kata sifat. Burt & Krashen dan oleh James. 71 . purata dan peratusan. jurnal dan penulisan ilmiah yang berkaitan dengan kajian. dan juga penyusunan ayat oleh para responden. dan akan dikira dalam bentuk frekuensi. Ini adalah untuk memilih pengkaedahan yang sesuai untuk digunakan di dalam kajian yang dijalankan. mengklasifikasikan kesilapan tersebut dan seterusnya membuat penjelasan tentang kesilapan-kesilapan yang ditemui. kata sendi dan elemen penghubung lain. Data kuantitatif akan dipersembahkan dalam bentuk jadual dan carta pai. Data-data kualitatif pula lebih kepada penjelasan data-data kuantitatif. 3. makalah. dengan mengenalpasti kesilapan yang dilakukan oleh responden. pengkaji membuat terjemahan sama ada di dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris.Aktiviti penulisan ini sekali lagi dikaji dengan mengkelaskan kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh para responden mengikut taksonomi kesilapan oleh Dulay.5 Analisis data Data yang dikumpulkan oleh pengkaji dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif. Dua dan Tiga ini. Bagi tujuan analisis soalan dan data di Bahagian Satu. mana-mana yang pengkaji rasakan lebih sesuai. pengkaji menggunakan kaedah perpustakaan iaitu dengan merujuk kepada bahan-bahan berbentuk tesis. dengan melihat dari segi atribusi gender gramatikal pada kata nama. Akhir sekali.

Di Bahagian Dua juga. Pengkaji disini akan dapat melihat sama ada kesinambungan dapatan kedua-dua dapatan ini apabila bentuk soalan yang diajukan adalah berbeza. 72 . Ianya kemudiannya dibandingkan dengan dapatan ahli linguis untuk melihat sama ada wujudnya kesinambungan dapatan yang diperolehi dengan apa yang didapati oleh ahli linguis tadi.Dapatan Bahagian Satu dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif kerana ianya bertujuan menguji pengetahuan terus dan kepekaan para responden mengenai indikasi-indikasi gender gramatikal di akhiran sesuatu kata nama dan penggunaan gender natural sebagai suatu indikasi yang membawa kepada penetapan gender gramatikal. Untuk kesemua analisis yang dilakukan di Bahagian Dua ini. sementara soalan-soalan kompleks memerlukan penganalisaan secara menyeluruh. pengkaji telah membahagikan soalan-soalan yang dikemukakan kepada para responden kepada soalan-soalan mudah (iaitu soalan yang mempunyai satu unsur gender gramatikal bagi satu kata nama) dan soalansoalan kompleks (iaitu soalan-soalan yang mempunyai lebih dari satu unsur gender gramatikal yang dikaitkan dengan satu kata nama). iaitu dengan melihat sejauh mana responden-responden peka dengan peraturan gender gramatikal dan aplikasinya dalam ayat-ayat diberikan. Soalan-soalan mudah adalah soalansoalan yang memerlukan para responden menganalisa ayat dari segi gender pada kata nama sahaja. pengkaji menganalisa data dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Bahagian Dua ini adalah merupakan percubaan pengkaji untuk membuat pintasan dapatan dari Bahagian Satu.

Aspek kedua pula adalah dari segi jenis kesilapan yang dilakukan (mengikut taksonomi kesilapan yang digunakan) dan di struktur ayat manakah ianya menjadi suatu kesilapan. para responden hanya akan berpandukan pemahaman dan pengetahuan yang telah sedia ada di dalam diri mereka untuk membentuk ayat-ayat. dan bertujuan untuk menjawab persoalan pengkaji yang ingin melihat sama ada pemerolehan gender gramatikal ini adalah secara natural ataupun tidak. pengkaji akan menghuraikan punca timbulnya masalah-masalah tersebut. Justeru itu. di mana penganalisaan data dibuat dengan mengkelaskan kesilapan yang dilakukan oleh pelajar sekali lagi dengan menggunakan taksonomi kesilapan yang digunakan dan melihat sama ada dapatannya cenderung atau tidak dengan dapatan di Bahagian Dua. Pertamanya ialah dari segi kepekaan para responden dengan melihat pembetulan para responden terhadap ayat yang dinilai oleh para responden sama ada bertepatan atau tidak dan bagi ayat yang memerlukan pembetulan dan yang tidak memerlukan pembetulan. Pengkaji juga 73 . Sebilangan responden mungkin telah “disedarkan” mengenai gender gramatikal ini kerana soalan yang diberikan dinyatakan terlebih dahulu objektifnya. Di bahagian ini. pengkaji membuat pengkelasan yang sama seperti Bahagian Dua. karangan ini bertujuan untuk melihat aplikasi secara spontan oleh responden. Daripada dua aspek yang dihuraikan tadi. dan sama ada pembetulan itu adalah menyeluruh ataupun sebaliknya. Bahagian Tiga pula merangkumi dua soalan karangan mudah yang bertujuan untuk melengkapkan lagi data yang diambil dalam Bahagian Dua. Di Bahagian Tiga ini.Analisis kesilapan di Bahagian Dua ini dikaji dari dua aspek.

Frekuensi ketepatan atribusi gender = Bilangan atribusi gender yang betul ____________________________________________ Jumlah esei yang diberikan Peratus ketepatan atribusi gender gramatikal pula dikira dengan menggunakan formula berikut : Peratus ketepatan atribusi gender = Bilangan atribusi gender yang betul _____________________________ x 100 Purata bilangan gender dalam esei Seterusnya kesilapan gender dalam soalan esei pula dikira mengikut jenis kesilapan yang dilakukan dengan menggunakan formula berikut : Frekuensi kesilapan X = Bilangan kesilapan jenis X ____________________________________________ Purata bilangan gender dalam esei Sebagai contoh. Pada peringkat permulaan.melihat jika ada pengkelasan tambahan bagi kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh responden dan menghuraikannya. bilangan kesilapan pengurangan dikira seperti berikut : Frekuensi kesilapan pengurangan = Bilangan kesilapan pengurangan ____________________________________________ Purata bilangan gender dalam esei 74 . pengkaji menghitung frekuensi penggunaan gender dalam soalan esei yang diberikan.

. apa yang dilihat pengkaji adalah sejauhmana kefahaman responden mengenai gender gramatikal yang menjadi sebahagian dari pembelajaran mereka berkenaan dengan bahasa Perancis sebagai bahasa asing. sama ada feminin dan maskulin. Di dalam bahasa Perancis. Elemen-elemen penghubung untuk kata nama tersebut. kesemua objek dan kata nama am mempunyai gender gramatikal yang khusus untuknya. Seramai 60 responden yang digunakan dalam analisis ini. yang terdiri dari 18 lelaki (30% dari jumlah keseluruhan) dan 42 orang perempuan (mewakili 70% jumlah keseluruhan). including determiners.“In French all nouns are assigned one of two grammatical genders.. act as gender targets and show overt phonological agreement with the controller noun”… Dalam kajian ini. commonly termed 'masculine' and ‘feminine’..1 Pengenalan Kefahaman dan aplikasi gender gramatikal di kalangan pelajar-pelajar yang mempelajari bahasa Perancis sebagai bahasa asing dalam pembelajaran bukanlah sesuatu yang mudah bagi mereka yang bahasa ibunda tidak mempunyai struktur tersebut. termasuklah kata sifat dan kala lampau bertindak sebagai pembolehubah aplikasi gender yang harus disesuaikan dengan kata nama yang digunakan (Shelton. 75 . Several associated elements. 1997 : 2).BAB 4 ANALISIS DATA 4. dan sama ada pemahaman yang didapati oleh mereka dapat diaplikasi secara keseluruhannya atau tidak. past participles and adjectives.

Selepas minggu ke 12. di mana para responden hanya diberi pendedahan secara umum mengenai kewujudan sistem gender gramatikal di dalam bahasa Perancis. Perancis atau Latin. Ini berbeza dengan pembelajaran bahasa Perancis di Tahap Satu. responden-responden telah didedahkan kepada kemahiran bahasa Perancis Tahap Dua selama 12 minggu. tiada kriteria yang khusus untuk mendeterminasikan gender pada kata nama bahasa Jerman. 4.2 Analisis Bahagian 1 : Kepekaan terhadap atribusi gender gramatikal Majoriti dari para linguis dan psikolinguis berpendapat bahawa gender mempunyai pengkelasan rawak. French. Pengkelasan gender dalam kebanyakan bahasa Indo-Eropah tidak boleh disesuaikan dengan apa-apa yang praktikal di dalam alam nyata ini. dan mungkin juga merupakan contoh terbaik untuk memperlihatkan struktur bahasa yang begitu arbitari (Corbett. tanpa sebarang penjelasan terperinci diberikan mengenai aplikasinya. misalnya (Bloomfield. 1994). or Latin could be determined”… 76 . khususnya di dalam perubahan struktur yang melibatkan kata sifat mengikut kata nama. Pembelajaran bahasa Perancis di Tahap Dua ini adalah lebih mendalam di mana penekanan yang lebih mendalam lagi diberi dalam penggunaan gender gramatikal di dalam bahasa Perancis.Sebelum kajian dijalankan. 1933:280). …“There seems to be no practical criterion by which the gender of a noun in German. pengkaji telah menjalankan ujian penulisan ke atas responden untuk mengkaji tahap penguasaan gender gramatikal.

1 : Jadual 4. Satu senarai yang mengandungi 30 kata nama telah diberikan kepada responden. Bahagian Satu dari kertas soalan yang diberikan kepada responden adalah untuk pengkaji dapat melihat sejauhmanakah kepekaan para responden terhadap indikasi-indikasi gender yang terdapat pada akhiran kata nama. Kata nama ini dibahagikan kepada tiga pecahan iaitu kata nama dengan indikasi gender. Bahagian Satu ini dianalisis secara kuantitatif untuk mengetahui frekuensi dan peratus kesilapan mengenai atribusi gender gramatikal oleh responden.fourmilab.Oleh yang demikian.3 90. dan responden diminta menanda sama ada kata nama tersebut adalah bergender maskulin atau feminin.ch/francais/gender.html. Pengkaji juga akan melihat kepekaan responden terhadap indikasi yang berkaitan dengan gender natural pada kata nama berkenaan seperti yang dinyatakan oleh Walker (1993) (dari halaman web www.3 77 .3 73.1 : Peratus ketepatan atribusi gender gramatikal kata nama dengan indikasi akhiran No soalan 3 28 12 13 Kata nama yang diberikan & terjemahannya dalam bahasa Melayu Année (Tahun) Assiette (Pinggan) Aventure (Pengembaraan) Balance (Neraca / Kestabilan) Atribusi gender tepat 53 54 41 44 % 88. Dapatan mengenai frekuensi keseluruhan atribusi tepat kata nama yang mempunyai indikasi gender di Bahagian Satu ini diperlihatkan dalam Jadual 4. Mac 2006). kata nama tanpa indikasi gender dan kata nama yang tidak mengikut indikasi gender.0 68.

para responden masih lagi tidak dapat memberikan atribusi gender gramatikal yang tepat.0 23.0 80. Sepatutnya peratusan ini adalah lebih tinggi memandangkan hampir keseluruhan kata nama yang mewakili 97% dari 1530 kata nama dengan akhiran ini adalah bergender feminin 78 .3 76.3 16. di mana masing-masing hanya mempunyai ketepatan jawapan sebanyak 23.Kata nama yang diberikan & No soalan 15 14 2 10 8 11 1 25 5 20 23 24 terjemahannya dalam bahasa Malayu Courage (Keberanian) Fourchette (Garfu) Garçon (Budak lelaki / Pelayan lelaki) Lionne (Singa betina) Mécanicien (Mekanik) Midi (Tengahari) Nation (Negara) Patience (Kesabaran) Préférence (Keutamaan) Supposition (Andaian) Vélo (Basikal) Voiture (Kereta) Purata Atribusi gender tepat 29 53 46 53 51 48 14 48 44 10 48 45 42.3 80.3 88.6 % 48.3% dan 16.3 85. Kata nama feminin seperti nation dan supposition yang mempunyai akhiran –ion di akhiran kata namanya mempunyai ketepatan atribusi gender yang paling rendah.0 75. 70.7 80.0 73.9 Dapatan dari Jadual 4.1 menunjukkan walaupun terdapat indikasi-indikasi di akhiran kata nama.7 88.7%.9% dari para responden memberikan atribusi gender yang betul pada kata nama-kata nama yang diberikan.0 70. Jika dilihat secara keseluruhan.

(Walker, 1993). Akhiran –ion sebagai satu indikasi kata nama yang bergender feminin ini juga telah dipelajari responden dalam pembelajaran bahasa Perancis.

Dapatan ini adalah berbeza dengan kata nama yang mempunyai akhiran –tte. Walker (1993) menyatakan 98% dari 328 kata nama bahasa Perancis dengan akhiran ini adalah bergender feminin, dan akhiran –tte ini dikenalpasti sebagai satu indikasi gender gramatikal oleh para responden di mana 90% dari responden memberikan atribusi yang tepat kepada perkataan assiette dan 88% kepada perkataan fourchette.

Dapatan juga menunjukkan bahawa masih terdapat sekitar 20% responden tidak peka kepada gender natural kata nama yang mereka pelajari dalam menentukan atribusi gender gramatikal. Kata nama seperti garçon (ketepatan 76.7%) dan mécanicien (ketepatan 85%) sepatutnya tidak menjadi permasalahan bagi responden untuk menentukan gendernya. Ini adalah kerana sepanjang pembelajaran para responden, atribusi gender gramatikalnya memang dikaitkan dengan gender naturalnya, (seperti perkataan boy dan girl, ataupun perkataan actor dan actress) yang mempunyai gender natural yang menyerupai bahasa kedua responden iaitu bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun, pengkaji mendapati bagi kata nama lionne, peratusan responden yang memberikan atribusi yang tepat adalah agak tinggi iaitu 88.3%.

Pengkaji juga mendapati untuk kata nama yang mempunyai akhiran –ce, peratusannya menyerupai peratusan kata nama dengan indikasi gender natural, iaitu sekitar 70% ke 80%. Akhiran ini telah dipelajari responden sebagai akhiran yang memberikan indikasi bahawa

79

kata nama yang diberikan adalah feminin, iaitu 89% dari 500 kata nama dengan akhiran ini adalah bergender feminin (Walker, 1993 dari www.fourmilab.ch/francais/gender.html).

Bagi kata nama feminin yang mempunyai akhiran –ure sebagai indikasi seperti voiture dan aventure pula, dilihat tahap kepekaan para responden tidak begitu nyata, di mana ketepatan kata nama-kata nama tersebut adalah masing-masing 75% dan 68.3% sahaja. Kata nama seperti ini juga telah dipelajari sebagai kata nama yang 90% dari 339 perkataan dengan akhiran ini adalah bergender feminin (Walker, 1993 Ibid).

Bagi akhiran kata nama –i, -ee dan –o, atribusi gender oleh responden didapati agak tepat, iaitu sekitar 80% ke 90%. Kata nama yang mengikut indikasi gender bagi akhiran-akhiran ini, menurut Walker(1993), adalah 91% untuk akhiran –i, 89% untuk akhiran –ée dan 82% untuk akhiran –o. Ini berlawanan dengan indikasi –age dimana di dapati kepekaan para responden adalah minimum. Ini dapat dilihat dari perkataan courage yang peratus ketepatannya hanya 48.3 %, walaupun indikasi gender –age yang 99% dari 964 kata nama dengan akhiran ini adalah maskulin (Walker, 1993).

80

Dapatan pengkaji juga menunjukkan bahawa kata nama yang tidak mengikut indikasi gender, perinciannya adalah seperti berikut : Jadual 4.2 : Peratus ketepatan atribusi gender gramatikal kata nama yang tidak mengikut indikasi akhiran
Kata nama yang diberikan & terjemahannya dalam bahasa Melayu Cage (Sangkar) Souris (Tikus) Fleur (Bunga) Purata Atribusi gender tepat 37 20 31 29.3 61.7 33.3 51.7 48.93 %

No soalan 30 18 7

Didapati secara keseluruhan, responden tidak dapat memberikan atribusi gender yang tepat bagi perkataan-perkataan yang tidak mengikut indikasi akhiran kata nama. Hanya lebih kurang setengah (ataupun lebih tepat lagi 48.9%) dari keseluruhan responden berjaya memberikan atribusi yang betul. Kata nama cage (ketepatan 61.7%) tergolong dalam 1% dari kata nama tidak mengikut indikasi akhiran –age. Kata nama souris (ketepatan 33%) tergolong dalam 7% yang terkecuali dari 189 kata nama bagi kumpulan yang mempunyai akhiran –is, dan kata nama fleur pula tergolong dalam 11% dari kata nama yang tidak mengikut indikasi akhiran –r (Walker, 1993 ibid).

81

9%) yang tidak mempunyai indikasi tertentu.0 85. Ini dapat dilihat dari sebelas kata nama (mewakili 65.7 51.3 91.9 Bagi kata nama yang tidak mempunyai suatu indikasi akhiran yang spesifik. Peratusan menunjukkan bahawa para responden dapat memberikan atribusi gender gramatikal yang agak tepat bagi kata nama-kata nama tersebut.7 81.3 78.Apa yang menarik juga adalah mengenai dapatan tentang kata nama tanpa indikasi gender yang tertentu di mana perinciannya adalah seperti berikut : Jadual 4.3 : Peratus ketepatan atribusi gender gramatikal kata nama yang tiada indikasi akhiran spesifik No soalan 22 4 16 17 21 27 6 9 29 19 26 Kata nama yang diberikan & terjemahannya dalam bahasa Melayu Bateau (Kapal) Boisson (Minuman) Chambre (Bilik) Chimie (Kimia) Crème (Krim) Gouvernement (Kerajaan) Ligne (Garis/Barisan) Marché (Pasar) Modèle (Model) Neige (Salji) Rêve (Mimpi) Purata Atribusi gender tepat 45 24 47 53 47 55 49 31 12 51 21 39.9% berbanding 70. modèle dan rêve (yang purata 82 .0 40 78. pengkaji mendapati peratusannya tidak banyak berbeza dari peratusan kata nama dengan indikasi gender (65. hanya tiga kata nama sahaja iaitu boisson.3 88.5 % 75.0 65.9%).7 20.0 35.

8%. “Endings do not exist” ..ketepatannya adalah mewakili 31. 83 . Pengkaji lebih bersetuju dengan pendapat Caroll (1989 : 563) yang menyatakan akhiran kata nama bukanlah satu indikasi gender. Lambert dan Rigault (1977 : 64) mengenai akhiran kata nama sebagai indikasi gender.1)... Daripada analisa dari Bahagian Satu. Sebaliknya.....7%) mempunyai peratusan ketepatan yang lemah iaitu 20% ke 40% ketepatan. pengkaji merumuskan bahawa para responden yang mempelajari bahasa Perancis sebagai bahasa asing tidak bergantung kepada indikasi yang terdapat pada akhiran kata nama sebagai indikasi yang digunakan untuk menentukan gender gramatikal sesuatu kata nama. . Ini adalah kerana pengkaji mendapati walaupun tiada indikasi gender tertentu. pengkaji tidak bersetuju dengan Tucker.. Dengan yang demikian. Menurut mereka. Ini bermakna bagi lapan kata nama lagi ketepatan atribusi adalah agak tinggi iaitu puratanya sebanyak 78. responden masih boleh mengkelaskan kata nama mengikut gender gramatikalnya (sila rujuk Jadual 4. “noun endings co-occur in a systematic and predictable manner with gender” . responden hanya peka kepada indikasi tertentu dan tidak secara keseluruhan (rujuk Jadual 4. . bagi kata nama dengan indikasi gender.3).

pengkaji ingin mengkaji sama ada responden peka pada elemen penghubung ini. act as gender targets and show overt phonological agreement with the controller noun. past participles and adjectives. French may be said to have a comparatively opaque gender agreement system in that overt agreement in French is only partial.” … 84 . 1997 : 2). Terdapat beberapa elemen penghubung termasuklah kata kala lampau. … “Several associated elements. dalam mereka mengaplikasikan atribusi gender gramatikal pada ayat-ayat yang diberikan. kesilapan gender gramatikal tidak berhubungkait dengan kesilapan kata penghubung lain. Ianya memperlihatkan bahawa bagi pelajar bahasa asing di peringkat lanjutan yang mempunyai pengeluaran bahasa antara lebih automatik dan sistematik. kata sifat dan penentu (determiners) yang bertindak sebagai sasaran gender dan mempamerkan perhubungan fonologikal terbuka dengan kata nama yang dihubungkan kepadanya (Shelton. kesemua kata nama am diatribusikan dengan salah satu dari dua gender gramatikal. … “Accuracy of gender agreement was found not to be higher for determiners and attributive adjectives (in anteposition and postposition) than for predicative adjectives where the diacritical feature ``gender'' has to cross clauses. walaupun mereka kurang membuat kesilapan dari segi gender gramatikal pada artikel kata nama.”… Menurut Dewaele dan Véronique (2001 : 292). Justeru itu.4. di dalam bahagian ini. yang dikenali sebagai 'maskulin' dan 'feminin'. including determiners.3 Analisis Bahagian 2 : Kepekaan dan aplikasi gender gramatikal Di dalam bahasa Perancis.

Namun yang demikian, ianya tidak bermakna penguasaan mereka terhadap penstrukturan kata penghubung yang berhubung kait secara langsung dengan gender gramatikal tadi adalah selaras dengan penguasaan mereka pada gender pada kata nama tersebut. Sejajar dengan ini, Bahagian Dua dan Bahagian Tiga dari kertas soalan yang diberikan kepada responden mengkaji sekali lagi dengan menganalisis secara kuantitatif untuk mengetahui frekuensi dan peratus kesilapan atribusi gender gramatikal oleh responden, dan selanjutnya melihat kepekaaan dari pembetulan ayat-ayat yang diberikan.

Di bahagian ini juga, pengkaji akan melihat jenis-jenis kesilapan yang dilakukan daripada pengolahan pembetulan yang dilakukan oleh para responden. Seperti yang diterangkan di dalam Bab 3, pengkaji menggunakan taksonomi kesilapan oleh Dulay, Burt & Krashen dan oleh James tanpa meletakkan kesilapan penyusunan sebagai salah satu taksonomi digunakan. Ini adalah kerana ayat-ayat yang digunakan di dalam Bahagian Dua tidak memerlukan sebarang penyusunan semula ayat dari segi reka bentuk subjek dan predikatnya.

Untuk dua puluh soalan yang diberikan pada Bahagian Dua dari kertas soalan, kefahaman gender juga dilihat dengan mengambilkira kewujudan artikel, kala lampau, kata sendi, kata preposisi dan varian. Soalan yang diberikan adalah berdasarkan sukatan pelajaran yang telahpun diajar kepada responden hingga minggu ke dua belas. Analisis bertujuan untuk melihat sama ada kefahaman para responden adalah sama apabila mereka hanya diberikan kata nama (Bahagian Satu kertas soalan) atau jika mereka diberikan satu ayat penuh (Bahagian Dua kertas soalan) di mana mereka harus memberi atribusi gender yang

85

sepatutnya. Pengkaji membahagikan kedua puluh ayat yang disediakan kepada dua bahagian : ayat dengan kesilapan gender dan ayat tanpa kesilapan gender.

4.3.1 Analisis ayat-ayat tanpa kesilapan gender

Bagi kepekaan ayat-ayat tanpa kesilapan gender, pengkaji menilai kepekaannya dari peratus penandaan (√) di petak betul. Perinciannya adalah seperti di dalam Jadual 4.4 di bawah : Jadual 4.4 : Ketepatan jawapan di petak betul bagi ayat-ayat tanpa kesilapan gender
No. ayat 9 16 19 2 5 18 8 20 14 15 Ayat yang diberikan dan terjemahaannya dalam bahasa Melayu Anne visite toute la ville à pied. (Anna melawat keseluruhan bandar dengan berjalan) Est-ce que vous avez un dernier conseil ? (Adakah anda mempunyai nasihat terakhir?) Il a acheté une voiture verte. (Dia telah membeli kereta berwarna hijau) Ils se regardent dans la glace. (Mereka melihat diri sendiri di dalam cermin) J’ai pris une pizza et des pâtes. (Saya telah mengambil satu pizza dan sedikit pasta) J’aime bien le théâtre et le cinéma (Saya sangat menyukai teater dan wayang) Le 14 Juillet, nous sommes allés dans une boîte pour célébrer. (Pada 14 haribulan Julai, kami telah ke kelab malam untuk meraikannya) On mange de la glace à la plage. (Kami makan aiskrim di pantai) On veut acheter un cadeau pour Marc (Kami hendak membeli satu hadiah untuk Mark) Vous voulez être belle sur la plage pendant les vacances ? (Anda mahu kelihatan cantik di pantai semasa cuti?) Purata Bil tanda di petak yang betul 46 49 50 57 38 33 48 50 46 50 46.7 % 76.7 81.7 83.3 95 63.3 55

80

83.3 76.7 83.3 77.8

86

Daripada Jadual 4.4, didapati untuk ayat-ayat yang tiada kesilapan gender, secara keseluruhannya sebanyak 77.8% dari para responden telah menandakan jawapan di dalam petak yang betul. Dari sini, pengkaji merumuskan bahawa secara keseluruhan, daripada 60 responden yang diberikan kertas soalan ini, 77.8 % memperlihatkan mempunyai sekurangkurangnya kesedaran minima tentang atribusi gender gramatikal yang betul. Pengkaji berpendapat jika diberikan satu ayat yang mempunyai ciri gender gramatikal di dalamnya, 77.8% dari para responden sekurang-kurangnya dapat menyatakan sama ada ayat tersebut adalah betul atau mempunyai kesilapan atribusi gender gramatikal.

Peratusan dapatan ini juga adalah selaras dan menghampiri peratusan yang diperolehi di dalam Bahagian Satu (iaitu 70.9 % di Bahagian Satu untuk ayat-ayat dengan indikasi gender berbanding dengan 77.8% di Bahagian Dua). Walau bagaimanapun, dapatan ini juga memberi implikasi bahawa walaupun diberikan ayat yang betul dari segi gender gramatikal, masih terdapat sekitar ¼ dari responden (atau lebih tepat lagi 22.3%) yang tidak tahu menilai ketepatan ayat tersebut.

4.3.1.1 Analisis kesilapan aplikasi gender ayat-ayat tanpa pembetulan

Bagi ayat-ayat yang tidak memerlukan pembetulan, sepatutnya tiada pengkelasan kesilapan yang wujud disebabkan ketiadaan elemen untuk diperbetulkan. Namun begitu, disebabkan terdapatnya ketidakpekaan terhadap atribusi gender ini, masih terdapat 22.2% responden yang membuat kesilapan atribusi.

87

Jadual di bawah menunjukkan perincian kesilapan yang dilakukan oleh responden untuk ayat-ayat tanpa pembetulan : Jadual 4.5 : Frekuensi dan peratusan kesilapan ayat-ayat tanpa sebarang pembetulan
Kesilapan pengurangan Kesilapan penambahan No soalan

Bil Anne visite toute la ville à pied. 9
(Anna melawat keseluruhan bandar dengan berjalan)

Atribusi gender tepat

Ayat yang berikan dan terjemahan dalam bahasa Melayu

% 76.7

Bil 7

% 11. 7 3.3 5.0 13. 3 6.7

Bil 6

% 10

Bil 1

Kesilapan pemilihan % 1.7 15.0 6.7 0 3 3 14 23 5.0 5.0 23. 3 38. 3 6.7 13.3 4 8.3 15 0 0 6 10 5.2 5.3 8.8

46

16 19 2 5 18

Est-ce que vous avez un dernier conseil ?
(Adakah anda mempunyai nasihat terakhir?)

49 50 57 38 33

81.7 83.3 95.0

2 3 0 8 4

9 4 0 0 0

Il a acheté une voiture verte.
(Dia telah membeli kereta berwarna hijau)

Ils se regardent dans la glace.
(Mereka melihat diri sendiri di dalam cermin)

J'ai pris une pizza et des pâtes.
(Saya telah mengambil satu pizza dan sedikit pasta)

63.3 55.0

J'aime bien le théâtre et le cinéma
(Saya sangat menyukai teater dan wayang)

8

Le 14 Juillet, nous sommes allés dans une boîte pour célébrer.
(Pada 14 haribulan Julai, kami telah ke kelab malam untuk meraikannya)

48

80.0

0

-

8

20 14

On mange de la glace à la plage.
(Kami makan aiskrim di pantai)

50 46

83.3 76.7

5 5

8.3 8.3

5 9

On veut acheter un cadeau pour Marc
(Kami hendak membeli satu hadiah untuk

Mark)

15

Vous voulez être belle sur la plage pendant les vacances ?
(Anda mahu kelihatan cantik di pantai semasa cuti?)

50

83.3

4

6.7

0

Purata secara keseluruhan

46.7

77.8

3.8

6.3

3.1

88

didapati bagi soalan-soalan yang tidak memerlukan apa-apa pembetulan. 89 . Pengkaji berpendapat bahawa ianya bukanlah satu kesilapan yang besar yang berpunca dari ketidakfahaman responden tetapi kesilapan ini secara keseluruhannya lebih menjurus kepada ketidakpekaan responden terhadap atribusi gender gramatikal kepada kata nama yang diberikan.1.3%) dan kesilapan penambahan (5.1. Kealpaan ini menyebabkan para responden hanya mengagak bahawa ayatayat yang diberikan mempunyai kesilapan walaupun pada hakikatnya ianya merupakan ayat tanpa pembetulan.3.3% dari keseluruhan kesilapan) melibatkan kesilapan di mana para responden menilai bahawa kesepuluh ayat yang diberikan di atas mempunyai kesilapan gender tetapi mereka tidak membuat sebarang pembetulan kepada kesilapan yang mereka bayangkan wujud tersebut.Daripada Jadual 4.1 Analisis kesilapan pengurangan (omission error) ayat-ayat tanpa pembetulan Bagi kesilapan pengurangan.8%) berbanding dengan kesilapan pengurangan (6.8%) dari para responden telah dapat memberikan atribusi yang tepat. ianya secara keseluruhan (iaitu 6. di mana lebih dua pertiga (atau 77. peratusan atribusi gender gramatikal yang tepat adalah tinggi.5.2%). 4. Pengkaji mendapati bahawa banyak berlaku kesilapan pemilihan oleh para responden (hanya 8.

(Dia telah membeli kereta berwarna hijau) 90 . (Dia telah membeli kereta berwarna hijau) S19 : Elle a achetée une voiture verte.4. Ianya melibatkan ketidakfahaman para responden terhadap peraturan ciri atribusi gender gramatikal ini.3.6 : Jenis dan contoh kesilapan penambahan untuk ayat-ayat tanpa pembetulan Jenis kesilapan penambahan 1.2 %) didapati merupakan kesilapan yang melibatkan kala lampau dan kata sifat.2 Kesilapan penambahan (addition error) ayat-ayat tanpa pembetulan Kesilapan penambahan (sebanyak 5. (Dia telah membeli kereta berwarna hijau) 2. Kesilapan-kesilapan penambahan adalah seperti berikut : Jadual 4. Kesilapan terhadap kata sifat dan kata nama S16 : Est-ce que vous avez une dernière conseil ? (Adakah anda mempunyai nasihat terakhir?) S16 : Est-ce que vous avez une dernier conseille ? (Adakah anda mempunyai nasihat terakhir?) S16 : Est-ce que vous avez une dernière conseille ? (Adakah anda mempunyai nasihat terakhir?) S19 : Il a acheté une voiture vert.1. Kesilapan ke atas kala lampau Contoh kesilapan dan terjemahannya dalam bahasa Melayu : S5 : J'ai prise une pizza et des pâtes.1. (Saya telah mengambil satu pizza dan sedikit pasta) S19 : Il a achetée une voiture verte.

Kesilapan kedua adalah merupakan kesilapan yang melibatkan ketidakfahaman responden terhadap peraturan bagi gender kata nama dan peraturan bagi bentuk kala lampau. para responden dilihat melakukan kesilapan penambahan ini kerana 91 .Jenis kesilapan penambahan 3. Kesilapan terhadap subjek Contoh kesilapan dan terjemahannya dalam bahasa Melayu : S2 : Elles se regardent dans la glace (Mereka melihat diri sendiri di dalam cermin) S20 : Elle mange de la glace à la plage. Kesilapan pertama adalah bila masa para responden telah memberikan atribusi gender kata kerja yang menggunakan kata kerja bantu (‘auxiliary’) avoir dengan mengeneralisasikan atribusi gender sebagai sama seperti kata kerja bantu être. Sepatutnya hanya kata kerja yang menggunakan kata kerja être sebagai asas sahaja harus dirujuk kepada kata nama diri (subjek) untuk dikonjugasikan. Di dalam pembetulan oleh para responden terhadap ayat-ayat yang diberikan (contoh : Il a achetée une voiture verte). (Kami makan aiskrim di pantai) Kesilapan penambahan terhadap kata kerja merupakan kesilapan yang melibatkan ketidakfahaman responden terhadap aplikasi kala lampau (past tense). Daripada jawapan yang diberikan. Kesilapan-kesilapan dalam bentuk partisip lampau seperti j’ai prise dan elle a achetée tidak sepatutnya diperbetulkan jikalau responden memahami struktur kata kala lampau tadi. pengkaji dapat melihat terdapat dua kesilapan dari sudut kefahaman dana aplikasi responden.

pengkaji dapat merumuskan bahawa disini. sebahagian daripada responden memahami peraturan atribusi gender yang mengaitkan kata nama dan kata kerja. Di sini dapat dilihat bahawa responden telah mengeneralisasikan peraturan struktur dengan memberikan atribusi kepada kata ganti nama diri mengikut gender kata nama yang ada di dalam ayat tersebut. Begitu juga dengan ayat “Elle mange de la glace à la plage” di mana responden menukarkan kata ganti nama il kepada elle kerana merujuk 92 . di mana para responden tidak peka terhadap atribusi gender dan mengaplikasikannya secara rambang. Daripada kesilapan yang dilakukan. kata ganti nama diri elles diberikan dengan melihat kata nama la glace yang bergender feminin. Kesilapan terhadap kala lampau dan kata sifat adalah merangkumi kedua-dua faktor yang melibatkan kesilapan penambahan terhadap gender kata nama dan kata kerja. cuma mereka tidak begitu peka dengan atribusi gender itu sendiri. dengan menganggapkan kata nama conseil tersebut adalah feminin. Sebagai contoh. Dalam ayat “Elles se regardent dans la glace”. Kesilapan penambahan terhadap subjek adalah satu lagi kesilapan yang melibatkan ketidakfahaman responden terhadap struktur ayat. Justeru itu kesilapan ini adalah lebih kepada ketidakpekaan terhadap atribusi gender daripada ketidakfahaman tentang peraturan bergender. ayat “Est-ce que vous avez une dernière conseil” yang dibetulkan menampakkan kefahaman para responden untuk menghubungkan artikel une dengan kata sifat dernière.mereka merujuk kepada kata nama une voiture dan bukannya kepada kata ganti nama diri Il.

Walaupun perkataan-perkataan seperti la plage dan la glace merupakan perkataan-perkataan yang telah dipelajari. Jadual 4.7 di bawah.7 : Jenis dan contoh kesilapan pemilihan untuk ayat-ayat tanpa pembetulan Jenis kesilapan pemilihan Kesilapan ke atas artikel Contoh kesilapan dan terjemahannya dalam bahasa Melayu : S2 : Ils se regardent dans le glace. Di sini responden masih lagi tidak memahami bahawa atribusi gender gramatikal pada kata nama di dalam predikat sesuatu ayat tidak bergantung kepada kata ganti nama diri di dalam ayat yang sama.1.3. (Mereka melihat diri sendiri di dalam cermin) S5 : J'ai pris un pizza et des pâtes. (Saya telah mengambil satu pizza dan sedikit pasta) S15 : Vous voulez être belle sur le plage pendant les vacances ? (Anda mahu kelihatan cantik di pantai semasa cuti?) 93 .1. Kesilapan pemilihan merupakan kesilapan yang paling signifikan untuk ayat-ayat tanpa pembetulan (8.8%). para responden masih memberikan atribusi yang tidak bertepatan kerana tidak menganggap ianya sesuatu yang patut diberikan penekanaan.3 Kesilapan pemilihan (selection error) ayat-ayat tanpa pembetulan Punca utama berlakunya kesilapan pemilihan terhadap artikel kata nama adalah disebabkan para responden tidak peka kepada atribusi gender dan meletakkan atribusi tersebut secara rambang. Kesilapan-kesilapan pemilihan yang dilakukan adalah dalam Jadual 4. 4.kepada kata nama la glace yang bergender feminin.

3. 94 . Bagi pengkaji. Oleh yang demikian. perkara ini akan membawa kepada ketidakfahaman yang lebih kompleks apabila mereka diberikan atau mempelajari ayat yang mempunyai ciri gender gramatikal lebih kompleks. Oleh yang demikian. analisis selanjutnya iaitu berkenaan ayat-ayat yang memerlukan pembetulan akan cuba mengupas persoalan ini. mereka membuat rumusan mereka sendiri dan mengaplikasikan gender gramatikal dengan kefahaman mereka yang tidak menyeluruh dan dicampur adukkan dengan kefahaman terhadap unsur-unsur lain yang mereka pelajari semasa pembelajaran mereka. kesilapan-kesilapn yang dilakukan untuk ayat-ayat yang tidak memerlukan pembetulan adalah dari segi ketidakpekaan dan ketidakfahaman responden itu sendiri tentang gender dan aplikasinya.1.Jenis kesilapan pemilihan Contoh kesilapan dan terjemahannya dalam bahasa Melayu : S18 : J'aime bien la théâtre et le cinéma (Saya sangat menyukai teater dan wayang) S20 : On mange du glace à la plage. (Kami makan aiskrim di pantai) 4.2 Rumusan analisis atribusi gender ayat-ayat tanpa pembetulan Secara keseluruhannya.

3.7 63. Bil jawapan dalam petak yang betul 32 39 % 53. nous célébrons notre anniversaire sur une bateau.7 43.2 Analisis ayat-ayat dengan kesilapan gender Bagi ayat-ayat yang mempunyai kesilapan gender gramatikal pula. (Bilik ini berdekatan dengan kolam renang) Marie a passé un très bon journée.2 95 .9 61. (Saya menjumpai sekeping nota 5 Ringgit) La cuisine de ce restaurant est bon. (Etienne dan saya telah melalui satu malam yang sangat baik) J'achète un bouteille de coca.8 : Ketepatan jawapan untuk ayat-ayat dengan kesilapan gender No.4.3 26.7 53. kami meraikan hari ulangtahun kami di atas sebuah kapal) Etienne et moi avons passé un excellent soirée. pengkaji melihat kepekaan responden dengan membuat perincian peratus penandaan (X) di petak betul.3 50 (Makanan di restoran ini adalah lazat) Le chambre est près de la piscine. Perincian ini adalah seperti berikut : Jadual 4. ayat 3 10 Ayat yang diberikan dan terjemahannya dalam bahasa Melayu (kesilapan gender dihitamkan) Ces chaussures sont jolis.3 65 7 1 12 4 11 6 17 13 37 38 30 23 41 37 26 16 31.3 61. non ? (Kasut ini cantik kan?) Cette année. (Tahun ini. (Mary telah melalui satu hari yang sangat baik) Quels sont vos activités préférés ? (Apakah aktiviti kesukaan anda?) Vous voulez travailler avec des personnes étrangers ? (Adakah anda mahu bekerja dengan warga asing?) Purata 38.3 68. (Saya membeli satu botol coke) Je trouve une billet de 5 Ringgit.

pengkaji ingin membuat semakan semula sama ada daripada 53. Peratusan ini adalah suatu peratusan yang amat membimbangkan.2%) daripada para responden yang dapat mengenalpasti bahawa terdapat kesilapan yang dilakukan pada ayat-ayat tersebut. Ianya memberikan indikasi bahawa jika responden diberikan mana-mana ayat bergender gramatikal.2% penandaan (X) dalam petak yang betul tadi. separuh dari mereka tidak akan dapat mengenalpasti dan menyatakan jika terdapatnya kesilapan gender ayat tersebut.6.8 menunjukkan bahawa bagi ayat-ayat dengan kesilapan gender. pengkaji seterusnya melihat dari segi pembetulan sama ada dapatannya bertepatan dengan apa digambarkan dalam Jadual 4. penandaan di dalam petak jawapan yang betul bukanlah sesuatu yang konkrit untuk kita ambil sebagai kayu ukur atribusi gender yang bertepatan. secara keseluruhannya hanya separuh (atau lebih tepat lagi 53. Di sini pengkaji sekali lagi membuat pecahan ayat-ayat yang diberikan kepada dua bahagian. Walau bagaimanapun. dapat awal ini menunjukkan bahawa peratus ketidakpekaan responden ini yang paling minima melibatkan kata sifat. Untuk penjurusan ayat-ayat dengan kesilapan gender. Oleh yang demikian. 96 . Jika dilihat dari segi ayat-ayat yang tidak dapat dikenalpasti oleh responden kesilapannya. partikel dan artikel. kesemua responden dapat memberikan pembetulan kepada atribusi gender yang bagi mereka tidak tepat tersebut.Dapatan dari Jadual 4. iaitu ayat-ayat tanpa kesilapan gender dan ayat-ayat dengan kesilapan gender.

non ? (Kasut ini cantik kan?) 1 pembetulan betul tiada pembetulan 97 . soalan-soalan diberikan hanya perlu diperbetulkan kesilapan sama ada pada kata nama atau kata sifat mengikut gender yang diberikan di dalam ayat-ayat tersebut.4 Bil 29 % 48. Pengkaji memgkelaskan penandaan jawapan responden kepada empat pecahan. Pengkelasan pertama melibatkan tujuh ayat mudah yang melibatkan pembetulan atribusi gender hanya pada kata nama atau kata sifat di dalam satu ayat yang lengkap.1 Aplikasi gender gramatikal ayat-ayat dengan pembetulan Untuk melihat aplikasi gender gramatikal oleh para responden untuk ayat-ayat dengan kesilapan gender gramatikal.2. Di sini. Perincian pembetulan atribusi gender dalam ayat-ayat mudah adalah seperti berikut : Jadual 4.3. pengkaji membahagikan kesepuluh soalan kepada dua pengkelasan.4. Bil 3 % 1.9 : Ketepatan atribusi gender bagi ayat berciri gender gramatikal mudah Tanda di petak betul. iaitu penandaan salah. pembetulan salah Tanda betul.3 Bil 28 Tanda salah % 46.7 Bil 2 % 3. 7 No ayat Ayat & terjemahannya dalam bahasa Melayu Ces chaussures sont jolis. Tanda betul. penandaan jawapan betul tanpa pembetulan. penandaan jawapan betul dengan pembetulan betul dan penandaan jawapan betul dengan pembetulan salah.

0 38 1 J'achète un bouteille de coca. kami meraikan hari ulangtahun kami di atas sebuah kapal) % Bil % Bil % Bil Tanda salah % 21 35 52 22 36. 7 31.7 31 Je trouve une billet de 5 Ringgit.9 4. (Tahun ini.0 4 6.0 6 10 10 Purata 1. 3 28.7 2. Bil Cette année.Tanda di petak betul.7 0 0.3 14 11 Le chambre est près de la piscine. 7 65 19 44 73.0 1 1. pembetulan salah Tanda betul.3 16.3 43.9 2. (Makanan di restoran ini adalah lazat) 4 6.0 2 3.8 26. 12 (Saya menjumpai sekeping nota 5 Ringgit) 3 5.7 44.7 tiada pembetulan 98 .7 47.7 26 4 La cuisine de ce restaurant est bon.3 23. Tanda betul.3 39 13 Vous voulez travailler avec des personnes étrangers ? (Adakah anda mahu bekerja dengan warga asing?) 0 0. 7 30 50 37 61. nous célébrons notre anniversaire sur une bateau. (Saya membeli satu botol coke) 3 5.7 5 8. 9 No ayat Ayat & terjemahannya dalam bahasa Melayu 10 1 1. (Bilik ini berdekatan dengan kolam renang) 0 0.5 pembetulan betul 63.

6% responden yang selebihnya hanya mengagak bahawa terdapat kesilapan di dalam ayat yang diberikan tetapi masih tidak mencapai tahap di mana mereka boleh mengenalpasti di mana letaknya kesilapan tersebut. untuk kesilapan ayat-ayat mudah yang terdapat kesilapan atribusi gender pada kata nama. “ The higher accuracy rates for determiners than for adjectives show that advanced learners may possess the correct diacritic feature for gender for a particular noun” … Untuk melihat kesinambungan dapatan ini. Pengkaji beranggapan bahawa 7.9%) berbanding dari peratusan pembetulan pada kata sifat (iaitu pada ayat 3 dan 4) yang purata sebanyak 29. Pengkaji juga mendapati bahawa para responden lebih peka dengan atribusi gender gramatikal pada kata nama dari kata sifat. Dapatan awal ini menunjukkan bahawa sebahagian besar daripada para responden (70%) masih tidak menghubungkaitkan gender gramatikal kepada kata sifat. dari 52. Dapatan ini juga menyokong teori Dewaele dan Véronique (2001 : 292) bahawa pelajar lebih sensitif dan lebih mudah mempelajari gender gramatikal ke atas artikel kata nama dari kata sifat. 11.9. justeru itu memerlukan kepekaan dan pemahaman yang lebih tinggi dari para responden tentang aplikasi gender gramatikal. pengkaji telah membuat analisa ayat-ayat yang mempunyai ciri gender gramatikal yang lebih kompleks.. .1% purata responden telah menanda di petak yang betul.9. purata peratusan pembetulan yang tepat pada kata nama (iaitu pada ayat 1. Dari Jadual 4.4%)..Pengkaji mendapati daripada Jadual 4. 10. 12 dan 13) yang mempunyai kesilapan gender adalah lebih tinggi (secara purata sebanyak 55.5% sahaja (yang mewakili 26 orang responden) yang memberikan atribusi gender gramatikal yang tepat. hanya 44. 99 .

tiada pembetulan Tanda di petak betul.10 : Ketepatan atribusi gender bagi ayat berciri gender gramatikal kompleks Tanda di petak betul.7 23 31.7 1 1.Di sini. Perincian keseluruhan pembetulan atribusi gender pada struktur ayat kompleks disimpulkan seperti di dalam Jadual 4. kata sifat atau kata sendi. (Etienne dan saya telah melalui satu malam yang sangat baik) 6 Marie a passé un très bon journée.7 10 20 2.10 : Jadual 4.7 15 25 20 33.3 3.3 No ayat Ayat & terjemahan bahasa Melayu Bil 7 Etienne et moi avons passé un excellent soirée.4 100 .7 18 30 10 16.3 7 11. atau kesemuanya sekali di dalam satu ayat yang diberikan. Apa yang dimaksudkan oleh pengkaji tentang perubahan bentuk di sini adalah penukaran yang melibatkan bentuk artikel.9 3. (Mary telah melalui satu hari yang sangat baik) 17 Quels sont vos activités préférés ? (Apakah aktiviti kesukaan anda?) Purata % Bil % Bil % 2 3.3 38.6 14.3 10 16.7 1 1.9 13. pembetulan separa Tanda di petak betul. pengkaji membuat pengkelasan kedua iaitu aplikasi yang lebih kompleks di mana ianya melibatkan perubahan bentuk.9 26. pembetulan salah Tanda di petak betul.7 34 53.7 44.3 23.7 2 3.3 4 6. keseluruhan pembetulan betul Bil % Tanda di petak salah Bil % 23 41.3 5.

Ini bermakna para responden di sini mempunyai kepekaan terhadap gender tetapi agak lemah dari bentuk gender gramatikal yang lengkap. Diperhatikan juga bahawa terdapat aplikasi yang tidak menyeluruh terhadap atribusi gender gramatikal iaitu sebanyak 25.Pengkaji mendapati bahawa bagi ayat-ayat dengan ciri gender yang lebih kompleks (iaitu yang memerlukan atribusi gender gramatikal kepada lebih dari satu kata nama. kata sifat. artikel.9%) yang dapat memberikan atribusi yang sepenuhnya kepada ayat-yat yang diberikan.6%. hanya lebih kurang satu per tiga (1/3) daripada keseluruhan responden (secara peratusannya 38. kata sendi dan sebagainya). Ini bermakna hanya 30% daripada kesemua responden dapat mengaplikasikan secara keseluruhan peraturan atribusi gender ini. 101 .

7 2 1 38 30 63.7 10.3 17 28.3 1. (Tahun ini. pengkaji menggunakan pengkaedahan analisis yang sama iaitu melihat dari segi ketepatan atribusi gender dan kesilapan-kesilapan yang dilakukan.3 50.7 2 7 16 26. nous célébrons notre anniversaire sur une bateau. pula.11 : Frekuensi dan peratusan kesilapan bagi ayat-ayat dengan pembetulan. (Saya membeli satu botol coke) Je trouve une billet de 5 Ringgit.3 Bil 28 % 46.0 10 29 48.0 1 6 12 102 .0 10 24 16.4.0 3.3 0. kami meraikan hari ulangtahun kami di atas sebuah kapal) Etienne et moi avons passé un excellent soirée.2 Analisis kesilapan aplikasi gender ayat-ayat dengan pembetulan Bagi soalan-soalan yang memerlukan pembetulan.7 25 41.2.7 Bil 0 % 0. perincian analisis adalah seperti berikut : Jadual 4.0 Kesilapan pemilihan Bil 0 % 0. Atribusi gender tepat No soalan Kesilapan pengurangan Kesilapan penambahan Ayat yang berikan & terjemahan bahasa Melayu Bil 3 Ces chaussures sont jolis. non ? (Kasut ini cantik kan?) Cette année.3.6 40.0 11 0 18. (Etienne dan saya telah melalui satu malam yang sangat baik) J'achète un bouteille de coca.7 3.3 19 31.3 10 16. (Saya menjumpai sekeping nota 5 Ringgit) 32 % 53.

7%).3 Daripada Jadual 4.7 27 45. di mana hanya 43.0 35.8% dari para responden telah dapat memberikan atribusi yang tepat.11.6 1 0 17 13 16 26.8%).3 25 41.67 6.4 15.3 25. Pengkaji mendapati bahawa untuk soalan-soalan dengan pembetulan.0 4 26.7 3 6 23 15 38.0 1.7 3.0%) dan kesilapan pemilihan (15. 103 .3 43.8 9.0 6 10.3 5.0 2.3 10 16.0 20 31 33. peratusan atribusi gender gramatikal yang tepat adalah agak rendah. kesilapan yang paling banyak adalah kesilapan pengurangan (35.7 4 11 41 68.7 13 21.7 0. Bagi kesilapan penambahan pula. didapati bagi soalan-soalan yang memerlukan pembetulan.Atribusi gender tepat No soalan Kesilapan pengurangan Kesilapan penambahan Soalan yang berikan Bil La cuisine de ce restaurant est bon. (Bilik ini berdekatan dengan kolam renang) Marie a passé un très bon journée.8 21. peratusan kesilapan adalah amat rendah (hanya 3.3 51.7 6.0 16 4 26.7 8 13. (Makanan di restoran ini adalah lazat) Le chambre est près de la piscine. (Mary telah melalui satu hari yang sangat baik) Quels sont vos activités préférés ? (Apakah aktiviti kesukaan anda?) Vous voulez travailler avec des personnes étrangers ? (Adakah anda mahu bekerja dengan warga asing?) Purata % Bil % Bil % Kesilapan pemilihan Bil % 6.7 4 23 38.

yang melibatkan penggunaan peraturan di tempat yang tidak diperlukan (sebagai contoh. ianya secara keseluruhan melibatkan kesilapan penambahan terhadap gender kata nama dan ganti nama diri.2.. (Etienne dan saya telah melalui satu malam yang sangat baik) S13 : Vous voulez travaillée avec des personnes étrangers ? (Adakah anda mahu bekerja dengan warga asing?) 104 . buyed untuk bought).4. Kesilapan ke atas kata kerja Contoh kesilapan yang dilakukan oleh responden dan terjemahannya dalam bahasa Inggeris: S6 : Marie a passée un très bon journée..12 : Jenis dan contoh ayat-ayat bergender dengan kesilapan penambahan Jenis kesilapan penambahan 1.). (Mary telah mengharungi satu hari yang baik) S7 : Etienne et moi avons passées un excellent soirée. Kategori pertama ialah regularisasi. Burt & Krashen (1982 : 156) kesilapan penambahan adalah disebabkan oleh penggunaan secara berleluasa peraturan-peraturan tertentu (.2.‘result of all-too-faithful use of certain rules’. Bagi kesilapan penambahan di sini. kata kerja dan de dalam ekspresi kuantiti seperti berikut: Jadual 4...1 Analisis kesilapan penambahan (addition error) ayat-ayat dengan pembetulan Menurut Dulay. dan mereka telah mencadangkan dua sub-kategori. Kategori kedua pula melibatkan kegagalan membuang item tertentu yang perlu dalam setengah pembinaan linguistik tertentu ( ‘failure to delete certain items which are required in some linguistic constructions but not in others’).3.

Jenis kesilapan penambahan 2. Ini bukanlah suatu kesilapan yang berpunca daripada ketidakpekaan responden terhadap atribusi gender. tetapi adalah berpunca generalisasi terlampau aplikasi gender terhadap kata nama. Pengkaji merumuskan bagi kesilapan gender pada kata nama. Justeru itu. (Bilik tersebut adalah berdekatan dengan kolam renang). tetapi berpunca daripada ketidakfahaman responden terhadap peraturan yang melibatkan ungkapan kuantiti (expression de quantité). kita akan perhatikan bahawa terdapat satu lagi kesilapan yang agak ketara bagi kesilapan penambahan ini. di mana preposisi de tidak ditukarkan mengikut gender kata nama apabila terdapat kata penghubung kuantiti tersebut. ianya berpunca dari faktor yang sama seperti kesilapan penambahan gender kata nama bagi solan-soalan tanpa pembetulan. Pengkaji melihat terdapatnya kesilapan preposisi de yang ditukarkan kepada du kerana responden mengikut gender gramatikal pada kata nama yang dihubungkan kepadanya. 105 . kesilapan ayat “J'achète un bouteille du coca” dan ayat “Le chambre est près du piscine” bukanlah disebabkan oleh ketidakpekaan para responden terhadap gender kata nama. Jika kita juruskan lagi pemerhatian terhadap kesilapan yang dilakukan. Kesilapan ke atas preposisi de Contoh kesilapan yang dilakukan oleh responden dan terjemahannya dalam bahasa Inggeris: S1 : J'achète un bouteille du coca. (Saya membeli satu botol coke) S11 : Le chambre est près du piscine. iaitu para responden tidak peka kepada atribusi gender dan meletakkan atribusi tersebut secara rambang. iaitu kesilapan yang melibatkan de pada ekspresi kuantiti.

Bagi ayat-ayat yang memerlukan pembetulan mudah.2. ianya bukanlah satu perangkaan yang membimbangkan (31.9).3.Bagi kesilapan penambahan terhadap kata kerja.10). ianya juga melibatkan kesilapan yang sama seperti dapatan dari soalan-soalan tanpa pembetulan.2%). iaitu para responden membuat dua kesilapan : kesilapan yang melibatkan ketidakfahaman terhadap peraturan kata kala lampau dan kesilapan yang melibatkan atribusi gender kepada partisip lampau dengan merujuk kepada gender pada artikel kata nama. Pengkaji mendapati bagi ayat-ayat yang memerlukan pembetulan. kesilapan pengurangan merupakan kesilapan yang paling signifikan (sebanyak 35%).2 Analisis kesilapan pengurangan (omission error) ayat-ayat dengan pembetulan Analisis kesilapan pengurangan ini dilihat dari segi kesilapan pengurangan bagi ayat-ayat mudah (rujuk Jadual 4. kesilapan pengurangan adalah berpunca dari ketidakpekaan para responden terhadap pentingnya atribusi gender gramatikal. 4.2. Namun begitu.10) yang memerlukan pembetulan dari segi atribusi gender pada artikel kata nama dan kata sifat (42. 106 .9) dan kesilapan pengurangan ayat-ayat yang mempunyai ciri gender yang kompleks (rujuk Jadual 4. Ketidakpekaan ini menyebabkan para responden mengabaikan pembetulan atribusi gender secara langsung. iaitu pembetulan pada artikel kata nama sahaja (rujuk kepada Jadual 4.3%) jika dibandingkan dengan kesilapan ayat-ayat berciri gender gramatikal kompleks (rujuk kepada Jadual 4.

Kesilapan pengurangan ayat-ayat yang mempunyai ciri gender gramatikal yang kompleks ini boleh dibahagikan kepada dua iaitu kesilapan pengurangan menyeluruh dan kesilapan pengurangan separa. kata soal dan artikel S6 : Marie a passé une très bon journée (kesilapan separa). Di sini pengkaji mendefinisikan pengurangan menyeluruh sebagai kesilapan pengurangan yang dilakukan pada seluruh ciri gender gramatikal. sementara pengurangan separa pula melibatkan kesilapan pengurangan pada sebahagian ciri gender gramatikal. Ini bererti hanya 11.9% (dari Jadual 4. 23.13 : Jenis dan contoh ayat-ayat bergender dengan kesilapan pengurangan Jenis kesilapan pengurangan Kesilapan ke atas kata sifat.9) melakukan kesilapan separa. S6 : Marie a passé un très bonne journée (kesilapan separa).1% daripada keseluruhan responden yang betul-betul tidak peka dengan atribusi gender ini. sementara 23. (Mary telah melalui satu hari yang sangat baik) Contoh kesilapan & terjemahan ayat dalam bahasa Melayu 107 . S6 : Marie a passé un très bon journée (kesilapan menyeluruh). Kesilapan-kesilapan pengurangan yang dilakukan adalah seperti berikut : Jadual 4.9% lagi mempunyai kesedaran tentang peraturan gender gramatikal ini. Daripada 35% responden yang melakukan kesilapan pengurangan. cuma ianya tidak diaplikasikan secara menyeluruh.

S17 : Quelles sont vos activités préférés ? (kesilapan separa). Pengkaji mendapati secara keseluruhan kesilapan pemilihan 108 .3.2. tetapi tidak pada kedua-dua sekali.9) dan kesilapan pemilihan ayat-ayat berciri gender kompleks (rujuk Jadual 4. (kesilapan separa). S7 : Etienne et moi avons passé un excellent soirée. 4.10). (Etienne dan saya telah melalui satu malam yang sangat baik) S17 : Quels sont vos activités préférées ? (kesilapan separa). S17 : Quels sont vos activités préférés ? (kesilapan menyeluruh). Ini menampakkan bahawa kesedaran terhadap aplikasi gender wujud di kalangan responden (sama seperti dapatan kesilapan penambahan bagi ayat-ayat tanpa pembetulan) tetapi ianya tidak menyeluruh.2. para responden dilihat membuat pembetulan separa iaitu mereka melakukan pembetulan sama ada hanya pada kata sifat atau pada kata bilangan.Jenis kesilapan pengurangan Contoh kesilapan & terjemahan ayat dalam bahasa Melayu S7 : Etienne et moi avons passé une excellent soirée (kesilapan separa). (kesilapan menyeluruh). S7 : Etienne et moi avons passé un excellente soirée. (Apakah aktiviti kesukaan anda?) Bagi kesilapan pengurangan terhadap kata sifat di atas.3 Analisis kesilapan pemilihan (selection error) ayat-ayat dengan pembetulan Analisis kesilapan pemilihan juga dilihat dari segi kesilapan pemilihan bagi ayat-ayat berciri gender mudah (rujuk Jadual 4.

bagi ayat-ayat yang mempunyai pembetulan.3.bukanlah merupakan satu masalah yang besar (12% bagi ayat-ayat berciri gender mudah dan 19% bagi ayat-ayat berciri gender kompleks) tetapi merupakan implikasi daripada kesilapan penambahan yang dilakukan oleh para responden. Pengkaji merumuskan bahawa kesilapan pemilihan adalah kesilapan penambahan pada kedudukan ayat yang tidak sepatutnya diperbetulkan. Ianya melibatkan kesilapan pemilihan kata kerja dan kata penghubung de (rujuk kepada Jadual 4.14). peratus kepekaan responden adalah 62. (Makanan di restoran ini adalah sedap) S10 : Cet année. kami menyambut ulangtahun kami di atas sebuah kapal) Kesilapan terhadap preposisi S12 : Je trouve une billet de 5 Ringgit. (Saya menjumpai sekeping nota 5 Ringgit) 4.14 : Jenis dan contoh ayat-ayat bergender dengan kesilapan pemilihan Jenis kesilapan pemilihan Contoh kesilapan dan terjemahannya dalam bahasa Melayu: Kesilapan ke atas gender artikel kata nama dan adjektif penunjuk S4 : Le cuisine de cette restaurant est bon.2.8% (yang mewakili pembetulan soalan secara penuh dan separa). (Tahun ini. Jadual 4.3 Rumusan analisis atribusi gender ayat-ayat dengan pembetulan Secara keseluruhannya. nous célébrons notre anniversaire sur une bateau. 109 .

peratus responden yang peka dan boleh mengaplikasi peraturan gender secara menyeluruh bagi ayat-ayat ini hanyalah satu pertiga (atau lebih tepat 38. dengan tidak dijuruskan kepada sesuatu ayat yang mungkin tidak digunapakai oleh responden. soalan karangan mudah telah digubal di dalam Bahagian Tiga. hanya lapan puluh (80) karangan mudah dipilih (dari keseluruhan seratus dua puluh (120)) untuk dijadikan persampelan.Walau bagaimanapun. Untuk tujuan tersebut. Ini adalah kerana pengkaji mendapati bahawa karangan-karangan yang selebihnya tidak hanya mengandungi dua hingga tiga ayat yang strukturnya ayatnya tidak lengkap. perkara ini adalah satu masalah yang serius dan akan menjadi semakin teruk apabila lebih banyak peraturan gender (contohnya pada ayat-ayat pasif) dipelajari oleh responden. 4. 110 . pengkaji ingin melihat sama ada dapatan Bahagian Tiga ini adalah selaras dengan dapatan dari Bahagian Satu dan Bahagian Dua. jika kita fokuskan lagi.4 Analisis Bahagian Tiga : Penggunaan gender gramatikal pada penulisan karangan mudah Untuk melengkapkan lagi analisis dari Bahagian Satu dan Bahagian Dua. Untuk analisis Bahagian Tiga ini. dua soalan karangan diberikan kepada responden untuk diolahkan.9%). Di sini. pengkaji mengambil langkah yang seterusnya untuk menguji responden dari segi aplikasi pengetahuan yang mereka ada secara terus. Bagi pengkaji. Dengan yang demikian.

Anggaran kasar pengkaji juga mendapati 90% ayat-ayat yang diolehkan di dalam karangan adalah ayat dengan ciri gender mudah sementara 10% lagi merupakan ayat dengan ciri gender gramatikal kompleks. sebanyak 800 ayat telah dianalisis yang mewakili 400 ayat dari Karangan 1 dan 400 ayat lagi dari Karangan 2 (anggaran kasar pengkaji berdasarkan pengiraan bilangan minimum ayat untuk dua karangan (20 ayat) didarabkan dengan bilangan pelajar (40 orang)). Di sini. Secara kasar. 111 .Karangan-karangan yang diabaikan ini juga tidak mempunyai unsur-unsur bergender yang boleh dijadikan analisis kajian. tetapi kali ini ianya merupakan aplikasi terus responden. analisis dibuat dengan melihat sekali lagi kesilapan yang dilakukan oleh responden. kata sifat dan aplikasi gender dalam partisip lampau. Kefahaman gender gramatikal bagi Bahagian Tiga ini dilihat dengan mengambilkira kewujudan artikel.

pengkaji mendapati bahawa kesilapan yang paling dominan adalah kesilapan pemilihan (17. yang meliputi atribusi gender ayat-ayat mudah dan atribusi gender ayat-ayat kompleks.1%) dan kesilapan urutan kata (9.1 : Analisis keseluruhan bagi Bahagian Tiga Daripada Rajah 4.2%).Ketepatan atribusi gender dan kesilapan-kesilapan yang dilakukan diperincikan seperti berikut : Rajah 4. 112 . secara keseluruhannya pengkaji mendapati atribusi gender gramatikal yang tepat adalah sebanyak 62. Daripada keseluruhan kesilapan yang dilakukan.7 %.1.

Berikut merupakan beberapa contoh kesilapan pemilihan yang dilakukan oleh para responden : Jadual 4. (Saya telah pergi ke Indonesia pada bulan Disember) Après.15 : Jenis dan contoh kesilapan pemilihan di Bahagian Tiga Jenis kesilapan pemilihan Kesilapan ke atas kata depan (preposisi) 2. 3.4.1 Analisis kesilapan pemilihan di Bahagian Tiga. 113 . kata depan (preposisi). artikel. Ianya melibatkan jenis kesilapan terhadap kata nama. (Saya telah pergi menaiki keretapi) J’habite à Thaïlande.4. Je vais à l’école au velo. kata sifat. Contoh kesilapan dan terjemahan ayat dalam bahasa Melayu: 1.1%). (Saya pergi ke sekolah dengan basikal) Je suis allé au train. Je suis allé à Indonésie en décembre. kala lampau dan kata sendi. Kesilapan ini paling kerap dilakukan oleh para responden (17. Ini mungkin kerana asas bahasa Perancis yang ada dalam diri responden tidak cukup mendalam untuk memberikan atribusi gender yang kompleks. kami telah makan di sebuah restoran di KLCC). 5. varian ce. Pengkaji mendapati terdapat tujuh jenis kesilapan pemilihan yang dilakukan oleh para responden. nous ont mangés à restaurant dans la KLCC (Selepas itu. (Saya tinggal di Thailand) 4.

j’ai allée à Terengganu. (London adalah besar) 5. saya telah pergi ke Terengganu) 3. La cuisine du restaurant est très delicieux. Kesilapan ke atas kata sifat J’ai allé Kuala Lumpur la dernière semain (Saya telah pergi ke Kuala Lumpur minggu lepas) 1. Kuala Lumpur est beau ville. (Makanan di restoran tersebut sangat lazat) 2.) J’aime le location de ma maison (Saya suka lokasi rumah saya) 114 . (Pada cuti yang lepas. (Kuala Lumpur adalah bandaraya yang cantik) Kesilapan terhadap varian ce Kesilapan pemilihan leksikal La cuisine de cet restaurant est excellent. (Baju panas tersebut sangat cantik) 3. L’hôtel est tres jolie. Kuala Lumpur est belle.Jenis kesilapan pemilihan Kesilapan terhadap kata kerja Contoh kesilapan dan terjemahan ayat dalam bahasa Melayu: 1. (Makanan di restorant ini sungguh lazat. Pendant les dernieres vacances. Le pull est très jolie. (Hotel tersebut adalah sangat cantik) 4. London est grande. Je suis passée un bonne journée (Saya telah mengharungi satu hari yang baik) 2. (Kuala Lumpur adalah cantik) 6.

Après. saya telah pergi melancong ke Singapura) 3. J’ai mangée un gateaux et bois l’eau de minerale. (Saya telah makan sedikit kuih dan minum air mineral) 115 . Nous allons à marché. Je suis passée un bonne journée (Saya telah mengharungi hari yang indah) 4. (Saya telah pergi ke Kuala Lumpur pada minggu lepas) Kesilapan terhadap artikel dan kata sendi 2. J’aime beaucoup la Paris (Saya sangat menyukai Paris) 7. Je suis allé à la cinéma avec ma soeur. nous ont mangés à restaurant dans la KLCC (Selepas itu. kami telah makan di restoran di KLCC) 5. J’ai allé à Kuala Lumpur le dernière semain. Pendant le dernieres vacances. (Kami pergi ke pasar) 6.Jenis kesilapan pemilihan Contoh kesilapan dan terjemahan ayat dalam bahasa Melayu: 1. j’ai allée voyager à Singapora. (Saya telah ke panggung wayang bersama kakak saya) 8. (Semasa cuti lepas.

ianya akan seperti berikut : 1. 116 . nama bangunan dan sebagainya). I went to Italy last week ( Saya pergi ke Itali pada minggu lepas) 2. dalam bahasa Inggeris kata sendi to digunakan seperti berikut : 1. kewujudan gender gramatikal masih harus diambilkira dalam menentukan kata sendi yang sesuai digunakan. Je suis allé(e) à Petaling Street la semaine dernière ( Saya pergi ke Petaling Street pada minggu lepas). adalah sama bagi kata nama khas negara. Jikalau diambil contoh yang sama di dalam bahasa Perancis. Kesilapan ini berlaku apabila responden mengeneralisasikan penggunaan kata sendi untuk kata nama khas negara sepertimana kata nama khas tempat yang lain (sebagai contoh nama jalan.Kebanyakan kesilapan pemilihan adalah pada bentuk kata sendi dan artikel nama-nama negara dan pada cara penggunaan kenderaan. I went to Petaling Street last week ( Saya pergi ke Petaling Street pada minggu lepas) Di dalam bahasa Perancis walaupun kata nama negara adalah kata nama khas. Je suis allé(e) en Italie la semaine dernière ( Saya pergi ke Itali pada minggu lepas) 2. Sebagai contoh. sepertimana kata nama khas tempat yang lain. Pengkaji beranggapan bahawa ianya sekali lagi berpunca dari pengaruh bahasa Inggeris atau bahasa Melayu di mana penggunaan kata sendi to (bahasa Inggeris) dan ke (bahasa Melayu). yang dalam bahasa Perancisnya à.

ianya melibatkan ketidakfahaman responden terhadap peraturan pembentukan partisip lampau untuk kata kerja-kata kerja yang memerlukan être sebagai kata kerja bantu. tetapi apabila dikaitkan dengan kata kerja bantu avoir. ianya membawa erti menjalani sesuatu aktiviti. Oleh sebab itulah. Atribusi kata sendi yang sepatutnya untuknya adalah en (au untuk negara bergender maskulin dan aux untuk negara dengan kata jamak seperti Amerika Syarikat dan Filipina). kerana di dalam bahasa asal mereka. Ini berlawanan dengan kata nama khas negara iaitu Italie yang bergender feminin. seseorang perlu melihat gender pada kata ganti nama yang digunakan: jika ganti nama yang digunakan adalah maskulin (sebagai 117 . Oleh yang demikian kata sendi à digunakan untuk kata nama khas tempat am sepertinya. Perkataan passer pada kata kala lampau apabila dikaitkan dengan kata kerja bantu être membawa erti melalui atau melepasi sesuatu tempat. yang menjadikan ayat tersebut salah dari segi tatabahasanya. Bagi kesilapan pada kala lampau aller pula. termasuklah perkataan aller yang digunakan oleh responden dalam ayat yang dirangka. responden telah memberikan atribusi sama untuk kedua-dua kata nama khas ini. Di sini. Kesilapan pemilihan kata kerja pula sekali lagi berkait rapat dengan kala lampau. Apabila kata kerja ini digunakan. ianya kata nama khas tempat am yang tidak memerlukan pengamatan terhadap atribusi gender. perbezaan kata sendi ini tidak wujud. terdapat kesilapan pemilihan kata kerja bantu être pada kata kala lampau passer di dalam ayat “Je suis passée un bonne journée”.Di sini bagi kata nama khas Petaling Street. Kata kerja yang menggunakan kata kerja bantu être dalam kala lampau (passé composé) melibatkan empat belas kata kerja di dalam bahasa Perancis.

partisip lampau yang digunakan hendaklah menyusul menggunakan partisip maskulin (iaitu allé). Ianya juga mungkin disebabkan responden tidak 118 . Di sini kesilapan yang dilakukan oleh responden adalah menggunakan pemilihan kata kerja bantu avoir yang dihubungkan dengan kata kerja aller dan bukannya être seperti yang sepatutnya.contoh il). Kata sifat yang sepatutnya digunakan adalah belle iaitu kata sifat feminin bagi perkataan beau. tetapi kefahaman itu tidak disesuaikan dengan aplikasi kata kerja bantu tersebut pada kata kerja yang berkenaan. Kesilapan ini adalah disebabkan kejahilan terhadap batasan peraturan (“ignorance of rules restrictions”) dan juga penerapan peraturan yang tidak sempurna (“incomplete application of rules”) seperti yang dihuraikan oleh Dulay. Burt & Krashen (1982 : 156). pengkaji menyifatkan bahawa di sini responden memahami konsep atribusi gender ke atas empat belas kata kala lampau dengan kata kerja bantu être. Penggunaan kata kerja bantu avoir (di mana gender kata ganti nama diri tidak diambil kira) inilah menjadi punca kepada kesilapan pemilihan gender pada partisip aller yang digunakan. Penggunaan bahasa antara (interlanguage) dan pengaruh bahasa Inggeris untuk menyampaikan maksud juga dilihat dalam kesilapan pemilihan kata sifat di dalam ayat “Kuala Lumpur est beau ville”. Oleh yang demikian. tanpa menyedari ianya dikaitkan dengan kata nama ville (bandar) yang bergender feminin. Di sini responden menyesuaikan perkataan beautiful dalam bahasa Inggeris bermaksud cantik. Sebaliknya jika ganti nama yang digunakan adalah feminin (iaitu elle). maka partisip lampau hendaklah juga berbentuk feminin (iaitu allée).

responden mungkin ingin menterjemahkan frasa “I have eaten a cake” ataupun “saya telah makan satu kuih”. Pengkaji berpendapat ianya berpunca dari pengaruh bahasa dominan responden. dan wacana harian responden itu sendiri. tetapi pada kata sifat itu sendiri yang dalam bahasa dominan mereka lebih menjurus kepada kata nama bergender feminin. Oleh yang demikian. ianya membawa erti “saya telah makan keseluruhan kek atau satu kek penuh” yang pengkaji merasakan ianya bukanlah sesuatu yang cuba disampaikan. Bagi kesilapan pemilihan leksikal pada kata nama location pula. Dalam frasa “J’ai mangée un gateaux”. Di dalam bahasa Perancis.mengetahui yang ville sebenarnya adalah feminin. ianya adalah berpunca daripada perkataan Inggeris yang disesuaikan menjadi perkataan dalam bahasa Perancis 119 . responden mungkin mengambilkira memberikan penambahan –e pada kata sifat joli ini dengan tidak mengambilkira kata nama yang dikaitkan dengannya. kerana ianya membawa maksud yang ingin disampaikan tadi. dan oleh itu bentuk feminin harus digunakan. Apabila responden menyatakan “J’ai mangée un gateaux”. partitif du lebih sesuai digunakan. Satu lagi jenis kesilapan pemilihan yang dilakukan oleh responden yang diperhati oleh pengkaji merupakan kesilapan pemilihan artikel. Kesilapan pada kata sifat jolie (cantik) pula disebabkan oleh pengaruh bahasa Inggeris atau bahasa dominan responden yang mengkaitkan perkataan cantik atau pretty dalam bahasa Inggeris dengan sesuatu yang bergender natural feminin. iaitu sesuatu yang agak normal dalam wacana harian responden walaupun responden ingin menyatakan “saya telah makan sedikit kuih”.

pengkaji menyifatkan ianya adalah disebabkan ketidakpastian responden terhadap atribusi gender gramatikal. tetapi apabila digunapakai dalam bahasa Perancis. Pengkaji mendapati terdapat empat jenis kesilapan pemilihan yang dilakukan oleh para responden iaitu kesilapan ke atas kata sifat. kesilapan terhadap kata sendi dan kesilapan terhadap kata milik. bagi kesilapan pemilihan varian ce.oleh responden. (Saya telah melalui percutian yang baik di sana) pengurangan 120 .4. ianya membawa maksud sewaan atau pinjaman. Location dalam bahasa Inggeris bermaksud tempat atau kawasan. Akhir sekali. dan inilah yang cuba disampaikan oleh responden. J’ai passé de bonne vacances là-bas. Justeru itu ayat “j’aime le location de ma maison” di dalam ayat ini membawa erti “saya suka penyewaan rumah saya” dan bukannya “saya suka lokasi rumah saya” seperti yang cuba diterangkan oleh responden. tanpa menyedari bahawa ianya membawa maksud yang berlainan. 4. kesilapan ke atas artikel. Contoh-contoh kesilapan adalah seperti berikut (simbol < > menandakan ketiadaan artikel) : Jadual 4.16 : Jenis dan contoh kesilapan pengurangan Bahagian Tiga Jenis Kesilapan kata sifat kesilapan Kesilapan & terjemahannya dalam bahasa Melayu : ke atas 1.2 Analisis kesilapan pengurangan di Bahagian Tiga. Ini menyebabkan responden tidak memberikan atribusi yang tepat kepada varian yang digunakan.

(Kami membeli sedikit buah tangan untuk anak-anak kami) 4. J’ai acheté des souvenirs pour mon mère et < > père. (Anda telah makan snek) 2. (Saya telah membeli sedikit hadiah untuk kawan-kawan dan keluarga) 2. 2. J’ai acheté des cadeaux pour mes amis et < > famili. (Saya telah pergi ke Singapura pada cuti yang lepas). Je suis allée à Singapore pendant < > dernier vacance.Jenis kesilapan Kesilapan & terjemahannya dalam bahasa Melayu : pengurangan Kesilapan artikel terhadap 1. (Kuala Lumpur adalah satu bandar yang cantik) Kesilapan terhadap 1. Vous avez mangé < > casse-croûte. Nous avons acheté < > gifts pour notre enfants. Kuala Lumpur est < > beau ville. (Kami telah kembali ke Malaysia) kata sendi dan artikel Kesilapan terhadap kata milik 1. J’ai acheté des souvenirs pour ma mère et < > soeur. (Kami makan ikan) 3. (Saya telah membeli sedikit buah tangan untuk emak dan kakak saya) 3. Nous sommes rentré < > Malaysia. (Saya telah membeli sedikit buah tangan untuk emak dan ayah saya) 121 . Nous ont mangés < > poissons.

Pengkaji menyifatkan kesilapan pengurangan terhadap artikel adalah berpunca dari dua faktor. adalah tidak menjadi kesilapan jika artikel digugurkan. Perkara yang sama berlaku bagi kata nama dalam bentuk mufrad (singular). Oleh yang demikian. Oleh yang demikian. Faktor kedua adalah disebabkan pengaruh bahasa dominan mereka iaitu bahasa Inggeris. iaitu atribusi gender hanya dilakukan pada kata sifat atau pada artikel.Bagi kesilapan terhadap kata sifat. tetapi di dalam bahasa Perancis. iaitu pada ayat “vous avez mangé < > casse-croûte” yang dipengaruhi oleh bahasa Melayu (terjemahan : 122 . di mana bagi kata nama-kata nama jamak. di mana atribusi gender pada kata sifat tidak dalam bentuk jamak. tetapi tidak pada kedua-dua sekali. Ianya juga mungkin berlaku disebabkan kerana responden mengeneralisasikan kata sifat seperti bahasa dominan mereka iaitu bahasa Inggeris. tiada artikel diperlukan untuk perkataan presents yang merupakan kata jamak. artikel adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan. ayat “nous avons acheté < > gifts pour notre enfants” harus diberikan artikel des sebelum gifts (cadeau) untuk melengkapkan ayat tersebut. responden mengaplikasikan peraturan yang sama dalam pembentukan ayat-ayat dalam bahasa Perancis. Faktor pertama ialah ketidakpekaan responden secara langsung terhadap atribusi gender membuatkan atribusi yang salah diberikan kepada artikel-artikel kata nama. Di dalam ayat “we bought presents for our children’. ianya merupakan kesilapan separa yang sama seperti kesilapan dari Bahagian Dua.

dan sama ada kata nama tersebut adalah bergender maskulin atau feminin. Selangor dan sebagainya). dan sebagainya). di dalam bahasa Perancis seseorang harus merujuk kepada gender kata nama kerana ketiga-tiga mon. Untuk menyatakan my (kepunyaan saya dalam bahasa Melayu).“Anda telah makan < > snek”). atau di dalam bentuk jamak. Justeru itu. Di dalam bahasa Perancis. Pengkaji berpendapat bahawa berpunca daripada ketidakpastian responden tentang atribusi yang patut diberikan. Kesilapan pengurangan selanjutnya bagi Bahagian Tiga ini adalah kesilapan pengurangan bagi kata milik (possessif). ma atau mes dalam bahasa Perancis 123 . nama bangunan (sebagai contoh KLCC) dan nama kawasan atau daerah (Petaling Jaya. Kesilapan untuk kata milik ini adalah disebabkan oleh kealpaan responden terhadap peraturan atribusi artikel pada kata nama dan juga oleh pengaruh bahasa dominan dalam pembentukan ayat menggunakan kata milik. tiada artikel diperlukan di hadapan kata nama “snek”. Di dalam bahasa Melayu. seseorang mestilah merujuk kepada gender pada kata nama objek yang diberikan. responden mengaplikasikan peraturan yang sama dalam bahasa Perancis. Ulu Klang. Di sini responden tidak meletakkan kata sendi untuk nama khas tempat iaitu nama jalan (seperti Petaling Street). Perkara ini didefinisikan Taylors (1975:73-107) sebagai generalisasi melampau iaitu : “ Any error which can be attributed to the application of a rule of English in an inappropriate situation” … Satu lagi kesilapan pengurangan adalah pada kata sendi menerusi atribusi kata sendi bagi tempat (bangunan. jalan. untuk penentuan kata milik.

dalam bahasa Melayunya. Jika diambil ayat di atas. ayat tersebut diterjemahkan kepada “Saya telah membeli sedikit buah tangan untuk emak dan ayah saya”. ianya disebabkan oleh terjemahan dari bahasa dominan responden yang tidak memerlukan ulangan semula (repetition) kata milik pada kata nama yang dikaitkan pada objek yang sama. Di dalam ayat ‘c’est ma maison’ atau ‘it’s my house’ dalam bahasa Inggeris pula. dalam ayat “J’ai acheté des souvenirs pour mon mère et < > père” misalnya. Ianya berlainan 124 . Di sini dapat dilihat bahawa kata milik hanya digunakan sekali sahaja dan diletakkan di belakang kata nama. Sebagai contoh. kata milik boleh hanya diletakkan di belakang pada kata nama yang terakhir disebut. jika kita mengambil ayat yang sama dan diterjemahkan. Pengkaji berpendapat untuk kesilapan pengurangan di sini. Di dalam bahasa Inggeris.. kesilapan pengurangan kata milik mungkin disebabkan di dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. atribusi gender kepada kata milik ini tidak wujud. Sebagai contoh dalam ayat ‘c’est mon appartement’ atau ‘it’s my house’ dalam bahasa Inggeris.membawa maksud my dalam bahasa Inggeris. iaitu “I bought some souvenirs for my mother and father”. atribusi gender pada kata milik adalah feminin kerana merujuk kepada maison yang bergender feminin. kata milik diletakkan di hadapan kata nama yang pertama dan boleh digugurkan pada kata nama yang kedua. kata milik mon merujuk kepada kata nama appartement yang bergender maskulin. Dalam bahasa Inggeris pula.

Je vais seulement à l’école 5 jours par le semaine.4. Kesilapan yang dilakukan oleh para responden ini adalah berkisarkan kesilapan penambahan terhadap gender pada artikel. Oleh sebab itulah. Antara contoh kesilapan penambahan yang sering dilakukan oleh para responden adalah seperti berikut: Jadual 4.3 Analisis kesilapan penambahan di Bahagian Tiga. kata sifat dan kata sendi.dengan bahasa Perancis yang memerlukan sama ada artikel.15 : Jenis dan contoh kesilapan penambahan Bahagian Tiga Jenis kesilapan penambahan Kesilapan terhadap kata sendi Contoh kesilapan dan terjemahan ayat dalam bahasa Melayu: 1. (Saya ke sekolah hanya 5 hari seminggu) 125 . pengaruh bahasa Inggeris dan bahasa Melayu menjadikan responden cenderung untuk membuat kesilapan pengurangan gender gramatikal pada kata milik. je mange un dejeuner dans un restaurant de Malay. saya makan di sebuah restoran Melayu) 2. (Pada waktu tengahari. 4. Kesilapan penambahan melibatkan 8% daripada jumlah keseluruhan atribusi gender gramatikal bagi Bahagian Tiga. kala lampau. Bagi contoh yang diberikan ayat yang sepatutnya diberikan adalah “J’ai acheté des souvenirs pour ma mère et mon père”. A la midi. kata milik. varian atau penunjuk dalam bentuk gender gramatikal atau jamak pada setiap kata nama.

walaupun ianya tidak tepat. (Saya telah makan sedikit kuih dan minum air mineral) 5. Namun yang demikian. saya telah melawat keseluruhan jalan berdekatan hotel saya) 4. j’ai visitée tout la rue près mon hôtel. J’ai achetée un cadeau pour mon amis. ( Saya telah membeli satu hadiah untuk kawan-kawan saya) 2. (Saya telah bersarapan dengan ibubapa saya) 1. Après. (Selepas itu. pengkaji mendapati bahawa responden mempunyai kesedaran dan kepekaan untuk mengaitkan gender bagi artikel di hadapan kata sifat bagi kata nama yang diberikan atribusi gender. (Saya telah pulang pada jam 4 petang) Pengkaji menyifatkan kesilapan terhadap kata nama adalah disebabkan ketidakpastian responden terhadap atribusi gender gramatikal. (Saya telah makan sarapan dengan ibubapa saya) 3.Jenis kesilapan penambahan Kesilapan ke atas artikel dan kata sifat Kesilapan ke atas kata kerja Contoh kesilapan dan terjemahan ayat dalam bahasa Melayu: J’ai mangée une petite dejeuner avec mon parents. J’ai mangée une petite dejeuner avec mon parents. Ini menyebabkan responden tidak memberikan atribusi yang tepat kepada kata nama-kata nama yang digunakan. 126 . J’ai mangée un gateaux et bois l’eau de minerale. J’ai rentrée à 16 heures.

pengkaji mendapati terdapat kesilapan penambahan yang disebabkan oleh generalisasi melampau responden terhadap peraturan penggunaan kala lampau (past tense). tiada perubahan perlu dibuat pada kata kerja tersebut untuk ayat-ayat aktif : kata nama diri hanya perlu dirujuk untuk atribusi gender kata kerja dengan kata kerja bantu avoir apabila ayat tersebut adalah dalam bentuk pasif. Di sini responden telah melakukan penambahan kepada kala lampau berasaskan perkataan avoir dengan melihat pada gender pada kata ganti nama diri. London dan sebagainya) adalah sesuatu yang baru bagi pengkaji. di mana responden perlu merujuk kepada gender kata ganti nama diri untuk atribusi gender pada kata kerja. Sebelum ini tiada kesilapan seperti ini telah ditemui : kata nama khas selalunya diberikan atribusi maskulin. 127 .Bagi kesilapan gender terhadap kala lampau menggunakan kata kerja bantu avoir. Sepatutnya. Di sini pengkaji menganggap para responden mungkin memberikan mengkelaskan kata nama khas bagi bandar-bandar tersebut sebagai feminin kerana secara tidak langsung mereka merujuk kepada kata nama la ville (bandar) yang bergender feminin. Atribusi penambahan –e pada kata sifat yang dikaitkan dengan kata nama khas (Kuala Lumpur. Generalisasi ini juga mungkin disebabkan para responden menggunakan peraturan yang sama seperti yang digunakan dalam kala lampau dengan kata kerja bantu être.

ianya adalah satu penstrukturan yang dibuat berdasarkan frasa dalam bahasa 128 . (Pada cuti yang tepas. j’ai allée à Terengganu.4. Kesilapan urutan kata tidak banyak dilakukan oleh responden (hanya 4%) dan ianya melibatkan kesilapan ke atas frasa nama. Il est une très bien place. Les dernieres vacances. kata sifat diletakkan oleh responden sebelum kata nama. Antara contoh kesilapan yang dilakukan oleh responden adalah seperti berikut : Jadual 4. J’ai allé Kuala Lumpur la dernière semain. (Saya telah pergi ke Kuala Lumpur minggu lepas) 3. Bagi pengkaji.4 Analisis kesilapan urutan kata di Bahagian Tiga . saya telah pergi ke Terengganu) 2.4. Pengkaji berpendapat bahawa ianya disebabkan oleh pengaruh bahasa Inggeris.18 : Jenis dan contoh kesilapan urutan kata bagi Bahagian Tiga Jenis kesilapan urutan kata Kesilapan terhadap frasa nama Contoh kesilapan dan terjemahan ayat dalam bahasa Melayu : 1. (Ianya satu tempat yang sangat bagus) Di dalam urutan kata frasa nama les dernieres vacances (di dalam bahasa Melayu bermaksud pada cuti yang lepas) dan juga frasa nama la dernière semain (di dalam bahasa Melayunya minggu lepas).

atribusi kata ganti nama tempat il adalah tidak tepat kerana ianya merujuk kepada kata nama bergender feminin iaitu place. ianya menjadi suatu struktur yang tidak digunapakai dalam bahasa tersebut. pengkaji dapat menyimpulkan bahawa ianya dipengaruhi oleh terjemahan terus ayat-ayat atau frasa-frasa di dalam bahasa dominan responden dan diolahkan menggunakan bahasa antara atau interlanguage. Namun yang demikian. 129 . Dalam urutan kata frasa nama “Il est une très bien place” pula.Inggeris iaitu during the last holidays atau last week di mana kata sifat last diletakkan sebelum kata nama holidays dan week. Untuk kesilapan urutan kata ini. Ayat yang sepatutnya adalah “C’est un lieu très bien”. Penyusunan frasa yang sepatutnya dibuat adalah les vacances dernières dan la semaine dernière di mana kata sifat diletakkan selepas kata nama. Bagi frasa nama “une très bien place” yang diberikan oleh responden. apabila responden mengolahkan ayat tersebut ke bahasa Perancis menggunakan terjemahan tersebut. ianya juga menerangkan sesuatu yang bersamaan dengan ayat “a very good place”. Ini ditambah lagi dengan penyusunan ayat yang pada pendapat pengkaji merupakan terjemahan terus dari bahasa Inggeris.

di Universiti Putra Malaysia iaitu tahap kefahaman dan aplikasi gender gramatikal oleh mereka. Data melibatkan 60 responden untuk soalan-soalan di Bahagian Satu dan Dua. Pengkaji mendapati bahawa penguasaan gender gramatikal pelajar ke atas kata nama dan kata sifat yang diberikan adalah rawak. Lambert dan Rigault (1977) yang mengatakan bahawa kesilapan gender gramatikal tidak berhubungkait dengan kesilapan 130 .1 Ringkasan kajian Kajian ini memberi fokus kepada dua isu penting mengenai pembelajaran gender gramatikal di kalangan para pelajar bahasa Perancis tahap Dua. di mana para pelajar tidak bergantung kepada peraturan akhiran kata yang tertentu. Dapatan pengkaji juga tidak menyebelahi teori Tucker. kata sifat. kata sendi.BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5. sementara bagi soalan esei pula melibatkan 40 responden. artikel dan frasa nama (di Bahagian Dua kertas soalan) oleh para pelajar. Kajian tentang pemahaman dan aplikasi gender gramatikal ini telah menganalisis soalan-soalan yang berbentuk pemberian gender yang bersesuaian (di Bahagian Satu kertas soalan) dan pembetulan ayat-ayat yang mempunyai ciri gender gramatikal dari segi varian. Dapatan ini menyokong dapatan Carroll (1989) yang menyifatkan bahasa Perancis tidak mempunyai indikasi gender yang tertentu. kata milik. Analisis juga dibuat ke atas kesilapan dua karangan mudah yang diberikan kepada para pelajar.

dijalankan analisis dan diperolehi dapatan.1.kata penghubung lain. Para pelajar juga didapati mengaitkan apa yang tidak sepatutnya dikaitkan (sebagai contoh atribusi gender kepada kata kala lampau dengan kata kerja bantu avoir) dengan sebaliknya 131 . mengenalpasti punca permasalahan pembelajaran gender gramatikal dan akhir sekali menyelidik pengaruh latarbelakang bahasa pertama ke atas pembelajaran bahasa Perancis. kata sifat dan kata penghubung di dalam bahasa Perancis.1 Masalah penggunaan gender gramatikal oleh pelajar Dapatan kajian menunjukkan bahawa masalah penggunaan gender gramatikal terjadi apabila para pelajar tidak menyedari betapa pentingnya atribusi gender gramatikal pada kata nama. Mereka tidak menyedari bahawa kesilapan yang serupa tidak akan dibuat oleh penutur asal dan kesilapan yang dipandang remeh ini adalah suatu kesilapan yang tidak akan dimaafkan oleh penutur asal (Surridge. mengkelaskan masalah penggunaan gender gramatikal dengan melihat strategi yang digunakan oleh pelajar. Ini menyebabkan para pelajar mengambil mudah tentang atribusi gender tanpa menyedari bahawa ianya suatu kesalahan yang besar. kajian telah memenuhi objektif utama kajian iaitu mengenalpasti permasalahan penggunaan gender gramatikal oleh pelajar. 5. Pengkaji mendapati bahawa ketidakfahaman asas tentang peraturan asas struktur kata penghubung di dalam bahasa Perancis menyebabkan wujudnya generalisasi terlampau penggunaan gender gramatikal. 1995). Daripada soalan-soalan yang telah diberikan.

”… 132 .. iaitu generalisasi terlampau disebabkan pengaruh bahasa dominan responden (bahasa Melayu dan Inggeris). Kesilapan ini mungkin disebabkan oleh kesilapan interlingual dan kesilapan intralingual.1.tidak menghubungkan pengetahuan yang mereka ada apabila diperlukan (sebagai contoh mereka tidak mengaitkan gender pada preposisi). pengkaji mendapati bahawa para pelajar Universiti Putra Malaysia yang mempelajari bahasa Perancis sebagai bahasa asing tidak peka kepada indikasi gender yang ketara dan yang telah dipelajari mereka bagi akhiran kata nama atau kata sifat. 5.2 Punca masalah pembelajaran gender gramatikal Daripada analisis yang dilakukan. Sebagai contoh. and failure to learn conditions under which rules apply. pelajar tidak mengambil gender natural yang merupakan satu indikasi yang paling ketara sebagai satu indikasi gender gramatikal. Terdapat segelintir pelajar didapati mempunyai kesedaran tentang kewujudan gender gramatikal ini tetapi tidak diaplikasikan secara sepenuhnya pada kata sifat dan penjodoh bilangan.. such as faulty overgeneralization. incomplete application of rules. Menurut Richards (1974) : . Masalah ini ada masalah yang puncanya adalah sama seperti masalah atribusi gender pada kata sifat.“Intralingual errors are those which reflect the general characteristics of rule learning.

Walau bagaimanapun. kesilapan pengurangan dan kesilapan urutan kata yang dilakukan oleh pelajar.Masalah yang agak serius juga berpunca dari ketidakfahaman tentang penggunaan kala lampau dengan kata kerja bantu être atau avoir yang betul dan atribusi gender kepada partisip lampau menyebabkan atribusi gender diberikan sewenang-wenangnya. 5. Di dalam kajian ini. Kesilapan pada artikel 133 . Towell dan Hawkins (1994:7) mencadangkan bahawa salah satu daripada fenomena yang dapat dilihat dalam pemerolehan bahasa kedua adalah pemindahan unsurunsur tatabahasa B1 kepada tatabahasa B2 pada tahap permulaan pembelajaran. Hipotesis Analisis Kontrastif oleh Lado (1957) mencadangkan bahawa para pelajar akan menghadapi masalah apabila bahasa pertama (B1) dan bahasa yang ingin dipelajarinya berbeza. jika terdapatnya persamaan di antara kedua-dua bahasa.3 Pengaruh bahasa dominan ke atas pembelajaran gender Pengaruh bahasa pertama dan bahasa kedua merupakan satu aspek yang tidak dapat diketepikan dalam pemerolehan bahasa asing. pengkaji mendapati terdapatnya pengaruh bahasa dominan pelajar. tidak terkecuali pembelajaran gender gramatikal.1. Masalah ini akan menjadi serius kerana ianya akan mengakibatkan kekeliruan apabila para pelajar mempelajari ayat pasif di Tahap Tiga di mana ayat-ayat pasif ini juga memerlukan kefahaman untuk mengatribusikan partisip dengan gender gramatikal yang betul. pembelajaran bahasa yang diinginkan akan menjadi lebih mudah. iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu di dalam kesilapan pemilihan.

Indikasi akhiran kata nama Pengkaji melihat walaupun penggunaan strategi ini tidak menyeluruh.1. namun bagi kata nama yang mempunyai akhiran tertentu. tetapi hanya pada akhiran tertentu sahaja. Sebagai contoh kata nama dengan akhiran –ette dilihat digunakan oleh para pelajar sebagai satu penentuan gender kata nama. Namun begitu. 5. strategi melihat akhiran kata nama ini tidak diaplikasikan dengan menyeluruh. sementara pada kata sendi pula disebabkan oleh bahasa Perancis mempunyai struktur kata sendi yang hampir serupa dengan bahasa Inggeris. ianya masih digunakan. 134 .4 Jenis strategi yang digunakan oleh pelajar dalam pembelajaran gender Seperti juga aspek pembelajaran bahasa asing yang lain. sepertimana yang telah disebutkan terdahulu. terdapat strategi-strategi yang dilihat digunakan oleh para pelajar dalam pembelajaran gender gramatikal ini. cuma ianya diperlengkapkan lagi dengan atribusi gender yang dikaitkan kepadanya.dan kata milik ini adalah disebabkan oleh generalisasi melampau oleh pelajar. Strategistrategi yang digunakan adalah seperti berikut : a.

Terjemahan dari bahasa dominan Terjemahan yang dilakukan oleh pelajar dengan memberikan atribusi gender pada kata sifat pada amnya hanya berkisar kepada objek bernyawa (animate nouns) seperti dalam bahasa Inggeris dan mengabaikan atribusi pada objek tak bernyawa (inanimate nouns). Masalah kurang pemahaman mengenai kala lampau yang memerlukan atribusi gender gramatikal menyebabkan para pelajar membuat generalisasi dan melakukan kesilapan penambahan pada kata kerja yang melibatkan kata kerja bantu avoir. kata penghubung dan kata milik di mana di dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. seperti yang dinyatakan di dalam Bab 4.b. d. Generalisasi melampau Pengkaji mendapati bahawa pelajar menggeneralisasikan kata nama-kata nama jamak seperti di dalam bahasa Inggeris yang membolehkan pengabaian penggunaan artikel. Cara ini mendorong para pelajar melakukan kesilapan pengurangan pada artikel yang dihubungkan kepada kata nama. c. Kesilapan ini juga melibatkan gender gramatikal yang dihubungkaitkan dengan kata sendi. ianya 135 . kesemua ini mempunyai hanya satu ciri yang tidak dikaitkan dengan gender kata nama atau kata ganti diri. Penentuan gender dengan merujuk pada ganti nama diri Pelajar juga didapati menggunakan strategi rujukan pada ganti nama diri. Strategi ini membawa kepada kesilapan penambahan terhadap subjek. Kesilapan ini melibatkan kata milik di mana.

Pemerhatian ini sepatutnya menjadi asas kepada pembelajaran pelajar-pelajar yang mempelajari bahasa Perancis. khususnya berkenaan gender ini. 5. kita dapat perhatikan yang mereka ini dapat membina sesuatu ayat atau frasa menggunakan gender dengan tahap kesalahan yang sangat minima (Surridge. Ianya juga seharusnya menjadi satu persoalan dan sekaligus aspirasi kepada pengajar dalam usaha untuk mengolah masalah pembelajaran gender.2 Kesimpulan dan cadangan Jika kita mengkaji kanak-kanak penutur asal bahasa Perancis yang baru belajar bertutur. 136 . Salah satu isu dalam pembelajaran gender berpunca daripada pengkelasan oleh pengajar itu sendiri yang memformulasikan gender menurut beberapa klasifikasi. Kesilapan ini berlaku apabila pelajar memberikan atribusi gender pada kata nama mengikut gender kata ganti nama diri yang ada di dalam ayat tersebut dan bukannya mengikut kata nama yang dihubungkan kepadanya. 1986).adalah kesilapan yang melibatkan ketidakfahaman responden terhadap pembinaan ayat. Pengkelasan gender di dalam bahasa Perancis adalah sesuatu yang agak sukar kerana gendernya tidak menurut struktur dan norma-norma yang walaupun agak ketara. ianya menimbulkan masalah. Pemerhatian ini memberikan gambaran bahawa terdapatnya suatu corak pembelajaran tertentu dalam pemerolehan gender ini. Apabila ianya diklasifikasi dan didapati terdapat banyak pengecualian yang timbul tentang pengkelasan tersebut. tetapi mempunyai banyak pengecualian.

formidable. Oleh yang demikian. Jika dibandingkan. mereka akan menggunakan kata sifat secara optimum. Seseorang kanak-kanak yang belajar bahasa Perancis pula akan menggunakan kata sifat yang selalu digunakan di dalam mengelaborasikan apa yang merka ingin sampaikan. 1985). Mereka ini mempelajari perbendaharaan kata dan gender pada masa yang sama (Surridge. Di dalam bahasa Perancis. yang mana pelajar dewasa lebih cenderung menggunakan kata sifat seperti magnifique. pemilihan gender yang digunakan juga adalah berbeza. 137 . Satu lagi punca pemerolehan gender yang agak mudah bagi kanak-kanak penutur asal ini adalah sikap mereka yang suka deskripsi yang panjang-lebar (detailled). Pemilihan gender yang digunakan semasa proses pembelajaran dan dalam perbualan seseorang pelajar juga adalah penting.Faktor yang menyebabkan kanak-kanak penutur asal bahasa Perancis jarang melakukan kesalahan gender adalah kerana mereka mempelajari variasi gender dan kata nama secara sekaligus. 1985). kata sifat yang sering digunakan mempunyai ciri yang amat penting dalam pembelajaran gender: perbezaan diantara gender feminin dan maskulin adalah begitu ketara sekali. terrible untuk menerangkan sesuatu objek atau seseorang. Mereka lebih suka mendengar tentang “une belle petite maison blanche” daripada “une belle maison”. Kanak-kanak penutur asal apabila diminta memberi atribusi gender kepada kata nama tertentu akan menggunakan pelbagai kata sifat untuk dikaitkan dengan kata nama tersebut (Surridge.

Strategi ini boleh mempertingkatkan lagi kemahiran mereka dari segi pengolahan kata kerja dan penyusunannya di dalam suatu ayat. mereka lebih cenderung memilih kata sifat yang lazim digunakan untuk menerangkan sesuatu objek dan seseorang. Strategi pembelajaran kata nama dengan gendernya sekaligus harus diaplikasikan dan ditekankan oleh para pengajar dengan memberikan input kepada pelajar secara berkali-kali. Justeru itu. Ianya sekaligus memberikan atribusi yang 138 . Kanak-kanak Perancis sebaliknya tidak mempunyai asas perbandingan B1-B2-B3 sepertimana pelajar dewasa. 2. Ini adalah bertujuan supaya ianya menjadi suatu perkara yang lazim di dalam penguasaan perbendaharaan kata bahasa Perancis.Faktor utama yang menjelaskan kecenderungan pemilihan kata sifat yang tiada perubahan pada bentuk atau sebutan oleh pelajar dewasa adalah kerana ianya tidak bertukar sama ada kata nama yang digunakan itu feminin atau maskulin. Seterusnya faktor pemilihan kata sifat seumpama ini juga adalah disebabkan persamaan mereka di dalam bahasa Inggeris dan bahasa Perancis. Justeru itu. hasil kajian ini menimbulkan beberapa implikasi dan cadangan : 1. Strategi elaborasi kata sifat juga amat berguna untuk digunapakai dalam pembelajaran bahasa Perancis oleh para pelajar bahasa ketiga. Di sini pelajar-pelajar dewasa mencari persamaan L2 untuk diterapkan ke dalam pembelajaran bahasa asing mereka dan timbullah pelbagai masalah yang datang dari bahasa dominan dan bahasa sasaran mereka.

Oleh yang demikian. diharapkan kajian yang selanjutnya akan meneroka aspek-aspek ini. Para pengajar juga disarankan menekankan kepada pelajar bahawa mereka sebolehnya tidak membuat terlampau banyak perbandingan bahasa Perancis dengan bahasa Inggeris. Selain dari ianya dapat memanfaatkan dari segi pembinaan ayat.tepat tentang gender gramatikal tersebut. pengajar boleh memasukkan dua atau tiga kata sifat dalam satu ayat secara berterusan supaya ianya menjadi satu yang biasa dan tidak menjadi masalah kepada para pelajar. Para pengajar boleh mengesyorkan para pelajar di bawah bimbingan mereka untuk menggunakan kata sifat-kata sifat yang tidak menyerupai bahasa Inggeris dan kata sifat yang berbeza sebutan dan tulisannya mengikut perubahan gender. 4. Ianya tidak menyentuh tentang aspek atribusi gender dari ciri pasif dan lain-lain struktur yang tidak dipelajari oleh pelajar. Dengan ini perbendaharaan kata para pelajar akan menjadi lebih luas dan memberikan para pelajar lebih banyak latihan dalam menguasai kata sifat. Sebagai contoh. 3. pelajar juga akan mendapat lebih banyak kosa kata mengenai kata sifat. Ini adalah kerana pada tahap yang pelajar ada. mereka akan mengalami kesulitan dan kekeliruan dan mereka akan menggeneralisasikan pengetahuan mereka mengikut apa yang lazim mereka praktikkan. 139 . Kajian ini hanya melihat kepada atribusi gender gramatikal dari aspek-aspek yang telah dipelajari pelajar di Tahap Dua Kemahiran bahasa Perancis.

diharapkan akan ada banyak lagi kajian yang melihat tentang pembelajaran dan pemerolehan gender gramatikal bagi bahasa-bahasa lain.Pada masa akan datang. 140 .

).. R. Capelle. Amsterdam : Rodopi. S. MA: Newbury House. C. Anargue. (1984). Maurel. Brody. (1992). 45-60. Inc. & Menard. E. Artikel dalam https://www. Language. Gender agreement in L2 French : Pre-advanced versus advanced learners. Braine. V. E. Aspect. (1981).. (1999). The Linguistic Scenery in Malaysia (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka). RD. L. Sudhalter.D. Condamines.77-100. Bialystok. Language Learning. J. M. Andersen. & Pagliuca. Second languages: A cross-linguistic perspective . Exploring language acquisition in children with a miniature artificial language: Effects of item and pattern frequency. Plénat. Melange du semantique et de syntaxe offerts à Andrèe Borillo par un groupe d’amis dalam M. Catalano. 141 .S. I. Bartning.edu/~iulcwp/pdfs/04-alarcon. Beal.W. (1933).indiana. Brooks. 24-35. McGraw-Hill. The Evolution of Grammar: Tense. Input and SLA: Adult’s sensitivity to different sorts of cues for French gender. I. (1990). and Modality in the Languages of the World. Bartning. P. (1994). (2003).. J. The sequential acquisition of L2 Spanish gender marking: assignment and agreement. G. J. Bybee. S. Australia Learners Dictionary (1997). L. A. New York: Holt. (1994). R. Rowley. Journal of Memory & Language. Modern Language Journal. 55-56. Carroll. Bloomfield. Taxi! Méthode de français 1. Amsterdam : Rodopi. (2000). JL. and correction. M. Ross. Andersen (Ed. I.Bibliografi Alarcón. National centre for English Language Teaching and Research: Macquarie University Sydney.. (1999). 11 November 2006. Chicago: The University of Chicago Press. Perkins. Stratégies d’acquisition dans l’emploi genre et de l’accord adjectival en français.. & Fisch..pdf. arbitrary subclasses. Paris : Hachette Livre. The role of conscious strategies in second language proficiency. W. A. M. Asmah Haji Omar. Muller (Ed). 65. R. (2004). C. Molinier & C. Boys and Girls: The Development of Gender Roles. What's gender good for anyway? R..

87-105. I. London : Oxford University Press. Slobin (Ed. Cambridge: Cambridge University Press.The cross-linguistic study of language acquisition: Vol. 41-55. 69. (1985). (1985). 22. Teaching as an interactive process. V. & Kupper. -------------. The significance of learners' errors.M. Chamot. 1. Choi. (1994). Simpson (Eds.A comprehensive study. H. P. with special reference to French. B. The acquisition of gender by American students of German. A. Oxford: Pergamon Press. (2001).). 687– 782). G. Corbett. 161-170. London: Oxford University Press. In R. -----------. 13-24. The data. Paivio. Pit Corder (eds. (pp.---------. ITL. (1991) Gender . Idiosyncratic dialects and error analysis. Asher. K. Bilingualism. Second-language acquisition and the computational paradigm.(1971).G. Canadian Journal of Psychology.E. Language Learning. & Desrochers. Learning strategies in foreign language instruction. D. ------------. Dewaele.P (1981). 3.M & Véronique.. L'effet de la fréquence d'usage des noms inanimés et de la valeur prédictive de leur terminaison sur l'identification du genre grammatical.L. New Directions for Teaching and Learning. A. IRAL .Y. L. Gender and gender systems. (1994). (1980). The acquisition of Romance. Corder S.Y.H.(1989). In D. The encyclopedia of language and linguistics Bil.). 55-63. Foreign Language Annals. 147-160.(1974). The Modern Language Journal. looks at 200 language. 43(1). 62-73. M. Universiti Malaya.(1967). 9.) Techniques in Applied Linguistics (The Edinburgh Course in Applied Linguistics:3). Clark. language and cognition. Error Analysis. IRAL. Allen and S. S. dalam J. A. Delisle. Error Analysis and Interlanguage. Bulletin AMPF. NJ: Erlbaum. J. (2). 1. ------------.(1993). Extraversion et richesse lexicale dans deux styles d'interlangue francaise. Hillsdale.. Desrochers. -----------. E. & J.. (1989). Crow. (1989). 142 . Gender assignment and gender agreement in advanced French interlanguage : a cross-sectional study.U.

I. (1945) Teaching and Learning English as a Foreign Language. Acquisition of grammatical gender in French: L2 learner accuracy and strategies. The Origin of Grammatical Gender. 129-156. MA: Cascadilla Press. 292-306 Harley. Journal of Psycholinguistic Research. TESOL Quarterly 8:129-36. Learning agreement in the noun phrase: The strategies of three first-year Spanish students. (1972).(1974). ------------..Grammatical gender: Its origin and development. 19.R. (1973). (1999). Ensiklopedia Wikipedia. 143 . J. ----------. H. & Segui. & Dejean de la Batie.Dulay. B. Vol. Ibrahim. C. 48. M. Dalam Lingua. Somerville. 3-15.C. New York : Oxford University Press.186-214.1. (1975): The Language of Thought. M..D.wikipedia. M. & Tucker G. Genesee F. 255-241 Hardison.M. Holmes. The Canadian Modern Language Review. Assignment of grammatical gender by native speakers and foreign learners of French. 479–506. (1982). 8.M. 27. 35 ----------------. Goofing: an indicator of children's second language learning strategies. Applied Psycholinguistics. 2001 di http://en. ed. Frenchdominant and monolingual French-speaking children. (1959). H. Burt. (1992). 30(2). (1977). Hamayan. Cambridge: Harvard University Press Fries. Patterns of gender agreement in the speech of second language learners. Finneman. (1992).. 'Affective factors and language exposure in second language learning.org/wiki/2001. Krashen. No.' Language Learning.C. IRAL. -------------. The Hague: Mouton. Language Learning 22:235-52. 20. Kertas kerja dalam Bilingualism. 121-136 Fodor. French gender `rules' in the speech of English-dominant. Mac 2006 Fernández-García. (2006). by Javier Gutiérrez-Rexach and Fernando Martínez-Gil. M. ------------.K. Errors and strategies in child second language acquisition. D. Assigning Grammatical Gender During Word Production.(1974). A new perspective on the creative construction process in child second language acquisition. Ann Arbor: University of Michigan Press. V.1-41.& Burt. M. Language Two. Language Learning 24:253-78. B. S. Advances in Hispanic linguistics: papers from the 2nd Hispanic Linguistics Symposium. (1979). (1999).

(1998). New York: Oxford University Press. (1988). di halaman web http://www. Mac 2006. -------------. Brower (Ed. On translation (pp. Karmiloff-Smith.net/mismas/university/englishlanguage/danakadir. 52/03B.15. Journal of Psycholinguistic Research. C. R. Journal of Child Language. Koh.my.upm. ---------. 1756. Y. Lado. On linguistic aspects of translation. Ann Arbor : University of Michigan Press. Kuala Lumpur : Utusan. Language and thought: A cross-cultural study on the connotations of gender. 144 . Meisel (Ed.ekurd. Dewan Bahasa dan Pustaka. 519–534. Oxford: Pergamon. Fakulti Bahasa Moden & Komunikasi. In J. (1963). A. Mac 2007. Dissertation Abstracts International. Paris : Les Éditions de Minuit. A Contrastive Analysis Between English and Kurdish Languages In Regard to Grammatical Gender. (1994).fbmk. I.edu. C. 232–239). Kamus Dewan edisi 2005. Errors in Language & Use. Koehn. R. Mei 2005. (1966). (1979). B. (1957). Jakobson. Principles and practice in second language acquisition. dari halaman web http://www. On the early learning of formal grammatical systems: Evidence from studies of the acquisition of gender and countability. Krashen. Bilingual first language acquisition: French and German grammar development. The acquisition of French as a third language in Hong Kong Interlanguage and typology di http://www. T. Konishi. (2005). D. --------.). Leung. The semantics of grammatical gender: A cross-cultural study. Levy.(1993). (1991). Essais de linguistique génèrale: Rapports internes et externes du langage. Linguistics Across Cultures. Oxford: Pergamon.M. Kuala Lumpur.htm.hk/linguist/stu/ingrid. The acquisition of gender and number morphology within NP. (1981). UK: Cambridge University Press. (1998).B. Cambridge. James. Pengajaran Bahasa Malaysia.hku. Kadir.29-51.html.179187.). S. In R. Universiti Putra Malaysia. Harlow : Longman. A functional approach to child language.Jabatan Bahasa Asing. 22. (1982).A. Second language acquisition and second language learning. Amsterdam: Benjamins. (1981).

Rutherford. In: N. Journal of Child Language. Journal of Child Language. 145 . Pérez-Pereira. Richards. Berlin: Springer-Verlag. Pronominal voice in French. Lim.M. (1990). (1986). J. N. Language Science. In J.M.--------. M. Introduction to theoretical linguistics. 577-587. J. (1982). NY: Pergamon Press. (1971).1997. 107-121. Lyons. Error Analysis : Perspectives on Second Language Acquisition. Mullen. Children’s Classification of Nature and Artifact Pictures into Female and Male Categories. -----.22. S. Gender and number agreement within DP.S. Meisel (Ed. The acquisition of gender: What Spanish children tell us. Vincent & M. (1994). 17.). 13: 116-137 Mills. 10. Müller. (1990). Cambridge. W. Toronto dalam “The structure of age: in search of barriers to second language acquisition”. Error Analysis and Second Language Strategies. Amsterdam: Benjamins.E.L. Sex Roles. Musdalifah (2006). (1991). Thesis. Harris (eds). London & New York: Longman. (1991). 18. (1968). London: Croom Helm. Universiti Malaya. 12. Penelope.(1983). J. York University. thesis M. (1987). Universiti Malaya. -------------. Second Language Research. A. The acquisition of gender: A study of English and German. Lyons. Bulletin AMPF Bil 2. England: Cambridge University Press. Critical period in second language learning: The case of gender. Kertas pembentangan “Teaching Vocabulary: Could it Be Interesting?” dalam persidangan SALT International Conference. Studies in the Romance Verb: Essays offered to Joe Cremona on the occasion of his 60th birthday.N. 571-590. Marinova-Todd. S. K. (1994). Speaking freely: unlearning the lies of the fathers’ tongues. The acquisition of Hebrew plurals: The case of the missing gender category. An error analysis of the use of the past tense in French by Malay students. Second Language Grammar : Learning and Teaching. Bilingual first language acquisition: French and German grammar development (53-88). C. London : Longman.(1991).(1974). Elmsford. Pulau Pinang. M. 23 (9/10).

Sapir. Hillsdale. Generic masculine words and thinking. Sera. From "thought and language" to "thinking for speaking". The use of overgeneralisation and transfer learning strategies by elementary and intermediate students of ESL. G.A. B. D. NJ: Lawrence Erlbaum Associates. In J. 261–292. Clevedon. IRAL. The Crosslinguistic Study of Language Acquisition Vol. Towards A unified Account of Adjectival Agreement in French di http://wjmll.). Language Learning.D. MA: Cambridge University Press.htm. Stowe. (1975). Women’s Studies International Quarterly. Rethinking Linguistic Relativity. Shelton.. (1985). 9. J. (1994). Gender assignment in French: The hierarchy of rules and the chronology of acquisition. & Dubois. J. 131.. 25(1). Slobin.. (1980). 377-397. L. (1993). J. When language affects cognition and when it does not: An analysis of grammatical gender and classification. 73-107 146 . 43-52. The Canadian Modern Language Review. Oxford University Press. 70-96). E.uk/issue02/shelton. 165-178 Taylor. Journal of Experimental Psychology:General. Second Language Research. J. Transfer effects in learning an L2 grammatical gender system. Mac 2006 Shorter Oxford English Dictionary. (2006). -----------. D.ac. Levinson (Eds. M. --------------. Silveira. Burch.(1996)..C. Larry. Language. Berge. J. (1972). C. Pour une prise de conscience du genre grammatical.ncl. 41. CJL 1985. (1996). (pp. -----------.. C. Fifth Edition (1993). Le genre grammatical des composés en français. G. Gumperz & S.I. 2. & del Castillo-Pintado. Surridge. & Lessard.Sabourin. Cambridge. L. Cognitive Development. International Review of Applied Linguistics 10. Elieff. England: Multilingual matters. W. 77-95. -----------. 30:247-72. P. Rodriguez. -----------. M. New York: Harcourt. & de Haan.P. Forbes. ‘Interlanguage’. Selinker. Grammatical and conceptual forces in the attribution of gender by English and Spanish speakers. 3. Brace and World. (1996) Le ou la ? The gender of French nouns. (2002). M. (1984). (1997). 209-31. (1921). 31(1).

Welch. (2006).G. Tucker. dalam www. Lambert. Vol.html. J. N. Le Truc de Genres. (1997). Universiti Malaya. Twain. Universiti Malaya. R.(1969).. Mac 2004. Students' acquisition of French gender distinctions: A pilot investigation.: Newbury House Weber G. London: Arnold Publishers. J. The Hague.lingref. (1996).H. Cambridge: Cambridge University Press.. Tun Dr Mahathir Mohamad (1988). -------. (1993).fourmilab. Whorf. A.). R.pdf. McGill Working Papers in Linguistics 17. Hartford. CT: American Publishing. In M.L. Walker. London: Routledge.& Leung. R. Second Language Acquisition and Universal Grammar.ch/francais/gender. (1956).(1996). Trask. B.L. Mass. 51-55. --------. Cambridge. Topics in Applied Linguistics. IRAL. The Relationship between Perceived Gender in L1 English and Grammatical Gender in L2 Spanish. 7. Yap. "The World’s 10 Most Influential Languages. White. Rigault. A dictionary of grammatical terms in linguistics..Tight. Elena V. Wardhaugh. Language. dilayar pada Mac 2006 Towell. The awful German language (Appendix D). (1880).com/cpp/casp/7/paper1282. ed. Thesis M. 2.S.E.. di dalam halaman web http://www. Historical linguistics. Dalam ucapan di perasmian Persidangan Perwakilan Dwitahunan Kesatuan Guru-guru Melayu Malaysia Barat (KGMMB) dan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi KGMMB Bhd. Macgregor.K. Rowley.. G. S.. Applied Linguistics. Gender agreement in L2 Spanish: evidence against failed features. 17. The development of fluency in advanced learners of French. R. (1973). & Hawkins. M. Approaches to SLA.M. I. R. W. (1974).. M. L. (2003). and Reality: selected writings of Benjamin Lee Whorf. A tramp abroad (pp. Dec 1997. Hawkins. (2003). Clevedon: Mulitlingual Matters. Thought. R. Twain (Ed. ----------. (1994). (1997). Bulletin AMPF Bil 2. Mouton ----------. (1977) The French Speaker's Skill With Grammatical Gender: An Example Of Rule-Governed Behaviour. 390–402). Carroll.B. R & Bazergui.R." Language Today. D.153-82. 147 . (1991). MA: MIT Press. 84-119. Error analysis on Free Composition.

org/wiki/Noun_class.com/encyclopedia_761564210/English_Language.pdf.diplomatie. http://www.kpm. Jan 2007.com. Mac 2006. http://en.wikipedia.gouv. http://www.org/wiki/Contrastive_analysis . Dis 2006.org/article.my.my/m/BHarian/Saturday/Pendidikan/20070217093653/Article/.fr.puskur.ppk.bharian.org/article. http://www. http://en. Disember 2006. Cheneaux (2004) dalam Berita Harian. http://www.php3?id_article=206.html. April 2007. 148 .ppk.msn.fbmk.diplomatie. http://www.kpm. http://www. http://www.htm. Jun 2006. www. http://encarta.kpm.wikipedia. Dis 2004.gouv.Kementerian Luar Negeri Perancis.pdf. http://www.my.php3?id_article=544.my/html/berita/berita_181203_01. http://myschoolnet.fr.my.edu.ambafrance-my. Mac 2003.net/inc/sma/BahasaPerancis.upm.ppk.ambafrance-my. Dis 2006.my/sp_hsp/b_perancis/sp_perancis. http://www. Mac 2006.kpm. Dis 2006. Mac 2003. Mac 2007. Dis 2006.ppk.

I thank you in advance for your co-operation. I hope that you will participate in this survey by filling in the questionnaire and returning them to me. Please be assured that that your responses will be regarded as confidential. I am currently conducting a study on the acquisition of grammatical gender in French Language. Hazlina Abdul Halim 149 .LAMPIRAN 1 : Kertas soalan yang diberikan kepada respondan A Study on Acquisition of Grammatical Gender in learning French as a Foreign Language Dear Students.

1._______ Thank you for answering the questionnaire given. before you continue to the following questionnaire. Anda diminta menjawab soalan-soalan berikut terlebih dahulu sebelum menjawab soalan yang seterusnya. Ribuan terima kasih kerana menjawab soal-selidik yang diberikan. All the answers will be treated as confidential. Sebarang maklumat yang diberikan dalam soal-selidik ini akan hanya digunakan dengan tujuan untuk menganalisa dapatan daripada jawapan yang diberikan. You are required to tick (✓) in the given box or to fill in the blanks. The information given will only be used to analyse the findings from the given data. 3. Anda diminta menandakan (✓) dalam kotak yang disediakan atau isikan tempat tempat yang disediakan. Kesemua jawapan yang anda berikan akan dirahsiakan. siri _____ . Gender (Jantina) Age (Umur) : : Male(Lelaki) Female (Perempuan) ___________ Language spoken at home – the most frequently used (Bahasa pertuturan di rumah yang paling kerap digunakan) Malay (Bahasa Melayu) English (Bahasa Inggeris) Chinese (Bahasa Cina) Tamil (Bahasa Tamil) 150 . Please answer the following questions first.Acquisition of Grammatical Gender in learning French as a Foreign Language Questionnaire (Soal Selidik Pemerolehan Gender Grammatikal di dalam Pembelajaran Bahasa Perancis sebagai Bahasa Asing) No. 2.

Inggeris tingkatan 5): _______ 151 .Others (Lain-lain) ______________________ Please state (sila nyatakan) 4. Melayu tingkatan 5): _______ 7. Grade obtained for Bahasa Melayu subject in Form 5 (Gred yang diperolehi untuk matapelajaran B. Language spoken with lecturers (Bahasa pertuturan dengan pensyarah): Malay (Bahasa Melayu) English (Bahasa Inggeris) Chinese (Bahasa Cina) Tamil (Bahasa Tamil) Others (Lain-lain) ______________________ Please state (sila nyatakan) 6. Grade obtained for English subject in Form 5 (Gred yang diperolehi untuk matapelajaran B. Language spoken with friends (Bahasa pertuturan dengan rakan-rakan): Malay (Bahasa Melayu) English (Bahasa Inggeris) Chinese (Bahasa Cina) Tamil (Bahasa Tamil) Others (Lain-lain) ______________________ Please state (sila nyatakan) 5.

neige 20. rêve 27. mécanicien 9.GRAMMATICAL GENDER After each of the following words. crème 22. fleur 8. lionne 11. m = masculin f = féminin Première section : 1. patience 26. marché 10. chambre 17. supposition 21. please insert m or f to indicate the gender. aventure 13. vélo 24. boisson 5. garçon 3. année 4. souris 19. assiette 152 . gouvernement 28. ligne 7. midi 12. nation 2. voiture 25. bateau 23. préférence 6. chimie 18. balance 16.

Maris a passé un très bon journée. 12. nous célébrons notre anniversaire sur une bateau.14. Vous voulez travailler avec des personnes étrangers ? 14. Etienne et moi avons passé un excellent soirée. Je trouve une billet de 5 Ringgit. modèle 30. nous sommes allés dans une boîte pour célébrer. √ 1. La cuisine de ce restaurant est bon. Quels sont vos activités préférés ? 18. 3. 5. 8. 10. fourchette 15. J’achète un bouteille de coca. 9. On veut acheter un cadeau pour Marc 15. Vous voulez être belle sur la plage pendant les vacances ? 16. 6. 2. cage Deuxième section : Dites si ces phrases sont correctes grammaticalement ou non. courage 29. Si elles ne sont pas correctes. J’ai pris une pizza et des pâtes. Exemple : √ X Les corrigés : Je regarde le télé. 13. 7. Le 14 Juillet. J’aime bien le théâtre et le cinéma X X Je regarde la télé Les corrigés : 153 . non ? 4. Ces chaussures sont jolis. Le chambre est près de la piscine. Ils se regardent dans la glace. 11. Cette année. Anne visite toute la ville à pied. corrigez-les. Est-ce que vous avez un dernier conseil ? 17.

20. On mange de la glace à la plage. _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _____________________________ Vous êtes Marc. _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 154 . Il a acheté une voiture verte.19. Troisième section : Vous êtes Marie. Racontez votre séjour à Kuala Lumpur pendant les dernières vacances. Racontez où vous êtes allée et ce que vous avez fait pendant les dernières vacances.

3 75.3 88.3 48.7 90.3 73.3 33.3 78.3 88.0 80.3 80.0 80.3 81.7 88.0 16.3 40 73.0 75.0 51.0 61.0 35.7 85.3 76.7 155 .0 91.0 68.7 88.7 78.0 20.LAMPIRAN 3: ANALISIS DATA SECARA KESELURUHAN Bahagian 1 kertas soalan: atribusi gender kata nama dalam bahasa Perancis No soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kata nama & terjemahan dalam bahasa Melayu Nation (Negara) Garçon (Budak lelaki / Pelayan lelaki) Année (Tahun) Boisson (Minuman) Préférence (Keutamaan) Ligne (Garis/Barisan) Fleur (Bunga) Mécanicien (Mekanik) Marché (Pasar) Lionne (Singa betina) Midi (Tengahari) Aventure (Pengembaraan) Balance (Neraca / Kestabilan) Fourchette (Garfu) Courage (Keberanian) Chambre (Bilik) Chimie (Kimia) Souris (Tikus) Neige (Salji) Supposition (Andaian) Crème (Krim) Bateau (Kapal) Vélo (Basikal) Voiture (Kereta) Patience (Kesabaran) Rêve (Mimpi /angan-angan) Gouvernement (Kerajaan) Assiette (Pinggan) Modèle (Model) Cage (Sangkar) Atribusi gender tepat 14 46 53 24 44 49 31 51 31 53 48 41 44 53 29 47 53 20 51 10 47 45 48 45 48 21 55 54 12 37 % 23.7 51.3 85.

(Makanan di restoran ini adalah lazat) J’ai pris une pizza et des pâtes. (Mary telah melalui satu hari yang sangat baik) Etienne et moi avons passé un excellent soirée.7 65 68. kami meraikan hari ulangtahun kami di atas sebuah kapal) Le chambre est près de la piscine.Bahagian 2 kertas soalan: Penandaan jawapan dalam petak betul No.3 81.7 43.3 63. (Saya membeli satu botol coke) Ils se regardent dans la glace. (Bilik ini berdekatan dengan kolam renang) Je trouve une billet de 5 Ringgit.3 83. (Saya menjumpai sekeping nota 5 Ringgit) Vous voulez travailler avec des personnes étrangers ? (Adakah anda mahu bekerja dengan warga asing?) On veut acheter un cadeau pour Marc (Kami hendak membeli satu hadiah untuk Mark) Vous voulez être belle sur la plage pendant les vacances ? (Anda mahu kelihatan cantik di pantai semasa cuti?) Est-ce que vous avez un dernier conseil ? (Adakah anda mempunyai nasihat terakhir?) Quels sont vos activités préférés ? (Apakah aktiviti kesukaan anda?) J’aime bien le théâtre et le cinéma (Saya sangat menyukai teater dan wayang) Il a acheté une voiture verte.3 95 53. nous célébrons notre anniversaire sur une bateau. kami telah ke kelab malam untuk meraikannya) Anne visite toute la ville à pied.3 55 83.3 61. ayat 1 2 3 4 5 6 7 Ayat dan terjemahaan dalam bahasa Melayu J'achète un bouteille de coca.3 156 . nous sommes allés dans une boîte pour célébrer. (Dia telah membeli kereta berwarna hijau) On mange de la glace à la plage.7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 48 46 39 41 30 16 46 50 49 26 33 50 50 80 76. (Tahun ini. (Saya telah mengambil satu pizza dan sedikit pasta) Marie a passé un très bon journée. (Anna melawat keseluruhan bandar dengan berjalan) Cette année. (Etienne dan saya telah melalui satu malam yang sangat baik) Le 14 Juillet.7 61.7 83. (Pada 14 haribulan Julai. (Kami makan aiskrim di pantai) Bil tanda di petak yang betul 38 57 32 23 38 37 37 % 63. (Mereka melihat diri sendiri di dalam cermin) Ces chaussures sont jolis. non ? (Kasut ini cantik kan?) La cuisine de ce restaurant est bon.7 76.3 38.3 50 26.

3 26. 3 4 6. 6 46. (Mereka melihat diri sendiri di dalam cermin) % 63.7 - Bil 11 3 0 8 14 Kesilapan pemilihan % 18. nous sommes allés dans une boîte pour célébrer. 0 76. 3 38.7 10 1 1. 7 Bil 10 0 28 25 8 % 16.0 13. (Mary telah melalui satu hari yang sangat baik) Etienne et moi avons passé un excellent soirée. 3 95. (Etienne dan saya telah melalui satu malam yang sangat baik) Le 14 Juillet. 7 10 Cette année. (Saya telah mengambil satu pizza dan sedikit pasta) 6 Marie a passé un très bon journée. 7 16. 3 26. 3 38.3 19 31. 3 1. 7 Ayat yang berikan dan terjemahan dalam bahasa Melayu 38 57 32 23 38 Ces chaussures sont jolis. 3 0 - Anne visite toute la ville à pied.7 0.0 6. (Makanan di restoran ini adalah lazat) J'ai pris une pizza et des pâtes. non ? (Kasut ini cantik kan?) La cuisine de ce restaurant est bon.3 17 13. 7 28. (Pada 14 haribulan Julai. 3 41. 7 Bil 1 0 0 4 0 % 1. 3 23.Bahagian 2 kertas soalan: Pengkelasan kesilapan yang dilakukan Atribusi gender tepat Kesilapan pengurangan No soalan Bil 1 2 3 4 5 J'achète un bouteille de coca.7 3. 3 33. 7 41. (Saya membeli satu botol coke) Ils se regardent dans la glace. 3 5. nous célébrons notre anniversaire sur une bateau. (Tahun ini. 7 48. 7 13. 0 53. kami meraikan hari ulangtahun kami di atas sebuah kapal) 29 10 Kesilapan penambahan 1 2 8 6 2 157 . 3 63.7 16 3.0 0. kami telah ke kelab malam untuk meraikannya) 23 20 7 16 25 8 48 80. 9 (Anna melawat keseluruhan bandar dengan berjalan) 46 7 11.

7 16 Est-ce que vous avez un dernier conseil ? (Adakah anda mempunyai nasihat terakhir?) 49 81. 0 45. 3 5. (Saya menjumpai sekeping nota 5 Ringgit) Vous voulez travailler avec des personnes étrangers ? (Adakah anda mahu bekerja dengan warga asing?) On veut acheter un cadeau pour Marc (Kami hendak membeli satu hadiah untuk % 68.3 4 6.0 6.0 83. 0 Bil 3 % 5. 6 6.7 5. 7 15 0 6 10 15. 7 40. 0 0.0 8.3 83.7 5 8.0 4 23 3 0 Ayat yang berikan dan terjemahan dalam bahasa Melayu 41 12 30 50.3 31 4 3 5 Il a acheté une voiture verte.3 Bil 10 % 16.Bahagian 2 kertas soalan: Pengkelasan kesilapan yang dilakukan Atribusi gender tepat Kesilapan pengurangan No soalan Bil 11 Le chambre est près de la piscine.3 51.7 27 14 46 76. (Kami makan aiskrim di pantai) Kesilapan penambahan 6 4 9 0 9 0 0 4 5 158 .7 13 21. 0 Bil 6 Kesilapan pemilihan % 10.3 17 18 19 20 Quels sont vos activités préférés ? (Apakah aktiviti kesukaan anda?) J'aime bien le théâtre et le cinéma (Saya sangat menyukai teater dan wayang) 15 33 50 50 25.7 2 3.0 0 6.6 7 38.0 55.0 10. 0 0.3 Mark) 15 Vous voulez être belle sur la plage pendant les vacances ? (Anda mahu kelihatan cantik di pantai semasa cuti?) 50 83. (Dia telah membeli kereta berwarna hijau) On mange de la glace à la plage.7 8. (Bilik ini berdekatan dengan kolam renang) Je trouve une billet de 5 Ringgit.0 24 13 16 26.3 0 6.

0 0.0 36.6 9.7 60.5 22.1 Bil 4 3 5 5 2 3 0 1 4 1 1 1 0 2 6 2 3 1 3 4 1 159 .0 5.0 3.0 0.0 4.0 0.5 0.4 10.8 12.0 6.0 13.0 63.6 Bil 2 5 4 3 0 3 3 1 5 1 6 5 2 1 4 0 3 3 2 4 1 % 8.8 0.0 4.6 0.0 0.7 33.0 4.0 0.0 Soalan yang berikan Frekuensi gender dalam ayat Esei Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Esei 1 Esei 2 Esei 3 Esei 4 Esei 5 Esei 6 Esei 7 Esei 8 Esei 9 Esei 10 Esei 11 Esei 12 Esei 13 Esei 14 Esei 15 Esei 16 Esei 17 Esei 18 Esei 19 Esei 20 Esei 21 24 23 26 25 20 21 15 15 15 20 20 24 18 15 28 20 22 16 16 18 11 17 16 15 15 16 5 12 12 6 16 18 16 14 10 18 16 8 12 12 9 7 % 70.0 66.0 80.0 31.2 0.0 5.0 0.8 80.8 0.0 42.4 75.0 10.0 13.0 50.0 30.3 21.3 0.4 12.0 80.6 20.0 90.9 0.0 75.0 0.0 0.7 26.0 19.2 9.7 13.3 3.3 80.0 0.7 8.2 9.7 5.7 64.8 0.Bahagian 3 : Analisis kesilapan karangan mudah Kesilapan pengurangan Kesilapan penambahan Kesilapan pemilihan Atribusi gender tepat Kesilapan urutan kata % 16.3 18.0 5.3 7.0 20.0 0.0 7.0 4.3 21.0 0.0 7.0 40.3 5.0 0.8 11.0 80.1 Bil 2 1 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 % 8.0 11.3 0.1 6.7 14.6 6.1 0.0 14.7 15.8 22.0 7.0 10.0 18.0 23.8 69.1 Bil 0 1 1 0 0 9 0 0 0 2 1 0 1 3 1 0 7 0 0 1 1 % 0.0 0.2 20.0 5.0 5.3 4.0 5.0 20.8 66.6 57.1 0.7 77.0 6.

0 14.0 40.7 60.3 0.0 0.0 66.0 0.2 20.5 50.3 0.3 21.7 15.0 80.6 42.7 10.0 0 2 3 3 1 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.4 12.0 62.6 57.0 0.Kesilapan pengurangan Kesilapan penambahan Kesilapan pemilihan Soalan yang berikan Frekuensi gender dalam ayat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Esei 22 Esei 23 Esei 24 Esei 25 Esei 26 Esei 27 Esei 28 Esei 29 Esei 30 Esei 31 Esei 32 Esei 33 Esei 34 Esei 35 Esei 36 Esei 37 Esei 38 Esei 39 Esei 40 16 16 18 15 28 21 24 25 20 21 15 15 15 20 24 23 26 25 20 12 10 9 10 18 5 16 15 16 5 12 12 6 16 17 16 15 15 16 Atribusi gender tepat 75.8 0.0 22.5 0.0 10.1 6.7 64.3 3.0 0.0 4.0 3.8 80.3 7.0 0.0 80.0 6.0 2 0 0 0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 2 2 0 Kesilapan urutan kata 12.2 13.0 19.3 7.0 42.8 12.7 60.0 80.0 4.0 0.0 0.0 12.4 14.0 8.0 6.8 0.8 69.8 0.5 16.0 20.0 7.0 20.0 0.0 0.7 13.0 23.3 23.0 80.9 0.0 Esei 160 .1 4.7 26.0 8.7 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0 0 4 2 6 3 1 5 2 3 0 1 4 2 4 3 5 5 2 0.3 4.0 0.7 20.0 11.0 0.0 2 4 2 1 4 3 5 3 0 3 3 1 5 0 2 5 4 3 0 12.0 70.5 25.0 7.8 66.0 16.0 0.2 20.3 21.0 0.9 0.7 14.3 4.0 0.0 10.7 33.

J’aime beaucoup la Paris 12. 15. 6. 2. 8. Après. La cuisine de cet restaurant est excellent. Kesilapan penambahan 1. Nous allons à marché. J’ai allé à Kuala Lumpur le dernière semain 4. J’ai passé des bonne vacances là-bas. 22. 12. 8. 14. 13. 11. 4. London est grande. 20. Kuala Lumpur est belle. 6. 5. Nous sommes rentré pour deux jours. Je suis allée à Singapore pendant < > dernier vacance. 18. J’ai mangée une petite dejeuner avec mon parents. C’est un CD de musique classique et des vêtement. Le pull est très jolie. 11. Je suis passée un bonne journée 21. Après. Nous avons acheté < > gifts pour notre enfants. Vous aimez beaucoup < > animal dans la zoo. Vous avez mangé < > casse-croûte. J’ai achetée un cadeau pour mon amis. 17. j’ai visitée tout la rue près mon hôtel. 10. 13. Je vais seulement à l’école 15 jours par le semaine. 5. Nous ont mangés < > poissons. Vous avez offrir un livre d’art sur la photo pour < > grand-parent . Nous sommes rentré < > Malaysia. La cuisine du restaurant est très delicieux.Analisis data Bahagian 3 Kesilapan pengurangan 1. 3. 16. 7. 161 . J’ai acheté des souvenirs pour ma mère et < > soeur. Pendant le dernieres vacances. j’ai allée voyager à Singapora. Après. A la midi. J’ai mangée un gateaux et bois l’eau de minerale. 10. 9. Kuala Lumpur est < > beau ville. 7. J’ai rentrée à 16 heures. 2. J’ai allé < >Kuala Lumpur la dernière semain 3. je mange un petit dejeuner dans un restaurant de Malay. nous ont mangés à restaurant dans la KLCC 9. j’ai visitée tout la rue près mon hôtel. J’ai acheté des cadeaux pour mes amis et < > famili. 19. La cuisine de cet restaurant est excellent. nous ont mangés à restaurant dans la KLCC. Après.

2. Je suis passée un bonne journée Kuala Lumpur est beau ville. j’ai allée à Terengganu. Il est une très bien place. Pendant les dernieres vacances. 4. j’ai allée à Terengganu. 4. 6. 2. Kesilapan struktur tatabahasa – generalisasi kata milik dan kata kerja lampau 1.Kesilapan pemilihan 1. J’aime le location de ma maison. 7. Nous avons acheté gifts pour notre enfants. 2. Nous sommes rentré pour deux jours. Kesilapan penyusunan 1. 3. J’ai allé Kuala Lumpur la dernière semain J’ai mangée un gateaux et bois l’eau de minerale. J’habite à Thaïlande Je suis allée à Paris avec ma femme. J’ai mangée un gateaux et bois l’eau de minerale. J’ai acheté un cadeau pour mon amis. Pendant les dernieres vacances. 162 . 4. 6. 3. 5. Je vais à l’école au velo. 3. 5. J’ai allé Kuala Lumpur la dernière semain J’ai mangée une petite dejeuner avec mon parents.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.