P. 1
Cadangan Jawapan Bmm3117 Dan Bmm 3101

Cadangan Jawapan Bmm3117 Dan Bmm 3101

|Views: 448|Likes:
Published by El Nino

More info:

Published by: El Nino on Apr 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2014

pdf

text

original

CADANGAN JAWAPAN BMM3117 DAN BMM 3101

No. Kod : BMM 3117 BAHAGIAN B 40 markah PMM

1. (a) Nyatakan dua perkara utama yang memainkan peranan dalam penguasaan bahasa mengikut Teori Pemerolehan Bahasa Mentalis (Chomsky). (i) Competence/ kecekapan - iaitu kebolehan membuat rumus-rumus tentang bahasa dan berfungsi untuk menghasilkan ujaran atau ayat.

(ii)Performance - iaitu penggunaan terhadap apa yang diketahui tentang bahasa. (b) (i) Tiga ciri-ciri Teori Mentalis

Penguasaan bahasa mempunyai hubungan erat dengan kebolehan mental

(ii) Manusia secara semula jadi mempunyai kebolehan untuk menguasai bahasa (iii) Competence dan performance mempunyai daya cipta untuk menghasilkan dan menggunakan bahasa yang diketahui (iv) Bahasa dihuraikan melalui analisis transformasi-genaratif yang mengandungi struktur dalaman dan struktur luaran (v) Kesalahan membentuk rumus tidak dianggap sebagai kegagalan sebaliknya sebagai percubaan hipotesis. 2. (i) (ii) (a) Garis panduan atau prosedur untuk menjalankan Kaedah Projek.

Objektif bagi sesuatu projek jelas Penyeliaan perlu untuk menjamin kejayaan

murid-murid mungkin melakukan kesalahan (iii) (iv) (v) Bahan dan sumber bagi satu-satu projek adalah terhad Murid-murid mungkin terpesong daripada objektif yang ditetapkan Masalah disiplin mungkin timbul sekiranya seseorang guru kurang cekap 3. dari segi matlamat sesuatu pelajaran (b) Tentukan dan klasifikasikan tiga kelemahan Kaedah Projek (i) (ii) Memakan masa yang panjang Disebabkan pengetahuan yang terhad.(iii) (iv) Pastikan bahan-bahan yang diperlukan mudah didapati Memberi peluang kepada murid menilai projek sebagai mana penilaian guru (v) Murid-murid perlu dibantu memilih projek yang bermakna. (a) Tiga tujuan pengajaran bahasa Melayu menggunakan Kaedah Tatabahasa Terjemahan (i) (ii) (iii) (iv) (v) Bolehkan murid-murid memahami tatabahasa sesuatu bahasa Melatih murid menulis menggunakan tatabahasa yang betul bagi sesuatu bahasa yang dikuasai/dipelajari Membolehkan murid-murid menterjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa jati atau sebaliknya Dapat melengkapkan murid-murid dengan perbendaharaan kata yang luas yang dapat digunakan dalam penulisan Murid-murid berkebolehan membaca dan menterjemah makna bahasa asing kepada bahasa ibunda .

(b) Bagaimanakah Terjemahan cara-cara guru mengaplikasikan Kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu? Tatabahasa (i ) Murid-murid diperkenalkan kapada undang-undang tatabahasa (ii) Guru memberi contoh-contoh tertentu tentang rumus tatabahasa yang dipelajari (iii) Murid menghafaz peraturan dan undang-undang tatabahasa dipelajari supaya tidak berlaku kesilapan (iv) Murid kemudiannya diberi senarai perbendaharaan kata yang perlu dihafaz (v) Murid diminta membuat ayat dengan menggunakan senarai perbendaharaan kata berkenaan berdasarkan tatabahasa yang dipelajari 4. (a) Dua tujuan pengajaran bahasa Melayu menggunakan teknik bercerita dalam kalangan murid sekolah rendah (i) Menarik minat dan fokus murid terhadap cerita atau isi pelajaran yang hendak disampaikan (ii) Murid lebih cepat memahami dan pembelajaran dalam keadaan menyeronokkan (iii) Sebagai alat untuk menyampaikan isi pelajaran dan aspek bahasa yang ditentukan (b)Empat langkah pengajaran yang wajar dilakukan guru dalam persediaan teknik bercerita (i) Pilih cerita yang bersesuaian dengan umur dan minat murid (ii) Kaji dan masukkan aspek bahasa yang hendak disampaikan cerita (iii) Hafaz frasa dan ayat-ayat penting yang hendak disampaikan (iv) Membuat latihan bercerita sekurang-kurangnya sekali .

bahasa boleh dibahagikan kepada komponen-komponen kecil dan komponen-komponen kecil ini boleh diajar secara berasingan. objek sebenar dan lain-lain sebagai alat bantu mengajar. 1. terapkan aspek bahasa yang hendak dan sertakan dengan gambar. memilih idea yang hendak dihasilkan dan maklum balas daripada penutur.dan boleh menimbulkan keinginan untuk berkomunikasi. 4. Contoh. Contoh. jurang maklumat perlu dihapuskan. Tugasan diberikan kepada murid dan diselesaikan secara terbaik berdasarkan maklumat yang diperolehi. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kod : BMM 3117 . 2. Empat prinsip pendekatan komunikatif dan contoh yang sesuai untuk diaplikasikan oleh guru dalam kalangan murid Tahun Enam Gemilang (murid cerdas). Contoh. Struktur bahasa sangat penting dalam komunikasi. Murid-murid harus mengenal dan mengetahui tujuan dan objektif semua latihan serta aktiviti yang melibatkan mereka. BAHAGIAN C (40 markah) 1. Sesuatu aktiviti komunikatif perlu dilaksanakan oleh murid tanpa campur tangan guru dan murid bebas menggunakan bahasa sendiri.sebelum aktiviti bercerita dijalankan (v ) Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. Aktiviti komunikatif perlu dipelbagaikan dan konteks situasi tertentu hendaklah diwujudkan secara aktif. berdialog secara spontan dengan rakan atau kumpulan berdasarkan tajuk ditentukan. menyambung kesudahan cerita dengan gaya dan bahasa sendiri secara spontan. Empat prinsip pendekatan komunikatif ialah. Matlamat pendekatan ini untuk memperolehi kecekapan berkomunikasi dan diajar berfokuskan komunikasi sebenar. 3. Untuk menggalakan aktiviti komunikasi. Kesilapan struktur perlu dibetulkan tetapi harus dilakukan secara berperingkat. Sesuatu aktiviti yang dilaksanakan haruslah bermakna. No. mencipta dan mendeklamasikan puisi secara berpasangan menggunakan bahasa dan gaya sendiri. Contoh aktiviti temu bual secara bersemuka.

KWLH. Murid menggunakan pengetahuan. Soalan Apa. Kemahiran balajar lain yang sesuai Contoh aktiviti pengintegrasian dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa Melayu 1. Mendengar aktif 3. Kemahiran mengingat 5. Kemahiran belajar cara belajar dan pengintegrasian lain yang sesuai. Membuat rujukan 4. grafik membanding dan membezakan dan pemetaan minda. contohnya SQ3R.Aktiviti dalam tiga langkah bacaan imbasan atau luncuran untuk memperoleh maklumat dengan pantas. 3. Memproses maklumat daripada pelbagai sumber 8. Mencatat nota 2. .Aktiviti dalam tiga langkah menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mengenal pasti maklumat yang terdapat dalam petikan yang dibaca. ( i ) Kemahiran Belajar Cara Belajar ialah suatu proses teknik pembelajaran sama ada bersama guru atau tidak dan perlu dikuasai oleh setiap murid untuk meraih kecemerlangan dalam kehidupan atau peperiksaan. Mempersembah maklumat 6. (ii) Mana-mana empat kemahiran belajar cara belajar 1. Contohnya bacaan luncuran untuk mengenal pasti idea keseluruhan bahan atau membaca pantas secara imbasan glosori. Melatih murid mendapat maklumat tambahan sejajar dengan matlamat pendidikan pembelajaran seumur hidup.Aktiviti dalam tiga langkah untuk mencatat nota menggunakan rajah tulang ikan. Membaca dan memperoleh maklumat . bibliografi. Membaca dan memperoleh maklumat 7.2. rakan dan bahan lain sebagai sumber pembelajaran. Siapa. Huraiankan 2 Empat langkah pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu menggunakan bahan sastera berdasarkan butiran persediaan mengajar yang disediakan di atas. 4. Mengapa. Membaca pantas . 2. Kemahiran mencatat nota . kamus untuk mendapat maklumat khusus. Di mana.

Guru berbincang dengan murid tentang maksud sajak (makna perkataan dan rangkai kata) Guru meminta murid mencatat isi-isi penting berdasarkan sajak Langkah 3 .Secara aktiviti MESTAMU kumpulan guru meminta murid melaksanakan Murid mempersembahkan MESTAMU mengikut kumpulan Langkah 4 Nelayan’ menggunakan teknik ‘PERMATA’ yang berkaitan dengan tajuk Guru berbincang dengan murid tentang perkataan dan rangkai kata Guru meminta murid menulis puisi (sajak) bertajuk ‘ Kampung Soalan BMM3101 . Guru meminta murid membaca sajak dengan nada dan intonasi yang sesuai Langkah 2 .Langkah 1 Guru memperdengarkan bacaan sajak ‘Nelayan Tua’ dan meminta murid mendengar dengan teliti.

SOALAN STRUKTUR 1 Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah digubal dengan memberikan fokus Hasil Pembelajaran yang perlu dikuasai murid.OBJEKTIF Penyataan yang tepat mengenai kemahiran menulis ialah. keupayaan murid menulis perkataan dan membina ayat serta dapat mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan. 1. B. (4 markah) Jawapan : Empat Kemahiran Bahasa yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah ialah : 1) Mendengar 2) Bertutur 3) Membaca 4) Menulis . Senaraikan empat Kemahiran Bahasa yang terkandung dalam Sukatan a. A. keupayaan murid membina ayat dan dapat mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan... aktiviti menulis perkataan dan membina ayat serta dapat mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan. D. C. Hasil Pembelajaran ini berteraskan Kemahiran Bahasa yang disokong oleh peraturan dalam Sistem Bahasa dan elemen Pengisian Kurikulum. keupayaan murid menulis perkataan dan membina ayat serta dapat mengeluarkan pelbagai idea dalam pelbagai situasi. Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah.

. pemulihan. tiupan angin. Huraikan dengan jelas kelima-lima konsep yang dinyatakan di atas. Aktiviti 2 : Kemahiran Membuat Inferens Aktiviti: Menerangkan sebab musabab kejadian sesuatu perkara. Nyatakan tiga aktiviti yang dapat dilaksanakan untuk mengajar kemahiran Mendengar dan Bertutur sebagaimana yang digariskan dalam Hasil Pembelajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR. penyerapan. bunyi binatang. (6 markah) Jawapan : tiga aktiviti yang dapat dilaksanakan untuk mengajar kemahiran Mendengar dan Bertutur sebagaimana yang digariskan dalam Hasil Pembelajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR.b. dan kenderaan. dan penilaian. Misalnya menjelaskan mengapa seseorang itu malas? Aktiviti 3 Membuat penilaian Aktiviti: Memberi pandangan atau pendapat tentang sesuatu perkara yang didengari atau dibincangkan SOALAN ESEI 1 Konsep '5P' adalah strategi pengajaran dan pembelajaran bersepadu Bahasa Melayu pada peringkat sekolah rendah. ombak. Aktiviti 1 : Kemahiran Mengecam dan Mengenal Bunyi Aktiviti: Mengenal bunyi-bunyi alam seperti bunyi hujan. pengayaan. Konsep '5P' menekankan aspek penggabungjalinan.guruh.

penyerapan nilai – nilai murni dan semangat kewarganegaraan masyarakat Malaysia yang berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan dan yang terakhir sekali penyerapan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir. guru pasti akan meletakkan beberapa istilah sains ke dalam teks tersebut untuk di serapkan ke dalam minda pelajar. Penyerapan pula adalah bertujuan untuk memenuhi elemen Pengisian Kurikulum di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.nilai. Contohnya adalah membaca kuat teks dan seterusnya menulis isi – isi penting yang terkandung di dalam teks tersebut. Penggabungjalinan adalah bertujuan untuk menbantu guru memastikan murid menguasai beberapa kemahiran secara serentak. pemulihan dan penilaian. Kelima – lima elemen adalah sangat penting dan amat di tekankan penggunaannya di dalam strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Ini adalah untuk memudahkan para guru di dalam melaksanakan tugas dan juga memastikan murid – murid terus bertambah mahir dan sekaligus menguasai mata pelajaran Bahasa Melayu dengan lebih mendalam.konstruktivisme. Melalui penggabungjalinan juga. Secara tidak langsung ini juga membolehkan guru untuk menjadikan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran lebih menarik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih berkesan. Contoh penyerapan adalah seperti semasa aktiviti membaca teks mengenai anatomi serangga .kemahiran teknologi dan komunikasi. Bentuk penyerapan adalah seperti penyerapan isi mata pelajaran lain ke dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.kewarganegaraan.antaranya adalah pengabungjalinan sekurang.kecerdasan pelbagai.kajian masa depan.kurangnya dua kemahiran bahasa melayu sendiri atau dengan kemahiran mata pelajaran yang lain.peraturan sosiobudaya dan kemahiran bernilai tambah di serapkan di dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Aktiviti . dan kontekstual. konsep 5P digunakan bermula dari Tahun 1 sehingga Tahun 6. pengayaan. Di dalam sukatan pengajaran Bahasa Melayu.(20 markah) Jawapan Konsep 5P adalah singkatan bagi elemen penggabungjalinan. Penyerapan di lakukan secara terancang oleh guru dan diserap oleh murid – murid secara tidak langsung semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. guru boleh mewujudkan lebih banyak lagi aktiviti dan melibatkan lebih ramai pelajar.kemahiran belajar cara belajar. penyerapan. Penggabungjalinan di dalam Bahasa Melayu mempunyai pelbagai bentuk. Penyerapan adalah proses di mana ilmu. Setiap elemen ini penting untuk membantu guru merangka strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu yang efektif dan menyeronokkan. Pengayaan pula adalah merupakan aktiviti yang diberikan oleh guru kepada golongan murid yang mempunyai tahap kemampuan yang memuaskan dan telah menguasai kemahiran asas di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.

Ianya juga bertujuan untuk melihat sejauh mana objektif pengajaran dan pembelajaran yang di rancang guru tercapai. Pemulihan lebih berfokus kepada proses membantu murid memperbaiki kelemahan mereka di dalam pembelajaran. Yang terakhir sekali adalah penilaian iaitu proses yang sistematik yang digunakan untuk mendapatkan maklumat yang penting bagi menilai tahap pencapaian dan prestasi murid. Oleh itu aktiviti yang boleh di lakukan di dalam pemulihan adalah sangat terbatas dan lebih khusus. Contoh aktiviti pemulihan adalah seperti mengisi tempat kosong di dalam petikan dengan menggunakan perkataan – perkataan yang disediakan. Pemulihan pula adalah merupakan aktiviti yang diberikan oleh guru kepada golongan murid yang mempunyai tahap kemampuan yang lemah dan lembab. Contoh aktiviti pengayaan adalah murid di minta menulis sebuah cerita dengan menggunakan perkataan – perkataan yang di sediakan.sikap berdikari. Aktiviti pengayaan juga mengandungi unsur – unsur seperti meluaskan dan memperkukuhkan ilmu pengetahuan.khususnya di dalam subjek Bahasa Melayu.masyarakat dan kumpulan. . Bagi memastikan maklumat perkembangan prestasi dan pencapaian murid sentiasa dapat di pantau. pengalaman dan kemahiran yang sedang di pelajari. Terdapat 2 bentuk penilaian yang boleh dijalankan oleh guru iaitu penilaian secara formatif dan sumatif.kreativiti. Hasil dapatan daripada penilaian tersebut guru boleh memastikan jenis tindakan susulan sama ada memberi aktiviti pemulihan atau pengayaan kepada pelajar bersesuaian berpandukan keputusan penilaian pelajar tersebut. Aktiviti pengayaan adalah berbentuk bebas untuk memberi peluang kepada pelajar untuk memperkembangkan minat.sikap ingin tahu.penilaian haruslah di lakukan secara berterusan. Penilaian juga di anggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran kerana penilaian boleh dilakukan oleh seseorang guru semasa menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran.pengayaan boleh di lakukan sama ada di luar atau di dalam kelas.bakat kepimpinan serta melatih murid membuat keputusan untuk diri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->