AGJEnDA

09.30 - 10.00 Regjistrimi dha Hapja 10.00-10.45 Sesioni 1 me Kushtrim Xhakli: Perse kornpanite duhet te perqendrohen ne shitjen e produkteve dhe sherbimeve ONLINE 10.45 -11.15 Sesioni 2 me Timotej Gala: Ndikimi i marketingut ONLINE ne regjion 11.15 - 11.30 Pauze per kafe 11.30 -13.30 Sesioni 3 me Marco Montemagno: Marketingu online dhe biznesi: rregullat e arta per sukses 13.30 -14.30 Pauze dreke dhe Rrjetformim 14.30 -17.00 Sesioni 4 me Marco Montemagno: Sekretet e ekspozuara te marketingut online: 5 faqet e nevojsherne per te promovuar dhe shitur me sukses online

cmlmET DHE HOnTAHTI
Bileta e rregullt
Pjesernarrja ne tere konferencen Certlflkate per pjesernarrje Materiali per pune Dreka dhe pijet

Bileta VIP
Pjesernarrja ne tere konferencen me ulese Premium Certiflkate per pjesemarrje Materiali per pune Pjesernarrja ne dreken VIP

3 -5 piesernarresngae njejta kompaniju ofrajme zbritje 10% 6 -9 pjesemarres ngae njejta kompaniju ofrajme zbritje 15% 10+ pjesernarresngae njejta kompaniju ofrajme zbritje 20%

125 EURO

145 EURO

REZERUO TAni
Behuni pjese e ngjarjes ekskluzive ne Kosovel Numri i vendeve eshte i limituar! Uleset jane te rezervuara sipas pari mit kush vjen i pari - sherbehet i pari. Konfirmoni prezencen tuaj tani ne: 038/220075 apo info@kosowwweb.com

Center for EntrepreneurshIp and Executive Development

a telegrafi.com

~ffr STIKK nJ~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful