P. 1
Mēs Eiropā

Mēs Eiropā

5.0

|Views: 470|Likes:
Published by sandrabu
Eiropas Savienības informācijas aģentūra
Eiropas Savienības informācijas aģentūra

More info:

Published by: sandrabu on Dec 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

Sections

"Mēs Eiropā" 

Saturs 

EIROPAS SAVIENĪBAS VĒSTURE .................................................................................... 4  1950.gada 9.maijs: Šūmana plāns............................................................................................................. 4   1957. gada 25. marts: Eiropas Ekonomiskā kopiena (EEK) ....................................................................... 5   1968. gada 1. augusts: Muitas savienība .................................................................................................. 5   1973. gada 1. janvāris: pirmā paplašināšanās........................................................................................... 5   1979. gada 7.‐10. jūnijs: pirmās tiešās Eiropas Parlamenta vēlēšanas..................................................... 6  1986. gada 17. februāris: Vienotais Eiropas akts ...................................................................................... 6   1993. gada 1. novembris: Eiropas Savienība............................................................................................. 7   1997. gada 17. jūnijs: Amsterdamas līgums ............................................................................................. 7   2001. gada 26. februāris: Nicas līgums ..................................................................................................... 7   2007. gada 13. decembris: paraksta Lisabonas līgumu ............................................................................ 7   KĀ DARBOJAS EIROPAS SAVIENĪBA?............................................................................. 9  Eiropadome: dalībvalstu vadītāju sanāksme .......................................................................................... 10   Eiropas Savienības Padome: 27 viedokļu apsvēršana............................................................................. 10   Eiropas Savienības Padomes prezidentūra ............................................................................................. 13   Eiropas Komisija: Eiropas Savienības dzinējspēks................................................................................... 14   Eiropas Parlaments: no konsultācijām līdz kopīgam lēmumam ............................................................. 17  Eiropas Kopienu tiesa: likumu balsts ...................................................................................................... 21   Eiropas Savienības Revīzijas palāta: cīņa pret naudas izšķērdēšanu ...................................................... 22  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja: sociālo partneru iesaistīšana ........................................ 23  Reģionu komiteja: reģionu viedoklis....................................................................................................... 24   Eiropas Centrālā banka ........................................................................................................................... 25   Eiropas ombuds....................................................................................................................................... 25  Aģentūras ................................................................................................................................................ 25  Lēmumu pieņemšana Eiropas Savienībā ................................................................................................ 29   KO EIROPAS SAVIENĪBA NOZĪMĒ MAN? ..................................................................... 32  Ceļošana ES ............................................................................................................................................. 32  Mobilo tālruņu sakari ES valstīs .............................................................................................................. 32   112 – vienots ES ārkārtas tālruņa numurs .............................................................................................. 33   Darbs ES .................................................................................................................................................. 33  Veselība un sociālā aizsardzība ............................................................................................................... 34   Sociālās garantijas................................................................................................................................... 35  Izglītība un kultūra .................................................................................................................................. 36  Kvalifikāciju atzīšana ............................................................................................................................... 36  Pētniecība ............................................................................................................................................... 37  Tirdzniecības politika .............................................................................................................................. 37  Vienotais tirgus ....................................................................................................................................... 38  Ekonomikas un monetārā savienība ....................................................................................................... 39   Patērētāju aizsardzība............................................................................................................................. 40   Kopējā lauksaimniecības politika ............................................................................................................ 40   Paplašināšanās ........................................................................................................................................ 41  Reģionālā politika.................................................................................................................................... 42 
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  2

 

"Mēs Eiropā" 

Vides politika........................................................................................................................................... 43  Tiesiskums, brīvība un drošība ................................................................................................................ 44   Kopējā ārējā un drošības politika............................................................................................................ 45   Cilvēktiesības........................................................................................................................................... 46  ES pilsonība ............................................................................................................................................. 47  Nepilsoņi un ES........................................................................................................................................ 47  Patvērums ............................................................................................................................................... 48  Vienlīdzība............................................................................................................................................... 49  Vēlēšanas ................................................................................................................................................ 49 

         

Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv 

3

 

"Mēs Eiropā" 

Eiropas Savienības vēsture 
Eiropas  integrācija  sākās  1950.  gadā,  kad  sešas  valstis  apvienojās,  lai  kopīgi  dibinātu  Eiropas  Ogļu  un  tērauda  kopienu.  Septiņus  gadus  vēlāk  šīs  valstis  nolēma  paplašināt  savu  sadarbību,  pilnīgi aptverot ekonomikas jomu. Tika izveidota Eiropas Ekonomiskā kopiena.    Līdz  ar  Māstrihtas  līguma  stāšanos  spēkā  1993.  gadā  par  apliecinājumu  tam,  ka  organizācija  ir  daudz  vairāk  nekā  ekonomiska  savienība,  kopienas  nosaukums  tika  mainīts  uz  “Eiropas  Savienība”.  Kopš  tā  laika  dalībvalstu  skaits  ir  pieaudzis  līdz  divdesmit  septiņām.  2004.  gadā  notika  lielākā  paplašināšanās  Eiropas  Savienības  (ES)  vēsturē.  ES  tika  uzņemtas  desmit  jaunas  valstis, arī Latvija.    Eiropas integrācijas process vēl nav beidzies, jo ES nepārtraukti attīstās. Patlaban eirozonā ir 15  no 27 dalībvalstīm – Austrija, Beļģija, Francija, Grieķija, Itālija, Īrija, Kipra, Luksemburga, Malta,  Nīderlande,  Portugāle,  Slovēnija,  Somija,  Spānija  un  Vācija.  2009.  gada  1.  janvārī  eirozonai  pievienosies Slovākija.      Lai  gan  lielākā  ES  paplašināšanās  jau  notikusi,  jaunu  dalībvalstu  uzņemšana  ES  turpinās.  2007.  gadā ES tika uzņemtas Bulgārija un Rumānija, kandidātvalsts statuss ir piešķirts vēl 3 valstīm –  Turcijai, Horvātijai un Bijušajai Dienvidslāvijas Republikai Maķedonijai.   

1950.gada 9.maijs: Šūmana plāns 
  1950.  gada  pavasarī  Eiropā  bija  ļoti  sarežģīta  situācija.  Aukstais  karš  radīja  nopietnus  bruņota  konflikta draudus starp Austrumiem un Rietumiem. Lai gan kopš Otrā pasaules kara beigām bija  pagājuši pieci gadi, bijušo pretinieku samierināšanos bija jāgaida vēl ilgi.    Eiropai  bija  jāatrisina  svarīgs  jautājums  –  kā  izvairīties  no  pagātnes  kļūdām  un  likt  pamatus  ilgstošam  mieram  starp  tautām,  kuras  vēl  nesen  karoja  savā  starpā?  Problēmas  risinājums  balstījās  uz  Francijas  un  Vācijas  attiecību  ievirzīšanu  jaunā  gultnē.  Ja  starp  šīm  valstīm  izdotos  nodibināt ciešāku saikni, tas Eiropas brīvajām valstīm dotu impulsu veidot kopīgu nākotni.    Francijas valstsvīrs Žans Monē (Jean Monnet), kuram bija vērā ņemama pieredze diplomātijā un  samierināšanā,  iesniedza  plānu  Francijas  ārlietu  ministram  Robertam  Šūmanam  (Robert  Schuman)  un  Vācijas  Federatīvās  Republikas  kancleram  Konrādam  Adenaueram  (Konrad  Adenauer).  Plāns  paredzēja  izveidot  vienotu  ogļu  un  tērauda  tirgu,  kas  būtu  pakļauts  neatkarīgām  varas  institūcijām,  tādējādi  Francijai  un  Vācijai  radot  kopīgu  interešu  sfēru.  Apvienojot  abas  galvenās  rūpniecības  nozares,  kas  nepieciešamas  ieroču  ražošanai,  karš  starp  abām valstīm kļūtu neiespējams. Šo priekšlikumu Francija oficiāli izteica 1950. gada 9. maijā. To  vienbalsīgi atbalstīja Vācija, Itālija, Nīderlande, Beļģija un Luksemburga.   

Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv 

4

 

"Mēs Eiropā" 

Eiropas  Ogļu  un  tērauda  kopienas  (EOTK)  dibināšanas  līgums,  kas  tika  parakstīts  1951.  gada  aprīlī, lika pamatus Eiropas un tagadējās ES attīstībai.    Katru gadu 9. maijā tiek svinēta Eiropas diena. Datums Eiropas dienai tika izvēlēts 1986. gadā,  atceroties 1950. gada 9. maija deklarāciju.   

1957. gada 25. marts: Eiropas Ekonomiskā kopiena (EEK) 
  1950. gadā pēc Šūmana plāna tika likti pamati kopienai ar lēmumu pieņemšanas pilnvarām ogļu  un  tērauda  ražošanā.  Pastāvēja  viedoklis,  ka  sadarbību  vajadzētu  attīstīt  arī  citās  jomās.  Tā  kā  visas sešas EOTK dalībvalstis par prioritāti bija izvirzījušas ekonomisko integrāciju, tika nolemts  paplašināt sadarbību citās ekonomikas jomās, lai radītu kopēju tirgu.    Eiropas  Ekonomikas  kopienas  (EEK)  dibināšanas  līgums  tika  parakstīts  Romā  1957.  gada  25.  martā.  Tas  iezīmēja  jauna  posma  sākšanos  Eiropas  integrācijas  procesā.  Līgums  noteica  jaunu  institūciju  izveidošanu  un  kopīgas  lēmumu  pieņemšanas  procedūras,  lai  virzītu  nacionālās  intereses  uz  vienotu  mērķi.  Tādējādi  EEK  kļuva  par  atbalsta  punktu  turpmākajai  Eiropas  integrācijai.  Vienlaikus  ar  EEK  dibināšanas  līgumu  tika  parakstīts  arī  Eiropas  Atomenerģijas  kopienas  (EAK  jeb  Euratom)  dibināšanas  līgums,  un  tādēļ  tie  abi  kopā  ir  pazīstami  kā  Romas  līgumi. Abi līgumi stājās spēkā 1958. gada 1. janvārī.   

1968. gada 1. augusts: Muitas savienība 
  1968.  gada  1.  augustā  tika  likvidētas  pēdējās  muitas  barjeras  starp  dalībvalstīm  un  piemēroti  vienādi muitas nodokļi importam ārpus EEK robežām. Sāka darboties Muitas savienība.    Muitas nodokļu atcelšanai bija ievērojami panākumi: tirdzniecības apjoms starp EEK valstīm no  1958. gada līdz 1970. gadam pieauga sešas reizes, bet tirdzniecības apjoms ar pārējām pasaules  valstīm trīskāršojās. EEK valstu nacionālais kopprodukts pieauga par 70 procentiem. Pirmo reizi  Eiropas  uzņēmumiem  bija  pieejams  plašs  kontinenta  tirgus,  līdzīgi  kā  tas  bija  ASV.  EEK  uzņēmumi  varēja  pilnīgi  izmantot  atvērto  robežu  radītās  iespējas,  EEK  valstu  iedzīvotāji  –  novērtēt Eiropas integrācijas sniegtos praktiskos labumus, jo, palielinoties no citām EEK valstīm  ievesto preču apjomam, tika piedāvāta plašāka preču izvēle.   

1973. gada 1. janvāris: pirmā paplašināšanās 
  Jebkura  Eiropas  valsts  var  pievienoties  ES,  ja  vien  tā  ir  gatava  pieņemt  dibināšanas  līgumos  noteiktos  principus  un  pienākumus.  Lai  pievienotos  ES,  valstij  ir  jāievēro  šādas  galvenās  prasības: tai ir jāatrodas Eiropas kontinentā un jābūt tiesiskai valstij ar brīvu tirgus ekonomiku  un demokrātiskiem pārvaldes principiem. 

Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv 

5

 

"Mēs Eiropā" 

1973.  gada  janvārī  EEK  paplašinājās  pirmo  reizi,  uzņemot  Dāniju,  Īriju  un  Apvienoto  Karalisti.  1981.  gadā  otrajā  paplašināšanās  kārtā  kopienai  pievienojās  Grieķija.  Trešajā  paplašināšanās  kārtā 1986. gadā kopienai pievienojās Portugāle un Spānija. 1995. gadā arī Austrija, Somija un  Zviedrija kļuva par ES dalībvalstīm. 2004. gada 1. maijā notika lielākā paplašināšanās ES vēsturē.  ES  tika  uzņemtas  desmit  jaunas  valstis  –  Čehija,  Igaunija,  Kipra,  Latvija,  Lietuva,  Malta,  Polija  Slovākija,  Slovēnija  un  Ungārija.  2007.  gada  1.janvārī  par  ES  dalībvalstīm  kļuva  Bulgārija  un  Rumānija.   

1979. gada 7.‐10. jūnijs: pirmās tiešās Eiropas Parlamenta vēlēšanas 
  1979. gadā no 7. līdz 10. jūnijam EEK valstu pilsoņi devās uz vēlēšanu iecirkņiem, lai pirmo reizi  tiešās  vēlēšanās  ievēlētu  deputātus  Eiropas  Parlamentā.  Kopš  1979.  gada  tiešas  Eiropas  Parlamenta  vēlēšanas  tiek  rīkotas  reizi  piecos  gados.  Latvijā  pirmās  EP  vēlēšanas  notika  2004.  gada 12. jūnijā.     Eiropas  Parlamentam  ir  svarīga  loma  ES  institucionālajā  struktūrā.  Tā  ir  vienīgā  tieši  vēlētā  ES  institūcija.  Eiropas  Parlamenta  pilnvaras  pakāpeniski  ir  pieaugušas  –  EEK  dibināšanas  sākumā  Eiropas Parlaments bija tiesīgs sniegt tikai konsultācijas, taču pašlaik tas līdzvērtīgi ES Padomei  piedalās lēmumu pieņemšanā daudzās jomās.    

1986. gada 17. februāris: Vienotais Eiropas akts 
  Sešdesmito gadu beigās EEK dalībvalstis bija atcēlušas muitas nodokļus un daudzus savstarpējus  kvantitatīvus ierobežojumus. Tomēr īsts kopējais tirgus bija vēl tāls mērķis. Atšķirīgie nacionālie  standarti  un  noteikumi  kavēja  brīvo  tirdzniecību  gandrīz  tikpat  spēcīgi  kā  muitas  nodokļi  un  importa kvotas.     1985.  gadā  Eiropas  Komisija  piedāvāja  plānu  kopējā  tirgus  izveidošanai,  kā  rezultātā  tika  parakstīts  Vienotais  Eiropas  akts.  Tas  noteica,  ka  no  1993.  gada  1.  janvāra  jābūt  ieviestām  četrām pamatbrīvībām – brīvai preču, personu, pakalpojumu un kapitāla kustībai EEK.     Vienotais  Eiropas  akts  apvienoja  kopējā  tirgus  izveidi  ar  ekonomiskās  un  sociālās  solidaritātes  principiem.  Lai  palīdzētu  reģioniem,  kurus  negatīvi  bija  ietekmējušas  tehnoloģiskās  pārmaiņas  un  industriālā  restrukturizācija,  kā  arī  atpalikušajiem  reģioniem,  tika  izstrādāti  reģionālās  politikas  pasākumi.  Tika  paredzēts  veicināt  sadarbību  pētniecības  un  attīstības  jomās,  lai  pārliecinātos,  ka  kopējā  tirgus  sociālajai  dimensijai  tiek  veltīta  pienācīga  uzmanība.  Vienotais  Eiropas  akts  nostiprināja  demokrātiju  EEK,  Eiropas  Parlamentam  paredzot  jaunas  pilnvaras  lēmumu pieņemšanā.   

Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv 

6

 

"Mēs Eiropā" 

1993. gada 1. novembris: Eiropas Savienība 
  1993. gada novembrī stājās spēkā Līgums par Eiropas Savienību, kas tika parakstīts 1992. gada 7.  februārī Māstrihtā. Tas skaidri atspoguļoja dalībvalstu mērķi būt ne tikai ekonomiskai kopienai,  bet  arī  veicināt  ciešāku  politisko  sadarbību  un  izveidot  ES,  kas  aptvertu  arī  citas  jomas.  Iedzīvotājiem  vislabāk  pamanāmās  pārmaiņas,  ko  paredzēja  Māstrihtas  līgums,  bija  virzība  uz  Ekonomisko un monetāro savienību un kopējās valūtas – eiro – ieviešana. Eiro ieviešana bija ļoti  nozīmīgs politisks solis, jo eiro pašlaik ir ievērojamākais ES simbols.    

1997. gada 17. jūnijs: Amsterdamas līgums  
  1997. gada 17. jūnijā valstu un valdību vadītāji vienojās par jauna līguma – Amsterdamas līguma  – noslēgšanu.     Amsterdamas līgumam ir četri galvenie mērķi:   ‐ pastiprināt nodarbinātības politikas un pilsoņu tiesību nozīmi;  ‐ atcelt atlikušās barjeras brīvai pilsoņu kustībai un garantēt drošību ES teritorijā;  ‐ dot Eiropai lielākas balsstiesības globālajos jautājumos;  ‐ gatavojoties paplašināšanās procesam, padarīt efektīvāku ES institucionālo struktūru.   

2001. gada 26. februāris: Nicas līgums 
  Ar  Nicas  līguma  parakstīšanu  noslēdzās  2000.  gada  Starpvaldību  konference,  kuras  uzdevums  bija izstrādāt plānu, kā paplašināšanās kontekstā ES institūcijām turpināt efektīvu darbu. Nicas  līgums,  tāpat  kā  Amsterdamas  līgums,  nav  patstāvīgs  pamatlīgums  –  ar  šo  līgumu  tiek  grozīts  Eiropas  Kopienas  dibināšanas  līgums  un  Līgums  par  Eiropas  Savienību.  Nicas  līgums  (kopā  ar  pielikumiem) ir būtisks Latvijai, jo nosaka  kandidātvalstu  uzņemšanas  procedūru  un  izmaiņas  ES  institūcijās  pēc  2004.  un  2007.  gada  paplašināšanās. Nicas līgumā arī noteikts Latvijas pārstāvju skaits ES institūcijās.     Nicas  līgums  stājās  spēkā  2003.  gada  1.  februārī  pēc  tam,  kad  to  bija  ratificējušas  visas  ES  dalībvalstis.   

2007. gada 13. decembris: paraksta Lisabonas līgumu 
  Jauns  līgums  ES  dalībvalstu  starpā  ir  nepieciešams,  lai  efektīvāk  koordinētu  paplašināšanās  rezultātā  radītos  institucionālos  jautājumus,  uzlabotu  ES  darbības  efektivitāti,  vienkāršotu  ES  pamatlīgumus, kā arī risināto globālos izaicinājumus – klimata pārmaiņas, tehnoloģiskā attīstība  un ciešāka ekonomikā integrācija.    
7

Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv 

 

"Mēs Eiropā" 

Jau 2002. gadā tika sasaukts konvents, kura uzdevums bija izstrādāt priekšlikumus jauna līguma  tapšanai. Tā rezultātā 2004. gada 29. oktobrī tika parakstīts Līgums par Konstitūciju Eiropai. Tā  kā  visas  ES  dalībvalstis  to  neratificēja,  līgums  nestājās  spēkā.  Darbs  pie  līguma  pārstrādāšanas  sākās  2007.  gada  sākumā  līdz  ar  Vācijas  prezidentūras  atklāšanu.  2007.  gada  13.  decembrī  Lisabonā  ES  dalībvalstu  vadītāji  parakstīja  jauno  līgumu  –  Lisabonas  līgumu,  kas  groza  Līgumu  par  Eiropas  Savienību  un  Eiropas  Kopienas  dibināšanas  līgumu,  to  pārdēvējot  par  Līgumu  par  Savienības darbību.     Lisabonas līgums stāsies spēkā, kad to būs ratificējušas visas 27 dalībvalstis.      

Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv 

8

 

"Mēs Eiropā" 

Kā darbojas Eiropas Savienība? 
ES  ir  veidojusies  vairāk  nekā  pusgadsimta  ilgā  pakāpeniskā  integrācijas  procesā.  Kopš  Otrā  pasaules  kara  beigām  Eiropas  valstu  savstarpējo  attiecību  pilnveidošana  ir  pāraugusi  ciešā  ekonomiskā  un  politiskā  sadarbībā.  Saskaņā  ar  Māstrihtas  līgumu  ES  struktūru  veido  trīs  savstarpējās sadarbības virzieni jeb pīlāri: Eiropas Ekonomiskā kopiena, Kopējā ārējā un drošības  politika,  kā  arī  Sadarbība  tieslietu  un  iekšlietu  politikā.  Lisabonas  līgums  piešķirs  vienotas  juridiskas personas statusu ES un atteiksies no Māstrihtas līguma iedibinātās pīlāru struktūras.        ES  ir  piecas  galvenās  institūcijas  –  Eiropas  Parlaments,  Eiropas  Savienības  Padome,  Eiropas  Komisija, Eiropas Kopienu tiesa un Eiropas Revīzijas palāta. Tām palīdz piecas citas institūcijas –  Ekonomisko  un  sociālo  lietu  komiteja,  Reģionu  komiteja,  Eiropas  Centrālā  banka,  Eiropas  ombuds jeb vidutājs un Eiropas Investīciju banka. Sistēmā ietilpst arī vairākas aģentūras un citas  struktūrvienības. Darbojas arī Eiropadome, kas nav ES institūcija, bet ir politiska valstu valdību  un vadītāju sanāksme.    Institūcija  Locekļi  Loma  Eiropas Parlaments   785 deputāti, ievēlēti  Kopā ar ES Padomi  tiešās vēlēšanās reizi  īsteno likumdošanas  piecos gados  funkciju, kā arī veic  demokrātisku ES darba  kontroli  Eiropas Savienības Padome  Dalībvalstu ministri   ES likumdošanas  (Padome)  institūcija  Eiropas Komisija   26 komisāri un  Tiesību aktu iniciatore,  Komisijas prezidents.  līgumu aizbildne un  Izvirza dalībvalstis uz  izpildvaras institūcija  pieciem gadiem  Eiropas Kopienu tiesa  27 tiesneši, astoņi  Lemj par Kopienas  ģenerāladvokāti.  tiesību interpretāciju un  Tiesnešus un  piemērošanu  ģenerāladvokātus uz  sešiem gadiem,  savstarpēji vienojoties,  amatā ieceļ dalībvalstu  valdības  Eiropas Revīzijas palāta  27 locekļi, katrs no  ES finanšu kontrole  savas ES dalībvalsts. Tos  amatā ieceļ Padome uz  sešiem gadiem  Ekonomisko un sociālo lietu  344 locekļi, kurus ieceļ  Konsultatīva institūcija,  komiteja  uz četriem gadiem  kas pauž organizētas  pilsoniskās sabiedrības 
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  9

 

"Mēs Eiropā" 

Reģionu komiteja  

344 locekļi, kurus ieceļ  uz četriem gadiem  Galvenās lēmumu  pieņemšanas  struktūras: valde,  padome un  ģenerālpadome  Eiropas ombudu uz  pieciem gadiem ievēl  Eiropas Parlaments 

Eiropas Centrālā banka 

viedokli par  ekonomiskiem un  sociāliem jautājumiem  Konsultatīva institūcija,  kas pārstāv reģionālās  un vietējās pašvaldības  Atbild par kopējās  monetārās politikas  formulēšanu un tās  izpildi eirozonā  Izskata pilsoņu sūdzības  par ES iestāžu  administrāciju 

Eiropas ombuds  

   

Eiropadome: dalībvalstu vadītāju sanāksme 
  Eiropadomes  sanāksme  ir  “ES  samits”  jeb  “galotņu  sanāksme”,  kurā  tiekas  valstu  un  valdību  vadītāji,  lai  iezīmētu  galvenās  ES  politikas  vadlīnijas  un  pieņemtu  galīgos  lēmumus  strīdīgos  jautājumos.       Loma un pienākumi  Eiropadome,  kaut  arī  nav  ES  institūcija,  gadu  gaitā  ir  ieguvusi  nozīmīgu  lomu.  Eiropadomes  pienākumi  ir  skaidri  noteikti  Līgumā  par  Eiropas  Savienību.  Eiropadome  nosaka  galvenās  politiskās  vadlīnijas  ES  tālākai  attīstībai,  sniedz  politiska  rakstura  norādījumus  ES  Padomei  un  Eiropas Komisijai. Lisabonas līgums piešķirs Eiropadomei institūcijas statusu.     Sastāvs  Eiropadomē  ietilpst  dalībvalstu  galvenie  politiskie  vadītāji,  parasti  –  valdību  vadītāji  un  prezidenti.  Eiropas  Komisijas  prezidents  ir  līdztiesīgs  Eiropadomes  loceklis.  Eiropadomes  locekļiem viņu darbā palīdz valstu Ārlietu ministrijas un attiecīgie Eiropas Komisijas komisāri.    Kā darbojas?  Eiropadome tiekas vismaz divas reizes gadā parasti Briselē. Sevišķi svarīgu jautājumu risināšanai  var  tikt  sasauktas  ārkārtas  sanāksmes.  Pēc  katras  tikšanās  reizes  Eiropadome  ziņo  Eiropas  Parlamentam un katru gadu sniedz rakstisku ziņojumu par ES attīstību.   

Eiropas Savienības Padome: 27 viedokļu apsvēršana 
  Eiropas  Savienības  Padome  pieņem  ES  “likumus”,  vairumā  gadījumu  sadarbībā  ar  Eiropas  Parlamentu.  Institūcija  bieži  tiek  dēvēta  par  Ministru  padomi,  jo  to  veido  katras  dalībvalsts 
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  10

 

"Mēs Eiropā" 

ministri,  kuri  cenšas  rast  visām  dalībvalstīm  pieņemamus  kompromisus  konkrētās  nozarēs.  ES  Padome  nereti  tiek  jaukta  ar  Eiropas  Padomi,  kas  ir  cita  starptautiska  organizācija,  pilnīgi  neatkarīga no ES.    Loma un pienākumi  ES Padome, parasti sadarbībā ar Eiropas Parlamentu, apstiprina ES tiesību aktus, un dalībvalstu  pārstāvji  aizstāv  savas  nacionālās  intereses.  Tajā  tiek  panākts  kompromiss  starp  visas  ES  un  atsevišķu  dalībvalstu  interesēm,  kas  nereti  mēdz  būt  ļoti  dažādas.  Līdz  pat  deviņdesmito  gadu  sākumam Eiropas Savienības Padome bija vienīgā ES likumdošanas institūcija. Patlaban situācija  ir  mainījusies  –  ES  Padome  cieši  sadarbojas  ar  Eiropas  Parlamentu  gandrīz  visu  lēmumu  pieņemšanā.  Daudzās  jomās  ES  Padome  vairs  nav  tiesīga  pieņemt  lēmumus  bez  Eiropas  Parlamenta piekrišanas.    Kas darbojas ES Padomē?  Padome  ir  ES  galvenā  lēmējiestāde.  Padome  pārstāv  dalībvalstis,  un  tās  sanāksmēs  piedalās  viens  ministrs  no  katras  ES  dalībvalsts  valdības.  Atkarībā  no  tā,  kādi  jautājumi  iekļauti  darba  kārtībā,  tiek  izvēlēts  ministrs,  kurš  piedalīsies  konkrētajā  sanāksmē.  Ja,  piemēram,  Padome  apspriedīs  vides  jautājumus,  sanāksmi  apmeklēs  katras  ES  dalībvalsts  vides  ministrs,  un  sanāksme tiks dēvēta par Vides padomi.    Kopā ir deviņas dažādas Padomes formācijas (sastāvi):  ‐ Vispārējās lietas un ārējās attiecības;  ‐ Ekonomikas un finanšu lietas (ECOFIN);  ‐ Tieslietas un iekšlietas;  ‐ Nodarbinātība, sociālā politika, veselības un patērētāju lietas;  ‐ Konkurence (iekšējais tirgus, rūpniecība un pētniecība);  ‐ Transports, telekomunikācijas un enerģija;  ‐ Lauksaimniecība un zivsaimniecība;  ‐ Vide;  ‐ Izglītība, jaunatne un kultūra.    Neskatoties uz to, ka notiek dažādu formāciju Padomes sanāksmes, šī ir vienota iestāde.    Katrs  ministrs  Padomē  ir  pilnvarots  pārstāvēt  savu  valdību.  Citiem  vārdiem  sakot,  ministra  paraksts  ir  visas  valdības  paraksts.  Viņš  ir  atbildīgs  savas  valsts  parlamenta  un  tā  pārstāvēto  pilsoņu priekšā. Tas nodrošina Padomes lēmumu demokrātisko likumību.    Ar Lisabonas līgumu tiks ieviests Eiropas Padomes prezidenta amats. Prezidentu ievēlēs Eiropas  Padome ar kvalificēto balsu vairākumu uz 2,5 gadiem ar tiesībām tikt pārvēlētam uz vēl vienu  termiņu.     Kā darbojas ES Padome?  ES  Padome  var  pieņemt  lēmumus,  tikai  pamatojoties  uz  Eiropas  Komisijas  izvirzītiem  priekšlikumiem.  Padomes  lēmumus  sagatavo  dalībvalstu  Pastāvīgo  pārstāvju  komiteja  (biežāk 
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  11

 

"Mēs Eiropā" 

tiek  saukta  saīsinājumā  no  franču  valodas  COREPER).  Katrai  dalībvalstij  ir  pastāvīgā  pārstāvniecība  Briselē.  Pārstāvniecības  vada  pastāvīgie  pārstāvji  –  dalībvalstu  vēstnieki  ES,  kas  kopā  veido  Pastāvīgo  pārstāvju  komiteju,  kuras  uzdevums  ir  sagatavot  ES  Padomes  ministru  tikšanās. Kad tehniska rakstura jautājumi ir izrunāti darba grupās, Pastāvīgo pārstāvju komiteja  cenšas  izlīdzināt  pretrunas  starp  dalībvalstīm.  Ja  dalībvalstu  Pastāvīgie  pārstāvji  ir  vienojušies,  tad galīgais lēmums ES Padomē bieži vien ir tikai formalitāte. Ja pārstāvjiem vienoties neizdodas,  kompromisa panākšana ir ministru rokās.     ES  Padomei  ir  īpaši  nozīmīga  loma  tajās  jomās,  kas  balstās  uz  starpvaldību  sadarbību  (kopējā  ārpolitika un drošības politika, sadarbība tieslietās un iekšlietās). Šajās nozarēs ES Padome pati  izstrādā priekšlikumus un pieņem lēmumus.    Kā balso?  ES Padome var pieņemt lēmumus dažādos veidos: vienbalsīgi, ar vienkāršu balsu vairākumu vai  ar  kvalificēto  balsu  vairākumu.  Kādā  veidā  par  kuru  jautājumu  jābalso,  nosaka  ES  līgumi.  Jautājumos, kas ir īpaši svarīgi ES attīstībai, piemēram, kopējā ārējā un drošības politika, policijas  sadarbība,  patvēruma  un  imigrācijas  jautājumi,  kā  arī  nodokļu  politika,  ir  nepieciešami  vienbalsīgi lēmumi jeb, citiem vārdiem sakot, katrai valstij ir veto tiesības.    Balsojumos,  kas  paredz  vienbalsīguma  vai  vienkāršā  vairākuma  principu  izmantošanu,  katrai  valstij  ir  viena  balss.  Savukārt,  ja  tiek  pielietots  kvalificētā  vairākuma  princips,  dalībvalstīm  ir  atšķirīgs balsu skaits.    Bieži vien ir ļoti grūti pieņemt vienbalsīgu lēmumu dalībvalstu dažādo interešu dēļ. Laika gaitā  progresu politikas attīstībā ir kavējušas dalībvalstis, kas nolēmušas izmanot savas veto tiesības.  ES  ir  27  dalībvalstis.  Ja  katrai  valstij  būtu  iespēja  izmantot  veto  tiesības  jebkura  jautājuma  izskatīšanā, tas ES darbu varētu pat apturēt. Tādēļ ar Nicas līgumu tika ierobežotas jomas, kurās  valstis var izmantot veto tiesības. Arvien vairāk jautājumu ES tiek pieņemti ar kvalificēto balsu  vairākumu. Papildus tam Nicas līgums arī paredz, ka jebkura dalībvalsts var pieprasīt pārbaudīt,  vai  lēmums,  kas  pieņemts  ar  kvalificēto  balsu  vairākumu,  pārstāv  vismaz  62  procentus  ES  iedzīvotāju.    Lai  veicinātu  ES  sadarbību  un  progresu,  Amsterdamas  līgums  paredz  iespēju  vairākām  ES  dalībvalstīm  uzsākt  pastiprinātu  sadarbību  kādā  jomā.  Tai  jābūt  balstītai  uz  ES  kopīgām  interesēm  un  jāparedz  iespēja  pārējām  ES  dalībvalstīm  pievienoties  tai,  kad  tās  to  varēs  un  vēlēsies. Nicas līgums paredz, ka valstīm vairs nav veto tiesību šādas sadarbības apstādināšanai.  Lai  uzsāktu  šādu  sadarbību,  nepieciešams  vismaz  astoņu  dalībvalstu  atbalsts.  Tas  var  notikt,  piemēram, kopējās ārējās un drošības politikas jomā, izņemot jautājumus, kas skar aizsardzību.    Lisabonas līgums ieviesīs jaunu dubultā vairākuma balsošanas sistēmu, kurā katrai dalībvalstij ir  viena  balss.  Dubultā  vairākuma  balsošanas  sistēma  kļūs  par  standarta  procedūru,  ja  vien  Līgumos nav paredzēts citādi. Vienprātības princips saglabāsies šādās jomās: nodokļi, ārpolitika,  aizsardzība  un  sociālā  drošība.  Lēmums  tiks  pieņemts,  ja  par  to  balsojušas  vismaz  55%  dalībvalstu, kas pārstāv vismaz 65% ES pilsoņu. Lai novērstu situāciju, kad lēmumu pieņemšanu 
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  12

 

"Mēs Eiropā" 

bloķē  pavisam  neliels  visvairāk  apdzīvoto  dalībvalstu  skaits,  ir  paredzēts,  ka  bloķējošajā  mazākumā ir jābūt vismaz četrām dalībvalstīm, pretējā gadījumā uzskatīs, ka kvalificētais balsu  vairākums ir sasniegts arī tad, ja nav izpildīts iedzīvotāju skaita kritērijs. No 2014. gada līdz 2017.  gadam  Lisabonas  līgums  paredz  pārejas  periodu  jaunajai  balsošanas  sistēmai.  Pilnā  apjomā  balošanas sistēma stāsies spēkā 2017. gadā.     Cik vērta ir katra balss?  Kad  lēmumi  ES  Padomē  tiek  pieņemti  ar  kvalificēto  balsu  vairākumu,  katrai  dalībvalstij  ir  atšķirīgs  balsu  skaits.  Lēmums  ar  kvalificēto  balsu  vairākumu  ir  pieņemts,  ja  atbalstu  sniedz  vairākums (dažos gadījumos divas trešdaļas) dalībvalstu un ja ir vismaz 258 balsis “par”. Turklāt  jebkura  dalībvalsts  var  lūgt  apstiprinājumu,  lai  “par”  balsojošo  skaits  aptvertu  vismaz  62  procentus no kopējā ES iedzīvotāju skaita. Ja izrādās, ka tā nav, lēmums netiek pieņemts.    Zviedrija   10  Valsts  Balsu  skaits   Bulgārija   10  Vācija   29  Austrija   10  Francija   29  Slovākija   7  Itālija   29  Dānija   7  Apvienotā  29  Somija   7  Karaliste   Īrija   7  Spānija   27  Lietuva   7  Polija   27  Latvija   4  Rumānija   14  Slovēnija   4  Nīderlande   13  Igaunija   4  Grieķija   12  Kipra   4  Portugāle   12  Luksemburga   4  Beļģija   12  Malta   3  Ungārija   12  Kopā  345  Čehija   12    Lēmums  ar  kvalificēto  balsu  vairākumu  ir  pieņemts,  ja  atbalstu  sniedz  vairākums  (dažos  gadījumos divas trešdaļas) dalībvalstu un ja ir vismaz 258 balsis “par”. Turklāt jebkura dalībvalsts  var  lūgt  apstiprinājumu,  lai  “par”  balsojošo  skaits  aptvertu  vismaz  62  procentus  no  kopējā  ES  iedzīvotāju skaita. Ja izrādās, ka tā nav, lēmums netiek pieņemts.    

Eiropas Savienības Padomes prezidentūra 
  Lai nodrošinātu ES Padomes darba efektivitāti, katra dalībvalsts pēc kārtas uz sešiem mēnešiem  uzņemas  ES  Padomes  prezidējošās  valsts  pienākumus.  Tā  kā  ES  uzdevumi  kļūst  arvien  sarežģītāki, ES Padomes prezidentūras loma turpina pieaugt.    

Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv 

13

 

"Mēs Eiropā" 

Tās uzdevumi ir šādi:  ‐ sagatavot un vadīt visas ES Padomes tikšanās;  ‐ nodrošināt pieņemto lēmumu saskaņotību un nepārtrauktību;  ‐ rast praktiskus risinājumus dažādām ES problēmām.    Prezidentūru  secība  tuvākajos  gados  būs  šāda  (valsts,  kas  minēta  pirmā,  ir  prezidējošā  valsts  gada pirmajos sešos mēnešos):    2008. gads  2009. gads  2010.gads  Slovēnija  Čehija   Spānija  Francija  Zviedrija  Beļģija    Ar Lisabonas līgumu tiks izveidota „grupas prezidentūra”. Trīs dalībvalstis, ievērojot vienlīdzīgas  rotācijas  principu,  18  mēnešus  uzņemas  ES  prezidentūras  funkcijas.  Tās  kopīgi  izstrādās  ES  dienas kārtību un savstarpēji sadarbosies vadot ES Padomes darbu.    Latvija ES prezidējošās valsts pienākumus kopā ar Itāliju un Luksemburgu pildīs 2015. gadā.   

Eiropas Komisija: Eiropas Savienības dzinējspēks  
  Eiropas  Komisija  ES  institucionālajā  struktūrā  pārstāv  ES  kopīgās  intereses.  Tā  ir  vienīgā  ES  institūcija,  kurai  ir  likumdošanas  iniciatīvas  tiesības,  tādēļ  tai  ir  liela  ietekme  uz  ES  attīstības  ātrumu  un  virzību.  Kā  “līgumu  sargs”  Eiropas  Komisija  nodrošina  ES  likumu  ievērošanu.  Tā  ir  atbildīga arī par Parlamenta un Padomes lēmumu īstenošanu.     Loma un pienākumi  Eiropas Komisijas primārās intereses ir ES intereses, un tā bieži ir starpnieks starp dalībvalstu  dažādajām nacionālajām interesēm.    Eiropas Komisijas četras galvenās lomas ir šādas:  ‐ ierosināt tiesību aktu priekšlikumus Eiropas Parlamentā un ES Padomē;  ‐ vadīt un īstenot ES politiku un budžetu;  ‐ īstenot Eiropas tiesību aktus (kopā ar Eiropas Kopienu tiesu);  ‐ pārstāvēt ES starptautiskā arēnā, piemēram, sarunās starp ES un citām valstīm.     Jaunu tiesību aktu priekšlikumu ierosināšana   Eiropas  Komisijai  ir  iniciatīvas  tiesības.  Tā  viena  pati  ir  atbildīga  par  jaunu  Eiropas  tiesību  aktu  priekšlikumu  izstrādi,  kurus  tā  iesniedz  Eiropas  Parlamentam  un  ES  Padomei.  Šiem  priekšlikumiem  jābūt  tādiem,  lai  aizstāvētu  ES  un  tās  pilsoņus,  nevis  kādu  konkrētu  valstu  vai  nozaru  intereses.  Pirms  priekšlikumu  iesniegšanas  Komisijai  ir  jāapzinās  jaunās  situācijas  un  problēmas, kas rodas Eiropā, un jāapsver, vai ES tiesību akts būtu labākais veids, kā tās risināt.  Tādēļ  Komisija  pastāvīgi  sazinās  ar  ļoti  dažādām  interešu  grupām  un  divām  padomdevējām  iestādēm – Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (kura sastāv no darba devēju, arodbiedrību un 
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  14

 

"Mēs Eiropā" 

citu  interešu  grupu  vai  nevalstisko  organizāciju  pārstāvjiem)  un  Reģionu  komiteju  (kura  sastāv  no  vietējo  un  reģionālo  pašpārvalžu  pārstāvjiem).  Komisija  lūdz  arī  nacionālo  parlamentu  un  valdību  atzinumus.  Komisija  ierosina  darbības  ES  līmenī  tikai  tad,  ja  problēmu  nav  iespējams  efektīvāk  atrisināt  valsts,  reģionālā  vai  vietējā  līmenī.  Šo  principu,  pēc  kura  problēma  tiek  risināta iespējami zemākā līmenī, sauc par subsidiaritātes principu.     Lisabonas  līgums  paredz  lielāku  nacionālo  parlamentu  iesaisti  likumdošanas  procesā.  Tikko  Eiropas Komisija būs nākusi klajā ar jaunu likumdošanas iniciatīvu, tā tiks nosūtīta apspriešanai  nacionālajiem  parlamentiem.  Parlamentiem  būs  iespēja  noraidīt  likumdošanas  priekšlikumu,  8  nedēļu  laikā  sniedzot  pamatotus  atzinumus  par  to,  kāpēc  konkrētais  priekšlikums  nav  pieņemams.     Tāpat  Lisabonas  līgums  ievieš  Eiropas  pilsoņu  iniciatīvu.  Jaunais  līdzdalības  demokrātijas  noteikums paredz, ka viens miljons iedzīvotāju no vairākām dalībvalstīm var uzņemties iniciatīvu  un aicināt Komisiju izstrādāt attiecīgu priekšlikumu par jautājumiem, kuros, pēc viņu domām, ir  vajadzīgs  ES  līmeņa  tiesību  akts.  Kārtību,  kādā  īstenojama  šī  procedūra,  noteiks  atsevišķos  dokumentos.    ES politikas un budžeta īstenošana   Komisija kā ES izpildvaras iestāde ir atbildīga par ES budžeta, Parlamenta un Padomes pieņemtās  politikas un programmu pārvaldīšanu un īstenošanu. Lielāko daļu darba veic un izdevumus sedz  valsts un vietējās varas iestādes, bet Komisija ir atbildīga par to pārraudzīšanu.    Komisija  vada  daudzas  ES  programmas  –  sākot  ar  “Interreg”  programmu  Eiropas  teritorijas  harmoniskas  un  līdzsvarotas  attīstības  veicināšanai,  līdz  ES  rīcības  programmai  mūžizglītības  jomā, kas ir vienīgā tik plaša sadarbības programma, kas ietver visus izglītības veidus un līmeņus  un kurā Latvijas iedzīvotāji var iesaistīties jebkurā mūža posmā.      Komisija  pārvalda  budžetu,  un  šo  procesu,  savukārt  uzrauga  Revīzijas  palāta.  Abas  iestādes  darbojas  ar  mērķi  nodrošināt  labu  finanšu  pārvaldību.  Tikai  tad,  ja  Eiropas  Parlaments  ir  apmierināts ar Revīzijas palātas gada pārskatu, tas apliecina budžeta izpildi.    Eiropas tiesību aktu īstenošana   Komisija  darbojas  kā  “līgumu  sargs”.  Tas  nozīmē,  ka  Komisija  kopā  ar  Eiropas  Kopienu  tiesu  ir  atbildīga par to, lai ES tiesību akti tiktu pienācīgi piemēroti visās dalībvalstīs. Ja tā konstatē, ka  kāda ES dalībvalsts nepiemēro kādu ES tiesību aktu un tādējādi nepilda savas tiesiskās saistības,  Komisija veic pasākumus, lai šo situāciju labotu.     Vispirms  tā  uzsāk  procesu,  ko  sauc  par  pārkāpuma  izmeklēšanas  procedūru.  Tas  nozīmē,  ka  valdībai tiek nosūtīta oficiāla vēstule, kurā norādīts, kāpēc Komisija uzskata, ka šī valsts pārkāpj  ES tiesību aktu, tāpat šajā vēstulē tiek noteikt termiņš, līdz kuram valdībai ir jānosūta Komisijai  sīki izstrādāta atbilde.    

Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv 

15

 

"Mēs Eiropā" 

Ja  šī  procedūra  nespēj  atrisināt  radušos  situāciju,  Komisijai  ir  jāvēršas  Eiropas  Kopienu  tiesā,  kurai ir tiesības uzlikt sodu. Tiesas lēmumi ir saistoši visām dalībvalstīm un ES iestādēm.    ES pārstāvēšana starptautiskajā arēnā   Eiropas  Komisija  ir  ES  nostājas  paudēja  starptautiskajā  arēnā.  Tā  dod  iespēju  27  dalībvalstīm  “runāt  vienā  balsī”  starptautiskos  forumos,  piemēram,  Pasaules  Tirdzniecības  organizācijā.  Komisija  veic  sarunas  ES  vārdā  par  starptautisku  nolīgumu  slēgšanu.  Piemērs  šādai  darbībai  ir  Kotonū  nolīgums,  kurā  izstrādāti  nosacījumi  nozīmīgām  palīdzības  un  tirdzniecības  partnerattiecībām starp ES un Āfrikas, Karību salu un Klusā okeāna valstīm.     Sastāvs   Līdz  ar  Bulgārijas  un  Rumānijas  iestāšanos  Eiropas  Savienībā  2007.  gada  1.  janvārī,  Eiropas  Komisijā darbojas 27 komisāri, kurus izvirzījušas dalībvalstis un apstiprinājis Parlaments. Saskaņā  ar  Lisabonas  līgumu  no  2014.  gada  Eiropas  Komisijas  sastāvs  tiks  samazināts  līdz  2/3  no  dalībvalstu  skaita.  Komisārus  izraudzīs  uz  pieciem  gadiem,  piemērojot  dalībvalstu  līdzvērtīgas  rotācijas sistēmu. Katrus 2 no 3 Eiropas Komisijas sasaukuma termiņiem Latvijai ir jābūt savam  komisāram.     Eiropas  Komisijas  komisārus  izvirza  dalībvalstis,  bet  tie  savā  darbībā  ir  pilnīgi  neatkarīgi  un  darbojas kopējās – Eiropas – interesēs. Pirms darba uzsākšanas Komisijā daudzi no komisāriem ir  bijuši dalībvalstu vai Eiropas Parlamenta deputāti, ministri vai vecākās amatpersonas. Tādējādi  Komisijas locekļiem ir vērā ņemama pieredze, ko viņi veiksmīgi izmanto, strādājot Komisijā.    Oficiālā  komisāru  iecelšanas  procedūra  ir  šāda:  Eiropadome  vispirms  izvirza  kandidātu  Eiropas  Komisijas  prezidenta  amatam.  To  apstiprina  Eiropas  Parlaments.  Pēc  tam,  konsultējoties  ar  prezidentu, dalībvalstis izvirza katra pa vienam komisāra amata kandidātam. Eiropas Parlamentā  notiek  komisāru  noklausīšanās  procedūra,  kuras  laikā  komisāra  amata  kandidātam  tiek  uzdoti  dažādi  jautājumi.  Katra  komiteja,  kura  uzklausījusi  komisāra  amata  kandidātus,  sniedz  savu  viedokli par katru kandidātu. Eiropas Parlaments balso par visu Eiropas Komisiju kopumā, nevis  par  katru  kandidātu  atsevišķi.  Kad  saņemts  apstiprinošs  Eiropas  Parlamenta  balsojums,  jaunā  Komisija uzskatāma par apstiprinātu. Komisija tiek apstiprināta uz pieciem gadiem, kas ir tikpat  ilgs pilnvaru laiks kā Eiropas Parlamentam.    Lisabonas līgums paredz izmaiņas Komisijas priekšsēdētāja izvirzīšanā. Eiropas Parlamentam tiks  piešķirtas  tiesības  tieši  ievēlēt  Eiropas  Komisijas  prezidentu,  tādejādi  paplašinot  Eiropas  Parlamenta funkcijas.    Pirmais  komisārs  no  Latvijas  ir  Andris  Piebalgs,  kurš  pārvalda  Eiropas  enerģētikas  nozari.  Laikā  no 2004. gada maija līdz novembrim jaunās dalībvalstis Eiropas Komisijas darbā piedalījās ar tā  sauktajiem “ēnu komisāriem”, kuriem pašiem nebija iedalīta sava atbildības joma, bet viņi aktīvi  piedalījās  kāda  komisāra  darbības  vērošanā,  tādējādi  iepazīstoties  ar  Komisijas  darbu.  No  Latvijas kā “ēnu komisāre” lauksaimniecības jomā darbojās Sandra Kalniete.   

Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv 

16

 

"Mēs Eiropā" 

Eiropas Komisijas ierēdņi strādā specializētos departamentos (ģenerāldirektorātos) un dažādos  citos dienestos. Likumdošanas procesā īpaši svarīgs ir ģenerālsekretariāts, kas pārrauga lēmumu  pieņemšanas procesu Komisijā un sadarbojas ar citām institūcijām. Komisijai ir pārstāvniecības  visās ES dalībvalstīs un delegācijas daudzās citās valstīs, ar kurām ES ir ciešas attiecības.    Kā komisāri darbojas?  Komisāri  piedalās  iknedēļas  sanāksmēs,  kurās  viņi  pārrunā  ES  politiku  un  apstiprina  likumdošanas  priekšlikumus  un  politiskus  dokumentus.  Katrs  komisārs  ir  atbildīgs  par  atsevišķām specifiskām jomām, kā arī par attiecīgo ģenerāldirektorātu darbību. Tomēr Eiropas  Komisija vienmēr darbojas kā vienota iestāde. Tas nozīmē, ka tā var pieņemt lēmumus tikai ar  balsu vairākumu. No katra komisāra tiek gaidīts bezierunu atbalsts Komisijas politikai.    Demokrātiska uzraudzība  Eiropas Komisija ir pakļauta Eiropas Parlamenta kontrolei. Jaunā Eiropas Komisija var sākt darbu  tikai  tad,  kad  to  apstiprina  Eiropas  Parlaments.  Kopš  Amsterdamas  līguma  stāšanās  spēkā  Parlamentam  jāapstiprina  Komisijas  prezidenta  iecelšana.  Ja  Eiropas  Parlaments  izsaka  neuzticību, jāatkāpjas visai Eiropas Komisijai.    

Eiropas Parlaments: no konsultācijām līdz kopīgam lēmumam  
  Eiropas  Parlamenta  pirmsākumi  meklējami  pagājušā  gadsimta  piecdesmitajos  gados  un  ES  dibināšanas  līgumos.  Kopš  1979.  gada  Eiropas  Parlamenta  deputātus  tiešās  vēlēšanās  ievēl  ES  pilsoņi.  Parlamenta  vēlēšanas  notiek  reizi  piecos  gados,  un  balsot  var  katrs  ES  pilsonis,  kas  ir  reģistrēts vēlētājs. Tādējādi Parlaments atspoguļo ES pilsoņu demokrātisko gribu un pārstāv viņu  intereses sarunās ar citām ES iestādēm.    Parlamenta  pilnvaras  līdz  ar  Eiropas  integrācijas  procesa  attīstību  ir  pakāpeniski  palielinājušās.  Eiropas Parlamentam ir ievērojama loma lēmumu pieņemšanā, tā apstiprinājums nepieciešams  daudzās jomās.     Loma un pienākumi  Eiropas Parlaments ir tieši iesaistīts likumdošanas procesā un daudzās jomās pieņem lēmumus  kopā ar ES Padomi. Eiropas Parlamentam ir lielas pilnvaras attiecībā uz ES budžetu. Parlaments  dod  apstiprinājumu  starptautisku  līgumu  parakstīšanai,  un  tam  ir  izšķirošā  loma  Eiropas  Komisijas  apstiprināšanā.  Eiropas  Parlaments  kontrolē  Eiropas  Komisijas  darbu.  Deputāti  var  uzdot Eiropas Komisijai un ES Padomei jautājumus gan rakstiskā, gan mutiskā veidā, piemēram,  debašu  laikā  plenārsēdēs  un  parlamenta  komiteju  sanāksmēs.  Eiropas  Parlaments  nav  tiesīgs  izvirzīt  pats  savus  likumdošanas  priekšlikumus,  jo  iniciatīvas  tiesības  ir  tikai  Eiropas  Komisijai.  Tomēr  Eiropas  Parlaments  var  lūgt  Eiropas  Komisiju  izvirzīt  dažus  likumdošanas  priekšlikumus  izskatīšanai.    Parlamentam ir trīs galvenie uzdevumi: 

Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv 

17

 

"Mēs Eiropā" 

‐  tiesību  aktu  pieņemšanas  pilnvaras.  Šo  darbu  Eiropas  Parlaments  veic  kopā  ar  ES  Padomi.  Fakts,  ka  Eiropas  Parlaments  ir  tieši  ievēlēta  institūcija,  palīdz  nodrošināt  Eiropas  tiesību  aktu  demokrātisko likumību;  ‐  demokrātiska  uzraudzība  pār  visām  ES  iestādēm,  it  īpaši  Eiropas  Komisiju.  Eiropas  Parlamentam ir tiesības apstiprināt vai noraidīt amatam izvirzītos komisārus un tiesības kritizēt  Eiropas Komisiju kopumā;  ‐ budžeta kontrole. Eiropas Parlaments kopā ar ES Padomi uzrauga ES budžetu un tādējādi var  ietekmēt  ES  izdevumus.  Procedūras  beigās  Eiropas  Parlaments  pieņem  vai  noraida  budžetu  pilnībā.    Tiesību aktu pieņemšanas pilnvaras  Eiropas Parlaments kopā ar ES Padomi, kā arī ES Padome un Komisija pieņem regulas, direktīvas  un  lēmumus,  kā  arī  sniedz  ieteikumus  un  atzinumus.  Regulas  uzliek  saistības  un  ir  tieši  piemērojamas  visās  dalībvalstīs.  Direktīvas  uzliek  saistības  tām  dalībvalstīm,  kurām  tās  ir  adresētas. Tās nosaka vēlamo rezultātu, bet ļauj valstu varas iestādēm noteikt to sasniegšanas  formas  un  metodes.  Lēmumi  ir  saistoši  adresātiem.  Ieteikumi  un  atzinumi  nav  saistoši  –  tie  ir  tikai rekomendējoša rakstura.    ES tiesību aktu pieņemšanas procedūru nosaka joma, kurā tas tiek pieņemts. Daudzās jomās ES  Padome nav tiesīga pieņemt lēmumus bez Parlamenta atbalsta. Visbiežāk izmantotā procedūra  ES tiesību aktu pieņemšanā ir koplēmums (sk. sadaļu “Lēmumu pieņemšana Eiropas Savienībā”).  Tas nostāda Eiropas Parlamentu un ES Padomi līdztiesīgās pozīcijās, un tiesību akti, kas pieņemti  ar šo procedūru, ir ES Padomes un Eiropas Parlamenta kopīgi tiesību akti. Ar Lisabonas līguma  stāšanos  spēkā  koplēmums  būs  standarta  likumdošanas  procedūra,  tādejādi  iesaistot  Eiropas  Parlamentu lielākajā daļā likumdošanas aktu sagatavošanas procesa daļā.     Par  virkni  citu  priekšlikumu  ar  Parlamentu  ir  jāapspriežas,  un  tā  piekrišana  ir  vajadzīga  atsevišķiem nozīmīgiem politiskiem un institucionāliem lēmumiem. Parlaments arī dod ierosmi  jaunu  tiesību  aktu  pieņemšanai,  izskatot  Komisijas  gada  darbības  programmu,  izvērtējot,  kādi  jauni tiesību akti būtu vajadzīgi, un aicinot Komisiju iesniegt priekšlikumus.    Demokrātiskā uzraudzība  Parlaments  veic  demokrātisko  uzraudzību  pār  visām  ES  iestādēm.  Tas  notiek  vairākos  veidos.  Kad  jāieceļ  jauna  Eiropas  Komisija,  Parlaments  intervē  visus  tās  potenciālos  locekļus  un  Komisijas priekšsēdētāju (kurus izvirza dalībvalstis). Šīs personas nevar tikt ieceltas bez Eiropas  Parlamenta  piekrišanas.  2004.  gadā  Eiropas  Parlaments  pierādīja  savu  varu,  kad  bija  ar  mieru  noraidīt  jaunā  Eiropas  Komisijas  prezidenta  Žozē  Manuela  Barrozu  sastādīto  Komisiju,  tāpēc  Ž.M.Barrozu  lūdza  atcelt  balsojumu  Eiropas  Parlamentā.  Saskaņā  ar  Eiropas  Parlamenta  komiteju sniegtajiem atzinumiem daži komisāra amata kandidāti tika nomainīti. Pēc tam Eiropas  Parlaments atbalstīja Eiropas Komisiju un tā, lai arī ar pāris nedēļu kavēšanos, uzsāka savu darbu  2004. gada novembra beigās.    Eiropas Komisija ir politiski atbildīga Parlamenta priekšā, kas tai var izteikt neuzticību, pieprasot  Komisijas atkāpšanos pilnā sastāvā. 1999. gada martā pirmo reizi ES vēsturē Eiropas Parlaments 
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  18

 

"Mēs Eiropā" 

izteica  neuzticību  Eiropas  Komisijai,  jo  tika  atklāta  korupcija  un  pārkāpumi  finanšu  vadībā.  Eiropas Komisija atkāpās.    Parlaments  arī  veic  kontroli,  regulāri  izskatot  Eiropas  Komisijas  iesniegtos  ziņojumus  (pārskata  ziņojums, ziņojums par budžeta izpildi, Kopienas tiesību aktu piemērošana utt.). Bez tam Eiropas  Parlamenta locekļi regulāri uzdod Komisijai rakstiskus un mutiskus jautājumus. Eiropas Komisijas  locekļi  piedalās  Parlamenta  plenārsēdēs  un  parlamenta  komiteju  sanāksmēs,  uzturot  nepārtrauktu dialogu starp abām iestādēm.    Parlaments uzrauga arī ES Padomes darbu: Eiropas Parlamenta locekļi regulāri uzdod Padomei  rakstiskus  un  mutiskus  jautājumus,  plenārsēdēs  un  svarīgās  debatēs  piedalās  arī  ES  Padomes  priekšsēdētājs  –  prezidējošās  valsts  premjers.  Eiropas  Parlaments  cieši  sadarbojas  ar  Padomi  noteiktās jomās: kopējā ārējā un drošības politika, tiesu iestāžu sadarbība, kā arī dažos kopīgu  interešu  jautājumos,  piemēram,  attiecībā  uz  politiskā  patvēruma  piešķiršanu  un  imigrācijas  politiku,  kā  arī  pasākumiem  narkotiku  lietošanas,  krāpšanas  un  starptautiskās  noziedzības  apkarošanai. ES Padomes prezidentūra informē Parlamentu par visiem šiem jautājumiem.    Eiropas  Parlaments  var  veikt  demokrātisko  kontroli,  pārbaudot  pilsoņu  iesniegumus  un  pēc  pieprasījuma  izveidojot  pagaidu  izmeklēšanas  komitejas.  Visbeidzot,  Parlaments  dod  savu  ieguldījumu katrā ES galotņu sanāksmē (Eiropadomes sanāksmē). Katra samita atklāšanā Eiropas  Parlamenta  priekšsēdētājs  tiek  aicināts  izteikt  viņa  vadītās,  pilsoņu  tieši  ievēlētās  pārstāvniecības  uzskatus  un  bažas  par  svarīgiem  jautājumiem  un  Eiropadomes  darba  kārtības  tematiem.    Budžeta kontrole   ES gada budžetu kopīgi izstrādā Eiropas Parlaments un ES Padome. Parlaments budžetu izskata  divos  lasījumos  pēc  kārtas.  Tas  nav  apstiprināts,  pirms  to  nav  parakstījis  Parlamenta  priekšsēdētājs. ES budžetā ir gan “obligātie”, gan “neobligātie” izdevumi. Ja izdevumi nav tiesiski  obligāti  (“neobligātie”  izdevumi),  Eiropas  Parlamentam  ir  ievērojamas  pilnvaras  finansējuma  piešķiršanā,  piemēram,  strukturālajiem  fondiem  vai  pētniecībai  un  attīstībai.  Iespēju  robežās  Parlaments  var  vai  nu  palielināt  šos  izdevumus,  vai  arī  veikt  izmaiņas  finansējuma  sadalē.  Attiecībā  uz  “obligātajiem”  izdevumiem  Eiropas  Parlaments  var  izteikt  priekšlikumus  labojumiem,  tomēr  pēdējais  vārds  ir  ES  Padomei.  Īpaši  tas  attiecas  uz  budžeta  sadali  lauksaimniecībai. Ja ir svarīgi iemesli, Eiropas Parlaments var noraidīt visu budžeta projektu un  pieprasīt jauna projekta izstrādi.    Eiropas  Parlamenta  Budžeta  kontroles  komiteja  uzrauga  budžeta  izlietojumu,  un  Parlaments  katru gadu lemj, vai apstiprināt Eiropas Komisijas budžeta pārvaldīšanu iepriekšējā finanšu gadā.  Šis apstiprināšanas process tiek dēvēts par budžeta izpildes apliecināšanu.    Eiropas Parlamenta vēlēšanas  Eiropas  Parlamenta  deputātus  ievēl  ES  dalībvalstu  pilsoņi  tiešās  vēlēšanās  reizi  piecos  gados.  Taču  tā  nav  bijis  vienmēr.  Līdz  pat  1979.  gadam  Eiropas  Parlamenta  deputāti  bija  nacionālo 

Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv 

19

 

"Mēs Eiropā" 

parlamentu  deputāti,  ko  tie  izvirzīja  darbam  Eiropas  Parlamentā.  Eiropas  Parlamenta  vēlēšanu  sistēmas dalībvalstīs atšķiras.     Latvijā  pirmās  Eiropas  Parlamenta  vēlēšanas  notika  2004.  gada  12.  jūnijā.  No  Latvijas  Eiropas  Parlamentā tika ievēlēti deviņi deputāti – Georgs Andrejevs, Valdis Dombrovskis, Guntars Krasts,  Ģirts  Valdis  Kristovskis,  Aldis  Kušķis,  Rihards  Pīks,  Inese  Vaidere,  Roberts  Zīle  un  Tatjana  Ždanoka. Nākamās Eiropas Parlamenta vēlēšanas norisināsies 2009. gada jūnijā.     Eiropas Parlamenta sastāvs   Līdz  ar  katru  paplašināšanos  mainās  arī  Eiropas  Parlamenta  deputātu  skaits.  Pēc  pēdējās  paplašināšanās  Eiropas  Parlamentā  ir  785  deputāti  no  27  dalībvalstīm.  Eiropas  Parlamenta  deputātu skaits, ko ievēl katra dalībvalsts, ir atkarīgs no valsts lieluma.    Ar Lisabonas līgumu tiks mainīts Eiropas Parlamenta sastāvs – to veidos 750 deputāti un Eiropas  Parlamenta priekšsēdētājs. Dalībvalstu pārstāvība nedrīkstēs būt mazāka par 6 un lielāka par 96  deputātu  vietām.  Pēc  līguma  stāšanās  spēkā  Latvijas  pārstāvēto  deputātu  skaits  paliks  nemainīgs.  Parlamenta  deputāti  strādā  politiskajās  grupās,  kurās  apvienojas  dažādu  valstu  deputāti atkarībā no savas politiskās piederības. Parlamentu vada birojs, ko veido Prezidents un  14 viceprezidenti.    Vietu sadalījums Eiropas Parlamentā pa valstīm    Valsts  No brīža, kad tika  Ungārija  24  uzņemta Bulgārija un  Zviedrija  19  Rumānija, līdz 2009.  Bulgārija  18  gadam   Austrija  18  Vācija  99  Slovākija  14  Francija  78  Dānija  14  Itālija  78  Somija  14  Lielbritānija  78  Īrija  13  Spānija  54   Lietuva  13  Polija  54   Latvija  9  Rumānija  35   Slovēnija  7  Nīderlande  27   Igaunija  6  Portugāle  24   Kipra  6  Beļģija  24   Luksemburga  6  Grieķija  24   Malta  5  Čehija  24   Kopā:  785     *  Pēc  Rumānijas  un  Bulgārijas  uzņemšanas  Eiropas  Parlamenta  vēlēšanas  notika  tikai  šajās  valstīs. No pārējām valstīm deputāti ir tie paši, kas ievēlēti 2004. gada vēlēšanās.    Kā Eiropas Parlaments darbojas? 
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  20

 

"Mēs Eiropā" 

Parlamentārā gada laikā Eiropas Parlaments reizi mēnesī Strasbūrā (Francijā) rīko nedēļu garas  plenārsēdes.  Plenārsēdēs  notiek  publiskas  debates,  kā  arī  tiek  uzklausīti  viedokļi  un  pieņemti  lēmumi,  balsojot  par  ES  normatīvajiem  aktiem.  Papildu  plenārsēdes,  sauktas  arī  par  mini‐ sesijām, tiek organizētas Briselē.    Sagatavošanās darbus Parlamenta plenārsēdēm veic komitejas. Tās bieži tiekas Briselē, lai būtu  vieglāk  uzturēt  kontaktus  ar  Eiropas  Komisiju  un  ES  Padomi.  Komitejas  regulāri  uzklausa  ziņojumus, kurus sagatavo pēc Eiropas Parlamenta deputātu pieprasījuma. Komitejas arī izstrādā  ziņojumus  un  izvirza  savus  ierosinājumus  tiem  Komisijas  priekšlikumiem,  par  kuriem  Eiropas  Parlamentam jāizsaka savs atzinums.    Tiesības iesniegt petīciju  Ikviens iedzīvotājs, kurš pastāvīgi dzīvo kādā no ES dalībvalstīm un uzskata, ka viņa tiesības kādā  ES  darbības  jomā  ir  pārkāptas,  var  iesniegt  petīciju  Eiropas  Parlamentam  sūdzības  vai  lūguma  formā.  Arī  uzņēmumiem,  biedrībām  un  apvienībām  ir  tiesības  iesniegt  petīciju  Eiropas  Parlamentam.    Visām  petīcijām  jāattiecas  uz  ES  darbību,  jābūt  saistītām  ar  ES  līgumiem  un  Kopienu  likumdošanu  vai  jābūt  attiecinātām  uz  kādu  no  ES  institūcijām.  Fiziskas  personas  var  iesniegt  Eiropas Parlamentam petīcijas gan par lietām, kas attiecas uz sabiedrības interesēm (piemēram,  arhitektūras, kultūras vai vides aizsardzības jomā), gan uz personiskajām interesēm (piemēram,  tiesības uz pensiju).    Eiropas  Parlamenta  Petīciju  komiteja  izskata  tai  nodotās  petīcijas  un  izlemj,  vai  tiks  uzsāktas  turpmākās  darbības.  Tad  Petīciju  komiteja  var  vērsties  pie  Eiropas  Komisijas,  lai  tā  rīkotos  kā  “līgumu sargs”. Eiropas Komisija var uzstāties tiesā pret jebkuras dalībvalsts varas iestādēm, ja  Petīciju komiteja un Eiropas Komisija ir konstatējušas Kopienu tiesību pārkāpumu.   

Eiropas Kopienu tiesa: likumu balsts 
  Eiropas Kopienu tiesa (EKT) nodrošina, lai Kopienas tiesības dažādās dalībvalstīs netiktu atšķirīgi  interpretētas  un  piemērotas,  kā  arī  lai  dalībvalstis  un  ES  institūcijas  pildītu  pienākumus,  kas  noteikti līgumos.    ES radītā īpašā tiesību sistēma tiek piemērota tikai Eiropas Kopienā, kas ir pirmā un svarīgākā no  trim tā sauktajiem ES “pīlāriem”. Tādēļ to dēvē par “Kopienas tiesībām”, nevis ES tiesībām. Ar  Lisabonas līgumu tiek likvidēta pīlāru sistēma, tajā skaitā arī jēdziens „Eiropas Kopiena”. Līdz ar  to  „kopienas  tiesības”  tiks  pārdēvētas  par  ES  tiesībām,  savukārt  Eiropas  Kopienu  tiesa  par  Eiropas Savienības tiesu. Svarīgi ir atzīmēt arī to, ka Lisabonas līgumam pievienotā deklarācija,  nosaka ES tiesību pārākumu pār nacionālajām tiesībām, pamatojoties uz Eiropas Kopienu tiesas  praksi.     Loma un pienākumi 
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  21

 

"Mēs Eiropā" 

EKT  pienākums  ir  uzklausīt  visus  strīdīgos  jautājumus,  kuros  var  būt  iesaistītas  dalībvalstis,  ES  institūcijas,  uzņēmumi  vai  indivīdi.  Tiesai  jāizlemj,  vai  kāda  dalībvalsts  nav  pārkāpusi  saistības,  kas  noteiktas  līgumos,  vai  kāda  institūcija  nav  pārsniegusi  savu  pilnvaru  robežas  vai  arī  nav  pildījusi  savus  uzdevumus.  EKT  jākontrolē,  vai  Kopienas  tiesības  tiek  vienādi  interpretētas  un  piemērotas  dalībvalstu  varas  iestādēs  un  tiesās.  Veicot  savus  pienākumus,  EKT  pilda  vairākus  uzdevumus,  ko  dalībvalstīs  pildītu  dažādas  tiesas,  piemēram,  konstitucionālās  tiesas,  administratīvās tiesas un vispārējās jurisdikcijas tiesas.    Sastāvs  EKT  sastāv  no  divdesmit  septiņiem  tiesnešiem  un  astoņiem  ģenerāladvokātiem.  Pēc  Tiesas  lūguma ES Padome ar vienprātīgu lēmumu var palielināt ģenerāladvokātu skaitu. Tiesnešus un  ģenerāladvokātus  uz  sešiem  gadiem,  savstarpēji  vienojoties,  amatā  ieceļ  dalībvalstu  valdības.  Tiesnešus  un  ģenerāladvokātus  izraugās  no  juristu  vidus,  kuru  neatkarība  nav  apšaubāma  un  kuri atbilst prasībām, kādas dalībvalstis parasti izvirza tiesnešu augstākajiem amatiem, vai kuru  kompetence  ir  vispāratzīta.  Tiesas  tiesneši  uz  trim  gadiem  no  sava  vidus  ievēl  Tiesas  priekšsēdētāju, kura darbības termiņu var atjaunot. Tiesas priekšsēdētājs vada Tiesas darbu un ir  priekšsēdētājs  tiesas  sēdēs  un  apspriedēs  ar  sastāvu.  Ģenerāladvokāti  palīdz  EKT  veikt  tās  uzdevumus.  Viņi,  ievērojot  pilnīgu  objektivitāti  un  neatkarību,  atklātā  tiesas  sēdē  izsaka  pamatotus secinājumus par lietu, ja vien Tiesa nelemj citādi gadījumos, kad lieta nav saistīta ar  jaunu tiesību jautājumu. Pašlaik no Latvijas par EKT tiesnesi ir apstiprināts Egils Levits.    Lai paātrinātu Tiesas procesu, 1989. gadā pie EKT tika izveidota Pirmās instances tiesa. Tā izskata  lietas,  ko  uzņēmumi  vai  indivīdi  ierosinājuši  pret  Kopienas  institūcijām,  piemēram,  kompensācijas  pieprasījumus  par  zaudējumiem  vai  bojājumiem,  ko  radījušas  Kopienas  institūcijas,  Eiropas  Komisijas  lēmumu  apstrīdējumus,  piemērojot  noteikumus  par  godīgu  konkurenci vai antidempinga nodokļiem, kā arī lietas, ko izvirza ES institūciju darbinieki pret ES  institūcijām kā darba devējiem. Pirmās instances tiesas lēmumi tiek pakļauti apelācijai EKT, tikai  pamatojoties  uz  likumu.  Pirmās  instances  tiesas  sastāvā  ir  27  tiesneši,  kurus,  tāpat  kā  EKT  tiesnešus,  ieceļ  amatā  dalībvalstu  valdības  uz  sešiem  gadiem.  Tiesnešu  darbības  laiku  var  pagarināt. Pašlaik no Latvijas Pirmās instances tiesā par tiesnesi ir apstiprināta Ingrīda Labucka.  Saskaņā ar izlozi viņa amata pienākumus pildīja laikā no 2004. gada 1. maija līdz 2007. gada 31.  augustam. 2007. gadā Ingrīda Labucka tika apstiprināta darbam uz nākamo sešu gadu pilnvaru  termiņu.    

Eiropas Savienības Revīzijas palāta: cīņa pret naudas izšķērdēšanu 
  Eiropas Revīzijas palāta pārstāv ES nodokļu maksātāju intereses un ir ES “finanšu sirdsapziņa”.  Dažkārt Revīzijas palātu sauc arī par Auditoru tiesu. Revīzijas palāta pārbauda, vai ES godīgi un  ekonomiski izlieto tai piešķirto naudu.    Finanšu uzraudzītāja  Eiropas Revīzijas palāta rūpīgi pārbauda katru eiro, ko saņem vai iztērē ES, neatkarīgi no tā, vai  nauda tiek izlietota atpalikušiem ES reģioniem vai ES apmācību programmām. Revīzijas palātas 
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  22

 

"Mēs Eiropā" 

darbība aptver ne tikai ES institūcijas, bet arī nacionālās, reģionālās un vietējās aģentūras, kas  izmanto  ES  naudu,  piemēram,  strukturālo  fondu  līdzekļus  vai  ES  subsīdijas.  Tām  ir  jāsniedz  Revīzijas palātai pilnīgi visa pieprasītā informācija vai dokumenti.    Revīzijas  palāta  pārbauda,  vai  ES  ienākumi  ir  izmantoti  likumīgi,  ekonomiski  un  paredzētajiem  nolūkiem. Ja nepieciešams, Revīzijas palāta var veikt pārbaudes bez iepriekšēja brīdinājuma gan  ES institūcijās, gan dalībvalstīs, gan citās valstīs, kas saņēmušas ES finansiālo palīdzību.     Ja  Revīzijas  palāta  atklāj  kļūdas  un  neprecizitātes  vai  arī  tai  ir  aizdomas  par  krāpšanu,  tiek  informētas  attiecīgās  institūcijas,  kas  var  īstenot  nepieciešamos  pasākumus.  Eiropas  Revīzijas  palāta pievērš īpašu uzmanību sistēmu un procedūru vājajām vietām.     Sastāvs  Revīzijas palātā darbojas viens loceklis no katras ES dalībvalsts, kuru pēc apspriešanās ar Eiropas  Parlamentu amatā ieceļ ES Padome uz sešu gadu termiņu, ko var pagarināt. No Latvijas Revīzijas  palātā darbojas Igors Ludboržs.    Revīzijas palāta ir pilnīgi neatkarīga institūcija. Tās locekļiem nav atļauts iesaistīties jebkāda cita  veida profesionālajās attiecībās viņu darbības laikā. Revīzijas palāta atrodas Luksemburgā.   

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja: sociālo partneru iesaistīšana 
  Eiropas  Ekonomikas  un  sociālo  lietu  komitejā  ir  pārstāvētas  svarīgākās  ES  interešu  grupas  –  darba  devēji,  arodbiedrības,  patērētāji  un  citas  interešu  grupas  vai  nevalstiskās  organizācijas.  Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pilda padomdevēja funkcijas, un tai jāizsaka viedoklis par  Eiropas Komisijas izteiktajiem priekšlikumiem.    Ar ko nodarbojas?  ES likumdošanas procesā Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pārstāv dažādu ekonomisko un  sociālo  grupu  intereses.  Tā  sniedz  padomus  ES  Padomei  un  Eiropas  Komisijai,  nosakot  politiku  kādā  konkrētā  ES  jomā.  Tādējādi  Ekonomikas  un  sociālo  lietu  komitejai  ir  liela  ietekme  ES  lēmumu pieņemšanas procesā.    Daudzās  politikas  jomās  Eiropas  Komisijai  un  ES  Padomei,  pirms  tās  pieņem  tiesību  aktus,  ir  jākonsultējas  ar  Ekonomikas  un  sociālo  lietu  komiteju.  Dažos  gadījumos  ES  institūcijas,  ja  ir  nepieciešams,  var  lūgt  Ekonomikas  un  sociālo  lietu  komitejai  izteikt  savu  viedokli.  Ekonomikas  un sociālo lietu komiteja var arī izteikt savu viedokli par atsevišķiem ES darbības aspektiem bez  iepriekšējas saskaņošanas.    Kas strādā?  Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumi tiek gatavoti sešās nodaļās. Atsevišķu jautājumu  sagatavošanai nodaļas ieceļ ziņotāju. Nodaļas var veidot arī apakškomitejas.    
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  23

 

"Mēs Eiropā" 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejā ir pārstāvētas dažādas ekonomiskās un sociālās grupas, kas  aptver  darba  devējus  un  darba  ņēmējus  (sociālos  partnerus),  lauksaimniecības,  transporta,  tirdzniecības, mazo un vidējo uzņēmumu, brīvo profesiju, apdrošināšanas grupu un kooperatīvu  pārstāvjus, patērētājus un vides aizstāvjus. Šīs grupas sadalās trīs apakšgrupās: darba devēji (1.  grupa), darba ņēmēji (2. grupa) un citas interešu grupas (3. grupa).    Komitejas locekļus ar vienprātīgu lēmumu uz četriem gadiem ieceļ ES Padome. Pēc Bulgārijas un  Rumānijas uzņemšanas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā ir 344 locekļi.      Valsts  Pārstāvju skaits  Bulgārija  12  saskaņā ar Nicas  Austrija  12  līgumu  Slovākija  9  Vācija  24  Dānija  9  Francija  24  Somija  9  Itālija  24  Īrija  9  Apvienotā Karaliste  24  Lietuva  9  Spānija  21  Latvija  7  Polija  21  Slovēnija  7  Rumānija  15  Igaunija  7  Nīderlande  12  Kipra  6  Grieķija  12  Luksemburga  6  Portugāle  12  Malta  5  Beļģija  12  Kopā  344  Ungārija  12  Čehija  12  Zviedrija  12   

Reģionu komiteja: reģionu viedoklis 
  Daudzi lēmumi, kas pieņemti ES, tiek īstenoti ES reģionos. Reģioni var ietekmēt ES likumdošanu,  jo to intereses un uzskatus pārstāv Reģionu komiteja. Tai ir divi uzdevumi: pārstāvēt reģionu un  to iedzīvotāju intereses un pārbaudīt, vai informācija par ES politiku tiek nodota reģioniem.    Loma un pienākumi  Reģionu komiteja pārstāv vietējo un reģionālo iestāžu intereses ES likumdošanas procesā. Tai ir  padomdevējiestādes statuss. Ja kāds ES lēmums ietekmē reģionu intereses, Eiropas Komisijai vai  ES Padomei šajos jautājumos ir jākonsultējas ar Reģionu komiteju. Reģionu komiteja var arī pati  izteikt savu viedokli ES politikas jautājumos, kas skar vietējo un reģionālo pašvaldību intereses.     Reģionu  komitejas  ietekme  būtiski  pieauga  līdz  ar  Amsterdamas  līguma  stāšanos  spēkā.  Svarīgākais komitejas uzdevums ir koncentrēties uz ES politikas reģionālajiem aspektiem. 
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  24

 

"Mēs Eiropā" 

  Sastāvs  Pēc  Rumānijas  un  Bulgārijas  uzņemšanas  Reģionu  komitejā  darbojas  344  locekļi.  Reģionu  komitejas  locekļus  apstiprina  dalībvalstu  valdības  un  ieceļ  ES  Padome  uz  četriem  gadiem,  kas  pārstāv  ES  reģionālo  un  vietējo  iestāžu  intereses.  Reģionu  komitejas  locekļi  bieži  vien  ir  pašvaldību vadītāji. Pārstāvju skaits Reģionu komitejā no katras valsts ir tāds pats kā Ekonomikas  un sociālo lietu komitejā. Komitejas darbs notiek sešās komisijās.   

Eiropas Centrālā banka 
  Eiropas Centrālā banka (ECB) tika izveidota 1998. gadā saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienību,  un tā atrodas Frankfurtē (Vācijā). Tās uzdevums ir eiro, ES vienotās valūtas, pārvaldība. ECB ir arī  atbildīga par ES ekonomikas izveidi un īstenošanu.    Lai  veiktu  savus  pienākumus,  ECB  sadarbojas  ar  Eiropas  Centrālo  Banku  sistēmu  (ECBS),  kas  aptver visas 27 ES dalībvalstis. Tomēr tikai 15 no šīm valstīm ir ieviesušas eiro. 15 valstis kopā  veido “eirozonu“, un to centrālās bankas kopā ar Eiropas Centrālo banku veido “eirosistēmu“.    Cieši  sadarbojoties  ar  valsts  centrālajām  bankām,  ECB  sagatavo  un  īsteno  lēmumus,  kurus  pieņēmušas  eirosistēmas  lēmumu  pieņemšanas  struktūras  –  ECB  Padome,  Valde  un  Ģenerālpadome.  No  2003.  gada  novembra  ECB  prezidenta  pienākumus  pilda  francūzis  Žans  Klods Trišē.   

Eiropas ombuds 
  Kopš 1995. gada Eiropas Parlamentam ir ombuds jeb tiesībsargs. Eiropas ombudu ievēl Eiropas  Parlaments  uz  savu  pilnvaru  laiku.  Ombuda  pakalpojumi  var  tikt  izmantoti,  ja  ES  pastāvīgais  iedzīvotājs  uzskata,  ka  kāda  ES  institūcija  ir  aizskārusi  viņa  tiesības.  Ja  tiek  secināts,  ka  ES  institūcijas  nav  rīkojušās  pareizi,  attiecīgajai  iestādei  ir  jāatbild  uz  sūdzību  trīs  mēnešu  laikā.  Atkarībā  no  tā,  kāda  atbilde  tiek  sniegta,  ombuds  sagatavo  ziņojumu,  ko  iesniegt  Eiropas  Parlamentā  un  attiecīgā  institūcijā.  Arī  prasītājs  tiek  informēts  par  lietas  iznākumu.  Sūdzība  jāiesniedz kāda no oficiālajām ES valodām, tai skaitā latviešu. Tajā skaidri jānorāda savi personas  dati, institūcija, pret kuru tiek iesniegta sūdzība, un kāds ir sūdzības pamatojums.    

Aģentūras 
  ES  ir  izveidojusi  aģentūras,  kas  nodrošina  atbalstu  tās  darbībai  atsevišķās  jomās.  Katrai  no  aģentūrām ir savas īpašas funkcijas. Aģentūras atrodas dažādās ES dalībvalstīs.   

Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv 

25

 

"Mēs Eiropā" 

Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie ES dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) –  koordinē operatīvo sadarbību starp dalībvalstīm ārējo robežu pārvaldības jomā. Atrodas Varšavā  (Polijā). http://www.frontex.europa.eu      Eiropas Aizsardzības aģentūra (EDA) – veicina Eiropas aizsardzības un drošības spēju saskaņotību  un  novērš  to  sadrumstalotību,  ieskaitot  bruņojumu  un  aprīkojumu,  pētniecību  un  operācijas.  Atrodas Briselē (Beļģijā). http://www.eda.europa.eu      Eiropas  Aviācijas  drošības  aģentūra  (EASA)  –  nodarbojas  ar  civilās  aviācijas  drošības  un  vides  aizsardzības  jautājumiem.  Sekmē  arī  brīvu  preču,  personu  un  pakalpojumu  kustību.  Atrodas  Ķelnē (Vācijā). http://www.easa.europa.eu     Eiropas  Darba  drošības  un  veselības  aizsardzības  aģentūra  (EU‐OSHA)  –  apkopo,  analizē  un  izplata  informāciju,  kas  veicina  darba  drošības  un  veselības  attīstību  Eiropā.  Aģentūra  ir  trīspusēja organizācija, kas pārstāv valdības, darba devēju un darba ņēmēju asociācijas. Atrodas  Bilbao (Spānijā). http://www.osha.europa.eu     Eiropas  Dzelzceļa  aģentūra  (ERA)  –  nostiprina  dzelzceļu  drošību  un  savienojamību  visā  Eiropā.  Atrodas Valansjēnas pilsētā un Lillē (Francijā). http://www.era.europa.eu     Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts – palīdz Kopienas iestādēm, jo īpaši Eiropas Komisijai, un  dalībvalstu  iestādēm  cīņa  pret  diskrimināciju  dzimu  dēļ,  kā  arī  veicina  dzimumu  līdztiesību.  Atrodas Viļņā (Lietuvā).     Eiropas  Dzīves  un  darba  apstākļu  uzlabošanas  fonds  (EUROFOUND)  –  izstrādā  un  īsteno  idejas  labākiem dzīves un darba apstākļiem ES. Atrodas Dublinā (Īrijā).   http://www.eurofound.europa.eu     Eiropas Globālās satelītu navigācijas sistēmas uzraudzības iestāde (GSA) – nodrošina sabiedrisko  interešu  pārvaldību  saistībā  ar  Eiropas  satelītu  radionavigācijas  programmām  EGNOS  un  GALILEO  un  pilda  valdības  iestādes  funkcijas  GALILEO  programmas  ieviešanā.  Atrodas  Briselē  (Beļģija). http://www.gsa.europa.eu     Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) ‐ veicina izcilību Eiropas inovācijās un palīdz rast  jaunus risinājumus svarīgākajiem uzdevumiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, atjaunojamu  enerģiju  un  nākamās  paaudzes  informācijas  un  saziņas  tehnoloģijām.  Atrodas  Budapeštā  (Ungārijā). http://ec.europa.eu/eit     Eiropas  Izglītības  fonds  (ETF)  –  sniedz  iespēju  30  ES  kaimiņvalstīm  reformēt  profesionālās  izglītības  un  apmācības  sistēmu,  galvenokārt  izmantojot  Eiropas  Kopienas  Phare,  CARDS,  Tacis  un  MEDA  programmas.  Tāpat  ETF  palīdz  Eiropas  Komisijai  īstenot  arī  Tempus  programmu.  Atrodas Turīnā (Itālijā). http://www.etf.europa.eu    

Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv 

26

 

"Mēs Eiropā" 

Eiropas  Jūras  drošības  aģentūra  (EMSA)  –  nodarbojas  ar  jūrniecības  drošības  sistēmu  nodrošināšanu,  lai  samazinātu  iespējas  negadījumiem  uz  ūdens,  jūras  piesārņojumiem  no  kuģiem, kā arī jūrā bojāgājušo cilvēku skaitu. Atrodas Lisabonā (Portugālē).   http://www.emsa.europa.eu     Eiropas  Ķīmisko  vielu  aģentūra  (ECHA)  –  veic  ar  REACH  (ķimikāliju  reģistrēšana,  novērtēšana,  licencēšana  un  ierobežošana)  direktīvu  saistītās  administratīvās  darbības.  Atrodas  Helsinkos  (Somijā). http://ec.europa.eu/echa     „Fusion  for  Energy”  –  Eiropas  kopuzņēmums  ITER  un  kodolsintēzes  enerģijas  attīstības  vajadzībām,  kura  mērķis  ir,  sadarbojoties  ar  Eiropas  rūpniecības  un  pētniecības  organizācijām,  izstrādāt  augsto  tehnoloģiju  komponentes  ITER  kodolsintēzes  projektam.  Atrodas  Barselonā  (Spānijā). http://fusionforenergy.europa.eu     Eiropas  Narkotiku  un  narkomānijas  uzraudzības  centrs  (EMCDAA)  –  nodrošina  objektīvus,  ticamus  un  savstarpēji  salīdzināmus  datus  par  narkotiskajām  vielām,  to  atkarību  un  sekām  Eiropā. Atrodas Lisabonā (Portugālē). http://www.emcdda.europa.eu   Eiropas  Pamattiesību  aģentūra  (FRA)  –  darbojas  ES  ietvaros,  sniedzot  ES  un  tās  dalībvalstīm  objektīvu, ticamu un salīdzinošas analīzes nolūkos izmantojamu informāciju par pamattiesībām.  Aģentūras  pamatuzdevumi:  datu  un  informācijas  vākšana,  pētnieciskais  darbs,  viedokļu  sniegšana  ES  institūcijām  un  dalībvalstīm,  sadarbība  ar  pilsonisko  sabiedrību  un  sabiedrības  kompetences celšana par pamattiesībām. Atrodas Vīnē (Austrija). http://www.fra.europa.eu     Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) – neatkarīga zinātniska padomdevējaģentūra visās  pārtikas drošības jomās. Atrodas Parmā (Itālijā). http://www.efsa.europa.eu   Eiropas Policijas birojs (Europol) – veicina ES valstu tiesībsargājošo iestāžu darba efektivitāti un  sadarbību cīņā pret starptautisko organizēto noziedzību. Atrodas Hāgā (Nīderlandē).   http://www.europol.europa.eu   Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL) – apmāca augstākā līmeņa ES policijas darbiniekus, sagatavo  mācību programmas vidējās līmeņa policijas darbiniekiem, īpašu uzmanību veltot starptautiskās  noziedzības apkarošanai. Atrodas Bremshilā (Apvienotā Karalistē). http://www.cepol.europa.eu      Eiropas  Profesionālās  izglītības  attīstības  centrs  (Cedefop)  –  veicina  un  attīsta  profesionālo  apmācību ES mūža garumā. Atrodas Salonikos (Grieķijā). http://www.cedefop.europa.eu     Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra (EAR) – pārzina ES programmas par palīdzības sniegšanu kara  izpostītājām  Balkānu  valstīm  rekonstrukcijai,  ekonomikas  un  sociālajai  attīstībai.  Atrodas  Salonikos (Grieķijā). Darbosies līdz 2008. gada beigām. http://www.ear.europa.eu    

Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv 

27

 

"Mēs Eiropā" 

Eiropas  Savienības  Drošības  izpētes  institūts  (EUISS)  –  sniedz  ieguldījumu  kopējās  Eiropas  drošības kultūras izveidē, kā arī atbalsta Eiropas Savienības kopīgu drošības interešu formēšanu.  Atrodas Parīzē (Francijā). http://www.euiss.europa.eu     Eiropas  Slimību  profilakses  un  kontroles  centrs  (ECDC)  –  stiprina  Eiropas  aizsardzību  pret  bīstamām  infekcijas  slimībām,  piemēram,  gripu,  AIDS  un  citām.  Atrodas  Stokholmā  (Zviedrijā).  http://www.ecdc.europa.eu     Eiropas  Savienības  Satelītcentrs  (EUSC)  –  vāc,  analizē  datus  un  attēlus  no  zemes  novērošanas  satelītiem,  atbalstot  ES  ārpolitikas  un  drošības  politikas  prioritātes  un  humānās  darbības.  Atrodas Torehonā de Ardosā (Spānijā). http://www.eusc.europa.eu     Eiropas  Tiesu  sadarbības  vienība  (Eurojust)  –  sekmē  kompetento  iestāžu  darbības  efektivitāti  nopietnos  pārrobežu  un  organizētās  noziedzības  jautājumos,  kā  arī  uzlabo  ar  izmeklēšanu  un  kriminālvajāšanu saistīto jautājumu koordinēšanu dalībvalstu starpā. Atrodas Hāgā (Nīderlandē).   http://www.eurojust.europa.eu     Eiropas  Tīklu  un  informācijas  drošības  aģentūra  (ENISA)  –  ES  nodrošina  augsta  līmeņa  informācijas sistēmu un tīklu aizsardzību. Analizē datus par riskiem, kas var kaitēt informācijas  tehnoloģiju drošībai. Atrodas Heraklionā (Grieķijā). http://www.enisa.europa.eu     Eiropas  Vides  aģentūra  (EEA)  –  apkopo  un  izplata  savlaicīgu,  objektīvu  ticamu  un  savstarpēji  salīdzināmu  informāciju  par  vidi  Eiropā.  Aģentūras  locekles  ir  arī  Īslande,  Lihtenšteina  un  Norvēģija. Atrodas Kopenhāgenā (Dānijā). http://www.eea.europa.eu     Eiropas Zāļu aģentūra (EMEA) – aizsargā cilvēku un dzīvnieku veselību. Tā atbild par ES teritorijā  lietoto cilvēkiem un dzīvniekiem domāto zāļu novērtēšanu un pārbaudi. Ņemot vērā aģentūras  atzinumus,  Komisija  izlemj,  vai  jauno  medicīnisko  produktu  drīkst  pārdot  ES.  Atrodas  Londonā  (Apvienotajā Karalistē). http://www.emea.europa.eu     Kopienas  Zivsaimniecības  kontroles  aģentūra  (CFCA)  –  kontrolē  un  stiprina  ES  un  dalībvalstu  zivsaimniecības  kontroles  un  uzraudzības  pasākumus.  Atrodas  Briselē  (Beļģijā).  http://www.cfca.europa.eu     Eiropas Savienības iestāžu tulkošanas centrs (CdT) – nodrošina tulkošanu citām specializētajām  un decentralizētajām Kopienas aģentūrām. Atrodas Luksemburgā (Luksemburgā).   http://www.cdt.europa.eu     Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes un dizainparaugi) (OHIM) – apkopo, pārbauda un  reģistrē  Kopienas  preču  zīmes.  Kopienas  preču  zīme  ļauj  firmai  aizsargāt  savu  preču  zīmi,  padarot to atšķirīgu no citām firmām, kā arī aizsargāt to pret kopēšanu ES teritorijā. Nacionālās  preču zīmes turpina pastāvēt vienlaicīgi ar Kopienas preču zīmēm. Atrodas Alikantē (Spānijā).   http://www.oami.europa.eu    
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  28

 

"Mēs Eiropā" 

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra – pārvalda to ES programmu praktiskos  aspektus, ar kurām finansē aktivitātes, kas veidotas jaunatnei, studentiem un skolotājiem, kā arī  pasākumus kultūrai un plašsaziņas līdzekļiem. Atrodas Briselē (Beļģijā).   http://eacea.ec.europa.eu/index.htm     Kopienas  Augu  šķirņu  birojs  (CPVO)  –  aizsargā  un  vada  Kopienas  augu  sugu  dažādības  aizsardzības sistēmu. Tādējādi firmām un indivīdiem, kuri ir radījuši jaunas augu sugas, iespēja  savus  atklājumus  aizsargāt  pret  kopēšanas  mēģinājumiem  noteiktā  laika  periodā.  Atrodas  Anžērā (Francijā). http://www.cpvo.eu.int     Sabiedrības  veselības  programmas  izpildaģentūra  –  pārzina  ES  sabiedrības  veselības  projektu  finansēšanas programmu praktiskos jautājumus un dara zināmus projektu rezultātus sabiedrības  veselības nozarei un politikas veidotājiem. Atrodas Luksemburgā.   http://ec.europa.eu/phea/index_en.html    

Lēmumu pieņemšana Eiropas Savienībā 
  Lēmumu  pieņemšanā  ES  līmenī  ir  iesaistītas  vairākas  iestādes.  Viena  pati  ES  iestāde  nevar  pieņemt  likumdošanas  aktu,  tām  jāsadarbojas  citai  ar  citu.  Lēmumu  pieņemšanā  lielākoties  ir  iesaistītas  Eiropas  Komisija,  Eiropas  Parlaments  un  ES  Padome.  Vairumā  gadījumu  Eiropas  Komisija ierosina jaunus tiesību aktus, bet tos pieņem ES Padome kopā ar Eiropas Parlamentu.  Arī citām iestādēm un struktūrām ir sava loma.    ES  lēmumu  pieņemšanas  noteikumi  un  procedūras  ir  noteiktas  līgumos.  Katrs  ES  tiesību  akts  balstās uz konkrētu līguma pantu, ko sauc par aktu tiesisko pamatu.     Tiesību  akti  tiek  pieņemti,  izmantojot  vienu  no  trim  galvenajām  procedūrām:  koplēmuma,  konsultāciju  vai  piekrišanas  procedūru.  Galvenā  atšķirība  starp  tām  ir  veidā,  kā  Eiropas  Parlaments  sadarbojas  ar  ES  Padomi.  Konsultāciju  procedūrā  Eiropas  Parlaments  tikai  sniedz  savu  atzinumu,  bet  koplēmuma  procedūrā  Parlaments  patiešām  dala  pilnvaras  ar  ES  Padomi.  Eiropas  Komisijai,  ierosinot  jaunu  tiesību  aktu,  jāizvēlas,  kuru  procedūru  ievērot.  Izvēle  lielā  mērā ir atkarīga no priekšlikuma tiesiskā pamata.    Koplēmums  Koplēmuma  pieņemšanas  procedūrā  Eiropas  Parlamentam  un  ES  Padomei  ir  vienādas  likumdošanas  pilnvaras.  Eiropas  Komisija  nosūta  priekšlikumu  abām  iestādēm.  Katra  no  tām  priekšlikumu lasa un to apspriež divas reizes. Ja tās nevar savstarpēji vienoties, priekšlikums tiek  nosūtīts  Samierināšanas  komitejai,  kuru  veido  vienāds  pārstāvju  skaits  no  ES  Padomes  un  Eiropas Parlamenta. Arī Eiropas Komisijas pārstāvji piedalās šīs komitejas sanāksmēs un veicina  diskusijas.  Kad  komiteja  ir  panākusi  vienošanos,  pieņemtais  teksts  tiek  nosūtīts  Eiropas  Parlamentam un ES Padomei izskatīšanai trešajā lasījumā, lai šīs iestādes varētu pieņemt to kā  tiesību aktu.    
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  29

 

"Mēs Eiropā" 

Koplēmuma procedūru piemēro šādās jomās:  ‐ nediskriminēšana attiecībā uz tautību;  ‐ tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties ES valstīs;  ‐ darba ņēmēju brīva pārvietošanās;  ‐ sociālais nodrošinājums migrējošiem darba ņēmējiem;  ‐ tiesības veikt uzņēmējdarbību;  ‐ transports;  ‐ iekšējais tirgus;  ‐ nodarbinātība;  ‐ muitas sadarbība;  ‐ cīņa pret sociālo atstumtību;  ‐ līdztiesīgas iespējas, vienlīdzīga attieksme;  ‐ lēmumu īstenošana attiecībā uz Eiropas Sociālo fondu;  ‐ izglītība;  ‐ arodmācības;  ‐ kultūra;  ‐ veselība;  ‐ patērētāju aizsardzība;  ‐ Eiropas komunikāciju tīkli;  ‐ lēmumu īstenošana attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu;  ‐ zinātniskā izpēte;  ‐ vide;  ‐ pārredzamība;  ‐ krāpšanas novēršana un apkarošana;  ‐ statistika;  ‐ datu aizsardzības padomdevējas iestādes izveidošana.    Lisabonas līgums paredz, ka jautājumos, kas skar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, pamata  lēmumu pieņemšanas procedūra būs koplēmums.     Konsultāciju procedūra  Konsultāciju  procedūrā  Eiropas  Komisija  priekšlikumu  iesniedz  gan  ES  Padomei,  gan  Eiropas  Parlamentam,  taču  Padome  ir  tā,  kas  oficiāli  apspriežas  ar  Parlamentu  un  citām  iestādēm,  piemēram,  Ekonomikas  un  sociālo  lietu  komiteju  un  Reģionu  komiteju,  kuru  atzinumi  ir  ES  lēmumu  pieņemšanas  procesa  neatņemama  sastāvdaļa.  Dažos  gadījumos  konsultācijas  ir  obligātas,  jo  to  pieprasa  tiesiskais  pamats  un  priekšlikums  nevar  kļūt  par  tiesību  aktu  bez  Parlamenta atzinuma. Citos gadījumos konsultācijas nav obligātas, un Komisija tikai ierosina, lai  Padome apspriestos ar Parlamentu.    Eiropas Parlaments var apstiprināt Komisijas priekšlikumu, noraidīt to vai lūgt izdarīt grozījumus.  Ja Parlaments lūdz izdarīt grozījumus, Komisijai jāizvērtē visas Parlamenta ieteiktās izmaiņas. Ja  tiek  pieņemts  kāds  no  šiem  ieteikumiem,  tad  Komisija  nosūta  Padomei  grozītu  priekšlikumu.  Padome  izskata  grozīto  priekšlikumu  un  pieņem  to  tādu,  kāds  tas  ir,  vai  arī  izdara  papildu 

Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv 

30

 

"Mēs Eiropā" 

grozījumus.  Šajā  procedūrā,  tāpat  kā  visās  citās,  Padome  grozījumus  var  izdarīt  tikai  ar  vienprātīgu lēmumu.    Konsultāciju procedūras jomas:  ‐ policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās;  ‐ ES līgumu grozīšana;  ‐  diskriminācija  dzimuma,  rases  vai  etniskās  piederības,  reliģiskās  vai  politiskās  pārliecības,  darbnespējas, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ;  ‐ ES pilsonība;  ‐ lauksaimniecība;  ‐ vīzas, patvērums, imigrācija un citas jomas saistībā ar personu brīvu pārvietošanos;  ‐ transports (ja tam ir būtiska ietekme uz kādu reģionu);  ‐ konkurences noteikumi;  ‐ nodokļu režīms;  ‐ ekonomiskā politika;  ‐  “pastiprināta  sadarbība”,  t.i.,  kārtība,  kas  ļauj  grupai  dalībvalstu  strādāt  kopā  kādā  noteiktā  jomā, pat ja citas dalībvalstis pagaidām nevēlas piedalīties.    Dažās jomās, piemēram, nodokļu politikā, ES Padomes lēmumam jābūt vienprātīgam.    Piekrišanas procedūra  Piekrišanas  procedūra  nozīmē,  ka  ES  Padomei  jāsaņem  Eiropas  Parlamenta  piekrišana,  pirms  tiek pieņemts kāds konkrēts lēmums. Procedūra ir tāda pati kā konsultāciju gadījumā, izņemot  to,  ka  Eiropas  Parlaments  nevar  grozīt  priekšlikumu:  tam  priekšlikums  ir  vai  nu  jāpieņem,  vai  jānoraida. Pieņemšanai (piekrišanai) vajadzīgs absolūts nodoto balsu vairākums.    Piekrišanas procedūras formas:  ‐ specifiski Eiropas Centrālās bankas uzdevumi;  ‐ Eiropas centrālo banku sistēmas/Eiropas Centrālās bankas statūtu grozījumi;  ‐ struktūrfondi un Kohēzijas fonds;  ‐ vienota Eiropas Parlamenta vēlēšanu procedūra;  ‐ noteikti starptautiski nolīgumi;  ‐ jaunu dalībvalstu pievienošanās.   

Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv 

31

 

"Mēs Eiropā" 

Ko Eiropas Savienība nozīmē man? 
Ceļošana ES 
  Iespējams,  par  vissvarīgāko  sasniegumu  ES  attīstībā  jāuzskata  pārvietošanās  brīvība:  ES  pilsoņi  var  brīvi  ceļot  uz  jebkuru  ES  valsti.  Ļaudis  var  arī  iegādāties  preces  personīgajām  vajadzībām  jebkurā dalībvalstī un vest tās uz savu valsti, nemaksājot par tām papildu nodokļus. Iepirkšanos  un ceļošanu atvieglo arī tas, ka piecpadsmit ES dalībvalstīs tiek izmantota vienota nauda – eiro.    Lai  ceļotu  ES  teritorijā,  dalībvalstu  pilsoņiem,  ieskaitot  Latvijas  pilsoņus,  nav  nepieciešamas  vīzas. No 2007. gada 19. janvāra vīzas ceļošanai uz ES valstīm (izņemot Lielbritāniju un Īriju), kā  arī Norvēģiju, Luksemburgu un Islandi nav nepieciešamas arī Latvijas nepilsoņiem. Savukārt citu  trešo  valstu  pilsoņu  ceļošanu  atviegloja  Latvijas  pievienošanās  Šengenas  zonai,  kas  nosaka  robežkontroles  atcelšanu.  Šengenas  līguma  teritorijā  ir:  Austrija,  Beļģija,  Dānija,  Francija,  Grieķija, Itālija, Īslande, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Portugāle, Somija, Spānija, Vācijas,  Zviedrija,  Čehija,  Igaunija,  Latvija,  Lietuva,  Malta,  Ungārija,  Polija,  Slovēnija  un  Slovākija.  Pēc  pievienošanās  Šengenas  zonai  ir  iespēja  ceļot  starp  līguma  valstīm  bez  pasu  pārbaudes  un  robežkontroles.     Lai  šķērsotu  robežu,  jebkurai  personai,  arī  bērnam,  jābūt  derīgam  ceļošanas  dokumentam  –  pasei.  Katrā  valstī  var  būt  atšķirīgas  prasības  ieceļotāju  pases  derīguma  termiņam,  tāpēc  šī  informācija precizējama katras valsts vēstniecībā.     ES  pilsonība  piešķir  ES  pilsoņiem  jaunas  tiesības.  Piemēram,  ja  ES  pilsoņiem  rodas  sarežģījumi  atvaļinājuma  laikā  vai  ceļojot  ārpus  ES,  viņi  var  lūgt  atbalstu,  padomu  vai  palīdzību  citu  ES  dalībvalstu vēstniecībās.     Arī,  lai  iegūtu  vadītāja  tiesības,  visā  ES  teritorijā  ir  jākārto  vienots  braukšanas  pārbaudījums.  Latvijā iegūta autovadītāja apliecība ir derīga visā ES teritorijā.   

Mobilo tālruņu sakari ES valstīs 
  Pateicoties  “starptautiskajai  viesabonēšanai”,  mobilo  tālruņu  lietotājiem  ir  iespēja  savus  tālruņus izmantot ārvalstīs. Zvanīt un saņemt zvanus ir iespējams, izmantojot to pašu numuru,  kuru lietotājs izmanto savā valstī.     2007. gada 30. jūnijā visā Eiropas Savienībā stājās spēkā tā dēvētā ES viesabonēšanas regula, kas  paredz to, ka ģimenes un uzņēmumi var izmantot „eirotarifu” uzturoties ārzemēs ES robežās. Ar  tarifu  tiek  noteikta  maksimālā  cena  par  minūti  izejošajiem  un  ienākošajiem  zvaniem  (attiecīgi:  49  un  24  eiro  centi  bez  PVN).  Eiropas  Komisijas  izveidotajā  mājas  lapā:  http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/implementation/benchmark/index _en.htm  ir  publiskoti  viesabonēšanas  tarifi,  kurus  piedāvā  operatori  visās  27  ES  dalībvalstīs, 
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  32

 

"Mēs Eiropā" 

palīdzot  patērētājiem  gūt  reālu  priekšstatu  par  tarifiem  konkrētās  valstīs  un  sniedzot  norādes  par starptautiskās viesabonēšanas rēķiniem.     2008.  gada  23.septembrī  Eiropas  Komisija  ierosināja  no  2009.  gada  1.jūlija  samazināt  īsziņu  viesabonēšanas maksu par 60%, tādejādi mobilo tālruņa lietotājiem no 2009. gada vasaras par  īsziņu  sūtīšanu  no  kādas  citas  Eiropas  Savienības  valsts,  iespējams,  būs  jāmaksā  krietni  mazāk  nekā patlaban. Priekšlikums paredz, ka ES iedzīvotājiem, kas uzturas citās ES valstīs, nevajadzētu  maksāt  vairāk  kā  0,11  eiro  (7,7  santīmus)  par  vienu  īsziņu  bez  PVN,  salīdzinot  ar  pašreizējo  maksu, kas ES vidēji ir 0,29 eiro (20,4 santīmi).   

112 – vienots ES ārkārtas tālruņa numurs 
  Pieaugot starptautisko darījumu braucienu un ģimeņu skaitam, kas regulāri dodas brīvdienās uz  ārzemēm, Eiropas neatliekamās palīdzības dienestu numurs ir ļoti būtisks. 112 ir ārkārtas tālruņa  numurs,  pa  kuru  var  zvanīt  ārkārtas  dienestiem  jebkurā  ES  dalībvalstī  no  fiksētā  vai  mobilā  tālruņa.  Cilvēkiem,  piezvanot  uz  112,  atbildēs  operators,  kurš  atkarībā  no  katras  nacionālās  valsts  specifikas  savienos  vai  nu  tieši  ar  pieprasīto  adresātu,  vai  arī  ar  kādu  no  speciālajiem  ārkārtas  dienestiem  (ātro  medicīnisko  palīdzību,  ugunsdzēsējiem  u.c.).  Vairumā  gadījumu  operators var atbildēt vairākās valodās.   

Darbs ES 
  Lai gan Latvija kļuvusi par pilntiesīgu ES dalībvalsti, Latvijas pilsoņi vēl nebauda tiesības uz pilnīgi  brīvu  darbaspēka  kustību.  ES  paplašinoties,  vecās  dalībvalstis  varēja  noteikt  pārejas  periodu  brīvai darbaspēka kustībai no jaunajām dalībvalstīm 7 gadu periodā sākot ar 2004.gada 1.maiju.  Vairums  veco  dalībvalstu  to  izmantoja.  Darba  tirgu  atvēra  tikai  Apvienotā  Karaliste,  Īrija  un  Zviedrija.    2006.gadā  Eiropas  Komisija  publicēja  ziņojumu,  kurā  teikts,  ka  brīva  darbaspēka  kustība  nes  ekonomisku  labumu.  Tādēļ  Komisija  aicinājusi  arī  pārējās  dalībvalstis  atvērt  savus  darba  tirgus  jauno  valstu  strādniekiem.  No  2006.gada  1.maija  savu  darba  tirgu  atvēra  Grieķija,  Itālija,  Portugāle,  Spānija  un  Somija,  no  2007.gada  1.maija  –  Nīderlande,  bet  no  1.  novembra  ‐  Luksemburga.  Beļģijā  un  Francijā  darba  tirgus  ir  atvērts  noteiktās  nozarēs  un  specialitātēs,  ko  nosaka valdība kopā ar sociālajiem partneriem. Austrija, Dānija un Vācija izmanto Pievienošanās  līgumā noteikto pārejas periodu sava darba tirgus aizsardzībai un šajās valstīs ir nepieciešamas  darba  atļaujas.  Brīva  darbaspēka  kustība  pastāv  arī  starp  Latviju  un  pārējām  vienpadsmit  jaunajām ES dalībvalstīm.    Ja  persona  dodas  strādāt  uz  kādu  citu  ES  dalībvalsti,  par  iespējām  atrast  tur  darbu  var  interesēties Nodarbinātības valsts aģentūrā, kā arī izmantot “EURES” tīklu. Tas ir ES dalībvalstu,  kā  arī  Īslandes,  Norvēģijas  un  Šveices  nodarbinātības  dienestu  vienotais  tīkls,  kurā  pieejama 

Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv 

33

 

"Mēs Eiropā" 

informācija  par  darba  iespējām  šajās  valstīs  –  vakances,  darba  meklētāju  CV,  darba  un  dzīves  apstākļi u.c. uzziņas.    Pirms došanās strādāt uz kādu no ES valstīm jānoskaidro:  • darba piedāvājuma ticamība un tas, vai izvēlētā firma, kura iekārto darbā ārzemēs, ir saņēmusi  Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegtu licenci;  • dokumentu noformēšanas procedūra valstī, kura izvēlēta darbam;  • darba veikšanai nepieciešamās svešvalodu zināšanas;  • vai attiecīgās personas iegūtā izglītība izvēlētajā valstī tiek atzīta;  • piedāvātie darba apstākļi un detalizēts darba līgums;  • nepieciešamais iztikas minimums, kā arī dzīves apstākļi izvēlētajā valstī.    Pirms došanās strādāt ārpus Latvijas jāsagādā un jāņem līdzi:  • pase;  • veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas polise;  • Eiropas veselības apdrošināšanas karte neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanai. Tā  darbojas 12 mēnešus;  • izglītības dokumenti, kā arī notariāli apliecinātas to kopijas. Dokumenta kopijai jābūt tulkotai  tās valsts valodā, uz kuru dodas;  • CV un fotogrāfijas;  • pietiekami iztikas līdzekļi un kredītkartes.    Ierodoties  kādā  no  ES  valstīm,  ir  jānoformē  nepieciešamie  dokumenti  darba  sākšanai  (darba  līgums, darba atļauja (ja tiek prasīta), uzturēšanās atļauja un dzīvesvietas deklarācija). Uzturoties  valstī, jāievēro atļautais uzturēšanās laiks.   

Veselība un sociālā aizsardzība 
  Jau  no  2004.gada,  kad  Latvija  iestājās  Eiropas  Savienībā  (turpmāk  tekstā‐  ES),  mūsu  valsts  iedzīvotājiem paveras plašākas iespējas saņemt veselības aprūpi ES, Eiropas Ekonomikas zonas  (turpmāk tekstā – EEZ) dalībvalstīs un Šveices Konfederācijā. Pārvietojoties ES teritorijā, Latvijas  pilsoņi nezaudē jau uzkrātās sociālās drošības tiesības, tiek nodrošināts pabalstu eksports.    ES, EEZ dalībvalstīs, kā arī Norvēģijā, Īslandē, Lihtenšteinā, kā arī Šveices Konfederācijā (Šveicē)  Latvijas iedzīvotājiem, kuri izņēmuši Eiropas veselības apdrošināšanas karti – EVAK (angļu valodā  ‐  European  Health  Insurance  Card  –  EHIC),  pieejama  tāda  pati  neatliekamā  un  nepieciešamā  medicīniskā palīdzība par tādu pašu samaksu, kāda tā ir attiecīgās valsts pilsoņiem.    Personai  ir  tiesības  saņemt  medicīnisko  palīdzību  visās  valsts  ārstniecības  iestādēs.  Privātajām  ārstniecības  iestādēm  nav  pienākuma  sniegt  bezmaksas  palīdzību,  tāpēc  katram  pašam  pirms  palīdzības saņemšanas ir jānoskaidro, vai tiek pieņemtas EVAK. Bieži vien bezmaksas palīdzības  saņemšana  var  nebūt  iespējama  kūrortos,  kur  nereti  atrodamas  tikai  privātas  ārstniecības  iestādes. Par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem personai nav jānorēķinās, bet dažās 
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  34

 

"Mēs Eiropā" 

valstīs var būt jāmaksā noteiktā pacienta iemaksa (tāda ir arī Latvijā). Atsevišķās valstīs par visu  sniegto medicīnisko palīdzību būs jānorēķinās ārstniecības iestādē, bet pēc tam attiecīgās valsts  kompetentajai iestādei jāprasa iztērēto summu atlīdzināt (šāda kārtība ir spēkā Beļģijā, Francijā  un  Luksemburgā).  EVAK  nesedz  pakalpojumus,  kas  nodrošinātu  pacienta  repatriāciju  smagu  slimību,  traumu  vai  nāves  gadījumā.  EVAK  nenodrošina  tiesības  uz  plānoto  medicīnisko  palīdzību.    EVAK ir tiesības saņemt ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kuram Latvijā ir piešķirts personas kods.  Latvijā EVAK saņemšana ir bezmaksas, un tās derīguma termiņš ir viens gads. Pieteikties EVAK  var Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrā.    Saskaņā ar ES sociālās aizsardzības principiem darba ņēmējiem ir jāsaņem sociālās aizsardzības  garantijas  tajā  valstī,  kurā  viņi  dzīvo  un  strādā.  Katrs,  kas  dzīvo  vai  strādā  citā  ES  dalībvalstī,  parasti  šajā  valstī  arī  saņem  veselības  apdrošināšanu  un  slimības  gadījumā  pabalstu,  ko  nodrošina  šīs  valsts  veselības  apdrošināšanas  sistēma.  Pabalsti  sociālās  aizsardzības  jomā  dažādās valstīs atšķiras.   

Sociālās garantijas 
  Latvijas  pilsoņiem,  kuri  likumīgi  strādā  kādā  no  ES  dalībvalstīm,  ir  iespēja  iesaistīties  šīs  valsts  sociālās  drošības  sistēmā  un  saņemt  tās  sniegtās  garantijas.  Viņiem  šajā  ES  dalībvalstī  ir  tādas  pašas  tiesības  un  pienākumi  sociālās  drošības  jomā  kā  šīs  valsts  pilsoņiem.  Tādēļ,  dodoties  uz  citu  ES  dalībvalsti,  jānoskaidro,  kādas  sociālās  drošības  garantijas  šī  valsts  nodrošina  saviem  pilsoņiem.  Sociālās  drošības  sistēma  aptver  tādus  ienākumu  zaudēšanas  riskus  kā  vecums,  invaliditāte,  apgādnieka  zaudējums,  slimība,  nelaimes  gadījums  darbā,  arodslimība,  dažādas  kompensācijas par papildu izdevumiem ģimenei ar bērniem, bezdarbs.    Ja darba ņēmējs kādā ES dalībvalstī nav nostrādājis pietiekami ilgu laiku, lai viņam būtu tiesības  uz  kādu  pabalstu,  tiek  ņemti  vērā  arī  citās  dalībvalstīs  nostrādātie  laika  periodi  (periodu  summēšanas  princips).  Latvijas  pilsoņi,  pārceļoties  uz  dzīvi  kādā  no  ES  dalībvalstīm,  nezaudē  tiesības uz pabalstiem un pensijām, ko viņi ir ieguvuši Latvijā.   Piešķirtie pabalsti tiek pārskaitīti uz personas norādīto bankas kontu jebkurā dalībvalstī  (pabalstu eksporta princips).    Latvijas pilsoņiem, strādājot un dzīvojot kādā no ES valstīm, ir tiesības saņemt šādas pensijas un  pabalstus:  • vecuma pensiju;  • invaliditātes pensiju;  • apgādnieka zaudējuma pensiju;  • atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām;  • slimības un maternitātes pabalstu;  • bezdarbnieka pabalstu;  • apbedīšanas pabalstu; 
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  35

 

"Mēs Eiropā" 

• ģimenes pabalstu (bērna kopšanas un ģimenes valsts pabalstu).   

Izglītība un kultūra 
  ES  apvieno  atšķirīgas  valodas,  kultūras  un  izglītības  sistēmas.  ES  devīze  –  vienoti  daudzveidībā  apliecina,  ka  viena  no  ES  pamatvērtībām  ir  dažādība.  Eiropas  Savienības  tiesību  akti  neregulē  izglītības  jautājumus,  taču  tā  realizē  savus  mērķus  izglītības  politikā  ar  ES  finansēto  izglītības  programmu palīdzību, kā arī dalībvalstu sadarbības veicināšanu izglītības kvalitātes uzlabošanai.  Eiropas  Savienība  nodrošina  daudznacionālo  izglītību,  apmācību  un  jaunatnes  partnerību,  apmaiņas shēmas un iespējas mācīties ārzemēs, inovatīvus apmācības projektus, kā arī speciālo  akadēmisko un profesionālo zināšanu tīklus.     Kopš  2007.  gada  1.  janvāra  Latvijā  darbojas  ES  rīcības  programma  mūžizglītības  jomā,  kas  tiek  īstenota  caur  četrām  apakšprogrammām:  Comenius  (skolu  izglītība),  Erasmus  (augstākā  izglītība),  Leonardo  da  Vinci  (profesionālā  izglītība)  un  Grundtvig  (pieaugošo  izglītība).  Šī  rīcībprogramma ir vienīgā tik plaša sadarbības programma, kas ietver visus izglītības veidus un  līmeņus un kurā Latvijas iedzīvotāji var iesaistīties jebkurā mūža posmā.     ES  pilsoņi  var  studēt  Eiropas  Savienībā,  paši  izvēloties  valsti  un  studiju  virzienu.  Studentus  no  citām  ES  valstīm  nedrīkst  diskriminēt  attiecībā  uz  programmas  izvēli  vai  mācību  maksu  salīdzinājumā ar savas valsts studentiem.    Studentiem  no  citām  ES  dalībvalstīm  ir  tiesības  uz  uzturēšanās  atļauju.  Direktīva  par  studentu  tiesībām uz uzturēšanos tiek piemērota, ja studenti atrodas citā dalībvalstī tikai studiju nolūkos.  Ja  studenti  atrod  darbu,  tiem  jāievēro  ES  noteikumi  par  brīvu  pārvietošanos.  Tāpat  kā  citiem  strādājošajiem, arī studentiem ir jāparaksta darba līgums vai jābūt sertifikātam, ko sniedz darba  devējs.  Studentiem  nevar  liegt  strādāt.  Arī  studentu  ģimenēm  ir  tiesības  palikt  valstī  un  bez  speciālām formalitātēm sameklēt darbu.    Ar  īpašu  programmu  palīdzību  tiek  veicināta  arī  kultūras  apmaiņa  starp  dalībvalstīm.  Tiek  atbalstīti, piemēram, starptautisku jauniešu orķestru priekšnesumi, Eiropas nozīmes pieminekļu  atjaunošana vai starptautiski filmu un televīzijas projekti.   

Kvalifikāciju atzīšana 
  Katram,  kurš  vēlas  strādāt  reglamentētā  profesijā  citā  ES  dalībvalstī,  ir  jābūt  atbilstošai  profesionālai  kvalifikācijai,  kas  tiek  pieprasīta  attiecīgajā  valstī.  Reglamentēto  profesiju  profesionālās kvalifikācijas ir savstarpēji atzītas visās dalībvalstīs. Papildu nosacījumus var izvirzīt  tikai tad, ja gala eksāmenos vai izglītības programmu saturā ir vērā ņemamas atšķirības.   

Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv 

36

 

"Mēs Eiropā" 

ES  jau  kopš  septiņdesmitajiem  gadiem  ir  pieņēmusi  vairākas  direktīvas  par  atsevišķām  profesijām.  Šīs  direktīvas  nosaka  diplomu  atzīšanu,  galvenokārt  medicīnas  jomā,  t.i.,  ārstu,  zobārstu, veterinārārstu, medmāsu, vecmāšu un farmaceitu, kā arī arhitektu diplomiem.    Tomēr,  kad  šīs  direktīvas  tika  izstrādātas,  kļuva  skaidrs,  ka  vairumam  profesiju  ir  ļoti  grūti  saskaņot programmu saturu. Šī iemesla dēļ dalībvalstis veic diplomu atzīšanu pēc savstarpējas  uzticēšanās  principa.  Citas  valsts  diploms  lielākoties  tiek  atzīts  tad,  ja  tas  piešķir  tiesības  praktizēt  attiecīgajā  profesijā  valstī,  kurā  diploms  ir  izsniegts.  Tam  ir  viens  priekšnosacījums,  proti,  izglītības  programmai,  kuru  persona  ir  apguvusi,  nav  būtisku  atšķirību  salīdzinājumā  ar  valsti,  kurā  persona  vēlas  praktizēt.  Tomēr,  ja  izglītības  programmas  būtiski  atšķiras,  personai  var pieprasīt nokārtot spēju pārbaudes testu vai arī strādāt kāda uzraudzībā adaptācijas periodā.    Šādos gadījumos ES pilsoņiem ir tiesības izvēlēties pārbaudījumu vai adaptācijas periodu. Spēju  pārbaudes  tests  visās  ES  valstīs  ir  obligāts  tikai  juridisko  profesiju  pārstāvjiem  (advokātiem,  nodokļu konsultantiem u.c.).    Divas  vispārēja  rakstura  direktīvas  attiecas  uz  universitāšu  diplomu  un  vienādu  kvalifikāciju  atzīšanu, kā arī to diplomu atzīšanu, kas izsniegti pēc īsāka studiju perioda, piemēram, terapeitu  un  medmāsu  profesijās.  Šīs  ES  direktīvas  piemēro  tikai  reglamentētām  profesijām,  t.i.,  profesijām,  kuras  juridisku  iemeslu  dēļ  var  praktizēt  tikai  attiecīgā  diploma  vai  sertifikāta  īpašnieki.  Šādas  profesijas  ir  skolotāji,  advokāti  un  inženieri.  Visu  pārējo  profesiju  pārstāvjiem,  kuri  vēlas  strādāt  vai  uzsākt  uzņēmējdarbību  kādā  citā  ES  valstī,  pamatojoties  uz  profesionālo  kvalifikāciju, nav nekādu šķēršļu.   

Pētniecība   
Zinātne un pētniecība vienmēr ir bijušas svarīgas nozares mūsu ikdienas dzīvē un ekonomiskās  labklājības  veicināšanā.  Mūsdienās  tehnoloģijas  attīstās  nepieredzētā  ātrumā,  un  tādā  pašā  ātrumā  pieaug  arī  pētniecības  izmaksas.  Tādēļ,  lai  būtu  konkurētspējīgas,  ES  dalībvalstis  apvienojas, veicot pētniecisko darbu kopīgiem spēkiem.    ES  ir  daudzas  programmas,  kuras  veicina  pētniecību  dažādās  zinātnes  jomās,  piemēram,  biomedicīnā  un  transporta  attīstībā.  Arī  Latvijas  zinātnieki  sekmīgi  piedalās  ES  zinātnes  un  pētniecības  projektos,  kas  vērsti  uz  Eiropas  konkurētspējas  paaugstināšanu  pasaules  tirgū.  To  nodrošina  ES  septītā  ietvara  programma  (no  2007.  līdz  2013.  gadam),  kuras  finansējuma  kopējais apjoms ir 53,2 miljardi eiro.   

Tirdzniecības politika 
  ES vienotais tirgus ir atvērts starptautiskajai tirdzniecībai. ES ir kopēja tirdzniecības politika, kas  nosaka  preču  importu  un  eksportu.  Brīvā  preču  kustība  ir  viena  no  ES  pamatbrīvībām,  kas  nodrošina vienotā tirgus darbību. ES ir izveidota muitas savienība, kuras ietvaros jebkura prece 
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  37

 

"Mēs Eiropā" 

var tikt brīvi pirkta un pārdota pāri dalībvalstu robežām, un šādai preču kustībai netiek noteikti  ierobežojumi (muitas tarifi, kvotas, diskriminējoši nodokļi u.c.).    2004. gada 1. maijā Latvija, kļūstot par pilntiesīgu ES dalībvalsti, ir kļuvusi arī par pasaules lielākā  iekšējā  tirgus  dalībnieci.  Tas  nozīmē,  ka  uzņēmēji  var  brīvi  eksportēt  savas  preces  uz  visām  ES  dalībvalstīm,  kā  arī  uz  Eiropas  Brīvās  tirdzniecības  asociācijas  valstīm  –  Norvēģiju,  Islandi  un  Lihtenšteinu. Šis plašais un stabilais tirgus aptver gandrīz 500 miljonus patērētāju.    Gandrīz  visas  jaunattīstības  valstis  ir  parakstījušas  līgumus  ar  Eiropas  Kopienu.  Tādējādi  šīm  valstīm  tiek  nodrošināti  izdevīgi  tirdzniecības  apstākļi  un  sniegts  finansiāls  atbalsts.  ES  ir  liela  ietekme starptautiskās apspriedēs par pasaules tirdzniecības liberalizāciju, ko organizē Pasaules  Tirdzniecības organizācija.   

Vienotais tirgus 
  Produktiem,  kas  tiek  pārdoti  Kopienas  teritorijā,  muitas  nodokļus  atcēla  1986.  gadā.  Kopš  tā  brīža importētās preces no valstīm, kuras nav ES sastāvā, ir pakļautas vienotām nodokļu likmēm.  1993.  gada  1.janvārī  liela,  standartizēta  ES  tirgus  izveide  tika  pabeigta.  Robežkontroles  tagad  pieder pagātnei. Uzņēmumi var brīvi piedāvāt savas preces citās dalībvalstīs un naudu ieguldīt  jebkurā ES valstī.    Latvijas kā ES dalībvalsts robežas ar Lietuvu un Igauniju ir ES iekšējās robežas, turpretī ar Krieviju  un Baltkrieviju – ES ārējās robežas. Robežkontroles punktos uz iekšējām robežām ievedamo un  izvedamo  preču  pārbaudes  vairs  netiek  veiktas,  jo  brīvas  preču  kustības  apstākļos  preces  nav  jādeklarē un muitas nodoklis nav jāmaksā. Savukārt uz ārējām robežām fiziska muitas kontrole  tiek saglabāta. Ar plašāku informāciju var iepazīties Valsts ieņēmumu dienesta interneta mājas  lapā: www.vid.gov.lv. ES patērētāji var iegādāties preces jebkurā ES valstī un pārvest pirkumus  pāri iekšējām robežām. Vienīgais nosacījums – precēm jābūt paredzētām vienīgi personiskajām  vajadzībām.    Neraugoties uz brīvo preču kustību starp ES dalībvalstīm, joprojām pastāv vairāki ierobežojumi.  Ievedot un/vai reģistrējot Latvijā transportlīdzekļus jānomaksā vieglo automobiļu un motociklu  nodoklis, dabas resursu nodoklis, transportlīdzekļu reģistrācijas valsts nodeva, kā arī pievienotās  vērtības nodoklis, ja citā Eiropas Savienības dalībvalstī ir iegādāts jauns transportlīdzeklis. Tāpat  ir  noteiktas  atsevišķas  preču  grupas,  kurām  Eiropas  Savienības  dalībvalstis  paredzējušas  ievedamo  apjomu  ierobežojumus:  tabakas  izstrādājumiem  (800  cigaretes,  400  cigarellas,  200  cigāri,  viens  kilograms  smēķējamās  tabakas),  alkoholiskajiem  dzērieniem  (110  litri  alus,  90  litri  vīna  (tajā  skaitā  ne  vairāk  par  60  litriem  dzirkstošā  vīna)  vai  pārējo  raudzēto  dzērienu,  20  litri  starpproduktu  (vidēji  stiprie  dzērieni),  10  litri  pārējo  alkoholisko  dzērienu  (stiprie  dzērieni)),  kafijai  –  10  kilogrami,  bezalkoholiskiem  dzērieniem  –  110  litri,  degvielai,  kas  atrodas  Latvijā  iebraucoša  transportlīdzekļa  un  motocikla  standarta  degvielas  tvertnē,  kā  arī  pārnēsājamā  degvielas tvertnē, kuras tilpums nepārsniedz 10 litrus.    
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  38

 

"Mēs Eiropā" 

Ekonomikas un monetārā savienība 
  Eiropas ekonomiskās integrācijas attīstība lika astoņdesmitajos gados nopietni apsvērt vienotās  valūtas ieviešanas lietderību. EEK dalībvalstis rūpīgi apsvēra visus “par” un “pret”, tika vispusīgi  analizēta ekija (bezskaidras naudas Eiropas valūtas vienība, ko 1995. gadā sāka dēvēt par “eiro”)  lietošanas  pieredze.  Secinājums  bija  viens:  vienotā  valūta  ir  nepieciešama.  Tomēr  laiks  līdz  vienotās valūtas ieviešanai bija diezgan ilgs. Tās ieviešana notika vairākos posmos.    ES  vienotās  valūtas  nosaukuma  “eiro”  un  tās  simbola  pamatā  ir  Eiropas  nosaukums  un  grieķu  burts “epsilons” ar divām paralēlām līnijām, kas simbolizē stabilitāti.    1999.  gada  1.  janvārī  vienpadsmit  ES  dalībvalstis  (Austrija,  Beļģija,  Francija,  Īrija,  Itālija,  Luksemburga,  Nīderlande,  Portugāle,  Somija,  Spānija  un  Vācija)  bezskaidras  naudas  norēķinos  sāka izmantot eiro. No 2002. gada 1. janvāra šīs valstis un Grieķija arī skaidras naudas norēķinos  sāka  izmantot  eiro,  kas  aizvietoja  šo  valstu  nacionālās  valūtas.  2007.  gada  1.  janvārī  eirozonai  pievienojās Slovēnija, bet 2008. gada 1. janvārī eiro ieviesa Kipra un Malta, tādejādi, palielinot  monetārās savienības dalībvalstu skaitu līdz 15. 2009. gada 1. janvārī eiro ieviesīs Slovākija. No  „vecajām” dalībvalstīm eirozonai nav pievienojušās Lielbritānija, Dānija un Zviedrija.    Eiro  ir  vairākas  priekšrocības.  Ceļojot  Ekonomikas  un  monetārās  savienības  robežās,  vairs  nevajag  mainīt  naudu.  Uzņēmumi  var  plānot  darbību,  neuztraucoties  par  valūtas  kursu  svārstībām. Ir vieglāk salīdzināt cenas.    Latvijā  un  citās  jaunajās  ES  dalībvalstīs  nenotiks  atsevišķs  referendums  par  pievienošanos  eirozonai. Līdz ar tautas balsojumu par pievienošanos ES tika apstiprināta arī vēlme pievienoties  eirozonai. Tomēr precīzs eiro ieviešanas laiks Latvijā vēl nav zināms.    Lai valsti uzņemtu Eiropas Monetārajā savienībā, tai jāizpilda vairāki nosacījumi. Valstij obligāti  jābūt pilntiesīgai ES loceklei. Pievienošanās līgumā norādīts, ka Latvija apņemas nomainīt savu  nacionālo  valūtu  latu  pret  eiro.  Tam  pienācīgi  jāsagatavojas  un  jāpanāk,  lai  būtu  izpildīti  tā  saucamie Māstrihtas kritēriji:  ‐ valsts budžeta deficīts nedrīkst pārsniegt 3% no valsts iekšzemes kopprodukta;  ‐ valsts kopējais parāds (iekšējais un ārējais) nedrīkst pārsniegt 60 % no iekšzemes kopprodukta;  ‐  ilgtermiņa  kredīta  procentu  likmes  nedrīkst  vairāk  par  2  procentu  punktiem  pārsniegt  triju  inflācijas ziņā labāko dalībvalstu vidējo rādītāju;   ‐  valsts  valūtas  maiņas  kurss  divu  gadu  laikā  nedrīkst  pārsniegt  iepriekš  noteiktas  svārstību  robežas;  ‐ inflācijas līmenis nedrīkst vairāk kā par 1,5 procentu punktiem pārsniegt vidējo inflācijas līmeni  trijās Eiropas valstīs, kur iepriekšējā gadā bija viszemākā inflācija.    

Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv 

39

 

"Mēs Eiropā" 

Patērētāju aizsardzība 
  Patērētāji izmanto Eiropas kopējo tirgu, pērkot gan automašīnas, gan pārtiku, gan rotaļlietas. Lai  patērētāji varētu izbaudīt visas kopējā tirgus priekšrocības, jāzina, ka viņu intereses vienmēr būs  aizsargātas.  Patērētājiem  jābūt  iespējai  salīdzināt  cenas  un  kvalitāti,  zināt  savas  tiesības  un  kā  tās izmantot.    Patērētāju  tiesības  nozīmē,  ka  veikalos  varam  nopirkt  noteiktiem  kvalitātes  standartiem  atbilstošu,  nekaitīgu  pārtiku,  drošas  elektropreces,  pārbaudītu  kosmētiku,  kā  arī  rotaļlietas  bērniem,  kas  nav  kaitīgas  viņu  veselībai  un  neapdraud  mazuļu  dzīvību.  Patērētāju  tiesību  aizsardzība  nozīmē  arī  maldinošas  reklāmas  aizliegumu  un  tiesības  saņemt  atpakaļ  naudu,  ja  iegādāta nekvalitatīva prece.    ES  nodrošina  augsta  līmeņa  patērētāju  aizsardzību  visās  dalībvalstīs  un  sniedz  patērētājiem  plašu informāciju – sākot ar nolikumiem, kas nosaka pārtikas un kosmētikas sastāvu, un beidzot  ar  CE  drošības  zīmi.  CE  marķējums  apliecina,  ka  produkts  ir  ražots  atbilstoši  ES  kvalitātes  un  drošības standartiem.    ES līmenī efektīvs patērētāju tiesību aizsardzības instruments ir Eiropas Patērētāju informēšanas  centru  tīkls  (ECC‐Net),  kuram  ir  arī  pārstāvniecība  Latvijā.  Eiropas  Patērētāju  informēšanas  centrs  ir  izveidots  ar  mērķi  nodrošināt  patērētāju  aizsardzību  un  tiesību  ievērošanu  ceļojumos  un veicot iepirkumus. Centrā var saņemt padomu un informāciju par patērētāju tiesībām ES, kā  arī  meklēt  palīdzību,  risināt  problēmas,  kas  radušās  pērkot  preces  vai  pakalpojumus  ārpus  Latvijas. Plašāka informācija pieejama: http://www.ecclatvia.lv.     Lai  uz  mūsu  galdiem  nonāktu  droša  un  nekaitīga  pārtika,  Latvijā  par  to  rūpējas  Pārtikas  un  veterinārais  dienests.  Latvijā  tiek  īstenota  pārtikas  uzraudzības  koncepcija  “no  lauka  līdz  galdam”. Tas nozīmē, ka tiek veikta:  ‐  veterinārā  kontrole  (uzrauga  dzīvnieku  veselību  un  labturību,  lai  pasargātu  patērētājus  no  iespējas, ka dzīvnieki tiek baroti ar nekvalitatīvu pārtiku, kas vēlāk varētu kaitēt cilvēkam);  ‐ pārtikas ražošanas un izplatīšanas uzraudzība (produkta kvalitāte ir cieši saistīta ar to, kā notiek  tā ražošana un kā tas tiek uzglabāts, kad nonācis tirdzniecībā);  ‐ laboratoriskā kontrole;  ‐  sanitārā  robežkontrole  (pārtikas  produktu  kontrole  uz  ES  ārējās  robežas,  lai  nepieļautu  nekvalitatīvas produkcijas ievešanu ES teritorijā).   

Kopējā lauksaimniecības politika 
  ES  Kopējā  lauksaimniecības  politika  (KLP)  pastāv  jau  50  gadus.  Tā  ir  viena  no  galvenajām  ES  politikām,  kuras  uzturēšanai  tiek  tērēti  prāvi  ES  budžeta  līdzekļi  (aptuveni  viena  trešdaļa).  KLP  attīstība vienmēr ir bijusi viena no Eiropas Kopienas pamatuzdevumiem.   
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  40

 

"Mēs Eiropā" 

Latvijas  zemnieki  tiek  uzskatīti  par  vieniem  no  lielākajiem  ieguvējiem,  Latvijai  kļūstot  par  ES  dalībvalsti. Lauksaimniecības jomā tiek piemēroti ES KLP tirgus atbalsta maksājumi (intervences  pasākumi,  eksporta  atbalsts,  importa  ierobežojumi)  un  tiešie  maksājumi,  tā  nodrošinot  kopīgu  tirgus aizsardzību, kā arī priekšrocības ES ražotajiem produktiem salīdzinājumā ar importētajiem  no trešajām valstīm un paaugstinot konkurētspēju iekšējā tirgū. Zemniekiem ir brīvi pieejams ES  kopējais tirgus, tādējādi sniedzot ražotājiem lielākas iespējas realizēt produkciju, kā arī ražošanā  nepieciešamo  izejvielu  un  resursu  pieejamību.  ES,  tajā  skaitā  arī  Latvijas,  ražotāju  un  eksportētāju konkurētspējas nodrošināšanai trešajos tirgos tiek piemērotas eksporta atmaksas.  Savukārt  ES  iekšējā  tirgus  aizsardzībai  var  piemērot  speciālos  tirgus  aizsardzības  pasākumus.  Lauksaimniekiem  pieejams  arī  atbalsts  tiešo  maksājumu,  prēmiju  un  kompensāciju  veidā,  pagaidu  valsts  atbalsts,  kas  noteikts  iestāšanās  ES  līgumā,  un  nacionālās  subsīdijas,  kā  arī  atbalsts  palīdzības  maksājumu  veidā  lauku  vides  attīstībai.  Ievērojami  pieaudzis  finansiālais  atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājiem. Tas rada papildu ienākumu iespējas  lauku iedzīvotājiem.     ES  īpaši  tiek  domāts  ne  tikai  par  lauksaimnieciskās  ražošanas  atbalstīšanu,  bet  arī  par  lauku  attīstīšanu.  Pēdējos  gados  pieņemti  būtiski  lēmumi  par  KLP  reformēšanu.  Par  galveno  KLP  reformu,  kas  skar  arī  Latviju,  vienošanās  tika  panākta  2003.  gada  vidū.  Reformas  mērķis  ir  paaugstināt ES lauksaimniecības konkurētspēju un veicināt vairāk uz tirgu orientētu ilgtspējīgu  lauksaimniecību, optimizējot palīdzības maksājumu administrēšanas procesu, kā arī nodrošināt  labāku līdzsvaru starp tiešajiem maksājumiem un lauku attīstību.    Jauns  un  nebijis  pasākums  ir  vienotā  maksājuma  shēmas  ieviešana,  lai  maksājumus  pilnīgi  vai  daļēji  atdalītu  no  ražošanas.  KLP  reforma  paredz  pāreju  no  ražošanas  atbalsta  uz  ražotāju  atbalstu.  Proti,  lauksaimniekam  vairs  netiks  maksāts  par  saražoto  produkciju.  Maksājums  tiks  piesaistīts zemes platībai, nevis saražotās produkcijas daudzumam. Pats uzņēmējs varēs domāt,  kam naudu tērēt un ko ražot. Tādējādi lauksaimniekam būs jādomā, kā padarīt saimniekošanu  efektīvāku. Pats uzņēmējs varēs elastīgāk piemēroties tirgus pieprasījumam – skatīties, ko vairāk  pērk,  ko  izdevīgāk  ražot.  Uzņēmējs  vairs  nesaņems  naudu  no  ES  par  to,  ka  viņš  ražo  konkrētu  produktu.  ES  vairs  nestimulēs  ražošanu,  bet  gan  dzīvošanu  un  strādāšanu  laukos.  Latvijā  vienotais maksājums jāievieš, vēlākais, sākot ar 2009. gadu.    KLP reformas mērķi:  ‐ paaugstināt ES lauksaimniecības konkurētspēju un pārtikas kvalitāti;  ‐ dot iespēju lauksaimniekam izvēlēties, ko audzēt uz savas zemes;  ‐ tiešo ienākumu atbalstu novirzīt no ražošanas uz ražotāju;  ‐ nodrošināt pietiekami augstu dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem;  ‐ veicināt vairāk uz tirgu orientētu un ilgtspējīgāku lauksaimniecību;  ‐ nodrošināt labāku līdzsvaru starp tiešajiem maksājumiem un lauku attīstību.   

Paplašināšanās 
 

Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv 

41

 

"Mēs Eiropā" 

Līgums  par  ES  nosaka,  ka  “jebkura  Eiropas  valsts  var  izteikt  vēlmi  kļūt  par  ES  dalībvalsti”.  Nav  oficiālas definīcijas vārdam “Eiropas valsts”. Termins ietver ģeogrāfiskus, vēsturiskus un kultūras  elementus, kuri kopā veido Eiropas identitāti.    1993. gadā ES samitā Kopenhāgenā tika nolemts, ka, “lai kļūtu par ES dalībvalsti, kandidātvalstī  jābūt stabilām institūcijām, kas garantē demokrātiju, tiesisku valsti, cilvēktiesības un cieņu pret  minoritātēm, un to aizsardzību. Valstī ir jābūt funkcionējošai tirgus ekonomikai, kā arī tai jāspēj  izturēt ES tirgus un konkurences spiedienu. Priekšnoteikums uzņemšanai ir kandidātvalsts spēja  uzņemties  dalībvalsts  pienākumus,  ieskaitot  politiskās,  ekonomikas  un  monetārās  savienības  mērķu stingru ievērošanu”.    Topošajām  dalībvalstīm  jāpārņem  visi  ES  tiesību  akti.  Ja  ES  likumdošanas  pārņemšana  rada  nopietnas  problēmas  jaunā  vai  vecā  dalībvalstī,  var  noslēgt  vienošanos  par  pārejas  periodiem.  Tie  tiek  saskaņoti  iestāšanās  sarunu  laikā.  Pēdējā  lielākā  paplašināšanās  notika  2007.  gada  1.  janvārī, kad ES tika uzņemtas divas jaunas valstis – Bulgārija un Rumānija.    Pašlaik  ES  kandidātvalstis  ir  Horvātija,  Turcija  un  Bijusī  Dienvidslāvijas  Republika  Maķedonija.  Horvātija un Turcija ir jau uzsākušas iestāšanās sarunas ar ES. Ar Bijušo Dienvidslāvijas Republiku  Maķedoniju  iestāšanās  sarunas  vēl  nav  uzsāktas.  Par  potenciālām  ES  kandidātvalstīm  tiek  uzskatītas arī Albānija, Bosnija un Hercegovina, Serbija, Melnkalne un Kosova.    Jaunajā  Lisabonas  līgumā  dalībvalstīm  tiek  piešķirtas  tiesības,  izpildot  visas  augšminētās  prasības, ne tikai iestāties Eiropas Savienībā, bet arī izstāties no tās.    

Reģionālā politika 
  Viens  no  ES  mērķiem  ir  izlīdzināt  ekonomiskās  atšķirības  starp  reģioniem  un,  izmantojot  reģionālo politiku, veicināt izaugsmi un nodarbinātību mazāk attīstītajos reģionos vai reģionos,  kur  notiek  rūpniecības  pārstrukturēšana.  Galvenā  reģionālās  politikas  prioritāte  ir  cīņa  pret  bezdarbu.    ES strukturālie fondi un Kohēzijas fonds veicina ekonomisko attīstību un ļauj radīt jaunas darba  vietas.  Strukturālie  fondi  nodrošina  palīdzību  uz  vietas,  piemēram,  akmeņogļu  kalnrūpniecības  reģionos,  apmācības  kursu  sniegšanā  sievietēm  vai  investīciju  garantēšanā  vides  jomā.  Ar  piešķirtajiem  213  miljardiem  eiro  laika  posmā  no  2000.  līdz  2006.  gadam  strukturālie  fondi  patērēja gandrīz trešdaļu ES budžeta.    Lai  sniegtu  palīdzību  mazāk  attīstītajiem  reģioniem  attīstības  un  nodarbinātības  jomā,  ES  ir  Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālā fondu un Kohēzijas fondu. Kohēzijas fonda  galvenais  uzdevums  ir  sniegt  atbalstu  tādiem  projektiem  vides  un  Eiropas  komunikāciju  tīklu  jomā,  kas  attiecas  uz  transporta  infrastruktūru.  Lai  spētu  sasniegt  izvirzītos  mērķus,  šie  fondi  darbojas saskaņoti. Kopš Latvija kļuvusi par pilntiesīgu ES dalībvalsti, ir pieejami ES ekonomiskās  un  sociālās  kohēzijas  politikas  finanšu  instrumenti.  ES  Latvija  iestājās  2000.  –  2006.  gada 
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  42

 

"Mēs Eiropā" 

finansēšanas perioda vidū. Līdz 2006. gada beigām kopējais pieejamais finansējums Latvijai bija  aptuveni 625 miljoni eiro.    2005.  gada  decembrī  ES  dalībvalstu  valdību  vadītāji  Eiropadomē  vienojās  par  finanšu  perspektīvu  2007.  –  2013.  gadam.  Latvijai  šajā  budžeta  periodā  izdevās  panākt  ievērojamu  finansējuma palielinājumu, kā rezultātā Latvija nākamajos septiņos gados saņems 4,53 miljardus  eiro (aptuveni 3,18 miljardu latu). Papildus tam 2007.–2013. gadā Latvijā būs pieejami ES fondi –  Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai – tā kopējais finansējuma apjoms ir 1363 miljoni  eiro.  Eiropas  zivsaimniecības  fonds,  kura  kopējais  finansējuma  apjoms  164  miljoni  eiro,  un  Eiropas  lauksaimniecības  garantiju  fonds  tiešajiem  maksājumiem,  kam  paredzēti  1012  miljoni  eiro.    ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda sadalījums 2007. – 2013. gadā (eiro)    ES struktūrfondu finansējums mērķa  ES finansējums miljonus latu  programmas ietvaros   Eiropas Reģionālās attīstības fonds   1 714  Eiropas Sociālais fonds   386  Kohēzijas fonds   1 081  Eiropas Lauksaimniecības virzības un  731  garantiju fonds  Eiropas Zivsaimniecības fonds  87  Kopā   3 999    Ar ES struktūrfondu līdzfinansējumu Latvijā tiek īstenoti daudzi projekti. Piesaistot ES naudu,  tiek atjaunoti Latvijas ceļi, uzlabotas ražotnes, apmācīti cilvēki, piemērotas darbavietas invalīdu  vajadzībām u.c.   

Vides politika 
  Klimata  pārmaiņas  un  globālā  sasilšana,  piesārņotas  upes  un  gaiss,  gaisa  satiksmes  radītais  troksnis un citi vides piesārņojuma veidi nerespektē valstu robežas. Vienīgais veids, kā ar tiem  cīnīties, ir sadarbība starp valstīm.    Eiropas  Savienības  vides  politikas  pamatā  ir  rīcības  programma  „Vide  2010.  Mūsu  nākotne,  mūsu izvēle”, kuras ietvaros tie risināti tādi jautājumi kā siltumnīcefekta gāzu izmešu pieaugums  pasaulē,  nepārtrauktā  bioloģiskās  daudzveidības  samazināšanās,  mežu  izciršana,  pastāvīgā  piesārņojuma ietekme uz sabiedrības veselību un citi jautājumi.     Eiropas  Savienības  mērķis  ir  apturēt  vidējo  temperatūras  paaugstināšanos  pasaulē,  nepārsniedzot  2°  pēc  Celsija  virs  temperatūras  pirms  rūpniecības  laikmeta.  Lai  to  panāktu,  ir  vajadzīgi  enerģijas  ietaupījumi,  gan  efektīvāks  enerģijas  izlietojums,  gan  arī  atjaunojamo  enerģijas resursu izmantojums.  
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  43

 

"Mēs Eiropā" 

  Jāatzīmē arī Latvijas ieguldījumus atjaunojamo energoresursu izmantošanā. Valsts atjaunojamo  energoresursu  politikas  mērķis  ir  panākt,  lai  līdz  2010.  gada,  Latvijā  49,3%  no  kopējā  saražotā  elektroenerģijas apjoma tiktu iegūts no atjaunojamajiem energoresursiem.     Tāpat  ir  sperts  solis,  ieviešot  pirmo  emisijas  kvotu  tirdzniecības  sistēmu,  lai  izpildītu  ES  starptautiskās  saistības  saskaņā  ar  to  saukto  Kioto  protokolu.  ES  valdības  nosaka  kvotas  rūpniecības  un  enerģētikas  uzņēmumiem,  lai  tie  ierobežotu  oglekļa  dioksīda,  galvenās  siltumnīcefekta  gāzes,  iespējamos  emitēšanas  apjomus.  Eiropas  Komisija  vēlas  emisiju  kvotu  tirdzniecību no 2011. gada piemērot lidojumiem ES teritorijā un no 2012. gada – lidojumiem uz  ES un no tās.     Bez  klimata  jautājumiem  būtiskas  ir  arī  citas  ar  vides  jautājumiem  saistītas  problēmas:  gaisa  piesārņojums,  atkritumu  otrreizēja  pārstrāde,  augsnes  apdraudējums  u.c.  Svarīgi,  lai  visās  ES  politikas jomās tiktu ņemti vērā arī vides aizsardzības apsvērumi. Galvenais uzdevums ir cik vien  iespējams  ātri  vērsties  pret  piesārņojuma  avotu.  Princips  “piesārņotājs  maksā”  nozīmē,  ka  indivīds  vai  uzņēmums,  kas  rada  piesārņojumu,  sedz  izdevumus,  kas  saistīti  ar  radītā  piesārņojuma izvērtēšanu, samazināšanu vai novēršanu.     Ar  ES  finansiālu  atbalstu  Latvijā  tiek  īstenoti  vairāki  ūdenssaimniecības  attīstības  projekti.  Šo  projektu ietvaros izbūvē jaunas, kā arī uzlabo esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, rekonstruē  dzeramā  ūdens  sagatavošanas  stacijas,  sakārto  ūdens  ieguves  vietas  un  ūdens  padevi  uz  pilsētām,  kā  arī  veic  plašus  ūdensapgādes  un  kanalizācijas  tīklu  rekonstrukcijas  un  paplašināšanas  darbus,  kā  rezultātā  tiks  samazināts  vidē  novadītā  piesārņojuma  apjoms  un  ar  kvalitatīvu dzeramo ūdeni nodrošināts lielāks skaits iedzīvotāju šajās pilsētās.    Ar  ES  līdzfinansējumu  tiek  sakārtota  arī  atkritumu  apsaimniekošana  Latvijā.  Atbalstu  ieguvuši  vairāki  projekti,  kuri  paredz  izbūvēt  likumu  prasībām  atbilstošus  reģionālos  sadzīves  atkritumu  apglabāšanas  poligonus,  rekultivēt  visas  reģionos  vides  prasībām  neatbilstošās  atkritumu  izgāztuves,  izveidot  dalītās  atkritumu  savākšanas  punktus.  Tik  apjomīgus  projektus  Latvijā  nebūtu iespējams īstenot bez ES fondu atbalsta.   

Tiesiskums, brīvība un drošība 
  ES,  kur  vairs  nav  robežkontroles  uz  dalībvalstu  savstarpējām  robežām,  iekšējā  drošība  kļūst  sevišķi  nozīmīga.  Jāpārliecinās,  ka  pārvietošanās  brīvība  neatver  durvis  noziedzniekiem,  narkotiku tirgotājiem, krāpniekiem un nelegālo imigrantu pārvadātājiem.    Tas  ir  iemesls,  kāpēc  dalībvalstis  sadarbojas  tieslietu  un  iekšlietu  jomās,  vienkāršojot  tiesisko  jautājumu risināšanu. Sadarbība paredz apmaiņu ar tiesiskās palīdzības pieprasījumiem, personu  izdošanu, savstarpēju tiesas spriedumu atzīšanu. Tagad ir iespējams sekmīgāk izsekot un aizturēt  personu,  kas  Latvijā  pārkāpusi  likumu.  Sadarbība  ar  citām  valstīm  krimināllietās  (piemēram,  personu  izdošana,  kriminālsodu  spēkā  esamība)  ļauj  efektīvāk  apkarot  noziedzību,  neļaujot 
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  44

 

"Mēs Eiropā" 

noziedzniekiem  izmantot  tiesisko  sistēmu  atšķirības  savā  labā.  Sadarbība  ar  citām  dalībvalstīm  civillietās,  arī  dokumentu  un  tiesu  spriedumu  savstarpēja  atzīšana  un  izpilde,  vienkāršo  formalitāšu  kārtošanu  fiziskajām  personām  un  uzņēmumiem,  piemēram,  laulības,  bērnu  aizbildniecības vai komercstrīdu gadījumos.    Latvijā  ieviests  Eiropas  apcietinājuma  orderis.  Tas  vienkāršo  un  paātrina  aizdomās  turamo  personu  vai  noziedznieku  izdošanu  no  vienas  ES  dalībvalsts  citai.  Agrāk  pirms  aizdomās  turētā  izdošanas notika gadiem ilga vilcināšanās, jo atsevišķu ES valstu tiesu iestādes ne vienmēr atzina  citas  dalībvalsts  tiesu  iestāžu  lēmumus.  Tagad  visā  ES  ir  vienota  un  vienkāršota  izdošanas  procedūra.    ES  ir  izveidota  Eiropas  policijas  organizācija  Europol,  lai  palīdzētu  ES  valstīm  cīnīties  pret  starptautisko  noziedzību.  Europol  galvenie  uzdevumi  ir  veicināt  informācijas  apmaiņu  un  palīdzēt  izmeklēt  noziegumus,  kas  saistīti  ar  narkotiku  kontrabandu,  cilvēku  tirdzniecību,  automašīnu  zādzībām,  nelegālās  imigrācijas  organizēšanu,  sieviešu  un  bērnu  seksuālo  izmantošanu, radioaktīvo un kodolmateriālu kontrabandu, naudas atmazgāšanu, terorismu u.c.  ES  dalībvalstis  sadarbojas  arī  terorisma  apkarošanas  jomā.  Lai  nodrošinātu  efektīvu  pretterorisma  darbībās  iesaistīto  institūciju  sadarbības  koordinēšanu  un  operatīvo  terorisma  apkarošanas pasākumu veikšanu, Latvijā Drošības policijas sastāvā darbu ir sācis Pretterorisma  centrs.  Tā  darbības  pamatvirzieni  ir  terorisma  draudu  analīze,  kā  arī  praktiskās  pretterorisma  darbības koordinācija.   

Kopējā ārējā un drošības politika 
  Kopš komunisma sistēmas un Varšavas pakta sabrukuma 1990. gadā Eiropas drošības sistēma ir  radikāli mainījusies. Bija jāizstrādā veids kā garantēt stabilitāti un drošību visā Eiropas teritorijā.  Kaut  gan  drošības  politika  mainījās  deviņdesmitajos  gados,  NATO  vēl  joprojām  ir  Eiropas  drošības  sistēmas  stūrakmens.  Par  teritoriālo  aizsardzību  joprojām  tiek galvenokārt  domāts  ES  dalībvalstu,  ASV  un  Kanādas  transatlantiskās  sadarbības  kontekstā.  Tomēr  pastāv  uzskats,  ka  Eiropas valstīm ir jāuzņemas lielāka atbildība par drošību savā teritorijā.     Kopējā ārējā un drošības politika (KĀDP) tika ieviesta līdz ar ES dibināšanu 1992. gadā, parakstot  Māstrihtā  Līgumu  par  Eiropas  Savienību.  Šī  līguma  sadaļa  “Noteikumi  par  kopēju  ārpolitiku  un  drošības  politiku”  atspoguļo  ES  dalībvalstu  vēlmi  veidot  kopēju  ārpolitiku,  ieņemot  vienotu  nostāju  attiecībās  ar  trešajām  valstīm  un  starptautiskajām  organizācijām.  Kopš  Māstrihtas  līguma parakstīšanas ES dalībvalstu sadarbība KĀDP jomā strauji paplašinājās un padziļinājās. Šī  iemesla  dēļ  ES  līguma  KĀDP  sadaļa  tika  papildināta  un  paplašināta  gan  Amsterdamas  (1997.  gadā),  gan  Nicas  (2000.  gadā)  starpvaldību  konferencēs.  Nicas  līgums  KĀDP  ietvaros  uzsver  aizsardzības jautājumus un paredz nosacījumus Eiropas drošības un aizsardzības politikas (EDAP)  attīstīšanai.     Pašlaik KĀDP tiek īstenota starpvaldību līmenī. Tas nozīmē, ka tikpat kā visiem lēmumiem jābūt  vienbalsīgiem. Eiropas Komisijai šajā jomā nav iniciatīvas tiesības, taču tā ir iesaistīta visu KĀDP 
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  45

 

"Mēs Eiropā" 

jautājumu apspriešanā un var izvirzīt savus ieteikumus kopā ar dalībvalstīm. Eiropas Parlaments  regulāri sniedz konsultācijas, bet tam nav tiešas ietekmes KĀDP jautājumos.    Dalībvalstis ES Padomē pastāvīgi informē cita citu par ārējās un drošības politikas jautājumiem  un  var  ieņemt  kopēju  nostāju.  Padome  var  pieņemt  arī  lēmumu  par  kopējas  rīcības  nepieciešamību, lai atbalstītu kopējo nostāju. Padome var izlemt par kopēju rīcību ar kvalificēto  balsu vairākumu, taču tikai nedaudzās jomās.    Lisabonas līgums paredz stiprināt dalībvalstu sadarbību drošības un aizsardzības politikā. Līdz ar  Lisabonas līguma ieviešanu EDAP tiks balstīta uz pastāvīgu strukturētu sadarbību militāro spēju  attīstības  jomā,  uz  solidaritātes  klauzulu  visu  ES  dalībvalstu  iesaistei  teroristisko  uzbrukumu,  dabas  un  tehnogēnu  katastrofu  seku  novēršanā,  kā  arī  uz  savstarpējās  aizsardzības  klauzulu  kopējās aizsardzības nodrošināšanai, kuru ES 1999.gadā pārņēma no Rietumeiropas Savienības.   

Cilvēktiesības 
  Daudzos  ES  līgumos  uzsvērts,  ka  ES  dalībvalstis  ievēro  cilvēktiesības.  Līgumā  par  ES  teikts:  “Savienībai  jāievēro  pamattiesības,  ko  garantē  Eiropas  Cilvēktiesību  un  pamatbrīvību  aizsardzības  konvencija,  kas  parakstīta  1950.  gada  4.  novembrī  Romā,  un  kuras  ir  dalībvalstu  kopīgo konstitucionālo tradīciju rezultāts, izriet no Kopienas tiesību pamatprincipiem.” Eiropas  Cilvēktiesību  un  pamatbrīvību  aizsardzības  konvencija  ir  starptautisks  līgums,  kas  pieņemts  un  stājies  spēkā  1953.  gadā.  Tas  nosaka  neatņemamas  tiesības  un  brīvības,  uz  ko  var  pastāvēt  ikviens, un konvencija obligāti tās liek ievērot valstij attiecībā uz katru tās jurisdikcijā atrodošos  personu.  Turklāt  konvencija  iedibina  starptautisku  aizsardzības  sistēmu:  valstis  un  indivīdi  neatkarīgi no savas pilsonības var vērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesā, ja uzskata, ka ir kļuvuši par  Konvencijas pārkāpšanas upuriem. Konvencija cita vidū garantē tiesības uz dzīvību, aizsardzību  pret spīdzināšanu un necilvēcīgu izturēšanos, tiesības uz brīvību un drošību, taisnīgu tiesu, cieņu  pret privāto un ģimenes dzīvi un korespondenci, vārda brīvību (ieskaitot preses brīvību), domu,  apziņas  un  reliģijas  brīvību  un  pulcēšanās  un  biedrošanās  brīvību.  Protokolos  pievienotas  citas  tiesības, piemēram, 6. protokols atceļ nāves sodu.    1997. gada jūnijā parakstītajā Amsterdamas līgumā par mērķi tika izvirzīta pilsoņu pamattiesību  aizsardzība,  tāpēc  visi  pilsoņi  var  vērsties  Eiropas  Kopienu  tiesā,  ja  institūcijas  pārkāpj  viņu  pamattiesības.  Ja  dalībvalsts  “nopietni  un  pastāvīgi”  pārkāpj  šīs  tiesības,  Eiropadome  ir  tiesīga  izlemt  par  noteiktu  dalībvalsts  tiesību  atcelšanu.  ES  gādā  par  to,  lai  novērstu  diskrimināciju  dzimuma,  rases  vai  etniskās  piederības,  reliģijas  vai  ticības,  invaliditātes,  vecuma  vai  seksuālās  orientācijas dēļ.    2000. gada decembrī Nicā 15 dalībvalstu līderi apstiprināja Pamattiesību hartu, kura ietver sešas  galvenās  pamattiesības.  Pirmo  reizi  pilsoniskās  un  politiskās  tiesības  (vārda  brīvība,  nāvessoda  aizliegums  utt.)  tika  apvienotas  ar  ekonomiskajām  un  sociālajām  (tiesības  streikot,  pieeja  medicīnas  līdzekļiem),  kā  arī  ar  tā  sauktajām  trešās  paaudzes  tiesībām  (vides  aizsardzība,  patērētāju  tiesības,  tiesības  uz  mieru,  bioētika,  datu  aizsardzība).  Pašlaik  katras  ES  valsts 
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  46

 

"Mēs Eiropā" 

iedzīvotāju tiesības sargā nacionālie likumi un starptautiskās konvencijas. Eiropas Pamattiesību  harta  politiski  nosaka  virkni  tādu  pamatprincipu,  kas  iet  tālāk  par  Eiropas  Cilvēktiesību  konvencijā  noteiktajiem:  tiesības  uz  informācijas  aizsardzību,  cilvēku  reproduktīvās  klonēšanas  aizliegums, bērnu tiesības. Tomēr ES Pamattiesību harta nav juridiski saistošs dokuments, tā ir  kā labas gribas apkopojums. Lisabonas līgums nodrošinās Pamattiesību hartas juridiski saistošu  spēku,  iekļaujot  Līgumā  par  Eiropas  Savienību  atsauci  uz  Hartu.  Tādejādi  ES  institūcijām  un  dalībvalstīm būs jāievēro Hartā noteiktās cilvēktiesības un pamatbrīvības.    

ES pilsonība 
  Līgumā par ES tās pilsoņiem ir noteiktas vairākas papildu priekšrocības. ES pilsoņiem ir tiesības:  ‐  brīvi  pārvietoties  un  pastāvīgi  uzturēties  ES  dalībvalstīs,  pat  ja  pilsonis  nestrādā  attiecīgajā  valstī. Ir tikai viens noteikums: jābūt pietiekošiem ienākumiem, lai spētu izdzīvot;  ‐ balsot un kandidēt pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanās;  ‐ saņemt jebkuras dalībvalsts diplomātisko un konsulāro iestāžu aizsardzību, atrodoties valstīs,  kuras nav ES sastāvā un kurās nav tās dalībvalsts pārstāvniecības, kas personai devusi pilsonību;  ‐ iesniegt petīciju Eiropas Parlamentam;  ‐ vērsties pie ombuda;  ‐  rakstiski  vērsties  pie  jebkuras  no  ES  institūcijām  kādā  no  ES  oficiālajām  valodām  un  saņemt  atbildi tajā pašā valodā. Arī latviešu valoda ir viena no ES oficiālajām valodām.    ES pilsonība ir izveidota, lai papildinātu nacionālo pilsonību, nevis lai aizstātu to.   

Nepilsoņi un ES 
  Ikviena  persona,  kurai  ir  kādas  ES  dalībvalsts  pilsonība,  vienlaikus  ir  arī  ES  pilsonis.  Par  trešo  valstu  pilsoņiem  ES  tiek  atzītas  tās  personas,  kurām  nav  nevienas  ES  dalībvalsts  pilsonības,  ieskaitot personas, kurām nav nevienas citas valsts pilsonības (bezvalstnieki). Latvijas Republikas  nepilsoņi  attiecībās  ar  ES  nebauda  tiesības,  kādas  ir  ES  pilsoņiem.  Attiecībās  ar  ES  Latvijas  nepilsoņi  tiek  pielīdzināti  trešo  valstu  pilsoņiem,  kuru  pastāvīgā  dzīvesvieta  ir  kādā  no  dalībvalstīm.  Atbilstoši  tam  pastāv  noteiktas  administratīvās  barjeras  attiecībā  uz  ekonomiskajām, kā arī politiskajām tiesībām.    Tomēr Latvijas nepilsoņi nav bezvalstnieki, jo Latvijā viņi bauda īpašu tiesisko statusu, un Latvijas  valsts  viņus  aizsargā  arī  ārvalstīs.  Īpašs  tiesiskais  statuss  Latvijas  nepilsoņiem  izriet  no  Latvijas  specifiskās vēstures un politiskās situācijas.     Latvijas valsts nodrošina iespēju visiem, kuri to vēlas, iegūt Latvijas pilsonību atbilstoši likumiem  un citiem tiesību aktiem. Kļūstot par Latvijas pilsoni, persona iegūst arī ES pilsonību.    2006. gada 23. janvārī stājas spēkā direktīva par trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas valsts  pastāvīgie  iedzīvotāji.  Latvijā  saskaņā  ar  šo  direktīvu  ieviesa  jaunu  statusu  –  Eiropas  Kopienas 
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  47

 

"Mēs Eiropā" 

pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā. Latvijā par trešās valsts pilsoņiem tiks uzskatīti  visi ārzemnieki un Latvijas nepilsoņi.     Eiropas  Kopienas  pastāvīgā  iedzīvotāja  statuss  nav  obligāts  un  netiek  piešķirts  personām  automātiski.  Personai,  kura  vēlas  iegūt  šo  statusu,  ir  jāvēršas  Pilsonības  un  migrācijas  lietu  pārvaldē  un  vienlaicīgi  jāatbilst  noteiktiem  kritērijiem.  Kritēriji  Eiropas  Kopienas  pastāvīgā  iedzīvotāja statusa iegūšanai ir:  ‐ personai vismaz piecus gadus jābūt dzīvojošai konkrētajā valstī;  ‐ jāpierāda pietiekami iztikas līdzekļi;  ‐ dalībvalsts valodas zināšanas.    Uz  EK  pastāvīgā  iedzīvotāja  statusu  nevar  pretendēt  persona,  kura  ES  dalībvalstī  uzturas,  lai  iegūtu  izglītību.  Tas  iespējams  tikai  gadījumā,  ja  šī  persona  Latvijā  apprecas  un  saistībā  ar  to  iegūst uzturēšanās atļauju Latvijā.     Ja  Latvijas  nepilsonis  nevēlas  šādu  priviliģētu  statusu  saņemt,  viņa  statuss  Latvijā  nemainās,  savukārt  ES  dalībvalstīs  viņš  var  uzturēties  kā  jebkurš  trešās  valsts  pilsonis  vispārējā  kārtībā.  Statusu ieguvušais Latvijas nepilsonis vai ārzemnieks Latvijā uz vietas bauda tādas pašas tiesības  kā jebkurš Latvijas nepilsonis vai ārzemnieks ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju.     Jāatzīmē, ka Latvijas nepilsoņi bez vīzas uz Eiropas Savienības dalībvalstīm (izņemot Lielbritāniju  un Īriju) var ceļot jau kopš 2007.gada janvāra. Pēc mūsu valsts pievienošanās Šengenas līgumam  brīvi  pārvietoties  Šengenas  zonā  var  arī  tie  citu  valstu  (piemēram,  Krievijas)  pilsoņi,  kam  ir  Latvijas  uzturēšanās  atļaujas.  Izņēmums  ir  Lielbritānija,  Īrija,  Bulgārija,  Rumānija  un  Kipra,  kas  nav  Šengenas  līguma  valstis,  tāpēc  nepilsoņiem  un  trešo  valstu  pilsoņiem,  lai  ieceļotu  šajās  valstīs, joprojām nepieciešama vīza.     Savukārt  Eiropas  Kopienas  pastāvīgā  iedzīvotāja  statusu  ir  izdevīgi  iegūt  tiem  trešo  valstu  pilsoņiem, kas vēlas doties strādāt kādā citā ES dalībvalstī. Persona, kas Latvijā ieguvusi Eiropas  Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu, pēc viena nostrādāta gada kādā ES valstī var brīvi mainīt  darba  devēju  (pretējā  gadījumā  šis  cilvēks  var  strādāt  tikai  pie  tā  darba  devēja,  kas  viņu  ir  uzaicinājis  darbā).  Turklāt  Eiropas  Kopienas  pastāvīgā  iedzīvotāja  statusa  īpašniekiem  atrast  darbu Eiropā ir vieglāk.   

Patvērums 
  Tie,  kurus  vajā  politiskās  pārliecības  dēļ,  var  rast  patvērumu  un  drošību  ES.  Tā  kā  robežas  ir  atvērtas  visā  ES  teritorijā,  nepieciešami  skaidri  formulēti  noteikumi  patvēruma  sniegšanas  procedūrās. Tāpēc dalībvalstis ir pieņēmušas lēmumu, ka iesniegumus patvēruma saņemšanai ir  jānoformē,  tikko  patvēruma  meklētājs  šķērso  ES  robežu.  Pēc  tam  lēmumu  apstiprina  pārējās  dalībvalstis.  No  2003.  gada  janvāra  darbojas  pirmā  Eiropas  automatizētā  pirkstu  nospiedumu  identifikācijas  sistēma.  Tās  nosaukums  ir  EURODAC.  Ar  tās  palīdzību  netiek  pieļauts,  ka  bēgļi  lūgtu patvērumu vienlaikus vairākās ES dalībvalstīs. 
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  48

 

"Mēs Eiropā" 

 

Vienlīdzība 
  Vienlīdzības  princips  ES  tiek  izprasts  divējādi  –  kā  diskriminācijas  aizliegums,  ņemot  vērā  nacionalitāti, un kā dzimumu līdztiesība, proti, nevienu nevar diskriminēt atkarībā no dzimuma.  Šie principi ir atrunāti arī ES līgumos un vairākās direktīvās.    ES  likumdošanā  tiek  ievērots  pamatprincips,  ka  nevienu  ES  pilsoni  nedrīkst  diskriminēt  viņa  nacionālās  piederības  dēļ.  ES  pilsoņiem,  kas  strādā  citā  ES  valstī,  ir  tādas  pašas  tiesības  kā  attiecīgās  valsts  pilsoņiem.  Viņi  maksā  tos  pašus  nodokļus,  veic  tos  pašus  ieguldījumus  labklājībā,  un  viņiem  ir  tiesības  uz  tiem  pašiem  sociālajiem  pabalstiem.  ES  pilsoņi  no  citām  dalībvalstīm  ir  aizsargāti  pret  diskrimināciju  izglītības  un  apmācības  jomā.  Šis  princips  tiek  piemērots gan uzņemšanas procedūrās mācību iestādēs, gan kursu apmaksā.   

Vēlēšanas 
  Eiropas Parlamenta vēlēšanās ES pilsoņi var vēlēt tajās dalībvalstīs, kur viņi dzīvo, pat nebūdami  attiecīgās valsts pilsoņi. Precīza vēlēšanu gaita izklāstīta nacionālajos vēlēšanu likumos.    Citu ES valstu pilsoņi drīkst piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās, ievērojot tos noteikumus,  kādi pastāv attiecīgās valsts nacionālajā likumdošanā. Vienīgais noteikums, kas jāievēro papildus  – viņi nedrīkst vienlaicīgi balsot arī savā dzimtajā valstī.    Latvijā tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir:    1) Latvijas pilsoņiem:  ‐ kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu;  ‐ par kuriem ir iekļautas ziņas vēlētāju reģistrā Latvijā;    2) ES pilsoņiem:  ‐ kuri nav Latvijas pilsoņi, bet kuri uzturas Latvijas Republikā;  ‐ kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu;  ‐ par kuriem ir iekļautas ziņas vēlētāju reģistrā Latvijā;  ‐ kuriem ir balsstiesības vēlēt ES dalībvalstī, kuras pilsoņi viņi ir.    ES  pilsoņi  var  balsot  un  piedalīties  kā  kandidāti  pašvaldību  vēlēšanās  tajā  dalībvalstī,  kurā  viņi  attiecīgā  brīdī  dzīvo.  Lai  nepieļautu  iespēju  vēlēt  divreiz  –  gan  dzimtajā  zemē,  gan  valstī,  kur  attiecīgajā  brīdī  dzīvo,  katram,  kurš  vēlas  piedalīties  vēlēšanās  kādā  citā  ES  valstī,  ir  jāiesniedz  deklarācija  tajā  valstī,  kurā  viņš  dzīvo.  Dalībvalstis  veic  informācijas  apmaiņu  ar  vēlēšanu  sarakstu un kandidātu sarakstu palīdzību.    Nākamās Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiks 2009. gada 6. jūnijā.  
Eiropas Savienības informācijas aģentūra, 2008  www.esia.gov.lv  49

 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->