P. 1
Antologia poetilor optzecisti [fragmente]

Antologia poetilor optzecisti [fragmente]

|Views: 152|Likes:
Published by soricelus
Alexandru Musina
Florin Iaru
Matei Visniec
Ion Muresan
Nichita Danilov
Cristian Popescu
Marcel Tolcea
Alexandru Musina
Florin Iaru
Matei Visniec
Ion Muresan
Nichita Danilov
Cristian Popescu
Marcel Tolcea

More info:

Published by: soricelus on Apr 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

ANTOLOGIA POEZIEI ~~\~ENERATIEI G

t)

==S"',?-j••

=~

NIOHITA
P··~--~~-~~-----·---·--··Y<:".,··-,"'

DANILOV
,.7--,.---·-~c.-.-.----.-.-.. .-.-.--.-~-.-.--~ -

COPIL

""

'.'"

,"

.'rtura .facuta annme Intr-ul1 zid . tr_O spa . ,.' ' b . pnn 'Jatru: mctri ~l vopsit gal ~n 5e inalt d.L f1 nul' _Noi insa pentru ca eram d a m cr " -, , .' \'e e ~ §.trini, nn pirtearn priv; :mq.~m_ . foarte bb . sa ne multumim cu l1lste poze vechi . trl: Ul3 '. trl..l· 'cOIpH foarte nne Ie arata de 13 , pe care un dopartare.
J
A Y v

v',

'

CADEREA INGERILOR Nascut la 7 aprilie 1952, In Musenita (sat Climauti], j\l( Suceava. Bibfiografie: FINTINI ARTEZIENE, Junimea,1980 ;CIN: Ce sa- ~'aV spun 'din l.naltimea [uminoasa a nop~ii ? v ., -' ~ '1 NOORU,' Cartea Romancasca, 1982; ARLECHLNI LA' MARCl obosit irni in:ch~(l cchii peste p~apasha mgen or,. NEA CIMPULUI, Cartea Romancasca, 1985; POEZII, JUnimlt dar ei contlnu3. sa urce spr~ l1?ne . 1987 ; DKi\SUPRA LUCRURILOR _NEANTUL, Cartea RI scara "lntunecata , spre locutnta~ IDea . . pe c-' • leschi zac nerniscat cu pleoapelc mtreuesc ise. maneasca; 1990; URECHEA DE CIR:PA, proza, Junimea, 19~ un d ca. . ' , Unii cad inapoi 'in pdipastie, . altii -ouscsc s'a ajunga sus, . Iata-i! scum navalcsc pe u~a mea ... ' Sint multi, 0 mtreaga eeay:'i de ingen ! Dar ce fel. de ingerisint a~tia ? Unii par beti de parca ar veni chiar acum de lei. 0 petrecere. Altit se plimba prin .Ci3:S~l, vorbesc tare' si Iumeaza, alti! . . s.au asezat .rn jurul mesei ~i joaca un joc de ~oroc. Altii stan in spatele lor ~i beau .~ . coniac si sarrrpanie. Altiicontiu-ua so. S8 phmbe mcditativi in juru1 camerei si mascara din ochi adincimea prapastiei. , ,

.

v

.'

'

I
72

C1~iva au venit linga patul meu, . imi sufla fum in ochi sirni f?optes-c': , lISoala- te, s;coala- te, .Lazare- ! Dar eu nu rna scoil, nu rna scol. Ei contanua sa traga' de mine: . vor Sri m,(l ia cu 61 la 0 alta petrecer~.
fI

!\

73 '

,

,_--,-1

t

FlU AL OMU~Ul
Aeum mil lnconjoara si femeile lor, dar eu slniJ satul de Iernei, satul de risul lor ispitrtor si de tipetele lor ascutite ! .Altii mi.au deschis gura si.fn; toarna eu deLa sila sampanie. Ceilalti continua sa joace 1a masa de .joc. Pe mine insa nu rna ispiteste nici jocul lor. Ei continua sa navaleascs in camera. Acurn e plina Iocuinta mea de aureolele lor stralucitoare. Unii dnta, altii fumeaza, altii tin femei pe genunchi. De L.ar vedea mama si.iar face cruce si Lar izgoni pe toti. Eu zadarnic irni fae cruce acum : " vin tot mai multi. Aud cum bat clopotele de inviere. De as fi fast ind mic, eran1 acumIa biserica, dar eu mult rni-arn pierdut credinta. De-ar ~ti marna s-ar rasuci pina si in mormint.
.
"

~ eu trist carle umbra . peste tata1 urma lui mama strmge tata cos~teL' i se lUng,e~te umbra ..' cOs1,l. -. ~1l ., stea arsa. pe pa)l. , .' . . t t din urma !?l-l sirnt, . -ste a a Nla prlV€, .' e e1 fata. ~ dar o attd pe
dar 0,

fn

nu-roi intorc spr
nU~lTIl
1

arna cum ft' III . intorc spre ea a .a.
lui Nimic,

ma

striga din urrna.

fU al omului,
Ul.,.

fiu a1 oroll

mmic ...

."

TATAL
"

Deodata irrsa podcaua si tavanul incep sa S8 surpe si ei incep S~l se prabuseasca in gol. Cadsi eu irnpreuna ell ei. Cadeam in SUS .. Atit de mult am cazut.. incit ne respingea pamintul. ," In afara lui, in haos, in veciniea bezna, ./ acolo e loeul meu !

IMMANUEL KANT Fecioara neagra sta la pian. Are eraniul ras pina Ia singe. Nu cinta. Cineva i-q pilit .user dintii, Acum lsi dezlipeste pleoapele . .' ~ $i se admira intr -0 oglinjoara concava .. Isi face
din ochi.

. . ete spune insetat f~ul" ' _ Nu rnr-e s , • f ta ' .' 'nse cupa In a.. ~ . ~i-~lunpl. -tatea nedintit tatal In fa\a lUI. SAY , mbrele lor .' , Nu amurglse Inca 91 U ti 'nex'lstenh ai eamei'el, .. eper€lll' , se profllau rece p ~ _"t dinspre rasart , 'Pe pereMO'le ..... -1 . , . umbra 'intunecata a tata ill : . . • d f4Jreac·tra intunecata. [umirnn Pe peretele dinspre ~pus: umbra nelini~tita. a fmlUl inrosind pragul $1 u~a'g' a a d~sertului pina 1a intinderea nea r . ce amenin~a acum casa .. ,
.t.~)
'0;:; . "'•

-

raspunse tatal 9i-~i

" Nlel

'e IUl

nu mi - e sete, pau c1Jpa .

ctMP NEGRU
1..

In spatele ei, eu dnt Ia trornpeta. Cineva rniva ras teasta PIna Ia singe. Pleoapele mivau peste ochii apatici. Acum seman putin cu Immanuel Kant.

lunecat

~' "~~ . urDn l1nga pui!.l1n~ ga. m~n~~ ~n cimp de' cenu*a . Mlna !?~ juctnd zar\1Tl st car~l p~

l'lr:
.

.

,

'75

timp ee apar eu pe 0 U$3: incxistenta ~l cafe se dcschide acurn pentru prima oara in existenta mea spre intinderea ncagra 01 n0'sfirsita a desertului unde Be joaca zaruri 31 carti : ' ,. ' poc~er, bar?ut, tabinet, sto~ ~i septic, • in timp c€ mcerc sa patrund inauntru. ~uc~n~~-mi in fata piciorul drept ':;>1 prpaind eu virful degetului mare cenusa caldu~a inca. ~P?i m.~fl dreapta, teapana pe Hnga trunchi Si indoita la cot, stringind la piept D cupa neagra. 2. . Apoi piciorul sting, putin cam beteag dm,pT:cina varicelor, tirind dupa e1 dreptul, I~t~l vl~fu~ degetului mare, apoi Iaba piciorului $1.' In S,f1f$;t, talpa si calciiul dezgolit pina ]a os. $1 apor mma stinga, indoita in drcptul inimii stringtnd Ia piept 0 al hi eli pa . ' uncle !llTI ~scuns 0 percche de zaruri si 0 pereche de manusi neg:e. Apq; capul si urnerii $1 tnt restul corpului, C'~re acul1:- parca nu maio este a1 meu, . ci ,:1 altuia ce searnana Intr.,o osrecare masura eu mine, desi are un ochi spanchi si proteza si umbla cu capul intr -0 parte. 3.

it;

4. _ Dar de c€ ? am striga~ i~d.1gnat. . ;;.cpuns ca e binc a$cf 91 ca asa fae 1v.11-a ra..> ' . .? , . care intra, Dar ce Cl$Llg eu d e-a1C1. . totl eel , .' .' '. .tioi, dar mel ,nn prerzi mare I UCI'U. Nu cis b poti" Juca 1" tit' $1, mu it timp . hil11b 11119 nSC. "-d'; 1 sa fii deran]a"e fara nimeru ...
u ~./.. , • A

5. 'Am fost asezat peun scaun inalt si intTE'bat dad. stiu intr~adC'var sa joe. Si am ri'ispuns nu, pentru ca irrtr _ade;vnr lin stiarr; jocul, desi jucasem cindva oeva asemanator. " Ac~m d~iva ani dnd studiarn maternatici abstracte, , Invatind sirguincios calcul ill probabili t'atiler. Calcu1ind cum se arunca zarurile dupa Ugea numerelor mati a lui Bernoulli pentru a da $a'S,e-l?ascsau cum se impart cartile de joe, dupa aceea~i lege, pentru a pune rnina pe 0 ovinta- rOY!'Lla. 6. Atunci ce stiu ? Nu $tiau:n nirnic Atunci ee.mi aduc amirite ? Nu.rni adueeam aminte nirnie., in afara de faptul ca jucasem cindva carti ~i zaruri pe un drop cumva asernanator, eu niste tipi oarecurn a,semanato,ri. Barbut, pocher, $ept~c si stos, trisind tot timpul si tragind' cacialmale.

Cit sa.-i dau portarului ? am intrebat chiar portarul m timp ce acesta s€ prefacea di nu.i e10l11ul· ' care sta in fata pcrtii ~t 0 deschide .fnc1inindu-se . 1,~una seara, poftiti, va TOg. Pe aid, sinteti a9tept~t". Ci un altul caruia ii tine azi intirrsplator Iocul, Trei sute de lei, mi.a rasp-uns ' deua pachetedetigariKent sau Pall 1\1a11 '$i 0 sticla de vodca, inainte de a intra si apoi Inca d01.. sute de lei .1a si 0 sticla de vin dupa. ~ ihtrC
, v-

~ . .-

. Amurlat toate astea tare, desi eram foarte calm, peutru a avea 'timp S'a Ie sturdiee: reactiile .. Desi ei jucau impasibili $i mdiferenti.: . c~ mutrele SOHT~; ell cravatole la git dm care Iipsea tocmai g'itul. Cu mansetele- albe .

76

sufi-Beate. peste mineca neagra .din care Iipseau miini'le si restui trupului.

ale camasti

a cost UlrIJ..u1 ui,

CNlI'1cane marl Ia ochi foar t e tri tfIS a . '.$1 ,
ell fata .

Pentru ca Intr-o parte mlinile lor
A

..
y

_ irnpar teau oartile in t~p ce ~ trunchiul lor s'e zguduia de 1'1$, 1l:1 alta parte. Nu dispuneam de nirnic decit de cup~ de oenusa unde avearn 0 perechc de zaruri .si.,o pereche de manus! negre,
_

~

~i petine tncet incet dintramvai C? traversind incet incet strada .. ~~~lnfine urcind incet incet scarile
,1 bOrind

s· acUlTI iata-te

...

.

8.
Daraici nuera nevoie de. zaruri, .nici decarti de joe, nici de cenusa pest-e care ;e rostogoleau 0 groaza de zaruri,

In timp ce:mi .G'o::t~nui plirnbarea prin camera. ras proaspat $1 gaht festiv '. ' , eu miinile la spate . . .si un aer cit se poate de sobru ... NOUA VARIArIUNI PENTRU ORGA

"pe care .le rostogolea

Tot felul de asi: de decari, de valeti, de pc.Ypi 1 de dame $ .vintul. .' Am varsat intH cupa ! apoi micam seos zarurlle ., 51 Ia.arn aruncat de trei ori peste cenusa. , Sase~sase, sase.sase, sase.sase", am auzit glasul $optit al celor'lal.ti, .apoi am vazut IntTedeschiz~ndu·-s€ incet usa ....
" • " ,.' 1 • '

unde erau imprestiate peste tot carV~

._

MI'ER-CURE

TRISTA,

ZI eENU~lE

Miercure trista zi cenusie " Z1in care rna planb singur prin camera
proaspat ras si gatit festiv aruneind din .timp in timp cite..o pi-ivire 1ileliniiiltita in_strada

Caci, intr-adevar, 'partea buna a tuturor lucrurijor poate fi le~i)fimata prin multe cuvinte, prin purine ~a~ ~hiar prin . nici unul, dat fiind ca despre ea nu putem vorbi ~;>lrnci nu avem cunostinta, Iar ea transcende totul in chip supranatural, ma-, nifestirrdu.se ifara ocolisuri si pe de-a intregul calor care depasesc atlt lucrurile impure, cit $ic61e pure, rrdicirrdu.se pe culmile cele mai sfirrte, parasind lumina divirra si sunetele si cuvintele ceresti, cufundindu.se in intuneric, unde se arIa eu adevarat eel Ce sta -deasupra tuturor lucrurilor. $1 spunem ca' aceastaparte nu este nlci suflet, niici ratiune ... Nu este numar, nici ordin, nici marirne, mieirne, egalitate, neegalitate, asemanare, neasemanare.;. -Nu este nimic din ce aoartine non-existentei si nici din ce apartine fiintei : fiintele nu 0 CWlOSC, asa cum, este in sine, cum hid ea nu cunoaste fiintele asa cum sint". .

Dionyso~ AR£o"pAGITUL KIRI"L
Cilluga.ru1 Kiril sta In interiorul unei flntini $1. sorie Ia 0 Psaltire. Aid vietuieste p~ vremea lui' Constantin. 11"1 jurul lUj apa S-a dat p~tin iaopade. TotuJ!?i 'in.a.untrul ~~tifnii e umed

:~iJrav~rsind irtcet strada . '51 urcind si rnai incet scarile ~i deschizind 'incet Incet usa 'in tirnp cerni continui pllmbarea \ .proaspat ras sl gatIt festiv
73.

coborind incet din tramvai. .intr -0 superba .rochie verde

Si iat~a-te 9ip~ tine

"

"de

79 .

mlinile la un opait, ~asa sa are un blid, iar in' dreapta, 'un fel de pasare oarb§ si frrg, Din cind in cind lsi incalzeste ciuguleste meiul din blid. Eu stau aplecat peste fin tina si.I urrnaresc tot ce scrie el, .;:ontranscriu intr -0 aHa psaltire. ochii spre mine, dar nu.rnl

FERAPONT
it

Deasupra mea sta fr~tele Ferapont, $i-~ lasat 0 'barbi! pina/ briu. Elvegheaza peste tot c€ scriu eu. Poarta un fel de ru~ ~ sea si e lncins la rnijloc eu 0 fringhie din Citcodata apa devine cam tulbure si nu pot vedea ee scri 8, scoarta de tei, Seamana mult cu el. Atunci trebui€ sa m.aplcc tot mai mult peste mar-gine. Flodor Mihailovici Dostoievski. Altadata apa devine viscoasa ca lutul si crapa. Altadata e fiorbinte ca Java $i irnproasca afara foe. Daca fac cumva 0 micuta grescala de .stil, el trni scapi) 0 Apoi se racestc treptat si se preface l·fi piatra, pie~ricic5 in cap. atuncea astept. Ma asez In dreptul flntinii si astept "Fii atent, fii atent, frate Nichita, imi spune. Fii atent, , pin a piatra devine iar apa. . putea sa te coste scump' . toate astea s.ar Altadata incepe sa. ninga. ·1 nor.. Cind nu stiu exact nude s'a pun virgule. si ezit intre un Fulgi mad cad in fintln3., dar nu se topesc cum ar f ' -'. mal S3 se topeasca Ia contactul eu apa, ci se prefac in 'banut punct si 0 virgula,el rna corecteaza. ' de-argint ;;i de-arama si se Iipesc pe . , :,Toate astea nu mar au nici, Q, irnportanta," ii SpUD. , teasta rasa a calugar ului Kiril. In psaltiren rnoderna nu se mai folosesc multa semne de punctuatie". El scric fara sa simta ceva. En urmaresc Ioarte atent Tu totusi sa. le Iolosesti sa Ie fulosesti. Nu se stie nicionu trebuie sa.rni scape nici un cuvint. Tot ce scnie el, eu trans.d tV" C·" " t··' , . ',.: .. I T b :' .- fi f . +,~ t t ., In , a a. me S Ie ce vrcmuri mai vm i re uie .sa n carte a en crru ~ t r ,o a It- psa Iti a Ire, oar nucu ' , cerneala, ci cu nisip. si prevazator. aserneni, ar trebui sa postesti mai mult si. ma'i mult sa te concentrezj asupra tao Mai putin sa visezi Ia Iernei. Am in fata mea 0 olepsidra si.rn! moi pana in nisijiul car~SaIii un adevarat egumen", se scurge din ea. Pen tru asta trebuie Intrvadevar, sa fiu dec "Toate astea nu mai au importanta acum," Ii raspund, sob-it de atent ; orice boare de vint Vremurtlo sint ~Itfel s.au schirnbat multo Lurnea nu mai irni poate da peste cap tot ce am scris. postes+~ CAt d espre fernei. .. ,,' ~ I.e. 1 emel. " t"I' t '1~'" . -h' '. tt .' ,,Tu, totusi, sa nu uiti njciodata CCI-ti spun! Sa hi foarte, D €asupra mea sa ap18ca artcmeva 91 uranscrre 0 cc sen f t ~, . . "" ell. Daca imi ridic cumva ochii spre €I, 19i vira .imediat nasut OaT G atcnt.; . "'" in carte si se preface ca~i absorbit de Iectura. Fratelo ,Ferapont are ochi albastri si hlinzi.
cind, e1 1$i ridica spune

nimio.

Y

.'

n

De'

Searnana

binisor-cu

mine si eu Kiril.

De rnulte ori se. aplcaca atit de mult peste margine, ind Ii ~ltrlgsa fie atent, sa alb$. grija .sa nu se prab~€'asoa in pll\
. Dar elride, hohoteste -ca un nebun. El oste fratelc Ferapont.
.

Dcsi ~' trist nu l-am vazut plingind niciodata. Are 0 voce groasa si cinta tot 'felulde- psalrni.

A;; vrea siLmi rno] pana
, ,0

$-1 sa scriu
. h."

priviri. Dar el sta rrrult deasupra dica mina 1 t .,.' t ti

acestor mea si oricit de sus mi.as ri',

eu tristetea

nu r.as pu ea a inge oc II. Deasupra fratelui Farapont sta fratele

I:az.ar.

,

I

Deasupna Deasupra Ioarte singur. tot. Deasupra

Acum sa sfirseste lu~,8.,april .$i incepe saamurgeasca. El e mai trist decit insusi Cristos. In fiecare zi putreze~1 cite putin si pica-n frntrna. Fratele Ferapont l$i rnoaie pana CELALALT KIRIL in ranile hii s.i-~i scrie psaltirea. Ranile lui sint Iimpezi ca nis,te fintlni Dedesubtul fratelui Kiril e un alt frate Kiril. si nu putrezesc, nici nu dor. El nu scrie. .01sta intr.un alt put si scrie a alta psaltire. Doar smgele lui izvorast., din rani Scrie invers de cum scrie celalalt, 'irate Kiril. Cu 0 mina ~i umple toata firrtlna. . scrie si cu alta numara banutii de.arama . Ochiul lui trist ajunge pina la mine, ce cad din buzunarul primului Kiril. El e foarte slab ·pina Ia mine si glasul Iui bltnd ; el nu 111-amustrat : sl nu manrnca decit G data Ia sapte zile. niciodata. ' Un sobolan i-a ros sandalcle si acurn Ii wade talpa. de 1a Intrvuna din ranile sale e si Jintina in care scriu eu, DJ piciorul ~tlng. Dar e1 nu sirrute nici '0 durere. Nici cind in cind lsi deschide ochii . si.I priveste pe ~e-lMalt Lazi singele nu-l curge din rana, de parca ar fi mort, pe eel din adinc. . Are 0 barbuta sura $Lun nas ea un cioc. Celalalt e la fel de slab ca ~i dinsul. . Pleoapele i s.au inrosit de.atita scris $i "m'ina ii tremura la fiecare litera. E ceva mai batrrn decit 'primu! KiriI $i mult DANIEL rnai viclean decit dinsul. Isi numara pe.ascuns banutii de.ararna fli hohoteste Frat'ele Daniel e inca -foarte tinar si rataceste pe. droP' subtil. .." , din JUL EI Inca n ,a coborit in fin tina. Mai mult se chicraste Ia lumina Iunii siserie cu propriul Nu 'i.,a crescut nici mustata, Eia~ singe, atit e de. zgir~ir ! Scrie foarte ma~unt, abia poti des.~ / Are un par cine pin si nu s,tie ce e femeia. , , lusi ee-a scris. , Acum simte un fcl de greutate in piept ~i ratace~te pe ~ Dedesubtul lui scrie fratele Atichin. pie. Din cind in cind scoate 0 midi. psaltire si,o ~asfoi€'-$tef8i sa mteleaga ceva. E insotit permanent de 0 pasare. Un fel soirn, ' numai 'Ci'i are cap de leu si 0 coada de sarpe, ATICHIN Ea sta pe urnarul sau drept si are ochii fcarte Fe Frate1e Atichin nu seamaria ell mine ci rnai mult eu fratele stralucitori, . rapont, eel de deasUlpra mea, . . '. SUe sa citcasca si-1 invata sa descifreze psaltirea. , "'.
, ~ ,. I ~ .

nu mai e nici un put.

Cind isi desohide aripile, lasa sa se tntrevada pe sub subuori un trup de femeic. Se hraneste cu nisip si bea apa din 5-oi1e fratelui Lazar. ra Aduce cu .. pasarca fratelui Kiri] , fretelui Ferapont sta fratele Lazar. numai ca e de citeva ori mai 'inteleapta. fratelui Lazar nu mai e nimeni. El e intr-adev~ , La fiecare luna nouacoboara In put. Nu prrveste nici in afara, nici inauntru, dar v~ . aduce cite 0 noua psaltire. Ea este pasarea intelepciunii. ~l, lui LAZAll

.c :

I

r

.

82

83

....

El citeste si corecteaza tot ce scrre celalalt Kiril. Nu are schimb pletcls Ii atirn~ pina la chilia celui de.al doilea De cind scrierru $i-a hiiat unghiile si acurn ele Ii' , intra in ea~ne. Are in chilia sa o rnicuta kreastr:a prin -urrnareste cirnpia. . Pe cirnpic rataCC$te aeum celalalt Daniel.

transcric tn aur psaltirea. ce a scris o pagina Ii da foe 1a opait, Iar cenusa pe trupul lui Lazar. Fe ranile ~wilattLaz~. .

pupa

j

0

CELALALT LAZAR

Dedesubtulceluilalt Ferapont e celalalt Lazar. J)edesubtul celuilalt Lazar nu mai enimeni. Cenusa picura Din cind hi cind rupe crte a fila si,o arunca usor pe' pe canile lui' :;;i-i acopera trupul. E~ nu scrie Ia nici 0 psaltire. tra, apoi asteapta sa treaca prin dreptUil ci celalalt Daniel. E rea'slaboa sa mai poata scrie ceva, acesta c prea absoroit de propriile sale gindut-i ca sa mai V NIci nu are destuUl putere sa.si 1ina oehii. desohisi. eeva si in JUT.. DIn dnd in dud arunca 0 privire telui)alt Lazar, apoi tsi :00ar pasarca ~a le cite~t~" p.e-asc~s, ,apoi le rnesteca ~i l~inchide plepa.pele o~s~t: ~i-9i intoar~e fata in alta parte, inghite pe lac, ca sa nu aflc mrmc Daniel. . Cen~a Ii acopera ra.lli;l.e. Fratele Atichin nu e zgircit, In schimb viscaza rnult la~ femei. Fiecare rana a lui e ca 0 fintina,' De rnult., ori pana lui 0 ia razna si deseneaza lntr-una -din !I"anile sale 'pi? fila coapse si sini de femeic. stau eusivmi continui psaltirea.
A .

Trupullui e nwn~ipiele si.os. E chiar mai palid declt insusi Crrstos, 191misca inoet buCELALALT FERAPONT zele albe si soptesta abia : "Apa, apa ... P\l1in~ apa ..." A tit. C~'li'llalt Ferapont seamana pe jurnatate cu mine, pe jurni. Celaialt Ferapont i$i arde lini!f,>Uitpsa,ltir:ea ~;i in loc de tate cu prirnul irate Ferapont. Ochiul san drept eaidoma cu apa ii presara cenusa pe ram. In aceasta cenusa ochiul meu drept. Celalalt e albastru imi rnoi 12'iana$i-:mi Gon,tjp;:qi.~1<tirea. :. ;;i seamana eu eel alliJi Ferapont. E1 sta eli capul in piept si pare sa mediteze prpfurrd Fratele Daniel nu stie nimic din toate acestea. . la ceva, E muit mai intunecat decit prirnul ir'ate Acum el abia a.nvatat' sa citeasca. Trecc cu 0 ~llka.psaltire Ferapont. in miiru si.! silabiseste buchiile. ' ,'. E sftrsitul Iuniiapri! si..n curmd va fi noapte. Pe spate are 0 pereche de arrpi si,o cruce care.I apasa Pasarea de pe umarur jul a zburat. greu inauntru. Poarta bar:ba .:;;i seamana cu un paianjen. El 518 El imi va continua psa'ltirea. '( si transcrie tot' ce a scris oAtichin. Are 0 fata lntunecata $i nll
1- am vazu t zHnhi'pd niciodata.

1'.: un adevaras gramatic.

.'

COBORIREA· LUI l)ANlEL

Inainte -de-a asterne 0 fraza 0 cumpaneste adinc, 0 in- D .Se SfiT~ea luna apri l si lnee-pea lunamar.tie-· toarce de pe 0 parte pe alta, 0 t3suc'e5te in f~l $1 chip, apoi 0 anlel se apropie de fintil'la. Privi inauntr~t ei si se tra,$e trece citet in p,;alt..ire. Scrisul lui' ' e foarte ingrijit.
84

Exist, exist, ii raspund, citiva pasi inapoi. Era intr .o rioapte de vineri De rnai bine de un sfert de secol spre luni. Isi lnchise ochii si se..apleca ,peste marginea wa stra'duiesc s'a exi~t". ci.: nici eu ocaii inchisi nu putu scapa de chipul coluilalt Daniel. ", LUL1i statu toata zrua si plinse Atunci cauta.t; cealaita jumatata a ta aplecat peste celalalt Daniel. ~i exista ell adevarat l" Tr,~pul i se inverzi si pi.elea i 5e acoperi cu solzi ca d .CealaJta jumatat., a mea , '\ sarpe, Ii creseura pene pemiini, numai aripile nu vroira sa,& ~ ram~sA dineol? Di~eolo, ii raspund, creasca. Statu toata ziua si plinse, ' uu-rna malt timp, In alt secol.,» Dedesubtul lui pllng~a celalalt Daniel.
Isi smulgea solzii de pe trup si penele, i$i sfisia " aura si plingea, aplecindu.se tot mai mult peste Daniel. ' ' , Din put Ii privea -cu 0 oarecarefr.istete calugaeul Kir i], Is; muia pana in Iacrirnile 10r si-si continua linistit psaltirea, J; lndilzea din timp in timp m5inile Ia opait " ,. ' 9i~$i continua Iucrul. ' Pasarea lui oarba ciug ulea in continuaro meiul din ' blid, 'Pasarea de pe umarul lui Daniel zburase .dernult.
c ",

.

ALT SECOL"
. I',

"'

"

Ingerul rneu tam ad'ui tor, n-an:~ ur<\~ nici aripi. .. , ..... Irni pune degetul pe ,rana GLmi spune: "Exi$ti, Danilov, cxisti 7" ' "Exist, exist, ii raspund. De mai bine de" un sfert de secol

'.

'

nu fae decrt exist". "Atunci iii mat sigur de tine

si exista cu adexarat !"

, "Exist, exist. ii raspund". "La virsta ta, eu eram altf'el, Imi spuns. Tu parca rr.ai singe In vene, . n-ai v.ia~al~-ai demon'~. 86
/

87

AUl'OPORTRET

LA TINERE1'E

N~c:ut la.9 ianuarie 1955, in Vultureni, jud; Cluj. Blbhografle ; eAR~EA DE IARNA, Cartea RQmanea-sc8, 1981

e tata SEI ramiiIntre Iucrurr utile . v.oipleea cu ~ebunii pe malurtle r iului Ia cules de . podbal . :'{ trebiue sa pastrez memoria ill afara ordinii _~.~<T""lU.~-O in nisipul rosu. . '. 'frebuie tats sa ramii intre lucruri utile voi [ocui in podul casei' voi bea vinul tare eU trebuie sa e~prim acel sunet fantast~c de ti'iio: ce se naste numele se izbeste deasupra lucrului pe care 11 denumeste, Trebuie tad sa ramii intre Iucrurile utile eu voi dansa frurnos In vis aratindu.rni-se felinare umbroase

INAL'fAREA
Vorbesc din propria-mi oferind cuvintelor

LA CER .'

amoitia de a huzuri

piele, singura care irni stimuleaza

J.

164

un fel de demnitats eu pori si delicate firicele dE}par . [aceeasi pe care la zece ani 0 eonferisem puiului de sarpe dupa ce zvicnise scurt in piept ~ii.am simtitcapul racoros intre buze. ~i sora mea aplaudind vesela crezind C;a asa deodata am reusit sa vorbese un cuvint negru en ochi : - Uite, mama, ce cuvinte Iunguiete au limbile straine ! Apoiacelasi sarps in vasul de .tabla fosnind ·ea 0 carte . .tiparita pe hirtie proasta) Cutare si cutare fenomen sufletesc se pierde, iar cutare si cutare organnu se pierde sl totusi gol ~i infricosattn fata oglinzii imi string trupul in brate. Darce putem lace eu doua voci in gura ? . 1". . ., ara indoiala acum umblu prin eras eu demnitatea pe buze hn.i bEUacesc degetul in constiintala fel de usor ca intr-un \ bore an eu iaurt
lq5

I!t

si amestec pina se face moale, rnoale, moale, In plina amiaza un orn-sta gLnditor sescarpina in cap si ~ scuipa in propria.i mem:orie CR intr-~ fintina parasi ta : ' Memorie? De parca eu mi.arn dorit din lacornie niii'te , pleoape cu dinti si masele ea sa irni rumeg toata .ziua ochii ! 11 vemrnai vedea pc.acest am rnai ~pre sfirsitul poemuhi; - sub forma unui roi de musculite de otet (DrosophiJ a ' , melanogaster) - cum intra schiopattnd pe portileculturll. Oricum, eu stau in fata crezudui poetic ca in fata unci femei fara piele .' ' ce 1$1pudreaza vcnele, iar daca 0 sarut uneori ell ce slut eu rnai presus ' dedt rnacelarul ce dup8 inchiderea pravalie! plingind l$i ipgl,"oapa. fata in hakile de carne care i-au dimas nevindute. . ,' Adica eu irrt] pun grurnazul intre lucru si cauza sa adica grurnazul meu sta intre poem si cauza sa ' cumsta utertil ferneii intre spermatozoid si ovuI. \, Iar daca prietenit mei se lauda ca le .a -C'r~scutvreo ureche ,pe burta ' " cu burta sa Ii vorbeasca. Ii stiu prea bine.: 8i stau cu un simbura de ade'Vat In gUra ' 5i n tot 3Ug ca pe 0 bcmboana. . Am. u,?-marat destul, am, mai rnulte incheieturi dedt dcgete. In ul hma vreme scrisori tot mal insist en te im; CCT sa' hotarasc " virsta Ia c~revoi innebunr. He, he miine dimineata voi 'prinde un cline roscat de, un picior Si rotindu.I deasupracapului ca

mid, jucau$€: schimbindu.sl culoarea, pe f'ata colegului de banca, ' Vara accasta am fast 1a eras unde am avut posibilitatea de " a ma plimIba foarte mult" c1.l copul de a respecba regulrle de circulatie. 0 ell cita s emotie . traversam strazile in conforrnitate ell ihdicatifle sernaforului ..." AY trup al rneu astfel stai tu in lurne ca 0 fiertura colorata , clocotind tntc-o caldare de pret ! Si tocmaj acum ratiuriea mea singereazj; peste singura mea ,, reprezentaredespre Iinistea sufleteasca :' un soldat eu parul alb pieptanindu-se in ferestrele mid $i blinde ale baii oornunale. He, he mtine dimineata voi prinde UTI dine roseat de un " picior si rotindu.I deasupra capului ca~ , pe 0 elice cu adBvarat 0 sarna' inalt" 1a ret'.
'

DE LA FEREASTRA Daca vreodata vom ajunge in Oras vei vedea si tu cum se deschid' obloanele cum femeile arunca in stradaaripile de ingeri ramase de Ia . mas a de seara, ' • POEl.IVlUL DE IANNA Ay nici lucrarlle zeilor nu-s atit de superbe cao mare cultura In declln • fOrmele 'perverse si herrnafrcdlte se fnhl1).l~€13cc asemeni celulei oancoroase pe Care iarna .la gura sobei o poti urrnari in plina perioada " de rut ~a~nd ehiar desfatari senzualefn f'ata microscopului. \..!tamigalu: d'ta inigala - exclam - -9i eli buzele umede Jmi sanit moa~tea pe botisor '.
167

se

J

ell adevarato sa rna in'aU la oer. . rata ce am stiut dintotdeauna : cei care lSi marturisesc puterea , 0 fae prin ~iTo:sul de a~imal sterp. . lata ce am ~nvaitat: inca de mic .copil se prevazuse di trebuie sa traiesc 0 intirnplaro, apoi lLl$coala primara Iiterele inflore,\!u pe Ji'irtiela fel en micile pete de, rujeola
, , I

pe oelice

196

, stnt singur repede rna ascund lntr-o piele de cal ~i rna ure in fereastra . cei care tree 'vad intr-o fercastra 0 piele de cal singur.a in sfirsit .1mi rnai spun dovedesc .sentirnente mai bEnde fata de propria.mi nebunie. ' , , Descriu lupta mea ell Imaginea ciinelui : dintii scri$ne's{!in hirtia fotografica ah, am rcusit 53-i muse 0 ureche. Mama si tata s-au'urcat in podul casei pentru a urrnari lupta ...Glor'ie. glorie striga $i pling fericiti Ei aud dintii mei scrrsnind in htrtia Iotografica. Deschid gura :;;i le arat semnul puterii mele : un fi.riccl de stngcamestecat in saliva. Ihi, drageste pentru natura. $i-a facut in singe crescatorio , de pesti. De, dragostea pehtru natura nu lasa' urme vizibile .dar tu ce sa mai cauti in copilarie cu aceste picioare paroase pojarul varicela urticaria tLar da in eel mai bun caz doar vagi senzatii erotice ..., (Inghite-ti vorbele iii respectuos si intinde_ te odata pe burta .!) Gura mea e strirnba gura mea e strimba gUTa mea e strimba - tmi repet pentru ca miine sacred asta din respect pentru memorie. ' Pentru Dumnezeu sa nu uit sa sarut rrriinila dornnisoarei Elena rniini tremuratoare cepar a strlnge tot timpul Q> pasare de -git. (Intind~-te odata pe burt a inghitc, ~i vorbele ~i fii -respectuos !) ,
,

rn~i minunata

pasare e ~eu1 C0m.e~t~lui . "dimineata vom incepe sa domesticim animale _

corUl copiilor la marginea unei paduri spre fabulosu1 oras pin a "cif.).d . se fae dintii roz CR petalele de trandafir.

"'OIn minca averea batrinului domn"

.

n
S-a sfir$it si matriarhatul . In tirnpulTu] am facut multe fapte bune ACUITl simbata dupa amiaza e frig .;;i nu am Ia ce rna gindi Frumoasa doarnna Imi. plinge pe umar _"Lauda tuturor tranzactiilor comerciale" Bolborosesc si numar orele care tree
168

buns.voin~a dts. Ia un mort iarna ~ o noapte ge.roasa i se fac pe pupile flori de ,ghea1a O splendoare putem admira forma corpului gol in zapada de pe cintar in care iata ' ai acum se cuibarcste un dine roscat. In sfirGit .a vorbi _ linga flacara unei lumtnari fer cu a vorbi Ia gura unei pesteri. Mai bine 0 midi sindrofie eu ceai : _;ap' ... incaruntit a1 vscinului creste parca direct din tablia mesei rna infutii simt destinul _.. zice - tot ca pe 0 furie dar rnult mai mare U"ltr-o buna zi te uiti In oglinda si vezi ca 0 negurs deasirpra -unei mlastini traiesti rnultumit ca ti~ai vazut glasul. -. pixul si faci 0 mica soeoteal~ pe b:urta mo~tul.U1 ~. ...) de singur incit pot sa-mi inchipui ce as simti daca as , saruta un paianjen .' pot sa.mi inchipuica e atita de frig incit cuvintele . ~ crapa 'in gUIa' , !-''-!\,l1t:;:,c oa pietrele in pustiu. Mai bine a mica sindrofie . ell ceai lEI are sa-mi miros pe furissubsuorile c ca pe niste 'plante \ ,oerolite de lege ma exer"5ez in laudarea portelanurilor. . in rochie colorata de bal deschide usa de parea 'ar deschide urrui din~_' ham ham rna ridic din fotcliu sa latru ham ham ham
. 169

POEMUL DES PRE POEZIE

FRIG granitele memoriei e atita de frig incit o lebada ar fi impuscata ., rami un batrin ar putea locui. aniteJe- memoriei e atita de frig inert ai v~einii stau pina,n br iu in faina de Iernn si cinta vecirrii - ca niste flacari verzui.

rmi amintcsc zilele in care ascuns sub pat .imi desavirseanr
lucrare:a de pantof'i vechi pe care irni rezemam capul uneori cind adorrneam ' iar acum cind e gata noapte de noapte sting lumina banuind-o acolo grarnada

Toata viata am adunab cirpe sa.mi fac

0" sperietoare

ineep sa. ur lu de spairna,

,

CIT DESPRE FRUMUSE'fE
Carnea .mea carnea mea galbena cea mai cumplita venire a iernii te socot. , Puterea mea imi ingheata miinile -Puterea mea imi 'ingheata inima. Toate lucrurile iara eu 0. viata esarf'ele cle up de plcaie si de cumplite au fost spuse intreaga am adus Q veste unui prieten : rosu spalacit ale Zeului ahia maiadapostesc rnelancolie. ,
~LCct

GLASUL

glasul surorii singur prin incaperi. vorbesc ID nurncle voluptatii dar 'Iucrurile Ie ating coapse de femeie a$ atinge. Caci nu vern fi crutati vom avea viziunea unei pasari upra a 11)3ri gramezi de fructe. glasulsurorii smgur prin rncaperi. tron intuneeat in mijlocul plantatiei poetul e ca un iaz vinat toarrma a lui e departe de el, '

Carnea mea carnea mea galbona cea mai cumplita venire a iernii te socot. Despre ilurninarea marilor constructii eli lurninarilc de seu ? - Aceasta da. " Cit despre frumusete : singurul mod de a rna lipsi de eo. ' stain a.i' savirsi faptele ' iar 10.ospetele inteleptllor sub rnesele lor printre picioarcle .lor sa-m; continui nestingherrt jocul meu isteric en pietricele aloastre. Carnea mea carnea mea' galbena cea mal cumplita venire a iernii te socot.

!ZGONIREA

DiN POEZIE (scrisorile catre Constantin)
I

am decit :o singura prcjudecata -- realibatea, cu Dernocrit mater'ial'istul eel care si-a scos ochii a nu-l stinjeni in cercetarile sale Iacute cu ochii mintii, ~,. rni-e dat~;§i mie sa vad cum galbcma si rnare ca un stirv de caie ' ornenirii pluteste pe apele uncimlastini albe stinci de calcar 9i 'fof_>nitoare pilcuri de trestii, noapte de noaptc cu .auzul infipt in urcchi ca UD, baston pentru orbi
171

pipai crapaturrle memoriei, . caci nici macar un sobolan nu iese $i nici macar un soarece
de cimp . 51 nici gindacul de bucatarie,

iaT politetea co~fera unita~e viziu?ilo: ; de p-e buze subtire ca un fIr de ata attrna 1,10cinticel
v ' _ ~ •

razbats. nurnai vocea mea ,din care cuvintul se inalta ca sarpele din au si repede 1a Iucru denumit sf .l umple de bube ~i semnificatu, . _' Ay, propozttii, propozitil, intunecate smircuri in capul omului! . {Hi, hi, ride Psyche al rneu, hi, hi,sint vremuri in care . ochii si ciuma aduc aceleasi foloas~, dupa cum cind toate 'se. pot spune eli voce tare. nimeni nu-si mai alege cuvinteJe !) . . . Apoi degetul inspiratiei apasa pe Iimba si rna face giJ?:gav incit' abia mai reusesc sa rna strecor prin picla alburie mirosind a drojdie, intinsa intre martir $i erou, , jar inirna se' sfisie in cutia pieptului prinsa intre tot felul de trernuriciuri , ca un pintcc -f~meiesc}a ~enin~ vreme d~ pube:tate '. si nu mai aud decit gllglItul de conducta sparta a1 gurn mele ~igrumazu1 cum flutura in t:rm~l~c~ 0 mtneca goals . pe cind la capatul ei capul mi se lateste asemeni unei palme pocnind pe luciul unei pietre.

(despre cineva care st.-a pe un rnaidan inflorit ~i e ferieit 08. parul lui creste din capul lui). j\stfe] , ordinea.rece a indiferentei, raporturile .intre Iucruri pot fi nurnite adesca - disciplina, Dar inaintea unei muste strivite din intimplare , care tocmai iti scriipoem ul mWlchiifetei'iti trernura, ochii ti.s pufosi ca

' inghetate . '. pe hirtiape doua gheme de

urmeaza un zrmbet acru in care f'rica degenereaza in extazul fricii... Moartea fiintelor mid $i cu multe picioare - iti spui trezeste astfel de stari. Dar poezia refuza sa mai intre in poem clnd In mijlocul hirtiei pe care scrii domneste 0 pata rosiatica, aproape uscata, doua aripioare si citeva picloruse de musca.
c •

Vna,

'

t

III'

·1

CineI nebun sa ridice monument adevarului in locul ingust dintre Iimba istoriei si limba rnemoriei mai inainte de a-si pune peruca aspra din par de pore de-a dreptul pe pielea inimii, pentru 0 mai buna , disciplinare a singelui ,? ' '.. ._ ' Caci pentru dti oare constiinta de-sine nU-l 0 haina prea larga si citi nu 0 imbraca doar in mtirnitatea noptii ca pe 0 . . pijama ? ' lata, dernulte ori, simturile ofera un fel de spectacol de gala al perceperii lurnii. In forme felurite fiecare parte a corpului exprima buna cuvunta,
:172

Poeziamentine echilibrul intre -r'ati une .$i 'corp. Stau ell ochii Iipiti de zid, Putin ma] mult de m-as iubi scotindu.rni ochii m-as prinde cu orbitele goale ca ~i ell dona. , ventuze de perete. Atunci ai spune : firea conternplativa e 98 0 u~a dubla intre . dou~ Incaperi. _ . $i ai chicoti asemeni f'erneilor frumoase,care on de cite ori . Ii S8 implineste 0 previziune fac cite 0 criza de maturitate. . lata, cele ce au fost colcaite d~ sernnificatii, Nu mai departe la 17 ani. am avut ideea unui poem: statuia poetulut sculptata intr -0 sttnca de .piine, 'spinzurat~L . eu un streang . de Poarta unei fabrici; Indragostltii.scrijelese ell ,hrieeagul pe pieptul poetului, de exemplu : ),J: + MONY ~ IUBIRE; . ai Urziu : vad lumini printre abueii milnilor
'1:73'

'Mai tirziu : urrnaresc eu degetul un bob de piper intr-un pahar eu vin. ' Apoi intr-o iarna sosesti Iu .si ai aceste cuvinte pentru mine; Noi trecem dintr-un an 'in altul cadintr-o camera in alta, astfel imbatrinim.
r

'v
1/ad [umini printr~. aburii miinilor : a venit vrernea sa strig sr eu
e sub bur tile simbolurilor. . . La fel cum in copilarie n:a~~ 1ni~a ~acut. 0 ureche din cirpe . m-a rningiiat ~l rru-a ZIS : __ 1a-0 si striga In ea pina 0 fac ferfenite ! ta .. Ia ,_ rna intorc la casa mea $i aud sub Iereastra chicotind profacn, scurt si subtire ca domnisoarele. Pindesc si chlcot~sc. ,. . .... ~ .. . La masa mea de Iucru sade nebunia. 1$1ndlca ochii galbem diritre poemele mele : _ Nt; va suparati, stau $i eu la masa dumneavoastra, consum ce consum $i plec ! Zimbe$te melancolic. Z,g'irie scaunul eu unghia,

,

..

Ma plimb prin eras eu pinze de paianjen IV

..

...

.

..

in gura,

Eu due pe umar steagul singuratatii si nu-l due spre locuri de desfatare, Ma opresc uneori $i zic : _ Traieste-ti viata conform gramaticii ! Porriesc mai departe si pustiu suna in aer Iosnitoarele rnaluri ale trupului . Acurn cint : Buchetel de trandafiri esti tu iubita mea, Buchetel parfumat de trandafiri.' Stiu prea multe despre mine; birie ca nu mi.au crescut , miirnle prea departe de grumaz, bine ca nu-mi spinzura nervii din tavanul capului ca niste felinare intr-o circiuma si bine ~a nu se vaicareste destinul in mine crezirid ca a nimerit in . . vreo· rochie de rnireasa. ' .Acum cint : Buchetel de trandafiri esti tu iubita mea. Buchetel 'parf'umat de tr~ndaiiTi. . .Singur ca un tipat in. curtea spitalului. ~ M-ain rostogolit destul pe steaz], ca 0 bomhoana rn.arn rostogolit l\lla urc pe casa si Irni lipesc buzele de ho~n ca de un mustuc de trornpeta, Ur11i prin fum: "'._ 'I'raieste.ti viataconform gramaticii J , Acum cint : Buchetel de trandafiri esti tu iubita mea, Buchetel parfumat de trandafiri.

Acum vreau

sa

strig in gura .cuiva, fie si In gura surdului
mut.

,.

..

('ill

174

175

FLORIN

lARD

pseudonimUl lui Florin Rapfr. Nascut la 24 mai 1954, in Bucuresti. Bibliografie: CiNTECE DE TRECUT STRADA, Albatros, 1981; .¢\iElR DfAMANTE (impreuna ttl Mircea ,Cartaresc~, Traia~ _ T.OO9'ovei, Ion Stratan), Literal 1982; LA CEA MAr INALTA FlqruNE, Cartea Romaneasca, 1984;.. INNEBUNESC $1-M1 PARE RAU, Cartea Romaneasca, 1990.

au

12!J

FlUL' RJSIPITOR

Eu am sa fae oficule de gazda Peisajul se cornpuno din: pietre tombale 'pasaxi cintatoare $i biografii rornantate. .Nirneni nu fitie sa eiteasca in clmitimrl aeesta hilar toata lumea invata. sa. vada : Pierre tomb ale pasaTi cintatoare
'ai

Intra tu primul

<iupa cum au fost imvata'ti. A,nimale albastre si mov sentimente picioare de broasca pe strada Pavlov. rntr~0 gura de Iup indi'Vizi dorltori

tragIDd de snurul senzatiei

Daca ai Sa te uiti ell atentie la mine sa- vezi sufletul meu negru din ochi! mei albastrl
Mat ier! a iesit unul 1a lumina

si hiografh romantate,

(epidevmo-veri-erice) :f$i reg re te. Hai, strada Pavlov, nascatoare de clini' iubita encefalograma, urla ttl de durere pentru drepturile omului, Strada Pavlov strada pavlov uncle ciinii-mpaJati -Slut imparat],

In eprubete menue-te

sacunoasca,

obosit. ,- Ce

'.

.

in.trebindu~ma ce mai e nou sa fie, tata, i-am raspuns, pietre tomb ale pasari cintatoare si veohile hiografii romantate,

.

,

Tara Or-hil-or

P:B STRADA

PAVLOV

Pe strada Pavlov se Iasa dresati. Strada Pavlov cu un bee in brate Ii eheama Ia datorie : - .Uite luna,' .ellnilcr, Iatrati l trite pisica; domnilor, latrati! . Bite' 08u1, doamnelor, saliVati ! $1 ei alearga dupa becul de 60, de wati l26 G1inii -mpaia ti

P ASIVUh

ABSENT

Gata! In scena, bai~ti! H;~iun ultim efort ! Nea Oostics, intra in cusdi si stringe- ii, , gUul alCl, ca '0 teava de Plli?ca ! - Lumina! ~

. 6re ';

Ce faci, netotule?!
S, ':. ': " '. ' Am zis : LUMINA !. us. Sus ! Picioarele sus! Nu alea ! Al'lante! nai, Magdalena, haide, Pilate ! - fjitu. Lazare. scoala, te I '

Astfel sala lunga lung a rasunat . insa Lazar mortul - n u s-a mai sculat ! Asistenta a cautat discret in altar, sub .cin tar. generaleasa chiar a pus .ordonanta sa caute.n minutar .E1 n-a mai fi'wut ochi. ~. El ri-a rnai dat pe lei fo,togyaf iar pelicula virgina a ramas f'ata batrina, Noi insa am dus sicriul eu pamblicuta, cu pisicuta cu batrmica plingind si necrologul eu vorbitor. "Un de tc-ai fius, dragule ? Dude esti tu '---"-' mai eel pasiv din toti absentii - Ia caz de ornor ?" , .
.

- Gheorghe ! Ia.i pe tcvarasii ! Au un vagon Zic ca vin de daparte, c-a scris Ia ziar ~i~s oameni eli carte. Leaga-i 'la marf'arul din spate intire bot si surube ! (scuzjndu.se) Astea-s, ca si-i zic asa., "conditfile obiective. Mai faceti un .foculet, Mai ziceti din gura ... :va incalziti... un barbut.f Eu va salut ! CHi DAtu mens asa cu rcarfarul de ceata . prin garile absentei" . riscind 0 Intlluirl;? de dragoste citi rru 's.au prtvit in oglinda absent riscind 0 rapida plecarc, un rnic accident ... Ce facr, Gheorghe, in. groapa I? De ce dai ell. bulgari ? Nu diiU CU, don rnginnr, poate altul ! Spectacolul ? Un dezastrii. Ne-au lasat galaxia fara astru. Gradina deliciilor au scarnosat.o cu suplicii.v .. -Au adu~ bastioane, contrafortj, regi pentru cor !;if solista. Ne-au concurat ell 0, bombards tr ista. Au 'rnitult sufleorul. AUie9it strada, Au, spart decorul. $i.au aruncat PIeiJe rosi] stricate pe scena, Au stins becuri. .Au aprins un scare. AU tras sforile spinzuratoare. . Au cravasat anii. Au inmnlti]; banfi'. Au desurubat spectatorilAu strivit portavocea - ,;;i,sa nu va mint .

ura, fluiera dupa Cl~m,.. In g e osie, viseaza 0 jumatate de roata~ I' P pe un eimp de ~~rar. ~ ...... .,•.u··-sf--oraie sfera de Iier l?-()~ta si prim.,-amorezul sem.~ $1 egal .....1 ul pe rime ale traversel. , Jl"""5 forare $i majordomul apare pef d d rate1e pIine e. capa $1 spa ~. b '_codoa!?a sta gata sa cada , visul ri:didnd un cuier din padure de magdalene culcate ~ intrd~rupa des chide U$1 des.cuia:te ~~d, lung, dimineata vagonulUl f ineaza sub cer. r Dii drumul ! Da dr11J.l1U1 fotativei de ger ! ~ate calandr,ul cu frig ! '. bul t"1
v ' •

;-

nP

cer, cu trei degete in buzunar
v " •

y.'

V

.,

1

v

-

Da plum
.

.

S -Ie oS •
.
I' .

,

in

-Toatna cerneala din vasele Dewar. _ Vezi -, fotografiile - cDrigelate--s ?[ . - C€ lipsa de tinar respect pentru degerata eclipsal . Era sa dam cu plooapele in Iuminarea ,de ~le~! _ Ho ! Cu manusi 1a arttcolele de helm Iiehid ! Uit€ .,', pentru cei ce Htet'a 0 dcschid era gata sa ne lasam mina drept pilata pe hirtia gl~sata , . .. , $1 oehii sa ne rarmna zalog' pe sfaturi practice Hnga epilog! . .. '. '.' _. . . ".' , ~ Us. 1'}p.Htul eu noutatile despre zern absclut l ,.' , __ Hai! Un ultim efort !
v _
A _ _

- Stringe surubul

!

v

'.

:t

aufhzierat dinprtnrul plpa-n ultimul minut. '. Noapte foartd rece - sernantnd cu un interior de atom. .

- Uf ! $isufletul asta sub gheata groasa' Scrie-n petitie d. vrea casa ! Foarte re~e noapte ... simti ? mai simti ? . Sint€-m aproape, aproape ... ce fad, netotu1e ?!
~ Rotativa ! Tentativa !
_<

, '128

Locomotiva I Ln.co-rno., ti-va ! ! -, Baa! ['rage. locofuotiva! Nu vezi bag aici de· pomanaf N-am pus toata noaptea geana pe geana ! $i tu, <).la boritu, hai cu dre:z:i:mi! Tl1 dat teleton 1a centraI~ sa ne mai trimeata ni~te Di€sel-el~ctrfce Ia f::,pezeala ! Inharna ~i ttl, aJa electricu ! Nu 'vezi ce vagon greu ?! Pastels Ij>i grijania de paeosto pesufletLH mdu t Bai, tie dina,untri,l. ! (Do:rmir~~ati'de plumb .!) Ce-ati bag at asa greu or1 strirnb ? :..Oament cu carte ...(bodoganind) Porcarie', Nu rnisca nimeni t Mitcles! Cap1111a cutie"! Paseaza-miodgonu.l Zi-i rna, sa traga 1 ,- Gheorghe! Ce naiba 'te m·o9m6nde:$ti 3cQIQ} in groapa? -" Nu eu, don lnginer, pe on Dare ! '

~

ca

sa'

' .' . bai . I' triumf ! Un trrumf ! ~a rampa,: met! , . r. Inca 0 data ! Fluieratueile astea VI se caVIn " . ~11ritocmai ! 00, Z1 Mare!. . " unat, ratata irrtilnifea de gragoste versur.i informe,drag au!or !. supcrQ, Magdalena, s"Ce:la te ai miscat ca aeul In vena .! '. ' ~l:te, culege oualesi rOf?iile de pe JOs !
U Un
o
v

.. ? 1•

iebuni f m~Lnneum.
v
V

Au auzit ? Series ? 0 jumatate
.

de soapta ?

!

pe

....

...

"'

-. Ce_ai ramas ca la fotograf ? Incardi 9f trage ! :?rim& pagina, Trage tot ce iti spun! Cordonul. Plutonul. Trage, iti spun. Ce-] 'al-a, valea:re"?' Vizeaza ! Ce-a exprimat vreoclat? Incadreaz;.a_ !. Operatiunj"b'ancare ? , Secretara cu picieare ? .i)ia£ragma, Cuvinte miliardare ? cl,iairag{lla I
I

Fr.aiere ! Par$iva asta un fac8'atftea,parale ! Motor r Motor! Totul e p.t'i::gatlt : i'obinetul, tuturoiul, inffu:;uratorUl, ciupitoarea arcul intinsln v1rn, Kliarma .. oul ~:i ~lrma lnreg;i.strarea cea l'v.1ar,e, Trrumful de Noroi ! Casea ochi], umpls urechea,: gustii momentjJ.l'-'

l-TI placeri

ratac·este un atom te face Om in schizma -unei rnorule

Nea Casheaiti mu1tumim ! Ce m~tenie~onument~lla 8i Lazar.~ picatul din ceruri cu ceara : .,. Mod ! Mort 1 Pe Dumnezeul meu ! A doua oara 1 . Hai. Il chcmam incetisor, . Te va auzi ? - te va naste VIU : dii 0 mie de picioruse pline , stornacuri Iungi molecule " . isterizati palpitinde aldine te in ci~ca de furnica $e.cret€i formula scutura frrul de gene te umple de ciripit si depene
I

Mihunat esecl

"

'_

J

,

apaSa butonul, nu sta, tiPa~,mi~ca, mU9'ca

'~ .e bine

'blite cii vine: tine-to bine-, aihi cuuaj, ca mine-se bine ebineebi:neebineee Be ' ACUM'!, . , ,...~ a dat 0 ploaie grass. in fac'neiele noastre< a inventat Q @dipsa a- tustt 61lpsa . ,
,. J. .'" ,
• p. '"

e Iasa ca 0 a:1b~ata pe ochiul clarvazator e face eu -scinteie motor . . . . ", e Ingairna treime de gind dtntr.un sfert de .ideie i ~ 1i zicem incetisor . de urtt de dar rescfie, te-ncheie,
Asta €, Douamiini, ie~ire la mare,' 'd'O-U3 pioio Etl(e,

un

c~r:. ($i-o
I.. .'
1 ,~ : . :-t'

sper,a·J.~ta)

U

~. scuipat 0 du<r.ere ninSB. in menitlgea nO,astra rupta a trimis un iuger neterminat Ia lupta
f30,

njuraturi, Iiniste:

,

J,V[aterie grea. -Ne'intelegato-~re~'"

.

Ipau ca .nebimii. A"ClJffiies

la

rampa

obositi,

Materie gre'a. Tot mai rnulta materie. Vinetii, neputineiosi, tremurati, astmatici. Ehei, cum stirn noi 'totul ! Si viteza enorma, (Zau c-a~ cinta !) !?i-,au jucat cartea. S-a inters foaia. Noaptea e 0 zi polara. Ploua. Se moaie lutul. lata - nu mai poti zdrobi ebsolutul. Toti impotriva, barbarii ! - Barbarii? Cu iubirea strinsa de gtt - asoulti, bagi mare, te certi amplifici, umbli, scazi, dezleg], imparti. Nu iese, Nu iese ! Materie grea, foarte grea, tragind de lumina cu degetele: pline de atomi viteza atit de ad inca tnctt lucrul mecanic cade pe ginduri . mecanicul l-?iscuipa in sin si cade pe ginduri gura lui suiera a rnie de ani
dintr-un

adaptarea Ia mediu Idlometrajul tandru intrepat fest singur pe rnii de pagini.

carti

nesfireite
~i televizor .

fost si plictisit zile de-a rindul hruna bicicleta a stat rasuflata intoarsa pe burta, f'ara-ntrebart marile raspunsuri de .1a 0 v,lrsta cocheta

fost ;;i snervat nopti lungt

cuvint

o vocala de fier. . Se Iatra pe rniini etern. 5e pierde in negru de tren. don ingineeeer ... La 0 masa mare, frumoasa, intirzi! si sint, Beau cu voi, min dim, ridem, lie piscarn. Dlspretul Inmineaza spaima atornului frint. , JOCUBI PREA MVLTE JOCURI Zile de-a rtndul am trecut pe bicicleta Nopti foarte scurte mi.am facut din tine punte si duneta, . I Am jucat popice cu tartorul pepicarilor si Lamras - E:~ti mare, tinere - si m-a batut Pe spinare ca pe 0 balena decolorata de soare Am urcat unsprezece etaje mai Iute ca ascensorul Am sarit de pe baleon si in-am prlns in brate : - Ce fad prostule t mi.am zis '
132
: . ", .!:"'"'

si ti-am plins pe tite intre bratele sufocante pentru nirnic in plus sentimentul rneu de tine t\ID furat ". popicele popicarilor n.aID luat nici un 'bilet pe tramvaie "., ."., am fugit eu apa-nsetatilor ~i am facut baie. ce n-am faeut, Marla, ce n-am facut! M-amrasturnat cuprins de 0 grozava lingo are -pescurt, in fata oglinzii in care te fardai. Mi.am taiat un picior unn.as si-o ureche am fost duminica in Cismigiu cu soldatii subretele l-am curnparat bretele Iu' Iordache eel schiop / i-am daruit panglicute Agripinei am invatat linga plutoanele de percutie 'din. top conga fox-trot bee-bop. ..

Am fost si demodat
eli pielea mea glasspapier tandeu

Am zis-o bine , bre·, .

pe Iuciul tau de caiparos ~rpalisandJ;m.
. am fost, nu.i asa? si voi fi hi hi hi.;

~ .. Prea multe jocuri, iubito acumin plinaz! ._ as vrea sa pUng ceva, sa -mi fie foame de pamint . desehid numai mutra gaurita cu Giinti $i dnt :
BibHlcn '

\

'

De

C61

Nu mal pot sa cint! tocmai in frigide,r atita parnint ?

AIll tacut ill-am inters te-am pierdut
in fata n~f?irii " . ' si-am , fost seos Ia plimbare ell dricul, , . TU, . te-ai ratadt !?~ mai tare te_a'i Iubtt, nu te-al mai fi iubitin continuare in compartimentul .ge foarte luaIta refrigerare, HAIKU
..

.

,

TribiHca Tzismark Bismark Trismark Birie-ai venit, nasule

da trine-'1iv~nit

!.

NOUTAT,I DESPREEURIDICE Ce ghinion, fr-urnoaso, eumpht ghmion r Te-ai Indragostit _' dupa lurtgi ecuatii ' dupa lungi Lribulatii In care te-al frecat de toti tatuatii '_ acum si de ornul frigid.er' " eel ce te mtnglie infrdgurat '$ide fier . I' , sl care te patrunde . prin bucatarii rotunde eu Ialusul 1:ui de ger. , Ce-ai facut,-pr6asto ?! Cum. Lai deschis usa ? Cum de.ai cazut atita de jos ? 'CJe-amsa mai 'clnt despre tine pe coale valine in zile senine ? " Cum sa mal traiesc Hnga·frigi,der? Cum sa rnai punIaptele cuale vinul in frigtder fara sa, piing fara sa: zbier de ce e atit de frig in frigider ? . Cee becul asta dnd dssehid 'U!?3 si nu te gasesc ?, Ce EO: groapa asta adinca in metrul lui cub ?' Dati.rni, va implor, 'un punct-fix : un termostat, un snrub ... Dornnule eu paEirie! Obosesc 1 Ma: opresc 1
,134

MINE PESTE MUNTELE

. FUDJI

.Capul meu cade
.: pe masina de seris . ,
fruntea de rmdurjml-e

plina

..

, , ADIO. LA GALATI CaLduta mare tropaita .de trnpe terestre Se rasuceau ereioane lenese in asoutitor! clemente Soasele arunca plsiei de sudoare,n ferestre ZidurHe abureau peste creiere Iente ,
A$te:ptaTh\s~ se-~Urnple lcevaCaldu~a

Ili butoiul tdswtii '. " Ram1neausalbaticii sa toceasca ver~hmea 'ascutiti'i Cre.::;;teau urec'hi ~iTapoatte pet0ti peretii .... . pompa gaz Ilarian;
.' . I ~,,'

$~?t\Hta

,.
patul ,

..

r.

Jo

mej nu m~: fac galagie de-uri ail, de d~

~f.da. pentru mme.i, femelle~..spU's?'a,sln~sa Si~u~.:. Intrati. P.·oftim. V~a.rri ~.tl... deslgUr I'IdlCam

?J11 vindut-o

dupa '
.dulap?
,1.35

scris poezii. Astea sint bomm adeverinte certificate - -de Ia frigider de Ia euler de la calcatul de fier n-amnici 0 femeie n.am/cred€"ti di sub cover unde parchetul € mai 'user (e din cons) ceva undeva prin zioeti ci'i va miroasa ?E din construe/am tacut am inteles stnt sincer va JUT va dau cuv'inJe 0 simpla lampa cu a:bajur Ce femeie ? Sertarul e gol '-, unde ce sa ascund ? Va aSCult Am inteles/sa traiti. Dar, ~titi) am 0 sticla doua de bere daca ...' vaa ... face placere ... ?Am sa rna potolesc da da, Sa traiti sa traiti. Va salut! Mvam asezat mai Iinistrt, am seos de la rece hirtii cu surube, cuie ~i lanturi impachetate si le-am taiat felii-felii putin minereu=-dupa gust, putina sare, un blacheu am organizat 0 gustare feroasa pe gustul' rneu ... Sughitul Lam astupat eli un pumn de parnlnt.; La desert cuie cu fIoare de nu.ma.uita ... o adevarata industrie grea 'in sinea mea o productie neta pe creierul meu de ger un procentrnonstruos In echiul. rneu 'gri"'fer.' Sau crezi, iubito, ca am' vorbit sl acum in flancul sting? Hat, vino-mi in brate sa te string!
Sa ma-ntelegi, don florin (rn-a oprit pe scars) caro ~i eu am fost tinar care numa nevasta-mea zice-io am doua fete asa-i, don florin, doua care io vrusesem baiat - d'ala am luat-c sa faca si a fost fata, a dona tot fata, ptiu ! cia.mi-a.r Ii pJ.<lcut si mie 0 fufa, un dans, Q petrecera cu lautari - da $i dumneata cu toate cinei fad baie $i ne inunda, hai lasa . __ _ mi.,a spus mie cineva d'i le-a vaz,ut.- zbe.I;tguf1ele.n cada prea multe - care si eu stlu ma.ntelegi ce e ala! . Ce era sa scriu in ,ooclarap.€.r? ea zieea :. veu,..ti 4e treabili, Ie-am vazut io l 10'de ee nu ?! De ~s~ ne Ie ... ? . Ca muierea-i a dracu l Am :baIili" hani ... don flQrin, 0 Le dau si-c suta daca ma Iasa .._Sa.-;ti ladi nevasta fatal ,Ce zici ? Mai Incerc 0 data ?

E praful, In dosare? Hirtie de seris. Chiar

0

folosesc Ia

degete boante cu pila. din baie oua:e . . _ etnd sarea singele din numitul Tanase el, avusese conflict Ciineru, in lift. F.\....I.'·~--s_au eslusit.s-au pupat, diseara-i bairam d ~"'_a."'~ 18i_ncu;rcatura in care ne gaseam.
Z, 0

I

gura se ptimba pe fata, gata sa-sl ia zborul. o alta gu,ra s€ intindea lunga, lua: forma mmcarii crescute la scoala curind au emotii) '. tata-n ureche, 0 gura noua vindea dedesubturi eu alteeva ... strinse ell ,u$a aspirauparul tau 'neauzit, , ." , 11,' gale au pahare, muscaunevestc, copii, sforaiau. chiar se strecura furtunos pe teava cu cintece populare. In'''~'''~lrTl iubirea ta numal ell lele ~i tra la la, de
clnd linistea arunca dopuri de sarnpanie anul unuitimpan

coboram bolboroseam asudam. totul era Infloritor si prezentul mi.era mar€! r= eu Iacrirni de noi epocile viitoare u de treeut rizind -. stergcau arzatoare \ ta rujata cu tu ... eu tub ... ell turbare.

.

A fugit dupa ,ea cu !top0rul pe ;scari. Ea, .zv~lta, fii?nea~a,'$ifJI'm~ari, s-a ,pefugiat 1a 23.
J1:3'6

I

a alerga cu 0 maciuca de chit amatorij de cozi sl de rate. gesturile locuiau lagare prost gresate. i~i aduceau aportul de duma de 'zile de plictiseala, fasonate, presarate cu ceasuripisate. strazilor alunecau dulciuleioase pe coverul inutil a1 zilel ~ dupa tramvalie se duceau sub vatmanii nebuni ardeau ficatii Iumii saptamini neterrninate.
,

137

- Opriti, sa rna nasc ! striga noap~e-a. - Opreste, sa te tai mai bine ! strigam dud ea fugea pe fereastra, prin geam Ireversibila raza de soare. nici 0 masina aid nu tinde spre perfectiune nici un se~tiinent aid nelegat cu sirrna nici un gind aici sa function~ze ,l~n, eu .1nte~~pciune. Creierul se simtea 'in acele zile tot mal strain intr-un singur cap. ' Gesturile fugeau de mine sa lipaie pepereti. Ochiul se rotea - trist satelit de spionaj pesteo batalie trucata. ' •. Cuvintele dadeau tircoale nebuniei de zi eu zr, Ospiciul rna refuza eu politeta: nu e cazul.; Sa ma.ntelegi, poem al meu scris eu fiere ~i mtnts ! Care sa ma.mtelcgi, fome alba de 'hirth,~ violata ell ' ~ amintiri provindale. Cu nepasarea vicioasa a prostiei! Care sa ma-ntelogi, gtnd lenes de.al meu in cuptorul de , ars evadari . 'ei voiau sa stie de' ce traiesc asa de sus
, I'

Pe aici toate iubirile se tngrasa 9i fae copii

- Sa tri'iie:;;tiJJn~$t:t'~n ce-; ~1 tau:.. .. , - , b'n€ bogat $1 cinsti t decit.". asta. .. rnai bine ho]
IVllll •
I "

..' ..' 'rna-5i -strigau _' curvaasta de viata ! rna-nte1egi,'don fl~rih... . ' ul ce mindru suna aeest euvmt... ~a '<;escr!~ :ie ~lar $i, precJs ...

tea ta lmaginara

If

:a

.
~l

,.

.'

cinstit ....

ptill.
.Lua1
116 •

t

rnai bmesarac
v, ~
y

-~i bogat., rnai bine, mai bine ...
:

bine despre poczie sa vorbim, despre • asta inutIla amaracrune. • acesa ne spunem a d'10 s' '~na eadem sub masa cu censtunta datoriej implinite. HAPURI Ce traznet era pcezia io.vi~d din senin ! ' C8.deam eu capul far~me pe cerul velin. I~eam din cuvint-cu orgasmice serne. Nu avearn bani, virsta, regrets, problerne. MAtirii eu scirba $i inclin sa parcurg pin' la capat un secol strain. Asta-i durerea. Ce a fast frurnos a trecnt. Moartea ne.ndeasa pe git pasrilele ei de piitut.

de pe lumea lor, rupt de damlgeana lor cu lichide ' Iini stite ori furioase \' - si veneau 1 dadeau tircaale ., . faceau experiente de capul lor eu dQU<'i emisfere vidate pe care din stramosi le pictasera- cu nasurr, guri, ochi, barbii, deschdeau dantura de vipla a usilor . , vaginul steril al vizoarelor 'ilumpleau eu priviri dorind si ei ceva din femeia ce aprindeam sub acoperis, eu nerusinare, in .singuratats, far-rienufar sa lumineze drumul vapoarelor cu ciuma ori sosirea americanilor ... Ei voiau sa stie , ~i au S,tiut ce au vrut si au vrut ee-au avut I si' rnacar pofta glndului bot-De-dine a ros din Iermoara
~. '"I '.. "

dus

138

139

ALEXANDRU

MU~INA

Ia 1 iulie 1954, in Sibiu.

Ion Bogdan Leiter, Mariana Marin), Litera, 1982 i STRACASTELULUr 104, Cartea Romaneasca, 1984 ;LUCRURILE CAiRE LE-AM VAZUT (19.79-' 1986), Cartes Romaneasca, .

: --CINar (lmpreuna cu

Romulus Bueur,

Bogdan

183

BUDILA-EXPRESS
,I. Introducere

1V1 CIn in 'd~ In

""'.ocIlim oua rosii sau pahare de vin, conversam.
ind CIn
" , .
'1.

Cei care m-auiubit au murit inainted€ vrerne Cei care m-au inteies '! All fost.lo'liti pe 1a spate si inmormtntati in graba, cei C.ar~ m:_au_t:r,:.1s1.1xerox programul gonetic au innebunit $1-91 plirnba In soarele anriezii Prrvirea turnefiata, oreier'ul rnirosind a cloroforrn. Dupa 0 iarna Iunga a venit vara calda ' Fructele noastre nu au avut tirnp sa S'~ trezeasca Fruct~le celorl alti se vind la suprapret. Dirriineata " Ne primeste totusi cu bratele deschise, totusi lumina Mai bate in epiderma f'anata; totusi vintul ' Ne mai aeriseste orbitele duhrririd de amintiri. Am pierdut totul. Portarii hotelurilor N e-au uitat, femeile fragede si arrstocrate ' Ne-au 'uitat, hamali; din gati ne.au uitat sf liftierii Vlnzatoarele de flori ~i negustorii de nesternate ' Ne .au uitat strazile, ne-au uitat casele albe • Pe care urea iedera ruginie a vechii ~)a bella estate".
Am pierdut totul. 'Nimic din rioi n ,a dimas.

JJ~ns8rn in ~erniln~uneric cu, f~m~i . _ '. , ~roaspat spalate $1 rr:ereu stmJeD1~e, ~m c,md,lil cind Ie~in1 In spat~le c~sel, 1a r:n~nte, din oind In cmd stingem lurrnna $1 transprram. ,'

Sau

S8 sparge conducta, vecina tipa, ' Dupa pO$toa$ul intirziat en pensia, betivii ur iricaza pe zidul caselor de vizavi, 0 salvare 'frece usorpe daasupra -inirnii $i duce departe Cite un corp solid familiar.

Ma9ini gveoaie ca niste hipopotarni

Din dud in cind se aude trompeta,

stropesc

Pavaju1 mcins, vinzatoarele din cofetarii Fae strip-teas-e'$i, goale, 58 bat cu fri$ca, din cind in cind Cite-un director 58 umfla ca un halon, se inalta Apo! se sparge, disparind din univers, din dud in cind . Cite-un afis Multicolor ~e' prornite Nonl Ierusalim in schimbul a treizeci de bani sau a1 tacerii. San traversam zidul putrezit al Gradinii f?i culegem Globuri de aur eu care rmbllnzim viitorul, sau deschidern Nasturiiaerului si posedarn furio9i

In. p~a~is,

in clipa cca repede, in metalul inchipuirii
Un avert '
I _

Trupul cald inca al iluziei. Din cind in dud ne amintim de Gondwana, De polasgii rrrincatori de scoici, de Cung.Fu, Ne arnintim de sarea-n bucate, de Rosamunda,

Rapid, aseptic, elegant.

'

'Tntusi dimineata mai intinde , / Bra.Ve1e.€itransparente, de caracatita, spre trupul Invinetit de somn si de vise, totusi.aerul' . Mai face troc cu celulele spongioase, totusi moaca roseata. _'-tl servietei rnele rinjeste, timpa, fericita. :
2. Senzatie

Din cind in cind trompeta ingerului . ~~oatc sunete de fanfara. Din cind in cind ne asezam 1a masa,
184

De vasele de Micene, de sandaua Filcsofului, diu cind In clnd pomenim Nume fara sens, rnsa.dulci Inimrl noastre : Harbert Read, Marcuse, McLuhan, John Berryman, Platen, Eminescu, din cind 111, dnd Vindem pielea ursului din padure si ne CUmparanl j'ucarii.

3. Context
. Cu adechinul d~:::t:u.raianjenUl~bIOnd. ;n-su}etul Yoghi c~~, ~uldO~~oara de silicon, Totl rna intreaha d~ . are ~ gag~car:. ~ .. qum e nou., mea Via~ PO€Zll, totl rna mtreaba

$i apoi rna jntH ' .

au.

noi am lesinat prin parcurile din Flowers-Town, J'loiam vazut cadavrele strivite de Iocomotrva, Jloi am traversat simplonuri in care poti face ?ra~ost~ pe tacute Iinisti t, !?i. n?i AfO dorrmt, ~I noi-ne-arn trezit mahmuri ln J3udila-Express, ' .-

.

Nu stnt t . ti ds " Tntrrl~ l,ar ruci veseli. Traiesc. un aer de celofan t t~ . -n mare liniste gat ~,a~ eap a ?lipa .'.' a Impachetatl.

Tifnoasa sl ph ~ d P e ~(}eZle, acea trebuinta
Despre pQeZie:n;re~u~:~e g'a a~ol~scelltei. , Ne-a luat pe nirnic l . 'I - rasa ~1 care Despre poezie cuvi~~lpmI,l €t' -de P~tani ,o;;i le_a pus pe ata P d" IC ICOS ', ~ care 1cti?narele-1 rnai po~enesc ' Din conformIsm $i voeatie inertiaIa.

Ei

rna

in trea'ba des or

roz ~i mirosind a 'I'ranspirantz, ~i noi AI11 vorbit 18.nesflrslt si am ascultat la nesffrsit, ~i noi AIll consolat vaduve triste si meintelese sotii, l?i noi am mincat Pe coltu-l meselor rosii sandvisuri cu salam, cu pui pane, ell brinza, cu -omleta, $i noi Am violat Legea jucind Carti, bind tuica si rom, ~i noi am calcat in picioare Princiviul invizibil al dernnitatii de sine,

cu bas male

$i noi am" curtat inaccesibile

bastinase

$i noi am caliltorft ell Budila-Expres,
zero al folosirii, ale junelor navetlste, $i poi am simtit fluidul neincredertioarbe Coborind ca aeidul sulfuric in oase, sl nol am vazut Banchetele jumulite de vinilinul Din care aborigenii 19i Iac portmonee, sl noi Am descoperit cultul secret Al stomacului, sexului I?i eapu~ui aplecat, si noi Am patruns In catacombele realltatii, In subsolul paginiide ziar ~i rnaijos desubsol Amio unde nu mal exista decit Garnea $i timpul, senzorul obosit, ~i noj am cules iaurii de st~iol Ai dupa-arniezelor petrecirte.n sedinte, si noi Am luptat i~ intuneric eu diversi Dumnezei ju~eteni, si nOI am stat Fe malut fluviului si am' pltns, ~i not am c3ZUt Sub mesele" negeluite ale cazinoului Paupasse.Oul, am racnit, .am expcctorat
,

y,

~~b·~~~ e:r~i~!'b~~!~U.::~i:n~~~eale,
~~tUSlaci inem ,e es , desp"'" Bud'I a-E xpress.. ' . 1'" 1 ,
i n?i;;m

La gradul

.r

4, Defulare ~alatorit eu Budila.,.Express . '

S:~Hnmet,lle toamnei, in amiezi1e de vara C Bcedr~l lernii, primavara am dUiitotit '
u u Ila-Express.

c:
186

Si noi am cob At 1- H ..,. on a B''d·onvllIe,t'rile din ermansdorf; am vazut 1. .. - .." ~. margmea terasamentului NesfJr~ntele tUrme de capre rnoase, SI nOl A ~ r . m ,va~t Tehu-VaIley, si noi am a~zit ~rall~rI1e amestecate ale tribNfil .. . ~, , ,. 91 no; am pnljit slanina 1a fl ~orbd~ hculegaton de cruperci, R a . a ,ort, In a$teptarea minu acara rrc etelor·.1 a m ero~e t·at ~bd~t ,~. .". . A '... r nrr, ~l nOI VI,Zlftat ntorsura-Ci.ty, ba chiar ne:-am inters ,p.rea rU!l1oase suvenire. .M • ~. '

\

'

1,87

.Sofistica rincedc1 a accepta .. si noi . rii . f-m au~it suicratuj glontului ·'pe llnga urechi . Budlla-Express. m ~~ noi am vazut bat:rinii reumatici Dl,n Flot-Royal, nasurile in forma de sa Ale locuitorilor din Las Crasnas si ~e-~r.n ditaeit ill fauburgul BaT~a~y, 1 $~nOlo a;n fianat pe l11eile pratoase D,W CIte ~e :Sarmache, $i noi am cumparat Parfurnun si ~.~helari Made in France De la paTterul bloculu] turn ell patru etaje.

ci se hotara totul. In aceasta. incipienta . , Puteam auzi : teller atacind epiderma elor. Semnificantul inghitind gura. de sernnificat,

no'

°

e1 a ridieat mina. Mina sa cinei degete. Fiecare deget trec:ut si tm viitor. au navalit, izbucnit.iexplodat ; \ si scatoscotocitorii pontatorii ~i anternergatorii i si drogheristil Iemeile de cauciuc si cele evidentiate ji~tii $1stahanovistii alchimistii si verslibristii tori.i eu gura ~i eli despicatura eu ~apa $i sapa si debarasoarele rectii si erectii , ", si prefectii balena a'lbi'i si pajii si dormezele brodeuzele si vibromaseuzele , . , si concasorii putopalrnistii i l?i functionaril municipali contribuabilii subcontabilii vacile domnului si seminaristii ae $1 pasivistii comutatoarele si prezentatoarele patciei $i tatii burduhanosi citrtorii manuale si mesterii de zabale animatorti picolii soiosi, scopitii ~i neofitii scrohitii §i neofalitii soldatii de plumb si polrtaii de carbid euamintirea copilariei conservata in heliu Iichid E'i mi-au sPUS, sugerat, ordonat : IE E NECE'SAR SE CERE TREBUIE E NECE'SAR SE CERE TREBUIE E NE~ESAR BE CERE 'rREBUIE (daTe'u: .. jap 1) mi .au spus ' E NECE (dar real.; buf !) SAR l'REBUIE 1 mi-au ordonat.

?oi 'am' vis~t in ~irhpul eu iarba, pina ee 'vadle nc.an l'fisrhltlt me.stecat dcfecat " si1 1101. .1..c,-" Am .ascultat cimpoiuj si glasul eastrat '. Al Iui ~'itir rasunind pe scenele locale si noi ~e-a111 111tOTS vii .;;i tcieri sears de sea~a' In Budila-Express.
• q ~, ,. ' , ...

f?/

91 nOI am stiut, 81 noi am iuibit
S" ' .

'B:udil.a-Expr.ess ! .Bu~ila_Express
t

f Bl!Jdila~Exprcss !

.1 ~olaJnT avut $Lam. putut, .am scris si-am citit i B~dll.~-E~press, ~armtura cu bou-v,agoane, Garill~ura dublata, uneori, garnitura bondoaca Jute s>l. verde-n;:urdara printre gdunezile de ca~tofi .Putrez.md .peClmpuri, pe lingj peroanelc Pline de cioburj si capaoa de bore, Budila-Expres:s ruginind nevazut Precurn tineretea, la incheieturi. 5. FiHru a) Era 0 camera oarecare. F&ra pereti. Cordoans moi 0 legem '

ei

De universul placentar. Cr.eierele, ele insele, pareau a nu exista Decit provizoriu, mereu in asteptarca ._
Confirn:iar'ii de dincolo : pasttle rninusculo
188

de oxigen.

.

am.

"O.K." am zis
'imbatrinit.
189-

'6.

Ilustratie

.

'1 UN VOY AGEl A:GREABLEAVEC BUDILA-EXPRESS" ,,,ABENTEUER UND EXOTISMUS MIT' BUDILA-EXPRESS«
~HAPPY DAYS WITH BUDILA-EXPRESS"
Aii'$€! imense. Color. Peisage. ,,,LA VITA E BELLA CON BUDILA-EXPRESS"

cuprind gituU.~i sa -apas. Acolo 1a Havana" intr~ la~~riurj ?eam rom si r~fuz~i ' inii pnve~ti In dchi, Acolo, 1a mare. cind jucam "Master mind" !?i sexul tau o duperca neagra imi rinjea. Acolo, in Cismigiuf banca verde, printre oastanii in floare, eram departs. Istoria ar fi fost mult m~i adevarata, Tatii cei grasi " ,mm mi-ar fi vorbit, cu dispret si millie. Matne1e nesfirsi te " . m.ar fi mintit si nu m-ar ficLLlnparat. istoria . , . rnult mai clara si sirnpla ar fi fost. Ca fisfirsit. Si n-ar fi-nghetat asa.
Ai ~i uitat,o.
0

cu babe si soldati , ,

In prim-plan '0 frumusete locale. €u basma roz, autentica, !?idin~ii Intregi si proaspat spalatl. In fundal In costume nationale. '
(photo, Blld, foto: ALEXANDRU

0

fanfara deingeri
MU$INA)

MIRONOSITA

in asta seara ploua. A1lbastru-inohis E oer-ul de dincolo de case.

I'

~tampiJ.a. Cu 0 ~tampiUi

cum eli

0

stiu, cum tu II

Sm

Slngele meu e plin de gra'simi, de cirpe,
savorneze. \

Dar nu se intimpHi ninic: Ploua. Sint singur. Ceasul meu e Cu doua ore inainte. Camasa In dungi albe sl gri e proaspat spalata, ' Ceasul din turn bate treisfertul, dosi Turnul au uitat sa n mai construias~a. . In aoeasta seara imi scot eiorapii si 1mi privesc Degetele de 1a:picioare : vinoase, nervoas~. Ele au 0 istorie, au amintiri, ele au plan uri Maret:e de viitor. ~ uscata. Dedesubt Zece inimi mid bat pline de in duios are , Tandre, recunoscatoare: E asa de usor sa comunici, sa te tntelegi, Atit de usor era sa intind mina
" .... ~ ~.I " \

,

,

Lestrlng

en mina, le Incalzesc, pielea lor

."Bole!?nita grea daduse in vite in acea primavara Duhuri vrajma$e intrase in cameni si semne ' De niivaIiri, de 08aTt-a ,,' , Intre maimarii imparatiilor se aratase pe cern. Dar -fiul o d' saracuJtti aM doar si:nte :u adevarat prirnavara, $i de bol~ni;ti,' _ ~ ~e n~-: p!1sa.Dar fiul saracului , . d~ta doar tstsimte trupul mai puternic ham:n-il€,' 0 data simte scaparlnd anuntuJ. In zare. _' .'
v'

~!

it

~~ ~ntru el, a~:rE.ciJi~ se~,roaga. r '. ~Cl pe'll~ a1111: U!m~l. nay:~e n I ~ldeal, navale In sus! fiul sa:roa~,?Jui, . , .sf pentru care Q data doarochn.dommter' lclesc .sub zid de pofta trnara ~i de mirare,

I

190

"i;li se cuvine, .pe"drept, sa i se taie Sd:tbavnkul rnadular, .sa fie dat la ciirri, ; ,peel Sa 11 insemns armasul Cu fDC, si pus sa taie sare". Era primavara. FU;m,l],riumede prin viii si pe dealurl Mesteceni si mitisori. Semnele lUIl~i Apa n-o tu'lb'Ura 'dedt,p'entru eel , Ce sUi sa le vada, Nu pentru sctrbavntcut madular Care c~ndva' 0 sa doara. ETa primavara, F'iul saracului a vazut Piatra lunii pilpiind pe sub stJ1e:a:!?ina,a vazut Zvicnetut ochilo- pofticiosi ai domnitei, ,

rnai pot, c~iar mlineplee. . '. .. vino 81·tu asa cum 81 promis, 31el cald l7i'na plictisesc r J:?Oat~€,v.. f~ea. oricum sa te vad, desi illl-€ fnca _

Jll;:'

?e

..

[V

. area am ars'-o, scr1SOvine 1?1bate ~. • Cine l~

mi -r e frica ~i ·mie. Cine a inventat, . sta istorie , aceasta .scrisoare ? it p.cea .
_~n"lJ'-

tr

istoria a rpun , ? Urn.

.

In rest,
Totul e oistori,e pe care ei au rescris,o. Dar eu nu vreau s-o citesc, dar pe care Ell n-o ""tiu citi, . III "Sint foartesingUra $i e foarte cald. Lily Tuturor le-a spus ca sint 0 proasta, di degeaba Fac aici pe sffnta, ca p. vazut Ce.arn fost in stare acolo, cu tine. E eald, Crede.rna, $i sirrrt ca rnnebunese, nici nu pot Sa rna gin:desc'1a tine fadl sa simt Ca te urasc si ca sirit 0 proasta" . "Pe 111inenimeni
.11U

A. roape mi ,e frica.~i simt di luna, ~lP . nu ra sare se.nvirte pe sus ~, .' Ca 0 oatea. Simt ca celul~le Abia a~teapt~ s~ ias,a ~gin ,casa, Primavara, sa clnte rargU$lt.
w

B belor !(j le spun. Ele rid. "Proastelo~ !1O se 'strimba la mine. . "Incetati !", le spun. Ele. vib~~aza ..~h aerul Vibreaza in jurul meusi tatii devin Morocano$i si tacllti, ~i, mam~le Se-nchid in bucatariesi fac sa sun_e Lingurj $i oale, furculite, cutite. .

i.e 3spun. Ele

Dar ele rid . 51 deasupra easel Se-naltiLun' fum umed, mirosind . A mitisor, a mcsteacan, dar :instit~lr , Meumadularsirnte-o durere ingrozltoare, Cine a inventat ? Cine scrie ' . ., Cu 0 cerneala rosie pe meninge runa picioarelor er, Cu 0 cerneala neagra hiercglifa ' ...: Sinilor ei orbi si tremurfitori ? Ctne scrie CU dalta zlmbetul ei de fert~)a '_..... ~ , ., '7 Crescuta .in puf', rnofturoasa, proasta, nepasatoare .
.,

$i imi ziceau "mir'onosita ", dar acum
De dnd stiu se apropie ~i rna ating ca din intlmplars., . Lily spune peste tot ca eram fara rusins, Cind am iesit cu tine din paid UTe ~i ztmbeam De parca ar fj fdst Ceva normal, :;;1mi-e frica Sa nu afle tata, nu ca. a~ zice ceva, 'da,)) as v'rea, .Ar fi rnai bine ca el sa nu stie"
192

rn-a mai atins

/

Cine sparge cristalele ? C'ine sfisie 'pinza . ~i-n spateje brazilor vad bronhii si mate?
if93

Cine toarna ui€i lncins In urechea stinga DB strig »Ajunge, ffiartJurisesc I" ?

v
Ploaia a stat. E Iiniste. Afara iJreG trolefbuze cumiriti, Masini doctle, oameni, dl.tei dvilizati.
l

Legate fiecare de cite dona fire,

Ptoaia a: stat. Ceil€"zece Degete albe au adormjt. Nu tresar

In somn, nu sforaie, nu viseaza,

I'

CRISTIAN

POPESCU

D£SPRE TATA ~I NOI poem dedicat infarctului ce a avut lac in noaptea de 11 spre 12 octombrie 1975

Nascut la 1 iunie 1959, inBucuresti Bibliografie: FAM:tLIA POPESCU, Atelier Iiterar, coL"Cartea cea mai midi" nr. 4-5/1987; CUVINT INAINTE, Cartea Romaneasca, 1988.

1VIama 'i~i intinderugina pe buze si ~i9ca lin evantaiul ca iropra~tie lumina de luna -prin camera, c§l-sa-si aduca aminte mai 'bine, Eu alerg repede--repede dintr-o parte in alta a earnerei 9i rna lovtsc cit rnai tare de pereti ca sa sune ca un clopot.
, . In fiocare scara mama nc povesteste cit de strasnio sint aliniate crucile In cirnrtirul militar 9i cum sta crucea ta , in' fruntea rtndurflor ca doar e cruce de colonel. Si ne spune ca tu le-ai ordonat soldatilor culcat :;;i toti, binemteles, te-au ascultat. .

sa

Am auzit c-o sa-ti dea voie 'in vacanta de iarna situ 0 sa-ti inhami .doua-trei muste la suflet ca sa te aduca -direct la n'oi bucatarie unde va mirosi a sarmale $i cirnati, .

in

Ce bine e in poze,"linga tine t Eu m-as veseli Elin-as mal pleca daca nl1 rn-ai tine tu In poza aia dupa umar. Mi-arn tatuat pe umeri epoletii tat de colonel, mi-am tatuat Pe pispt dccoratiile tale =;;i sub de 5-3U Insirat deja ridurile. ' Am tras eli ochiul si am vazut di tu nu vii in fiecare dimineata de foarte departepina in dreptul poze] atirnate pe perete. ~i-ti Iipestifnuntea de luciul imaginii !iii privesti in gol pina cind ne trezirn no! si trebuie sa zimbesti. .

t

>

daca ai trait 54 de ani, trebuie dupa aia Hi trece. . . ".
.

Aseara mama ne-a explicat ca unora Ie ajungesa moara int~-o noapte tot ce au trait in vreo. 70 de, ani. Ne-a expltcat ca tu,

sa rnori

'

54 de ani si de-abia ,\ ~

'232

.233

"

,

Tu,a'i fost colonel. Eu sint linistit, Zodia mea era de mult inscrisa in stel~le de pe epoletii tai. In noptile de vara, cind cerul e sen in, ian pozitia de drepti. ' Consiliul Popular al sectoriilui 7', Comitetul E:xecutiv vii face cunoscut ca prin decretul nr. 149 c(jnf~ra "Certificatul de deces jubiliar' 'numels Popescur'prenumele Vasile, eu ocazia impfiniri i a 10 ani de Ia incetarea din viata. Multstimate tOY. colonel, sint 'f<ericit ca sa' va Ielioit din toata 'mirna 'aut din partea mea cit si a Iamiliei mele, eu prilejul eonferi:rii titlului jtrbilrar. Prirniti, va rog, cele mai stncere tiral~i de hine. Seria D5, nr. 034201. Data nasterii: an111 1985,..luna decem brie, ziua 23. Locul nasterir: orasul Bucuresti, ' Desesul a fost trecut in registrul starii civile la 23 decembrie 1985. Data decesulni: anul'1985! luna decembrie, ziua 23(cifre'$ci Ii tere), Locul decesului: orasul Bucuresti. Ah, rita. bucurle.voit entuziasm farniJial Ne-a produs COTISi1iul Popular! Ah, daea am sti autorul sa-i stringern min,a cu toata , " caldura Dar e indeseifrnbila semnatural ' " Oricurn, sub litera hir-tiei StrahJce~te Sterna Romaniei! . "Af?fi vrut sa am -un halon umflat eu ultima rasuflare. Sa respir in Iiecare an. de ziua mea, ci.te.... girra, o ,.

fu .... ~"'~o. , e

.:si ea vine Ia.mormint s-aduca ,_,flori si inainte sa _, pIece l~i ar-snjeaz .. parul 5i se rujeaza in Qglinjoara'a.ia. l
,

,

La-nmormintare, cind noi, familia, ne aplecam pe rind ~ sarutam pentru ultima data fruntea rece a lui tata, asistenta, {oarte .numeroasa, a Iost impresionata de cita tandrete $1 dllici erau saruturile noastre: si a inceput sa aplaude.

",

Tv ai murit de zece ani. La multi anisi gata. Eu alerg rBpede,-repede dmtr-o 'parte in alte a camereisi rna lovesc ' tare de pereti. Ca sa sune CS un clopot.
S:FA TUBI DIN PARTEAMAMEI
,
'

.:

r

In seara cind te-al prapadit mamei i s-au umplut sinii: unul ell vin celalalt ell tuidL $i de atunci da sa bern 'in Iiecare zi cite-un paharel in cinstea ta.';;i noi crestem voinici ~i' {rumo~i. -' '

he

..

La-nmormintare, sora mea mai mica te .a sarutat $i ea pe frunte. $i ala a Iost primul ei sarut, timid, de fetn~~e. .Ce bine c-am putut sa nepotrivim !?i noi zilele dupa tine, 'atund, Ia sfir$it, dncl statec.li intiris intre Iuminari ' si aratai tuturor virsta exacta, , In Iocul pozei de Pf crucea ta am puso ogiin}oara din po~eta
,

\,

"

.

'

,

Fe Cristi trebuie '8a-1 intelegeti, Spune e1 multe despre noi, dar nu-l Iuati in serios.: El ne iubeste si .ne respecta, Iar noi am erezut intotdeauna in talentul lui.' Cind scr-ie des-pre mine eEt sint eocheta, 9i ca el nu stringe doar negru sub unghii ci 9,iun fel roz, la, degetele mici, ~a sa nu mai dam bani pe pudra si pe ruj, Q 'spune, asa, eu delicatete ~i se gindeste de fapt Ia micile mele econornii. A$3 e el.Nu e facut pentru lumea asta, 'De Iapt, am si eu 0 ware. parte din vina: atunci, in alea noua Iuni, cit l-am tiIlJ..1t in pintec, ,n-am avut decit . vise erotice. Noapte de noapte, ' Nu rlormea inadins ca sa se uite la ele. 11 simteam eu cum vrea sa rna .stringa in brate pe dinat.mtru~' dar rr-avea, saracul, de, ce sa apuce, $i atunci dade a din pieiore cum fac: golanii 1a filrrr, Ia "Cinema,cin~d 5e iritrerupe scnoruf..Asta e. Ce mai potif'ace acurn? Am auzi t eft daca te prapadesti in somn, visul ramine acolo, intre timple, ca un cristal. Am sa las vorbasa mi-l scoata cu,grija, sa nu-l sparga ca sa se uite ' Cristian: Ia e1 eind vrea. Ca degeaba atl'ing-e cricitafemei in orate. Am citit si-n e'arti. pegeaba. A~a ultirnul meu vis '-1 las, lui. " Trebuiesa-l mtelegeti. S~ nu-l luati iJ;1 seeios. Dad! 0 £a va ' 8punac"-a;;, pastra eu intr~o punga mucurile ,tigariloi mele de nd era'm t~l).ara, mucurile mi~ji:te eli ruj si: cind il lasa vreuna le clan pe ascuns Ie 's~rute ca sa.,.i treaca, st1 va ginditi ca-i . Nu ,~tjqm ee sa ne mai facern cueL Nuscoate 0 verba

sa

de

sa

234

'.

235

zile intregi, Intodeauna i-am spus: " Baiatul mamii, nu-ti hlal fa atitea probleme. Ci':ti spal si-ti calc, ca tot pe capul meu tra_ ie.<,;ti, ca mi-arn sacrificat viata. Stiu eu ce se-ntirnpla dupa C'e mori, Cum ajungi acolo incepi sa-ntineresti. Dar nu oricum, C~ aceiasi ani care iti imbatr'inesc -copiii, te intineresc ,pe tine. Tot in Iamilie. Cind ai sa te ramolesti 'tu, eu voi fi nurlie, frumoasa .si'-o sa rna iubeasca Iarasi taica-tu, ca pe vrernuri. Nu te .mai gindi c-aduci 'prea putini bani in casa, Asta e. N-a:i ce sa facio Mama e grijulie. Cind eu tai piinea, ea 0 banda_ jeaza si cind eu a rup, mama 0 pune imediat in ghips, Dupa ce a i~9it din mine, rna simtearn, asa, infirm a; oloaga ~i doctor sa rna taiesi sa-rni indese 0 prote:?a in pintec. Nu puteam fara e1. Dar incetul cu incetul.m-am obisnuit. A 'inceput sa-rni placa, Seara, cind ii dadeam sa BUga, tmbracarn rochia de mireasa, imi puneam margelele. faceam Iam, pa mIca, imi pudram sinii si-i rujarn. Irn; alinarn si \3U tristetilgindindu-ma ca pina Ia urma tot 0 sa-l injure vreunul ~i-l va trimite inapoi in rna-sa. Eram tinara ~i de-abia Ia prrmul copil. Asta e. Cind avea doua luni Ii desenam pilt pe la suhtiori, pe barbs. pe unde n-avea. desenarn cu creionul chimic, El states lmistit 91 grngurea. NU-$i mailua ochii de Ia mine,
C\$ fi platit oricit unui

mamei. Ai sa le-arati tu lor, Au sa te-ngroape. Cu slujba , Iacrimi. cum se obisnuieste, Dar dupa trei-patru zile eu q:ID sa sa te rnai vad 0 data, sa te rnai scoata putin de-acolo. $i 0 sa sicriul gol'. Si, inauntru,. ps peretii lui: numai inscriptii d-alea ' sti, ca-n veceurrle publiee. Sa nu-ti pese, baiatul mamei. e. Nu esti fa cut pentru Iurnea asta.

LA PARASTASUL BUNICU Bunicul s-a in@rijit din timp de prinzul ee trebuia servit acest parastss, A lipitpe sticlele eu Yin, drept etichete, pode Ia nunta cuel si bunica. A seos miezul din piini $i a .t eu grija inauntru ceara de.Jurrrinare PIna le-a umplut lac. Si la sfirsit, Ia cafea, vor fi aduse C8$Dl mici in care 0 pHpiie cite 0 lumina de candela. Mama a avut rdeea sa Intam din vrerna pe rnormirrtul bunicii ceapa verde, ardei $i ridrchi. Sa servim lumea cu salate facute din ele. Ca-i bine In asemenea momentc sa maninci din dragoste riu de
e.

Duminica trecuta bunicul a umblat prin pare cu un pantof i-a ramas de la buniea si s-a rugat de toate fete-Ie de Iisa-l incerce. 'Cum a aflat acest lucru, bunica - si-a ales Q Eo eleganta, 0 virs:ta potrivita, s-a gindit la niste vorbe liIIJIi<dii'r, si a ,ru:gat un Inger s-o duca in visul bunicuhii. DaT Marna e gospodina. Ea pastraza zaharul 'in eupele elI-a durut burta si n-a putut sa. doarma. unui sutien vechi, ingalbenit, agatat eu doua cuie Toata lurnea 1$i va aminti ca Ia. tnmormtntaro sicriul nu bEitut in cuie ci era Iegat c-o f'undamare $i roz, ca un eadou de perete. Ca nurnai asa se indulceste 0 oala in. treaga de Iapte c-o singura lingurita de zahar. " nu-stiu-cui. Unii verbose c-ar fi fost scris pe el "A se la .Ioc intirnecos $1 n-ece" dar astea-s vorbe. Vorbe cu .Baiatul marnii. TV nu 9tH. Dar cind ai implinit 13 ani, ai venit acasa eli 0 colivie mare, p€ masura tao $i de-atunci, in fiecare ~n Acum, pentru parastas, bunicul a pus in sufrageeie ' un ~de ziua ta .;;i -3 mea, te inghesui, te mai impingern $ri noi ca vrei pe care 'l-a impodobit cu ochelarii bunicii, rujul, inelele, sa-ncapi din nou in" colivia aia. Si ne citesti de-acolo ziarul $i-n, , ,~ .... u~-c".o>·c< si ultimii ei cior api de rnatase umpluti cu beteala. cerci sa strigila noi cum strigai cind ai iesitdan mine. Noi te as.a aflatacsst .Iucru, bunica -si-a ales prima tinerete, a preascultam, sarutEnri, iti uram 1a rnult! ani 9i te rnai lini9t~tl. un rasarit la marre $i citeva vorbe dTagastoase dar a niSti.u cu ca pin a Ia urrna 0 sa-ajungi poet mare. Ce daca nu te lU: in visul unui adolescent, baiatul vecinului, care a uitat besc ferneile !?i-ti trernura mina cind duci llngura la gura? Ce ~aca dnd s-a. tFez.it. trebuie sa- ti aduc eu aminte cum 0 cheama pe sora,..ta dnd vrel s-o La ma~a lum€'a 0 sa· vorbeasca vrute :;;i' nevrute. "Ai auzit, cherni pril~ casa? Ce dad\. .tue!'?ti inca GU un picior in majca-~a '? B2Jrinul 9i-,'3 facut 0 masca de plastic eu C'hipul lui dnd 81tii au ajuns deja eu un picior in groapEI'? Sa nu~ti pese, ba-

n

te

.236

237

de la2Q de ani si-n poarta prin casa toata ziua ; si-o seoate nurnai inainte de culcare. Unii spun ca s-a rarnolrt-asa de taT'!;! y8. nu mai tine rninte dedi cum arata Ia 20' de ani dnd a..,ntll_ nit-a- pe nevasta-sa 9id1 fa'ra masca asta nu se mai recuno~te in oglindii ,Eucred ca de fridl., draga,31;;a, ca sir mal uite, Va:

BUbid.i mt2'i din' flori, maiu9jle..Mie Imiad.uC'e ~ cet mai frumO:$i, cei mal bine fBcuti mititei~ aduce.liliac in hattie ~a nLocal famihc,\l" ande toaM familia mea benche'e a clnnata_
1

J -.

de capul lui !" .
La

'.

\

~e lene iD!?a'libetul cuvata.' Ce lTIoliciune" .ce vnluptato, te Iiniste, mama. Acolo, sub :pansament. strins bine,unde JVic~E!~te p~lsul! "Linde pU1s€ftza perna sub q.p, zvkrie~te 080 Auzi si tu : eel mai mare specialtst de Ia noi ib.: strrns n-egru ~ iqll11.a',;;llba, lU?ale $i .mare l$i~Q stdngi In brate. Sornmul tau sub un:ghii.·' , ~ ea $1 atun~ C!l.D'O ~eschizi inspre seara fereastra $i se utnple Las' ca bunica-sa 1':a intrecut. Stringe aeum -$i sub pl€oape". caTI1:€ra ell racoare, Marna 'r9.6punde manechinelo- din' vi trine Eu mi~aro 'pus pijamaua; am stins lumina., mi-am ar;anjat ~ un ~imb~t1 crt ? fluturare de mina, .Marna elnta Ia pian perna sub cap :;;1am adorrnit. Bunica a ni.trJ"erit destul de u1?or ¥ muzlCa. eLare rmros d,e tei ~i de sudoare, Mama I?terge pianul 1a. mine in vis si stam de v6rba, <1$a" lini9ti~i, cam de vreo l:Jraf '7J.Cinta. Ne-a 'rugat caatunci, dnd'o fi, 'sa "udarrr jrr luna. fiecare .s.apta,t;nina eu, p~rfUI1); bun pam,lintul el,' de ,d~upra, M~ma mr-a eusut: 0 c;am~'$a de vara din umbra' ei, Sta ascunsa 1n spatele pozei ~i aseul ta {1)U1 ii spun' aoest poem. Ochii s-or fuvell meet III ceara. La ea jn pieptae;rul /e de seara, 0 In·bllnda care face rotocoale, s€ ridjca Ut;;OT In~pre tavan camera miroase a. tei si a prajeaVL " l'

eastron mare, adinc, pliv cu pamint, curcanul FUIDEmit" apetisant. Ing:topat pe :juJ;nat8:te. . Dar de nepotu-su ce sa rnai zici 't Ar~ batawri '1a tintple. l!. . ..

m'asa

.... va fi adus intr-un

,

-

_

2

,. '.

ae

t

l

,

...

'I'oata farhilia mea bencnotlfi€"9:te Ia "Local familial". Bere. Lautarr. Antren .. Mama aduce Iiliac alb in halbe, Verisoare, c'ToastUTi: Bunicul' dupa tcjghea, ascute cutit pe cutit, priveste · e v:es6I acolo, s~lS~S'ta in pO:Zitie 'de dr-ePti ~r are in juca.p:uhu~s;;a 0 .lumina l;f care duce 'rner-eu rntna ca Ia .chibuchetul de Illiac, rrde, ascute : hk.:;.t,· htr$t, cutit, pe cutit. In$1 saluta. $i eu ''0 due bine. ,Stau intins in pat ell fata tr-uu-col] un tigan i~i inmoaie vioara in h.alba cubere, ca pe , lrnia~ez m~nu;;ile lui de phile vechi ,~i .roase pe piept. miez de pi:ine. Bunicii rnei din flori, matu9He.,'Cu pozele clin ·adorI? mal.~or. Am 'Un SD~ q!iihn'itor. Cind ~in- ochii .albumu; familie, pine amestBcate,filate fEbri11, rudele rnele 91 seman mal tune ou ·e1.· estec un duinicat cit mai mult M joadl,: un JOG. "Joaca, doarnne, odataJ", imi'stnirgauna din rude, 4ar eu ,<aTune pe masa poza IT1(G:''il ide 13 ani drept valet de $i ma.' gindesc la :adfncul ala, ca-l·' inghite el._cape verde, dr~.pt' dama de cupa, drept- $~ptar rupt Ia un colt .. Ma~na de ptin~. Hat, po ernule , Eia,-l impresi.onam' .pe tata, s3':..i se-nvirte printre mes,e, vesela, Toti 0 ciupese tandru, 0 minluerirnjle, 5a-1 cinsteasca Iumea >$l-acolo, sus. Ult'imei lui &1'ie, o striga. Bunidi mei' din florl, mat1j:~i1e. Berea scirtiie-n .. 1-a desenatcinpvapar.blorrd ~i oohf aib8J$tri! a rujat-o" hailb~, sdt'tlie pozele Ia. incneiie.tuTi" elj. dau noroc 91 arunC ~-o port 'e.u in buzunaruj de-Ia piep'h drept .poza 'de inbire. d~i ..n:u~~T~ p~. .tablia j. o~ul de, <~·~61~.Ei str~g~ ,,~i za:ur~ . .rpaslUlte· ~1-mi rup zarunle intre chntl. Mama serveste, paru . . Ull'lBl;"UJ alb. Poza ta data ell crerna n~g~a de ghete, te -ei s:ereiva~sa, in nude blonde p0stemarg1hea, halbelor. Toa Iustrurta. ,soldat€.Gte, selipind,Hai, pG8IT1'ule, 0 sa-i pla, rudeIt> t$i tree min~ prinel mairrte .de-a bea. Flutura rufele tata. El rna· iube~t~, saluta !?i·acum ami cal, . pocnindu-si .'" pe .,LI;ingti€': ,deasupra .rJ:)€selor din "Local familial". Toata 11.1- .,_., ....O',"'., e so1dM-este.

!

in

de

r'a

pe

ui

:'

r

239

Sora ITleR va citi la butrinetc poernele de farnilie. Si-o Si"H?i tatueze pe 'brate, pe umeri, pe piept poemele. ca sa f~e in fiecare noapte cite cincva linga ea ; i?i matusa $1 tata $1 eu;' ea 'S{l Ie mtnglie obrazul aspru, ri:d&t,cu pielea riasata. 0 sa povesteasca CIJJTI ne dadE::'am noi iarna cu patincle : de la izVOl', p8 riul ,de munte, pe Dunare ,in jos pina larnare ~i ajungearn prirnii. 0 sa povesteasca cum ne-am umplut noi perna ell flori de pe morrrrintul. bunicului $i ee rnai batai eli perne TIe trageam: Si-o sa povesteasca cum plcscaiam en la masa. cum clefaiam si ea 11'18. .certa, aproape plictisita. 0 sa povos. teasea vecinelor= si copiilor din pare. 0 sa pUnga IJe umaru] lor. Va' imvita 18,masa toate admiratoarele rnele sa Ie ghieeasca in cafca cu ochelarri ei ce au drept lentile doi ochi de .sticE!. o S2, .Ie. serveasca cu ochi de sticla dulci-acrisori, sa-i rontaie CEt dropsuri. Sora mea e si ea trecuta pe cuprins. Va citi din nou poerncle de, f'amilie Ia batrrnete, Va cere sa fie ql1sa dired in trupul rnarnei, nu in paminf. Ca sa crease a mai de.parte parul mamei, unghiile ei si nu flori pe morrn'int. Sora mea are ochii rnei si-o S;3. priveasca pe fereastra eu ei.

4

d

~ dezlipim ferestrele de pe zidul neted al blocului, 0 sa le em drept ziare pe strada, Le vom folosi drept cesrsaf uros pe cole de La sufragerie, Si-apoi, bunicule, tu ai sa ve$ti cit vrei de la pervazul lor. Buriicul are un copacel ·fercastra si ca sa fie de.o virsta cu el a dat copacelul eu A impaiat poza bunicii srpltnge si-i spune pe.riumele de ~. Bunicul :;;i-a. dat ~idu~ileeu .l-a~. a. ?e-venit ~Ila~stru in tizanat, le lustruieste In ftecare dimineata ouo cirpa moale. nicu'I e june. Perna ~i-a umplut-o cu pa)11int ca sa Se mai ~nl1iasdi. Prirvesta pe fereastra si spune : "Azi-miine, am lee in lurne sa va gasesc un rost, un nume", .
~Intoteieanna 7

a trebuit

pe

Sinn citiva fluturi in pachetul Cll vata, bunico. Eu tj i-am pus acolo. Po~tc S8 mai zbat, poate sint Imistiti. Miezul piiniie $i e1 de vata. Alb, pufos. Poza ta e trista.. impa{:ata si tandra, poza ta mica e .fclosita drept eticheta pe tcate sticlele cu vin. . Noi hBm., E vata alba ea laptelc inpahare. Iarta-ma pentru poemul asta, bunico. Poate-i mai bine c;a-nu-l auzi, Paginile cartilor pe care le imprumutai de la mine iti lingeau palma ca un dine credincios. Ceo eveniment era cind ti se ridica fusta pina peste gcnunchi $i tu rna observai. Toti ne bucuram .. Ha~ sa te scot la plimbare prin pare, la sosca. Pdza ta e l1P1U: pe toate sticlele cu vin. Noi bern si tu te uiti de acolo IB 11Dl si ne vezi Iericiti, In pahare e vata; albaica laptele, BunicU!1- spunea ea fere¥trele sirrt Iipite pe zidul net€~ al blocului, Lipite ca niste etichete pe borcaneIe de compO} ca afif,;e p€'ntru muz·eul Uifiintat in apa~tament. Spune~ ~~ dept' vremea lui sint lipite acoio. Ii raspundeam e1.1totll
240

'5

: pui 0 sarninta in ghiveciul 0 de-aia cu arc, de soareci. Si cind creste floarea : pac l, i prinzi. Te dai iarna ell patinels porrtind de la izvor, pe 4t de munte, pe Dunare in jos pina Ia mare. Si-ajungi pri1". Matu~a mea po arta .ochelari ell Ientile faeute din doi i de sticla. Ocholari mid, de scare. Cu ei ne eiteste la toti irul in palma, TIe ghiceste in cesti de cafea.. Aburul ce se Ita- din oale1e ei se face fantome. Asa ne spunea eind eram i' ca 5(1'nu las~m' riimic in fadurie.' Matusa mea face cure. odllina : pleoapele ei ostenitc S0 subtiaza, sci' largesc, atirna obraz pina in dreptul gurii. Matusa mea apare in poze, reviste. Acolo i$i trage languros pest-e inima ciorapul fin" at, de matasc. Apare invreviste drept reclama. pentru acest n.

sa

te-nvat

a

sa faci, spun., rna. eu ce si deasupra capeu pamint

ARBORELE

GENEALOGIC

6

$i cum toate manechinele din vitrine s-ar face dupa chipul llSemana'rea mea : eu copil, eu barbat, eli femeie, Ca sa dec('1 mai mare creator 'din tara. Ca si cum toti vecinit mei vedea,cind s-ar privi in oglinda din lift,. drlp'Ul meu la rite. virste, virstele lor. Iar eu as iJ1)batrini inainte de weCa si cum in toate buletinele, cit ~r fi inchise, s-ar vedea pul meu pe pozele de buletin.
24'1

Dummies, . in cimitir, vine multa lume. Mult§. lume intra Iese din cavoul familiei noastre, cavou prevazut eli doua .trari : una pentru barbati, alta perrtru femei, Cind n-o nirneni bunica intra pe Ia barbat! ca sa rnai stea de tata, en bunicul.
X

Arborele genealogic al familiei Popescu':.' falnic ".El cre9te in Cismigiu, lingii. lac. Mai intotdeauna e Impodab.lt eli globUri si bctcala si e altoit cu un stilp de telegraf. Printre .c:rengile [ui am asezat bibelourr, fructe de portelan. Am seTlJelit cu un cutita~ pe eoaja lui: "Popescu + Dana Cristi + mama = LOVE".

Dar, toianit Ia radacina arborilor genealogici,' tintnd la pieptcapul . iubitei, auzea cum ii creste acesteia paIa subtiori. F'iecare arbore genealogic creste deja Iacuit si cu motive populare a9aea poti rupe orice crenguta suvenir. AC€9ti arbori imbrii.tif,ieazaC'u crengile lor tusi Ie intind in sernn de Yamas bun.vramtsl care ne-a fost, vre~11uride rastriste, nurnai noua prieten: S,i acelasi timp Ie racoreste picioarele ostenite.

in

+

X

X

Cind eram mic aveam 0 perna mare, moale, calda, ul11pluta cu miez de piine. $i-am rugat-o pe mama sa-rni coasa mult~ felli de .piine una de alta ca sa am si-o plapuma. Stiarn eu ea sinii fcmcilor sint" plini eu miez, de-asta erau asa ca}zi si rnoi. Eu 111a gindesc sa rna ornati frut~06 eind oi sta pe cabafalc, Cl'eni~ de ciocolata pe buze, flori de Ulihax a1'8 in par, sa puneti unde-c incapea frisca-n jurul meu, scortisoara

Isi da in fiecare dimineata ipe buze eu rujul ei negru apoi 1$i inmoaie degetul aratatoe- in praful ce s-a aseaat masa, cum 91 I-ar rnmuiajn frisca de po tort 9i gusta si spune : 'lazi va fi 0 zi proasta ; o sa ne mearga rau", Apa .eaga in pahare ca un ochi bulbucat, piinii Ii mijeste noza lui tata brobonesto sudoarc si nu pot sa vorbesc gu~; .plina de limbs, dinti si masele cit nu-i fr~ti~os, . cum textul oertificatului de :deees al lui tata, eel mai poem a1 meu, ar ii pus pe 0 melodic de muzica usoara indracit si Sora-mea ar dansa foarte bme, si cum deasupra oricarui chiosc de ziare ar scrie eu li~re sohioapa : "Cititi zilnic certif'icabul de deces seria D5; 034201 r-. $i cum pe 10zu1 cistigator pentru care ai dat 10 lei ca sa-l ar scrie cind 11 Iilezi : llAnuldecesului 1987, locul :... orasul X·
. curga brusc sudoarea pe fata, X

x

--

/

ta ' pe tirnple, zahar pudra-n ooraji ca sa par,.cit buzunarele pline eu fondante :;;i-un mar" glazurat 9i multi clopotei atirnati sa sune cind rna vor~uce pe umen. Sa rna vorbeasca 1umea ca l~De asta nu s-a satmrat moartea niciodata, drag a" , ~/
. 'BLU1icul meu are 83 d~ ani. El si-a exprimat nedumcriree c~ daca exista in vitrine manechine-copii, de ce n~ar e?dsta ~l manechin~-batrine. :w.:_llse~e. spate, .cu pa~ul alb,. d~ate, 's~ srnii Iasati, eel putin in vitrinela din cartierul lUI sa e1U l?i, citeva manechine de-astea.

presaramai pa.Iid: irrtre dm~l

x

.. In tiU'a noastra cresc c9dri ~i paduri intregi de ai-bori ~~e:; Iogici ai familiei Pope~e~ .. I~ aee~te padrufl venea Crtarba
rnic sa ascu1te susurul~l
242

x

ui. De doua-trei .ori pe- zi, cp-sa te cureti. Dar subtioalui 'trebuie sa miroasa ca si car tile Ia cotor, intro f0'1. $i pus parf'umul florii Ia presat, printre fire de par. stramosul nostru, ciobanul, care i~i!hlna ~i-aoum-turtn::: bibelouri prin iarba, ciinii 3:ui de portelan printre munti

pe trupcum

"5-ar trage apa

ciripitul.

~a asculte cum cre~te

C6.-ncet-rncet am strtns si eu 0 carte, Cu hirfai de-o suta de fOi$i din cind in cin:d cite-o dantela 'i'nga1benita prin243

x

pa<~~nj.O .rasf~ie~c ~cl1m visind La bliir1:uri ,pentru marna la foehn de mrreasa ~l 'sticle ell parium, samparne penku toati , :umc,a. ,Cine n-~r Vr?a 5-0 :-3.sfoi:asca? Cine n-ar :v!ea. s-oaiba In brblioteca lUI? $l-arn Sa mal scrru vreo doua-trei volume ,sa __ lase urrne adinci in con$tiinte; sa schimbe viata or:i:carui cititer. Dantele-am pus, asa, din slabiciune, ca sa mal Biba Ce crti si eei cu cecuri rnulte. tre

x
$i cit am sa -rna mal 'i'mbat ell ~uica asia proasta 13Cu.ta din prunele arborelui genealogic ' al familiei Popescu ? $i,domni_ soarele, cit am sa Ie mai servesc eli delicicasa dulceata facuta de bunica din ,gutuile arbordui gencalogic al familial Popescu? Sau cornpotul, de piersici sa'll tortul de portocelle sau bomboanele vcu vvisine sau .maneehinele din vitrine sau s~aun.eie de bucatarie sau solrdele protez€ ,toate cresoute 'in arborele g~nealogic "al Iamiliel Popescu.' L-a 'altoit tata c-un toper,
IX Or , 'vor va ple P€ lumea asta dar si mai multi .au Iost 9i fi pe Iurnea cealalta. Acolo sinuma! acolo cartea mea se bucura de adevaratul ei sucees. Adrnrratoarele inalte, suse tolanesc la mine in vis. La bunioa vin toti Ingerii cu aripi zdrcnturte si ea i9i rupccite-unf'ir din parul alb si lung piaa-ri parnint ca s8.-i cirpeasca. Teate ffi$_tu$ile- da.acolo, de sus, !lase pruncul-bibelou, eel rnai curat porjelan, eu chipul rneu, cu fruntaa-nalta ~i-l Iasa intr-o noapte pe noptiera admtratoarelo» mele de aid, de pepamfnt. ,'?i ,to~i m.asteapta Ma-ndearnna. Fac pronosticuri. PariaLn'i., X Eu rna a$ez, ca in fiecare d.il~ineata, 1a coada. Coada la groapa sapata lIT cimitir; De_:abia,'a~tept sa-':t.q:i viml rindul, ,sa rna lungesc 'in ea $1 s-o Incerc .. 'Flee apoi Iinistit.. Incep lucrul. Terrnin.: $i astept pin a a cioUJa~idimineata.

fi ~1.11n popesti

proaspat

'"

, 244
,

.

MARCEL

TOLCEA

PORTRErrUL

"DOAMENI B. Mote : Cit de frumoasa erai, $i farn pareche Cu rotile-arginte Prinse-n ureche.

N~s~'Ut 1a .28:qlai 1956, in Sinnicolau-M,are, judo Tirnis, B.bllOgrafle: ,ARGONAUTrr (antologie), Fada, 1986' OCHIUT INIMII, Facla, 1988. '' ---

ulce bicicleta ell ochi albastri oti ell spite ai in loc de fiastr'i. _ uza de sus, suparata, e doar ghldon sezata deasupra de far-papion, ina dreapta si stinga ascunde-n_albe anusi mingiie lantul de salbe r pe deget, inel cu piatra sirbtirica, su crud, salbatec, ochiul de pisica.

DISCRE1'IA NU-I DELOC VIOAAA RUGINITA u .spun - zise biciclefa domni90ara , la pension n' sfielnic astazi -3 luat de ghiclon mi-a trimis buchet de romanite mi-l pun diseara tre spite r, 'Vii. reg, valsurile vieneze, d dansez cu el, aruncati in sala pioneze. ) DE LA MARGINEA

VANATORII
1\1(oto :

inatorule, a drept calatorule, ontul tau nu at~nge
298
299'

..

lIei. 'priviti bicicleta cu.m i~i tjne I'asof]area i~ rot] !

hicicletei cauciucul-meninge. Doar oprita dupa si;ma argintie tace pasarea ce nu-i rnai vie -n roat~ colivie ' TRICICLETEI
,_

. . sub ferestre' stii bicauciucati

, tnnorati

CE IMPLINESTE,

.

17 ANI

trici.c1etelor de culcare se povestesc povesti cu mataare. I"A MAGAZINUL ite, rulmentel:e sint stupide, spun at clientele, . va promit doua, trei zile nascutele bile vor fi inecate-n ulei poduri de case ' ingropatul Pompei ?). POMPEI

N-avem decit ceasuri poarta ochelari

ce

mioape

caci a-nceputsa scada daravora de-a aduce alte - tricilete mari ! tocmai din Svitera. Roata ei roataei sa-i dea oare ceas oprit de-ncrucisate minutare UN ·DINAM INDRAGOSrIT

?, DE ROATA. fNTR-O

SEARA
,FLORARUL CONTELUI TORPEDO , s-ar fi glndit ca dip. ;;uruburi . oresc in prim8.vara asta muguri spre ce albea~a,henufar, deschid luminile din far. . te-ntreb riici cum in spate, pe anpa, nflorit garoafa rosie. in pripa.
u v

i~i apropie obrazul de rotunda domnisoara iii ii spuse tandru : -; - Dintre toate tu imi esti mai draga si aproape, Cin' rn-a blestemat ca doar in noapte ling-obrazul tau sa ne spunem soapte " .sl iubirea noastra ca sa tina doar cit tine lumina cea ge sus, din far?
I _

DIN CAUZA yRAVITAl'IEI.

CADEREA BASTILIEI

IN' CONTRATEOR1EI roat~O

SAPIR-WHORF

Inchide, mama, fereastra , cum $tie doar guvernanta Clerrnonda afara bicicletele se joaca pe. moarte de-a Fronda si de 121palatul De 121 V,a!:etta 13 ramo ne vorbeste dorrmul Motocicletta.
20D .

tii din fata CaT€ ,este EA {ladies first) ce pleaca 0 cu ,' cu Lantul Iub:!.rll. ' obiiearc3:? fa~a mindrre Sagetat de spi~a-i argmtIe,. . de doare despar~irea desueta nebune roata centripet~ ,

ci: onoare'la bicieleta re~~n~i de 121 c:r:~e prusaca, acest: .~induri ale rotll din spate, 1, g
v

301

.$i-napoi ai vrea sa-ti deie Umeri rotunzi, rapiti de-o cheie. }"'~rasa i~i,pese daca-n stih ' 0pti de-acum ICh liebe dioh. ' 'Ea iti va 9
. t sirena

BICICLETA PEGAS Isabelei Farr ~ in alexandrinuimirea Iumii din mare tre pe~ti coborind cu aerul oprit, os, domol, admcul jinduie vapoare pa-mi roade Iierul galben, rugirut, de Ia roata se prefae in a1ge . tresar, arginte, stele lucitoare le infioara duse de catarge e cutite, p~sari calatoare.
i cauciucuri urea spre lumina d alene drumul catre far

INTERNA'.fIONAL BICYCLE TRIBUNE -_ {apt divers _:_ crima t; descoperita in Harlem de~i polizia banuieljite pe gemenii Tandem -~i 1a 10cu1 faptei, sub fere as tra ,
•.

o

. Ie-a fost gasita cheia 'lTIculpatii inca sus tin c-at fi petrecut to~ta undeva prin cartierul Ia 0 caSa de biciclete e drept, irecute putin -dar inc-atH de tandre
"

frantuzeasca

J

noaptea Brooklin

,

uitat pe maluri Iinistea-si Inclina Ochiului pi sica de Ia alt hotar, '
TIMBRU BENGAL

9i cochete ! _

DESPAl'TIREl~

E-O PAPADI;E SUli'LA1'A DE VINT

Lantz, ger'manice, alb inspre Rusia a plecat tacuta <inima-ti Ossia.
Ghydon,

Mota: Eu a;U1 iubit-o aproape un an Sfioasa bicic1eta Tohan Fara sa stiu ca in putina zile Spre moarte-9i va deschide arterele-ventile.

_,,-,LUe'

gre-cule,

nu e feme-i,e
mai frumoasa ca Rota Ia Marea Egee.
:302

ontele blocului, schiop, bllbiit, eu capu mare, s~iga dupa gtlzar cu numele mare, ~, cheama sdesea sub nuc, ,'. B b. o staniste. Noi ii adueem perdele imaginarepe care u ~ intocmit monografia cladirii : I ......... ~' zentii, absentii, raniti]; . ' au nascut, citi au murit, .' care ri Iipirn, toamna, cite un timbru ben?al -. v' se intirnpla toamna, cind echipa din cartier a gaslt victorie . a rnocnit un egal : un teren foarte indepartat, .tr.o)Yeal. eci zice e1, v-am chemat astazi, 'pen tru o schema la .' . .. meditez rnai de, multo Cu cinspe roll facem chiar acu 0 antena eli care prinde programele brici,
303

asta ar vern opt foi de persoana, Dam' Manita, ce zic: ? .' Pot ~ atrag at-entia sa nu ne ia brini de PO'lil'ana ins ~ sa daca dumneata esti chezas... ' ,. a Ei sint ~aistori buni de, l~ garnizoana ! Astfel ca acolo se bea din senin un prim alda pentr -. " mas . • ~. ~ Cia.€1 ve!t1I_.rc:eu baroa alba si grea ' pma.ld nOI, pe marl de nuiele si, din adiric, au 'strigat :' • unde estt tu, vreme fragoda,
aproapede stele?!

cesta sa fie - 39 dori eu spartit de forma, ci vesel, nici trist.

tN VIZIT:A' Lf\ FAMILIA T.
vizlta Ia familia T., rniercuri, joi sau , ate "D'vineri" dupa furtuna grQzavfr a distrus cuiburtle cu polen tropical
. .

19 aprilje

"

CLADIRIL~
. Cl.I

FERMECATE

gemenelo Adele,' de cind eie

rni-am pierdut tineretea .' ~i-n _saiula~e cu ean-am TespiTa,t niei macar J~matate ,dm aerul ce,. 0u1r~11e!a, .scurgea de 1a OroJogiuI se elm turn .sau poate chia- din balonul enorrn ce nu mal pleca de deasupra orasului ·CD. .
'.

Didjr::.a ~.IVI., sotia

eeasoTuicarrului

M.,

tern asteptati la intrarea locuintei de adam Costineanu care adusese in dar gazdelor anirnal-floace $1. voia sa evite, in acest fel, ;melemomente de stinghereala unei f'amilii obisnuite ell regnul mai clar. a seara, doamnele mele uimite, si am asteptat-o Iar pe arnfi t1,'ioana sa vina, in cele din urma, holul aeela us_Q:J.\t care poate ca nici in o sa irrtru vreodata pentru ca simt 'CR 0 toana sufletlsuflete atindu-mi aplecari peste poduri si ape murdare
tradus inseamna prirnejdie de rana ..

.

'

aflasera ca, int~-o dupa-amiaza, vine in ParcInsusi' ~ud.o!f Valentino cu frate-so, care e inca . si m31 sarmant. fi, fii:n~, deci, rnai aproape de el, III prmcrpiu, ' fi,indc~ iubesc .;;i, se stie, dintre toate sentimentele dragostea ecea mai alba ~i pieritoare cum este creta intre hazalt Elicalcare cum este roua irrtre oceane si mare' cumests steaua dnd se aru~ca·in ~1are. Dar, din pacata, rna ofileam. La gesturi, ell echiul, eu gura _ a:ltadata super-be petale .:.._._

nea Costache-i acasa ?, strigat, cind inspre han venit Femeia cu Flacara Luminoasa inqe;;:te, rogu~te, in fay Illa, bra aces.tui epitalam,
nici unul dirrtre noi nu intram.

YOi

TERIBILA LOVITU~

DE BASTON -

ap]j~se unul lUnctionar mitocan

ribila lovitura

de baston pe care dornhul director'

se'iscirliseJl2i
304

politi

UIlUii

ins rnult

rnai

mare

poate tocrnai spre a primi, 1a rindu-mi, un ~rate.

reverberase in aerui serii, 13 gradin.a de Vara" . o ingrozitor de ince<;tm che~are, dovedindu-se, cele din urma, un. mal de mi?tal,' .. ' " ocamdata, uitindu-se tQatii clieIftela~~tF-6'pai1e' . ntru a evita ,acestfel complicatii'de·{flbunal. '."!
"?,.... ,_.,,..,,

in.

''i....

,',

-,I'.,..:

_! .....

_~~'.~_'I'-:..~:':'"

;i:

nurnai cei doi au vazut fragments dintr-o apa imensa in care straluceau diamante, rubine, opal spinar! noi de 1a biciclete, .hatiste alpine, ce se amestecau cu 0 lume noua, eehidistanta de acest FeRomen si un foe de tip animal,
< '

a cum ai numai tu, te fereasca de ape ce minte (!)
de blanur i de-argint pe care le-as fi putut rnpara pentru ca prietenul A.' a desenat in lumina r tacimuri coclita, pentru 0 arttsta ca tine, leafa imensa chiar pe batista:

,;,~I nOAMNA. BAU pIN A-N' ZOR' NWMAIKBIMINAn
WASEER, 'FIINDCA ' STRAFIGA $1,'DECI, NB SE APRE'I'A LA ALCOOV~ . (Vestul, 18 dec. 1938)
,

CETINA un moment aproape seral de pe strada Paris" tehnioianul dentar, domnisoara Milena ar fi declansat, ra sa stie, ernotiuni vii, efuziuni si suspine unui conviv. stul ei prof'eson de geografie, d-l Sepi Tropez, lnva~at eu ' rile spatii deveni patimas, 0 dansa pina-n zori si; buna searna, daea nu :aT fi BOS,t zidul .carnerei, dumnealui fi trecut GU eain brate Carpatii.
,J

,

,

Ns-atn mai plecat din eras. Anul trecut, in 'april, pm oprit la tutungerie pentru niste Aromate Ada-Kaleh, care de mult nu rnai 'e ' (11-a rnai fost ca sa fie), jnsa Mary dudula mi-a promis c":o sa yie, in schimb, pe~te oras, un nor in forma veche '3 unui flanel urias doar pentrumine. . Deci, sa f{'tn, rnarti dupa-amiaza, sub Curcubeul ell Aula, ' ,' uride-o sa caza, . Mineca s-o destram iai de, plec sa las 0 haina ' , rnai, mare, de paza,

CALM

extemporaI despre podisuri celebre in lume. ot sa 'jur nu vi pasa de lurne", zise partenerul intr-o pauza infima, rotindu-t umarul de 0 floare haina ce se strecurase in acea orama 1 Iipindu-se de minerul ferestrei de-alama, apoi, spun rt.orii, retraso tinara ei fEiptura de .la primejdia aeelor fintitur:i de Iuna' ce.Intirzie iarna pina pe Ia sase : evarul ca imbatrinim mai incet decit merele verzi trebui scris eu Iitere luminoase,

vremea aceasta, mai sus-riurni ta, fara sa banuiasca nimic, povesteam cum, in urrna eli 7-8 ani, n copiase Ia teza si la

,M~ambuQL1ra aceeasi 'niinunata , :efintttra de pe v~m~a otn~t ~nei!:\nu te ~ti'am pentruca tjfupU1S~cea1"9a,sa sch~be, G\tunci cind se, trans,forma in An. tot ce nu are deasupra lui Nimbe,
'! -.: . ~

., . de liceu al rnatale, plcooi,"ul Aurel,carea povestit primelor zece pM;are ce au ~oborit pe m~$a,din eel' riiste tablour] vivante 'unde respiri printre feline, sfioasa,' , lr:ir-oseara

La gradip.a de vara cu elefantul bolnav ;e se pregateste rnoara te-am asteptat

mmr~yna, ell un. coleg

sa

tea' a{ramas

307

MATEI

VI~NIEC

INTIMPLARI

INGARA

O~A~ULUI

'x

'mic nu e rnai frurnos It sa·.te plinibi toamna priner-o gaifa alta ila'torm. stan lini:~titi pe valizelelor te'leptul·li priveste ou mila printr-un oehean, "rba1)i ascunsi in sMile de <¥1teptar:e . nurnara.pe fllri~ 1;igiirile din tabachere ate trenurile Yin si plea'ca la ova urru be' ceasurtle dntaresc Impreuna de' kilogran1ie

Nasout la.29januarie 1956, in Raciauti, judo Suceava.

TrErj<f~~te Paris, din. 1987.. 1a . Bibliogra,ie: .f:.A NOAPTE VANINGE,· Albtltros, 1980;' 0 8,01 CD UN SINGUR LOCUIWa, AlbatTos,· 19B2; INTE""""_',F_ ma asez Ia 0 masa in i'esMurantu~ garjj TUt .IA .ORt\,-PE CEAI~ Cartea Romaneasca, :1 984; TA cer un mElf taiat in felii subtiri LUI GlJFt, 'Ion Dt-eanga, 19$1; CAFENB,AtJA PAS~PABO difElzorul peronuiua cineva reciti'i Fun;datia Cul:tulpaila Rom;'ina, 1992. tima parte din Mahahharata . . , calafor singuratic imi cer·e permlsiunea a S8 <If!€'za la m asa mea privesc o vreme ;;i spun plietisit

,n

o

DIMINEA"fA

IN PjU~C
. I )

diminntile tacute desavirstte '~r1UJiesd.sa mEL plimb ou t~ornpeta subsuoara W parculmunicipal .. . _.. urc in picioare pe URa din hancileude Ineep sa dnt vrsator .barbat .}?i 0 ferneie se opresc in fa~a mea .ha f,ia&coli t'iapoL S12 imbra1-i~aZa rel Ii spune -emotionat (ie, rniine .: : ! qe miine, n:~ vom sch:imba'l1llOU;1):l eviata d 1 mcerm sa fan fericrti ne vom duca 131
.

, n1,~t<?gm:f V()~ disQuta despre ·aorta.
ill

..
309

d018ctiona ilustrate

ne .vom g1ndi la marile

\'

adevaruri in fiecarc zi sprc casa . :1.e VOl? stringe rnlirrile ne vom privi in ochi );>1 la, ~lecare douazeci $i patru de ore yom mcerca sa faeem dte 0 fapta bun a 181' la vara
0, la

ansforrnat acurn intr-un fel de bro,~sd'i ~it mirositoar

VaTa
Bulgaria in, autooar
tninci izbearn
O;U
1

o
bidineaua

AMINTIRE
tocita

vorn ~zita

nC01"1oaselc mele nu .se mai lasau vopsite

SCHIMBAREA

LA

FA'fA

Pe fata de masa alba ' mt-am asezat mfini1e mele rosii inrosite de sudoare . peste iniinile melc am El$ezat , fruntca mea inro;;ita $1 ea de sudoare ,$1 pe~t{etoate aca~ut securca eala:ulUi retezind mesa si po de auai si injUilna,ta tind chiar $i vier~'elo de sub temeha easei a. fost 0 nO!apte ingrozrtoaro :'l:er:_n:l~ :a sC,os un urlet cumplit si Jumat~tlle lUI s-au ridicat in 'picioare rumeni n-a maj putut fi salvat orasul l?sUi$I treeut incet prin .. bur~a vlern~llGlui Care 'l-a djgclfat si apoi dupa 0 suta de anf l-aaruncat din nou in apa 1;otu~ Bra schjmbat 0 lume noua Se ara.ta ochi or nostri -care fuseser~ s1 ei :ch.imhc:ti iar lUCI;Utile pluteau acum

paratt'liu:i. ere se 'i.ntimpEl Oe se intirnpla pu:neaimpartttctl. 1 iesind in straicta cu picioarele oale nu e niruic grav spuneam eu oascle mele u so mal Iasa vopsitc
$

in fereastra

rnparatul Isi scotea carncbul demsernnari umele dumrtale spuneael Matei Visniec puneam cu fmparai:ul rasfoi.~ rasfoia dintr-o tarammea l'U degretul in aer izbucrrea in ris,. a' da In prevazut-o si pe asta
MAl MULT DE DOUA SunURUZE

.:,,~

..

a

oegele imi arata visator instrurnentele ale de tor tura vai ce frurnos vai 'pasionant trebuie sa fie spuneam eu iorapit'fnsa 1111i alunecau din nou peste antofi si 111 timp ce rna aplecam . egele spunea, rata 0 sfera perfects ca P'Cl incap mai mult de dona buburuze no. din ele cedeaza .mtotdeauna . . atunci aflJm 0 mu'ltime de lucruri espre senzatii 'ele vi~ de departe din mivers si ne transform~ incet ORA~UL 'VA' FI PLIN' DE FLORI ar mai a~tE::ptati pina .mline regele va face dreptate
311

in irrteriorrnl oehiailui peflttTu a fi vazute uite c5, ni(:i 2U;;anu erau

spunB'a.rntelcptul
310

orasului

mtine ora!'lul va-f'i plin de flcri ~i plinde- qovoa,vetrompellele VOl', fi'scoase din dulapurile consilierilot si un, mars frumosva fi irrtonat de-a Iungul . 'tuturor stra,zilor reg~le va . traverse ca.lEire_ orasul prin mulJ;:ime va :trtte calare ~i va asta da , ' asta ~u as.ta, de,

nil mult dupa aceea a trecut acceleratul de Birlad care opreste niciodata.

nu

poetuJ a SC?S un ca-:net,:l unsuros 91 a tot scris acclo m tacere , .orele au trecut friguroase .poetnl local a cerut rnereu cite ceva here §i apa minerala f I bere si a pa minerala tOGlta .ncaptea a s:r~s ~i. 8. baut . ial? spre dimineata l-~ clh,~ chelner1.l1m aceasta poezie cu. ochii rosn, TEXTUL Am s~ris acest text in ziua de,2_Of.ebruarie' intr-o duminica stiu eil tOCID31 restsem .de 121.teatrul bulandra
pi'in dreptul bediriei .gambriUl~;S:rrii-am aprins o \igara si mihaela nu-a spus ~\ ea se duee

asta nu

'

NOI.COLECTIQNARII
. l' "

I$i VOl' inipu~ca unii altora c11nit . Tar ult,imii ziari,.$ti i~i. "lor fi trintii
,~,

Noi, co~'ectionarhde pial1e Am hotad~ miil1e, la ora cinci fix: sa ineepe'm.s<1 tirirrn uria~ele noastre mecan.ism~ Incoaee ',,~iIricolo prin Qda~e, '. , Ptna cind veeinii, inspaimmtati Vor f! ie~it in strada cu urechile smulse Neindup1ecati Ie vom impinge mai departe . Diritr-o odaie :in alta Pina eind orasul va ii parasifin graba ::;;i trupe~e imperlale 11 VOl' fi Ineonjurat Deelarindu-I oras inchts, oras de rezerva Radios! apoi vom scoate pia,llale in. strada '. :;Si le yom tir::;;ii pe caldacirnul munici'Ral pina aind soldatif, lnnebunit~ .'

'ca

acasa cA e racita sieu am h~at:-o prin ('i~migiu . , o.·veam Ia mine 0 fisa si am dat un .telef?n irrtr--un Ioc dar nu mi-a raspuns mmeru • " P •.. m-am.tnvirtlt 0 vrerne pnn f,8';0- pe Ia .~. union dar toate bi1etele s~ ,,:lndusera, 'nu se mai putea intra asa ca m-am dus
acasa siam dat drurnul Ia trartzistor'

M;krofdanele tl'lsingerate . 8i dadi.nbni:c neprev.§.zutnu vainterven! . . 00' sapte fix NOm cinta ceva din Vivql:di.

de pamint

TtRZIU DE TOT Tirziu de tot, 'In .restaurantnl
312 poetul Ioca] s-a asezat Ia
0

am rasfoit citeva ziare umede si clintl'-o

g<h-u

rnasa

4atami~a

venit

chef,

sa scti1.f s,i

. '.

SE APROPIE SF1R~ITUL> SECOLULUI Se apropia sfir;;itul secolulu] si oamenii incepusera sa-si incuie usile ~a-$i b3ta fere~trele in scinduri ,incepusera sa-9i sfring,fi lucrurile si"Hjd impacheteze hainele si cutitele de argtnt si:;"$ifaca valizele si s3-l?i pregateqsca mari- cufere incapatoare incepusera sa:-$i dea jos tablourile si rotogratule sa stringa coroanele si fetele de perna incepusera sa rastoarne scaunels
mese Mil pregateam

DESPRE vlNZATOllU

DE ZIARE

sa p~tr~nd. . in lucrurile din odaia iubitei cind ncasteptate strigate _ s-au auzrt dtntr-odata din. strada 51 am privit mirat spre multimea i.ng:a~adita ._ In jurul micului vmzator .de z!.a~e
Bind pe rind Ii culegeau din mnrn .

miraculoasele pagin! _.. . d ziduri sau de mijlocul si impietrrti dteau, sprijinindu-se e strazii: iar micul vjnzator de ziare strabatea in goana or~a$.ul ~. striglnd strident: astazi, as~aZl poetul a pat~ns de. u~ul. Sl~l.gur
in lucrurile din
OdaI3

peste

- incepusera 82-$1 arda fotografiile si scrisorile si caietcle ingalbenite cuscoartc maro '
Locepuserc'i sa-si dea drumul ciinjlor ~i papagalilor si sticletilor' din custi

iubitei

\

apropia sfirsitul secolulu] si orbul trcc8a pe strada en luneta subsuoara
S8

DESPRE

LEe rIA DE FILOSOFIE

A FOSTGASIT In Ianul de griu a fest gasit un mort un mort inalt eli rrriinile subtiri din buzunarul sau au cazut de altfel si citeva tigari umezite cei doi tractoristi s-au asezat obosf ti Hnga trupul viguros al mortului ' '

UN l\1:0RT

o vremc l-au privit ill taoere strivind boabe de grin intre rnasele

mai apoi s-au intins en fata in sus au privit cerul mai atenti, ca oricind la urma urmei spuse unul dintre ei ce-am realizat n 01 in viata,?
314

Noi ne plimbam in saboti prin gradinile Akade~os ._ maestrul !['€Spira de citeva on . aerul de dimineata si apO! fac:a mehc~los p,rezenta : 'I'imaios este 't Musaios este .. .Aristoteles este? este, este, spuneam noi .. 1• ce v -.am mvatat len bine bine, spunea maestru ..' bunii mei adepti ? 0, ieri ne~ati predat geometria, maestre, asa ? asa, dar . ~ ~t t? alaltaierr, alalUlien ce v-am mvata . .. ,? 0, a'laltaied ne-ati predat me dilema, asa '. asa , . bai atunci. sa ne ocuparn azi '
I

de filosofie

asadar scoateti-va saboW' $1 sa ne contirnilam plimbarea.

315

ASTAzI 1'01'1 SA RAMII
Astaz! potl sa ramli acasa, rmi zise tata poti sa te odihnesti si tu atita doar, ia calul eel schiop du-l ~i tu in pa,clure, du-Ls! tu undeva si trage-i ~i tu un glonte in cap vii 1a iastructie dimij aid ;poti, sa invirt:i si tu ceva atita dear, ia calul eeJ sohiop, ' du-l ~i in ,pa dure , du-l si tu undeva :9i trage-i si tu un glonte in cap
Btl.

in fiecare dimineata ieseam umnl cite unul maslll'am apa hm nu mal e mult se seufrl;,tnda ineet dar" sigur dar corabia 5e scufunc1a a tlt ~e incet incit dupa 0 viata, de om mC!l . mai ie~eam-unul cite unul $1 prlveam. d'· u . 't . 'sneam dIn In_ 1 cerul 9i masuram apa ~l serl,. _' '. I?i sptmeam asta nu e 0 eorable asta eo.,. asta eo ...
A

imi zise ~rgentll-l, pcti

Astazi Pf'li sa

s~

tu

Acum voi fi a ta, irni sopti iubita auzi, voi fi ata dar ia !?i tu carul cel.schiop du-l si tu in padure, du-l si tu undeva ii'i trage-isi tu un glonta in cap CORABIA,,Corabia se scufunda incet noi ziceam .~i ce daca se scufunda corabia §i noi ziceam orice corabie se scufunda 'intr-o zi sine strmgeam miiriile
11e

Iuam Tamas bun

-dar corabia se scufundaatit de incet incit dupa zece mile noi eei care ne-am dat miintle .inca ne priveam rusinati st ziceam nu-i nimic asta-i o corabie care .;ie scufunda mai incet .dar pina Ia urmase scufunda.iat=o dar cozabia se scufunda atit de incet . Tncit dupa un an inca neera rtrsine noua celor care \ ne-am dat mrinile si . . ~
::;316

,3.17

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->