You are on page 1of 2

Archaeopteryx ve evrim

SORU : Evrimcilerin srngenlerden kularn geileri iin verdikleri rnek olan Archaeopteryx, bir gei canls deildir! Archaeopteryx ku olarak yaratlm bir kutur! YANIT: Gerek BAV ve Harun Yahya, gerekse dier bilimsel yaratlslar Archaeopteryx ile ilgili pek ok gerei ok arptmlardr. ncelikle Harun Yahya ve grubu, Archaeopteryx'den bahsedebilecek bir bilgi ve eitim birikimine sahip deildirler, zaten yazdklar da bunu gstermektedir; ayrca Archaeopteryx ile ilgili pek ok gercei yalan syleyerek, ve bilimsel ilkeleri perian ederek arptmaktadrlar. Cunku Archaeopteryx'in srngenlerden gelien bir ku olduu hipotezini destekleyen bulgular, bilimsel yaratllara byk darbeler vurmaktadr. Bilimsel yaratlllara gore Archaeopteryx veya dier hi bir srngen kua evrimlememitir, sadece ku olarak Tanr tarafndan yaratlmtr (1, 2). Halbuki paleontoloji ve kularin evrimi ile uraan bilim insanlar iin gerek Harun Yahya'nn, gerekse ABD'li bilimsel yaratlllarin sylediklerinin hi bir bilimsel ve aklc deeri, bilimsel destei yoktur! (3, 4, 5, 6, 7). Dnya'daki tm biyoloji, ornitoloji ve paleontoloji otoriteleri ve bilimcilerinin birletii bir nokta vardr: Kular, birden fazla ortak ata-srngenden evrimleerek, ku haline milyonlarca ylda gelmilerdir; fakat bu ortak atann Protoavis m olduu, Archaeopteryx mi olduu yoksa her ikisinin de farkli ortak atalardan m farkllat kesinlik kazanmamtr. Ama kesinlikle Archaeopteryx srngenlerden kulara bir gei hayvandr. Iin komik yn, Harun Yahya, aada verilen ve kendi fikirlerini rten baz referanslar sanki kendi fikirini kantlayan bilgiler gibi sunmakta, bilimde ve referans veriliinde byk bir sahtekarlk yapmaktadr. Binlerce bilimsel makaleye gre, Archaeopteryx bir srngen, bir dinozordur, nk: 1) Archaeopteryx iskelet sisteminin yaps asndan dinozorlara ok yakndr. Comsognatus (ve diger Theropoda dinozorlar )gibi iki ayann zerinde, ne eilimli durmaktadr. Tm iskelet sistemi, kulardan farkldr ve bir dinozora benzemektedir. 2) Archaeopteryx'in dier kularn aksine aznda dinozor dileri mevcuttur ve ene yaps dinozorlara benzemektedir. 3) Archaeopteryx'in 23 kuyruk vertebrasndan oluan kuyruu hic bir ku trnde yoktur. Bu kuyruk, Triassic ve Jurassic dnemlerde grlen kuyruklu uan Saurianlada mevcuttur. Bu kuyruk hayvann umaya calrken veya koarken ani yn deistirmelerine yardmc olmaktadr. Modern kularda bu kuyruk ufalm ve tek kemie dnmtr. 4) Archaeopteryx'in arlk merkezi ve kanat iskelet yaps tm dier kulardan farkldr, bu Archaeopteryx'in bildigimiz kuslarn uctuu kadar rahat uamayacan kantlamaktadr. 5) Bilinen 6 Archaeopteryx iskeletinde (Harun Yahya'nin iddia ettii minik bir sternuma sahip hayvann 7. Archaeopteryx olup olmad tartismalidir), sternum mevcut deildir; olsa bile ok kk olma ihtimali vardr. Halbuki kulardaki FURCULA (lades kemii) denen kemik yaps onlarn umay salayan gcl kaslarnn tutulmasn mmkn klmaktadr. 6) Srngenlerde ayaktaki metatarsal kemikler birbirinden ayrdr, modern kularda bu metatarsal kemikler tek kemik olarak kaynamtr. Archaeopteryx'den nce olumu ve anatomik olarak Archaeopteryx'e cok benzeyen, Compsognatus'da ayaktaki metatarsallar ayrdr, Archaeopteryx'de ise bu metatarsallar kaynamstr, yani Archaeopteryx ayak metatarsal kemikleri asndan ku ile srngenler arasnda bir yerdedir. 7) Archaeopteryx'in ayaklar Theropoda dinozor atalarna benzemektedir, c uzun ayak parma , bir de geri giden ksa parmak. 8) Archaeopteryx'in kanatlarnda hi bir kuta olmayan dinozor peneleri mevcuttur; bir tek Hoatzin kuu isimli bir kuun geliim evresinde ksa bir sre iin kanat peneleri oluur (Hoatzin kusu icin asagiya bakiniz). Kuslarda n kol kemikleri birlemi ve kaynamtr ve bunlar kanatlara tutunur; Archaeopteryx'de ise kanatlarn ucunda dinozor peneleri vardr. 9) Archaeopteryx'deki pektoral kaslar, dinozorlarda, srngelerde oldugu gibi ince gastral kaburgalara tutunmaktadr. 10) Iyi uucu kularda hava kesecikleri, akcierlerden kemiklere kadar uzanp tutunurlar, bylece uus srasnda harcanan enerjinin salanmas iin, oksijen gereksinimini karlanm olur. Archaeopteryx'de hava kesecikleri olmad gsterilmitir; yani Archaeopteryx iyi uucu bir ku deildir. (Not: bu konudaki baz resimler iin "Uctu Uctu Dinozor Uctu" isimli yaznn resimlerine bakinz.) Archaeopteryx'de kularda olan zellikler de vardr: 1) Kulardaki kemiklerin byme merkezi ulardadr; srngenlerde ise bu kemiin merkezindedir. Archaeopteryx'de boluklu kemie ait bir ize rastlanmamtr. 2) Archaeopteryx'in peneli kanadnda ve kuyruunda tyler vardr, bu da onu srngenlerden ayran ve kulara yaklatran bir zelliktir. 3) Archaeopteryx'in tyleri asimetrik ve aerodinamik bir yap gsterir. Deve kuu, hindi gibi uma yeteneini yitirmi kularda ise tyler simetrik yapdadr. Bu zelligi ile Archaeopteryx uabilen kulara daha yakndr. Bu zelliklere gre, bilimsel ilkeler nda Archaeopteryx bir srngendir, ama ku zellikleri tayan bir gei srngenidir. Ya da syle de denebilir, Archaeopteryx, kendi dneminde hem ku zellikleri hem de srngen zellikleri tasyan, kuun atalarndan birisidir. Tabii, kularn oluumu milyonlarca yl srmtr, pek ok dier srngen ku mevcuttur, bunlarn hepsinin birden fazla ortak atas olabilir. [1)Harun Yahya, "Evrimcilerin Yanlglar", sayfa: 13-20 2)Harun Yahya, "Evrim Aldatmacas", sayfa:22-24 3)Pat Shipman, "Taking the Wing: Archaeopteryx and the Evolution of Bird

Flight", A Touchstone Book, 1999, 4) Kevin Pedian and Luis Chiappe, "The Origin of Birds and their flight", Scientific American, February 1998, Sayfa:38-47. 5)Peter Wellnhofer, "Archaeopteryx", Scientific American, May 1990 sayfa:70-77. 6) Kevin Pedian,"Early Bird in Slow Motion", Nature, August 1996, 382: 400-402. 7)Alan Feduccia, "The origin and evolution of birds", 1996, Yale University Press SORU : Evrimciler Archaeopteryx'in kanatlarinda penelerinin olmasnn onu dinozora benzettini sylemektedirler, halbuki bugn, kanatlarnda peneleri olan baka bir ku vardr. Hoatzin kuu buna rnektir. yleyse Evrimciler yanlmaktadrlar. YANIT: Hoatzin kusu hakknda syledikleri Harun Yahya'nn ve yaratllarn gerek genel biyoloji konusunda gerekse, Hoatzin kuu konusunda ne kadar cahil olduklarn ve gerekleri ne kadar arpttklarn gstermektedir. Hoatzin kuu Guney Amerika'nn yamurlu ormanlarnda yaayan yaklask 50- 60 cm uzunluunda bir kutur. Yumurtadan yeni kan Hoatzinlerde kanadn ucunda pene olduu iin, uzun sure Hoatzinler belirli bir snflamaya konulamamlardr (1, 2). Geleneksel olarak, Galliformes grubuna konmu olsalar da, ncelikle Archaeopteryx gibi kt uan bir ku cinsidir, byrlerken uzun sre uamazlar; sindirim sistemleri tamamen dier kulardan deiiktir. DNA analizleri, Cuculidea isimli bir eit guguk kuuna daha yakn olduklarn gstermitir. Yumurtadan kan yavrularda kanatlarda bulunan peneler bir sre sonra yok olurlar ve tylere dnsrler. Biyologlar ve ornitologlar icin Hoatzin, kuu gnmzde yasayan ve Archaeopteryx'e geliim sreci iinde baz benzerlikler gsteren nadir kulardan birisidir ve Archaeopteryx'den sonra baz dinozor-kularn evrimlemesinden gelimi olabilir. zellikle kanatlardaki penelerin yavrularda olmas ve bunun erginlikle yokolmas, Hoatzin'de kanatlarda -yavruyken de olsa- pene gelitirebilme yetenei olduunu gstermektedir. Bu rnek Archaeopteryx'e bir adan yaknl olan tek rnektir ve Archaeopteryx"in kulara evrimlemekte olan bir dinozor olma hipotezini ortadan kaldrmaz aksine, glendirir.[ 1) Pat Shipman, "Taking the Wing: Archaeopteryx and the Evolution of Bird Flight", A Touchstone Book, 1999 sayfa: 195-197. 2) Hedges SB et al, "Pylogenetic relationship of the hoatzin, an enigmatic South American Bird"Proceedings of National Academy of Sciences, 92:11662-11665, 1995 SORU : Evrimcilerin Archaeopteryx ile ilgili iddialari Archaeopteryx"ten 75 milyon yl daha yal PROTOAVIS isimli ku tarafndan rtlmtr. Dolaysyla Archaeopteryx kularn atas deildir, nk kendisinden eski kular da vardr ! YANIT: Evrimciler hi bir zaman kularn atas tek bir yaratktr dememilerdir. Bu yaklamda nasl eriatnn ya da bilimsel yaratllnn bilimsel bilgiyi kendi istekleri dorultusunda arptti grlmektedir. Kularn birden ok atas vardr, Archaeopteryx tesadfen bulunan atalardan birisidir. Archaeopteryx bundan 150 milyon yl nce yaamtr, ama ondan nceki 100 mlyon yl iinde kukusuz ki, pek ok srngen ve dinozor tr, hem memelilere hem de kulara evrimlemelerini srdrmlerdir; hi unutulmamas gereken ,srelerin milyon yllarla ifade edilmesidir. Homo Sapiens'in ve yakn atalarnn 50 000 yl -1 milyon yl nce evrimlestii gz nne alnrsa ve bir milyon yllk bir srenin ne kadar uzun olduu hatrlanrsa, bu evrim imkansz deildir. Protoavis, Archaeopteryx'ten 75 milyon yl nce yaamtr; ok paral bir iskeleti vardir, ama kulara Archaeopteryx'ten daha fazla benzemektedir; fakat bir dinozor kutur. Ama bu bilgi kularin srngenlerden evrimlestii hipotezini crtmez, sadece glendirir. nk bu demektir ki, en az 225 milyon ile 150 milyon yl nce, kulara ve srngenlere benzeyen yaratklar vard; ve 65 milyon yl nce dinozorlar yok olana dek, en az bir 160 milyon yl evrimlemeyi srdrdler. Bu evrimleme iinde Sinosauropteryx (srngenlere yaknlk), Velaciraptor ( uzun kapc kollar), Iberomesornis (gl kanatlar, omuzdan gse inen kemikler, yerden ykselme yetenei), Enantiornithes ( iskelette daha fazla kaynama, alula ve artm uu yetenekleri), Aoalulavis (alula ve uu yetenei) ve daha pek ok dinozor iskelet yapsna sahip, dinozor dilerine, penelerine ve baka zelliklerine sahip dinozor ku evrimlemesini srdrmtr. [1)Pat Shipman, "Taking the Wing: Archaeopteryx and the Evolution of Bird Flight", A Touchstone Book, 1999, 2)Kevin Padian and Luis Chiappe, "The Origin of Birds and their flight", Scientific American, February 1998, Sayfa:38-47. 3)Peter Wellnhofer, "Archaeopteryx", Scientific American, May 1990 sayfa:70-77. 4) Kevin Pedian,"Early Bird in Slow Motion", Nature, August 1996, 382: 400-402. 5) Alan Feduccia, "AThe origin and evolution of birds", 1996, Yale University Press.]