Ucsj - Roskilde

Emmely M
Første studieprodukt
Jeanette

11

......... 6 Opgave 2 ...................................lr11s1205@ucsj........... 4 Fokuslæsning ............. 5 Fokuslæsning ................................................................................................................................... 8 Litteraturliste .............. 7 Trinmål Det skrevne sprog – læse ..............................................................................................................................................................................2 Første Studieprodukt – Dansk 11.................................................................................................................................................................................................................................................................................................Jeanette Anekjær ........dk Indholdsfortegnelse Opgave ............................ 3 Indledning ................................................................................................................... – Emmely M ....................................................................................................................................................... 4 Fortolkning...................................................................................................................................................................................................... 7 Trinmål Sprog................................................................................................................. 7 Trinmål Sprog........... 8 Evaluering ............................................... litteratur og kommunikation......................................... 3 Den procesorienterede analysemodel .................................................................................................... 5 Genlæsning .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 Førlæsning .................... 3 Gennemlæsning...........................................................................................................................................................................................................11....................... 6 Fortolkning............................................................................................................................. 9 ..... litteratur og kommunikation................. 3 Analysevalg .................................... 7 Trinmål Det skrevne sprog – skrive ........................................................................................................... 4 Analyse ...................................................................................................................... 4 Genlæsning .......................

forfatteren. Derfor har man i de senere år arbejdet med at udvikle en litteraturpædagogik. Den procesorienterede analysemodel Den procesorienterede analysemodel inddrager traditionelle begreber såsom synsvinkel.3 Første Studieprodukt – Dansk 11. At dette harmonerer godt med nutidens dannelsestanker og Folkeskolens formålsparagraf vil jeg komme ind på senere. at ens elever gør i samme situation – opmærksomt og åbent. Generelt set kan man opdele den lærerfaglige analyse i to dele: en læsningsdel og en fortolkningsdel. hvilket de har gjort med en række formål for øje. Elevens umiddelbare læseoplevelse. fremme læseforståelsen hos eleverne. boganmeldelse mm.11. forfatter. heriblandt at bevare læselysten for drenge på mellemtrinnet og læseforståelsen blandt tosprogede elever.Jeanette Anekjær . komposition og billedsprog. som kunne skærpe – eller ligefrem vække – elevernes interesse for at læse. Den procesorienterede litteraturpædagogik adskiller sig væsentligt fra den tidligere litteraturpædagogik. hvor dialogen og interaktionen personerne imellem vægtes tungt. Analysevalg For at kunne anvende denne form for litteraturarbejde er det nødvendigt at lave en lærerfaglig analyse af den tekst. og den består omtrent af lige dele tekst og billeder. billederne danner et godt udgangspunkt for en samtale og udvidelse af ordforrådet. Man kan ikke sætte sig ud over ens personlige viden om for eksempel genren. I hvilken sammenhæng indgår teksten. Man bør derimod læse teksten med et åbent og fordomsfrit sind og blot være indstillet på at man muligvis må revurdere sin(e) holdning(er). fortællerforhold. Dette er indgangsvinklen for det procesorienterede litteraturarbejde i skolen. Læsningsdelen består af: Førlæsning I førlæsningen bør man som lærer afklare sine forventninger til den valgte tekst. Begrund dit valg af analysemetode.lr11s1205@ucsj.dk Opgave Der ønskes: En lærerfaglig analyse og fortolkning af billedromanen Emmely M (tekst 1) med særligt fokus på teksten som børnelitteratur. som man ønsker at anvende i forløbet. som man ønsker. temaet eller stilen i layoutet. – Emmely M . hvad ved jeg om genre. Ca. Hermed opfører man sig næsten. dvs.a. og de træk. 20 % af befolkningen anslås at være funktionelle analfabeter. Bogen Emmely M er en billedroman. Lærerens ”mesterfortolkning” er lagt bort til fordel for en mere åben proces. Billedromerne skal bl. men den anvender dem inden for en oplevelsesorienteret fortolkningsstrategi En lærerfaglig analyse bør opdeles i flere punkter for ikke at ”lukke teksten”. hvor en grundig gennemgang af del et (læsning) danner grundlaget for en del to (fortolkning). I denne proces kan jeg som lærer stille mig selv følgende spørgsmål. Dansklærerforeningen har udarbejdet en række billedromaner i denne serie. at de har svært ved at læse – og forstå – breve fra offentlige myndigheder osv. Indholdsfortegnelse Indledning Det omtales jævnligt i forskellige medier at danske unge læser for lidt og for dårligt. Målet for en lærerfaglig analyse er at finde de træk. der kan påvirke læseprocessen.? Hvilke . der kan sætte en fortolkningsproces i gang.

som leder op til det man undres over Fokuslæsning Fokuslæsningen er hvor man nærlæser udvalgte tekststykker. Genlæsning Selve genlæsningen er fasen. 1 som omtaler at: ”Folkeskolen skal (…) give eleverne kundskaber og færdigheder. som lærer. således at man ikke sidder med for mange spørgsmål inden genlæsningen. således at teksten handling placeres i tid og rum. Tematiske indfaldsvinkler. som har særlig betydning. ligeværd og demokrati. hvor man fokuserer på fortolkningen i forsøget på at skabe sin mening om teksten. temauger mm. er vigtige i denne sammenhæng. Optimalt set agerer læreren som sine elever – opmærksomt og åbent. stk. og så det der forekommer én vigtigst. have lettere ved at sætte sig i elevernes sted.” .11. når de senere stifter bekendtskab med teksten. er jeg styret af mål og hensigter uden for teksten. for hvorledes man senere opfatter teksten. Jeg vil vælge en procesorienteret tilgang til teksten. Først her kan man arbejde med grammatikken i teksten. Hvad forties i teksten og hvad skaber ekstra sammenhænge? Teksten bestemthed udspringer også af. men også over hvorvidt teksten kan indgå i et undervisningsforløb. som placerer begreberne underbestemt og overbestemt. Gennemlæsning Denne gennemlæsning er evident. stk. såsom undervisningsplaner. hvad der står imellem de tomme pladser. der kan medvirke til at åbne en fortolkningsdiskussion i klassen. sprog eller lignende. Fortolkning Fortolkningen dækker både over fortolkningen af den valgte tekst. som kan sprogliggøre denne undren. Derfor bør det første spørgsmål tage afsæt i tekstens fiktive verden og ikke gå i retning af genre. Netop denne orientering i tid og rum medvirker til at give eleverne en kronologi samt en historisk bevidsthed (ikke at sidestille med begrebet: historiebevidsthed).lr11s1205@ucsj. som man undrer sig ved. En historisk bevidsthed fordrer nærlæsning. At stille spørgsmål til teksten er et godt udgangspunkt til at bevare sin åbne holdning og tilgang til teksten.Jeanette Anekjær . Endelig bør man tænke over det eller de vigtigste aspekter ved teksten fiktive verden.dk forventninger har jeg til teksten? I hvilken sammenhæng vil jeg bruge teksten. det der kan forundre én. idet jeg ønsker at samarbejde med eleverne om teksten ”Emmely M” af Dorte Karrebæk og med illustrationer af Otto Dickmeiss. idet den støtter den dialog mellem eleverne og mellem lærer og elev. ”Hvorfor … ?” og ”Hvordan kan det være at … ?” ”hvad får jeg ikke svar på i teksten?” er alle spørgsmålstyper. Herigennem vil man. der forbereder dem til videre uddannelse. 3 omtaler at: ”Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed. Dette kunne lyde: ”Hvilke karakteristika springer i øjnene?” Dernæst bør man ind til de punkter. som jeg mener. Desuden er det her der skal skelnes mellem det der springer i øjnene.4 Første Studieprodukt – Dansk 11. – Emmely M . Valget af denne metode falder mig naturligt. Det skulle gerne ske i samarbejde med teksten.” Også Folkeskolelovens paragraf 1. er vigtig for at leve op til Folkeskolelovens paragraf 1. for ikke at ”lukke teksten” for tidligt.

. men netop for at bevare teksten åben så længe som muligt. hvad hun gjorde. hvorfor er Emmely blev vild? Er Emmely ikke også en sød pige? Gennem hele bogen beskrives Emmely som vild og med negative toner. I dette tilfælde er vægtskålen ikke i balance og dermed er retfærdigheden ikke sket fyldest. faldt jeg i førlæsningen umiddelbart over illustrationen på forsiden. da vi stifter bekendtskab med overnaturlige ting. at Emmely ligger 1 år i skabet før hun bliver solgt igen. Jeg får derfor en forventning om at jeg skal læse en uhyggelig tekst. Læreren som mesterfortolker er dermed afskaffet. – Emmely M .lr11s1205@ucsj. klasse. Elsker hendes forældre hende ikke som den hun er? På side 10 læser jeg. fordi han endelig hjalp hende” Emmely finder venskab med dukke. hvor ligevægt symbolisere retfærdighed. Alle med store ansigter og stor øjne. Her er Emmely M og dukken er afbilledet. som jeg forestiller mig læst i en 6. ligeværd (ingen ”mesterfortolkning”) og demokrati (den fælles dialog om teksten). Analyse Førlæsning I tilfældet med Dorte Karrebæks tekst ”Emmely M”. Desuden finder jeg meget symbolik i billederne. Den fortalte tid i hele bogen er ikke mulig at konkretisere. begge er tegnet med overdemissioneret ansigter og øjne. i første kapitel. Er der ingen der ser at Emmely er et ensom barn? Disse spørgsmål kunne jeg måske besvare med det samme. Jeg vil fremhævet bogen sidste billede. før den vågner. på første side er teksten. som lægger op til åndsfrihed (ingen forudfastlagte tanker om teksten).Jeanette Anekjær . ”Takker ham. Forfatteren har skrevet flere bøger for børn i samme stil. Det var hun. Genlæsning Den fortalte tid fra kapitel 2 til 7 løber over 3 dage. Hun havde ikke en eneste ven her i verden” Er Emmely ensom? Mangler hun omsorg og kærlighed fra hendes forældre? Tekst side 52.11. hvilket harmonerer med Folkeskolelovens § 1. Her ses en vægtskål i baggrunden af billedet.” Jeg undre over hvorfor Emmely omtales på en negative måde. det venskab som hun har savnet.dk En procesorienteret tilgang til litteraturpædagogikken vil bevare teksten ”åben” igennem hele processen. da den både ved hvad der bliver sagt i byen. efter Emmelys fødselsdag. Den blodige kniv kunne symbolisere en måske kommende hævn. såsom at dukken bliver levende og Emmely bliver forvandlet til en dukke. Emmely M indgår i gener fantastiske fortællinger. som på forsiden. hvilket gør dem lidt uhyggelige. Bogen er kronologisk opbygget fortalt med en alvidende fortæller. ”Emmely var vild. hvilket vil bevare dialogen om teksten så længe som muligt. Hvorfor er de mon det? Det gør dem uhyggelige at se på. 3. stk. da vi ikke ved hvor længe dukke sidder i skabet. ”Mærkede fars nænsomme hænder”…. er tegnet på samme måde. Kapitel 1 er indledning og kapitel 8 er afslutning. Flere er billederne er tegnet ovale så det ser ud som om vi kigge på dem i glaskugle. Den første linje. Vægtskålen ses også i forbindelse med domstolen.5 Første Studieprodukt – Dansk 11. hvad personer tænker og føler. vælger jeg ikke at besvare spørgsmålene endnu. ”Alt. I kapitel 8 får vi af vide. Gennemlæsning Ved videre gennemlæsning bemærker jeg at alle billeder. var forkert.

Dette kapitel er afgørende for de temaer som jeg vil arbejde videre med. 20. er første side. 19. 16 Håb – Moren håber Emmely bliver smittet af dukken s. Fortolkning Fortolkningen af teksten ser jeg to-delt. 35 Ensomhed – Hun har ikke en eneste ven s. fra kapitel 3 og frem til kapitel 7 sker en konfliktoptrapning. at dukken har overtaget hendes liv. håb. hun ville være ked af det. hvor det går op for Emmely at hun er blevet narret. dukken forlader hende s. men opdager at det er for sent. 22 . dukken tilbyder at hjælpe hende s. hun er blevet forvandlet. Dukken svigter d. 25. 8 menneskers ageren kontra de inderste følelser – mangel på frygt s. 10..6 Første Studieprodukt – Dansk 11. 43 Håb – Emmely bliver rolig s. I kapitel 2 vågner dukker. 24. en gave hun ikke havde ønsket sig s. Anslaget.8. håb. forskrækket s. dukken vil ikke snakke s. Jeg ville anvende teksten til et undervisningsforløb på grund af de mange temaer i teksten: identitet. det var dejligt de var sammen om det her s. 15. hvor det der fortælles har til formål at fange læserens interesse. 14 Venskab – dukken vil hjælpe s. Ligeledes oplever hun endelig omsorg fra hendes far.lr11s1205@ucsj. Identitet – Emmely tænker at hun er forkert s. ensomhed. et barn som de kan holde ud at være sammen med s. i kapitel 7 sker konfliktløsning og udtoning sker i kapitel 8. Fra side 2 sker der en præsentation af Emmely og hendes forældre. 7. Rent tekstmæssigt og rent forløbsorienteret. venskab. 12. Samtidig føler hun sig let og befriet.Jeanette Anekjær . her er vi ved Point of no return. 16. svigt fra forældre. Omsorg og kærlighed eller mangel på samme fra forældrene samt venskab. menneskers ageren kontra de inderste følelser. 51 Tillid – Emmely vil gerne hører på dukken s.11. var glad for sit venskab med dukken d. Fokuslæsning I fokuslæsningen ville jeg udvælge kapitel 7. Emmely kan ikke lide at blive skældt ud s. 13. i dag begynder et nyt liv s. 24. dukken var modig s.dk Tekstens komposition er inspireret at berettermodellen. – Emmely M . 24. 38. Svigt – Når hun kom hjem råbte forældrene s. tillid. frisen og leg med dukken s. 12.

Opgave 2 En diskussion af.fortolke. Trinmål Sprog. Identitet. Herefter en fælles snak om hvilke historie billederne fortalte contra det eleverne nu har læst i bogen. et klip fra Narnia eller Harry Potter. Bogen indeholder mange temaer. bagsiden af Emmely M op.dk Det spændende i denne del er. litteratur og kommunikation . menneskers ageren kontra de inderste følelser. Herefter dele dem op i gruppe. Emmely M giver mange muligheder for at arbejde med trinmål. Jeg vil fælles på klassen få elever til at finde de forskellige temaer. tanker. som nævnt i tekst 2. følelser. Læs evt. Tekst 2 skal inddrages i din besvarelse. Eleverne udvælger 2 billeder som de analyser.Fastholde hovedindholdet af det læste i skriftlig form .11. tillid. Herfra skal eleverne nu skrive historien.læse alderssvarende skøn. venskaber. hvorefter der snakkes om hvad der var af fantastiske elementer.lr11s1205@ucsj. Der er mulighed for at arbejde med både det talte sprog.og faglitteratur og digitale tekster hurtigt og sikkert med god forståelse og indlevelse.” Trinmål Det talte sprog – udtrykke fantasi. Trinmål Sprog. dem som de ikke finder vil jeg hjælpe dem med. litteratur og kommunikation.Jeanette Anekjær . at umiddelbart er teksten blot en fiktiv historie og en pige og hende dukke. Du skal begrunde din måde at tilrettelægge undervisningen på.karakterisere og kunne anvende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion Citat tekst 2 ”Forløbet og de overordnede formål præsenteres for eleverne. Trinmål Det skrevne sprog – læse .7 Første Studieprodukt – Dansk 11. Eleverne læser bogen hjemme. Jeg vil tilrettelægge en undervisning ud fra alle trinmål. hvordan Emmely M kan indgå i litteraturundervisningen på mellemtrinnet Du skal (a) formulere og begrunde dine faglige mål for undervisningen (citater fra Fælles Mål skal indgå i fremstillingen) og (b) præsentere et undervisningsforløb med konkrete litteraturpædagogiske aktiviteter. Andre tekster kan inddrages. . men i fortolkningsdelen komme de mange temaer frem. På klassen tages en snak med eleverne om fantastiske fortællinger – hvad ved de om genren? Der vises en lille appetitvækker. erfaringer og viden i sammenhægende form. håb. litteratur og kommunikation . håb.og bagside kopieres og udleveres til eleverne parvis. – Emmely M . det skrevne sprog – læse samt det skrevne sprog – skrive samt sprog. symboler. Billederne fra Emmely M samt for. ensomhed. svigt fra forældre. perspektivere og forholde sig til tekster og andre udtryksformer ud fra både oplevelse og analyse.kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog og kunne karakterisere dem. som de mener den er. hvor de skal . Her skal tænkes på farvesymbolik.

skuespil? Hvordan er billede romaer at arbejde med? Er genren interessant. fx plancer. Evaluering Efter undervisningsforløbet vil jeg sammen med eleverne lave en evaluering af forløbet. bruge korrekte bøjningsformer og anvende afsnit hensigtsmæssig tegnsætning .lr11s1205@ucsj.11.Jeanette Anekjær . eller var der andre gener som i hellere ville arbejde med? Hvordan var niveauet af undervisningen? .stave alle almindelige ord sikkert. – Emmely M .8 Første Studieprodukt – Dansk 11.dk forklarer hvad temaerne betyder for dem og skal Trinmål Det skrevne sprog – skrive . Var der noget som kunne gøre bedre? Kunne vi have brugt mere/mindre tid? Skulle vi have grebet opgave an på den anden måde. Afslutningen skrives i hånden og afleveres.strukturere og skrive tekster i forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer .skrive med sammenbunden og funktionel håndskrift Eleven skriver en forsættelse efter bogen afslutning … Bare vent. mere kreativ.

Anna Karlsskov: ”Den fantastiske fortælling i dansk børnelitteratur”. udgave. udgave 2005. Thomas Illum: ”Procesorienteret litteraturpædagogik”.koegebib. – Emmely M . Peter Heller: ”Analyse og relevans – en grundbog i litterær analyse og fortolkning” 1.htm Lützen.11.aspx?id=133039 http://scoop. 1. 1. . 1. oplag. Dansklærerforening.lr11s1205@ucsj.dk/Forms/r0710. 1. 2003 Hansen. udgave. oplag.dk/web/arena/search?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_id= searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_col_count=6&p_p_col_id=column1&p_p_mode=view&search_item_no=0&search_type=solr&search_query=Dorte+Karreb%C3%A6k Skyggebjerg. 2004 Dansklærerforeningens forlag: Stjernebilleder – Bind 1 og 2 https://www. Roskilde universitetsforlag. Dansklærerforening.dk/berettermodel.Jeanette Anekjær .mb.dk Litteraturliste Folkeskoleloven af 1993 :https://www.retsinformation.9 Første Studieprodukt – Dansk 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful