PENUBUHAN DAN PENTADBIRAN NEGERI-NEGERI SELAT (NNS

)
 Negeri-negeri selat (NNS)

Berasal daripada 3 petempatan SHTI iaitu_____________, ____________ dan Pulau Pinang.

Setiap negeri mempunyai pentadbiran sendiri

Pulau Pinang di tadbir oleh ___________________

Melaka dan Singapura di tadbir oleh ___________________

Tahun 1826 : Ketiga-tiga petempatan di satukan di bawah satu pentadbira iaitu NNS untuk :
i.

____________________________________________________

ii.

____________________________________________________

Ibu negeri NNS pertama : _______________________

Tahun 1923 : Ibu negeri NNS di gantikan dengan Singapura kerana

i.

___________________________________

ii.

___________________________________

Struktur Pentadbiran NNS
Gabenor Jenaral British di India

d) ________________ Negeri-Negeri Selat

c) ________________

b) ________________

_________________

a) ________________

_________________

_________________

Corak Pentadbiran ini membuatkan penduduk tidak puas hati kerana merasakan NNS seperti Tanah
jajahan India
o

Tindakan: merayu supaya memindahkan pentadbiran NNS ke London

Faktor-faktor pemindahan yang lain
a. ____________________________________________________________________
b. ____________________________________________________________________
c. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ • 1 April 1867 : NNS diisytiharkan sebagai _______________________________ dan di letakkan di bawah tanggungjawab _______________________________________ di London Kesan : Majlis Perundangan di tubuhkan untuk membolehkan NNS meluluskan undang-undang sendiri .d. ____________________________________________________________________ e.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful