DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHI P VSIP 1

Stt 1 TÊN CÔNG TY Cty Tnhh Dư c Ph m Sài Gòn VP D Cty Cp Xí nghi p Ngũ Kim B u Thu n Cty Liên doanh Unilever Vi t Nam Cty Tnhh Kimberly Clark Vi t Nam Cty Tnhh Phonak Operation Center VNam Cty Tnhh Sato Sangyo Vi t Nam Cty Tnhh Takako Vi t Nam S T 3767940 3767934 3713990 3713215 3769137 3769146 3769296 3743912 3769842 3767921 3767599 3767600 3782954 3767843 3767926 3767927 3769080 3769070 3743031 3743469 3784427 3784431 3769671 3769675 3768894 3768823 FAX 3767943 A CH Lô 208 s 6 Kcn Vsip Tx Thu n An 32 DC 8 Kdc Vsip xã An Phú Tx Thu n An Trư ng VP D:Chen Jen Hua NGƯ I I DI N NGÀNH NGH Dư c ph m và nguyên li u ngành dư c... Ngũ kim vnxc@yam.com WEBSITE / EMAIL Q_GIA

2

3713991

3

3769136

Lô 303-304-305, 312-313G : Nguy n Huỳnh 314, Kcn Vsip Tx Thu n Thanh Dũng An S 32, L H u Ngh , Vsip, TG : Varaporn Tx Thu n An Dhamchairee S 41 s 8 Bình Hòa, Vsip, Tx Thu n An TG : Nguy n Thái Phương : Yoshihiro Sato

B t gi t, d u g i

u www.girlspace.com. vn www.phonak.com

4

3743914

Khăn gi y, t lót ngư i l n, tr em, băng v sinh các lo i Sx thi t b tr thính Sx các lo i sph m trang trí n i th t Sx, l p ráp bơm píttông th y l c, motor, linh ki n máy bơm píttông

5

3767917

6

3767601

S 37 s 6 Vsip Bình Hòa, TG Tx Thu n An 27 L c L p Vsip Xã Bình Hòa, Tx Thu n An

Nh t

7

3784510

TG

: Hata Shunichi

www.takakovn.com

Nh t

8

Cty Tnhh Zenith Label VN Cty Tnhh TM DV Hàng Hóa Phương Nam Cty Tnhh Sx Bao Bì Alcamax VN Cty B o Hi m Manulife Vi t Nam Cty Cp Liwayway Vi t Nam Cty Cp Dư c Ph m Glomed

3767929

33 s 8 Vsip Bình Hòa Tx TG Thu n An

: Wan Pak Khiong

Nhãn gi y, nhãn t dính, nhãn www.zenith.com.sg màng nh a và màng t ng h p Giao nh n v n t i phuongnamstsc@vnn.vn ha@alkamexvn.com www.manulife.com.v n/manulifevn_info@ manulife.com oishi.com.vn/liwaywa y@hcm.vnn.vn www.Glomedvn.com / info@glomed.com Philippines Malaysia

9

3713190

Ô 19, DC 13, Kcn Vsip, Tx G : Phan Văn Út Thu n An 7 s 6 Kcn Vsip Tx Thu n TG : Khor Seang Chiat An Phòng 02-03b Trung Tâm Dv2, s 3 Kcn Vsip Tx TG Thu n An S 14 s 5 Kcn Vsip Xã Bình Hòa Tx Thu n An 35 .L T Do Kcn Vsip Tx Thu n An

10

3756248

Sx, in bao bì carton B o hi m nhân th , b o hi m h tr , tái bhi m & tư v n trong ph m vi c nư c Bánh k o, th c ph m, snack

11

3784441

: Mr Daivid Wong

12

3743123

TG : Oszen Chan

13

3769094

TG

: Trang Văn T t

Dư c ph m

14 Cty Cp Shinex Coatings

3712455

B2 Khu The Oasis K c Vsip Tx Thu n An s 11 Kcn Vsip Tx Thu n An 19 .L T Do Kcn Vsip Tx Thu n An

G

: Hai Kwong

Sx, kd phân ph i t t c sơn www.tribeco.com.vn /tribeco@tribeco.co m.vn Dongyum1@hcm.vn n.vn T_Qu c

15

Cty Cp Tribeco Bình Dương Cty Dong Yun Plate Making Cty Ld TNT Viettrans Express Worldwide

3768771 3768772 3757971 3757972 3757630 3757631 3784390 3784391 3714471 3755094 3743878 3743432 3784999 3782589 3768838 3767471 3769888 3769777 37678993767677 3767485 3767484 3768816 3768817 3769223 3769225 3756868 3756869

3767849

TG

: Wu Wen Jui

Nư c gi i khát các lo i, rư u nh có gas

16 17

3757283

TG

: Yaw Ji Hui

Sx tr c in hình ng Chuy n phát nhanh Tnt Sx Sp cho ngành th y s n Sx hàng trang trí n i th t

2 s 3 Kcn Vsip Tx Thu n TG : Mark Van Den An Assem 3782700 3755096 3753961 36 iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An 6 i L T Do Kcn Vsip Tx Thu n An 8 i L H u Ngh Kcn Vsip Tx Thu n An TG : Th nh

18 Cty LD Anova 19 Cty Cp Serrano Vi t Nam 20 Cty LD KCN Vi t Nam Singapore

www.anova.com.vn serranovietnam.com. vn www.Vsip.com.vn 999.shinviet@hcm.v nn.vn www.stada.com.vn

Philipine Singapore

Chia Wing Keong TG

: Nguy n Phú Th nh Kd cơ s h t ng KCN Sx nư c u ng tinh khi t, cc p các dv chuyên ngành v sx nư c u ng tkhi t Dư c ph m

21 Cty Ld SinViet

3782799

2b i L T Do Kcn Vsip Gi Tx Thu n An 40 Ð i L T Do Kcn Vsip G Tx Thu n An 62 iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An G

: Phan Thanh Vũ

B. V. I

22 Cty Liên Doanh Stada VN Cty Ld Thi t B Ôtô Kim Long Cty Ld Ván L ng Kim Long

3767469

: Ông Văn Dũng

23

: Kim Sau Wah

Thi t b ôtô kimlongco@hcm.vnn .vn

24

3767890

66 iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An 15 i L H u Ngh Kcn Vsip Tx Thu n An 10 i L H u Ngh Kcn Vsip Tx Thu n An

TG

: Thái Thanh Tùng

Sx các lo i g dán ,ván g

25 Cty LD V n T i Vi t Nh t Cty Roussel - NM Dư c Ph m VN

G : Mr Kenzo Yamamoto G : H Công Trí : Toshitaka Dư c ph m Sx van thi t b l c, bơm, các chi anhtuyen1405@yah ti t linh ki n có liên quan oo.com

26

27 Cty Taiyo Giken VN Cty Tnhh Acumen 28 Houseware Industrial Vi t Nam

3769224

15 s 10 Kcn Vsip Tx Thu n An 118b .L H u Ngh Kcn Vsip Tx Thu n An

Phó TG Kondo

Nh t B n

3756878

TG

: Huang Shou Jen

Sx bàn ch i ánh răng

ài Loan

29

Cty Tnhh Aeco Pack Plastic Cty Tnhh Apm Leaf Springs VN Cty Tnhh Box Pak Vi t Nam Cty Tnhh Casarredo Manufacturing

3767772 3767771 3767227 3767075 3784493 3784494 3784716 3784717

3767770

8 s 10 Kcn Vsip Tx Thu n An

TG

Sx, g.c in l a nhãn hi u, bao bì : Chan Ching Chung qu n áo, túi xách giày dép các www.aeco-pack.com lo i Sx nhíp ô tô và các linh ki n có http://www.apmlquan automotive.com Sx, in bao bì và bìa carton www.boxpak.com.m y www.casarredo.com. sg

ài Loan

30

3767077

25 Ð i L T Do Kcn Vsip TG : Kam Sim Wang Tx Thu n An 22 i L H u Ngh Kcn Vsip Tx Thu n An G : Chan Thuan Cheong

Malaysia

31

3784491

Malaysia

32

3784719

2 s 3 Kcn Vsip Tx Thu n G An 22 iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An 6 s 10 Kcn Vsip Tx Thu n An

: See Chun Yang Eric Sx gh n m, gh sopha Sx ch t d o t ng h p dùng trong ngành nh a, ngành s n xu t cáp i n Ch bi n th c ph m bao bì

Singapore

33 Cty Tnhh Chemtech

3767088

3784992

TG : Pichai Limprapaiponr G : Hoàng Th Minh Hi u TG : Wang Jui Hsiao

Thái Lan

34

Cty Tnhh Ch Bi n Th c Ph m Bao Bì Thanh Th y

3768762 3769152 3767093 3767094 3767686 3767581 3767195 3767194 3782317 3782318 3784933

35 Cty Tnhh Compass 2

35 iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An 9 s 10 Kcn Vsip Tx Thu n An 38 i L H u Ngh Kcn Vsip Tx Thu n An 38 iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An

Sx g.c tua vít,

u tua vít

www.compass.com.t w

Samoa

36 Cty Tnhh Cpac Monier VN

3767580

TG : Suthep Lymsatitaporn T ng Giám Kim Hai c : Ong

Sx ngói bê tông và các ph ki n www.cpacroof.com.v có liên quan n Sx nli u gi y nhôm dùng cho ngành thu c lá, ngành sx bao bì, in bao bì Sx nhãn v i d t, v i in, s n ph m gi y v i d t có liên quan n nhãn Sx v i TTNT cao c p, v i áo, v i Jean may m c, v i màn c a s , v i b c gh Sofa, v i ra n m, g i các lo i, khăn tr i bàn ti c theo ki u m u Tây Âu Sx k.d m c in Offset, m c in dicadmin@dic.com.v gravure, m c in Flexo & các lo i n m c in khác D. v kho bãi, v n chuy n container và ti p th www.dksh.com.vn www.dmlabel.com

Thái Lan

37

Cty Tnhh Công Ngh In Alliance Cty Tnhh Avery Dennison VN

3767089

Singapore

38

3782314

Phó TG

Koh Kim Hock

B. V. I

39

Cty Tnhh Derhao Textile VN

3757359 3757358

3757356

21 Ð i L H u Ngh Kcn Vsip Tx Thu n An

G

: Lin Wen Hao

40 Cty Tnhh Dic Vi t Nam

3767358 3767357 3756312 3769301

3767356

31 s 6 Kcn Vsip Tx Thu n An 23 iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An

TG

: Soh Thiam Soon

Nh t B n

41 Cty Tnhh DKSH Vi t Nam

3756313

G

: Thomas Neff

Th y Sĩ

42

Cty Tnhh Dsm Nutritional Products Vi t Nam Cty Tnhh Dunlopillo Vi t Nam Cty Tnhh Edson International

3758432 3758438 3767902 3767000 3784614 3784619 3756623 3756911 3767622 3766212 3784630 3784633 3784841 3784842 3782014 3782093 3767493 3767492 3784608 3784609 3769990 3769991 3743400 3743401 3784020 3784017 3767158 3767159 3769045 3769046

3758442

26 iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An 35 i L H u Ngh Kcn Vsip Tx Thu n An 17 s 8 Kcn Vsip Tx Thu n An 15 s 4 Kcn Vsip Tx Thu n An 12 s 4 Kcn Vsip Tx Thu n An 52 iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An 28 s 4 Kcn Vsip Tx Thu n An

G

: Brian Scutt

Sx s n ph m cho gia súc và nuôi tr ng th y s n : vitamin Sx n m lò xo. n m cao su

www.dsm.com

Hà Lan

43

3756465

TG

: Tan Kian Teck

Singapore minhthai@edson_int ernatiional.com

44

3784621

TG

: EDWAR WIHARDA Sx sơn ph , m c in

B.v.i

45 Cty Tnhh Esg Anam Cty Tnhh Farbax Vi t Nam Cty Tnhh First Stationery Vn

3756624

TG

: Mr Peter Buerke

Sx và gia công các s n ph m, www.esgbán thành ph m i n t , cơ khí group.com.sg Sx m c in d ng ng dùng trong www.farbax.vn máy in và photocopy Ch bi n g Sx sp làm vư n = nh a bao bì nh a, t m che nh a www.firstpencilvn.co m www.folag.com M Th y Sĩ Nh t B n Samoa

46 47

3767623 3784631 3784845 3782015 3767491

G TG G

: Ryan Ros Wellbrird : Chen Kun Shui : Mr Adrian Dientz : Karasawa Koji

48 Cty Tnhh Folag VN 49 Cty Tnhh Forte Grow Medical VN

20 i L T Do Kcn Vsip TG Tx Thu n An 29 iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An 21 i L T Do Kcn Vsip Tx Thu n An Lô 39 s 6 Kcn Vsip Tx Thu n An

Sx d ng c y t ng n i truy n fgmvnpsn@vnn.vn d ch ng ti p oxy Sx các lo i lon, n p b ng nhôm, gcmpackaging@vnn. s t vn S n xu t linh ki n i n t Nón v i, qu n áo T.b , dùng văn phòng glidenrite@.vnn.vn huong@gagvn.com www.godrejvietnam. com keithng@goldroast.c om.sg information@greencr ossvn.com

50 Cty Tnhh GCM Packaging 51 Cty Tnhh Tr Li u 52 53 54 Cty Tnhh Global Apparel Group Cty Tnhh Godrej Vi t Nam Cty Tnhh Gold Roast Vi t Nam Cty Tnhh Green Cross Vi t Nam Cty Tnhh Han Young Vina Chemical

Chiang Ching Yee G : Nguy n H u S c

TG : Joshep Soon Whang

3743402 3757242

10 i L T Do Kcn Vsip G : Mozam Khushru Tx Thu n An Darawalla S 7, s 2, Kcn Vsip, Tx Thu n An TG : Soh Puay Khong

Malaysia Singapore

Sx b t càfé hòa tan,b t ngũ c c, chè Sx ch t t y, c n t y tr ng

55

3767162

28 i L T Do Kcn Vsip G c : Chan Li Sandy Tx Thu n An 32 s 3 Kcn Vsip Tx Thu n An TG : Jeon Dong Ik

Philipin

56

3769048

Sx keo và mi ng lót giày

Hàn Qu c

57

Cty Tnhh Han Young Vi t Nam Cty Tnhh Hariki Precision Vi t Nam

3782925 3782926 3782746 3782747 3767681 3767682 3769518 3769519 3767478 3767479 3784469 3784470 3784485 3784559 3767997 3767994 3767081 3767083 3743100 3743101 3743500 3769538 3757507 3757285 3782270 3782271 3769190 3769189 3757279 3757280

3784231

48 iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An

G

: Cho Yeong Chul

Sx nguyên ph li u cho ngành hanyoungvn@hcm.v v i không d t kim, v i s i t ng nn.vn h p Sx linh ki n i n t chính xác d ng tr c Sx khóa kéo và ch may hpvstaff@harikivn.co m kimquochung@yaho o.com www.honchuan.com .vn

Hàn Qu c

58

3782694

22 i L T Do Kcn Vsip TG Tx Thu n An 10 s 10 Kcn Vsip Tx Thu n An 8 s 11 Kcn Vsip Tx Thu n An

: Murakawa Kozo : Jeong Deok

Nh t B n

59 Cty Tnhh Hhh Vi t Nam Cty Tnhh Hon Chuan Vi t Nam Cty Tnhh Honda Metal Industries VN Cty Tnhh Huhtamaki Vi t Nam Cty Tnhh Hwa Jong Garment Accessories Cty Tnhh Hwa Yang Metal Industrial Cty Tnhh Hóa Ch t Potencer VN Cty Tnhh Hóa Ch t Xây D ng Basf Vi t Nam Cty Tnhh H Th ng Thi t B UMW Vi t Nam

3767685

Phó TG Weon G

Hàn Qu c

60

: Lai Shen Yuan

Chai pet các lo i

61

3767482

31 i L T Do Kcn Vsip TG Tx Thu n An 22 s 8 Kcn Vsip Tx Thu n An 17 i L H u Ngh Kcn Vsip Tx Thu n An 49 s 6 Kcn Vsip Tx Thu n An 25 i L H u Ngh Kcn Vsip Tx Thu n An 12 i L T Do Kcn Vsip Tx Thu n An 12a iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An 8 i L T Do Kcn Vsip Tx Thu n An 10 iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An 37 i L H u Ngh Kcn Vsip Tx Thu n An 30 i L H u Ngh Kcn Vsip Tx Thu n An

: Junzo Imai

Sx s n ph m b ng nhôm dùng www.hondalex.com.j trong các ngành công nghi p p Sx bao bì óng gói = gi y, = nh a c ng, nh a d o Sx nhãn v i và nhãn in trong ngành may m c Sx s n ph m n i th t, ngo i th t www.huhtamaki.com /myngapham@vn.hu htamaki.com hwajongvn@vnn.vn

Nh t B n

62

3784474

G

: Tony Sirohi

Hà Lan

63

3784561

G : Chang Le

ài Loan

64

3767986

TG

: Liaoshueh Han

65

3767082

TG

: Chem Chao - Hsin Sx hóa ch t x lý b m t k.lo i vnpotencer@hotmail.c : Markus Burri Sx hóa ch t xây d ng

ài Loan

66

3743200

G

67

3743888

TG

: Lee Chin Min

Cung c p xe nâng hàng

www.umwvietnam.c om inouevietnam@vnn.v n Nh t B n

68 Cty Tnhh Inoue Vi t Nam Cty Tnhh International Silk Screen Printing

3757286

G

: Naotaka Ikeda

Sx túi xách tay

69

3782273

In trên các s.p may m c www.jakob.ch/Info@j akob.vn jsvina@hcm.vnn.vn

Malaysia

70 Cty Tnhh Jakob Sài Gòn Cty Tnhh Js Plastic Packaging

3769191

TG : Peter Jakob

Sx gc dây cáp và linh ki n Bao bì nh a óng gói thành ph m

Th y S

71

3757281

TG

: Boo Kyung Park

Hàn Qu c

72 Cty Tnhh Ju Hyung Vina Cty Tnhh Kaneka Pharma Vi t Nam Cty Tnhh Ki Works Vi t Nam Cty Tnhh Kian Joo Can Vi t Nam

3769086 3789284 3769034 3768670 3782551 3782552 3782292 3782708 3784746 3784294 3758120 3782069 3782050 3782049 3767199 3758865 3782765 3784590 3769336 3769337 3769199 3769201 3769205 3769216 3782183 3782133 3767290 3767263

3788822

Lô 284 s 8 Kcn Vsip Tx Thu n An 35 s 6 Kcn Vsip Xã Bình Hòa Tx Thu n An 40 iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An 17 iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An 18 i L H u Ngh Kcn Vsip Tx Thu n An

TG

: Sung Ho Bae

Sx mi ng lư i trai b ng nh a và Juhyungvina@yahoo ph ki n s n xu t nón .com.vn S n xu t thi t b y t Sx bàn ch i ánh răng & các d ng c chăm sóc răng mi ng In bao bì, lon kim lo i trong ngành th c ph m Kpv_admin@kpv.vn www.OKAMURAGRO UP.COM www.kianjoocan.co m.my

Hàn Qu c

73

3768679

TG

: Hiroyuki Onaka

74

3782550

TG

: Huang Chiu Nin

B.v.i

75

3782291

G

: Hoh Wee Sang

Malaysia

76 Cty Tnhh King Power Cty Tnhh Konoike Transportation Cty Tnhh Korea United Pharm Industrial Cty Tnhh Kurabe Industrial VN

3784293

G

: Kao I Chia

kingpowerco@vnn.v Sx, l p ráp, máy phát i n, thi t b p.ph i i n, thang máy n Thúc m i y và xúc ti n thương www.konoike.net

ài Loan

77

3758121

2 s 3 Kcn Vsip Tx Thu n G An 2 i L T Do Kcn Vsip Tx Thu n An

: Suga Hiroaki

78

3782981

TG

: Seuwg TTo Kim

Sx thu c ch a b nh cho ngư i http://www.kup.co.kr/ trade@kup.co.kr t tiêu chu n Gmp qu c t kiv.admin@kurabe.c om.vn

Hàn Qu c

79

3757811

26 i L T Do Kcn Vsip TG : Yoshiji Nakaya Tx Thu n An s 6 Kcn Vsip Tx Thu n An 1 s 10 Kcn Vsip Tx Thu n An Phó TG Th o G : : Huỳnh Minh

Sx VL cách i n, dây i n

Nh t B n

Cty Tnhh K Thu t Xây 80 D ng & V t Li u Xây D ng Cotec 81 Cty Liên Doanh Nippon Express

Xây d ng

Dv giao nh n hàng hóa ư ng hàng không Cho thuê ballet Cc p d ch v qu n lý, d ch v tư v n và h tr k thu t Sx ph tùng máy l nh, th t lưng an toàn, ng cơ, thân ô tô Sx, gia công lon v h p bao bì thép lá m , thi c không g

82 Cty Tnhh LosCam VN Cty Tnhh Mapletree Warehouse Cty Tnhh Maruei Precision VN

3769203

1 s 10 Kcn Vsip Tx Thu n An 1 s 10 Kcn Vsip Tx Thu n An

Th Lan Anh

83

Gi

: Lai Tak Loi Richard

84

3782134

9 iL c L p Kcn Vsip G Tx Thu n An 23 s 6 Kcn Vsip Tx Thu n An

: SuGaHaRa NoRio

mvp@marueivn.com

Nh t B n

85 Cty Tnhh Max Steel

3767264

TG

: Hong Rak Son

hrson@wssc.co.kr

Hàn Qu c

86

Cty Tnhh Mhi Engine System VN Cty Tnhh Midea Consumer Electric VN Cty Tnhh MTV Thương M i D ch V Hào Y n Cty Tnhh M c In Shang Horng VN Cty Tnhh National Starch Chemical Vi t Nam Cty Tnhh New Toyo Pulppy VN

3769257 3769251 3767958 3767959 3769906 3759798 3782857 3782855 3757060 3743750 3743756 3769212 3769211 3743152 3782621 3784021 3767294 3782797 3784089 3784056 3784057 3767761 3767762 3784506 3784468 3767812 3767813 3784622 3784629

3769262

39 i L H u Ngh Kcn Vsip Tx Thu n An 40Bis s 6 Kcn Vsip Tx Thu n An 21 .L H u Ngh Kcn Vsip Tx Thu n An

TG

: Tadashi Tomioka

S n xu t ng cơ diesel và máy phát i n, ng cơ s d ng hrson@wssc.co.kr d u, xăng và ga Sx thi t b i n gia d ng www.midea.com.vn anhtuyen1405@yah oo.com shanghornginks@hc m.vnn.vn www.nationaladh.co m/sales.vn@nstarch. com www.pulppy.com

Hàn Qu c

87

3767966

TG

: Jang Yu Lin

H_Kông

88

G

: Lương Uy n Y n

Mua mán v i & hàng may s n t v i Sx m c in công nghi p

89

3782859

42 iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An 23 s 2 Kcn Vsip Tx Thu n An

TG

: Ko Jui Jen

ài Loan

90

TG

: Yong Chan Chong Sx các s n ph m keo

Hà Lan

91

3758118

6 s 8 Kcn Vsip Tx Thu n G An 1 s 10 Kcn Vsip Tx Thu n An 12 iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An 18 s 2 Kcn Vsip Tx Thu n An 15 s 6 Kcn Vsip Tx Thu n An 50 iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An

: Gary Yen

Sx gi y v sinh cao c p

H_Kông

92 Cty Tnhh Nissin Logistics

3769215

G

: Hirasawa Takeshi

Cung c p d ch v qu n lý, d ch v tư v n và h tr k thu t vnparkerizing@hcm. vnn.vn samnguyen@paxar.c om.vn www.perstima.com. my/sales1@perstima www.pukyongvn.co m Hàn Qu c

93

Cty Tnhh Parkerizing Vi t Nam Cty Tnhh Avery Dennison RIS VN Cty Tnhh Perstima Vietnam Cty Tnhh Pu Kyong Vi t Nam Cty Tnhh RRR Development Asia Cty Tnhh Rèn D p Chính Xác VN Cty Tnhh Sakata Inx Viet Nam Cty Tnhh Showa Gloves VN

3743151

G : Norifumi Hatano

X lý b m t kim lo i , xi m

Nh t

94

3784024

G

: Choi Yung Kuok

In n s n xu t nhãn bao bì

H_Kông

95

3782798

G

: Hiro Shi Somino

Sx thép lá m thi c Sx linh ki n kim lo i cho s n ph m loa i n t Thi t k sx và ch t o máy móc, lki n cơ khí, b ng khi n

96

3784058

TG : Hwang Byung Chang : Nguy n Báu

97

3767759

1 s 2 Kcn Vsip Tx Thu n TG An 27 i L H u Ngh Kcn Vsip Tx Thu n An

98

3784888

TG : Lee Ching Tto

Sx búa óng inh, tr c kh y, ch ng ba, tay biên xe g n máy, vfp@vnn.vn ùm tr c M c in Sx găng tay gia d ng và găng tay công nghi p sakatasales@inx.co m.vn

ài Loan

99

3767815

33 i L T Do Kcn Vsip TG Tx Thu n An 23 i L T Do Kcn Vsip TG Tx Thu n An

: Robert Ng.

100

3784626

: Haru Yoshi Inoue

Hà Lan

Cty Tnhh Shuan Hwa 101 Industrial VN

3784366 3784399

3784388

19 iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An

TG

: Tsao Yung Wen

shuanhwa@hcm.vnn .vn/www.shuanhwa.c Sx ch t o ng KL chính xác dùng trong s n xu t t.b , l.ki n om.tw www.siemens .com.vn/info.vn@sie mens.com sinwah@hcm.vnn.vn

Mauritius

102

Cty Tnhh Siemens Automation Systems Cty Tnhh Sinwah Apparel Vi t Nam Cty Tnhh Sv Probe Vi t Nam Cty Tnhh Sài Gòn Technology Glass

3767323 3767325 3782741 3782745 3784301 3768856 3767329 3767335 3782753 3782752 3756338 3756228 3767389 3767988

3767324

2 s 10 Kcn Vsip Tx Thu n An 46 iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An 18, iL Vsip, T. An c L p, Kcn

TG

: Erdal Elver

Thanh d n i n

103

3782743

G

: Tang Chen Neo

Sx s n ph m thêu may m c Sx t.k linh ph ki n công nghi p Sx & gia công kính ch u l c, kính gia d ng Sx sơn b t trét, b t sơn

Malaysia

104

3768855

TG

: Lee Boon Hock

www.svpro.com www.saigonglass.co m/ sale@saigonglass.co phoenixpaint@hcm.vnn.vn

Singapore

105

3767330

11 s 10 Kcn Vsip Tx Thu n An 16 s 8 Kcn Vsip Tx Thu n An

TG

: Chen Han Hsi

H_Kông

106 Cty Tnhh Sx Sơn Phoenix

3782754

TG

: Yeh Chien - Te

ài Loan

107 Cty Tnhh Sơn Sea Master

3756500

16 i L T Do Kcn Vsip TG Tx Thu n An 38a i L H u Ngh Kcn Vsip Tx Thu n An

: Teo Seck Chuan

www.seamasterpaint Sx sơn ph kim lo i và các lo i .com/ c ch ng k thu t spvhq@seamasteepa Sx gi y cu n thu c lá, gi y làm u l c thu c lá và các sp c a www.glatz.de ngành gi y www.cafetranquang. com/ cafetoanquang@hcm .vnn.vn www.takakovn.com /be@takavietnam.co m Nh t B n Singapore

108

Cty Tnhh S n Xu t Gi y Phú Sĩ

3767387

TG

: Ian David Goodall

Cty Tnhh S n Xu t 109 Thương M i Cà Phê Trà Tr n Quang Cty Tnhh Takako Vi t Nam

3769050 3769051

3767646

i L T Do Kcn Vsip G : Nguy n Th Khánh 338 Tx Thu n An Hoà

Ch bi n, mua bán cafe

110

3784245 3767843 3767672 3767673 3769264 3769263 3782872 3784835 3743504 3743506

3784510

27 iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An 16 s 4 Kcn Vsip Tx Thu n An 18 iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An

TG

: Hata Shunichi

Sx, l p ráp bơm pít tông th y l c, motor, linh ki n máy bơm pít tông Sx cánh qu t trong xe hơi cơ, linh ki n chính xác ng

111 Cty Tnhh Tanoi Seebest Cty Tnhh Therm O Disc Vi t Nam

G

: Nguy n Ti t Trí

Nh t www.emersom.com / thu.nguyen@emerso www.thermtrol.com / htnhon@thermtrol.c www.sunlightgroup. com

112

TG : Israel Gola Mbobela TG

S n xu t các s n ph m i n t

113 Cty Tnhh Thermtrol Cty Tnhh Thi t B óng 114 Ng t M ch i n Sunlight VN

3782875

12 s 2 Kcn Vsip Tx Thu n An 20 iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An

: Huỳnh Thi n Nhơn Sx thi t b b o v nhi t

USA

3743508

Sx, l p ráp thi t b

i n

Singapore

115

Cty Tnhh Thép Golden Win Cty Tnhh Tombow Vi t Nam Cty Tnhh Tong Chang Electric Machinery Cty Tnhh Tsuchiya Tsco VN Cty Tnhh Uchiyama Vi t Nam

3737408 3737409 3784151 3784152 3767186 3767892 3782773 3782774 3757002 3757003 3711828 3711866 3784289 3784288 3767744 3767746 3757985 3757986 3769084 3767978 3784573 3784574 3784446

3737410

27 s 8 Kcn Vsip Tx Thu n An 21 iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An

G

: Liu,Chia - Hsi

Sx g.công khuôn m u b ng h p brian@mail.gmtc.co kim titan thép các lo i m.tw Sx vi t xóa d ng băng xóa Sx & gia công s n xu t khuôn dùng trong ngành sx Sx t m d t lông m n Sx ron,ph t b c n ch u l c, m, ron cho ng cơ Sx thép, thép t m, sp kim lo i www.tombow.com tong_chang@tong_h ung.com.tw

Samoa

116

3784149

G

: Imura Hideyuki

Nh t

117

3767189

7 iL c L p Kcn Vsip Ch T ch : Chang Chinh Tx Thu n An huang 5 iL c L p Kcn Vsip G Tx Thu n An 25 s 6 Kcn Vsip Tx Thu n An 29 i L H u Ngh Kcn Vsip Tx Thu n An 23 i L H u Ngh Kcn Vsip Tx Thu n An TG : To Yohiro Kanzaki

118

3782776

www.tscovn.com www.umc nct.co.jp/ ìno@umc - nct.co.jp mayer.vn@gmail.co m

Nh t

119

3757004

: Tsugihiro Uematsu

Nh t B n

120 Cty Tnhh Vi t Nam Mayer

3768899

TG

: Yang Horng Yih

T_Qu c

121 Cty Tnhh Vina Showa Cty Tnhh Vi t Nam DaiIchi Seiko Cty V t Li u Băng Keo Nitto Denko Cty Tnhh Wonderfull Sài Gòn Electrics Cty Tnhh Scientex Tsurasa (VN)

3782957

G : Kobayashi Tatsuo

Sx ch t d o t ng h p, h p ch t vinashowa@hcm.vnn .vn nh a Pvc Sx u n i Lki n, chi ti t u n i,dây u n i trong CN i n Các lo i băng keo, băng keo cách i n, băng keo 2 m t www.daiichiseiko.co.jp www.nito.com

Nh t B n

122

3767745

41 i L T Do Kcn Vsip TG Tx Thu n An

: kirita eiichi

Singapore

123

3757985

Lô C, Kho Mapletree, S 1, TG : MR Katsumi s 10, Kcn Vsip, Tx Thu n Saito An 16 s 10 Kcn Vsip Tx Thu n An 33 i L H u Ngh Kcn Vsip Tx Thu n An 32 i L H u Ngh Kcn Vsip Tx Thu n An 22 i L H u Ngh Kcn Vsip Tx Thu n An 5 i L T Do Kcn Vsip Tx Thu n An TG TG : Kozofuji Wara

124

3767945

Sx, linh ki n dùng cho máy bán minh pham@wse d n, ch p nh, quay phim Vn.com Sx túi nh a, bao t i, dây bu c nhóm Mua bán hàng KK M, v t tư cơ khí, xe ô tô, xe g n máy, sx và mua bán VLXD Scientex_loi@yahoo. com

Nh t

125

3784575

TG

: Gankok khye

Cty Tnhh Xây D ng 126 Thương M i D ch V Cơ Khí Tân Vi t Tín 127 Cty Tnhh Xây D ng Xây L p N n Trung Dũng

G

: Ph m Th Tài

3784374 3769244 3769245 3782877 3782878 3767909 3767905 3782880

128 Cty Tnhh Yakult Vi t Nam Cty Tnhh Yamato Protec Vi t Nam Cty Tnhh Yokohama Tyre Vi t Nam

: Michio Kashiwaya Sx các lo i s a lên men Sx, l p ráp van ng vòi cho bình ch a cháy

129

30 iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An 17 s 10 Kcn Vsip Tx Thu n An

TG

: Takahiro Myoto

yovnvsip16@vnn.vn

Nh t B n

130

3767029

TG

: Shigeo Kawakami

Sx l p xe, dây cáp và các Sp có thanhhuong.ytvi@yo liên quan kohama.comm.vn

Nh t B n

131

Cty Tnhh Young

i n T Sin

3784070 3784073 3782038 3769511 3784911 3713952 3713953 3782898 3782889 3767573 3758591 3784254 3769602 3769607 3768798 3784407 3769122 3769121 3769323 3769322 3766140 3784085 3782097 3782098 3757236 3757234 3768797 3758222

3784072

8 s 8 Kcn Vsip Tx Thu n TG An iL c L p Kcn Vsip Tx Thu n An G

: Lee Soo Goun

S n xu t các linh ki n

i nt

Hàn Qu c

132

Cty Cp XD và Sĩ

u Tư Phú

: Hoàng Quang

Xây d ng công trình dân d ng, ông công nghi p, giao thông th y l i S n xu t, l p t các h th ng x lý ch t th i Xây l p các công trình i n cnghi p có v n u tư t Nh t B n và các công trình qu c gia Dư c ph m Làm th t c h i quan , giao nh n hhoá Mua bán máy vi tính, thi t b i n, t Dư c ph m www.safi.com.vn

133

Cn Cty Tnhh Goshu Kohsan VN Cn Cty Tnhh Kinden Vi t Nam Cty Cp Dư c Ph m Glomed

3784912

40 s 3 Kcn Vsip Tx Thu n An C15, KDC Vietsing,Tx Thu n An 35, l T Do, Kcn Vsip, Tx Thu n An

G

: Hisashi Kina

134

3713951

G CN: Yoshitaka Kishi

135

TG

: Trang Văn T t

136 Cty Cp Ð i Lý V n T i Safi 137 138 139 Cty Cp Công Ngh Vi n Thông SG Cty CP Dư c ph m Boston VN Cty C Ph n Giao Nh n V n T i Và Thương M i Cty Cp Kho V n Giao Nh n Ngo i Thương Cty C Ph n Kinh Bình Dương ô

Ðs 3 Khu D ch V Vsip, i Trư ng : Nguy n Vsip, Huy n Tx Thu n An Hoàng S 2, s 3, Kcn Vsip, Huy n Tx Thu n An 3769601 43 s 8 Kcn Vsip Tx Thu n An 1-15 S 2 s 3 Kcn Vsip G : Nguy n Nam Ti n G : ng Thành Tâm

Giao nh n v n t i và thương m i Hàng không, ư ng b , kinh doanh kho bãi

vinalinkbd@vinalink. com.vn info@transimexsaigo n.com

140

02-03 Kcn Vsip Tx Thu n An s 8 Kcn Vsip Tx Thu n An 27c/1 L H u Ngh ,Kcn Vsip,H.Tx Thu n An KCN Vsip, Huy n Tx Thu n An 3782095 3757235 3758222 8b s 2a Kcn Vsip Tx Thu n An 12, s 3, Kcn Vsip, Tx Thu n An Khu D ch V Vsip, Bình Hòa, Tx Tx Thu n An

TG

: Bùi Tu n Ng c

141

TG G :

: Tr n Lê Nguyên ng Th Nghiêm

Nư c ép trái cây, ch bi n nông kido.com@kinhdofoo s n th c ph m d.com

142 Cty Cp Tm & D ch V Isa 143 144 145 146 Cty Cp Xây D ng & Kinh Doanh a c Hòa Bình Cty Tnhh Daily Many International Cty Tnhh Kingmaker VN Footwear Cty Tnhh Giao Nh n Hàng Hóa Vinako

G

: Wang Ching Sze : Lee kung

Sx khuôn m u, v h p, lki n = dailymany@hcm.vnn nh a dùng may m c .vn S n xu t và gia công giày Dv giao nh n hàng hóa vinaco@vnn.vn H_Kông

PTG G

: H Trung Vi t

147 Cty Ld Tnhh Anova 148 Cty Ld Tnhh Ichiban Star 149 150 Cty Liên Doanh Royal Cargo VN Cty Ld V n T i & Giao Nh n Yusen

3766126 3766127 3769867 3769868 3769808 3769809 3769744 3767050 3784165 3784166 3784025 3784027 3782827 3782118 3782119 3769004 3769005 3767928 3767927 3782354 3784424 3782260 3782440 3767136 3767137 3766038 3766034 3767514 3767595 3767512 3782121 3767049

36 L c L p, Vsip, Tx TG Thu n An S 3, L H u Ngh , Vsip, Tx Thu n An 2 -03 Kcn Vsip Tx Tx Thu n An P2-4a S 2 G G

:

Th

nh Sx ch bi n th c ph m óng h p i lý giao nh n, v n t i Cung c p các d ch v giao nh n yusen-airh hóa sea@yusenvn.com Sx, cbi n, gia công, pha ch , óng gói, dán nhãn các lo i m ph m Sx kinh doanh v t li u hàn, b t can xi Xây d ng www.avon.com.vn M

: Phan Th Khánh : Ph m Văn Tu n : Tetsuro Tsuzuki

s 3 KDV Vsip TG

151 Cty M Ph m Avon Cty Cp Sx TM Que Hàn H u Ngh Cty Cp Xây d ng Sonadezi Cty Tnhh Sài Gòn Knitwear Cty Tnhh Aldila Composite Products

3784170

8 s 2 Kcn Vsip Tx Thu n TG : Bin Wan Abdullah An Mansoor 186 Kcn Vsip Tx Thu n An G Kcn Vsip, Tx Thu n An 6b s 2a Vsip Tx Thu n An 30 s 8 Kcn Vsip Tx Thu n An 33 s 8 Kcn Vsip Tx Thu n An 1 s 2 Kcn Vsip Tx Thu n An 11 s 4 Kcn Vsip Tx Thu n An 1a s 8 Kcn Vsip Tx Thu n An S 36, s 6, Vsip,Tx Thu n An 215 Ð.L T Do Kcn Vsip Tx Thu n An TG : Wu Ting Te : Nguy n Văn Hùng

152 153 154

3784026

Phó TG : Donald Chun S n xu t & gia công áo Tinh Choi TG : Joseph Zapanta Bajado Sx thân g y ánh gôn b ng ch t t ng h p Nhãn gi y, nhãn t dính,nhãn màng nh a Sx ph gia bánh mì, th t, gia v , ch t t y trùng Sx hàng may m c Thi t k sx các sp TTNT, Vlxd b ng nhôm úc

peter@saigonknitwe ar.com www.aldila.com

B. V. I

155

3767796

156 Cty Tnhh Zenith Label

3767929

TG

: Wan Pak Khiong

www.zenith.com.sg/ enquiny @ zenith.com.vn Singapore tranvantrang@fashio nline.com.vn www.asuzac.com.vn

157

Cty Tnhh Apacchem Vi t Nam Cty Tnhh Apparel Far Eastern (VN)

3782813

158

3782261

Mauritius

159 Cty Tnhh Asuzac Acm Ctty Tnhh Behn Meyer Properties Vi t Nam

3782723

G

: Isao Kubo

Nh t B n

160

TG : Kh u Th Thiên Kim TG : Takeuchi Takeshi Sx linh ki n, ph tùng chính xác trong ô tô ttakeuchi@bicjapan.com Nh t B n

161 Cty Tnhh Bic Japan

162

Cty Tnhh Bio International Cty Tnhh Chuan Ho Vi t Nam

3767697 3767700 3782217 3782216 3743162 3784352 3756705 3784155 3767235 3768105 3784974 3767035 3784853 3784852 3767500 3767504 3757629 3758499 3784162 3784211 3769568 3769569 3758893 3757843 3782051 3782347 3768795 3768796

3767698

70 Ð.L Ð c L p Kcn Vsip TG Tx Thu n An 17b s 4 Kcn Vsip Tx Thu n An Lô 3 s 2 Kcn Vsip Tx Thu n An S 7 s 8 Kcn Vsip Tx Thu n An s 38 Kcn Vsip Tx Thu n An 20 s 8 Kcn Vsip Tx Thu n An Lô 10 s 5 Kcn Vsip Tx Thu n An TG

: Lin Hong Wen

Sx m ph m, Sp v sinh cá nhân, ch t t y r a Sx l.ki n dùng trong thi t b i n Pha tr n b t t o màu, sx h t nh a t o màu Pvc Sx, in n bi u m u decal, sách hư ng d n chuyên dùng Sx d ng c s n ánh b t th y h i

biointernational@vn n.vn chuanhovietnamgma il@yahoo.com www.clariant.com / www.clariant.master batches.com yamamoto@duel.co.i p yamamoto@duel.co.i p

ài Loan

163

3782219

: Liu Chang Hsi

ài Loan

164 Cty Tnhh Clariant VN Cty Tnhh Daily Full International Printing VN

3743163

Phó TG

: H Thu Tuy n

Th y Sĩ

165

3756708

TG

: Liao Wen Chung

166 Cty Tnhh Duel VN

3767236

TG

: Makoto Yamamoto

Nh t B n

167

Cty Tnhh Dynaplast Packaging VN

3784975

G

: Bennett Jap

Sx chai nh a, linh ki n chi ti t chính xác t nh a cho s n ph m i n Dư c ph m

www.dynaplast.co.id

Cty Cp Công ngh Sinh 168 h c - Dư c Ph m Ica Pharmaceuticals 169 Cty Tnhh Eclipse Pollymers Vina Cty Tnhh Esquel Garment Manufacturing

3782017

G K thu t : Bùi Ng c Dũng : Sin Min Gon

info@icapharma.com

3767502

2 s 7 Kcn Vsip Tx Thu n TG An 9 s 5 Kcn Vsip, Xã Bình Hòa, Tx Thu n An 6 ư ng 6 Kcn Vsip, Xã Bình Hòa, Tx Thu n An 29 s 2 Kcn Vsip Tx Thu n An TG

Sx dép và

giày

H_Kông

170

3757429

: Kent Teh

Sx hàng may m c xu t kh u Sx thi t b bán d n a năng, vi m ch,

www.esquel.com chau@estecvina.co m

H_Kông

171 Cty Tnhh Estec Vietnam Cty Tnhh Fluid Power And Controls Cty Tnhh Fujikura Fiber Optics VN Cty Tnhh Great Products VN Cty Tnhh Hayward Quartz Technology

3782838

G

: Roh Gwang Sauk

Hàn Qu c

172

G

: Ronald R Kiel

Sx thi t b d n i n, sx van các www.deltrol.com lo i Sx linh ki n cáp quang Gc gi y cu n, máy tính ti n, in n bi u m u Sx các b ph n chi ti t = th ch anh cho các lo i máy móc, thi t b ngành i n t http://www.fujikurac areer.com Nh t B n

173

3757844

9 s 6 Kcn Vsip Tx Thu n TG An 21 s 2 Kcn Vsip Tx Thu n An Lô 327 s 6 kcn Vsip Tx Thu n An

: Sadao Chigua

174

Singapore

175

3767549

G

: H Vĩnh Lý

M

176

Cty Tnhh Hempel Vi t Nam

3767637 3767636 3767062 3784774 3784007 3769065 3769066 3714481 3767124 3767125 3723017 3723016 3756087 3756700 3784336 3783777 3767911 3767912 3784186 3784187 3767752 3767753 3743560 3743561 3767786 3767656 3767658 3783486 3783386

3767638

Kcn Vsip Xã Bình Hòa 32 s 4 Kcn Vsip Tx Thu n An

G

: Lê Quân

Sx sơn dùng cho các ngành công nghi p hàng h i, d u khí , i n, thép Sx n p chai t nh a, kim lo i Sx s n ph m d ng s i làm t g o, sp t lúa mì & b t mì Da nhân t o các lo i Xúc ti n thương m i, g n i th t

www.hempel.com

177 Cty Tnhh Hercules 178 179 Cty Tnhh Hock Hin Foodstuffs Manufacturing Cty Tnhh Hyun Dae Sm Vina

3784775 3784006

TG

: See Leong Chye : Lee Swee Huat

Hercules@.vnn.vn

ài Loan Singrapore

2 s 8 Kcn Vsip Tx Thu n G An

9 s 8 kcn Vsip Tx Thu n G : Nai Yoo An 3714480 C199 Khu Nhà Oasis Vsip The G : Chen Te Yao

180 Cty Tnhh H u Vĩ

www.yuweico.com yuweivietnam@gmail .com www.ii-vi.com Singapore

181 Cty Tnhh II-VI Vi t Nam Cty Tnhh Johnson Controls VN Cty Tnhh Khí Công Nghi p Messer VN Cty Tnhh King Win Material Technology Cty Tnhh Kinsplastic Vi t Nam Cty Tnhh Kok Feng Vi t Nam

3767127

36 s 4 Kcn Vsip Tx Thu n An

G

Sx kính quang h c, kính h ng, : Tr n Xuân Phương d ng c làm mát thi t b i n nhi t k thu t cao Sx b c m ô tô các lo i

182 183

3767518 3756600

1 s 4 Kcn Vsip Tx Thu n G : Marcelo Marcius An De Assis 21 s 3 Kcn Vsip Tx Thu n An S 29, s 8, Vsip, Tx Thu n An 38 ư ng 6 Kcn Vsip Tx Thu n An 19b s 4 Kcn Vsip Tx Thu n An 45 s 8 Kcn Vsip Tx Thu n An 42, s 4, Kcn Vsip Tx Thu n An Lô 420-2-3-4 D10 Khu Vsip Tx Thu n An TG : Tony Rivera

www.jci.com quockhanh@messer. com.vn anna@kingurn.globa l.com hr_dept@kingsplasti cvietnam.com www.kokfeng.com kokfeng@hcm.vnn.v n info@kssv.com.vn www.htcvn.com

M c

Sx khí công nghi p, khí h n h p, khí oxy y t . Mb các lo i máy móc thi t b ph tùng khuôn m u ph c v ngành nh a Sx, gia công giày dép Sx k , khay, chai, l , h p, các sp gd, khuôn m u t nh a Sx, cb các lo i ngũ v , gia v Sx các lo i thi t b i n

184

3714298

G

: Liu Chua Hsi

185 186

3767915 3784185 3767749 3743046

PTG

: Lee Kung : Liu Cheng Yen

Phó TG TG TG TG TG TG

M Nh t B n Singapore

187 Cty Tnhh Kss Vi t Nam 188 Cty Tnhh K Thu t Hte 189 Cty Tnhh K Thu t Taikisha VN

: Masahiko Miyai : Lee Poh Kim : Masahiko Shiraishi : Rho Ll Sik : Ching Kwok Leung

190 Cty Tnhh Lotteria VN 191 Cty Tnhh Mega Step Electronic VN

3767657

38 s 3 Kcn Vsip Tx Thu n An 37 L T Do Vsip, Bình Hòa,Tx Thu n An

Ch bi n th c ph m, th c ăn nhanh

www.lotteria.com thanksomuchus@ya hoo.com

192 Cty Tnhh Mhe Demag VN 193 Cty Tnhh Mpa Vi t Nam 194 Cty Tnhh VN Kuraudia 195 Cty Tnhh MTV K Thu t Thiên Ân

3784080 3784081 3769908 3769909 3768834 3768835 3714053 3714054

3784082

15 s 2 Kcn Vsip Tx Thu n An 28, s 8 Vsip, Vsip, Tx Thu n An

TG

: Michael Nielsen

Sx c n tr c, các thi t b CN xe chuy n hàng, các d ch v Gia công gi y v sinh, khăn gi y, gi y cu n May m c qu n áo tr em Mua bán máy nén khí

www.mhedemag.com www .mpavietnam .com.vn Matuo@marutaka_ig io.com info@thienantech.co m.vn www.airpower.com.s g info@thienantech.co m.vn

Malaysia

TG : Yukitoshi Watanabe : Hiroyuki Matsuo : Tr n cM

1 s 7 kcn Vsip Tx Thu n TG An 3713908 216 ư ng D16 Kdc Vsip G Tx Thu n An

Cty Tnhh Air Power 196 Resources VN

3713111 3713910

3713088

215-215A , ư ng D16, KdcVi t Sing

G : Tr n

cM

Gas - Máy Nén Khí

197

Cty Tnhh MTV XD H u Toàn

3714487 3714488 3712082 3712086 3767283 3767282 3714056 3714058 3783092 3783093 3769074 3769073 3784544 3784545 3767040 3767041 3784602 3784603 3769632 3769633 3782942 3782943 3713936 3767284 3589535 3783094 3769075 3784543 3767039 3784459 3767678 3743358

Ô4 Lô Dc36 Kdc Vsip Tx Thu n An Ô39 Dc03 Kdc Vsip Tx Thu n An

G G

: H Văn Thái Huỳnh Mua bán máy nén khí : Võ Th Xuân Thanh L p : Naoki Sugimura : Chai Jia Jun t, s a ch a máy l nh hdh712082.bdg@vn n.vn huongnastecvn@vnn .vn

198 Cty Tnhh MTV Chen Minh 199 Cty Tnhh Nastec VN 200 201 202 203 204 Cty Tnhh Newlane Cosmetics Cty Tnhh Nissho Precision VN Cty Tnhh Nitto Fuji International Cty Tnhh Pemara Labels Vi t Nam Cty Tnhh Phil Inter Pharma

36 i L T Do Kcn Vsip TG Tx Thu n An 18 Khu Nhà The Oasis Kdc TG Vsip S 6a, s 3, KCN Vsip, Tx TG Thu n An 49 s 8 kcn Vsip Tx Thu n TG An 5 s 2 Kcn Vsip Tx Thu n TG An 25, s 8, Kcn Vsip Tx Thu n An 29 s 6 Kcn Vsip Tx Thu n An 8 i L H u Ngh Kcn Vsip Tx Thu n An 16 s 5 Kcn Vsip Tx Thu n An TG

Sx d ng c mũi khoan c t các lo i M ph m

: Nakamura Kotaro Linh ki n i n t : Shojiro Kubota : Matthew : Soon Oh Hong B t mì tr n Sx in nhãn ch t lư ng cao

npv@npv.com.vn

www.pemara.com

Úc

Thu c viên nang m m và thu c philpharm@vnn.vn m May m c (Áo Kimono) Cung c p dich v tư v n qu n lý www.rohto.com.vn Sx thu c v m t, bao t , ư ng enquiries@rohto1.co ru t m.vn Nh t proceedingbd@hcm.vnn.vn

205 CN Cty Tnhh Proceeding 206 207 Cty Tnhh Qu n Lý Tư V n Mapletree Cty Tnhh Rohto Mentholatum

TG : Emura Takamichi TG : Cindy Chow Pei Pei TG : Masaya Saito

208 209 210 211 212

Cty Tnhh Sankyu Logistics VN Cty Tnhh Sato Sangyo Vietnam Cty Tnhh Schenker Vi t Nam Cty Tnhh Sensho Industry VN Cty Tnhh Shimada Shoji Vi t Nam

3769502 3769503 3767599 3767600 3769591 3769592 3784142 3769442 3768989 3757386 3757387 3784002 3784003 3784984 3784986 3784936 3784937 3766021 3766025 3767628 3767627 3767601 3769594 3784143 3768986 3757389 3784010 3784890 3784945

02-04c KDV Vsip 2 37 s 6 Kcn Vsip Tx Thu n An 01-03 KDV Vsip S 2 20 s 2 Kcn Vsip Tx Thu n An 28 s 3 Kcn Vsip Tx Thu n An

s3

TG TG

: Shoichi Yamashita Cung c p d ch v : Yoshihiro Sato

i lý v n t i luyen@satosangyo.c om www.schenkervietnam.com Nh t

Sx các lo i s n ph m n i th t

s3

TG : Juergen Braunbach TG : Yasuko Nojiri Sx l p ráp các s n ph m nh a S n xu t các lo i ph li u ngành may m c S n xu t ch t t y Sx, gc ph tùng quang h c, h p s máy bán t ng,... Sx, l p ráp & tk m ch in i n t Sx s n ph m n i th t b ng g

senshoww@yahoo.c om

Nh t B n

TG : Koji Suzuki TG : Chan Li Sandy

213 Cty Tnhh Sinh Nam Metal 214 Cty Tnhh Sohwa Sài Gòn 215 Cty Tnhh Spartronics VN 216 217 Cty Tnhh Stickley International Cty Tnhh Sun Field Vi t Nam

16 i L H u Ngh kcn Vsip Tx Thu n An 2 s 2a Kcn Vsip Tx Thu n An

sinhnammetal@hcm. vnn.vn sohwasg@hcm.vnn. vn www.spartronics.co m www.stickley.com

Singapore Nh t B n

TG : Takennoiri Munehiro

3 s 6 Kcn Vsip Tx Thu n TG : David W An Hockenbrocht 324-325 Kcn Vsip Tx Thu n An 18 Vsip D4, Vsip, Huy n Tx Thu n An 19 s 8 Kcn Vsip Tx Thu n An TG : Edward James Audi TG : Takebuchi Masaaki

M

Cty Tnhh S n Xu t Mai 218 Nguyên

3784013

G : Mai Long Thanh Tùng

Sx ch t o & l p ráp máy móc

www.nguyenfoods.co m.vn mainguyenmfg@hcm .vnn.vn www.tpharco.com thanhnam3a@yahoo .com.vn goldenfrog@vnn.vn www.systemvietnam .com tadoco@yahoo.com. vn tprita@vnn.vn H_Kông

219

Cty Tnhh Sx Tm Dư c Ph m Thành Nam Cty Tnhh Sx Tm ch Vàng

3767851 3767852 3769040 3769052 3784587 3784588 3767270 3766327 3784788 3784688 3769041 3784589 3767271 3784799

60 Ðl Ð c L p Kcn Vsip Tx Thu n An 31 s 8 Kcn Vsip Tx Thu n An 19 s 3 Kcn Vsip Tx Thu n An D27 B Kcn Vsip xã bình hòa Tx Thu n An Kcn Vsip Xã Bình Hòa Tx Thu n An

G

: Tr n Quang Thành Kd dư c ph m

220

G : Nguy n Th Tuy t Nhung TG : Pietro Cassani

Sx, ch bi n th c ph m Sx tr c in lăn dùng trong sx g ch p lát Sx gia công,mua bán các lo i sơn Sx nư c u ng óng chai

221 Cty Tnhh System VN 222 223 Cty Tnhh Sx Tm Xnk Sơn Thanh ang Cty Tnhh Th c Ph m Và Nư c Gi i Khát Rita

G : Tr n Thanh Liêm TG : Lin Hong Wei

224

Cty Tnhh Tm Dv K Thu t IYP

3784861 3784862 3784480 3784250 3784251 3767165 3767244 3767031 3784834 3769459 3767625 3784275 3784265 3784087 3769986 3769797 3769398 3782225 3782226 3784637 3784773 3767353 3767354 3782988 3782909

3784861

01-04 Khu D ch V Kcn Vsip Tx Thu n An Kcn Vsip Xã Bình Hòa Tx Thu n An

G G TG

: Ph m Th Tuy t : Di p Thi n Tánh : Huang Chun Hung : Nguy n Thanh

Dv b o trì, thi t b h th ng máy tính Mua bán KK M, i n t Sx ng x xe máy,ph tùng xe máy, ph tùng xe ô tô Sx gia công b n m ch in i n t , Sp i n t , modul các s.p .t Sx s.p chăm sóc cá nhân, v sinh, hóa m ph m

www.it-shop.org/ info@it-shop.ory

225 Cty Tnhh Tm Văn Lang G 226 Cty Tnhh Tsung Chu VN

3784253

21 s 8 Kcn Vsip Tx Thu n An 26 s 3 Kcn Vsip Tx Thu n An

haurjyh@hcm.vnn.v n www.unigen.com vnguyen@unigen.co m.vn www.unza.com B. V. I

227 Cty Tnhh Unigen VN

3767167

Phó G Vũ

228 Cty Tnhh Unza Vietnam Cty Tnhh Vector Fabrication VN Cty Tnhh Vision International

3743970

7 s 4 Kcn Vsip Tx Thu n TG An 15 s 8 kcn Vsip Tx Thu n TG An 16 s 2 Kcn Vsip Tx Thu n An s 8 Kcn Vsip Tx Thu n An 30 l H u Ngh Kcn Vsip TG Tx Thu n An TG

: Chin Chung Siak

Singapore

229

3716009

: Quang Lương

B ng m ch in các lo i ph c v cho ngành công nghi p i n và www.vectorfab.info i nt Sx, g.c g y ánh golf, b ph n levishai@vision.fush g y, các trang thi t b KL eng.com XD dân d ng. XD công trình giao thông ài Loan

230

3782967

: Cheng Chin Tsung

231 Cty Tnhh Vi t Long 232 Cty Tnhh Vi t Nam J.S Plastic Packaging Cty Tnhh Vi t Nam M Thanh

: Boo Kyung Park Sx gc in nhãn mác hàng hóa các lo i, nhãn mã v ch, h a trên hàng d t may Sx thi t b côn trùng i n & thi t b di t maxim@group.com.v n well@hcm.vnn.vn Nh t

233

33 s 6 kcn Vsip Tx Thu n Phó TG : Wu Yang An Huey Ter 3782208 17a s 4 Kcn Vsip Tx Thu n An Lô 12 D1 Kcn Vsip Tx Thu n An 3767352 20a s 6 Kcn Vsip Tx Thu n An Lô 156 L H u Ngh , Vsip, Tx Thu n An Phó TG : Lin Chung Yi Phó TG : Lee Yu Shun

234 Cty Tnhh Well Electronic Cty Tnhh Xd Cơ H ng i n Hoa

235

236

Cty Tnhh Zeng Hsing Industrial Cty Tnhh Ô Tô Toyota Vi t Nam

Sx máy may, máy hút b i, máy t p th d c L p ráp, s n xu t ô tô các lo i và ph tùng ô tô cung c p d ch v bo hành s a ch a xe ô tô. gsbatteryvn@hcm.vn n.vn

ài Loan

237

Phó TG Th ng

: Ô. Qu n

238 Cty Tnhh c Quy GS VN

3756361 3756363

3756362

18 s 3 Kcn Vsip Tx Thu n An

TG : Masayya Nakagawa Sx c quy ch t lư ng cao

Nh t B n

239

Cty i n T Cei International Investments Cty Tnhh Trung Tâm Thép NS Sài Gòn Cty Tnhh Haur Jyh Vi t Nam Cty Tnhh Hi Tech Wires Asia

3782616 3782617 3784462 3784464

3782729

2 s 6 Kcn Vsip Tx Thu n TG An 3 s 8 Kcn Vsip Tx Thu n TG An 21 s 8 Kcn Vsip Tx Thu n An

: Li Ying Kit

Sx b ng m ch in l p ráp và h p sayfashion@yahoo.c i nt om/www.cei.com.sg Sx, gia công các sp linh ki n, chi ti t chính xác b ng s t thép Sx ng x xe máy, phu tùng xe máy, ph tùng xe ô tô

Singapore

240

3784465

: Mitsuo Ota

Nh t B n

241

3767063 3769131 3769130

242

3769135

46 s 6 kcn Vsip Tx Thu n TG An

: Tr n Quang Hùng

Sx các linh ki n ch t lư ng cao ntanguyet@itchwires asia.com b ng kim lo i Cbi n g và sx sp t g , tre, n a (tr giư ng, t , bàn, gh ); rơm, r và v t li u t t b n

243 Cty TNHH Thiên L c Vi t 0914355789

S 1 ư ng s 15 KCN Vsip, Tx Thu n An

Ph m Th Y n Linh

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful