Math group IPGKPP Ambilan Januari 2012

IPG KAMPUS PULAU PINANG EDU 3101 FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

SOALAN TUGASAN
Bincangkan usaha-usaha anda untuk melengkapkan diri selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Guru

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG)

“Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin.”

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU

MENYANJUNG WARISAN KEBUDAYAAN NEGARA

MEMELIHARA SUATU MASYARAKAT YANG BERSATU PADU, DEMOKRATIK, PROGRESIF DAN BERDISIPLIN

BERPEKERTI MULIA

BERPANDANGAN PROGRESIF DAN SAINTIFIK

MENJUNJUNG ASPIRASI NEGARA

MENJAMIN PERKEMBANGAN INDIVIDU

Menjadi contoh teladan kpd masyarakat Melengkapkan diri selaras dengan JERI

Menerapkan nilai-nilai murni dalam diri
Menguasai kemahiran Teknologi Maklumat

Mendapatkan pendidikan secara berterusan

Usahausaha saya

Menghayati warisan kebudayaan setiap kaum.

Mendapatkan Pendidikan Secara Berterusan
Sebagai guru, saya akan meneruskan pendidikan saya kerana perubahan sentiasa berlaku sepanjang hayat. Kerana guru yang berpandangan progresif mampu untuk menyesuaikan dirinya terhadap setiap perubahan yang berlaku.

Usaha ini selaras dengan FPG untuk melahirkan guru yang berpandangan progresif

Ilmu pengetahuan amat diperlukan untuk menyesuaikan diri kepada perubahan yang pesat

Dengan pendidikan yang berterusan, saya dapat melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran terkini

Melengkapkan Diri Selaras Dengan JERI
Sebagai guru, saya perlu melengkapkan diri saya selaras dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek

Intelek – mempunyai kemahiran daya berfikir secara kritis dan kreatif

Jasmani – mempunyai tubuh badan yang sihat seperti beriadah dan bersukan.

Usaha ini selaras kehendak FPG kerana guru perlu menjamin perkembangan individu.

Rohani – patuh dan taat kepada suruhan dan tuntutan agama agar dapat membina disiplin kendiri dan berakhlak mulia.

Guru perlu menjamin perkembangan diri sendiri terlebih dahulu.

Emosi – mempunyai perasaan yang tenang dan tingkah laku yang terkawal serta tidak mudah marah.

Menerapkan Nilai-nilai Murni Dalam Diri
Saya akan menerapkan nilainilai murni dalam diri saya sebagai guru. Hal ini selaras dengan kehendak FPG untuk melahirkan guru yang berpekerti mulia Nilai tersebut perlu ada pada setiap guru agar mereka mampu untuk menempuhi segala cabaran dengan penuh keyakinan dan bertanggungjawab Setiap tingkah laku yang dilakukan perlulah mencerminkan keperibadian seorang warga pendidik

Malah guru juga mampu untuk menjadi suri teladan kepada pelajarpelajar mereka

Nilai-nilai yang diterapkan adalah seperti berbudi bahasa, bertanggungjawab, amanah dan berdisiplin

Sebagai guru, saya akan berusaha untuk menjadikan diri saya sebagai contoh kepada masyarakat.

Menjadi Contoh Teladan Kepada Masyarakat
Guru yang mampu menjadikan diri mereka sebagai Role Model mampu untuk memelihara sesebuah masyarakat

Jika sahsiah seseorang pelajar mampu dibentuk maka lahirlah masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin.

Usaha ini sememangnya selaras dgn kehendak FPG dlm memelihara sesebuah masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin

Kerana guru ini merupakan warga pendidik yang perlu membentuk sahsiah pelajar mereka.

Kerana guru tersebut mampu menjadikan diri mereka sebagai contoh teladan kepada pelajar mereka agar sahsiah dpt dibentuk.

Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat
Sebagai seorang guru, saya akan melengkapkan diri saya dengan kemahiran teknologi maklumat (ICT) Usaha ini selaras dengan kehendak FPG untuk melahirkan guru yang berpandangan saintifik. Disebabkan peredaran dunia semakin canggih dan banyak teknologiteknologi baru dikeluarkan.

Hal ini akan memudahkan para guru terutamanya ketika proses P&P dengan adanya teknologi sebegini

Para guru perlulah peka terhadap perubahanperubahan tersebut agar tidak ketinggalan zaman dengan teknologiteknologi yang baharu

Menghayati Dan Memupuk Warisan Kebudayaan
Sebagai guru, saya akan menghayati dan memupuk warisan kebudayaan setiap kaum. Saya akan menerapkan budaya setiap kaum untuk memastikan warisan kebudayaan ini tidak dilupakan
Walaupun warisan budaya itu tidak sesuai diamalkan tetapi warisan itu merupakan harta peninggalan yang amat berharga. Saya akan pastikan warisan budaya akan terus diamalkan berdasarkan peredaran zaman agar warisan tersebut tidak terus dilupakan

Kerana warisan budaya ini sememangnya berharga kerana telah diwarisi sejak zaman-berzaman

Usaha ini sememangnya selaras dengan kehendak FPG dalam menyanjung warisan kebudayaan negara.

BIBLIOGRAFI
Choong Lean Keow, (2011). Falsafah dan Pendidikan di Malaysia: Untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan, Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Noriati A. Rashid, Lee Keok Cheong, Zulkufli mahayudin & Zakiah Nordin, (2012). Siri Pendidikan Guru: Falsafah Pendidikan di Malaysia, Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd. Mok Soon Sang (2004), Pengantar Pendidikan Teras, Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Omardin Ashaari (1998), Peranan, Tugas Dan Tanggungjawab Guru Di Sekolah, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. http://byronky.wordpress.com/2009/04/13/5-ciri-akauntabiliti-guru/