SADRŽAJ

1. UVOD.......................................................................................................................2 1.1. ISTORIJAT C.R. I GLOBALNIH DISTRIBUCIONIH SISTEMA...............3 2. GALILEO INTERNATIONAL.................................................................................4 3. SABRE.......................................................................................................................5 4. WORLDSPAN...........................................................................................................6 5. AMADEUS – LIDER NA GLOBALNOM TRŽIŠTU............................................7 5.1. AMADEUS SCG..............................................................................................7 5.2. ORGANIZACIJA.............................................................................................8 6. POSLOVNE AKTIVNOSTI AMADEUSA.............................................................10 6.1. PROIZVODI I USLUGE..................................................................................11 6.2. PROIZVODI U OBLASTI e- COMMERCE..................................................22 6.3. DISTRIBUCIJA...............................................................................................23 6.4. PROMOCIJA....................................................................................................24 7. PRIMENA REŠENJA AMADEUSA.......................................................................25 7.1. CILJNE GRUPE AMADEUSA.......................................................................25 7.1.1. PUTNIČKE AGENCIJE.........................................................................25 7.1.2. AVIO KOMPANIJE...............................................................................26 7.1.3. HOTELI...................................................................................................26 7.1.4. RENT A CAR KOMPANIJE..................................................................27 7.1.5. TUROPERATORI...................................................................................27 7.1.6. ŽELEZNIČKE KOMPANIJE.................................................................28 7.1.7. PRUŽAOCI FERIBOT USLUGA..........................................................28 7.1.8. ORGANIZATORI KRSTARENJA........................................................29 7.1.9. MULTINACIONALNE AGENCIJE......................................................30 7.1.10. KORPORACIJE....................................................................................30 7.1.11.OSIGURAVAJUĆE KOMPANIJE.......................................................31 7.1.12. VLASNICI TURISTIČKIH WEB PORTALA....................................32 8. KOMPARATIVNA ANALIZA................................................................................33 8.1. AMADEUS SCG..............................................................................................34 9. AMADEUS SUTRA..................................................................................................35 9.1. AMADEUS SCG..............................................................................................35 9.2. PARTNERI.......................................................................................................35 9.3.TEHNOLOGIJA................................................................................................36 10. ZAKLJUČAK..........................................................................................................37 PRILOG.........................................................................................................................38 LITERATURA I IZVORI..............................................................................................39

1. UVOD
Tržište putovanja je globalna arena gde milioni kupaca ( putničkih agencija i javnosti) i prodavaca ( hoteli, avio kompanije, rent-a-car službe...) rade zajedno da bi razmenili usluge. Oni to vrše preko svetskih globalnih distributivnih sistema i internet distributivnih sistema. Ovi sistemi su postali elektronske prodavnice povezujući kupce sa prodavcima i omogućujući da se rezervacije vrše na lakši i brži, odnosno, efikasniji način. U današnje vreme, prodaja putovanja preko interneta je zastupljena više od prodaje bilo kog drugog proizvoda. Internet je savršen posrednik za prodaju putovanja, pošto spaja široku mrežu dobavljača sa širokom potražnjom. Međutim, da bi se govorilo o internetu kao globalnom distributivnom kanalu za putovanja mora se razumeti distributivna infrastruktura, odnosno, globalni distributivni sistemi. Kompjuterski rezervacioni sistem (CRS - computer reservations system) je kompjuterizovan sistem koji čuva i prima informacije i vodi transakcije vezane za vazdušni saobraćaj. Prvobitno je bio namenjen i vođen od strane avio kompanija, a kasnije su kompjuterski rezervacioni sistemi prošireni za upotrebu turističkih agencija. Vodeći kompjuterski rezervacioni sistemi koji rezervišu i prodaju karte za mnogobrojne avio kompanije su poznati kao globalni distributivni sistemi (GDS - global distribution systems). Globalni distributivni sistemi sarađuju sa putničkim agencijama, lancima hotela, avio kompanijama, osiguravajućim društvima, železnicama, turoperatorima, velikim koorporacijama, aerodromima i rent-a-car službama. Avio kompanije podupiru kompanije globalnih distributivnih sistema, koji omogućavaju da njihovi sistemi budu dostupni potrošačima kroz internet portale. Moderni globalni distributivni sistemi obično omogućavaju korisnicima da rezervišu hotelske sobe, automobile za iznajmljivanje, kao i aviokarte. Trenutno postoje četiri veća globalna distributivna sistema, a to su: Amadeus, Galileo, Sabre i Worldsplan. Najveću pažnju ćemo posvetiti Amadeusu jer je on vođa u donošenju šireg ranga superiornije tehnologije koja će pomoći povezivanje i rešavanje poslova i međusobnu komunikaciju. Postoje i manji regionalni GDS, kao što su: Infini (Japan), Axess (Japan), Tapas (Korea), Fantasia (South Pacific), Abacus (Asia) (www.wikipedia.org). Slika 1: GDS

Izvor: www.wikipedia.org 1.1.

ISTORIJAT CENTRALNIH REZERVACIONIH I GLOBALNIH DISTRIBUCIONIH SISTEMA

U ranim danima komercijalne avijacije, putnici su mogli rezervisati karte pozivanjem osoblja avio kompanije, koji bi označili rezervaciju i sačuvali je. Međutim kako je potražnja za avio saobraćajem rasla i rasporedi postajali složeniji, proces je postao nepraktičan. Davne 1946, American Airlines je instalirao prvi automatski rezervacioni sistem, probni “elektromehanički reservisor”. Nova mašina sa privremenim skladištem zasnovanim na magnetnom bubnju; posle njega dolazi “magnetronik reservisor”. Sistem se pokazao kao uspešan i ubrzo su ih počeli koristiti neke avio kompanije. Međutim, sistem je mnogo ometala potreba ljudskih operatera. Ideja o automatskom avionskom rezervacionom sistemu rezultirala je 1959. god. poduhvat poznat kao Semi Automatic Business Research Environment (SABRE), koji je naredne godine lansiran. Kada je mreža bila završena decembra 1964. godine i to je bio najveći sistem za obradu podataka na svetu. Ubrzo su ostale avio kompanije počele da uspostavljaju svoje sisteme, kao što su: DATAS, PARS… Nakon toga, putničke agencije su počele tražiti sistem koji bi automatizovao njihovu stranu procesa, pristupanjem različitim avionskim rezervacionim sistemima direktno za pravljenje rezervacija. United Airlines je 1976. god. počeo pružati svoj Apollo sistem putničkim agencijama. Ubrzo su pušteni putničkim agencijama i SABRE, PARS i DATAS. Takođe 1976. god. Videcom International sa British Airways, British Caledonian i CCL lansirali su Travicom - prvi svetski multi-pristupni rezervacioni sistem, formirajući mrežu koja je omogućavala predstavljanje 49 učlanjenih internacionalnih avio kompanija, hiljadama putničkih agencija u Britaniji. Omogućavao je agencijama i avio kompanijama da komuniciraju kroz zajednički distributivni jezik i mrežu, rukovodeći sa 97% rezervacija u Britaniji 1987. god. Ovaj sistem je kasnije Videcom kopirao i u druge delove sveta. Travicom je kasnije migrirao u Galileo kompjuterski rezervacioni sistem. Evropske avio kompanije su, takođe, počele da investiraju u ovo polje 80-ih godina 20. veka, pokrenute sve većom tražnjom za putovanjima, kao i tehnološkim inovacijama koje su omogućavale globalnim distributivnim sistemima da pružaju sve veću uslugu i moć traganja. 1987.god. konzorcijum predvođen Air France, Iberia, SAS i Lufthansa razvili su Amadeus. 1990.god. Delta, Northwest Airlines, Trans World Airline formirali su Worldsplan. 1993.god. konzorcijum British Airways, KLM i United Airlines formirali su takmičarsku kompaniju Galileo International (www.wikipedia.com).

2. GALILEO INTERNATIONAL
Galileo je kompjuterski rezervacioni sistem u vlasništvu Travelporta. Od 2002. godine je imao 26,4% udela u svetskim CRS avionskih rezervacija. Kao dodatak avionskim rezervacijama Galileo se, takođe, koristi za rezervaciju putovanja vozom, krstarenja, kola za iznajmljivanje i hotelskih soba.Galileo sistem je premešten iz Denvera Kolorado u centralni registar Worldsplan. Galileo International je osnovan 1993. godine od strane jedanaest većih američkih i evropskih avio kompanija: Aer Lingus, Air Canada, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, KLM Royal Dutch Airlines, Olympic Airlines, Swissair, TAP Air Portugal, United Airlines u US Airways. Galileo predstavlja velikog igrača u GDS poslovanju širom sveta. On je preinačen, globalni, tehnološki lider. Zahvaljujući dodatnoj vrednosti svojeg distributerskog putničkog inventara, koji je posvećen svojim pratećim putničkim agencijama i koorporativnim klijentima, Galileo je omogućio putnicima raznovrsniji spektar proizvoda i usluga. Galileo International 1997. godine postaje javna trgovinska firma, koja se nalazi na berzi u Čikagu i Njujorku. U oktobru 2001. godine Cendant Galileo International korporacija je stekla oko 1,8 milijardi dolara u gotovini i berzi zajedno. Ova firma je, trenutno, zastupljena u 116 zemalja, a služi putničke agencije na, oko, 45 000 lokacija. U svoje poslovanje uključuje i 500 avio kompanija, 227 hotelskih preduzeća, 33 rent-a-car kompanije i 368 turoperatora. Galileove konkurentne prednosti uključuju tržišni udeo, uravnotežena i globalna prisutnost, odnose sa različitim grupama putničkih prodavaca, tehnološki napredne informacione sisteme, visoko kvalifikovan kadar i stabilnu liniju proizvoda. Upoređenju sa drugim globalno distributivnim sistemima, Galileo je oprezan sledbenik kada je reč o tehnologiji. Međutim, u odgovoru na rastuću potražnju putovanja preko interneta, firma ima uspostavljene uspešne odnose sa subjektima kao što su Go, Britanska najbolja low–cost kompanija; filijale kao što su Highwire Inc., pružanje internet alata i usluga za korporativno putničko tržište; i Sheperd Systems, industrije lidera u pružanju prodaje i marketinga obaveštajnih sistema i usluga u sklopu putničke industrije (www.galileo.com). Slika 2: Galileo

godine preko naprednog avio menadžment sistema iz 1980. Već više od 40 godina. godine do vodećeg putničkog web site-a danas. obezbeđujući sadržaje približno 400 avio kompanija. Ovaj sajt je 2001. Slika 3: Funkcije GDS-a . Travelocity. stabilnu proizvodnu liniju. Sabre tehnologija je putovala kroz vreme. obezbedjuje širok opseg proizvoda i servisa koji proširuju operacije turističkih agencija i njihove sposobnosti da služe putnicima .Izvor: www. Od originalnog Sabra kompjuterskog rezervacionog sistema iz 1960. Sa namerom da bude jedan od vodećih globalnih distribucionih sistema. Sabre povezuje više od 60 000 putničkih agencija širom sveta. kompanija Sabre. personalizovani veb sajt servis koji automatski daje klijentima tačne podatke o itinereru i obilje informacija o određenim destinacijama. Sabre se smatra jednim od najznačajnijih i najkonkurentnijih GDS-a s’ obzirom na činjenicu da predviđa i koristi promene u informativnoj ekonomiji i uvodi inovativne prakse.com nudi inovativne tehnologije koje pomažu korisnicima da dodju do najboljih i najpovoljnijih hotelskih rezervacija. Između ostalih inovacija nalazi se Sabre Virtually There.com 3. 52 rent-a-car kompanija. Sabre.com). kao i drugih vrsta rezervacija odmora.galileo. 9 krstarećih kompanija. koji uvodi inovativne proizvode koji omogućavaju širenje turističkih aktivnosti i povećava operacije avio kompanija. Sabre unapredjuje i transformiše aktivnosti u okviru turističkih putovanja.sabre. hoteli. Sabre Travel Network odeljenja. godine imao 32 miliona članova i obezbedio je prihod od 300 miliona dolara. širom sveta i dotakla sve tačke putničke industrije. Sa sedištem u Southlake-u (Teksas). SABRE Sabre je kompjuterski rezervacioni sistem koji koriste avio kompanije. Sabre globalni distribucioni sistem je deo Sabre Holdings-a.com koji je vodeći putnički web site. 55 000 hotela. raznovrsnost tokova prihoda i intelektualni kapital. globalni doseg. godine Sabre postaje odvojena opšte priznata celina AMR ( dela kompanije American Airlines). železnice. U julu 1996. 33 železnica i 229 turoperatora. je zastupljen u 45 zemalja i predstavlja vodećeg pružaoca tehnologije putničke industrije. Sabre-ova takmičarska snaga uključuje marketinšku poziciju. Sabre poseduje Travelocity. povezujući ljudske resurse i tehnološke sisteme (www. turističke agencije i druge putničke kompanije. takodje.

Worldspan obezbeđuje distribuciju elektronskih turističkih informacija širom sveta. Kinetics Ins.-kompanija koja unapredjuje tehnologiju i rešenja vezana zaavio industriju. Opentable com. Džordžija. – internet sistem za upravljanje restoranima i Viator – vodeći posrednik internet sadržaja. tehnologije i distributivnih usluga. on je sklopio veliki broj novih poslovnih partnera i nepristrasne sporazume (ugovore) sa vodećim putničkim kompanijama. Kompanija ima šansu da podigne svesnost korisnika usluga o svojim industrijskim uspesima i što je i bitnije o svojim budućim strategijama.Izvor: www.worldspan. . februara 1990. razne pogodnosti za turističke agencije. partner je sa različitim kompanijama. Da bi se povećala dostupnost tehnologija baziranih na internetu svojim klijentima. 210 hotelskih kompanija.gracesoft. Sa sedištem u Atlanti. Worldspan veruje u usmeravanje na jezgro svojih sposobnosti i odlučan je da postane primećen kao distributivni unapređivač u svim kanalima prodaje. On trenutno služi 20 021 turističkih agencija u skoro 90 zemalja i teritorija. Trenutno je u vlasništvu Delta Airlines Incorporation (40%). Nortwest Airlines (34%) i American Airlines Incorporation (26%). Worldspan je prvobitno bio u vlasništvu člana Delta Airlines Incorporation. Worldspan i njegovi korisnici preobražavaju način na koji se turistička putovanja distribuiraju. godine. 40 rent-a-car organizacija. Digital Travel – globalni onlajn turistički posrednik. WORLDSPAN Worldspan je osnovan 7.. tj. Neke od uspešnih saradnja su sa kompanijama kao što su Dalatex – vodeći posrednik e-poslovne infrastrukture i rešenja za globalnu turističku industriju. Worldspan nastavlja da gleda na koristi stvaranja svog sopstvenog brenda i u cilju širenja usluga koje pruža svojim korisnicima.com). posrednike i korporacije. kupuju i prodaju (www. 39 turističkih operatera i 44 specijalnih turističkih dobavljača. Worldspan iza sebe ima mnogo industrijskih uspeha koji nisu dobro poznati javnosti. Nortwest Airlines u Trans World Airlines Inc. uključujući menadžment podatke i e-trgovinu. Worldspan povezuje skoro 421 avio kompaniju. On dobija sve čistiju sliku o svojim sposobnostima i gradi sve veću „glad“ za tehničkim i komercijalnim izazovima. internet proizvode i povezivanje.com 4.

direktnim ili indirektnim.. i sa jakim uporištem na tržištu Severne Amerike. koje na ovaj način obezbeđuju globalnu elektronsku distribuciju svojih kapaciteta. cenovnika i dr. vrsta prevoza. koja pruža direktne distribucione. AMADEUS – LIDER NA GLOBALNOM TRŽIŠTU Amadeus je vodeća kompanija u oblasti informacionih tehnologija. formira svoju globalnu mrežu sa jedinstvenom bazom podataka o svim bitnim parametrima jednog putovanja . 2004.1 AMADEUS SCG . Pored navedenog. a kao lider se izdvojio na tržištu Evrope i Južne Amerike. tehnologiju. Preko Amadeus Sistema direktno su povezane: avio kompanije. što Amadeus i ostvaruje težeći neprekidnim inovacijama i usavršavanjima na svim poljima. Sistem deluje na jednom od najvećih svetskih tržišta. rent-a-car preduzeća. tour-operatorskih i usluga osiguranja.) Misija Amadeusa jeste da olakša i ubrza povezivanje pružalaca usluga (provajdera) u turizmu i putovanjima sa njihovim korisnicima. Afrike i u regionu Azijskog Pacifika.od redova vožnje. putničke agencije. marketing i prodajne usluge svim poslovnim subjektima u putničkoj industriji širom sveta. korisničkih usluga i podrške korisnicima (www.worldspan. I ne samo to. brodskih. Prisutan je u više od 200 zemalja na svim kontinentima.com 5. iz celog sveta.com) 5. smeštaja.Slika 4: GDS diagram Izvor: www. kao i pružaoci feri. Cilj je biti najbolji. Da u te svrhe obezbedi ljudske resurse. prilagođavajući se različitim potrebama i tržištima. (Izvor: Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. hoteli.e-travel. informacije i partnere. primenom odgovarajućih rešenja u oblasti marketinga. železničkih. jedan od zadataka Amadeusa jeste i obučavanje pretplatnika za korišćenje Sistema kroz trening centre u predstavništavima širom sveta. do mogućnosti rezervacije istih.

Vlasnička struktura Amadeusa PRIVAT NO VLASNIŠT VO 40.Nacionalna marketing kompanija Amadeus Srbija i Crna Gora (prvobitno NMC Amadeus Jugoslavija) osnovana je kako bi obezbedila lokalno prisustvo Amadeusa u našoj zemlji i na taj način omogućila uključivanje ovog dela tržišta u svetske turističke tokove. U Sistem su uključeni hoteli “Breza” i “Zvezda” iz Vrnjačke Banje.net Celokupna organizacija Amadeusa funkcioniše na nekoliko nivoa: a) Sedište kompanije. Španija . JAT je tek 2002. Od samog osnivanja kompanija je uvek bila među najboljima i ostvarivala izvanredne rezultate stalnom težnjom za napredovanjem i usavršavanjem. godine postao i korisnik Amadeus Sistema. koje su i osnivači. "Jugoslavija".com) 5. Iako je jedan od osnivača Amadeus Jugoslavije. “Park” i “Jezero”. Amadeus Sistem prisutan u 327 putničkih agencija u 39 gradova Srbije i Crne Gore.08% LUFT HANSA 18. Madrid. u čijim rukama se nalaze akcije u sledećoj proporciji: Grafikon 1.92%).36% Izvor: www. u Subotici “Patria”.amadeus.e-travel. "Slavija Lux". hoteli na Paliću “Prezident”.28% IBERIA 18. "Metropol". Najstarija domaća agencija “Putnik” je prva agencija u našoj zemlji koja je bila uključena u Sistem Amadeusa (www. Hotel "M" i "Moskva".28% AIR FRANCE 23.2 ORGANIZACIJA Amadeus je danas u većinskom vlasništvu tri avio-kompanije (59. zatim beogradski hoteli "Slavija".

Amadeus širom sveta predstavljaju nacionalne marketing kompanije. kao i održavanja baze podataka. Nemačka IT servisni centri Regionalna predstavništva Nacionalne marketing kompanije – NMC a) Sedište kompanije. lokalnu tehničku podršku i obuku korisnika. c) Računarski centar za obradu podataka. Amadeus Sistem ima tri regionalna predstavništva. takođe. Sa ovog mesta se. komunikacija i ljudskih resursa preduzeća. f) Nacionalne marketing kompanije – NMC. Sofija Antipolis.b) c) d) e) f) Centar za razvoj proizvoda i marketing. i to u Londonu i u Sidneju. Obaveza marketing kompanija je da vrše:       lokalnu prodaju i marketing Amadeusovih proizvoda. lokalnu definiciju proizvoda. Većina NMC-ja su u potpunosti u vlasništvu Amadeusa sa službenicima koji formiraju pravu globalnu mrežu rasprostirući se preko šest regiona:    Zapadna Evropa Centralna. Ona. Buenos Aires. d) Centri IT usluga. Majami. takođe. Francuska Operativni centar i baza podataka. upravlja odnosima sa provajderima. Amadeus je kreirao dve komercijalne baze za razvoj usluga informacionih tehnologija za avio-kompanije. Sofija Antipolis je. Sofija Antipolis. Ovi razvojni centri formirani su kao deo Amadeusove stategije o postanku vodećeg partnera za rešenja avio-kompanija. Erding. i mesto centralne korisničke podrške. Regionalna predstavništva pružaju svih 24 sata dnevno pomoć nacionalnim marketing kompanijama u oblasti marketinga. kako bi omogućila korisnicima i provajderima neprestani pristup Sistemu. korisničke usluge. Madrid. koordiniraju komercijalne odnose sa pružaocima usluga u tim regionima. delatnosti sa lokalnim provajderima. takođe. lokalno i regionalno. marketinga. Ove kompanije su Amadeusovi zastupnici na području jedne zemlje i predstavljaju njegov imidž. Deleći marketing proizvoda sa Madridom. Ovde su definisane grupne strategije finansija. kao i za unapređenje sistema putničkog menadžmenta. b) Centar za razvoj proizvoda i marketing. Da bi se omogućilo kontinuirano pružanje usluga putničkim agencijama i drugim lokalnim subjektima u industriji putovanja. e) Regionalna predstavništva. avio-kompanijama i putničkim agencijama. 365 dana u godini. upravljanja. Istočna i Južna Evropa Srednji Istok i Afrika . a to su Bangkok. Na ovoj lokaciji vrši se 24-časovna obrada podataka. Erding.

Slika 5: Struktura poslovanja GDS-a Izvor: www. putničkim agencijama. kroz koju je napravljeno više internacionalnih bukinga nego kroz bilo koji drugi sistem. 2004. Amadeus Sistem obradi preko 400 miliona rezervacija godišnje.000 terminala Sistem pruža olakšice u oblasti prodaje i marketinga.com 6. Distribucija putovanja Amadeus danas predstavlja glavnu kariku u lancu distribucije putovanja. Putem mreže sa više od 290.   Severna i Centralna Amerika i Karibi Južna Amerika Azijski Pacifik (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. Elektronska distribucija putovanja predstavlja oslonac na kojem se bazira poslovanje Amadeusa. POSLOVNE AKTIVNOSTI AMADEUSA Poslovne aktivnosti Amadeusa su usmerene u tri najvažnija pravca:    Distribucija putovanja (preko putničkih agencija i prodajnih mesta avio-kompanija) e-Commerce (proizvodi i usluge vezani za Internet) i IT usluge (usluge u oblasti informacionih tehnologija). avio-kompanijama. kao i krajnjim korisnicima. korporacijama.1hotelsolution. .). Amadeus poseduje na svetu najrasprostranjeniju međunarodnu distributivnu mrežu.

kao i njihovo korišćenje. Amadeus Pro Tempo. korporacija. upravaljanje prihodima. omogućavajući neposrednu razmenu informacija između pružalaca usluga u industriji putovanja (što ranije nije bilo moguće). baziranih oko e-Travel Planitgo aplikacije koja omogućava distribuciju proizvoda iz oblasti turizma i putovanja putem Interneta.Amadeus nudi obiman portfolio proizvoda iz Centralnog Sistema i baze podataka u Erdingu. putničkih agencija i tour-operatora) za plasman turističkih proizvoda na Internet tržište. sredinom 90-tih godina. Amadeus je započeo razvoj rešenja za e-commerce. koja je globalni lider u kreiranju on-line interaktivnih rešenja za putničke rezervaije i danas veoma uspešno razvija softverske pakete koji pokreću preko 2. predstavlja osnovni vid komunikacije Amadeusa sa korisnicima. Kao posrednik u industriji putovanja. trgovinu putem Interneta. tako i između pružalaca usluga i krajnjih korisnika. koja. IT usluge Amadeus je stvorio uslove da proširi svoje poslovanje pružanjem većeg obima usluga u ovoj oblasti . štedeći vreme i novac.200 korisnika u 90 zemalja sveta (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. 2004.kroz veću ponudu aplikacija za korisnike Sistema. uz ostale pogodnosti koje su standardno ponuđene korisnicima Sistema. e-Commerce e-Commerce je pojam za elektronsku trgovinu. kontrolu dolazaka i odlazaka. Quantas i Finnair sa kojima ima sklopljene važne ugovore o pružanju sledećih usluga: baza podataka o ponuđenim kapacitetima distribucija razvoj sistema “nove generacije” za kontrolu prijavljivanja na let . tj. Specijalno dizajniran interfejs olakšava sam pristup informacijama. Amadeus ima zadatak da na najbolji način omogući njihovu komunikaciju i ubrza poslovanje.). Takav razvoj suštinski predstavlja dalji razvoj koncepta Amadeus ”System User”. Ovaj zadatak Amadeus je rešio kroz svoju novu poslovnu jedinicu . nego i da preko mreže primaju rezervacije. pa čak i da vrše prodaju. e-Travel danas ima oko 1. Razrađuje i dalje unapređuje sisteme putničkog menadžmenta za velike avio-kompanije kao British Airways. Konstantno se radi na proširivanju palete proizvoda koje putničke agencije (pretplatnici) mogu prodavati kroz Sistem. dopunjen posebnim softverom za putničke agencije i web aplikacijama prilagođenim korporacijama i drugim korisnicima. 2004. kako između pružalaca usluga. Te aplikacije ne samo da omogućuju poslovnim subjektima da svoju ponudu na najbolji način prezentuju preko Interneta potencijalnim kupcima. Uz pomoć proizvoda kao što su Amadeus Vista.500 web sajtova (avio-kompanija. Sistem pretplatnicima nudi rešenja koja garantuju visok nivo produktivnosti (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. Amadeus ProWeb.).e-Travel.

- upravljanje kargo sistemom. kao i hotelske rezervacije. planiranjem letova i tehničkim održavanjem (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. je povezan sa svetom preko sopstvene telekomunikacione mreže velikog propusnog opsega. 8. na današnjem sve zahtevnijem i raznovrsnijem tržištu. produktivnost i kompetitivnost. . 6. kako bi poboljšale svoju efikasnost. Proizvodi u oblasti distribucije putovanja: 1. Centralni Sistem Amadeus. 5. 7. 2. integralne podatke o imenima putnika (Passenger Name Record – PNR) koji čuvaju sve podatke o putovanjima klijenata i integrišu ih sa centralnim profilima klijenata – sopstvenom bazom podataka putničke agencije o putnicima. Nudi različite alate i olakšice za vršenje rezervacija potrebne provajderima usluga turističkih i poslovnih putovanja. potvrdu avionske rezervacije preko jedinstvenih Amadeus pristupnih veza. sa sedištem u Erdingu.). 4.  Integrisane. 2004. operativnom kontrolom letenja.R. 3. garantovanu.I. 9. Sistem nudi sledeće pogodnosti:  Trenutnu. Centralni Sistem Amadeus. 6.1 PROIZVODI I USLUGE Amadeus nudi široku lepezu proizvoda i usluga u svim oblastima poslovanja.) Amadeus Travel Choice Amadeus Policy Aranger 1. u Sistemu Amadeus. zatim slične mogućnosti za iznajmljivanje automobila. koji čine sledeće komponente: a) “Amadeus Air” b) “Amadeus Cars” c) “Amadeus Hotels” d) “Amadeus Rail” e) “Amadeus Cruise” f) “Amadeus Ferry” g) “Amadeus Tours” h) “Amadeus Travel Assistance” i) “Amadeus Documents” j) “Amadeus Traveller” k) “Amadeus Office” l) “Amadeus Guide” Amadeus Vista Amadeus Pro Tempo Amadeus Pro Web Amadeus +TicketWriter Amadeus Value Pricer Amadeus Interface Record (A.

kao i dodatne informacije. Omogućava prikaz svih letova između dva proizvoljno odabrana grada. te značajno olakšava bukiranje i upravljanje rezervacijom karata za preko 95% svetskih avioprevoznika. kao što je proizvod Amadeus Cars. Sada već „davne“ 1996. putnici više ne moraju da imaju sa sobom bilo kakav papirni dokaz o rezervaciji ili plaćanju rent a car-a prilikom podizanja odabranog automobila. Kao što je e-ticket transformisao avio industriju.000 putničkih agencija i 34. području koje kompanija pokriva i tipovima vozila. On-line informacije – nudi opširne i tačne reference i pomoć u vezi proizvoda Amadeusa. informacije o aerodromskim terminalima. usluga. i to tako da se na jednom ekranu mogu videti informacije za 12 letova. Na sve to . zdravstvenoj zaštiti. aerodroma. Godine. Šalov: “Poslovanje turističkih agencija”. prodaja rent a car-a kroz Amadeus izuzetno je dobro prihvaćena (popularna) među agentima. Preko Amadeusa agencijama je dostupna ponuda 24 vodeće svetske rent a car kuće . Obezbeđeni su opsežni i jasni prikazi cena na ekranu i to od nižih ka višim.). o klasama i slobodnim mestima. plus brojne opcije za prilagođavanje prikaza svakom korisniku. 775 avio-prevoznika čuvaju svoje rasporede letova u Sistemu Amadeusa. b) “Amadeus Cars” – Pored prodaje avio karata i hotela. Uz svaku cenu postoji spisak procedura. na više od 36. tako i za iskusne operatore. kako bi se izašlo u susret specifičnim zahtevima (S. Istovremno prikazuje i dopunske informacije. P. Amadeus se sa svoje strane potrudio da implementacijom (kreiranjem) savremenih rešenja. imaju mogućnost da iskoriste prednosti bržeg. 2004. tu su uključeni i multimedijalni sadržaji i brojne informacije koje samom putniku olakšavaju izbor prilikom odabira željenog automobila. Postoje brojne opcije koje omogućavaju podešavanje prikaza tako da odgovara potrebama korisnika. čak i prognoze vremena i podatke o snegu kao i vesti o važnijim sportskim događajima.000 lokacija koje se nalaze na 250 destinacija širom sveta. kao što su trajanje leta. pravila i uslova. Štetić. o dodatnim taksama. kao i pregled letova za dva para gradova na istom ekranu (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. SCUH. Amadeus je u potpunosti povukao papirne voucher-e agencijama koje koriste ovu uslugu i prešao na najefikasniji metod za putničke agencije – 100% e-Voucher. Beograd. šifre za brze transakcije i prikaze podataka koji su laki za korišćenje i razumevanje. Uz to. Godine. koji donosi značajne uštede u . Sa Amadeus Cars e-Voucher-om više od 99. uključujući i mogućnost definisanja prevoznika ili grupe prevoznika.  Olakšice koje štede vreme kao što su logični sistemski jezik. tako je i e-Voucher omogućio značajne uštede rent a car kompanijama. npr. u okviru svima dobro poznate Amadeus Selling Platform-e. 10 godina kasnije Amadeus je takođe bio pionir u lansiranju e-Voucher-a. Amadeus Cars e.Voucher predstavlja elektronski način plaćanja za rent a car usluge. destinacija. a prateći inicijative u avio industriji. još više olakša sam proces prodaje rent a car usluga. Od januara 2009. informacije o vizama. u grafičkom okruženju. provajdera putovanja. 2000. Amadeus je bio prva i jedina Travel distribution kompanija koja je ponudila papirni voucher za rent a car usluge. a 485 prodaje svoje usluge direktno kroz Sistem Amadeus. korisnika Amadeusa širom sveta. a) “Amadeus Air” – alat koji u realnom vremenu obezbeđuje sve potrebne informacije. zemalja. efikasnijeg i pouzdanijeg procesa rezervisanja rent a car-a. kako za nove korisnike. Amadeus je otišao korak dalje.000 prodajnih mesta avio kompanija.  On-line obuka.).

kao i svi drugi proizvodi Amadeusa.). fitnes centri.troškovima i vremenu. posebna „alatka“ za oglašavanje pomoću koje se širom sveta može razaslati neka specijalna ponuda što je idealan način da se plasiraju kapaciteti koji preostanu mimo glavnih tokova korišćenja. Nezavisna istraživačka kompanija UPS Professional Services izvršila je istraživanje gde je traženo od konsultanata (agenata) da izvrše rezervacije prema različitim scenarijima. takođe. a. omogućuje da se prodaja vrši do poslednje slobodne sobe. gde je prvo i testiran. saloni za ulepšavanje. sale. Hotel se uključuje u direktnu prezentaciju ponude individualnim poslovnim putnicima i turistima preko interneta i to preko specijalizovanih pretraživača za putovanja čiji rad obezbeđuje Amadeus. 2009. preporuke u vezi prevoza i sve informacije o sadržajima koji mu u hotelu mogu biti interesantni: bazeni. počev od najnižih do najviših. sa druge.. kompletnoj mreži putničkih agencija priključenih na Amadeus širom sveta.). Standardizovan način prezentacije. golf igrališta. Priključivanjem na Amadeus hotel obezbeđuje direktan pristup svojoj ponudi i to u realnom vremenu. uključujući praćenje i implementaciju novih tehnoloških dostignuća. obezbeđuje „navođenje“potencijalnih korisnika na raspoloživu ponudu po unapred utvrđenim kriterijumima. redovni specijalizovani izveštaji o kretanju na tržištu. Hotel se može opredeliti i za mogućnost direktne rezervacije u realnom vremenu što.je „alatka“ za globalnu distribuciju. s jedne strane. a. diskoteke. vrste i broj restorana. Tu je . koji svakom korisniku omogućuje da indentifikuje nove poslovne prilike i da svoju ponudu diferencira u odnosu na konkurente. c) “Amadeus Hotels” . d) “Amadeus Rail” – se primenjuje kod distribucije. Opcija “Best rate” obezbeđuje podatke o cenama. automatski isključuje mogućnost dvostrukih rezervacija. Moguće je. 2009. promocije i prodaje proizvoda i usluga železničkih preduzeća svim korisnicima Sistema.. Većinu podataka prati i slika. Da je reč o zaista korisnom poslovnom alatu u hotelskoj branši najbolje govori podatak da je do sada već 320 hotelskih lanaca za distribuciju svoje ponude u svetu odabralo upravo Amadeus tako da se preko njega planira ponuda preko 54. i 53% brže preko drugih travel web site-ova („Travel magazine“. Dodatne informacije uključuju tip sobe. Tu su. Pokazalo se da su agenti bili u mogućnosti da rezervišu rent a car vozilo skoro 80% brže u odnosu na web site kompanije. čak i izvan granica grada i države. marketing i prodaju u oblasti hotelijerstva koja pruža direktan pristup svim korisnicima Amadeusa širom sveta.000 hotela. Amadeus Cars e-Voucher omogućava agentima veću fleksibilnost u radu prilikom last minute rezervacija rent a car rezervacija. za sve hotele u određenom gradu. prepuste Amadeusu („Travel magazine“. i pronalaženje hotela na precizno određenoj udaljenosti (u jednom konkretnom prostoru) sa željene polazne tačke. i ovaj namenjen hotelijerima ima više nivoa pristupa kako bi se zadovoljile raznovrsne potrebe različitih klijenata. pritom. teniska igrališta. Amadeus Cars e-Voucher je već uveliko prihvaćen na tržištima zapadne Evrope. Ovakvih pogodnosti ima bezbroj a upravo u tome leži i najveća prednost priključivanja na Amadeus: hotelu postaju dostupni ogromni resursi vodećeg GDS-a u primeni informacione tehnologije tako da hotelski menadžeri mogu da se usredsrede na kreiranje ponude i održavanje njenog kvaliteta a da sve nivoe distribucije. Pružaocima železničkih usluga Sistem . uslove plaćanja. zatim. geografsku lokaciju hotela. a pitanje je dogovora lokalnih rent a car predstavništava i putničkih agencija koje su zainteresovane za korišćenje e-Vouchera. na primer. Inicijativa za implementaciju na našem tržištu već postoji.

itinerere i fakture. 2004. i daje izveštaj o transakciji pružaocima usluga (prodavcima karata). što garantuje tačnost informacije kao i bezbednost i pouzdanost samog procesa rezervisanja. .. u nastojanju da se privuče što je moguće veći broj provajdera. 2004.pomoću ovog alata korisnici Sistema mogu da rezervišu prevoz kod 13 feribot kompanija koje pokrivaju 70 pristaništa širom sveta. ponuđeni su različiti nivoi distribucije. S obzirom na različite potrebe pružalaca putničkih usluga. rent-acar vaučere. od osnovnih pa do složenih. uključujući i karte. 2004. h) “Amadeus Travel Assistance” . Amadeus Tours se može koristiti i nezavisno od Sistema Amadeus. sedišta. informacija i detalja na putničke dokumente i fakture.korisnicima Amadeus Sistema obezbeđuje usluge osiguranja kod lokalnih i međunarodnih kompanija. Rezervacija feri usluga vrši se direktno u rezervacionom sistemu davaoca usluga. slike itd. Rezervisati se mogu kabine. Opcija “Amadeus Document Composer” se koristi za kreiranje specifičnih dodataka. takođe je potpuno automatizovano. omogućavajući prodaju putem Interneta (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. Ove usluge mogu biti prodate zasebno ili integrisano sa drugim uslugama kao što su prevoz avionom. Izdavanje dokumenata za dodatne usluge kao što su isprave za prekomerne količine prtljaga. vize. obuhvatajući nekoliko stotina destinacija širom sveta. bilo hartijom od vrednosti ili elektronskim putem. Rezervacije su potpuno integrisane u registar putnika radi kompletiranja dokumentacije. omogućavajući prodaju svojih proizvoda putem Interneta (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”.dozvoljava da odaberu način na koji će njihovi proizvodi biti prosleđeni korisnicima Amadeus Sistema. automatski se predlažu alternativne rute (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. automobilom ili hotelski smeštaj. Tako je moguće dobiti najnovije informacije o raspoloživosti kapaciteta i obezbediti uslugu u poslednjem momentu. “Amadeus Cruise” se može koristiti i nezavisno od Sistema Amadeus.). To su logo firme. 2004. Opcija “Auto Refunds” omogućuje automatsko plaćanje karata. Kroz Amadeus Sistem ove usluge pruža više od 12 provajdera koji opslužuju 5 tržišta (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. f) “Amadeus Ferry” . nudeći na taj način korisnicima maksimalno širok izbor. rezervacija transfera do aerodroma itd. direktno sa svog računara. e) “Amadeus Cruise” – predstavlja alat uz pomoć koga je moguće rezervisati pojedinačna krstarenja.). Na najvišem nivou integracije železnički prevoznici mogu da prikažu svoje usluge uporedo sa konkurentnim aviokompanijama (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. obroci i druge pogodnosti.). 2004. Ako određeno putovanje nije odgovarajuće. i) “Amadeus Documents” – korisnicima Amadeus Sistema pomaže prilikom pribavljanja službene dokumentacije i isprava vezanih za turističke aranžmane. koji pobliže opisuju delatnost kompanije.). kao i pakete od više povezanih ruta. Proces rezervacije obavlja se direktno preko rezervacionog sistema organizatora krstarenja. g) “Amadeus Tours” – uz pomoć ovog alata korisnici Sistema i krajnji potrošači dobijaju pregled i mogućnost rezervacije turističkih putovanja.).

rent-a-car preduzeća ili hotela. itinerera. faktura i računa ) do svojih kupaca putem faksa. država. kao i servisne informacije Amadeusovih partnera.je dosije s informacijama o tekućim putničkim aranžmanima. Korisnicima su na raspolaganju jasna i precizna objašnjenja svih opcija potrebnih za izvršenje uobičajenih zadataka uključujući i uputstvo “korak po korak”. j) “Amadeus Traveller” – pomaže korisnicima Amadeus Sistema da uspešno upravljaju informacijama namenjenim putnicima. a “Amadeus E-Mail” omogućava slanje informacija na e-mail adresu kupca (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. . aerodroma. skladištenje.). Opcija “Amadeus Customer Profile” – omogućava da podaci koji se odnose na putnika i/ili preduzeće budu automatski raspoloživi pri budućim rezervacijama.Opcija “Amadeus Fax” korisnicima Sistema dozvoljava prenos informacija (poruka. rent-a-car kompanija konverziju datuma i vremena konvertovanje valuta  konvertovanje kilometara u milje i obratno izračunavanje osnovnih matematičkih operacija. informacione stranice i kalkulator. Amadeusov kalkulator omogućava:  kodiranje/dekodiranje gradova. Ovo je spoj dve ključne rezervacione funkcije – registra putnika (Passenger Name Record) i korisničkih profila (Amadeus Customer Profile). Korisnička baza podataka sadrži približno 500. obradu i razmenu informacija o putovanjima. uključujući funkcije za unos. Opcija “Amadeus Travel Choice” – interaktivno obrađuje različite ponude za putovanja. bilo da se radi o rezervacijama kod avio-kompanija. Ove informacije mogu istovremeno biti raspoložive različitim kancelarijama jedne agencije ili lanca agencija. uzimajući u obzir prednosti svake od njih. Amadeusove informacione stranice (AIS) sadrže opšte informacije vezane za aerodrome. omogućujući im da prilagode svoje radno okruženje poslovnim potrebama (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. koje omogućavaju brz i jednostavan uzajamni prenos informacija. (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. 2004. “Group PNR” dozvoljava putničkim agentima uspešno vođenje rezervacija za velike grupe koje broje od 10 do 99 putnika.). hotelskih lanaca.). k) “Amadeus Office” – pomaže turističkim agencijama da upravljaju procesom rezervacije. 2004. i predlaže najbolju soluciju za svako pojedinačno putovanje.000 različitih ponuda za putovanja (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. “Amadeus PNR” . avio-linija. l) “Amadeus Guide” – pomaže korisnicima Sistema da na najefikasniji način iskoriste sve mogućnosti Sistema Amadeus.). uključujući i on-line pomoć. 2004. gradove i države. 2004. U okviru Amadeus Centralnog Sistema postoje hiljade help stranica koje daju objašnjenja funkcionisanja svakog elementa Sistema.

Vista omogućava korisnicima Amadeus Sistema sledeće: da pristupe Sistemu Amadeus preko Interneta da se jednostavno i brzo priključe na Sistem da ga koriste na dva načina i to u grafičkom režimu i u režimu ProWeb-a da rade na više terminala u mreži preko jedne Internet konekcije da koriste Ticket writer za štampanje karata da vrše automatski “update” preko Interneta da program instaliraju na svojoj ili Amadeusovoj opremi.amadeus. Vista je najpopulrnija aplikacija Amadeusa.). Amadeus Pro Tempo .je aplikacija koja omogućava neprekidnu vezu sa Amadeus Sistemom (slika 7. jednostavna za korišćenje i namenjena kako iskusnim operatorima.com) 3. a sada ima i unapređenu verziju ovog programa pod nazivom Vista 2. Amadeus Vista (Izvor:www.0. 2004. koja obuhvata novine uz pomoć kojih se mnogo brže i lakše kreira putnička rezervacija.       2. a veoma je značajno da sada program radi čak tri puta brže nego prethodna verzija (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. Amadeus Vista – je aplikacija za upravljanje svim procesima vezanim za rezervaciju u Sistemu Amadeus. Slika 6.). tako i početnicima (slika 6.). Takozvani Smart Keys i Speed Mode su najveće novine. Pro Tempo omogućava korisnicima sledeće: .

com) .amadeus. 2004.). Amadeus Pro Tempo (Izvor: www.       da budu u stalnoj vezi sa Amadeus Sistemom i imaju najbrži protok informacija da priključe do 15 terminala u mrežu preko jedne poprečne PTT veze da pošalju faks i e-mail poruku direktno iz Sistema speed mod u radu u Sistemu da odštampaju sve vrste karata da prate razvoj i unapređenje proizvoda da program instaliraju na svojoj ili Amadeusovoj opremi Pro Tempo se koristi u preko 60.000 putničkih agencija i predstavništava avio-kompanija u preko 60 zemalja (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. Slika 7.

Slika 8. Program je znanto brži od svog prethodnika (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”.0. a koje su bazirane na takozvanim Smart Key ikonicama. Amadeus Pro Web . pomoću kojih je korisnicima omogućeno znatno lakše izvršenje komandi koje inače koriste.). 2004. je poboljšana verzija programa sa novinama koje olakšavaju rad korisnicima. Korisnicima dopušta: da bezbedno pristupe Sistemu Amadeus preko Interneta. Amadeus Pro Web .je aplikacija koja omogućava pristup Sistemu Amadeus preko Interneta (slika 8. sa različitih lokacija da smanje troškove poslovanja da se jednostavno i brzo priključe na Sistem da ga koriste uz minimalne tehničke preduslove da rade na više terminala u mreži preko jedne Internet konekcije da prate razvoj i unapredjenje proizvoda da program instaliraju na svojoj ili Amadeusovoj opremi Pro Web 2.).       4.

Slika 9.amadeus. Amadeus Value Pricer – je aplikacija koje omogućava raznovrsnu pretragu raspoloživih letova po različitim kriterijumima.com) . uključujući i cenu prevoza.). Korisnicima se omogućava sledeće:     da štampaju avio-karte poluatomatski da podatke iz Amadeusovog Centralnog sistema kopiraju automatski da štampaju obračun izdatih avio karata (Agency Sales Report) da prate razvoj i unapređenje proizvoda (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”.amadeus. 6.).(Izvor:www. 2004.com) 5. Amadeus +TicketWriter – aplikacija koja se koristi pri izradi i obradi karata. Amadeus Value Pricer (Izvor:www. i sa veoma kratkim vremenom pretrage. povećanje kvaliteta usluga i smanjenje rizika pojave greške uzrokovane ljudskim faktorom. koje se meri sekundama (slika 9. a omogućava povećanje produktivnosti. 2004. Value Pricer se lako može integrisati sa on-line rešenjima. kao što je e-Travel Planitgo i Amadeus Corporate Traveller (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. Na ovaj način je moguće sa sigurnošću pronaći najpovoljniju soluciju za putovanje sa najnižom cenom.).

Uz pomoć A.).) (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”.-a mogu se preneti informacije o rezervacijama iz PNR-a – o rezervisanim letovima. potpuno isključujući potrebu za ručnom proverom.I. hotelskom smeštaju.7. Travel Choice obradi znatno više polisa i preferenci nego bilo koji drugi alat. korisnicima Sistem osigurava brže i sveobuhvatnije usluge za njihove kupce. 2004. itd.). Amadeus Interface Record (A. omogućavajući korisnicina Sistema da više vremena posvete svojim klijentima (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. bez obzira sa kog mesta prodaje se pristupa Sistemu. brza i sveobuhvatna primena važećih polisa i preferenci u svakom momentu. prikupe i obrade statističke podatke i generišu izveštaje.omogućava automatizovanje procesa obrade polisa i posebnih zahteva kako agencija. Na taj način povećava se kvalitet usluge i osigurava se konstantna. 2004. iznajmljivanju vozila.I. Amadeus Travel Choice . broju izdatih karata.R. Uzimajući u obzir širok opseg konfiguracionih i drugih parametara. zatim podaci o železničkom prevozu.). Održavajući visok stepen interakcije između procesa skladištenja polisa unutar određenog profila i procesa prodaje.I.) – generiše knjigovodstvene i statističke izveštaje obrađujući informacije o rezervacijama i finansijskim transakcijama. omogućava putničkim agencijama i korporacijama da izvršavaju veliki broj upita.R. Amadeus Travel Choice . kao i finansijski podaci (troškovi putovanja. 8. Slika 10. tako i njihovih klijenata (slika 10. A.R.

kao i da se primene globalne polise i profili. Slika 11.). značajno smanjujući vreme koje bi ručnim kopiranjem globalnih polisa u svakoj filijali bilo neuporedivo veće. kao i kvalitet usluga koje oni pružaju svojim klijentima. Ovi profili i polise zatim mogu da se automatski proslede određenim filijalama. Amadeus Policy Aranger – značajno uvećava produktivnost korisnika Sistema. Amadeus Policy Arranger .). omogućavajući definisanje polisa i profila korporacija na jednom mestu. a korišćenje tih polisa i profila iz filijala širom sveta (slika 11.com) 9.(Izvor:www. (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”.amadeus. Ovo jedinstveno rešenje omogućava da se napravi hijerarhijska struktura agencija i korporacija. 2004.

4. 7. 2. sam bira one koji odgovaraju njegovim potrebama. e-Travel Planitgo a) Plantigo Flex Pricer youramadeus. 6. obuhvata sledeća rešenja: 1.). To je program koji omogućava da krajnji korisnik brzo nađe ono što želi – minimalnu cenu uz maksimalnu flaksibilnost (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. on-line.net . 2004. kao okvir za direktnu.amadeus. Koristi se za rezervaciju i dizajnirana je tako da se može prilagoditi potrebama korisnika. rezervaciju usluga avio-kompanija. Standardna Planitgo aplikacija radi pod oznakama korisnika. birajući između raznih klasa u skladu sa tarifnim pravilima kompanija.(Izvor:www.predstavlja samo jednu u nizu aplikacija preko koje se polako ali sigurno težište poslovanja u putničkoj industriji premešta na Internet.com) 6. a) Planitgo Flex Pricer je e-Travel-ovo najnovije softversko rešenje za fleksibilno formiranje tarifa za avioprevozioce. 3. Ona im omogućava da na jednostavan način ugrade na svoje web-prezentacije alat za izvršenje procesa rezervacija.ova aplikacija je prava olakšica za agencije sa većim obimom poslovanja. Na taj način posetioci njihovog web sajta moći će da se. Flex Pricer omogućava krajnjem korisniku da sam kreira svoje putovanje kombinujući letove u jednom pravcu. putničkih agencija i ostalih pružalaca turističkih usluga širom sveta.net e-Travel Checkmytrip e-Travel Reporter e-Travel Mobile BroadVision e-Travel e-Travel Web Fares 1. još u toku . Uz pomoć ovog rešenja moguće je. uz minimalne troškove. među mnogobrijnim modulima koji sačinjavaju Planitgo aplikaciju. youramadeus. a korisnik. 2.2 PROIZVODI U OBLASTI e-COMMERCE . e-Travel Planitgo . odnosno na takozvano online poslovanje. pružiti on-line putničke usluge prilagodljene i najštedljivijim klijentima. 5.

BroadVision e-Travel predstavlja sveobuhvatnu e-commerce platformu.ova aplikacija omogućava bežični pristup. tako i za turiste.). velikom broju usluga vezanih za putovanja sa bilo kojeg mesta. 2004. kursu lokalne monete itd.3 DISTRIBUCIJA Distribuciju ponude. 2004. povezanih na Amadeus. hotela ali i o vremenskim prilikama na destinaciji. 6. 3. 6. baziran na Internetu. . Amadeus je rešio na jedinstven način – solucijom pod nazivom “Korisnik sistema” što znači da korisnik. tj. preko http://www. e-Travel Web Fares . 4.služi za pretraživanje i analiziranje putničkih transakcija i njihovo predstavljanje u vidu izveštaja. preko sofisticiranih i vrlo prilagodljivih opcija i funkcija. uključujući i aplikaciju koja obezbeđuje specifičan način za pridobijanje novih i zadržavanje postojećih klijenata. 2004. 7. 2004. Koristi se.). povećanju produktivnosti i kvaliteta usluge (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”.).razvijana zajedno sa aplikacijom Broad Vision i bazirana na aplikaciji e-Travel Planitgo. renta-car usluga. Uz pomoć ove aplikacije putnici mogu sami.omogućava korisnicima sveobuhvatan pristup avio tarifama. i za praćenje trendova putničkih rezervacija i za istraživanje najposećenijih destinacija. Time se omogućuje da putnička agencija i “korisnik sistema” sarađuju brzo i direktno na zajedničkom poslu – da bi. najboljih pružalaca usluga i drugih zadatih parametara (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”.).u vezi leta. kako za poslovne putnike.). 5. Svi podaci dostupni su na 15 različitih svetskih jezika (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”.pregledanja ponude. obradili rezervaciju. takođe. e-Travel Mobile . npr. e-Travel Checkmytrip . BroadVision e-Travel . 2004. omogućavajući jedinstven on-line pristup u rekordno kratkom vremenu (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. u bilo koje vreme (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”.com ili logovanjem preko web sajta agencije da provere sve podatke o svom putovanju . Ne treba posebno naglašavati značaj ovakve aplikacije u unapređivanju poslovanja. tarifiranje i izdavanje karte. pružalac usluga (provajder) drži bazu podataka svoje ponude u Amadeusovom Sistemu.aplikacija koju mogu potpuno besplatno da koriste putnici koji realizuju svoje putovanje preko bilo koje agencije ili drugog provajdera turističkih usluga.checkmytrip. 2004. e-Travel Reporter . ne samo opredele nego i da direktno preko Interneta izvrše rezervaciju za odabrane aranžmanane. Uz pomoć ovog alata korisnici mogu pretraživati i razervisati najoptimalnije i najekonomičnije avio usluge u skladu sa njihovim potrebama (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”.).

PROMOCIJA Eksplozivni globalni rast kompanije Amadeus postavio je veliki izazov pred marketinške stručnjake u smislu obezbeđenja pravilnog i sveobuhvatnog poimanja tih promena u javnosti. da može u dužem perodu služiti kao osnovna poluga u prenošenju svih kompanijskih komunikacija na lokalnom nivou.). Rezultat je slogan “Feel the energy” koji objedinjuje čitav projekat.4. Bilo je potrebno da se u ogromnoj raznolikosti kultura. jezika i ukusa pronađe nešto zajedničko. tradicija. Ti slogani su: • • • Globalna snaga i lokalna ekspertiza (Global strength and local expertise) Partnerstvo sa klijentima (Customer partnership) Tehnologija koja stvara razliku (Technology that makes difference) (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. a svakom NMC-u je prepušteno da izabere onaj koji najbolje odgovara tom tržištu. 6. Ceo koncept je zamišljen tako da se prenosi globalna moć korporacije Amadeus. ali da se istovremeno ostavi dovoljno prostora za uvažavanje lokalnih specifičnosti.). a ipak dovoljno upečatljivo i prijemčivo. 2004. Slika 12: Šematski prikaz povezivanja preko GDS-a .Svaka putnička agencija koja je priključena na Sistem Amadeus ima u realnom vremenu pristup svim potrebnim informacijama o celokupnoj ponudi “korisnika sistema”. običaja. 2004. koje definiše svaki NMC. Tako su lokalnim tržištima stavljena na raspolaganje tri noseća slogana. Tim svojim jedinstvenim konceptom Amadeus je unificirao “jezik” komunikacije između svih učesnika u lancu i na taj način osposobio putničke agencije i pružaoce usluga u industriji putovanja da neposredno razmenjuju informacije (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”.

Izvor: www. PRIMENA REŠENJA AMADEUSA 7.1 CILJNE GRUPE AMADEUSA • • • • • • • • • • • Putničke agencije Avio-prevoznici Hoteli Rent-a-car kompanije Turoperatori Železničke kompanije Organizatori krstarenja Pružaoci feribot usluga Multinacionalne agencije Korporacije Osiguravajuće kompanije .matricks.com 7.

Na drugim tržištima. Zbog ovakvog trenda turističke agencije moraju brzo da reaguju i da se prilagođavaju. kao što su: tour-operatori.stvaranju alijansi avio-prevoznika.• Vlasnici turističkih web portala 7. Turističkim agencijama proizvodi Amadeusa pružaju brz i lak pristup bazi podataka sa:  775 avio-kompanija (prikazujući popis više od 95% avio. feribot prevoznici. Statistički podaci:  oko 64. Danas putničke agencije realizuju preko 75% prodaje usluga avio-prevoznika.1. organizatori krstarenja. 7.1 PUTNIČKE AGENCIJE  Sve profinjeniji zahtevi korisnika i tehnološki progres doveli su do neizbežnih promena u načinu poslovanja turističkih agencija. koje predstavljaju mesto prvog kontakta sa krajnjim korisnicima. vremenom će biti pod sve većim pritiskom njihovih redukcionih strategija.mesta. Sistem obezbeđuje zajednički pristup rezervaciji leta i informacijama o letovima. 2004. samo nekoliko najvećih. Razvojem i širenjem Interneta otvaraju se nove mogućnosti za prodaju avio-mesta. Amadeus danas nudi solucije distribucionionog servisa koje prevazilaze usluge tradicionalnog GDS-a. putničke agencije još uvek obavljaju najveći deo distribucije u ime avio-kompanija. na svetskom nivou)  322 hotelska lanca (predstavljajući oko 63.500 hotela) 50 rent-a-car kompanija (služeći na preko 25. .000 mesta)  drugim pružaocima putničkih usluga. Pošto se baziraju na distribuciji proizvoda i usluga tour-operatorskih i aviokompanija. za više avio-prevoznika. smanjujući troškove i povećavajući produktivnost. korisnika Sistema Amadeus. sa oko 213.860 terminala. Sa druge strane.350 lokacija putničkih agencija. na kojima danas dominira. i uspeva da opstaje. došlo je do ukrupnjavanja kapitala na pojedinim tržištima putničkih agencija. Sistem zadovoljava ključni zahtev u globalnom trendu . železničke i osiguravajuće kompanije.1.). je danas povezano sa Sistemom Amadeus  e-Travel softverski paketi pokreću preko 2100 web sajtova za preko 900 putničkih agencija (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”.2 AVIO-KOMPANIJE Poslovna sredina u kojoj rade aviokompanije se značajno promenila u poslednjih nekoliko godina.

U isto vreme Internet je doneo mnoštvo novih povoljnih prilika i izazova u hotelskom poslovanju. uz primenu alata za direktnu rezervaciju bez posrednika (self-booking tools). Radi poboljšanja poslovanja hotelske kompanije one moraju pronalaziti nova ciljna tržišta i koristiti prednosti nove tehnologije. 7.city ticket offices)  prodaju putem različitih kanala (podaci su dostupni za preko 64. Povezujući se na Amadeus Sistem hotelskim kompanijama je omogućeno:  trenutni pristup rezervaciji hotelskih kapaciteta za putničke agencije širom sveta  prodaja usluga direktno poslovnim putnicima kroz “self-booking” aplikacije  direktnu. tj drži svoju bazu podataka u Sistemu Amadeus e-Travel pokreće 140 web sajtova za 54 avio-kompanije (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. takođe.919 terminala. 2004.  Avio-prevoznicima Amadeus pruža mogućnost da:  koriste njegova rešenja i za rezervaciju avio-karata u odgovarajućoj službi same avio-kompanije (ATOs . što olakšava proces pridobijanja korisnika. kako bi uz minimalne troškove distribucije uvećali prihode. Statistički podaci:  preko 63.1.airport ticket offices i CTOs . Statistički podaci: 775 avio-kompanija na ovaj način nudi prikaz redova letenja.300 putničkih agencija)  automatizuju proces rezervacije leta  vrše isporuku dodatnih usluga po sletanju na aerodrom. odnosno 322 hotelska lanca. putnički agenti traže visok nivo tačnosti informacija o svim ključnim parametrima hotelskih usluga. sa 10.). “on-line”.3 HOTELI Danas. prodaju poslovnim putnicima i turistima. nastoje maksimalno da isplaniraju svoj posao kroz prodaju sigurnih i garantovanih usluga. danas svoje usluge prodaje kroz Sistem Amadeus  e-Travel pokreće18 hotelskih web sajtova (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. je “korisnik sistema”.). .500 hotela. Oni.  485 avio-kompanija pruža mogućnost rezervacije svojih usluga kroz Sistem Amadeus  139 avio-kompanija. 2004.039 lokacija i 78.

. Amadeusova automatizovana. bez posrednika. grupama automobila i naknadnim doplatama. Pošto su turisti vrlo promišljeni prilikom planiranja putovanja.  da ponude poslovnim ljudima mogućnost da samostalno.front office sisteme. . globalna distribuciona rešenja tour-operatorima pružaju:  distribucionu mrežu kroz različite kanale kako bi došli do putničkih agenata i krajnjih korisnika širom sveta.  da spajanjem potrebnih informacija u jednu celinu povećaju putničkim agentima produktivnost u radu.7. dok putnici na ovaj način dobijaju sadržajnije i bogatije isplanirana putovanja. izleta.1.  mogućnost distribucije svih vrsta proizvoda – od avio-prevoza do kompletnih turističkih aranžmana. 2004. 2009. kao i da lakše i efikasnije vrše rezervacije kompletnih putovanja. i 53% brže preko drugih travel web site-ova („Travel magazine“.5 TOUR-OPERATORI Putnički agenti se sve više okreću turističkim putovanjima kao glavnom izvoru prihoda. dok su prihodi nepromenljivi. (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. vrše rezervacije.) Nezavisna istraživačka kompanija UPS Professional Services izvršila je istraživanje gde je traženo od konsultanata (agenata) da izvrše rezervacije prema različitim scenarijima. web sajtove.4 RENT-A-CAR KOMPANIJE Najveći izazov sa kojim se suočavaju rent-a-car kompanije je stalni rast troškova iznajmljivanja. ili u nekim slučajevima čak opadajući. veoma je važno predstaviti spisak značajnih informacija. kao što su podaci o taksama. 7.  sredstvo koje bitno povećava produktivnost putničkih agencija. B2C rešenja itd. Pokazalo se da su agenti bili u mogućnosti da rezervišu rent a car vozilo skoro 80% brže u odnosu na web site kompanije.  korisnici mogu preko posebnih Amadeusovih aplikacija i da naruče brošure o programima i putovanjima tour-operatora (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. Povezujući se na Amadeus Sistem rent-a-car kompanijama je omogućeno:  da njihovi proizvodi i usluge budu na dohvat ruke jednom od glavnih pretplatnika mreže širom sveta – putničkim agencijama.  da sve bitne informacije budu uredno predstavljene na ekranima putničkih agencija. uključujući raspoloživost i cene. smanjujući na taj način troškove iznajmljivanja.). ulaznica za manifestacije i dr. kroz različite kanale . 2004. koji će biti dostupan agencijama na posebnom ekranu.  trenutno snabdevanje najnovijim informacijama vezanim za proizvod. na 21 svetskom jeziku. ekskurzija. transfera. i uz minimalno uloženi trud.1.). a sve ovo uz mogućnost rezervacije u realnom vremenu. Oni su nestrpljivi da ponude veliki izbor proizvoda svojim kupcima..

na sva tržišta  unaprede produktivnost agentima za prodaju i rezervacije  se direktno povežu sa Amadeusovim agentima. kao i za vikend putovanja.7.standalone verziju  povećaju produktivnost call centra i smanje pritisak na resurse  redukuju celokupne troškove  sve pomenute mogućnosti koriste uz posedovanje minimalnog hardvera i softvera set-up za agente koji vrše rezervacije  svi podaci dolaze direktno iz sistema feribot kompanije.  primenu posebnog alata za rezervacije železničkih usluga u putničkim agencijama. Amadeus Sistem železničkim kompanijama pruža rešenja koja omogućavaju:  da se proširi i ubrza distribucija usluga.1. međunarodnu distribuciju sa svojstvenim rešenjima za rezervaciju. obradu i prodaju voznih karata.  korišćenje oruđa za automatsku. a u novom okruženju. Privatizacija železničke industrije podstiče pojavu snažne konkurencije. Takođe.  da se minimizuju troškovi razvoja GDS aplikacija. železničke kompanije se suočavaju sa novim izazovima.  da se on-line oglasima železnički prevoznici obrate posebno odabranoj grupi agenata korišćenjem specijalnih marketing i promocionih poruka.  da se uspostave međusobna partnerstva sa avio-prevoznicima. 2004. postaje značajna dopuna kako dugačkim avioputovanjima. što agentima daje sigurnost u verodostojnost informacija.  potpuno integrisanje njihovih podataka u Amadeus Sistem kroz Amadeusov integralni pristup. Na Amadeus Sistem danas je priključeno 5 železničkih kompanija. kao i upotrebu standardizovanih štampača za štampanje železničkih karata.1.). ali i sa agencijama koje nisu povezane sa Amadeus Sistemom kroz posebnu . .7 PRUŽAOCI FERIBOT USLUGA Kao vid vodenog saobraćaja prevoz feribotom sve više postaje popularan kao deo “leti-vozi” putničkih aranžmana. koje na ovaj način distribuiraju više putničkih karata nego kroz bilo koji drugi GDS (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. 7.6 ŽELEZNIČKE KOMPANIJE Ekspanzijom mreže brzih vozova i uvođenjem novih železničkih linija. železnički saobraćaj sve više postaje alternativa avio-prevozu. Uz pomoć Amadeusovih rešenja feribot kompanije mogu da:  globalno prošire svoje poslovanje  vrše automatsku distribuciju u rekordnom vremenu što obezbeđuje prisustvo na mnogobrojnim tržištima  prosleđuju pouzdane podatke kroz sve kanale prodaje. tako i za potrebe transfera putnika. pružajući korisnicima trenutni pristup bazi podataka.

) – sve na jednoj stranici. uz smanjenje troškova distribucije  mogu da kontrolišu preko koga se vrši prodaja krstarenja i po kojoj ceni  imaju mogućnost globalnog širenje distributivnih kanala  imaju mogućnost da potencijalnim kupcima proslede pouzdane podatke direktno iz svoje baze podataka  utiču na poboljšanje produktivnosti rada agenata.  mogu da prikažu raspored i plan broda. letovi. zajedno sa PNR integracijom  uz pomoć posebne verzije Amadeus Cruise-a imaju mogućnost povezivanja sa drugim ekspertima za krstarenja. bilo gde u svetu. što je vrlo značajno za brodske kompanije jer 95% ukupne prodaje se realizuje preko putničkih agenata.Statistički podaci:  kroz Amadeus Sistem danas je dostupno 13 feribot kompanija.  može smanjiti pritisak na call centar i tako povećati produktivnost. itd. koji širom sveta imaju trenutni pristup podacima o krstarenjima uz mogućnost rezervacije u rekordnom vremenu  dobijaju mogućnost rezervacije i najmanjih detalja kao što su: aranžmani za obroke. proslave i dr. doprineli su porastu interesovanja putničkih agenata za prodaju krstarenja. Statistički podaci:  na Amadeus Sistem danas je priključeno 8 brodskih kompanija. brži protok i obrada podataka.1. 7. brodske kompanije koriste Amadeus Cruise – novi način automatske distribucije.). brodske kompanije:  dobijaju sveobuhvatan.8 ORGANIZATORI KRSTARENJA Informatička revolucija. kao i fotografije kabina  mogućnost prikaza spiska svih pratećih usluga povezanih sa krstarenjem (automobili. automatski alat za distribuciju. . 2004. čime se otvara mogućnost trenutne razmene izveštaja i obaveštenja između rezervacionih sistema tih kompanija i Amadeusa. Da bi u potpunosti iskoristili prednost povećanog interesovanja za krstarenjima i proširili lanac prodaje. Rešenja za pružaoce feribot usluga u oblasti distribucije putovanja: Problem: Kako omogućiti pružaocima feribot usluga siguran i brz proces rezervacije na globalnom nivou? e-Travel rešenje: Amadeus Ferry (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. hoteli. pokrivajući 70 luka širom sveta. Povezujući se na Amadeus Sistem.

1. Nedostatak pravovremenih planiranja ovih putovanja oduzima vreme i energiju onih koji treba da izvršavaju druge poslove.1.). 7. koji povezuje. Amadeus pomaže vodećim multinacionalnim putničkim agencijama u svetu da svakodnevno poboljšavaju svoje poslovne procese koristeći najnovije olakšice i alate.  vođenje izveštaja na osnovu kojeg se trenutno određuje kako.9 MULTINACIONALNE AGENCIJE Kao tehnološki i poslovni partner.). kao i ko su dobavljači. 7.10 KORPORACIJE      Troškovi poslovnih putovanja čine jednu od pet najvažnijih kategorija kontrolisanih izdataka unutar najvećih preduzeća. kao što su nadoknade putničkim agencijama za obavljene telefonske rezervacije u ime korporacija  specifičnom tehnologijom integrišu se svi elementi u procesu planiranja putovanja. 2004. Statistički podaci:  softverski paketi Amadeusovih e-Travel rešenja pokreću 264 sajta za korporacije u 20 zemalja. .Rešenja za organizatore krstarenja u oblasti distribucije putovanja: Problem: Kako omogućiti organizatorima krstarenja siguran i brz proces rezervacije na globalnom nivou? e-Travel rešenje: Amadeus Cruise (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. gde i koliko je novca potrošeno. Visoko na listi prioriteta se nalaze Amadeusova rešenja za: smanjenje troškova i reinženjering istraživanje povoljnih prilika za dodatne prihode razvoj novih on-line poslovnih modela osvajanje novih poslovnih područja na globalnom tržištu istraživanje načina za bolje opsluživanje korisnika svojih usluga (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. Amadeus nudi korporacijama sledeće olakšice u poslovanju:  efikasan menadžment direktnih putničkh troškova (avio-prevoz. 2004. hotelska soba i iznajmljivanje automobila). ali i indirektnih troškova. prati i sprovodi politiku poslovanja.

Kako najlakše definisati polise i profile na jednom mestu.11 OSIGURAVAJUĆE KOMPANIJE Ljudi putuju sve više birajući raznovrsne.). pa čak i opasne destinacije. Za osiguravajuće kompanije Amadeus obezbeđuje alate za globalnu distribuciju koji:  omogućavaju pouzdano i sigurno upravljanje polisama i podacima o klijentima  čine produktivnijim delatnost agenata za rezervacije smanjujući ručno obavljanje poslova  dozvoljavaju kompanijama da jednostavno i brzo proslede svoje polise osiguranja putnicima i agentima koji vrše rezervacije  pojednostavljuju proces izveštavanja i tako smanjuju administrativne troškove  smanjuju pritisak na ljudske resurse.I. 2004. Da bi odgovorile na ovaj zahtev. uz formiranje hijerarhijske strukture korporacije. 7.R. Statistički podaci:  kroz Sistem Amadeus usluge putničkih osiguranja pruža 12 osiguravajućih kompanija. kompleksne.1. egzotične. putničke osiguravajuće kompanije moraju da proširuju svoju ponudu polisa osiguranja.Rešenja za korporacije u oblasti distribucije putovanja: Problem: Kako najlakše kontrolisati proces obrade informacija o rezervacijama i troškovima putovanja i generisati ih u vidu statističkih i knjigovodstvenih izveštaja. Rešenja za korporacije u oblasti distribucije putovanja: Problem: Kako omogućiti osiguravajućim kompanijama da budu u realnom vremenu dostupne za rezervacije širom sveta? Rešenje: Amadeus Travel Assistence . Rešenje: Amadeus Interface Record (A.) Amadeus Policy Arranger (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. tako da ja putničko osiguranje za mnoge sada obavezno. a omogućiti njihovo jedinstveno korišćenje iz filijala širom sveta.

12 VLASNICI TURISTIČKIH WEB PORTALA Trgovina posredstvom Interneta je u velikoj ekspanziji. Slika 13: Proces rezervacije preko GDS-a Izvor: www. Amadeusova rešenja za web portale:      povećavaju vrednost sajta proširuju ponudu proizvoda ili usluga pomažu u zadržavanju postojećih korisnika pomažu u pridobijanju novih korisnika sa većom kupovnom moći kroz e-Travel nudi niz on-line rešenja. 2004.(Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”.com . namenjenih B2C i B2E tržištima (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”.). 2004. Iz tog razloga turistički web portali postaju sve značajniji vid B2C poslovanja na globalnom turističkom tržištu.matricks. 7.1. a tržište putovanja predstavlja trećinu sveukupnog tržišta baziranog na prodaji putem Interneta.).

Na tržištu Severne Amerike.2007.).1 Sabre 517..9 (2. Kako bi što vernije bile predstavljene trenutne pozicije četiri vodeća GDS-a na globalnom tržištu.5 200. i 30. godine. 31% Sabre.2008. 2004.4) (Izvor:www.com) Napomena: Da bi se omogućilo poređenje prihoda. Iza Amadeusa.). po broju rezervacija i godišnjim prihodima.amadeus.4 451. godine. koji su izvorno izraženi u različitim valutama. dok su prihodi od nedavno pridruženih NMC u Skandinaviji i Nemačkoj su . najznačajniji GDS u svetu.0) Worldspan 229. po preračunatom srednjem kursu evro/dolar Narodne banke Srbije. za navedeni period (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. Za rast ukupnih prihoda od 7. i odgovarajući podaci za treći kvartal 2007. Tabela 1. u odnosu na isti period prethodne godine. koja je uglavnom orijentisana na rezervacije turističkih putovanja. kao drugi po značaju i sa tržišnim učešćem oko 22%. Afrike. Ukupni prihodi Od ukupno ostvarenih prihoda ova četiri GDS-a u trećem kvartalu 2008. na 117 miliona evra: prihodi od IT usluga za avio-kompanije.0 (0.0 527.0 395. Amadeus može da zahvali većem obimu putovanja u svetu i ujedinjenju sa NMC u Nemačkoj. KOMPARATIVNA ANALIZA Amadeus je danas.6 519. Srednjeg Istoka i Azijskog Pacifika. prema broju putničkih agencija sa pristupom Sistemu. pored Amadeusa. Ukupni prihodi i njihov rast za četiri vodeća svetska GDS-a 3Q08 3Q07 U milionima Rast% $ € $ € Amadeus 481.3 235. Na tržištu Evrope. najveći značaj imaju Sabre i Worldspan. prikupljeni su i upoređeni poslednji objavljeni podaci za treći kvartal 2008. u Evropi. na dane 30. godine. marta 2008.1% u trećem kvartalu 2008. 33% je ostvario Amadeus.1 (4. Pored Starog kontinenta.3 331. sledi Galileo.5 402. 23% Galileo i 13% Worldspan (Tabela 1. tj.09. godine. ima apsolutni primat od preko 60% tržišnog učešća.1%. Amadeus je najviše prisutan i na području Latinske Amerike.8.3) Galileo 379. U nastavku sledi komparativna analiza ukupnih prihoda i rezervacija. porasli su za 18.3 7.1 449. koje su ostvarili Quantas Airways i British Airways povećani su za 42%.1 238. izvršena je konverzija u evro. Značajno je napomenuti da je Amadeus postao prvi za samo pet godina. Prihodi Amadeusa koji se ne odnose na rezervacije.09.

4 98. dostupnu 10 sati dnevno (8.bili 163% viši nego u istom periodu prethodne godine. Na tržištu SCG najznačajnije komparativne prednosti Amadeusa u odnosu na Galileo su:  Amadeus SCG pruža podršku korisnicima u vidu Help Desk-a.3 Sabre 95. Na grafikonu 2. Na ovaj način oni mogu.). 2004.30% Galileo 1.8 70. a takođe je prisutan i Gabriel.00).9) Galileo 68.com) 8.00 – 18.2 14.20% Izvor: (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”.2 (2.).7% u odnosu na prethodnu godinu (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”.9 (Izvor:www. Grafikon 2: Zastupljenost GDS-ova na tržištu SCG Gabriel 0.1 AMADEUS SCG Od četiri vodeća GDS-a na tržištu Srbije i Crne Gore su prisutna dva: Amadeus i Galileo. na nivou NMC. Ukupan broj rezervacija i njihov rast za četiri vodeća GDS-a U milionima 3Q03 3Q02 Rast% Amadeus 106.30% Gabriel 0.50% Amadeus 98.20% Amadeus 98.4 (2. u toku . Tabela 2.50% Galileo 1.5 3. 2004.3) Worldspan 50. je prikazan tržišni udeo svakog od njih.4 48.6 93. e-Travel i druge e-commerce aktivnosti doneli su povećanje prihoda od 50.amadeus.

za sve linije JAT-a  prodaja ulaznica za kulturne i sportske manifestacije kroz Sistem Amadeus (pozorište. Za sada ima apsolutnu prednost u regionu Evrope. ne preostaje ništa drugo nego da se oslone na Amadeus i . utakmice. kada neće biti obavezno posedovanje šengenskih viza. i dalje ostaje osnovna delatnost GDS Amadeus.1 AMADEUS SCG Nastavljajući politiku razvoja GDS Amadeus. Amadeus će nastaviti da proširuje svoje prisustvo i u novim geografskim područjima. AMADEUS SUTRA Distribucija putovanja. dok Galileo ovakve slučajeve direktno prosleđuje svom štabu u Grčkoj. Uz dobrog poslovnog partnera. svim učesnicima u turizmu. Iz tog razloga kompanija će nastaviti da iskorišćava sve raspoložive resurse za njegov razvoj i unapređenje. koje trenutno pokriva NMC Amadeus Slovenija  osvajanje tržišta Bosne i Hercegovine  povećanje broja putnika i bukiranih segmenata ulaskom SCG u EU. Takođe. pruža podršku putničkim agencijama u vidu opreme (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. kao i poslovnim putnicima. ali veoma pažljivo. uvek iznalazeći nove tehnologije kako bi pomogao industriji putovanja da spremno dočeka izazove budućih vremena. za razliku od Galilea. 2004. 9. itd.)  osvajanje tržišta Makedonije. i Amadeus SCG pravi svoje planove:  dalje usavršavanje poslovanja uz konstantno praćenje razvoja Internet tehnologija  primena najnovijih proizvoda i rešenja u oblasti turističke privrede i putovanja uopšte  uvođenje e-Travel-a za rezervacije avio-karata posredstvom Interneta. Srednjeg Istoka i Afrike. Amadeus neprestano proširuje oblasti aktivnosti.). da reše sve probleme nastale u toku rada na Sistemu. pa se na njihovu intervenciju čeka dugo  Amadeus SCG. 2004. O tome svedoči podatak da oko 80% ukupnih prihoda donosi upravo ovaj vid poslovanja. kreatora najboljih putničkih rešenja. 9. ali veoma brzo napreduje i na tržištima Severne i Južne Amerike i Azije (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”.).istog ili narednog dana. bioskop.

Glavna Amadeusova tržišta u Evropi.  One Travel. kupuju. 9. Amadeus globalna mreža (AMANET ) povezuje pružaoce usluga.3 TEHNOLOGIJA Tehnološko središte Amadeus Sistema nalazi se u Erdingu. Uporedo sa inovacijama. a obezbeđena je brojnim mehanizmima za back-up i obezbeđivanje pouzdanosti. Zajednički brend “Rumbo” nudi online putničke usluge milionima korisnika na španskom i portugalskom govornom području.uk – putnički sajt sa najbržim rastom u Evropi  Travellink. zvuka i slike. Napravljena je tako da podrži brz prenos podataka. Amanet ima 15 kompjuterskih centara širom Evrope. BroadVision i SAP. na jednoj strani i njihove korisnike na drugoj. koji su zaduženi za usmeravanje podataka. koje je izmenilo način na koji pojedinci i kompanije rezervišu. Severne Amerike i Azije.). Amadeus je razvio strateška partnerstva (tzv. Uz pomoć tehnoloških partnera kao što su ITA. 2004. koji nudi on-line lokalne putničke proizvode u Francuskoj.com – najuspešniji poslovni portal u Skandinaviji (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. joint ventures) sa vodećim svetskim putničkim i uslužnim imenima kao što su:  Terra Lycos (treći po značaju Internet portal u svetu) – za područje Španije. “inteligentnoj zgradi” i predstavlja jedan od najvećih civilnih centara te vrste u Evropi. nastalo je e-commerce rešenje. Da bi se na najbolji mogući način iskoristile sve prednosti i potencijal u oblasti e-commerce. 2004.au – u regionu Azijskog Pacifika  Opodo. a u korist svojih korisnika. gde je i Centar obrade podataka. Druga tržišta su povezana preko telekomunikacionih sistema trećih kompanija. Portugala i Latinske Amerike. dok Internet predstavlja revolucionarni način distribucije putovanja. Smešteno je u tzv. .  Groupe Galeries Lafayette – sa kojim je kreiran novi putnički portal “Vivacances”. Koriste linije od 13 × 12 megabita. koje vrtoglavom brzinom pristižu sa svih strana. 9.krupnim i sigurnim koracima putuju kroz svet (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”. brojne druge linije za prenos podataka standardnih brzina.co. Amadeusovi partneri svojom tehnologijom i rešenjima idu u korak sa promenama.). prodaju ili vode putovanja.com – u Severnoj Americi  travel. Severnoj Americi i Azijskom Pacifiku direktno su povezana na Amanet.com.2 PARTNERI Nove tehnologije menjaju putovanja i turističku industriju. kao i satelit za back-up. Oprema je simetrično raspoređena u šest nezavisnih kompjuterskih prostorija kako bi se obezbedio back-up i dodatni kapacitet.

koja se menja velikom brzinom. zauzeo poziciju svetskog lidera u oblasti distribucije putovanja i kreiranja rešenja za sve poslovne subjekte u turizmu. Najbolji primer. Biti najbolji. ili žele da se priključe. Sve ovo je bilo moguće ostvariti zahvaljujući strateškom pristupu Amadeusa da poštuje stručnost partnera za lokalne okolnosti i stavi im na raspolaganje najnoviju tehnologiju i globalnu povezanost. Zbog toga Amadeus danas predstavlja najrasprostranjeniji od svih GDS-ova u svetu. a zaposleni u kompaniji danas prihvataju još veći izazov da se ta pozicija zadrži i ubuduće. . inteligentnom primenom nove tehnologije.). daje GDS Amadeus. treba da pokažu odlučnost i istrajnost u svakom svom koraku na putu ka cilju. koji je za samo pet godina. kupovinom ili pružanjem turističkih usluga. ostvaruje izvanredne rezultate i značajno doprinosi razvoju turizma celog regiona. ZAKLJUČAK Jaka konkurencija na globalnom nivou u oblasti distribucije turističkih proizvoda i usluga. povezivanja sa poslovnim partnerima. kako se prilagoditi brzim promenama u svetskim turističkim tokovima. biti prvi – je ideja vodilja kompanije Amadeus.Posao Amadeusa jeste da kreira vodeća tehnološka rešenja za korisnike svog Sistema. Svi oni koji na bilo koji način već učestvuju u ovoj trci. 2004. učinila je da na površinu isplivaju samo najbolji i najspremniji za promene. kao i putovanja uopšte. sa prisustvom na preko 200 tržišta. Amadeus se za tu poziciju izborio. primenjujući strategiju lidera. te da svakom korisniku obezbedi ostvarenje prednosti u odnosu na konkurente. Gde je u svemu tome mesto NMC Amadeus SCG jasno govori činjenica da ova kompanija od samog osnivanja. Amadeusova tehnologija podržava proces unapređenja poslovanja svih organizacija koje se bave prodajom. svakako. Ova pomoć se koristi u procesu distribucije proizvoda i usluga. kako bi se održali u industriji putovanja. kao i korišćenju naprednih e-commerce i menadžment aplikacija (Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”.

posle TTP ulaza sistem šalje avio kompaniji kupone za let kao poruku. U E-ticket recordu su registrovani samo flight kuponi. Kada u Amadeusu izdajete elektronsku kartu.PRILOG br. Ostala ticketing dokumenata će biti štampani na lokalnom printeru. OPŠTI USLOVI ZA E-TICKETING . U Amadeusu imate mogućnosti da postojeći E-ticket record modifikujete ili stornirate direktno u sistemu avio kompanije. ta informacija se pohranjuje u bazi podataka avio kompanije ili u Amadeus E-ticket serveru kao E-ticket record.1 AMADEUS ELECTRONIC TICKETING HE ETT Eledtronic Ticketing Vam omogućava da pošaljete ticketing informacije direktno aviokompaniji za koju prodajete kartu tako da se putnik može čekirati na let i bez štampane (papirne) karte. Elektronske karte se raportiraju BSP-u i uključene su u izveštaje prodaje kao i refundacije i storno dokumenata (usmene konsultacije u TA “Jolly Travel”). Ako avio kompanija prihvati E-ticket request.

Šalov: “Poslovanje turističkih agencija”. 2002. 2000. 2. 2004 i 2009 3.skripta. SCUH. www. Da biste proverili da li je moguć interlining konsultacije Ticketing Agreement Table. 5. S. U PNR-u flight segmenti imaju „E“ indicator je takođe naznačen. Tomka. Svi flight segmenti na istom TST-u moraju biti e-ticketing eligible. www. što znači da je na tim letovima moguć E-ticketing. www.e-travel. LITERATURA I IZVORI 1. 4.amadeusrs. Ta kompaniji je ujedno i validating carrier. www. Štetić.amadeus. Sanela Vejzović: Diplomski rad “Primena GDS Amadeus u turističkoj privredi”.com 8.amadeus. Beograd.com . Novi Sad. Postojanje „E“ indikatora u segmentu leta u PNR-u je dokaz da je taj let eligible za Eticketing (usmene konsultacije u TA “Jolly Travel”). 2004.net 7. “Marketing u turizmu” .U većini slučajeva svi letovi u itinereru moraju biti na istoj kompanijii.com 6. D. „Travel magazine“. P. PNR mora biti retrieved a ako kreirate nov PNR pre nego date TTP nalog morate uraditi ER.

com 13.1hotelsolution.gds. usmene konsultacije u TA “Jolly Travel” .org 15. www. www.com 18.gracesoft.galileo.worldspan.cendant. www.9.com 16. www. www. www.com 14.com 17.matricks. www.com 11. www. www.com 12.sabre.wikipedia.com 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful