Borang AR 2 (Pind.

2005)
SILA SERTAKAN 2 KEPING GAMBAR
BERUKURAN PASPORT
DAN SALINAN KAD PENGENALAN
YANG TELAH DISAHKAN

KOD NEGERI

KOD DAERAH

NOMBOR PLATUN

NOMBOR AHLI

IKATAN RELAWAN RAKYAT MALAYSIA

BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN RELA

NAMA PENUH:

NO. KP (B)

(L)

JANTINA : * LELAKI / PEREMPUAN

NO. TELEFON: (R)
(HP)

UMUR

TARIKH LAHIR

TEMPAT LAHIR :.................................................

................................................................ AGAMA :....................................BANGSA :...................................
ALAMAT TETAP :..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
POSKOD

MUKIM :..................................................DAERAH :...................................

NEGERI :........................................................... TINGGI :..................SM
PEKERJAAN:...........................................................

BERAT :...................KG

MAJIKAN:.............................................................

PENGALAMAN DALAM PASUKAN KESELAMATAN:
* ADA / TIADA
* TENTERA / POLIS / PENJARA / BOMBA / JPA3 / LAIN-LAIN (NYATAKAN) ............................................
KELULUSAN AKADEMIK:

* SEKOLAH RENDAH / PMR / SPM / STPM / DIPLOMA / IJAZAH /
LAIN-LAIN (NYATAKAN):...........................................................................

GELARAN: * TAN SRI / DATUK / PROF / DR / IR / LAIN-LAIN (NYATAKAN) .............................................
DAN PINGAT / BINTANG / DARJAH KEBESARAN:
........................................................................... SINGKATAN:......................... NEGERI:............................
........................................................................... SINGKATAN:......................... NEGERI:............................
* PEMILIKAN SENJATA API:

ADA / TIADA

JENIS :..............................................................................

NOMBOR LESEN :.................................... SAH HINGGA :........................
Tandatangan:..........................................................

Tarikh:........................................

* Potong yang tidak berkenaan
1

.................................. NAMA: COP JAWATAN: 2.. No...... Nama Penerima: .......................................................... Tarikh Diserahkan: ........... Tandatangan Penerima : . ............................................................... NAMA: COP JAWATAN: BUTIR-BUTIR KAD KEAHLIAN RELA No...... SAYA MENGESAHKAN BAHAWA SEGALA MAKLUMAT MENGENAI PEMOHON TELAH DISEMAK DAN ADALAH BENAR..... Sah Hingga: ........ d....1.... Siri Kad: ........... PEMOHON * BELUM / TELAH MENGHADIRI ‘KURSUS PENGENALAN’.................. Daftar: ................................................................. .............. KEPUTUSAN PENGARAH RELA NEGERI * DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN TARIKH: ................................................................................ PERAKUAN OLEH PEGAWAI RELA DAERAH: a........................... PEMOHON * BELUM / TELAH DIDAFTARKAN SEBAGAI AHLI RELA DENGAN NOMBOR PENDAFTARAN: (Rujuk Borang AR 1) b................................................................................................. TARIKH: ................................. c..... SAYA SYORKAN SUPAYA PERMOHONAN INI DILULUSKAN................ * Potong yang tidak berkenaan 2 ...... Tarikh Dikeluarkan: .....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful