Mục lục

Contents
Contents.......................................................................................................................... 1

1. Chuẩn bị cài đặt Trước khi cài đặt openvpn chúng ta cần chuẩn bị server với 2 giao diện mạng với hệ điều hành CentOS 5.5

1

rf.Lzo và lzo-devl: Thực hiện việc nén gói.Openvpn: Để cài cho vpnserver - Gcc: Để hoàn thành phần mềm 3.*.Hình trên là mô hình mạng.Pam-devel: Để openvpn chứng thực . Những yêu cầu cho cài đặt open vpn Để cài đặt openvpn trên CentOS 5.1-1.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.11.Openssl và openssl-devel: Để tạo chứng chỉ . .i386.rpm 2 .5 chúng ta cài đặt các gói bổ trợ sau: .sw. #cd /tmp #wget http://packages.5. 2.rpm for x86 (32bit) only #rpm -i rpmforge-release-0.5.el5.rf. Cài đặt gói Để cài đặt gói openvpn trước tiên chúng ta cần cài các gói sau #yum install -y wget install tool for download package #yum install -y yum-priorities let your yum to install more packages. máy khách bên ngoài muốn truy cập vào mạng bên trong để làm việc qua cách sử dụng kết nối VPN thông qua internet.el5.

./build-ca Nhập nơi ở và tên tổ chức của bạn . 3 .#yum check-update #yum install lzo #yum install lzo-devel #yum install openssl #yum install openssl-devel #yum install pam-devel #yum install gcc #yum install openvpn 4.0. Cấu hình openvpn server Sau khi cài openvpn server trên CentOS 5..9/sample-config-files/server.0/ #.9/easy-rsa/ /etc/openvpn/ # cp /usr/share/doc/openvpn-2./var #vi /vars #.5 chúng ta cần copy những file như sau: #cp -R /usr/share/doc/openvpn-2.conf/etc/openvpn/ Sau khi chúng ta copy xong cần phairn tạo chứng chỉ cho server và client: #cd /etc/openvpn/easy-rsa/2./vars #chmod +rwx * #source .0.

/clean-all #./build-key-server server create certificate for server 4 .#source ./build-ca #./vars #.

/build-key client1 Tạo chứng chỉ cho client 5 .#.

conf #vi /etc/openvpn/server.key.server.server. #cp keys/dh2048.ca.Sau khi chúng ta tạo chứng chỉ xong cần phải copy chứng chỉ đến thư mục config #cp keys/{ca./build-dh This may take a while. Chúng ta cũng có thể thay đổi sang TCP 6 .crt.key} /etc/openvpn/ #.pem /etc/openvpn/ Sau đó cần phải cấu hình file server.crt. Sử dụng giao thức UDP.conf port 1194 proto udp Dùng cổng 1194.

255.so login client xác thực username và mật khẩu với hệ thống linux hoặc pam server 10.108. Cho phép Push “route 192.txt .0 Dải địa chỉ mạng cho VPN client push "dhcp-option DNS 124.8.255.conf chúng ta có thể khởi động dịch vụ 7 Cho phép Open Vpnserver ghi lại những ip dùng Bật chức năng nén để tiết kiệm băng thông .crt cert server.0.pem Mode.log verb 3 client-to-client Cho phép client liên lạc với những máy khác Sau khi cấu hình xong file server.168.crt key server.key dh dh2048.10.4.dev tun ca ca.0 255.130" Sử dung DNS của OpenDNS. Chúng ta cũng có thể thay đổi sang tap plugin /usr/share/openvpn/plugin/lig/openvpn-auth-pam.255. ifconfig-pool-persist ipp.255.0” Cho phép định tuyến tới mạng khách bên trong push "redirect-gateway" Cho phép tất cả traffic từ client thông qua với VPN server này.0 255. cuối cho client keepalive 10 120 comp-lzo Enable user nobody group users persist-key persist-tun status openvpn-status.

crt . # You can have multiple remote entries # to load balance between the servers. Bước 4: Khởi động OpenvpnGui . Cấu hình cài đặt openvpn client và cấu hình chạy Bước 1 : Download bản open VPN dành cho Windows tại đây http://openvpn.exe .opvn vào thư mục C:\Program Files\OpenVPN\config trên máy Windows XP .#/etc/init. Sẽ thấy biểu tượng ở góc phải task bar phải màn hình . remote my-server-1 1194 // thây my-server-1 bằng ip server của bạn Save lại .key. Rồi copy files client. Trên server linux Vào thư mục C:\Program Files\OpenVPN\config trên máy Windows XP Bước 3 : Dùng notepad tiến hành edit files C:\Program Files\OpenVPN\sampleconfig\client.crt .0.d/openvpn restart 5. Rôi copy các files ca. Bước 2: Tiến hành các thủ tục cài đặt mặc định .opvn # The hostname/IP and port of the server. client. client. Nhấp chuột phải biểu tượng và Click vào mục connect 8 .9-install.net/release/openvpn-2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful