P. 1
Actiunea fluidelor în repaus pe peretii solizi

Actiunea fluidelor în repaus pe peretii solizi

|Views: 23|Likes:
Published by Borbáth Tamás

More info:

Published by: Borbáth Tamás on Apr 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2012

pdf

text

original

Actiunea fluidelor în repaus pe peretii solizi

Actiunea fluidelor în repaus pe peretii solizi cu care sunt în contact se calculeaza însumând fortele elementare de presiune: (4.1.) unde: este normala la elementul de suprafata al peretelui, orientata spre fluid. Daca suprafata peretelui este curba, oarecare, fortele elementare sunt oarecare în spatiu si efectul lor este un torsor format din rezultante (4.2.) ti momentul în raport cu originea sistemului de axe ales: (4.3.) Aceste integrale se pot calcula cunoscând ecuatia de repaus absolut sau relativ a presiunii si implicit repartitia presiunii p în fluid precum si ecuatia suprafetei A. În cele ce urmeaza se trateaza numai cazul repausului absolut. 4.1. Teorema actiunii fluidelor în repaus pe peretii plani Pentru un perete plan, normala corespunzatoare fiecarui element de suprafata este constanta ca marime si directie si deci fortele elementare de presiune sunt paralele si de acelasi sens, iar expresia (4.2.) devine: (4.4.)

Deci rezultanta este o 15515p1516p forta normala la peretele plan considerat si este orientata dinspre fluid spre perete. Momentul rezultant al fortelor elementare dF, dat de relatia (4.3.) se scrie sub forma:

(4.5.) Momentul rezultantei (4.4.), în report cu originea este: (4.6.) unde C este punctul de aplicatie al rezultantei, numit centru de presiune. Se aplica teorema lui Varignon sistemului de forte elementare de presiune paralele, potrivit careia suma momentelor fortelor elementare, , este egala cu momentul rezultantei, rezulta expresia vectorului de pozitie al centrului de presiune: , si

(4.7.) a) În cazul actiunii fluidelor usoare pe un plan s-a demonstrat ca în acest caz presiunea este constanta în toata masa fluidului. Deci (4.8.)

(4.9.)

) 4. directia normala la suprafata. în lungul liniei de cea mai mare panta a peretelui înclinat. Se alege sistemul de axe yOz în planul suprafetei A cu axa Oy în planul suprafetei libere iar axa Oz. Împingerea apei pe o suprafata plana înclinata Vom examina în continuare cazul general în care suprafata plana a peretelui este înclinata cu unghiul αfata de suprafata libera a lichidului.11. b) În cazul actiunii fluidelor grele (lichide) în repaus pe peretii plani presiunea într-un punct oarecare din masa lichidului se calculeaza cu formula cunoscuta : (4. . sensul de la fluid catre perete iar punctul de aplicatie în centrul de greutate al peretelui.10.) (4.) întrucât pe o suprafata a peretelui actioneaza lichidul iar pe cealalta fata aerul atmosferic trebuie luata în consideratie presiunea relativa .unde este vectorul de pozitie al centrului de greutate.12.2. Ca atare: (4. Prin urmare actiunea unui fluid usor în repaus pe un perete plan este echivalenta cu o forta cu modulul cel putin egal cu produsul dintre presiunea fluidului si aria suprafetei peretelui.

1. trebuie sa rotim planul yOz cu 90° în jurul axei Oz aducând astfel suprafata A în aceasta forma si marime în planul figurii. Corespunzator suprafetei dA suprapresiunea va fi .) Dar raport cu axa y.) unde este coordonata centrului de greutate al suprafetei A în raport cu axa y.Fig.14.13. Deci : . (4. Fie un element de suprafata dA situat la adâncimea y fata de suprafata libera a apei.) (4.15.1. Pentru a putea ajunge la reprezentarea din figura 4. 4. reprezinta momentul static al suprafetei A în (4.

): (4. (4.17.16.12.) . (4. Vom retranscrie relatiile (4.18.(4.) sub forma: . .) unde este momentul de inertie centrifugal în raport cu sistemul de axe din planul suprafetei A iar este momentul de inertie în raport cu axa y al aceleiasi suprafete.19.18.) Centrul de presiune este un punct din interiorul suprafetei A deci va fi . Pentru determinarea centrului de presiune G aplicam formula (4.) Forta de presiune ce actioneaza asupra peretelui plan este egala în modul cu greutatea cilindrului de apa ce are ca baza suprafata A iar ca înaltime distanta de la centrul de greutate al acestei suprafete la planul plutirii atmosferice.

. (4. Fig.2. 4. Împingerea apei pe o suprafata plana verticala Este un caz particular fata de cel prezentat anterior si anume cazul când .Daca atasam un sistem de axe cu axele paralele cu y si originea în G.20.3. De asemenea întrucât fiind un moment de inertie axial este o cantitate pozitiva rezulta ca si deci prin urmare centrul de presiune se gaseste în permanenta sub centrul de greutate.) Se observa ca daca una din axele sau este axa de simetrie. si cu si considerând teoremele lui Steiner: atunci: . atunci si deci . 4. .

) . (4.Forta de presiune ce actioneaza asupra elementului de suprafata dA se va calcula cu formula: (4. centru de presiune.24.) astfel: .21.22.) unde: este momentul de inertie al suprafetei A fata de axa Oy. Daca atasam un sistem de axe cu originea în si axele paralele cu Oy si Oz aplicând teoremele lui Steiner va rezulta: .23.) Deci (4. Se calculeaza (4.) Punctul de aplicatie al lui utilizând relatia (4.12. este momentul de inertie centrifugal fata de sistemul de axe yOz.

25.) Fig. 4.26. deci centrul de presiune C se gaseste pe aceeasi verticala cu centrul de greutate G. . Centrul de presiune se obtine scriind: (4.) . 4.Daca suprafata A este simetrica în raport cu un ax vertical atunci . Cum în toate punctele libere ale acestei suprafete se exercita aceeasi presiune constanta hidrostatica rezultanta pe suprafata A este: forta (4.4.3. Împingerea apei pe o suprafata plana orizontala Fie a o suprafata plana orizontala situata la adâncimea fata de suprafata libera a apei.

de asemenea.4. Paradoxul hidrostatic Daca avem mai multe vase de forma diferita în care se gaseste lichid cu greutatea specifica γ la aceeasi înaltime în fiecare vas si daca sectiunea A de la fundul lor este aceeasi nedepinzând de cantitatea de lichid din vas si de forma sectiunii fundului vaselor. Fig.27. 4. Se observa ca. 4.(4. Pentru un calcul mai simplu elementele torsorului de reducere se înlocuiesc cu un sistem . Ea este însa functie de înaltimea a lichidului din vas. 4.) unde: este abscisa centrului de greutate al suprafetei A.4. pe peretii laterali ai vaselor fortele hidrostatice sunt diferite. Împingerea apei pe o suprafata cilindrica (curba) În cazul suprafetelor cilindrice si în general în cazul suprafetelor curse actiunea unui fluid în repaus se reduce la un torsor format din rezultanta fortelor de presiune si momentul în raport cu originea sistemului de axe .5.

care actioneaza respectiv pe proiectiile suprafetei considerate.5. cum sunt suprafetele cilindrice si sferice. Pentru a obtine forta hidrostatica rezultanta calculam mai întâi proiectiile ei dupa cele trei axe.28. respectiv pe axele x. 4. cu suprafata libera a apei în planul Oxy. Fig.echivalent cu trei forte în general neconcurente.) Cum aceste suprafete curse nu sunt folosite în hidrostatica. ne vom ocupa numai de suprafetele pe care fortele elementare au numai o rezultanta. Forta elementara de presiune dF este: (4. Pentru aceasta fie Oxyz un sistem trirectangular de axe. Fie Γ curba generatoare a suprafetei cilindrice A normala pe planele normale. y si z si tinând seama de notatiile din figura se poate scrie: . paralele cu axele triedrului triortogonal Oxyz.

31.32.30.) (4. si deci: (4.33.29.) (4.) În acest mod problema a fost redusa la cazul fortelor hidrostatice plane: .(4.6.) Se vede însa ca: (4.) Fig. 4.

Forta trece prin centrul de greutate al volumului V.) unde V este volumul de lichid real sau fictiv. Componenta verticala: (4.Integrând se obtine: (4.37.este proiectia suprafetei A pe planul zOy. cuprins între suprafata cilindrica A si proiectia acesteia pe planul liber al apei.) unde: .36.) unde: .momentul static al suprafetei A fata de axa Oy.este adâncimea centrului de greutate al suprafetei fata de nivelul apei.35.) (4. Într-adevar: . Punctul de aplicatie al acestei forte este de coordonate: (4.34. .

) În cazul când fortele este un torsor.).38.) (4. Fie d diametrul conductei. rezultante lor Ca aplicatie asupra împingerii apei pe o suprafata cilindrica vom face calculul unei conducte circulare. si nu sunt coplanare.40.) În cazul când unica a lor este: si se gasesc în acelasi plan rezultanta (4.41.39. .(4.) Fiind înclinata fata de verticala cu unghiul ϕ dat de relatia: (4.7. l lungimea unei portiuni de conducta si δ grosimea peretilor conductei (vezi figura 4.

Împingerea apei pe o suprafata oarecare Fie o suprafata oarecare în spatiu si Oxy planul suprafetei libere a apei reprezentata în figura 4.42.) de unde: (4. Fig. 4. .8.) 4.7. Efortul (4.43.8.) deoarece în sectiunea 1-1: în cazul conductelor sub presiune. (4.44. 4.7.Fig.

) Daca se noteaza cu unghiurile pe care le face normala la elementul dA respectiv cu axele x. y.46. forta hidrostatica elementara: (4.) .În centrul elementului dA situat la adâncimea z sub nivelul apei va actiona presiunea (4. z.) va avea componentele: (4. Ţinând seama ca presiunea atmosferica actioneaza pe ambele fete ale elementului integrarea ne conduce la proiectiile fortei rezultante de împingere a apei pe suprafata considerata: (4. respectiv la directiile x.45.46.45. y si z.) unde sunt proiectiile elementului dA pe planele normale.

De aici rezulta ca problema împingerii apei pe o suprafata oarecare se reduce la împingerea pe trei suprafete plane. (4. si ele se calculeaza ca si în cazul suprafetelor plane sau cilindrice.8. 4.47.Rezultanta este: (4.) si are orientarea data de unghiurile: . Fig. 4.48. care sunt proiectiile suprafetei considerate pe cele trei plane considerate. Principiul lui ARHIMEDE Consideram un corp complet scufundat în masa unui lichid si ne propunem sa calculam împingerea apei la suprafata lui. .) În ce priveste punctele de aplicatie ale componentelor . Pentru a calcula aceasta împingere raportam corpul la un sistem trirectangular de axe Oxyz având planul Oxy la fata libera a .9.

) unde notatiile au aceleasi semnificatii cunoscute anterior.49.52. De aici rezulta ca fortele de împingere dupa directia Ox care actioneaza pe suprafata totala a corpului este nula: (4.) iar pe suprafata (4.) În mod identic se poate arata ca dupa orice directie orizontala împingerea lichidului asupra corpului este nula.apei.) unde este volumul real de lichid cuprins între suprafata corpului si proiectia ei . Pe suprafata : a : . astfel pe suprafata : (4. Este evident ca împingerile apei pe aceste parti sunt opuse.51.50. Proiectând corpul pe planele Oxy si yOz se observa ca cilindrii de proiectie au împreuna cu corpul o linie curba de contact care împarte suprafata corpului în doua parti si respectiv si . Proiectând corpul pe planul yOz împingerea apei pe suprafata este: (4.

53.) si ea este orientata de jos în sus. Folosind cunostintele anterioare se poate arata ca forta ascensionala a lui Arhimede trece prin centrul de greutate al volumului de lichid dezlocuit. Trebuie subliniat ca principiul lui Arhimede ramâne valabil în cazul în care corpul este partial scufundat în lichid (cazul plutitorilor). care coincide cu însusi centrul de greutate al corpului numai la corpuri omogene.54. Rezulta deci ca împingerea ascensionala rezultanta pe care un lichid o exercita asupra suprafetei unui corp scufundat partial sau total în el este egala în valoare absoluta cu greutatea volumului de lichid dezlocuit.(4. Împingerea apei dupa directia verticala z: (4. .) unde este volumul de apa (real sau fictiv) cuprins între suprafata si proiectia ei . Aceasta constituie ceea ce se numeste obisnuit principiul lui Arhimede. se observa ca acest volum este egal cu volumul real de apa plus volumul corpului V care este un volum de apa fictiv.

55. marginit de o suprafata A.) Întrucât constant prima integrala este nula iar a doua se poate transforma în integrala de volum utilizând formula integrala a gradientului (Gauss-Ostrogradski) dupa ce vom închide suprafata A.55.10.56. (4. Astfel un corp partial scufundat în lichid (plutitor). 4. astfel: .Fig.) va rezulta: (4.) Dezvoltând cele doua integrale din relatia (4. si se numeste suprafata emersa. Portiunea din volumul închis de suprafata A situata sub planul plutirii libere va avea un volum notat cu si numit volum de carena. iar cealalta portiune se gaseste deasupra planului plutirii. O portiune din suprafata A se gaseste sub planul plutirii si se numeste carena sau suprafata imersa.

care nu altereaza au z=0 si deci .57.) Se observa ca am scazut valoarea rezultatul final deoarece punctele suprafetei este nula.(4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->