Kiểm thử các ứng dụng web trên thiết bị di động

Giớ thiệu

Nội dung

Phân công

4/14/12

Giới thiệu

Nền tảng di động là một môi trường khác biệt so với máy tính cá nhân, nên việc kiểm thử các ứng dụng web trên thiết bị di động là hết sức cần thiết. Các loại kiểm thử như: kiểm thử ứng dụng trên thiết bị di động, kiểm thử với trình mô phỏng, khảo sát các công cụ hỗ trợ kiểm thử.

4/14/12

Nội dung So sánh kiểm thử ứng dụng Web trên thiết bị di động với kiểm thử ứng dụng web trên máy tính cá nhân. Các loại kiểm thử khác nhau Khảo sát về các công cụ hỗ trợ kiểm thử trên thiết bị di động 4/14/12 .

Hạn chế của thiết bị • • • • • • • Kích thước của màn hình nhỏ Công suất CPU thấp RAM hạn chế Bộ nhớ lưu trữ bị hạn chế Phụ thuộc quản lý nguồn năng lượng Phụ thuộc vào thời gian của pin Giao diện nhập cồng kềnh 4/14/12 .

Hạn chế trên kích thước lưu trữ và băng thông của người dùng.Các vấn đề về mạng không dây • • • • • Băng thông thấp. Giới thạn kích thước của tin nhắn. Phụ thuộc kiến trúc hạ tầng hỗ trợ của hãng thứ ba Xử lý ký tự. 4/14/12 .

Phụ thuộc vào định dạng nội dung web. 4/14/12 .Các yếu tố khác • • Phụ thuộc vào đồng bộ dữ liệu.

smart phone cung cấp thiết bị lưu trữ phụ và khả năng cài đặt phần mềm add-on bao gồm trình duyệt. các thành phần phía client và các temlate.Các loại kiểm thử Kiểm thử cài đặt add-on: Các thiết bị di động thick-client: PDA. 4/14/12 .

nội dung web trên máy tính cá nhân có thể được truyền đến thiết bị di động qua quá trình đồng bộ. 4/14/12 .Các loại kiểm thử (tt) Kiểm thử đồng bộ dữ liệu: có thể thực hiện qua hai cách: Đồng bộ với ứng dụng trên máy tính cá nhân: máy tính cá nhân luôn có kết nối với internet. Sử dụng mạng không dây: đồng bộ thiết bị với một proxy server qua kết nối không dây.

Độ trễ mạng ảnh hưởng đến chức năng của ứng dụng web cần được kiểm thử Hoạt động của các bao bọc văn bản (text-wrapping) Vấn đề trực quan giao diện duyệt Sự nhất quán và thân thiện của các giao diện nhập liệu Sự nhất quán trong việc cài đặt trình đơn. 4/14/12 .Các loại kiểm thử (tt) Kiểm thử thực thi giao diện người dùng và sự hạn chế về khả năng sử dụng. kích cỡ chữ. đúng vị trí. hình ảnh. nút và xử lý lỗi Hiểu thị của các hình ảnh: vừa vặn. Các phương pháp nhập liệu trên nền tảng được hỗ trợ Các tính chất như: kích thước trang. … của web site trong trình duyệt.

Không tương thích hoặc thiếu hỗ trợ cho một hoặc nhiều ngôn ngữ đánh dấu: DHML. plug-in. Jave applet. xHTML.Các loại kiểm thử (tt) Kiểm thử trình duyệt § § § § § 4/14/12 Hiệu ứng do ứng dụng cần được kiểm thử: do thiếu hỗ trợ hoặc hỗ trợ không tương thích về cookie. WML. cHTML. script. HTML hay XML Hỗ trợ các ứng dụng PQA hay Web Clipping Các vấn đề hỗ trợ kế thừa Vấn đề về bộ nhớ cache . CSS và kết nối sử dụng SSL. ActiveX.

Các loại kiểm thử (tt) Kiểm thử trên nền tảng riêng biệt Việc phát triển một ứng dụng một nền tảng cụ thể. 4/14/12 . cần thực thi các kiểm thử tìm kiếm lỗi liên quan đến nền tảng cụ thể thay vì tìm kiếm các lỗi chức năng.

Các loại kiểm thử (tt) Kiểm thử sự hợp chuẩn với nền tảng hay biểu tượng 4/14/12 .

các trình duyệt chéo. các phiên bản chéo. các định dạng âm thanh. 4/14/12 . các định dạng đồ họa. các hệ điều hành chéo bao gồm các chuẩn và OEM. các ngôn ngữ chéo.Các loại kiểm thử (tt) Kiểm thử khả năng tương thích và cấu hình Các vấn đề phía client: các thiết bị chéo.

Các loại kiểm thử (tt) Kiểm thử kết nối Kiểm thử kết nối tìm kiếm các lỗi liên quan đến các thiết bị và mạng được kết nối với nhau. 4/14/12 . những trở ngại trong quá trình truyền dữ liệu có ảnh hưởng như thế nào đến chức năng cũng như sự toàn vẹn dữ liệu.

Thiết bị với các hỗ trợ kết nối mạng Việc giải quyết các vấn đề về: Tần suất kết nối tạm ngưng. các thiết lập kết nối ảnh hưởng thế nào đến hành vi của ứng dụng Web Các điều kiện về thời gian tạm ngưng ảnh hưởng thế nào đến chức năng của ứng dụng hay dữ liệu đang được truyền tải.Các loại kiểm thử (tt) I. 4/14/12 . Thời gian tạm ngưng có thể được cấu hình.

độ tin cậy.… vì vậy cần kiểm tra ứng dụng có ghi nhận và thông báo cho người dùng về sự chậm trễ.Các loại kiểm thử (tt) II. 4/14/12 . phụ thuộc vào kích thước. tốc độ truyền dữ liệu. trạng thái truyền dẫn. Độ trễ Các thông điệp truyền qua mạng có thời gian để đến đích.

Vì vậy với mỗi loại lỗi truyền dẫn cần có phương pháp xử lý lỗi riêng. Lỗi truyền dẫn Dữ liệu truyền qua mạng không dây có thể có nhiều trở ngại.Các loại kiểm thử (tt) III. 4/14/12 . vì vậy nội dung được truyền bởi thiết bị client và server có thể bị biến đổi do độ trễ hay trở ngại.

Sự di chuyển từ vùng được phủ sóng sang vùng không được phủ sóng V.IV. thứ tự gởi dữ liệu hay thông điệp Kiểm tra ứng dụng có đảm bảo sự toàn vẹn của dữ liệu 4/14/12 . sự chuyển đổi giữa dữ liệu và tín hiệu thoại VI.

Các loại kiểm thử (tt) Kiểm thử hiệu năng client WSP Request HTTP Request Internet/ Intranet or other network Wireless network WAP GATEWA Y Server HTTP Responese WSP Responese with Encoded Data 4/14/12 .

xem xét chúng một cách thích hợp và kịp thời sao cho các quyết định có thể đưa ra dựa vào kết quả phân tích lỗi với dữ liệu được cung cấp 4/14/12 .Các loại kiểm thử (tt) Kiểm thử bảo mật Các thiết bị di động vốn xỷ lý hạn chế trước những yêu cầu cao về mã hóa và bảo vệ mật khẩu do đó cần phải hiểu các vấn đề liên quan đến bảo mật.

Với trình mô phỏng.Các loại kiểm thử (tt) Kiểm thử ứng dụng web trên môi trường mô phỏng Cách tốt nhất để bắt đầu kiểm thử ứng dụng là sử dụng một trình mô phỏng thiết bị di động. nhiều loại kiểm thử cơ bản. 4/14/12 . kể cả kiểm thử chấp nhận và kiểm thử chức năng có thể được thực hiện mà không cần thiết bị vật lý. đồng thời không tốn thời gian kết nối trong khi kiểm thử.

tốc độ CPU và tổ chức ngăn xếp… 4/14/12 . Các trình mô phỏng không thể mô phỏng các vấn đề sau: tốc độ mạng thực tế. giới hạn bộ nhớ.Các loại kiểm thử (tt) Kiểm thử ứng dụng web sử dụng môi trường vật lý Do các trình mô phỏng không không thể phát hiện được nhiều lớp lỗi. tốc độ hiển thị nội dung. vì vậy cần phải kiểm thử sử dụng chính các thiết bị di động.

Ngoài ra. wap gateway.… 4/14/12 . WML và WML Script. các vấn đề trên wap điện thoại: Khả năng tương thích. kích thước màn hình. wap server.

Các công cụ hỗ trợ kiểm thử trên thiết bị di động Các trình mô phỏng thiết bị và trình duyệt Google android Palm computing Oenwave Nokia yoSpace Microsoft Các trình mô phỏng ĐTDĐ trên web và các trình kiểm tra WML: Wapalizer. Wasilon. 4/14/12 .