KUĆNI VODOVOD

• OBUHVATA SVE ELEMENTE VODOVODNE INSTALACIJE, OD PRIKLJUČKA NA ULIČNOJ MREŽU DO POSLEDNJEG POTROŠAČA U ZGRADI • SASTOJI SE OD : 1.VODOVODA MOKRIH ČVOROVA 2.VODOVODA VERTIKALNOG RAZVODA 3. HORIZONTALNOG RAZVODA SA PRIKLJUČKOM NA UL.MREŽU

OZNAKE ZA VODOVOD U PROJEKTU

U VISINI TOČEĆEG MESTA 3. NA 30CM IZNAD PODA 2... U PODU ..O ČEMU TREBA VODITI RAČUNA KADA SE PROJEKTUJE MOKRI ČVOR ?.§ VODOVOD MOKROG ČVORA POČINJE OD VERTIKALE HORIZONTALNIM ODVAJANJEM : 1.. § RAZVOD VODOVA U MOKROM ČVORU IMA PAD OD 1% PREMA VERTIKALI § ZA VODOVE PO SPRATU KORISTITI CEVI PROFILA Ø15MM ili ½”COLA § ISPRED SVAKOG TOČEĆEG MESTA POSTAVITI ODGOVARAJUĆI VENTIL .

. DUŽINE VODOVA SE OBELEŽAVAJU U REALNIM MERNIM JEDINICAMA /CM.KAKO SE PRIKAZUJE RAZVOD VODOVA NA CRTEŽU?. IZOMETRIJSKIM CRTEŽOM 1.. 3...• .M/ . SVI HORIZONTALNI VODOVI U OSNOVI OSTAJU HORIZONTALNI NA CRTEŽU. LINIJE KOJE SU UPRAVNE NA HORIZONTALU U OSNOVI SE CRTAJU POD UGLOM OD 30° ili 45°.SVE VERTIKALE I VERTIKALNI VODOVI SE PRIKAZUJU VERTIKALNO. 2.

VEĆ SE ON DIMENZIONIŠE PO BRIKSOVIM TABLICAMA .KAKO SE IZRAŽAVA KOLIČINA UTROŠNE VODE NA TOČEĆEM MESTU?...RAZVODA DO NAJVIŠEG IZLIVNOG MESTA /NIM-na slici. TO SE IZRAŽAVA KROZ MERU JEDINICA OPTEREĆENJA – JO predstavlja količinu vode koja protiče kroz cev od Ø15mm pod pritiskom od 5 bara 1JO = 0.../ U ZGRADI U DNU SVAKE VERTIKALE TREBA POSTAVITI PROPUSNO – ISPUSNE VENTILE /PRAŽNJENJE MREŽE I MOGUĆNOST INTERVENCIJE/ • ONA NE MORA IMATI ISTI PROFIL PO CELOJ VISINI.25 l/sec • OD NJE ZAVISI I DIMENZIONISANJE CEVI KOJE SE RADI PREMA BRIX-OVIM TABLICAMA VERTIKALNI RAZVOD • ON SE SATOJI OD: VERTIKALA i SPRATNIH OGRANAKA VODODNE VERTIKALE: • • • PO POLOŽAJU PRATE KANALIZACIONE VERTIKALE NJENA DUŽINA JE OD HORIZ.. • SVAKO TOČEĆE MESTO TROŠI ODREĐENU KOLIČINU VODE.

ALI ONDA SE CEVI DODATNO OBLAŽU I ZAŠTIĆUJU OD KOROZIJE .MOGUĆI POLOŽAJ NAČINI CRTANJA VERTIKALA kanalizaciona vertikala vodovodna vertikala HORIZONTALNI RAZVOD • • • • HORIZONTALNI RAZVOD POČINJE OD ULIČNOG PRIKLJUČKA /SPOJA/ IDE UPRAVNO NA OBJEKAT VODOMER SE POSTAVLJA NA CEV KOJA IDE OD SPOJA NA 1-1. CEV SE DIŽE UPRAVNO DO 30 CM ISPOD PLAFONA PODRUMA GDE SE RAZVODI DO MESTA VODOV.5 M OD REGULACIONE LINIJE PORED OBJEKTA ILI U SAMOM OBJEKTU KADA PROBIJE FASADNI ZID.VERTIKALA / W/ AKO OBJEKAT NEMA PODRUM CEVI SE VODE ISPOD PODA PRIZEMLJA.

U NIŠI ILI NA KONZOLNIM NOSAČIMA NA 1-1. PREKO DRUGOG VETILA MOŽE SE ISPRAZNITI INSTALACIJA SA VODOM ILI SNIŽAVATI PRITISAK U MREŽI I NJIM MOŽE RUKOVATI KORISNIK ILI VLASNIK OBJEKTA VODOMER SE MORA POSTAVITI HORIZONTLNO U OKNU KROZ OKNO SE NE SMEJU VODITI DRUGE INSTALACIJE NA DNU OKNA TREBA STAVITI SLIVNIK ZBOG VEZE SA KANALIZACIJOM DIMENZIJE OKNA I SANDUČETA ODREĐUJU SE PRAVILNIKOM GRADSKOG VODOVODA . MESTO MU JE NA ZIDU.PRIKAZ RAZVODA VODE U OBJEKTU VODOMER • • • • • • • MERI POTROŠNJU VODE POSTAVLJA SE U DVORIŠTI U VODOMERNOM OKNU ili U OBJEKTU-VODOMERSKO SANDUČE.2 M OD PODA I MORA BITI ZAKLJUČANO SASTOJI SE IZ PROPUSNOG VENTILA /PREMA ULICI/ I PROPUSNO-ISPUSNOG VENTILA PREMA ZGRADI.

VODOMERNA OKNA VAN ZGRADE VODOMERNA OKNA U ZGRADI .

TOPLA VODA • LOKALNI UREĐAJI – BOJLERI /akumulacioni.solarni/ • CENTRALNI UREĐAJI-KOTLARNICE • DALJINSKO ZAGREVANJE VODE i razvod do potrošača PRIKAZ TOPLE I HLADNE VODE NA PROJEKTU VODOVODA .protočni/ /električni.plinski.

HIDROFOR • UREĐAJI ZA POVEĆANJE PRITISKA POMOĆU KOMPRIMOVANOG VAZDUHA U KUĆNOJ MREŽI MESTO MU JE UZ OBJEKTE VELIKE SPRATNOSTI. 1. GDE SE NE MOŽE OBEZBEDITI DOVOLJAN PRITISAK U MREŽI ZBOG VELIKE GEODETSKE RAZLIKE U VISINI NAJNIŽE I NAJVIŠLJE TAČKE TOČEĆEG MESTA U OBJEKTU OBEZBEĐUJE NORMALAN PRITISAK GRADSKE VODOVODNE MREŽE • • • HIDROFOR .. PREKO VENTILA SA PLOVKOM... DODATHNI REZERVOARI • • MESTO REZERVOARA JE NA NAJVIŠLJOJ ETAŽI ZGRADE JEDAN DEO ZGRADE SE SNABDEVA DIREKTNO IZ ULIČNOG PRIKLJUČKA. A DRUGI VIŠLJI DEO VODOM KOJA TEČE SLOBODNIM PADOM IZ REZERVOARA VODA IZ ULIČNOG PRIKLJUČKA SE VODENOM PUMPOM... DOPREMA DO REZERVOARA 2.SNABDEVANJE VODOM U VISOKIM ZGRADAMA.

.TRENJE PRI PROTOKU KROZ CEVI 2...BITNI PARAMETRI ZA PRORAČUN VODOVODA I DIMNEZIONISANJE CEVI..PRITISAK VODE U MREŽI 3..GUBITAK NA GEODETSKU VISINU ZGRADE /RAZLIKA U KOTI IZMEĐU NAJVIŠE TAČKE I NAJNIŽE U MREŽI.SNABDEVANJE VODOM VISOKIH ZGRADA. a/DODATNI REZEROVAR b/HIDROFOR .KOLIČINA VODE NA MESTU IZLIVA 2.GUBITAK NA SPOJU I VODOMERU /5M VODENOG STUBA/ 3. • NA DIMENZIJE CEVI UTIČE : 1.... A TO JE KOTA SPOJA/ • SLOBODAN NADPRITISAK MREŽE se dobija kada se od raspoloživog pritiska mreže oduzme zbir svi gubitaka na mreži ..BRZINA VODE U CEVIMA • DIMENZIONISANJE SE RADI PO BRIX-OVIM TABLICAMA GUBICI U MREŽI: 1.

R 1:100 8. R 1:100 7.ISPITIVANJE INSTALACIJE VODOVODA • PO ZAVRŠETKU UGRADNJE VODOV. PRESEKE KANALIZACIONE I VODOVODNE MREŽE R1:50. 3. SITUACIJU R 1:100. ELABORAT SADŽI: PROJEKTNI ZADATAK TEH. PA ZATIM VODOVODA • 1.INSTALACIJA CELA MREŽA SE ISPITUJE NA VODONEPROPUSTLJIVOST I ISPRAVNOST.IZVOĐAČA I LJUDI IZ VODOVODA SADRŽAJ ELABORATA VODOVODA I KANALIZACIJE • • RADI SE NA OSNOVU ARHITEKTONSKOG PROJEKTA PRVO SE RADI PROJEKAT KANALIZACIJE.PREDMER I PREDRAČ RADOVA . IZOMETRIJSKA ŠEMA VODOVODA 9. • O CELOM POSTUPKU SE PRAVI ZAPISNIK U PRISUSTVU NADZORNOG ORGANA. R 1:200 6.OPIS USLOVE KOMUNALNOG VODOVODA I KANALIZACIJE 4. CELA MREŽA SE PUMPA VAZDUHOM ILI VODOM I IZLAŽE SE ZA 50-100% VEĆEM PRITISKU OD RADNOG U TRAJANJU OD 36 SATI. HIDRAULIČNI PRORAČUN VODOVODNE MREŽE 10. SAGLASNOST KOMUNALNOG VODOVODA I KANALIZACIJE 5. 2. OSNOVE KANALIZACIONE I VODOVODNE MREŽE R1:50. A TEK POTOM SE ROVOVI ZATRPAVAJU • IZVODI SE POSTAVLANJEM VAZDUŠNE PUMPE NA PROPUSNI VENTIL.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful