Codeigniter-Contoh Menampilkan Data

2010

Membina Aplikasi Web Dengan Codeigniter
Panduan Ringkas Langkah Demi Langkah
Buku ini merupakan sebuah panduan ringkas bagi anda yang ingin memulakan pembangunan sebuah aplikasi web dengan menggunakan CodeIgniter. Buku ini ditulis dengan amat ringkas, dan jangan harapkan sebarang penerangan secara terperinci. Ditulis secara langkah demi langkah dan harap-harap anda memahaminya. Buku ini diberi secara percuma kerana penulisannya belum selesai.

Rusmaini Miftah blog: http://rusmaini.blogspot.com | projek: http://dadida.my 07-03-2010

• URL untuk muat turun: http://codeigniter.zip. Langkah 2: • Extract fail CodeIgniter_1.Panduan Ringkas Langkah Demi Langkah 2 Membina Aplikasi Web Dengan Codeigniter MODUL 1: PEMASANGAN CODEIGNITER Wampserver Langkah 1: • Muat turun perisian Wampserver.com/en/download. saya install ke folder E.2 .com/. • Url untuk muat turun: http://www. Pemasangan Codeigniter Langkah 1: • Muat turun framework Codeigniter. Folder Codeigniter 2 .php Langkah 2: • Memasang Wampserver (buat sendiri lah!) • Untuk panduan ini.wampserver.7. Anda akan peroleh fail seperti dalam gambar di bawah.

com/". • Kemudian rename folder tersebut dengan nama projek anda.2 dan paste ke folder E:/wamp/www.Panduan Ringkas Langkah Demi Langkah 3 Membina Aplikasi Web Dengan Codeigniter Langkah 3: • Copy folder Codeigniter_1. Folder projek Langkah 4: • Buka fail config.php yang berada di dalam folder E:\wamp\www\projekci\system\application\config. • Ubah baris: $config['base_url'] = "http://example. • Jika aplikasi anda sudah siap dan ingin memindahkannya ke server. kepada: $config['base_url'] = "http://localhost/projekci/". pastikan anda tukar nilai tersebut kepada URL atau domain name server anda.7. 3 . • Contoh yang akan digunakan dalam ebook ini ialah projekci.

Panduan Ringkas Langkah Demi Langkah 4 Membina Aplikasi Web Dengan Codeigniter Langkah 5: • Uji aplikasi web anda di browser. URL: http://localhost/projekci. Contoh hasil aplikasi web setakat ini 4 .

• Bina pangkalan data dengan nama ci_projek. `email` varchar(255) DEFAULT NULL. Paparan Membina Pangkalan Data • Bina table users. `username` varchar(50) DEFAULT NULL. Masukkan penyata SQL di bawah ke ruangan SQL CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT. `password` varchar(50) DEFAULT NULL. `group_id` int(11) NOT NULL. `status` char(1) DEFAULT NULL.Panduan Ringkas Langkah Demi Langkah 5 Membina Aplikasi Web Dengan Codeigniter MODUL 2: PANGKALAN DATA MYSQL Membina Pangkalan Data Langkah 1: • Buka PhpMyadmin di URL http://localhost/phpmyadmin. 5 .

`email`. 'rusmaini'. `last_login` datetime DEFAULT NULL.Panduan Ringkas Langkah Demi Langkah 6 Membina Aplikasi Web Dengan Codeigniter `date_register` datetime DEFAULT NULL. `date_register`. 'A'. `username`. 6 . 'rusmaini@gmail. `last_login`) VALUES (1. 1. INSERT INTO `users` (`id`. Masukkan penyata di bawah sama seperti kaedah di atas.com'. `password`. '2010-02-06 17:26:21'. PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 . '2010-02-06 17:26:24'). `group_id`. '5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99'. `status`. Create Table Di Ruangan SQL • Masukkan data.

Konfigurasi Autoload 7 .Panduan Ringkas Langkah Demi Langkah 7 Membina Aplikasi Web Dengan Codeigniter Langkah 2: • Buka fail database.php di dalam folder E:\wamp\www\projekci\system\application\config. username. • Masukkan maklumat berkaitan iaitu hostname.php Langkah 3: • Buka fail autoload. • Ubah baris ke-42 di dalam fail tersebut dengan menambah database seperti dalam gambar di bawah.php dari folder E:\wamp\www\projekci\system\application\config. password dan database seperti dalam gambar di bawah: Konfigurasi Fail database.

Panduan Ringkas Langkah Demi Langkah 8 Membina Aplikasi Web Dengan Codeigniter MODUL 3: MODEL. endif. $q = $this->db->get('users'). else: return array().'ASC'). Langkah 1: (Model) • Create fail muser. } } ?> 8 . VIEW & CONTROLLER Membina senarai data. return $r. } function listProfile() { $this->db->order_by('username'. if($q->num_rows() > 0): $r = $q->result_array().php di dalam folder E:\wamp\www\projekci\system\application\models. • Kandungan fail seperti di bawah: <?php class MUser extends Model{ function MUser() { parent::Model().

$this->load->model('MUser').CI'.php di dalam folder E:\wamp\www\projekci\system\application\controllers. } function index() { //vars $data['title'] = 'Projek CI'.Panduan Ringkas Langkah Demi Langkah 9 Membina Aplikasi Web Dengan Codeigniter Langkah 2: (Controller) • Create fail users. • Kandungan fail seperti di bawah: <?php class Users extends Controller { function Users() { parent::Controller(). $data['meta_desc'] = 'Projek web aplikasi dengan CodeIgniter'. } } ?> 9 . $data['lists'] = $this->MUser->listProfile(). $this->load->vars($data). $data['meta_keywords'] = 'framework. $this->load->view('user_index').

Panduan Ringkas Langkah Demi Langkah 10 Membina Aplikasi Web Dengan Codeigniter Langkah 3: (View) • Create fail user_index. echo '<td>'.'</td>'.'</td>'. echo '<td>'. • Kandungan fail seperti di bawah: <table> <tr> <th>Nama</th> <th>Emel</th> <th>Status</th> <th>Tarikh Daftar</th> <th>&nbsp. endforeach. echo '</tr>'.'</td>'.strtotime($list['date_register'])).'Papar').date('d-m-Y'.anchor('users/papar/'.'</td>'. echo '<td>'. ?> </table> 10 . echo '<td>'.$list['status']. if($total_lists): foreach($lists as $key => $list): echo '<tr>'.'</td>'.$list['username'].$list['email'].$list['id'].</th> </tr> <?php $total_lists = count($lists). endif.php di dalam folder E:\wamp\www\projekci\system\application\views. echo '<td>'.

URL untuk pengujian ialah http://localhost/projekci/index. • Untuk menambah data. Contoh Paparan Senarai Data Sekian buat waktu ini. 11 .Panduan Ringkas Langkah Demi Langkah 11 Membina Aplikasi Web Dengan Codeigniter Langkah 4: • Buka semula fail autoload.php/users.. Semoga ada manfaatnya. Bersambung. anda boleh mengulang proses insert data seperti dalam modul 2.php dan tambahkan URL pada baris ke-54 seperti dalam gambar di bawah: Autoload Helper URL Langkah 5: • Uji aplikasi web anda di browser.. • Hasil paparan boleh dilihat seperti contoh di bawah. terima kasih kerana sudi membaca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful