FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

DISEDIAKAN OLEH: Click to edit Master subtitle style MUHD FARID ASYRAF BIN MOHAMED TOHA MOHAMAD BUDRIZ IDAIE BIN NAZRI

4/15/12

membincangkan usaha-usaha yang boleh diambil untuk melengkapkan diri selarasa dengan kehendak Falsafah Pendidikan Guru 4/15/12 .SOALAN TUGASAN Dalam kumpulan pelajar.

profesional. sosial dan tingkah laku Menguasai ilmu kemahiran dan amalan nilai-nilai keguruan Berupaya mencapai kecermelangan pendidikan untuk pengisian Wawasan Pendidikan dalam abad ke abad 21 4/15/12 • • .MATLAMAT PENDIDIKAN GURU • Menghasilakn guru yang berkualiti dari segi peribadi.

USAHA-USAHA YANG BOLEH DIAMBIL UNTUK MELENGKAPKAN DIRI SELARAS DENGAN Merangkumi FPG KEHENDAKakauntabiliti guru 3 • dimensi (1) ketuhanan – peningkatan ilmu dan penghayatan kemasyarakatan – penekanan guru sebagai pendidik (2) 4/15/12 .

(3) Kendiri – penekanan pembinaan daya kefahaman dan patriotisme 4/15/12 .

Dibawah dimensi tersebut merangkumi 3 aspek asas (1) Pengetahuan – yang berkaitan dengan perkembangan dan kepentingan pendidikan Kemahiran – ikhtisas yang merangkumi kemahiran menggunakan bahan-bahan pelajaran Nilai – merujuk kepada amalan nilai- (2) (3) 4/15/12 .

soalan 4/15/12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful