ИНФОРМАЦИЈЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

1.Шта је предмет проучавања информационих технологија?
2.Шта је податак а шта информација?
3.Када податак постаје информација?
4.Шта обавезно садржи и које врсте може бити пут сваке информације?
5.Шта све може садржати знак?
6.Како се мери количина информације?
7.Која је јединица за чување информације у рачунару?
8.Шта јe технологија?
9.Које су до сада развијене технологије?
10.Шта представљају транспарентне технологије?
РАЧУНАРСКИ СИСТЕМИ
11.Које су основне компоненте рачунарског система?
12.Које су основне улоге учесника у рачунарском систему?
13.У ком облику се подаци чувају у меморији рачунара?
14.У ком бројном систему се операције извршавају у рачунару?
15.Када је потребна конверзија формата податке који се достављају рачунару?
16.За које знакове се користи ASCII табела?
17.Који је сценарио рада рачунара по његовом укључењу?
18.Који је сценарио рада рачунара по покретању било ког апликативног програма?
19.Које електронске компоненте су имале најзначајнију улогу у развоју данашњих рачунара?
20.Које технологије су условиле развој појединих генерација електронских рачунара?
ХАРДВЕР
21.Које су основне компоненте рачунара?
22.Која врста меморије је оперативна меморија?
23.Која је улога оперативне меморије у рачунару?
24.Које су основне компоненте централне процесорске јединице?
25.Која је улога аритметичко-логичке јединице?
26.Која је улога процесорских регистара?
27.Која је улога управљачке јединице?
28.Које врсте меморије постоје у рачунару?
29.Које је врсте свака од постојећих меморија у рачунару?
30.Која меморија у рачунару је најбржа, а која најспорија?
СОФТВЕР
31.На ком језику може бити написана изворна верзија програма и када је неопходно превођење?
32.На ком језику се добија извршна верзија програма?
33.Које врсте инструкција постоје и за шта се користи свака од ових врста?
34.Које регистре процесор користи у раду са инструкцијама и које су њихове улоге?
35.Шта је алгоритам програма?
36.Шта је модул програма и колико модула може имати један програм?
37.Које методе пројектовања постоје и који је основни појам код сваке од ових метода?
38.Шта је синтакса програмског језика?
39.Које врсте грешака могу бити у програму, како настају и како се откривају?
40.Које су фазе развоја програма и који се програмски алати користе у појединим фазама?
ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ
41.Шта је оперативни систем и које су његове основне функције?
42.Какви оперативни системи постоје на основу броја програма и броја корисника?
43.Које су основне карактеристике савремених оперативних система?
44.Како су повезани системски и апликативни програми?
45.Шта је програм а шта процес?
46.Како се активира процес програма и кроз која основна стања може пролазити?
47.Када се креира и које информације садржи контролни блок процеса (PCB)?
48.Када се креира и које информације садржи контролни блок система (SCB)?
49.Шта је датотека, шта директоријум и које информације садржи сваки директоријум на диску?
50.Која је хијерархија нивоа приступа датотекама у рачунарском систему?