Lampiran E

Borang Penilaian Kumpulan

Nama Anggota Kumpulan Penilai

Kriteria

Boleh Diperbaiki

Sederhana

Baik

Frasa Adjektif

(Frasa adjektif yang digunakan sesuai dan mencukupi untuk pemahaman pembaca )

Bahasa

(Bahasa yang digunakan gramatis. Kesilapan bahasa tidak ketara)

Kreativiti

(Jalan ceritanya menarik dan unik)

Komen-komen lain: _____________________________________ ____________________________________

____________________________________

9

JUMLAH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful