Q2

F=?
Xf=?

L=?
XL=?

>F.Xf

= L.XL

L value… (1814.4 kg/h)
>F =
L
+
V
Solve it and u’ll get (V=7257.6kg/h)
Datum

=

273.2K

B.P @ T @ 50%conc. Soln. at 20kPa abs
Fr. Steam table @ 60 deg. C, Tbp

=

60 deg.c

Fr. Duhring chart, T1 = 98.8 deg.C
 BPR

=

T1

-

60deg.C

=

38.8 deg C

Fr. Enthalpy –conc. Chart
hf

=55 kJ/kg (10% NaOH Soln. @ 15.6 deg.C)

hL

=550kJ/kg (50% NaOH Soln. @ 98.8 deg.C)

Fr. Steam table
hv

=

Hv(H2O) +

1.884(kJ/Kg.K) x (BPR)

=
=

2609.6
+
2682.7 kJ/kg

1.884(38.8)

1

For Saturated steam @ 42kPa, Tsat. = 110 deg.C
From steam table
λ
=
2691.5 - 461.30 =

2230.2 kJ/kg

Enthalpy balance ;

Fhf +

Solving the eq; S

=

Q

=

Sλ =

Solving this ;

A

=

LhL +

Vhv

8953.9 kg/h

UxAxΔT
=

249.13 m2

Steam economy = V/S
=0.81
b)
(same as 2(a) except value of; hf =200 kJ/kg (10% NaOH Soln. @
48.9 deg.C)
S

=

8364.0

A

=

232.71 m2

kJ/kg

Steam economy = V/S
= 0.8677

2

Q3
a)
Fxf =
L
=

LxL
12750 kg/day

F
V

L
+
V
89250kg/day

=
=

Datum

=

0 °C =

hf

=
=

Cpf (Tf 102.5kJ/kg

hL

=

390kJ/kg

hv

=

2676.1kJ/kg

Enthalpy balance ;

273K
Td)

Fhf +

Solving the eqn, S λ =

=

LhL +

Vhv

LhL +

Vhv

2.334 x 108 (kJ/day)

b)
P= 760 - 650
~Tbp@110mmHg
=
~hL =

=
110mmHg
53.1 °C

207.09 kJ/kg

Fr. Steam Table
hv =
2597.556 kJ/kg
Enthalpy balance ;

Fhf +

Solving the eqn, S λ =

=

2.24 x 108 (kJ/day)

3

Q4
FXf =

LXL

L

=

500 kg/h

F

=

L

V

=

1500kg/hr

+

V

Datum

=

75 deg.C

hf

=

Cpf (Tf -

=

-42.57 kcal/kg

hL

=

0

hv

=

556.5 kcal/kg

TD)

@ Tdatum(75deg.C)

Fr. steam table
λ (Tref.=115deg.C)
λ

=

529.761 kcal/kg

Solving ; Fhf +
S

=

Sλ =

LhL

+

VhV

1736.424 kg/h

4

Q

=

Sλ =

UxAxΔT

Solving this ;

A

=

A(H.E tube)

=
=

πxdxL
πx0.0221x1.5

=

0.104m2

No. of tube =

10.696m2

10.696m2/0.104m2

=
~

102.8
103pcs

Q5
a)
Fxf =
L
=

LxL
4800 kg/h

F
V

L
+
V
25200kg/h

=
=

Datum

=

25 °C

Fr. table vapor pressure of water
Tbp@120mmHg
=
54.83 °C
T1 =
54.83
+
5
=
BPR =
5°C
hf

=

0

hL

=
=

CpL (T1 109.366 kJ/kg

59.83°C

Td)

5

hv@54.83°C &120mmHg

=
=
=

HvH2O
+
1.884(5)
(2600.9-230.28) +1.884(5)
2380.09kJ/kg

Enthalpy balance ;

Fhf +

=

Solving the eqn, S λ =

6.05 x 107 (kJ/h)

Ps

=

=

λ

= 2210.22kJ/kg

q

=

1.8atm@Ts

Sλ =

Solving this ;

A

LhL +

Vhv

117.26 °C

UxAxΔT
=

146.31

m2

b)
BPR = negligable
Tbp@120mmHg
=
54.83 °C
q1 =
UxAxΔT
=
1.827 x 107 W
Taking F = 1000kg/h
Datum

=

25°C

Cpf =
CpL =

0.9(4.184) =
0.6(4.184) =

Fxf =
L
=

LxL
250 kg/h

3.765 kJ/kg. °C
2.510 kJ/kg. °C

6

F
V

=
=

L
+
V
750 kg/h

Hv@54.83°C
Hv = 2600.9 230.22
=
2370.67 kJ/kg
q2 =
250(2.510 x (54.83-25))
=
1.797 x 106 kJ/h
F allowable

=

Q6.
a)
Fxf =
L
=

LxL
1000 kg/h

F
V

L
+
V
4000kg/h

=
=

+

750(2370.67)

10166.94kg/h
~
(10000 kg/h)

dilute soln., BPR neglegible
P1=100mmHg
Fr. table vapor pressure of water
Tbp@100mmHg
=
51.3 °C
Datum

=

hL
Hf

0
Cpf(Tf
16.51kCal/kg

=
=
=

51.3 °C

Td)

7

hL

=

hv@51.3°C

0
=

2594.388 -

Enthalpy balance ;

Fhf +

Solving the eqn, q= S λ

=

214.764

=
=

2379.62 kJ/kg
568.74 kCal/kg

=

LhL +

Vhv

2.192 x 106 (kCal/h)

b)
q

=

Sλ =

solving eqn

;

UxAxΔT
A=53.53m2

λ@133.226 °C
λ=517.4 kCal/kg
S=q/ λ
=
4236.57kg/h
c)
solving calcln to find S λ, (S λ=2.244 X106 kCal/h)
%∆q =
(S λ - q)/q
X 100%
=
=
S
=
%∆S =

[(2.244-2.192 )X106]/ 2.192 x 106
2.37%
q/ λ =
4337.07 kg/h
(4337-4237)/4237
x

100%

X 100%

= answer

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful