You are on page 1of 1

NetArt - Piotr Nowak NetArt - Piotr Nowak

Zabawa 118, 32-020 Wieliczka Zabawa 118, 32-020 Wieliczka

0 4 1 0 6 0 0 1 3 5 3 4 1 1 0 0 0 0 0 2 6 7 9 5 9 9 0 4 1 0 6 0 0 1 3 5 3 4 1 1 0 0 0 0 0 2 6 7 9 5 9 9
X P L N 8 ,4 2 X P L N 8 ,4 2

osiem złotych czterdzieści dwa groszy osiem złotych czterdzieści dwa groszy

Dariusz Petryk Dariusz Petryk


Ul. Kochanowskiego 4/4, 56-120 Brzeg Dolny Ul. Kochanowskiego 4/4, 56-120 Brzeg Dolny

Identyfikator platnosci 146273/blankiet/2008 Identyfikator platnosci 146273/blankiet/2008

NetArt - Piotr Nowak NetArt - Piotr Nowak

Zabawa 118, 32-020 Wieliczka Zabawa 118, 32-020 Wieliczka

0 4 1 0 6 0 0 1 3 5 3 4 1 1 0 0 0 0 0 2 6 7 9 5 9 9 0 4 1 0 6 0 0 1 3 5 3 4 1 1 0 0 0 0 0 2 6 7 9 5 9 9
X P L N 8 ,4 2 X P L N 8 ,4 2

osiem złotych czterdzieści dwa groszy osiem złotych czterdzieści dwa groszy

Dariusz Petryk Dariusz Petryk


Ul. Kochanowskiego 4/4, 56-120 Brzeg Dolny Ul. Kochanowskiego 4/4, 56-120 Brzeg Dolny

Identyfikator platnosci 146273/blankiet/2008 Identyfikator platnosci 146273/blankiet/2008