P. 1
Gecse Arpad

Gecse Arpad

|Views: 67|Likes:
Published by Gecse Arpad

More info:

Published by: Gecse Arpad on Apr 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2012

pdf

text

original

Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale

___________________________________________________________________________________________________________
1. Tema de proiect
Să se proiecteze instalaţia de alimentare cu energie electrică a unui întreprinderi
având receptoare electrice de joasă tensiune de categoria I,II şi III, ponderea receptoarelor
de categoria I fiind de 20%.
Postul de transformare (PT), proprietate a consumatorului amplasat în incinta
acestuia va fi alimentat printr-o linie electrică subterană în cablu LEC, dintr-un pnct de
alimentatare (PA) având tensiunea nominală kV UN 10 · , situat la distanţa L=3,6km şi
prevăzut cu un sistem de bare colectoare.
Puterea de scurtcircuit, pe barele punctului de alimentare este MVA SSC 180 · iar
echivalentul energetic al puterii reactive este var 174 , 0 W ke ·
Valoarea puterilor electrică activă şi reactivă sunt:
var 922 1370 k Q kW P C C · ·
Proiectul va cuprinde:
I. Piese scrise
1. Tema de proiectare
2. Memoriu justificativ
3. Breviar de calcul
a). Calculul bateriei de condensatoare pentru îmbunătăţirea factorului de putere.
b). Alegerea numărului şi puterii transformatoarelor de putere din postul de transformare.
c). Stabilirea regimului optim de funcţionarea a transformatoarelor.
d). Dimensionarea liniei de alimentare a postului de transformare în regim nominal de
funcţionare.
e). Dimensionarea căii de curent dintre secundarul transformatorului şi tabloul general.
f). Calculul curenţilor de scurtcircuit.
g). Verificarea la stabilitatea termică şi dinamică a liniei de alimentare a postului de
transformare şi a căii de curent de alimentare a tabloului general.
h). Alegerea aparatelor de comutaţie de medie şi joasă tensiune.
i). Alegerea aparatelor de măsurare pe medie şi joasă tensiune.
II. Piese desenate
1. Schema electrică unifilară principală a raportului de alimentare.
2. Vederi şi secţiuni ale postului de transformare.
3. Desene explicative cuprinse în text.
Data lansării temei săptămâna I sem. VII.
Data susţineri şi predării proiectului săptămâna a XII-a sem. VIII
Verificări pe parcurs:
Verificarea I : Săptămâna XI-a sem. VII
Verificarea II : Săptămâna XIII-a sem. VII
Verificarea III : Săptămâna VII-a sem. VIII
Penalizări: lipsa unei vize 1 punct, 3 şedinţe a 2 ore absentate 1 punct, 4 şedinţe sau mai
multe absentate 2 puncte.
1
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
Bibliografie:
1. Iordănescu, I. şi Iacobescu, Gh.: Alimentare cu energie electrică a întreprinderilor EDP
Buc. 1979.
2. Albert Hermina şi Florea, I: Alimentare cu energie electrică a întreprinderilor
industriale vol. I şi II EDP, Buc. 1982.
3. Cristescu, D şi alţii : Centrale şi reţele elctrice EDP, Buc. 1982.
4. Comşa ş. a. Proiectarea instalaţii electrice industriale EDP, Buc. 1983
5. Dimulescu, P şi Sisak, F : Instalaţii şi echipamente electrice EDP, Buc. 1981
6. Pietrănescu, E Agenda electricianului ET Buc, 1979.
7. Costăchescu, T ş.alţii : Instalaţii electrice pentru construcţii.Ghid de proiectare.Ghid de
execuţie, Editura Scrisul Romănesc, Craiova, 1978.
8. Cilinghir, V : Alimentarea cu energie electrica a întreprinderilor, Editura Universităţii
“Transilvania”, Braşov ,2000.
Datele de proiectare:
n - fiind numărul curent, al studentului în grupă.
n=8
922kvar Q 1370kW P 3,6km L 180MVA S 10 C C SC · · · · · kV UN
CUPRINS
I. Piese scrise:
1.Tema de proiect …………….…………………………………................................
2. Memoriu justificativ………………………..…………………................................
3. Breviar de calcul………………………………………………...............................
a). Calculul bateriei de condensatoare pentru îmbunătăţirea.factorului de
putere...........................................................................................................................
b). Alegerea numărului şi puterii transformatoarelor de putere din
postul de transformare…………………………………………………...................
c). Stabilirea regimului optim de funcţionarea a transformatoarelor………………..
d). Dimensionarea liniei de alimentare a postului de transformare în regim nominal de
funcţionare…………………………………...........................................................
2
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
e). Dimensionarea căii de curent dintre secundarul transformatorului şi tabloul
general…………………………………………………..............................................
f). Calculul curenţilor de scurtcircuit…………………………...................................
g). Verificarea la stabilitatea termică şi dinamică a liniei de alimentare a postului de
transformare şi a căii de curent de alimentare a tabloului general……………...........
h). Alegerea aparatelor de comutaţie de medie şi joasă tensiune…..............…...........
i). Alegerea aparatelor de măsurare pe medie şi joasă tensiune...................................
II. Piese desenate
4. Schema electrică unifilară principală a raportului de alimentare.
5. Vederi şi secţiuni ale postului de transformare
6. Desene explicative cuprinse în text
2. Memoriu tehnic justificativ

Lucrarea îşi propune proiectarea instalaţiei de alimentare cu energie electrică a unei
întreprinderi industriale. Aceasta proiectare este realizată din punctul de vedere al
furnizorului. Acest lucru este pus în evidentă de faptul că nu se cunosc tipurile de
consumatori din cadrul întreprinderii, ci numai puterile electrice cerute. Astfel,
consumatorul solicită o putere electrică activă de 1370kW şi o putere reactivă de 922kvar.
Ca date cunoscute sunt introduse şi lungimea liniei de alimentare (3,6km) şi tensiunea
nominală a postului de transformare (10kV).
De asemenea se ştie faptul că întreprinderea industrială este situată într-o zonă
urbană. Amplasarea ei într-un teritoriu populat are multiple implicaţii socio-economice. Ca
influentă socială, toate elementele instalaţiei de alimentare (punct de alimentare , linie
electrică de alimentare, post de transformare) trebuie astfel distribuite în spaţiu încât să nu
creeze neplăceri locuitorilor. Impactul economic este materializat printr-o interacţiune cu
celelalte societăţi economice din vecinătate. Evident, nu ne vom referi la impactul pozitiv,
care reprezintă scopul pentru care va fi construită, ci la impactul negativ, care ar produce
daune factorilor economici apropiaţi ca aşezare geografică.
Pentru a sublinia şi mai bine motivaţiile acestei proiectări, care au fost redate mai
sus, voi prezenta în continuare principalele elemente ale instalaţiei ce alimentează
întreprinderea.
Punctul de alimentare PA reprezintă elementul de legătură dintre instalaţia de
racordare la sistem şi instalaţia de distribuţie de IT. El reprezintă de fapt o staţie de
transformare de la ÎT (înalte tensiune) la MT (medie tensiune). Ţinând cont de valorile de
tensiune foarte mari vehiculate în acest punct, este amplasat într-o zonă retrasă, bine
3
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
izolată, şi bine determinată de furnizor. Alimentarea se face în continuare printr-o linie
electrică. Punctul de alimentare dă elasticitate reţelei.
Atât punctul de alimentare cât şi postul de transformare servesc la distribuţia
energiei electrice la consumator. Postul de transformare constituie treapta de transformare
pentru alimentarea receptoarelor de JT ale consumatorului. Postul de transformare este
constituit din tablouri alcătuite la rândul lor din celule. Dimensionarea postului de
transformare presupune parcurgerea următoarelor etape:
- alegerea locului de amplasare a postului: se ţine cont de faptul că postul de transformare
PT aparţine furnizorului şi pentru siguranţa lui se plasează în incinta întreprinderii;
- determinarea puterii postului de transformare: se face după o prealabilă compensare a
puterii reactive prin introducerea unei baterii de condensatoare;
- determinarea numărului de transformatoare din postul de transformare: se face pe baza
asigurării continuităţii în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor; trebuie precizat
faptul că avem receptoare de categoria I şi II şi se vor alege doua transformatoare;
- asigurarea regimului economic de funcţionare în paralel a transformatoarelor: este
determinat de minimul pierderilor totale de putere.
Linia electrică serveşte la alimentarea postului de transformare, pe MT. Ţinând cont
de faptul că întreprinderea este într-un mediu urban şi pentru a nu perturba activitatea
locală se optează pentru o conductă subterană, deci o linie electrică în cablu (LEC). În
vederea alegerii şi verificării echipamentelor electrice la stabilitate termică şi dinamică ,
dimensionarea cablului presupune calculul mai întâi a curenţilor în regim normal de
funcţionare, şi apoi a curenţilor în regim de scurtcircuit trifazat. În regim normal de
funcţionare, ţinând cont de curentul impus de postul de transformare, se alege secţiunea
cablului de MT şi apoi este verificat la condiţiile de încălzire şi de pierdere de tensiune.
Calculul curenţilor de scurcircuit se face atât pe MT cit şi pe JT, în zonele cele mai puternic
afectate de astfel de defecte. Se va observa astfel ca vom avea pe MT scurtcircuite
apropiate de locul de defect, iar pe JT vom avea scurtcircuite îndepărtate. Aceste calcule se
vor face ţinând cont de faptul ca pe MT avem o tensiune (10kV), iar pe JT avem o tensiune
(0,4kV) .
Revenind la regimul normal de funcţionare, pe JT se va realiza dimensionarea
barelor colectoare ţinând cont de curenţii care circula prin bare.
Alt element important îl reprezintă alegerea aparatelor de comutaţie. Acestea au
rolul de a deconecta sistemul în caz de scurtcircuit şi supratensiuni. Pe MT se aleg
întrerupătoare IUP (cu ulei puţin) şi separatoare STIP care asigura în mod vizibil pentru
muncitor întreruperea circuitului. Pe JT se folosesc întrerupătoare automate OROMAX şi
separatoare STI cu rol de protecţie a lucratorilor.
În final se aleg aparatele de măsurat care verifică consumul de-a lungul instalaţiei
de alimentare. Ţinând cont de faptul ca postul de transformare aparţine furnizorului, toate
aceste aparate se vor monta în aval de PT, pe JT. Vom avea nevoie în primul rând de
transformatoare de curent şi ampermetre pentru curenţi , voltmetre pentru tensiuni şi
contoare de energie activă şi reactivă.
4
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
a. Calculul bateriei de condensatoare pentru îmbunătăţirea
factorului de putere.
Puterea postului de transformare, şi deci a transformatoarelor componente, este
influenţata de tipul consumatorilor care cer o anumita putere activa, respectiv reactiva,
ultima dovedindu-se a avea un caracter negativ. Transportul unei puteri reactive importante
duce la înrăutăţirea unor indicatori tehnico-economici ai elementelor sistemului şi este
însoţit de o serie de consecinţe negative: creşterea pierderilor de putere şi de tensiune,
diminuarea capacităţii de transport a reţelei.
Diminuarea puterii reactive, respectiv îmbunătăţirea factorului de putere se face prin
introducerea în circuit a unei baterii de condensatoare. După cum se ştie , puterile electrice
activa şi reactiva cerute de consumator sunt: Pc=1370kW şi Qc=922kvar.
PA- punct de alimentare
PT – post de transformare
TG –tablou general.
Sc
2
= Pc
2
+ Qc
2
kVA
Q
P
S
C
C
C 1651 922 1370
2 2
2
2
· + · + ·
Factorul de putere natural obţinut pe barele consumatorului:
674 , 0 829 , 0
1651
1370
cos · ⇒ · · · nat
C
C
nat tg
S
P
ϕ ϕ
Se observa ca factorul de putere natural are o valoare scăzuta.
Furnizorul de energie electrica impune insa un factor de putere normalizat:
426 , 0 tg 92 . 0 cos neutral neutral · ϕ ⇒ · ϕ
Alegerea bateriilor de condensatoare
Pentru a îmbunătăţi factorul de putere natural, utilizatorul va conecta baterii de
condensatoare pe barele consumatorului.
Puterea reactivă a bateriei de condensatoare se calculează ca o diferenţa între puterea
reactivă ceruta având factorul de putere natural şi puterea reactivă calculată pentru factorul
de putere normalizat. Acest lucru se face deoarece bateria de condensatoare compensează
de fapt diferenţa dintre cei doi factori de putere:

¹
'
¹
− ·
·
P C t
C t
Q Q Q
P P
5
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
Diagrama de puteri a consumatorului arata ca în figura a):
Pe barele consumatorului se montează o instalaţie Q
p
putere relativă produsă.
kVA tg tg P tg P tg P Q Q Q neutral nat C neutral C nat C t C P 7 , 339 ) 426 , 0 647 , 0 ( 1370 ) ( · − · − ⋅ · ⋅ − ⋅ · − · ϕ ϕ ϕ ϕ

C Q
- energia electrică reactivă.
Condensatoare
var k 20 , 15 Q0 ·
Se alege condensator de tipul: CS 0,380-20-3
cu Qo=20 kvar
Un=380V
Numărul de condensatoare pe care trebuie sa le aibă bateria s-au calculat cu următoarea
formula :
9 , 16
20
7 , 339
0
· · ·
Q
Q
n
P
Se aleg 17 baterii de condensatoare.
neutral
C
C
inb
bat C C
a
bat
ales
S
P
kVA Q Q P S
k Q n Q
buc n
C
ϕ ϕ cos 92 , 0
5 , 1488
1370
cos
5 , 1488 ) 340 922 ( 1370 ) (
var 340 20 17
17
,
2 2 2 2
0
'
> · · ·
· − + · − + ·
· ⋅ · ⋅ ·
·
Puterea aparentă recalculată este: S
c
’=1488,5kVA.
b. Alegerea numărului şi puterii transformatoarelor de putere
din postul de transformare.
Transformatorul reprezintă elementul de bază al postului de transformare fiindcă
realizează reducerea nivelului de tensiune la 0,4kV. Transformatoarele de putere uzuale
sunt de tipul TTU-NL: transformatoare trifazate în ulei, fără reglaj sau cu reglaj în absenţa
6
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
tensiunii, cu circulaţia naturală a uleiului şi cu răcirea liberă (naturală) cu aer, de
construcţie normală, cu două înfăşurări.
Pentru funcţionarea în paralel a transformatoarelor este necesară îndeplinirea
următoarelor condiţii:
- tensiunile primare şi secundare şi deci raporturile de transformare, să fie egale;
- tensiunile de scurtcircuit să fie egale;
- raportul puterilor nominale să fie mai mic decât 3/1;
- să aibă aceeaşi grupă de conexiuni.

,
_

¸
¸
·
n n
înc
I
I
S
S
k înc k - Coeficient de încărcare
unde: S este puterea de încărcare
S
n
este puterea nominală.
Curba de randament a unui transformator este următoarea:
(0.6- 0.7)Sn
S
Se alege numărul minim de transformatoare 2 n ≥ , se alege 2 transformatoare.
Puterea nominală să fie standardizată. Pentru un timp scurt un transformator poate
funcţiona şi în supraîncărcare.
Supraîncărcarea transformatoarelor:
Coeficientul de supraîncărcare:
1
S
S
k
T
S ≥ ·
Durata de supraîncărcare a transformatorului de ulei .
Sarcina de
durată
anterioare în
% din
puterea
nominală
Durara supraîncărcare pentru o supraăcărcare in %
Din puterea nominaă
10% 20% 30% 40% 50%
h. h. h. min Min
50% 3 1,5 60 30 15
75% 2 1,0 30 15 8
90% 1 0,5 45 8 4
7
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
Condiţia de alegere a transformatorului de putere este de:
2
S
S
'
C
nT

kVA
S
S
C
nT
744
2
1488
2
'
· · ≥
Aleg un transformator cu puterea nominală de:
130] pag 3.28, Tabelul [4, 1000kVA SnT ·

Coeficientul de încărcare:
744 , 0
1000
744 2
'
· · ·
nT
c
S
S
α
Coeficientul de supraîncărcare:
h t
S
S
k
f
nT
c
S
3
48 , 1
1000
1488
'

· · ·
unde t
f
este timpul de funcţionare.
Aleg 2 transformatoare de 1000kVA de tipul: TTU-NL, cu puterea nominală de
kVA SnT 1000 · .
Cu următoarea caracteristică:
] kV [ Un Reglaj
ÎT %
Grupă de
conexiuni
Pierderi nominale
[ ]
o
o
sc
U ] [ I
o
o
0
ÎT JT
0
P ∆
sc
P ∆
10 0,4 t 5
DYn5
1,850 12,0 6 2,0
În cazul unui transformator randamentul variază cu gradul de încărcare a
transformatorului (raportul ST/SnT). Pe de alta parte, un transformator poate fi
supraîncărcat pentru perioade scurte de timp.
Curbele de sarcină zilnică arată că puterea absorbită de un consumator nu este
uniformă (sunt perioade de timp când încărcarea transformatorului este mai mica decât
încărcarea nominala). Asta înseamnă ca uzura izolaţiei este mai mică, deci durata de
funcţionare a transformatorului este mai mare. Pentru a aduce durata de funcţionare la
durata normata (transformatorul lucrează toata ziua la sarcina nominală), pe anumite durate
de timp putem supraîncărca transformatorul. Această supraîncărcare se numeşte
suprasarcina admisibila.
8
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
c. Stabilirea regimului optim de funcţionare a
transformatoarelor

O partea din etapa de dimensionarea a postului de transformare o reprezintă
asigurarea regimului economic de funcţionare în paralel a transformatoarelor.În postul de
transformare nu este totdeauna economic ca toate transformatoarele să funcţioneze în
paralel, precum nu este totdeauna indicat să lucreze unul singur, chiar dacă sarcina nu
depăşeşte puterea sa nominală. Prin regimul optim de functionare al transformatorului se
înţelege regimul în care pierderile de putere activă în transformator şi în calea de
alimentare a transformatorului sunt minime.Calea de alimentare este cuprinsă între punctul
de alimentare şi transformatorul de putere.
Pierderile de putere activă în transformator pot fi scrise în felul următor:
s 0
s 0
q q q
p p p
+ ·
+ ·
în care:
p
0
şi q
0
sunt pierderile de putere activă respectiv reactivă corespunzătoare
mersului în gol a transformatorului;
p
s
şi q
s
sunt pierderile de putere activă respectiv reactivă datorită sarcinii.

0 Fe 0
P p p ∆ · ·
nT
2
*
O
2
*
O
2
nT
0
S p i
3
U
G 3 q ⋅ − ·

,
_

¸
¸
·

nT
0
nT
0 *
0
o
o
0
nT
o *
0
S
P
S
P
p
100
i
I
I
i

· ·
· ·
9
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
Unde p
Fe
--sunt pierderile în fier;

*
0
i --curentul relativ de mers în gol;

*
0
p --pierdere de mers în gol a transformatorului;

nT
S --puterea nominală a transformatorului.
2
T S I R 3 p · =3R
T
α
2
I
n
2

2
p
sc
dar p
sc
=∆P
sc
[4,Tabelul 3.28,pag. 130]
nT nT S
S
I
I
· · α α -- coeficient de încărcare al transformatorului.
I – curentul de sarcină al transformatorului.
nT
sc
nT
sc *
sc
o
o
sc
NT
sc *
sc
nT
2
*
sc
2
*
sc
2
sc
2 2
n
2
T
2
T s
S
P
S
P
p
100
u
U
U
u
S p u q I X 3 I X 3 q

· ·
· ·
⋅ − α · α · α · ·
Pierderile totale datorită pierderilor proprii ale transformatorelor şi datorită circulaţiei
puterii reactive în calea de alimentare vor fi:
( )
( )
( ) S f p
S
S
q k p q k p p
S
S
q k p q k p p
t
2
nT
2
s e s
0
e
0
t
nT
sc
e
sc
2
o e
0
t
·
⋅ + + + ·
· α
+ α + + ·
Unde p
sc
sunt pierderi de putere activă la funcţionarea în scurtcircuit;
k
e
—echivalentul energetic al puterii active în reţea datorită circulaţiei puterii reactive
consumată de transformator în calea de alimentare.
Se fac următoarele notaţii:
n
S
kq p
m kq p
2
nT
s s
o o
·
+
· +
2
t nS m p + · - reprezentarea parabolei care are vârful jos şi concovitatea sus sunt egală.
Pierderile totale în ambele transformatoare sunt egale:
( ) ( )
2
2 nT
2
2 s e 2 s 02 e 02
2
1 nT
2
1 s e 1 s 01 e 01 t
S
S
q k p q k p
S
S
q k p q k p p + + + + + + + ·
Se face ipoteza că transformatoarele se încarcă cu puterile lor nominale deci încărcarea
celor două transformator este acelaşi:
1 nT 1 nT 1 nT 1 nT
2 1
2 nT
2
1 nT
1
S S
S
S S
S S
S
S
S
S
+
·
+
+
· ·
10
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
( ) ( ) [ ]
( )
2
2 nT 1 nT
2
2 sc 1 sc
e
2 sc 1 sc 02 01
e
02 01
t
S S
S
q q k p p q q k p p p
+
+ + + + + + + ·
2
2
2 nT 1 nT
2 nT
2
2
2 nT 1 nT
1 nT
1 2 1 t S
S S
S
n
S S
S
n m m p ⋅
1
1
]
1

¸

,
_

¸
¸
+
⋅ +
,
_

¸
¸
+
⋅ + + ·
n n n
m m m
S S S
2 1
2 1
nT 2 nT 1 nT
· ·
· ·
· ·
2
t
2
t
nS m p
S
2
n
m 2 p
+ ·
+ ·
( ) A S , 0 S∈ - funcţionarea unui transformator va fi optim
( ) AT A S , S S∈ - iar în această parte cele două transformatoare vor funcţiona optim.
Calculele:
kVA SnT 1000 ·
p
0
=∆P
0
=1,850
p
sc
=∆P
sc
=12,0
3 0 0 *
0
0 *
0
10 85 , 1
1000
850 , 1
02 , 0
100
2
100

⋅ · ·

· ·
· · · ·
nT nT
o
o
nT
o
S
P
S
P
p
i
I
I
i
3 *
*
10 12
1000
0 , 12
06 , 0
100
6
100

⋅ · ·

· ·
· · · ·
nT
sc
nT
sc
sc
o
o
sc
NT
sc
sc
S
P
S
P
p
u
U
U
u
var 78 , 58 1000 012 , 0 06 , 0
var 91 , 19 1000 00185 , 0 02 , 0
2 2
2
*
2
*
2 2
2
*
2
*
k S p u q
k S p i q
nT SC SC
sc
nT o o
o
· ⋅ − · ⋅ − ·
· ⋅ − · ⋅ − ·
6
2 2
10 2 , 22
1000
78 , 58 174 , 0 0 , 12
466 , 3 91 , 19 174 , 0 850 , 1

⋅ ·
⋅ +
·
+
·
· ⋅ + · + ·
nT
sc e sc
o
e
o
S
q k p
n
q k p m
k
e
- echilibru de energie.
2
1
2
2
2
2
S n m p
S
n
m p
t
t
⋅ + ·
⋅ + ·
11
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
Punctul de intersecţie A este la valoarea A=600. Deci Sε(0,600) pentru un singur
transformator iar în Sε(600,2000) pentru 2 transformatoare.
s 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
pt1 3.46 3.682 4.348 5.458 7.012 9.01 11.452 14.338 17.668 21.442 25.66 30.322 35.428 40.978
pt2 6.92 7.031 7.364 7.919 8.696 9.695 10.916 12.359 14.024 15.911 18.02 20.351 22.904 25.679
1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
40.978 46.972 53.41 60.292 67.618 75.388 83.602 92.26
25.679 28.676 31.895 35.336 38.999 42.884 46.991 51.32
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
2
0
0
4
0
0
6
0
0
8
0
0
1
0
0
0
1
2
0
0
1
4
0
0
1
6
0
0
1
8
0
0
2
0
0
0
pt 1
pt 2
12
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
d. Dimensionarea liniei de alimentare a postului de
transformare în regim nominal de funcţionare.
Dimensionarea unei reţele presupune:
a). Dimensionarea izolaţiei electrică al reţelei.
b). Alegerea secţiuni conductoarelor.
Linia electrică de alimentare asigură distribuirea energiei electrice atât de la
furnizor către postul de transformare, pe MT, cât şi spre consumatori, pe JT. Conductele
electrice se clasifica în funcţie de alimentarea pe care o deserveşte în:
- coloane: servesc la alimentarea tablourilor de distribuţie
- circuite: servesc la alimentarea receptoarelor
Materializarea conductelor electrice poate fi realizată prin: cablu electric, cordon
flexibil, şi conductoare izolate trase prin tuburi de protecţie. Cablul electric se compune din
următoarele elemente principale: conductoare izolate, substanţa de umplutură între acestea,
manta de etanşare şi învelişurile exterioare. În vederea alegerii şi verificării echipamentelor
electrice, conducta se dimensionează în doua regimuri de funcţionare: regim normal şi
regim de scurtcircuit. În continuare vom dimensiona cablul în regim normal de funcţionare,
urmând ca verificarea la scurtcircuit sa se facă la punctul următor.
Toate elementele din stânga transformatorului se calculează la tensiunea
n 1
U V.
Toate elementele din dreapta transformatorului se calculează la tensiunea
n 2
U V.
Calculul conductei în regim normal de funcţionare
În primul rând vom stabili modul de pozare a conductei. Ştim că ea poate să fie atât
subterană cât şi supraterană. Ţinând cont de faptul ca întreprinderea este situata într-un
mediu urban, conducta va fi în cablu. Deci linia electrica va fi în cablu (LEC). De
asemenea ea alimentează doua transformatoare, deci va avea două cabluri.
Secţiunea conductoarelor se alege ţinând seama de încărcarea acestora în regim
normal de funcţionare. în regim de scurtcircuit ele sunt protejate de aparate care izolează
defectul în timp foarte scurt.
Secţiunea trebuie aleasă, astfel încât să fie satisfăcute următoarele condiţii:
- încălzirea conductoarelor să nu depăşească limitele admise;
- pierderile de tensiune să nu depăşească valorile maxim admise, pentru a asigura
calitatea energiei furnizate consumatorului;
Criterii de alegere:
- tensiunea nominală: MT – 10kV
- traseul cablului: e îngropat, tratat împotriva agenţilor chimici
Izolaţia uzuală a conductoarelor este hârtia impregnată cu ulei. În cazul montajului
denivelat, această izolaţie prezintă dezavantajul scurgerii uleiului în părţile joase, din care
cauză scade nivelul de izolaţie al cablului. Pentru evitarea acestui fenomen s-a recurs la
fabricarea cablurilor cu izolaţie de cauciuc sau diverşi compuşi ai acestuia; în prezent
pentru izolaţia cablurilor până la 10kV se folosesc şi materiale plastice – policlorura de
vinil (PVC) şi polietilena (PE).
13
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
Determinarea secţiunea conductorului la încălzire.
a. Condiţia de încălzire:
ad m C I I ≤
ad m I - intensitatea maximă admisibilă.
mad
3 2 1
'
mad
I k k k I ·
1 k - coeficient ce cine cont rezistenţa termică al solului
2 k - numărul de cabluri pozate în pământ;
3 k - temperatura solului
A
kV
kVA
U
S
I
n
nT
C 73 , 57
10 3
1000
3 1
1 ·

·

·
1 k =1,11 [4,Tabel. 4.39, Pag 306]
2 k =0,85 [4,Tabel. 4.41, Pag 307]
3 k =1,05 [4,Tabel. 4.42, Pag 308]
A I k k k I
mad mad
34 , 69 70 05 , 1 85 , 0 11 , 1
`
3 2 1
'
· ⋅ ⋅ ⋅ · ·
Se alege pentru conductor electrică cablul de MT cu izolaţie de hârtie şi mantă de
plumb.
Temperatura mediului ambiant este de C 20° .
Natura conductorului: Al
Secţiunea conductorului rezultă din tabelul 3.13 [4,Tabel. 3.13,Pag 108]
147] Pag 3.38, Tabel [4,
km
0,132 X
145] Pag 3.36, Tabel [4,
km
1,89 R
kV 10 U la 70 cu 16
0
0
1n
2

·

·
· · · A I mm S adm
b. Condiţia pierderii de tensiune.
Se pune condiţia că la traversarea de către curentul de calcul să nu producă o
pierdere de tensiune mai mare decât cea admisibilă: % U % U adm ∆ < ∆
Pierderile admisibile în reţele de MT 5 % Uadm · ∆
2
n
U
XQ RP
100 % U
+
⋅ · ∆
P,Q - puterea vehiculate pe linie
R,X - rezistenţa şi reactanţa conductorului liniei
Admitem că factorul de putere pe barele consumatorului rămâne la valoarea
factorului de putere neutral chiar în cazul că sarcina comutatorului se amplifică până la cea
corespunzătoare transformatorului.
14
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
5 5 , 3
10000
377000 475 , 0 926000 804 , 6
100 %
475 . 0 6 , 3 132 . 0
804 , 6 6 , 3 89 , 1
377 377 , 0 1000 sin
926 926 , 0 1000 cos
2
0
0
< ·
⋅ + ⋅
⋅ · ∆
· ⋅ · ⋅ ·
· ⋅ · ⋅ ·
· ⋅ · ·
· ⋅ · ·


U
L X X
L R R
VAr S Q
W S P
m
m
nT
imb
nT
imb
ϕ
ϕ
În acelaşi timp cu alegerea curentului admisibil se face şi o alegere a cablului.
Conductoarele se confecţionează din Cu sau Al, sub formă de fire multiple “funie”.
Deoarece Al este mai ieftin decât Cu, se alege un cablu cu conductoare din Al. Izolaţia
uzuală a cablurilor este hârtia pe care o alegem şi noi deoarece avem o tensiune de 10 kV.
Deoarece cablul este subteran trebuie sa fie rezistent la lovituri. Folosim izolaţie de hârtie.
Cum traseul cablului poate fi prin zone corozive folosim protecţia cu manta de plumb.
Cablul pe care l-am ales este de tipul ACYP.
e. Dimensionarea căii de curent dintre secundarul
transformatorului şi tabloul general.
Alegerea conductelor electrice implică examinarea şi respectarea unui şir de
posibilităţi şi condiţii, care se încheie prin determinarea corespunzătoare a secţiunii
conductoarelor.
a) Materialul conductelor utilizate în instalaţia electrică de JT pe care o proiectăm
este Al. El trebuie să asigure alimentarea receptoarelor de categoria I si II de la consumator.
b) Felul instalaţiei trebuie luat în considerare în corelaţie cu categoriile de încadrare
a locului de montare din punct de vedere al caracteristicilor mediului şi al pericolului de
incendiu şi explozie. Ţinând cont că instalaţia de JT este în incinta întreprinderii, vom
utiliza izolaţii din mase plastice, apreciate ca greu combustibile.
c) Domeniul de utilizare reprezintă un criteriu fundamental pentru alegerea
conductelor. Din acest punct de vedere avem conducte pentru transportul energiei electrice
către consumatori.
d) Modul de montare se corelează cu punctele de mai sus. Barele vor fi montate
capsulat. Modul de montare influenţează într-o măsură hotărâtoare condiţiile de răcire ale
conductelor şi prin aceasta alegerea secţiunii, determinând în acelaşi timp tehnologia de
execuţie a instalaţiei.
A
U
S
I
kV U
n
nT
n
n
1443
400 3
10 1000
3
4 , 0
3
2
2
2
·


·

·
·
15
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
I
c
=1443A
La valoarea aşa de mare şi distanţa este mică, se aleg bare dreptunghiulare din
aluminiu neizolate. Aşezarea barelor se face pe lat.
Condiţiile care trebuie îndeplinit sunt următoarele:
a. Condiţia de încălzire:
adm 2 n I I ≤
b. Condiţia de pierderea da tensiune:
% U % U adm ∆ ≤ ∆
Se alege bare de aluminiu 10x60=600 mm
2
Pentru aceste bare curentul admisibil este A Iadm 1650 · .
Acest curent adm I trebuie corectat.
adm
3
|
adm
I k I ⋅ ·
4 k -ţine cont de modul de aşezare a barelor.
9 , 0 4 · k
A I
adm
1485 1650 9 , 0
|
· ⋅ ·
Verificare:
1
1485 1443
adm c
I I · ≤ ·
f. Calculul curenţilor de scurtcircuit
Prin scurtcircuit se înţelege contactul accidental a doua sau mai multe conductoare
aflate sub tensiune. Valoarea curenţilor de scurtcircuit depinde de :
- puterea surselor ce alimentează scurtcircuitul;
- impedanţa echivalenta a circuitului electric cuprins intre sursa şi locul scurtcircuitului;
- timpul scurs de la momentul apariţiei scurtcircuitului;
- tipul scurtcircuitului;
Valoarea ridicată a curentului de scurtcircuit provoacă scăderea generală a tensiunii
în sistem şi deteriorarea utilajului electric prin efectele sale termice şi electrodinamice.
Calculul curenţilor de scurtcircuit este necesar pentru verificarea elementelor componente
ale instalaţiilor electrice la stabilitate termică şi dinamică, alegerea şi reglarea instalaţiilor
de protecţie.
Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit s-a ales metoda directă cea utilizată la
instalaţia joasă tensiune. Schema electrică echivalentă a instalaţiei este prezentată în figura
de mai jos:
16
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
Pentru verificarea conductelor şi echipamentelor electrice la solicitările curenţilor de
scurtcircuit, este necesar să se determine curentul de scurtcircuit de şoc
soc
i
care produce
efectul termic.
În punctul K1 scurtcircuitul este depărtat.
kA
U
S
I I
I U S
MVA S
n
sc
p sc
sc n sc
sc
39 , 10
10 10 3
10 180
3
3
180
3
6
1
·
⋅ ⋅

· · ·
·
·
kA I k i
p şoc soc
44 , 26 39 , 10 2 8 , 1 2 · ⋅ ⋅ · ·
Calculul curentului de scurtcircuit în punctul K2.
2
2
2
2
1
2

,
_

¸
¸
· ′ ⇒ ·
λ
λ
λ
λ
λ
n
n n n
U
U
Z Z
Z
U
Z
U
kV U
n
4 , 0
2
·
( )
Ω ⋅ ·


· · ⋅ ·

,
_

¸
¸
· ′
−3
6
2
3 2
2
2
1
2
2
2
1
2
1
2
10 88 , 0
10 180
10 4 , 0
SC
n
n
n
SC
n
n
n
s S
S
U
U
U
S
U
U
U
X X
17
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
Ω ⋅ ·

,
_

¸
¸


⋅ ⋅ ·

,
_

¸
¸
⋅ ⋅ ·

,
_

¸
¸
⋅ · ′
−3
2
3
3
2
1
2
2
1
2
10 88 , 10
10 10
10 4 . 0
6 , 3 89 , 1
n
n
o
n
n
L L
U
U
L R
U
U
R R
Ω ⋅ ·

,
_

¸
¸


⋅ ⋅ ·

,
_

¸
¸
⋅ ⋅ ·

,
_

¸
¸
⋅ ·
−3
2
3
3
2
1
2
2
1
2 `
10 76 , 0
10 10
10 4 . 0
6 , 3 132 , 0
n
n
o
n
n
L L
U
U
L X
U
U
X X
Ω ⋅ ·

⋅ · ⋅ · ′
−3
2
3
2
2
10 6 , 9
1000000
) 10 4 , 0 (
100
6
100
%
nT
n sc
T
S
U U
X
kA
Z
U
I I
X R Z
X X X X
R R
n
p sc
T L S
L
14
10 64 , 15 3
10 4 , 0
3
10 64 , 15 10 24 , 11 88 , 10
10 24 , 11
10 88 , 10
3
3
2
3 3 2 2 2 2
3
3
·
⋅ ⋅

· · ·
Ω ⋅ · ⋅ + · + ·
Ω ⋅ · ′ + ′ + ′ ·
Ω ⋅ · ′ ·

Σ
− −
Σ Σ Σ

Σ

Σ

04 , 1 04 , 0 1 1 1 1
04 , 3 10 24 , 11
10 88 , 10
14 , 3
3
3
· + · + · + · + ·
− ⋅

⋅ − −


Σ
Σ
e e e k
j X
R
şoc
π

MVA I U S
A I k i
sc n sc
p şoc şoc
6 , 9 10 14 10 4 , 0 3 3
10 59 , 20 10 14 2 04 , 1 2
3 3
2
3 3
· ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ ·
⋅ · ⋅ ⋅ ⋅ · ⋅ ·
g. Verificarea la scurtcircuit a căii de alimentare a posturilor
de transformare.
În cazul scurtcircuitelor elementele instalaţiilor electrice se verifică la:
a).Stabilitate termică.
b).Stabilitate dinamică.
Caracteristici tehnice ale cablurilor electrice:
Caracteristica termică ale cablului electric de 1,6, 10 kV izolaţie cu hîrtie impregnate şi manta de plumb.
Tensiunea nominală al
cablului kV
1 6 10
Temperatura maximă
admisă în conductor
- Regim nominal
- Regim în scurt
70
160
70
160
60
140
Numărul conductorului 2,3,4 1,3 1,3
Secţiunea nominală, mm
2
25÷ 240 25÷ 185 25÷ 185
Coeficient de stabilitate
termică:
18
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
-cupru
-aluminiu
122
83
Caracteristica termică ale cablului electric de 1,6, 10 kV izolaţie şi manta din PVC.
Tensiunea nominală al
cablului kV
1 6 10
Temperatura maximă
admisă în conductor
- Regim nominal
- Regim în scurt
70
160
70
160
60
140
Numărul conductorului 2,3,4 1,3 1,3
Secţiunea nominală, mm
2
25÷ 240 25÷ 185 25÷ 185
Coeficient de stabilitate
termică:
-cupru
-aluminiu
122
83
Caracteristica termică ale cablului electric de 20 kV cu izolaţie polietilene nominală şi manta din PVC
A2YSY
Valoarea temperatura maximă admisibilă şi a coeficientul de încălzire a conductorului de scurtcircuit.
Tipul şi materialul conductelor Temperatura
maximă
admisibilă la
scurtcircuit
Temperatura
maximă
admisă în
regim normal
Coeficientul C
Bare de cupru 200 70 165
Bare din aluminiu 200 70 90
Bare din oţel (fără legătură
directă cu aparatele)
400 70 66
Bare din oţel (cu legătură directă
cu aparatele)
300 70 60
Verificarea cablurilor .
Condiţia de stabilitate termică este îndeplinită dacă secţiunea cablului verifică relaţia:

C
t
I S
sc
scmedp

Unde cu s-a notat secţiunea cablului în mm
2
.
19
Tensiunea nominală al
cablului kV
20
Temperatura maximă admisă
în conductor
- Regim nominal
- Regim în scurt
70
150
Numărul conductorului 1
Secţiunea nominală ,mm
2
50÷ 150
Coeficientul de stabilitate
termică:
-cupru
-aluminiu
104
70
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
I
scmedp
=I
p
=14kA.

Durata scurtcircuitului este t
sc
=t
ap
+t
d
[s].
t
ap
–este timpul de acţionare al protecţiei prin relee;
t
d
--timpul de declanşare al întreruptorului automat.
t
d
am ales din catalog în funcţie de întreruptor. t
d
=0,065 s la întreruptorul automat IO-10-
400.
Fiindcă am cablu electric de 10 kV cu izolaţie de hârtie impregnată şi manta de plumb Al,
coeficientul de stabilitate termică C=90.
t
sc
=0,5+0,065=0,565 [s]
91 , 65
90
571 , 0
39 , 10 · ⋅ · ⋅ ≥
C
t
I S
sc
scmedp
mm
2
Secţiunea aleasă trebuie să îndeplinească condiţiile şi în regim normal de funcţionare şi în
regim de scurtcircuit.
Aleg o secţiune de 70 mm
2
S=70 mm
2
.
Pentru această secţiune curentul admisibil este de:
I
cadm
=160 A.
[4,Tabel 3.13,Pag. 108]
La acest curent am rezistenţă şi reactanţă:
R
0
=0,433
X
0
=0,101
S
sc
=180 MVA ,S
nT
=1000 kVA.
Cu aceste date noi recalculez scurtcircuitul în punctul K
2
:
2
2
2
2
1
2

,
_

¸
¸
· ′ ⇒ ·
λ
λ
λ
λ
λ
n
n n n
U
U
Z Z
Z
U
Z
U
kV 10 U
kV 4 , 0 U
1 n
n 2
·
·
20
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
( )
Ω ⋅ ·


· · ⋅ ·

,
_

¸
¸
· ′
−3
6
2
3 2
2
2
1
2
2
2
1
2
1
2
10 88 , 0
10 180
10 4 , 0
SC
n
n
n
SC
n
n
n
s S
S
U
U
U
S
U
U
U
X X
Ω ⋅ ·

,
_

¸
¸


⋅ ⋅ ·

,
_

¸
¸
⋅ ⋅ ·

,
_

¸
¸
⋅ · ′
−3
2
3
3
2
1
2
2
1
2
10 4 , 2
10 10
10 4 . 0
6 , 3 433 , 0
n
n
o
n
n
L L
U
U
L R
U
U
R R
Ω ⋅ ·

,
_

¸
¸


⋅ ⋅ ·

,
_

¸
¸
⋅ ⋅ ·

,
_

¸
¸
⋅ ·
−3
2
3
3
2
1
2
2
1
2 `
10 58 , 0
10 10
10 4 . 0
6 , 3 101 , 0
n
n
o
n
n
L L
U
U
L X
U
U
X X
Ω ⋅ ·

⋅ · ⋅ · ′
−3
2
3
2
2
10 6 , 9
1000000
) 10 4 , 0 (
100
6
100
%
nT
n sc
T
S
U U
X
kA
Z
U
I I
X R Z
X X X X
R R
n
p sc
T L S
L
41 , 20
10 31 , 11 3
10 4 , 0
3
10 31 , 11 10 06 , 11 10 4 , 2
10 06 , 11
10 4 , 2
3
3
2
3 3 2 3 2 2 2
3
3
·
⋅ ⋅

· · ·
Ω ⋅ · ⋅ + ⋅ · + ·
Ω ⋅ · ′ + ′ + ′ ·
Ω ⋅ · ′ ·

Σ
− − −
Σ Σ Σ

Σ

Σ
505 , 1 505 , 0 1 1 1 1
681 . 0 10 06 , 11
10 4 , 2
14 , 3
3
3
· + · + · + · + ·
− ⋅

⋅ − −


Σ
Σ
e e e k
j X
R
şoc
π

MVA I U S
A I k i
sc n sc
p şoc şoc
7 , 9 10 14 10 4 , 0 3 3
10 7 , 29 10 14 2 505 , 1 2
3 3
2
3 3
· ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ ·
⋅ · ⋅ ⋅ ⋅ · ⋅ ·
h. Alegerea aparatelor de comutaţie de medie şi joasă tensiune.
21
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
Echipamentul electric al unei instalaţii electrice trebuie astfel ales încât să satisfacă
următoarele condiţii:
a. parametrii nominali ai echipamentului sa corespunda parametrilor locului în care se
instalează;
b. să reziste supratensiunilor şi curenţilor de scurtcircuit ce pot să apară în regimurile de
avarie;
Curenţii de scurtcircuit solicită elementele echipamentului din punct de vedere
dinamic şi termic. Solicitarea termică este determinată de valoarea curentului de
scurtcircuit şi de durata acestuia, iar solicitarea dinamică de curentul de scurtcircuit de şoc.
Aparatele de comutaţie şi protecţie care vor fi utilizate sunt separatoarele şi
întrerupătoarele.
Întrerupătoarele sunt cel mai important aparat de comutaţie din circuitele primare.
Servesc la conectarea şi deconectarea manuală sau automată a circuitelor electrice.
Întrerupătoarele de înaltă tensiune utilizate în posturile de transformare sunt:
- în ulei mult IUM.
- în ulei puţin IUP, acţionate prin dispozitive manuale DMI, electromagnetice DSI,
cu aer comprimat DPI.
- cu ortoejector IO, acţionare prin dispozitivul cu servomotor.
- cu aer comprimat
- cu hexafulure de sulf
- cu sulfaj magnetic
- cu vid
Dispozitivul de acţionare al întrerupătorului pot fi:
- cu acţiune unilaterale
- cu acţiune bilaterale
Separatoarele sunt aparate de conectare care asigura pentru motive de securitate, în
poziţia deschis, o distanta de izolare vizibila în cadrul circuitului electric din care fac parte.
Separatoarele permit o separare vizibilă a circuitului faţă de bare, având rolul de a proteja
personalul de exploatare; pentru a evita manevrarea în prezenţa sarcinii, separatorul se
blochează mecanic sau electric în raport cu întrerupătorul circuitului respectiv.
Separatorul ne având dispozitiv de stingere a arcului electric, nu se deschide sub
sarcina, deschiderea separatorului trebuie să fie precedată de deconectarea întrerupătorului
corespunzător.
22
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
Se pot face mai multe clasificări ale separatoarelor:
1. După locul în care se montează separatoarele pot fi:
- de tip interior (la instalaţia interioare)
- de tip exterior (la instalaţia exterioare)
2. După numărul de poli:
- monopolare
- bipolare
- tripolare
3. După modul de deplasare ale contactelor mobile:
- separatoare cuţit având un contact fix şi un contact mobil
- separatoare rotative având două contacte mobilă
- separatoare basculante
- separatoare pantograf
4. După absenţa sau prezenţa dispozitivului de legare la pământ există separatoare
cu sau fără cuţit de legare la pământ.
Simbol: S-separator, M-monopolar, T- Tripolar, I- Interior, E- Exterior, P- cuţit de legare la
pământ.
Transformatoarele de măsurare sunt aparate electromagnetice care transformă
valoarea curentului şi tensiunii la valori convenabile pentru alimentarea aparatelor de
măsurare de protecţie şi de reglaj 100 sau 110 V respectiv 5 sau 1A.
Transformatoarele de măsurare se clasifică după următoarele criterii:
1. În funcţie de parametrul a cărui valoare reduc, există:
- transformatoare de curent (TC) a căror înfăşurare primare se conectează în serie
cu circuitul primar, iar bobinajul secundar alimentează releele de curent, ampermetrele,
bobinele de curent ale wattmetrelor, contoarelor, fazmetrele etc.
- transformatoare de tensiune (TT) a căror înfăşurari primare se conectează în
paralel cu circuitul primar, iar înfăşurarea secundar alimentează releele de tensiune,
voltmetrele, bobinele de tensiune ale wattmetrelor, contoarelor, fazmetrele etc.
2. După numărul înfăşurărilor secundare:
- cu o singură înfăşurare secundare.
- cu două sau mai multe înfăşurare secundare.
3. După felul instalaţiei în care se poate monta:
- transformatoare de tip interior – simbol I.
- transformatoare de tip exterior – simbol E.
4.După modul în care se montează:
- transformatoare de trecere, simbol T.
- transformatoare tip suport, simbol S.
Siguranţe fuzibile sunt destinate protecţiei instalaţiilor electrice împotriva
scurtcircuitelor şi suprasarcinilor.
Pot clasifica:
- siguranţe fuzibile de tip interior – simbol FI, FIT
- siguranţe fuzibile de tip exterior – simbol FE, FET
(F-fuzibil, I-interior, E-exterior, T-pentru transformator de tensiune).
23
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
Alegerea întrerupătoarelor de medie tensiune
A I n 70 1 ·
kV U n 10 1 ·

kA Işoc 44 , 26 ·
Tip
itrerupt
or Un [kV]
In
[A]
I limita
[kA]
I
limita
dinam
ic [kA]
Puterea
de
rupere
[MVA]
Timp
total de
inchidere
[S]
Timp
total de
deschide
re [S]
Masa
uleiul
ui
[kg]
Masa
aparatul
ui
[kg]
IUP-M
10-630 10 630 30 30 200 - 0.16 10 250-300
[4, Tabel 3.14, Pag 110]
Se folosim montare în interior.
În urma condiţiilor impuse enumerate mai sus, alegem întrerupătorul din seria
IUP-M10-630
Întrerupătoare de ulei puţin modernizat.
Cu următoarele caracteristici:
Întrerupătoare de ulei puţin modernizat.
Tensiunea nominală a întrerupătorului 10kV
Curentul nominal 630A
Curentul limită termic 30kA
Curentul limită dinamic 30kA
Puterea de rupere în MVA la 10kV tensiuni de serviciu este 200MVA.
Verificare:
a. Un Unap ≥
10kV≥ 10kV
nap U - tensiunea nominală al aparatului.
b. Ic Inap ≥
630A≥ 70A
nap I - curentul nominal al aparatului.
c. SC r S S ≥
200MVA>180MVA
r S - puterea de rupere.
d. Stabilitatea limită dinamic:
şoc ld i I ≥
30kA>26,44kA
ld I - curentul limită dinamic.
e. Stabilitatea limită termică:
SCmedp lt I I ≥
24
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
30kA>10,39A
lt I - curentul limită termică.
Alegerea separatoarelor de medie tensiune
tip
aparat
Un
[kV] In [a]
I limita
termic
la 1S
I val
varf
dinami
c tip
STI 10 800 20 50
Interio
r
[4, Tabel 3.19, Pag 113]
S-a ales separator de tip STI-10-800 în montaj interior
Separatoare tripolare de tip interior.
Cu următoarele caracteristicile:
Tensiunea nominală 10kV
Curentul nominal 800 A
Valoare efectivă a curentului limită termic 20 kA
Valoarea de vârf a curentului limită dinamic 50 kA
Verificare:
a. n nap U U ≥
10kV≥ 10kV
nap U - tensiunea nominală al aparatului.
b. Ic Inap ≥
800A>70A
nap I - curentul nominal al aparatului.
c. Stabilitatea limită dinamic:
soc ld i I ≥
50kA>26,44kA
ld I - curentul limită dinamic.
d. Stabilitatea limită termic:
SCmedp lt I I ≥
20kA>10,39KA
lt I - curentul limită termic.

Alegerea transformatoarelor de curent
25
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
Denumire
Tip
Caracteristici tehnice
Rap. Te
transform
are
I
1n
/I
2n
U
n
[kV]
U
i
[kV] I
il
I
id
Cl. De
precizi
e P
2n
n
Transformat
or de curent
tip trecere
monospiral
cu izolatie
portelan
montaj
interior
CIPT-
10-a
5
650
15 −
10 42
100I
n
250I
n
0.5/D
1/3
15/30
30/30
<10/<
10
[4, Tabel 3.25, Pag 122]
S-a ales transformatoare de curent de tip CIPS-10-150 150/5/5
Transformator de curent cu izolaţie de protecţie tip suport pentru montaj interior.
Cu următoare caracteristică:
a. Tensiunea nominală kV 10 U 1 n ·
n nap U U ≥
10kV≥ 10kV
b. Curentul nominal A 150 I 1 n ·
Ic Inap ≥
150A>70A
c. Clasa de precizie 0,5/3
d. Puterea nominală W 30 / 15 P n 2 ·
e. Curentul limită dinamic
şoc 1 n ld i I 250 I ≥ ⋅ ·
kA kA 03 , 53 2 150 250 44 , 26 · ⋅ <
f. Curent limită termic
SCmedp n 1 lt I I 100 I ≥ ⋅ ·
A A
3 3 3
10 15 150 100 10 035 , 7
1
66 , 0
10 30 , 10 ⋅ · ⋅ < ⋅ · ⋅ ⋅
D.Alegerea transformatoarelor de tensiune
26
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
Denumi
re Tip
Caracteristici
Raport de
transformare
[kV/kV]
Tensiu
ne
maxim
a de
lucru
[kV]
Tensiu
ne de
incarca
re
[kV]
Putere nominala P
2n
[VA]
Putere
Maxim
a [VA] Clasa
0.5
Clasa
1
Clasa
3 (D)
Trafo
bifazat
montaj
interior
cu
izolatia
in ulei
`TBU-
10
10/0,1 12 35 80 150 320 640
[4, Tabel 3.26, Pag 125]
S-a ales transformatoarelor de tensiune de tip TIBU-10
Transformator de tensiune bifazat, pentru montaj interior, cu izolaţie din ulei.
Cu următoare caracteristică:
a). Tensiunea nominală kV Un 12 1 ·
12kV≥ 10kV
b). Raportul de transformare 10/0,1 [kV/kV]
c). Clasa de precizie 0,5
d). Puterea nominală 80VA
E.Separator pentru transformator de măsurare de tensiune.
S-a ales separator de tip STIP-10-800 [4, Tabel 3.19, Pag 113]
Separatoare monopolar interior
Cu următoarea caracteristică:
a). Tensiunea nominală kV 10 U 1 n ·
10kV≥ 10kV
b). Curentul nominală 800
c). Curentului limită termic 20kA
d). Curentului limită dinamic 50kA
F.Siguranţă fuzibilă de medie tensiune pentru transformator
27
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
Tip
Inf [A]
Tensiune [kV]
Putere
de
rupere
trifaza
ta
[MVA]
I max
de
rupere
la Un
[kA] Irf
I max
de
rupere
in
% din
Inf tip Suport
Port
fuzibil
nominal
a
Max
de
servivi
u
SFIT-
10 FI-10 10 11.5 1000 50 -
interio
r

[4, Tabel 3.22, Pag 116]
SFIT-10 cu FIT-10
Siguranţă fuzibilă de interior pentru transformator de tensiune.
Cu următoare caracteristică:
- Tensiune nominală 10kV.
- Tensiune maximă de serviciu 11,5kV
- Putere de rupere trifazată 1000MVA
- Curentul maxim de rupere la tensiune nominală 50kA
h. Alegerea aparatelor de joasă tensiune.
A I n 1443 2 ·
kV U n 4 , 0 2 ·
kA Işoc 7 , 29 ·
A. Întrerupătoare automate
Un [V] 500
In [A] 1600
U serviciu [A]
220-
380
f de conectare 30
Capacitate de inchidere si rupere la
3 manevre
I inchidere 125
I
deschider
e 50
I limita dinamic [kA] 125
I limita termic [kA] 55
[4, Tabel 3.19, Pag. 260]
28
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
S-a ales întrerupătoare de tip OROMAX-0,5-1600
Cu următoare caracteristică:
Tensiunea nominală a întrerupătoarelor automate
kV 5 , 0 Un ·
Curent nominal A 1600 In ·
Curent de rupere kA 50 Ir ·
Curent limită dinamic kA 125 Ild ·
Curent limită termic kA 55 Ilt · la s 1 tlt ·
Verificare:
a. n nap U U ≥
0,5kV>0,4kV
nap U - tensiunea nominală al aparatului.
b. n 2 nap I I ≥
1600A>1443A
nap I - curentul nominal al aparatului.
c. SC r I I ≥
50kA>20,41A
r I - curentul de rupere.
d. Stabilitatea limită dinamic:
şoc ld i I ≥
125kA>29,7kA
ld I - curentul limită dinamic.
e. Stabilitatea limită termică:
SCmedp lt I I ≥
kA kA 035 , 7
1
66 , 0
66 , 8 41 , 20 · ⋅ >
lt I - curentul limită termică.
B. Separatoare
[6, Tabel
5.1.1.1., Pag. 113]
S-a ales separator de tip STI-3-2000
Separator tripolar de interior
Cu următoare caracteristică:
Tensiunea nominală a separatorului kV 3 Un ·
Curentul nominal a separatorului A 2000 In ·
Curentul termic kA It 50 ·
Curentul dinamic kA Id 125 ·
29
Tip
aparat
Un
[kV] In [a]
I limita
termic
la 1S
I val
varf
dinami
c Tip
STI 3 2000 50 125
Interio
r
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
Verificare:
a. n nap U U ≥
3kV>0,4kV
nap U - tensiunea nominală al aparatului.
b. n 2 nap I I ≥
2000A>1443A
nap I - curentul nominal al aparatului.
c. Stabilitatea limită termică:
SCmedp lt I I ≥
kA kA 41 , 20
1
66 , 0
66 , 8 50 · ⋅ >
lt I - curentul limită termică.
d. Stabilitatea limită dinamic:
şoc ld i I ≥
50kA>29.7kA
ld I - curentul limită dinamic.
C. Transformatoare de curent pentru joasă tensiune
S-a ales transformatoare de curent de tip CIT-0,5t-1500/5A [4, Tabel 3.25, Pag. 121]
Reductor de curent interior de trecere
Cu următoare caracteristice:
Tensiune nominală al transformatorului de curent
kV 5 , 0 Un ·
Curentul nominal A 1500 In ·
Clasa de precizie CP1
Puterea nominală VA 15 Pn ·
Curentul termic n t I 60 I ⋅ ·
Verificare:
a. n nap U U ≥
0,5kV>0,4kV
b. n 2 nap I I ≥
1500A>1443A
c. 2 n 2 P VA 15 P > ·
d. Stabilitatea limită termică:
SCmedp lt I I ≥
kA 41 , 20 10 90 1500 60
3
> ⋅ · ⋅
30
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
i. Alegerea aparatelor de măsurare
Transformatoare de măsură
După mărimea pe care o transportă, transformatoarele de măsură pot fi:
transformatoare de măsură curent, transformatoare de măsură de tensiune.
- Măsurarea tensiunii:
Pentru măsurarea tensiunii se folosesc voltmetre tip E8 cu caracteristicile:
- domeniul de măsurare 0...380V
- clasa de precizie 1.5
- Măsurarea curentului
Se folosesc ampermetre tip E8 cu caracteristicile:
- domeniu de măsurare 0...5A
- clasa de precizie 1.5
Separat de ampermetru, se montează şi un transformator de curent cu rol de
reductor pentru a măsura curenţii de pe JT, de tip CIT 0,5kV cu raportul de transformare
1000/5. Transformatorul tip CIT 0,5kV este de interior, tip suport şi se execută cu o singură
înfăşurare secundara de 5A.
Măsurarea energiei
Pentru măsurarea energiei electrice se folosesc două tipuri de contoare un tip pentru
energia activă şi celălalt pentru energia reactivă. Vom folosi contoare electrice trifazate tip
CA-43B si CR-43B, primul pentru energia activă, al doilea pentru energia reactivă.
Caracteristic acestor contoare sunt tensiunea de 380V, curentul de 5A. Pentru a putea
măsura şi la curenţi mai mari, are încorporat un transformator de curent cu rol de reductor.
Raportul de transformare este de 1000/5. Mai trebuie precizat faptul că acest reductor are
două înfăşurări secundare: una pentru măsurare şi a doua pentru protecţie (releu de curent).
De asemenea trebuie specificat că scara de precizie a acestui tip de contor este 2
A. Pe partea de medie tensiune
1. Contoare de energie electrică active şi reactive
S-a ales contoare de energie electrică active de tip T-2CA32P 3x100V CP1
S-a ales contoare de energie electrică reactive de tip T-2CR32P 3x100V CP1
[6, Tabel 5.3.4, Pag. 362]
T-legate prin intermediul reductor de tensiunea
2-reductor de curent montat pe 2 faze
CA- contor de energie active
CR- contoare de energie reactive
3-reţeaua cu 3 conductor
2-două echipament mobil
P-de precizie
CP1 clasa de precizie unu.
31
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
2. Voltmetru
Domeniul de măsurare 0-6000/100V
3. Ampermetre
Domeniul de măsurare 0-150/5A
B. Pe partea de joasă tensiune
1. Contoare de energie electrică active şi reactive.
S-a ales contoare de energie electrică active de tip T-2CA43 380V CP2
S-a ales contoare de energie electrică reactive de tip T-2CR43 380V CP2
[6, Tabel 5.3.4, Pag. 362]
4-reţeaua cu patru conductoare
3-numărul echipament mobil
2. Voltmetre
Domeniul de măsurare 0-400V
3. Ampermetre
Domeniul de măsurare 0-1500/5A
4. Comutatoare voltmetre
II. Piese desenate
32
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
7. Schema electrică unifilară principală a raportului de alimentare.
8. Vederi şi secţiuni ale postului de transformare
9. Desene explicative cuprinse în text
33
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
STAŢII ŞI POSTURI ELECTRICE DE TRANSFORMARE
Posturi trafo capsulate
Posturi trafo supraterane
34
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
35
Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________
36

Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________

Bibliografie:
1.

2. 3.
4.

5. 6. 7. 8.

Iordănescu, I. şi Iacobescu, Gh.: Alimentare cu energie electrică a întreprinderilor EDP Buc. 1979. Albert Hermina şi Florea, I: Alimentare cu energie electrică a întreprinderilor industriale vol. I şi II EDP, Buc. 1982. Cristescu, D şi alţii : Centrale şi reţele elctrice EDP, Buc. 1982. Comşa ş. a. Proiectarea instalaţii electrice industriale EDP, Buc. 1983 Dimulescu, P şi Sisak, F : Instalaţii şi echipamente electrice EDP, Buc. 1981 Pietrănescu, E Agenda electricianului ET Buc, 1979. Costăchescu, T ş.alţii : Instalaţii electrice pentru construcţii.Ghid de proiectare.Ghid de execuţie, Editura Scrisul Romănesc, Craiova, 1978. Cilinghir, V : Alimentarea cu energie electrica a întreprinderilor, Editura Universităţii “Transilvania”, Braşov ,2000.

Datele de proiectare: n - fiind numărul curent, al studentului în grupă. n=8 UN = 10kV SSC = 180MVA L = 3,6km PC = 1370kW QC = 922kvar

CUPRINS

I. Piese scrise: 1.Tema de proiect …………….…………………………………................................ 2. Memoriu justificativ………………………..…………………................................ 3. Breviar de calcul………………………………………………............................... a). Calculul bateriei de condensatoare pentru îmbunătăţirea.factorului de putere........................................................................................................................... b). Alegerea numărului şi puterii transformatoarelor de putere din postul de transformare…………………………………………………................... c). Stabilirea regimului optim de funcţionarea a transformatoarelor……………….. d). Dimensionarea liniei de alimentare a postului de transformare în regim nominal de funcţionare…………………………………...........................................................

2

Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale
___________________________________________________________________________________________________________

e). Dimensionarea căii de curent dintre secundarul transformatorului şi tabloul general………………………………………………….............................................. f). Calculul curenţilor de scurtcircuit…………………………................................... g). Verificarea la stabilitatea termică şi dinamică a liniei de alimentare a postului de transformare şi a căii de curent de alimentare a tabloului general……………........... h). Alegerea aparatelor de comutaţie de medie şi joasă tensiune…..............…........... i). Alegerea aparatelor de măsurare pe medie şi joasă tensiune...................................

II. Piese desenate 4. Schema electrică unifilară principală a raportului de alimentare. 5. Vederi şi secţiuni ale postului de transformare
6. Desene explicative cuprinse în text

2. Memoriu tehnic justificativ

Lucrarea îşi propune proiectarea instalaţiei de alimentare cu energie electrică a unei întreprinderi industriale. Aceasta proiectare este realizată din punctul de vedere al furnizorului. Acest lucru este pus în evidentă de faptul că nu se cunosc tipurile de consumatori din cadrul întreprinderii, ci numai puterile electrice cerute. Astfel, consumatorul solicită o putere electrică activă de 1370kW şi o putere reactivă de 922kvar. Ca date cunoscute sunt introduse şi lungimea liniei de alimentare (3,6km) şi tensiunea nominală a postului de transformare (10kV). De asemenea se ştie faptul că întreprinderea industrială este situată într-o zonă urbană. Amplasarea ei într-un teritoriu populat are multiple implicaţii socio-economice. Ca influentă socială, toate elementele instalaţiei de alimentare (punct de alimentare , linie electrică de alimentare, post de transformare) trebuie astfel distribuite în spaţiu încât să nu creeze neplăceri locuitorilor. Impactul economic este materializat printr-o interacţiune cu celelalte societăţi economice din vecinătate. Evident, nu ne vom referi la impactul pozitiv, care reprezintă scopul pentru care va fi construită, ci la impactul negativ, care ar produce daune factorilor economici apropiaţi ca aşezare geografică. Pentru a sublinia şi mai bine motivaţiile acestei proiectări, care au fost redate mai sus, voi prezenta în continuare principalele elemente ale instalaţiei ce alimentează întreprinderea. Punctul de alimentare PA reprezintă elementul de legătură dintre instalaţia de racordare la sistem şi instalaţia de distribuţie de IT. El reprezintă de fapt o staţie de transformare de la ÎT (înalte tensiune) la MT (medie tensiune). Ţinând cont de valorile de tensiune foarte mari vehiculate în acest punct, este amplasat într-o zonă retrasă, bine

3

Linia electrică serveşte la alimentarea postului de transformare. Calculul curenţilor de scurcircuit se face atât pe MT cit şi pe JT. 4 . pe MT. Pe JT se folosesc întrerupătoare automate OROMAX şi separatoare STI cu rol de protecţie a lucratorilor. Alt element important îl reprezintă alegerea aparatelor de comutaţie. Acestea au rolul de a deconecta sistemul în caz de scurtcircuit şi supratensiuni. Dimensionarea postului de transformare presupune parcurgerea următoarelor etape: . pe JT se va realiza dimensionarea barelor colectoare ţinând cont de curenţii care circula prin bare.determinarea numărului de transformatoare din postul de transformare: se face pe baza asigurării continuităţii în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor. iar pe JT avem o tensiune (0. iar pe JT vom avea scurtcircuite îndepărtate. În regim normal de funcţionare. trebuie precizat faptul că avem receptoare de categoria I şi II şi se vor alege doua transformatoare. Ţinând cont de faptul că întreprinderea este într-un mediu urban şi pentru a nu perturba activitatea locală se optează pentru o conductă subterană. Pe MT se aleg întrerupătoare IUP (cu ulei puţin) şi separatoare STIP care asigura în mod vizibil pentru muncitor întreruperea circuitului. dimensionarea cablului presupune calculul mai întâi a curenţilor în regim normal de funcţionare. Postul de transformare constituie treapta de transformare pentru alimentarea receptoarelor de JT ale consumatorului. . ţinând cont de curentul impus de postul de transformare.asigurarea regimului economic de funcţionare în paralel a transformatoarelor: este determinat de minimul pierderilor totale de putere. . deci o linie electrică în cablu (LEC). şi bine determinată de furnizor. Postul de transformare este constituit din tablouri alcătuite la rândul lor din celule. pe JT. În final se aleg aparatele de măsurat care verifică consumul de-a lungul instalaţiei de alimentare. Revenind la regimul normal de funcţionare.Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ izolată. Vom avea nevoie în primul rând de transformatoare de curent şi ampermetre pentru curenţi . Se va observa astfel ca vom avea pe MT scurtcircuite apropiate de locul de defect. toate aceste aparate se vor monta în aval de PT.determinarea puterii postului de transformare: se face după o prealabilă compensare a puterii reactive prin introducerea unei baterii de condensatoare. . Punctul de alimentare dă elasticitate reţelei. Aceste calcule se vor face ţinând cont de faptul ca pe MT avem o tensiune (10kV). Ţinând cont de faptul ca postul de transformare aparţine furnizorului. Alimentarea se face în continuare printr-o linie electrică. în zonele cele mai puternic afectate de astfel de defecte. Atât punctul de alimentare cât şi postul de transformare servesc la distribuţia energiei electrice la consumator. şi apoi a curenţilor în regim de scurtcircuit trifazat.alegerea locului de amplasare a postului: se ţine cont de faptul că postul de transformare PT aparţine furnizorului şi pentru siguranţa lui se plasează în incinta întreprinderii. se alege secţiunea cablului de MT şi apoi este verificat la condiţiile de încălzire şi de pierdere de tensiune.4kV) . În vederea alegerii şi verificării echipamentelor electrice la stabilitate termică şi dinamică . voltmetre pentru tensiuni şi contoare de energie activă şi reactivă.

diminuarea capacităţii de transport a reţelei. Puterea postului de transformare. respectiv reactiva. şi deci a transformatoarelor componente. respectiv îmbunătăţirea factorului de putere se face prin introducerea în circuit a unei baterii de condensatoare.Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ a. Sc2 = Pc2 + Qc2 SC = PC + QC = 1370 2 + 922 2 = 1651kVA Factorul de putere natural obţinut pe barele consumatorului: PC 1370 = = 0.426 2 2 Alegerea bateriilor de condensatoare Pentru a îmbunătăţi factorul de putere natural. cos ϕnat = Furnizorul de energie electrica impune insa un factor de putere normalizat: cos ϕneutral = 0. Transportul unei puteri reactive importante duce la înrăutăţirea unor indicatori tehnico-economici ai elementelor sistemului şi este însoţit de o serie de consecinţe negative: creşterea pierderilor de putere şi de tensiune. După cum se ştie .92 ⇒ tgϕneutral = 0. ultima dovedindu-se a avea un caracter negativ. puterile electrice activa şi reactiva cerute de consumator sunt: Pc=1370kW şi Qc=922kvar.829 ⇒ tgϕnat = 0. Acest lucru se face deoarece bateria de condensatoare compensează de fapt diferenţa dintre cei doi factori de putere:  Pt = P C  Qt = QC − QP 5 . Diminuarea puterii reactive. este influenţata de tipul consumatorilor care cer o anumita putere activa. Calculul bateriei de condensatoare pentru îmbunătăţirea factorului de putere. utilizatorul va conecta baterii de condensatoare pe barele consumatorului.punct de alimentare PT – post de transformare TG –tablou general. PA.674 SC 1651 Se observa ca factorul de putere natural are o valoare scăzuta. Puterea reactivă a bateriei de condensatoare se calculează ca o diferenţa între puterea reactivă ceruta având factorul de putere natural şi puterea reactivă calculată pentru factorul de putere normalizat.

20 k var cu Qo=20 kvar Un=380V Numărul de condensatoare pe care trebuie sa le aibă bateria s-au calculat cu următoarea formula : QP 339.energia electrică reactivă.5kVA. Condensatoare Q0 = 15. Transformatorul reprezintă elementul de bază al postului de transformare fiindcă realizează reducerea nivelului de tensiune la 0.9 Q0 20 Se aleg 17 baterii de condensatoare.647 − 0. fără reglaj sau cu reglaj în absenţa 6 . b.7 n= = = 16.4kV. 1488. Transformatoarele de putere uzuale sunt de tipul TTU-NL: transformatoare trifazate în ulei. nales = 17buc Qbat = n a ⋅ Q0 = 17 ⋅ 20 = 340 k var S C' = PC 2 + (QC − Qbat ) 2 = 1370 2 + (922 − 340) 2 = 1488.380-20-3 Puterea aparentă recalculată este: Sc’=1488.426) = 339. Alegerea numărului şi puterii transformatoarelor de putere din postul de transformare.7 kVA QC . QP = QC − Qt = PC ⋅ tgϕnat − PC ⋅ tgϕneutral = PC ⋅ (tgϕnat − tgϕneutral ) = 1370(0.5kVA cos ϕinb = PC 1370 = = 0.92 > cos ϕ neutral .5 SC Se alege condensator de tipul: CS 0.Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ Diagrama de puteri a consumatorului arata ca în figura a): Pe barele consumatorului se montează o instalaţie Qp putere relativă produsă.

Pentru funcţionarea în paralel a transformatoarelor este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii: . Sarcina de durată anterioare în % din puterea nominală 50% 75% 90% Durara supraîncărcare pentru o supraăcărcare in % Din puterea nominaă 10% 20% 30% 40% h.6.7) S n S Se alege numărul minim de transformatoare n ≥ 2 . . . Pentru un timp scurt un transformator poate funcţiona şi în supraîncărcare.5 60 30 45 30 15 8 50% Min 15 8 4 7 . SI kînc =   kînc . h.raportul puterilor nominale să fie mai mic decât 3/1.tensiunile de scurtcircuit să fie egale.Coeficient de încărcare Sn  In  unde: S este puterea de încărcare Sn este puterea nominală.0.5 1. h.Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ tensiunii. de construcţie normală. Curba de randament a unui transformator este următoarea: (0.să aibă aceeaşi grupă de conexiuni.0 0. min 3 2 1 1. Puterea nominală să fie standardizată. să fie egale. . cu două înfăşurări. Supraîncărcarea transformatoarelor: S ≥1 Coeficientul de supraîncărcare: kS = ST Durata de supraîncărcare a transformatorului de ulei .tensiunile primare şi secundare şi deci raporturile de transformare. cu circulaţia naturală a uleiului şi cu răcirea liberă (naturală) cu aer. se alege 2 transformatoare.

0 U sc [ o o ] 6 I0 [ o o ] 2.48 SnT 1000 tf ≥ 3h unde tf este timpul de funcţionare.0 În cazul unui transformator randamentul variază cu gradul de încărcare a transformatorului (raportul ST/SnT). Asta înseamnă ca uzura izolaţiei este mai mică.4 ±5 Grupă de conexiuni DYn5 Pierderi nominale ∆P0 ∆Psc 1. un transformator poate fi supraîncărcat pentru perioade scurte de timp. Această supraîncărcare se numeşte suprasarcina admisibila. pe anumite durate de timp putem supraîncărca transformatorul. Aleg 2 transformatoare de 1000kVA de tipul: TTU-NL.744 SnT 1000 Coeficientul de supraîncărcare: S ' 1488 kS = c = = 1. Cu următoarea caracteristică: Un[ kV ] Reglaj ÎT % ÎT JT 10 0. Tabelul 3. pag 130] Coeficientul de încărcare: S ' 2 744 α= c = = 0. 8 .Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ Condiţia de alegere a transformatorului de putere este de: S nT ≥ S C 1488 = = 744 kVA 2 2 ' S nT ≥ S 'C 2 Aleg un transformator cu puterea nominală de: SnT = 1000kVA [4. cu puterea nominală de SnT = 1000 kVA .28.850 12. Pe de alta parte. Curbele de sarcină zilnică arată că puterea absorbită de un consumator nu este uniformă (sunt perioade de timp când încărcarea transformatorului este mai mica decât încărcarea nominala). Pentru a aduce durata de funcţionare la durata normata (transformatorul lucrează toata ziua la sarcina nominală). deci durata de funcţionare a transformatorului este mai mare.

chiar dacă sarcina nu depăşeşte puterea sa nominală.Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ c. ps şi qs sunt pierderile de putere activă respectiv reactivă datorită sarcinii. p 0 = p Fe = ∆P0 2 2  UnT  q 0 = 3G   = i * − p * ⋅ SnT O O    3 2 i* = 0 p* = 0 Io i o = 0 o I nT 100 P0 ∆P = 0 S nT S nT 9 . Pierderile de putere activă în transformator pot fi scrise în felul următor: p = p0 + ps q = q0 + qs în care: p0 şi q0 sunt pierderile de putere activă respectiv reactivă corespunzătoare mersului în gol a transformatorului.Calea de alimentare este cuprinsă între punctul de alimentare şi transformatorul de putere.În postul de transformare nu este totdeauna economic ca toate transformatoarele să funcţioneze în paralel. precum nu este totdeauna indicat să lucreze unul singur. Prin regimul optim de functionare al transformatorului se înţelege regimul în care pierderile de putere activă în transformator şi în calea de alimentare a transformatorului sunt minime. Stabilirea regimului optim de funcţionare a transformatoarelor O partea din etapa de dimensionarea a postului de transformare o reprezintă asigurarea regimului economic de funcţionare în paralel a transformatoarelor.

0 p * --pierdere de mers în gol a transformatorului.28. 130] I S α= = α -.coeficient de încărcare al transformatorului.pag. q s = 3X T I 2 = 3X T α 2 I 2 = α 2 q sc = α 2 u * − p * ⋅ S nT n sc sc u* = sc p* = sc U sc u o = sc o U NT 100 2 2 Psc ∆Psc = S nT S nT Pierderile totale datorită pierderilor proprii ale transformatorelor şi datorită circulaţiei puterii reactive în calea de alimentare vor fi: pt = p 0 + keqo + α 2 ( p sc + keq sc ) α= S SnT pt = f ( S) Unde psc sunt pierderi de putere activă la funcţionarea în scurtcircuit. Pierderile totale în ambele transformatoare sunt egale: S2 S2 pt = p01 + keq 01 + ( ps1 + keqs1) 2 + p 02 + keq 02 + ( ps 2 + keqs 2 ) 2 S nT1 S nT 2 Se face ipoteza că transformatoarele se încarcă cu puterile lor nominale deci încărcarea celor două transformator este acelaşi: S1 S2 S1 + S2 S = = = SnT1 SnT 2 SnT1 + SnT1 SnT1 + SnT1 S2 pt = p 0 + keq 0 + ( ps + keqs ) ⋅ 2 S nT 10 . i * --curentul relativ de mers în gol. pS = 3RTI 2 =3RTα2In2=α2psc dar psc=∆Psc [4. ke—echivalentul energetic al puterii active în reţea datorită circulaţiei puterii reactive consumată de transformator în calea de alimentare.reprezentarea parabolei care are vârful jos şi concovitatea sus sunt egală. InT SnT I – curentul de sarcină al transformatorului. 0 S nT --puterea nominală a transformatorului. Se fac următoarele notaţii: po + kqo = m ps + kqs =n S2 nT pt = m + nS 2 .Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ Unde pFe --sunt pierderile în fier.Tabelul 3.

174 ⋅ 19.78 = = 22. n p t 2 = 2m + ⋅ S 2 2 p t1 = m + n ⋅ S 2 n= 11 .174 ⋅ 58.Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ pt = p 01 + p 02 + ke( q 01 + q 02 ) + [ p sc1 + p sc 2 + ke( q sc1 + q sc 2 ) ] (S S2 nT1 + S nT 2 ) 2 2   SnT1  2  SnT 2   2 pt = m1 + m 2 + n1 ⋅   + n2 ⋅    ⋅S  SnT1 + SnT 2     SnT1 + SnT 2    SnT1 = SnT 2 = SnT m1 = m 2 = m n1 = n 2 = n n pt = 2m + S 2 2 pt = m + nS 2 S ∈ ( 0. SAT ) .02 I nT 100 100 * p0 = P0 ∆P 1.0 + 0.85 ⋅ 10 −3 S nT S nT 1000 U sc u o 6 = sc o = = 0.91k var * * qsc = u SC − p SC ⋅ S nT = 0.06 U NT 100 100 Psc ∆P 12.echilibru de energie.91 = 3.78k var 2 2 m = po + k e qo = 1.0 I i o 2 * i0 = o = 0 o = = 0.02 2 − 0.06 2 − 0.00185 2 ⋅ 1000 = 19.2 ⋅ 10 −6 2 2 S nT 1000 ke. SA ) .850 = 0 = = 1.466 p sc + k e q sc 12.850 psc=∆Psc=12.funcţionarea unui transformator va fi optim S ∈ ( SA.850 + 0.012 2 ⋅ 1000 = 58. Calculele: SnT = 1000 kVA p0=∆P0=1.iar în această parte cele două transformatoare vor funcţiona optim.0 = sc = = 12 ⋅ 10 −3 S nT S nT 1000 2 2 * u sc = * p sc = * * qo = io − p o ⋅ S nT = 0.

388 42.602 46.26 51.348 7.2000) pentru 2 transformatoare.972 28.442 15.66 18.682 7.02 1100 30. s pt1 pt2 0 3.012 8.695 600 11.322 20.92 100 3.351 1200 35.01 9.458 7.911 1000 25.884 1900 83.024 900 21.452 10.32 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 20 0 40 0 60 0 80 0 10 00 12 00 14 00 16 00 18 00 20 00 p t1 p t2 12 .895 1600 60.364 300 5.978 25.919 400 7.031 200 4.46 6.336 1700 67.292 35.338 12.618 38.41 31. Deci Sε(0.904 1300 40.359 800 17.679 1300 40.Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ Punctul de intersecţie A este la valoarea A=600.676 1500 53.978 25.600) pentru un singur transformator iar în Sε(600.991 2000 92.679 1400 46.999 1800 75.696 500 9.428 22.916 700 14.668 14.

şi conductoare izolate trase prin tuburi de protecţie. Ştim că ea poate să fie atât subterană cât şi supraterană. Toate elementele din dreapta transformatorului se calculează la tensiunea U 2 n V. în regim de scurtcircuit ele sunt protejate de aparate care izolează defectul în timp foarte scurt. urmând ca verificarea la scurtcircuit sa se facă la punctul următor. astfel încât să fie satisfăcute următoarele condiţii: .coloane: servesc la alimentarea tablourilor de distribuţie . cât şi spre consumatori. În cazul montajului denivelat. Linia electrică de alimentare asigură distribuirea energiei electrice atât de la furnizor către postul de transformare. Alegerea secţiuni conductoarelor. 13 . Toate elementele din stânga transformatorului se calculează la tensiunea U1n V. în prezent pentru izolaţia cablurilor până la 10kV se folosesc şi materiale plastice – policlorura de vinil (PVC) şi polietilena (PE).circuite: servesc la alimentarea receptoarelor Materializarea conductelor electrice poate fi realizată prin: cablu electric. manta de etanşare şi învelişurile exterioare. De asemenea ea alimentează doua transformatoare. această izolaţie prezintă dezavantajul scurgerii uleiului în părţile joase. Secţiunea trebuie aleasă. b). Dimensionarea izolaţiei electrică al reţelei.pierderile de tensiune să nu depăşească valorile maxim admise. conducta se dimensionează în doua regimuri de funcţionare: regim normal şi regim de scurtcircuit. Conductele electrice se clasifica în funcţie de alimentarea pe care o deserveşte în: . conducta va fi în cablu.traseul cablului: e îngropat. Calculul conductei în regim normal de funcţionare În primul rând vom stabili modul de pozare a conductei. pe MT.Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ d. . Pentru evitarea acestui fenomen s-a recurs la fabricarea cablurilor cu izolaţie de cauciuc sau diverşi compuşi ai acestuia. cordon flexibil. Deci linia electrica va fi în cablu (LEC). În continuare vom dimensiona cablul în regim normal de funcţionare. tratat împotriva agenţilor chimici Izolaţia uzuală a conductoarelor este hârtia impregnată cu ulei. din care cauză scade nivelul de izolaţie al cablului. pentru a asigura calitatea energiei furnizate consumatorului. deci va avea două cabluri. Dimensionarea unei reţele presupune: a).tensiunea nominală: MT – 10kV . Ţinând cont de faptul ca întreprinderea este situata într-un mediu urban. Criterii de alegere: . Secţiunea conductoarelor se alege ţinând seama de încărcarea acestora în regim normal de funcţionare.încălzirea conductoarelor să nu depăşească limitele admise. În vederea alegerii şi verificării echipamentelor electrice. substanţa de umplutură între acestea. Dimensionarea liniei de alimentare a postului de transformare în regim nominal de funcţionare. pe JT. Cablul electric se compune din următoarele elemente principale: conductoare izolate.

85 ⋅ 1.05 [4.Tabel. 4. I 'mad = k1k 2 k 3I mad k1 .numărul de cabluri pozate în pământ. Pag 306] k1 =1. 4.11 [4. Tabel 3. Natura conductorului: Al Secţiunea conductorului rezultă din tabelul 3. Pag 307] k 2 =0. 3.Tabel.38. k 3 .13 S = 16mm 2 cu Iadm = 70 A la U1n = 10kV R0 = 1. Pag 308] ' ` I mad = k1 k 2 k 3 I mad = 1.42.Tabel. Condiţia de încălzire: IC ≤ Im ad Im ad .89 Ω km Ω X0 = 0. 4.X . a. Pag 147] 14 .132 km b.73 A 3 ⋅ U 1n 3 ⋅ 10kV [4.Q . Se pune condiţia că la traversarea de către curentul de calcul să nu producă o pierdere de tensiune mai mare decât cea admisibilă: ∆U% < ∆Uadm % Pierderile admisibile în reţele de MT ∆Uadm % = 5 RP + XQ ∆U% = 100 ⋅ U2 n P. Tabel 3.41.intensitatea maximă admisibilă.13.puterea vehiculate pe linie R.05 ⋅ 70 = 69.coeficient ce cine cont rezistenţa termică al solului k 2 .36.Pag 108] [4. Condiţia pierderii de tensiune.temperatura solului SnT 1000 kVA IC1 = = = 57.39.34 A Se alege pentru conductor electrică cablul de MT cu izolaţie de hârtie şi mantă de plumb. Temperatura mediului ambiant este de 20°C .85 k 3 =1. [4.rezistenţa şi reactanţa conductorului liniei Admitem că factorul de putere pe barele consumatorului rămâne la valoarea factorului de putere neutral chiar în cazul că sarcina comutatorului se amplifică până la cea corespunzătoare transformatorului.Tabel.11 ⋅ 0. Pag 145] [4.Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ Determinarea secţiunea conductorului la încălzire.

926 = 926W Q = SnT sin ϕ imb = 1000 ⋅ 0. sub formă de fire multiple “funie”. vom utiliza izolaţii din mase plastice.804 ⋅ 926000 + 0. b) Felul instalaţiei trebuie luat în considerare în corelaţie cu categoriile de încadrare a locului de montare din punct de vedere al caracteristicilor mediului şi al pericolului de incendiu şi explozie. Conductoarele se confecţionează din Cu sau Al. care se încheie prin determinarea corespunzătoare a secţiunii conductoarelor. Folosim izolaţie de hârtie. Un 2 = 0.5 < 5 10000 2 În acelaşi timp cu alegerea curentului admisibil se face şi o alegere a cablului.89 ⋅ 3.377 = 377VAr R = R 0 ⋅ L = 1.132 ⋅ 3. Cablul pe care l-am ales este de tipul ACYP. Izolaţia uzuală a cablurilor este hârtia pe care o alegem şi noi deoarece avem o tensiune de 10 kV.475 ⋅ 377000 ∆U % = 100 ⋅ = 3. Deoarece cablul este subteran trebuie sa fie rezistent la lovituri. Deoarece Al este mai ieftin decât Cu.6 = 6. Barele vor fi montate capsulat. Cum traseul cablului poate fi prin zone corozive folosim protecţia cu manta de plumb. Ţinând cont că instalaţia de JT este în incinta întreprinderii. Modul de montare influenţează într-o măsură hotărâtoare condiţiile de răcire ale conductelor şi prin aceasta alegerea secţiunii. determinând în acelaşi timp tehnologia de execuţie a instalaţiei. Dimensionarea căii de curent dintre secundarul transformatorului şi tabloul general. e. Alegerea conductelor electrice implică examinarea şi respectarea unui şir de posibilităţi şi condiţii.475 Ω m 6. El trebuie să asigure alimentarea receptoarelor de categoria I si II de la consumator. c) Domeniul de utilizare reprezintă un criteriu fundamental pentru alegerea conductelor.6 = 0. a) Materialul conductelor utilizate în instalaţia electrică de JT pe care o proiectăm este Al. se alege un cablu cu conductoare din Al.804 Ω m X = X 0 ⋅ L = 0. apreciate ca greu combustibile. d) Modul de montare se corelează cu punctele de mai sus.Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ P = SnT cos ϕ imb = 1000 ⋅ 0.4kV In 2 = SnT 3 ⋅ U 2n = 1000 ⋅ 10 3 3 ⋅ 400 = 1443 A 15 . Din acest punct de vedere avem conducte pentru transportul energiei electrice către consumatori.

Calculul curenţilor de scurtcircuit este necesar pentru verificarea elementelor componente ale instalaţiilor electrice la stabilitate termică şi dinamică. I|adm = k 3 ⋅ Iadm k 4 -ţine cont de modul de aşezare a barelor. Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit s-a ales metoda directă cea utilizată la instalaţia joasă tensiune. Condiţiile care trebuie îndeplinit sunt următoarele: a. Valoarea curenţilor de scurtcircuit depinde de : . . .impedanţa echivalenta a circuitului electric cuprins intre sursa şi locul scurtcircuitului.puterea surselor ce alimentează scurtcircuitul.tipul scurtcircuitului. Aşezarea barelor se face pe lat. Valoarea ridicată a curentului de scurtcircuit provoacă scăderea generală a tensiunii în sistem şi deteriorarea utilajului electric prin efectele sale termice şi electrodinamice. Acest curent Iadm trebuie corectat. Calculul curenţilor de scurtcircuit Prin scurtcircuit se înţelege contactul accidental a doua sau mai multe conductoare aflate sub tensiune. Schema electrică echivalentă a instalaţiei este prezentată în figura de mai jos: 16 . se aleg bare dreptunghiulare din aluminiu neizolate. .Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ Ic=1443A La valoarea aşa de mare şi distanţa este mică. Condiţia de pierderea da tensiune: ∆U% ≤ ∆Uadm % Se alege bare de aluminiu 10x60=600 mm2 Pentru aceste bare curentul admisibil este Iadm = 1650 A .9 | I adm = 0. Condiţia de încălzire: In 2 ≤ Iadm b. k 4 = 0.9 ⋅ 1650 = 1485 A Verificare: 1 I c = 1443 ≤ 1485 = I adm f.timpul scurs de la momentul apariţiei scurtcircuitului. alegerea şi reglarea instalaţiilor de protecţie.

39 = 26. 2 2 U  U nλ U n 2 ′ = ⇒ Z λ = Zλ  n 2  U  Z1 Zλ  nλ  2 U 2 n = 0. este necesar să se determine curentul de scurtcircuit de şoc i soc care produce efectul termic.4 ⋅ 10 3  = n1 ⋅ 22n = 2 n = = 0.88 ⋅ 10 −3 Ω 6  S SC U n1 S SC 180 ⋅ 10  2 ( ) 2 17 .39kA i soc = k şoc 2 I p = 1. În punctul K1 scurtcircuitul este depărtat.8 ⋅ 2 ⋅ 10.44kA Calculul curentului de scurtcircuit în punctul K2.4kV U ′ X S = X s  2n U  n1  U2 U2 U2 0.Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ Pentru verificarea conductelor şi echipamentelor electrice la solicitările curenţilor de scurtcircuit. S sc = 180 MVA S sc = 3U n I sc I sc = I p = S sc 3U n1 = 180 ⋅ 10 6 3 ⋅ 10 ⋅ 10 3 = 10.

04 işoc = k şoc 2 ⋅ I p = 1.4 ⋅ 10 3 ) ′ X T = sc ⋅ 2 n = ⋅ = 9.6MVA g. 04 = 1 + 0.4 ⋅ 10 3 3 ⋅ 15. Verificarea la scurtcircuit a căii de alimentare a posturilor de transformare. Caracteristici tehnice ale cablurilor electrice: Caracteristica termică ale cablului electric de 1.Stabilitate termică.6 ⋅   10 ⋅ 10 3  = 0.4 25÷ 240 70 160 1.4 ⋅ 10 3  −3  = 1.64 ⋅ 10 −3 = 14kA k şoc = 1 + e = 1+ e 10 .64 ⋅ 10 −3 Ω I sc = I p = U 2n 3Z Σ −π RΣ XΣ = 0.76 ⋅ 10 Ω      2 2 2 2 2 U % U 6 (0. 24⋅10 − 3 j = 1 + e −3.3 25÷ 185 60 140 1.6 ⋅   10 ⋅ 10 3  = 10.89 ⋅ 3.4 ⋅ 10 3 ⋅ 14 ⋅ 103 = 9.132 ⋅ 3.88 2 + 11.14⋅ 11.6.Regim nominal . b).24 ⋅ 10 −3 Ω 2 2 Z Σ = RΣ + X Σ = 10.3 25÷ 185 18 .59 ⋅ 10 3 A S sc = 3 ⋅ U n 2 ⋅ I sc = 3 ⋅ 0.88 ⋅ 10 Ω        0.Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ U ′ R L = RL ⋅  2 n U  1n U X = X L ⋅  2n U  1n ` L  U  = Ro ⋅ L ⋅  2 n  U   1n  U  = Xo ⋅ L ⋅  2 n  U   1n 2 2 2   0.04 = 1.Regim în scurt Numărul conductorului Secţiunea nominală.24 2 ⋅ 10 −3 = 15.88 ⋅ 10 −3 Ω ′ ′ ′ XΣ = X S + X L + X T = 11.04 ⋅ 2 ⋅ 14 ⋅ 10 3 = 20.88⋅10 −3 −3. Tensiunea nominală al cablului kV Temperatura maximă admisă în conductor .6 ⋅ 10 −3 Ω 100 S nT 100 1000000 ′ RΣ = R L = 10.Stabilitate dinamică. În cazul scurtcircuitelor elementele instalaţiilor electrice se verifică la: a). 10 kV izolaţie cu hîrtie impregnate şi manta de plumb.4 ⋅ 10 3  −3  = 0. mm2 Coeficient termică: de stabilitate 1 6 10 70 160 2.3.

Regim nominal 160 . Tensiunea nominală al 1 cablului kV Temperatura maximă admisă în conductor 70 . Tensiunea nominală al 20 cablului kV Tipul şi materialul conductelor Temperatura Temperatura Coeficientul C Temperatura maximă admisă maximă maximă în conductor admisibilă la admisă în 70 . Condiţia de stabilitate termică este îndeplinită dacă secţiunea cablului verifică relaţia: t S ≥ I scmedp sc C Unde cu s-a notat secţiunea cablului în mm2. 10 kV izolaţie şi manta din PVC.3 25÷ 185 Caracteristica termică ale cablului electric de 20 kV cu izolaţie polietilene nominală şi manta din PVC A2YSY Valoarea temperatura maximă admisibilă şi a coeficientul de încălzire a conductorului de scurtcircuit.6. mm 25÷ 240 Coeficient de stabilitate termică: -cupru 122 -aluminiu 83 6 10 70 160 1.Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ -cupru -aluminiu 122 83 Caracteristica termică ale cablului electric de 1. 19 .3 25÷ 185 60 140 1.mm2 Bare de cupru 200 50÷ 150 70 165 Coeficientul de stabilitate Bare din aluminiu 200 70 90 termică: Bare din oţel (fără legătură 400 70 66 -cupru 104 directă cu aparatele) -aluminiu 7070 Bare din oţel (cu legătură directă 300 60 cu aparatele) Verificarea cablurilor .Regim în scurt Numărul conductorului 1 Secţiunea nominală .Regim în scurt Numărul conductorului 2.3.4 2 Secţiunea nominală.Regim nominal scurtcircuit regim normal 150 .

39 ⋅ = 65.Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ Iscmedp=Ip=14kA. 108] La acest curent am rezistenţă şi reactanţă: R0=0. tsc=0. td --timpul de declanşare al întreruptorului automat.571 S ≥ I scmedp ⋅ sc = 10.433 X0=0. tap –este timpul de acţionare al protecţiei prin relee. Fiindcă am cablu electric de 10 kV cu izolaţie de hârtie impregnată şi manta de plumb Al.SnT=1000 kVA. Pentru această secţiune curentul admisibil este de: Icadm=160 A.565 [s] t 0.Pag. Aleg o secţiune de 70 mm2 S=70 mm2. [4.5+0. Durata scurtcircuitului este tsc=tap+td [s].065 s la întreruptorul automat IO-10400.101 Ssc=180 MVA . Cu aceste date noi recalculez scurtcircuitul în punctul K2: 2 2 2 U  U nλ U n 2 ′ = ⇒ Z λ = Zλ  n 2  U  Z1 Zλ  nλ  U 2 n = 0. td am ales din catalog în funcţie de întreruptor.Tabel 3. coeficientul de stabilitate termică C=90.4kV U n1 = 10kV 20 .13.065=0.91 mm2 C 90 Secţiunea aleasă trebuie să îndeplinească condiţiile şi în regim normal de funcţionare şi în regim de scurtcircuit. td=0.

505 işoc = k şoc 2 ⋅ I p = 1.58 ⋅ 10 Ω      2 2 2 2 2 U % U 6 (0.4 ⋅ 10 3  = n1 ⋅ 22n = 2 n = = 0.31 ⋅ 10 −3 Ω I sc = I p = U 2n 3Z Σ = 0.41kA kşoc = 1 + e −π RΣ XΣ = 1+ e − 3.4 ⋅ 10 Ω        0. 4⋅10 −3 11.6 ⋅   10 ⋅ 10 3  = 2.31 ⋅ 10 −3 = 20.4 2 ⋅ 10 −3 + 11.88 ⋅ 10 −3 Ω 6  S SC U n1 S SC 180 ⋅ 10   U  = Ro ⋅ L ⋅  2 n  U   1n  U  = Xo ⋅ L ⋅  2 n  U   1n 2 2 2 2 ( ) 2 U ′ R L = RL ⋅  2 n U  1n U X = X L ⋅  2n U  1n ` L   0. 21 .505 = 1.4 ⋅ 10 3 ) ′ X T = sc ⋅ 2 n = ⋅ = 9.4 ⋅ 103 ⋅ 14 ⋅ 10 3 = 9.6 ⋅ 10 −3 Ω 100 S nT 100 1000000 ′ RΣ = R L = 2.433 ⋅ 3.101 ⋅ 3.505 ⋅ 2 ⋅ 14 ⋅ 103 = 29.4 ⋅ 10 3 3 ⋅ 11.Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ U ′ X S = X s  2n U  n1  U2 U2 U2 0.4 ⋅ 10 3  −3  = 0.06 ⋅ 10 −3 Ω 2 2 Z Σ = RΣ + X Σ = 2. Alegerea aparatelor de comutaţie de medie şi joasă tensiune.4 ⋅ 10 3  −3  = 0.6 ⋅   10 ⋅ 10 3  = 0.14 ⋅ 2 .681 = 1 + 0.06 2 ⋅ 10 −3 = 11.7 MVA h.4 ⋅ 10 −3 Ω ′ ′ ′ XΣ = X S + X L + X T = 11.7 ⋅ 103 A S sc = 3 ⋅ U n 2 ⋅ I sc = 3 ⋅ 0. 06⋅10 − 3 j = 1 + e − 0.

electromagnetice DSI.cu sulfaj magnetic . Curenţii de scurtcircuit solicită elementele echipamentului din punct de vedere dinamic şi termic. separatorul se blochează mecanic sau electric în raport cu întrerupătorul circuitului respectiv. Servesc la conectarea şi deconectarea manuală sau automată a circuitelor electrice.cu acţiune unilaterale . iar solicitarea dinamică de curentul de scurtcircuit de şoc. .cu vid Dispozitivul de acţionare al întrerupătorului pot fi: . Aparatele de comutaţie şi protecţie care vor fi utilizate sunt separatoarele şi întrerupătoarele.în ulei puţin IUP. cu aer comprimat DPI. deschiderea separatorului trebuie să fie precedată de deconectarea întrerupătorului corespunzător. Separatoarele permit o separare vizibilă a circuitului faţă de bare.cu hexafulure de sulf .Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ Echipamentul electric al unei instalaţii electrice trebuie astfel ales încât să satisfacă următoarele condiţii: a.în ulei mult IUM. să reziste supratensiunilor şi curenţilor de scurtcircuit ce pot să apară în regimurile de avarie. Întrerupătoarele sunt cel mai important aparat de comutaţie din circuitele primare. nu se deschide sub sarcina. o distanta de izolare vizibila în cadrul circuitului electric din care fac parte. acţionare prin dispozitivul cu servomotor. 22 . având rolul de a proteja personalul de exploatare. Întrerupătoarele de înaltă tensiune utilizate în posturile de transformare sunt: . . în poziţia deschis. Separatorul ne având dispozitiv de stingere a arcului electric. acţionate prin dispozitive manuale DMI. Solicitarea termică este determinată de valoarea curentului de scurtcircuit şi de durata acestuia. b. pentru a evita manevrarea în prezenţa sarcinii. .cu aer comprimat .cu acţiune bilaterale Separatoarele sunt aparate de conectare care asigura pentru motive de securitate. parametrii nominali ai echipamentului sa corespunda parametrilor locului în care se instalează.cu ortoejector IO.

Pot clasifica: .cu două sau mai multe înfăşurare secundare.cu o singură înfăşurare secundare. După felul instalaţiei în care se poate monta: . fazmetrele etc. simbol T. . După numărul de poli: . T. .cuţit de legare la pământ. bobinele de tensiune ale wattmetrelor.de tip interior (la instalaţia interioare) . E-exterior. iar înfăşurarea secundar alimentează releele de tensiune. Simbol: S-separator.Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ Se pot face mai multe clasificări ale separatoarelor: 1. După numărul înfăşurărilor secundare: .transformatoare de tensiune (TT) a căror înfăşurari primare se conectează în paralel cu circuitul primar. Transformatoarele de măsurare se clasifică după următoarele criterii: 1. P.După modul în care se montează: .bipolare .de tip exterior (la instalaţia exterioare) 2. simbol S. În funcţie de parametrul a cărui valoare reduc. 4. I-interior. După locul în care se montează separatoarele pot fi: .siguranţe fuzibile de tip interior – simbol FI.transformatoare de trecere.separatoare basculante .monopolare . fazmetrele etc. Siguranţe fuzibile sunt destinate protecţiei instalaţiilor electrice împotriva scurtcircuitelor şi suprasarcinilor. . voltmetrele.separatoare pantograf 4. 23 . 3.transformatoare de tip exterior – simbol E. 2. . I.Interior.transformatoare tip suport. FIT . T-pentru transformator de tensiune). E.siguranţe fuzibile de tip exterior – simbol FE.tripolare 3. Transformatoarele de măsurare sunt aparate electromagnetice care transformă valoarea curentului şi tensiunii la valori convenabile pentru alimentarea aparatelor de măsurare de protecţie şi de reglaj 100 sau 110 V respectiv 5 sau 1A.separatoare cuţit având un contact fix şi un contact mobil . contoarelor. bobinele de curent ale wattmetrelor.Exterior. ampermetrele.transformatoare de curent (TC) a căror înfăşurare primare se conectează în serie cu circuitul primar. M-monopolar. După absenţa sau prezenţa dispozitivului de legare la pământ există separatoare cu sau fără cuţit de legare la pământ. contoarelor. există: . După modul de deplasare ale contactelor mobile: . iar bobinajul secundar alimentează releele de curent.transformatoare de tip interior – simbol I.Tripolar. FET (F-fuzibil.separatoare rotative având două contacte mobilă .

Cu următoarele caracteristici: Întrerupătoare de ulei puţin modernizat. alegem întrerupătorul din seria IUP-M10-630 Întrerupătoare de ulei puţin modernizat.16 Masa uleiul ui [kg] 10 Masa aparatul ui [kg] 250-300 Un [kV] 10 In [A] 630 I limita [kA] 30 [4. b. Sr ≥ SSC 200MVA>180MVA Sr . c. e. Stabilitatea limită termică: Ilt ≥ ISCmedp 24 . Inap ≥ Ic 630A≥ 70A Inap .curentul limită dinamic.14.44kA Ild . Tensiunea nominală a întrerupătorului 10kV Curentul nominal 630A Curentul limită termic 30kA Curentul limită dinamic 30kA Puterea de rupere în MVA la 10kV tensiuni de serviciu este 200MVA.Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ Alegerea întrerupătoarelor de medie tensiune I 1n = 70 A U 1n = 10kV Işoc = 26. d.tensiunea nominală al aparatului. Unap ≥ Un 10kV≥ 10kV Unap .puterea de rupere. Stabilitatea limită dinamic: Ild ≥ işoc 30kA>26.curentul nominal al aparatului. În urma condiţiilor impuse enumerate mai sus.44kA Tip itrerupt or IUP-M 10-630 I limita dinam ic [kA] 30 Puterea de rupere [MVA] 200 Timp total de inchidere [S] Timp total de deschide re [S] 0. Tabel 3. Verificare: a. Pag 110] Se folosim montare în interior.

Stabilitatea limită dinamic: Ild ≥ isoc 50kA>26. Tabel 3.curentul limită termic.curentul limită termică. Alegerea separatoarelor de medie tensiune I val I limita varf termic dinami la 1S c 20 50 tip aparat STI Un [kV] 10 In [a] 800 tip Interio r [4.39KA Ilt .curentul nominal al aparatului. Unap ≥ Un 10kV≥ 10kV Unap .44kA Ild . Inap ≥ Ic 800A>70A Inap .39A Ilt . Stabilitatea limită termic: Ilt ≥ ISCmedp 20kA>10. c. b. Alegerea transformatoarelor de curent 25 . Pag 113] S-a ales separator de tip STI-10-800 în montaj interior Separatoare tripolare de tip interior.Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ 30kA>10.tensiunea nominală al aparatului. d. Cu următoarele caracteristicile: Tensiunea nominală 10kV Curentul nominal 800 A Valoare efectivă a curentului limită termic 20 kA Valoarea de vârf a curentului limită dinamic 50 kA Verificare: a.19.curentul limită dinamic.

Alegerea transformatoarelor de tensiune 26 .44kA < 250 ⋅ 150 2 = 53.5/D 1/3 15/30 30/30 <10/< 10 [4. Cu următoare caracteristică: a. Curentul limită dinamic Ild = 250 ⋅ In1 ≥ işoc 26. Curent limită termic Ilt = 100 ⋅ I1n ≥ ISCmedp 10. Tabel 3. Pag 122] S-a ales transformatoare de curent de tip CIPS-10-150 150/5/5 Transformator de curent cu izolaţie de protecţie tip suport pentru montaj interior.035 ⋅ 10 3 A < 100 ⋅ 150 = 15 ⋅ 10 3 A 1 D. Tensiunea nominală Un1 = 10kV Unap ≥ Un 10kV≥ 10kV b.66 = 7. De precizi e Iil Iid P2n n CIPT10-a 15 − 650 5 10 42 100In 250In 0.5/3 d. Curentul nominal In1 = 150 A Inap ≥ Ic 150A>70A c. Te transform are I1n/I2n Un [kV] Ui [kV] Cl.03kA f. Clasa de precizie 0.25. Puterea nominală P 2 n = 15 / 30 W e.30 ⋅ 10 3 ⋅ 0.Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ Caracteristici tehnice Denumire Tip Transformat or de curent tip trecere monospiral cu izolatie portelan montaj interior Rap.

Raportul de transformare 10/0.1 12 35 80 150 320 640 [4. Tabel 3. Puterea nominală 80VA E. Tensiunea nominală Un1 = 10 kV 10kV≥ 10kV b).5 1 3 (D) Putere Maxim a [VA] `TBU10 10/0. Tensiunea nominală Un1 = 12 kV 12kV≥ 10kV b). cu izolaţie din ulei. Curentul nominală 800 c).19. Curentului limită dinamic 50kA [4. Pag 113] F. S-a ales separator de tip STIP-10-800 Separatoare monopolar interior Cu următoarea caracteristică: a).Siguranţă fuzibilă de medie tensiune pentru transformator 27 . Tabel 3.5 d). Curentului limită termic 20kA d).1 [kV/kV] c).26. Pag 125] S-a ales transformatoarelor de tensiune de tip TIBU-10 Transformator de tensiune bifazat.Separator pentru transformator de măsurare de tensiune. pentru montaj interior. Clasa de precizie 0.Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ Denumi re Trafo bifazat montaj interior cu izolatia in ulei Tip Raport de transformare [kV/kV] Tensiu ne maxim a de lucru [kV] Caracteristici Putere nominala P2n Tensiu [VA] ne de incarca re [kV] Clasa Clasa Clasa 0. Cu următoare caracteristică: a).

260] 28 . I 2 n = 1443 A U 2 n = 0.19.5kV .Putere de rupere trifazată 1000MVA . Alegerea aparatelor de joasă tensiune. Pag.7 kA A.Curentul maxim de rupere la tensiune nominală 50kA h.22. .Tensiune nominală 10kV.Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ Tip Tensiune [kV] Max de servivi u Suport Port fuzibil Inf [A] nominal a Putere de rupere trifaza ta [MVA] I max de rupere la Un [kA] Irf I max de rupere in % din Inf tip SFIT10 FI-10 10 11.5 1000 50 - interio r [4. Întrerupătoare automate Un [V] In [A] U serviciu [A] f de conectare I inchidere I deschider e 500 1600 220380 30 125 50 125 55 Capacitate de inchidere si rupere la 3 manevre I limita dinamic [kA] I limita termic [kA] [4.4kV Işoc = 29. Tabel 3. Cu următoare caracteristică: . Pag 116] SFIT-10 cu FIT-10 Siguranţă fuzibilă de interior pentru transformator de tensiune. Tabel 3.Tensiune maximă de serviciu 11.

1.4kV Unap .curentul limită dinamic.5kV>0. Tabel 5.41A Ir . Separatoare I val I limita varf termic dinami la 1S c 50 125 Tip aparat STI [6. Ir ≥ ISC 50kA>20. 113] Un [kV] 3 In [a] 2000 Tip Interio r S-a ales separator de tip STI-3-2000 Separator tripolar de interior Cu următoare caracteristică: Tensiunea nominală a separatorului Un = 3kV Curentul nominal a separatorului In = 2000 A Curentul termic It = 50kA Curentul dinamic Id = 125kA 29 . e. b.66 = 7. Stabilitatea limită termică: Ilt ≥ ISCmedp 0.1.5kV Curent nominal In = 1600 A Curent de rupere Ir = 50 kA Curent limită dinamic Ild = 125kA Curent limită termic Ilt = 55kA la tlt = 1s Verificare: a.1. Pag. Inap ≥ I 2 n 1600A>1443A Inap .5-1600 Cu următoare caracteristică: Tensiunea nominală a întrerupătoarelor automate Un = 0.035kA 1 Ilt .tensiunea nominală al aparatului.7kA Ild . d.. c.curentul de rupere. Stabilitatea limită dinamic: Ild ≥ işoc 125kA>29.curentul limită termică.66 ⋅ B.41kA > 8. Unap ≥ Un 0.Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ S-a ales întrerupătoare de tip OROMAX-0. 20.curentul nominal al aparatului.

Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ Verificare: a.curentul limită termică.curentul limită dinamic. Inap ≥ I 2 n 1500A>1443A c. c.4kV b. Transformatoare de curent pentru joasă tensiune S-a ales transformatoare de curent de tip CIT-0.5t-1500/5A [4.25. Unap ≥ Un 0.5kV>0.7kA Ild . Stabilitatea limită termică: Ilt ≥ ISCmedp 60 ⋅ 1500 = 90 ⋅ 10 3 > 20. d. Stabilitatea limită dinamic: Ild ≥ işoc 50kA>29.curentul nominal al aparatului. Stabilitatea limită termică: Ilt ≥ ISCmedp 0.41kA 30 . Tabel 3.4kV Unap . 50kA > 8.5kV Curentul nominal In = 1500 A Clasa de precizie CP1 Puterea nominală Pn = 15VA Curentul termic It = 60 ⋅ In Verificare: a.66 ⋅ C. Inap ≥ I 2 n 2000A>1443A Inap . Unap ≥ Un 3kV>0. P 2 n = 15VA > P 2 d.41kA 1 Ilt . 121] Reductor de curent interior de trecere Cu următoare caracteristice: Tensiune nominală al transformatorului de curent Un = 0.tensiunea nominală al aparatului.66 = 20. Pag. b.

Transformatorul tip CIT 0.. al doilea pentru energia reactivă.contoare de energie reactive 3-reţeaua cu 3 conductor 2-două echipament mobil P-de precizie CP1 clasa de precizie unu. 31 .domeniu de măsurare 0.domeniul de măsurare 0. Contoare de energie electrică active şi reactive S-a ales contoare de energie electrică active de tip T-2CA32P 3x100V CP1 S-a ales contoare de energie electrică reactive de tip T-2CR32P 3x100V CP1 [6.4. transformatoare de măsură de tensiune.Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ i.5A . de tip CIT 0. Mai trebuie precizat faptul că acest reductor are două înfăşurări secundare: una pentru măsurare şi a doua pentru protecţie (releu de curent). 362] T-legate prin intermediul reductor de tensiunea 2-reductor de curent montat pe 2 faze CA. Vom folosi contoare electrice trifazate tip CA-43B si CR-43B. Pe partea de medie tensiune 1.5kV cu raportul de transformare 1000/5. Pentru a putea măsura şi la curenţi mai mari. .. primul pentru energia activă.5kV este de interior. are încorporat un transformator de curent cu rol de reductor.5 .5 Separat de ampermetru. Pag.contor de energie active CR. Raportul de transformare este de 1000/5..3. Măsurarea energiei Pentru măsurarea energiei electrice se folosesc două tipuri de contoare un tip pentru energia activă şi celălalt pentru energia reactivă. se montează şi un transformator de curent cu rol de reductor pentru a măsura curenţii de pe JT. tip suport şi se execută cu o singură înfăşurare secundara de 5A.clasa de precizie 1.Măsurarea tensiunii: Pentru măsurarea tensiunii se folosesc voltmetre tip E8 cu caracteristicile: ..380V . Caracteristic acestor contoare sunt tensiunea de 380V. curentul de 5A. transformatoarele de măsură pot fi: transformatoare de măsură curent. Alegerea aparatelor de măsurare Transformatoare de măsură După mărimea pe care o transportă. De asemenea trebuie specificat că scara de precizie a acestui tip de contor este 2 A.Măsurarea curentului Se folosesc ampermetre tip E8 cu caracteristicile: . Tabel 5.clasa de precizie 1.

Contoare de energie electrică active şi reactive.3. Voltmetru Domeniul de măsurare 0-6000/100V 3. S-a ales contoare de energie electrică active de tip T-2CA43 380V CP2 S-a ales contoare de energie electrică reactive de tip T-2CR43 380V CP2 [6.4.Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ 2. Voltmetre Domeniul de măsurare 0-400V 3. Ampermetre Domeniul de măsurare 0-1500/5A 4. Pe partea de joasă tensiune 1. Pag. Ampermetre Domeniul de măsurare 0-150/5A B. Piese desenate 32 . Tabel 5. Comutatoare voltmetre II. 362] 4-reţeaua cu patru conductoare 3-numărul echipament mobil 2.

Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ 7. Vederi şi secţiuni ale postului de transformare 9. Schema electrică unifilară principală a raportului de alimentare. Desene explicative cuprinse în text 33 . 8.

Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ STAŢII ŞI POSTURI ELECTRICE DE TRANSFORMARE Posturi trafo capsulate Posturi trafo supraterane 34 .

Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ 35 .

Alimentarea cu energie electrică al întreprinderilor industriale ___________________________________________________________________________________________________________ 36 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->