Group Math IPGKPP PISMP Ambilan 2012 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG EDU 3102

“Perbezaan Pertumbuhan & Perkembangan KanakKanak dari Aspek JERIS”

Konsep Pertumbuhan

Karl E. Garrison ◦ Perkembangan kanak-kanak dari aspek fizikal melibatkan perubahan dalam bentuk saiz badan. Piaget and Inhelder,1969 ◦ Pertumbuhan kanak-kanak berlaku melalui beberapa peringkat yang merupakan sebahagian daripada faktor genetik.

Atan long ◦ Perubahan yang dapat diukur dari satu peringkat ke satu peringkat yang lain dari semasa ke semasa.

Definisi:
 Pertumbuhan

ialah perubahan yang bersifat kuantitatif iaitu perubahan yang dapat dilihat dan diukur.

Konsep Perkembangan

Jean Jacques Rousseau (Teori Maturationis) ◦ Perkembangan kanak-kanak berlaku mengikut peringkat secara semula jadi mengikut baka.

Jean Piaget ◦ Faktor persekitaran dan semulajadi mempengaruhi perkembangan manusia. Pengetahuan dapat dicipta apabila kanak-kanak berinteraksi dengan persekitaran fizikal & sosial.

Vygotsky ◦ Kesan proses budaya sosial meransang perkembangan individu. Kanak-kanak berkembang berdasarkan 2 tahap iaitu tahap semula jadi dan budaya.

Definisi:
 Perkembangan

ialah satu perubahan kualitatif meliputi aspek biologi, kognitif dan sosioemosi yang berterusan dalam mematangkan dan mendewasakan suatu benda hidup.

Perbezaan antara Pertumbuhan & Perkembangan Kanak-Kanak
Pertumbuhan Perubahan fizikal. Cth: tinggi, berat Aspek JASMANI Perkembangan Melibatkan cara kanakkanak menggunkan otototot kasar dan halus. Cth: berjalan, melukis Penyediaan diri bagi menghadapi pelbagai situasi yang memerlukan reaksi berlainan. Cth: mengawal perasaan ketika marah

Melibatkan perasaan kanak-kanak pada diri sendiri, harga diri, dan kebolehan meluahkan perasaan sendiri. Cth: perasaan sedih, gembira

EMOSI

Pertumbuhan Tidak mengalami pertumbuhan rohani.

Aspek ROHANI /MORAL

Perkembangan Kesedaran tentang perasaan hati, akhlak, peraturan, norma serta hakikat kehidupan dan kewujudan tuhan.

Kemahiran berfikir, memberi alasan dan menyelesaikan masalah. Meluaskan perhubungan dan pergaulan .

INTELEKTUAL

Mengaplikasikan kemahiran menggunakan bahasa, nombor dan berfikir. Boleh menyesuaikan dan mendisiplinkan diri sendiri.

SOSIAL

Persamaan antara pertumbuhan & perkembangan
1 2 3 4 • Melibatkan manusia • Mempunyai corak tertentu • Susunan sama bagi semua ahli • Berlaku secara berterusan.

Rujukan
Tina Bruce,2006. Early Childhood, London: SAGE Publications Sdn. Bhd. Jean Billman, Janice Sherman, 2003. Observation and Participation in Early Childhood Settings, United states of America: Pearson Education, Inc.

Dr. Nor Hashimah Hashim, Yahya Che Lah, 2003. Panduan Pendidikan Prasekolah, Selangor: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Rohaty Mohd. Majzub, Abu Bakar Nordin, 1994. Pendidikan Prasekolah, Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. http://www.amaljaya.com/guru/wpcontent/uploads/2011/09/pertumbuh an-perkembangan.pdf

Terima kasih