You are on page 1of 2

NAUJIENOS

„Computer Bild Lietuva“ Laukiamiausi


2009-˜j˜

kas dvi savaites! Kitas numeris – telefonai 58 p.

gruodΩio 27 d.
Nr 0/2004 (00)
25/2008 13–12 26
(77) –1201.31
2004.01.01 Tai labai paprasta! Dvisavaitinis žurnalas

www.computerbild.lt
TESTAI
Kurie ”noutbukai“
geresni: AMD ar
”Intel“? 26 p.

Naujausi˜
Ïaidim˜ hitai
52 p.

Geriausia 28 p.
apsauga nuo
reklam˜
PATARIMAI
Kaip patobulinti
”Firefox“?
40 p.

Îirime filmus
per kompiuter∞
16 p.
48 p.

4 p.

Prenumeratoriams
kaina tik 3,50 Lt
Šiame numeryje TURINYS
XP“ ir „Word 2007“, tinklalapiui “Vaizdelis.lt”
Nuo redaktoriaus G Išjungiame nereikalingų failų rodymą . . . . . . . .44
G Sukuriame ekrano užsklandą iš nuosavų
Sveiki! tinių diskelių įrenginys. Tačiau vidinės dalys jau nebe nuotraukų . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Kiekvienais metais „Com- tos, kurios buvo prieš metus ar dvejus. Kompiu- G Perkeliame „Outlook“ elektroninio pašto dėžutę į
puter Bild Lietuva“ atlieka lie- teriuose įsigalėjo dviejų ir daugiau branduolių proce- kitą kietojo disko vietą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
tuviškų stalinių kompiuterių soriai, ne mažiau kaip 2 gigabaitai darbinės atminties, G Žaibiškai sukuriame kvietimą į šventę . . . . . . . . . . .45
testą. Šiame žurnalo numeryje 750 gigabaitų ir talpesnis kietasis diskas, naujos kartos G Keičiame „Gmail“ išvaizdą . . . . . . . . . . . . . . . .46
rasite palygintas septynias „Nvidia GeForce 9xxx“ ir „Ati Radeon 4xxxx“ serijos G Retušuojame nuotraukas su „Picasa“ . . . . . . . .46
„dėžes“ (16 p.). Testas padės vaizdo plokštės. Žinoma, nereikia pamiršti ir apie vis G Parodome nuotraukas draugams . . . . . . . . . . . .46
K´stutis Ikamas, jums, mieli skaitytojai, išsi- dar šviežumo nepraradusią „Windows Vista“ opera-
vyr. redaktorius rinkti ne tik geriausią kompiu- cinę sistemą. Tokias dalis ir programas turėtumėte PAGALBA
terį, bet ir vietą, kurioje verta jį pirkti. Patys staliniai rasti bet kuriame virš 2000 litų kainuojančiame namų Vir‰elyje PATARIMAI. Kursas „Kaip pagerinti kom-

kompiuteriai keičiasi. Tiesa, šie pokyčiai iš pirmo kompiuteryje. Jei jums siūlo prastesnės sudėties piuterį?“, 3 dalis: žiūrime filmus kompiuteryje .48
žvilgsnio nelabai pastebimi. Iš išorės kompiuterių „dėžę“, gerai pagalvokite, ar verta tokią pirkti. G Kokios programos reikalingos filmų peržiūrai? . .48
korpusai per pastaruosius metus mažai pasikeitė – Naudingo skaitymo ir gražių Šv.Kalėdų. G Kokio kompiuterio reikia filmų peržiūrai? . . . . . .49
prisidėjo tik atminties kortelių lizdai ir dingo magne- redaktorius@computerbild.lt G Žiūrime filmus su subtitrais . . . . . . . . . . . . . . .50
G Paruošiame filmukus peržūrai mobiliajame
NAUJIENOS PROGRAMŲ TESTAI telefone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
G Žiūrime DVD filmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Vir‰elyje NAUJIENA. Nauja „Windows“ operacinė Vir‰elyje TESTAS. Apsaugos nuo reklamų G Žiūrime „YouTube“ filmukus . . . . . . . . . . . . . . . .51
sistema: kokia bus „Windows 7“? . . . . . . . . . . .4 priemonės: naršome be reklamos . . . . . . . . . .28 G Parsisiunčiame klipų iš „YouTube“ . . . . . . . . . .51
G Svarbiausios naujovės . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Lyginamos mokamos ir nemokamos kovos su rekla-
G Kaip greitai veikia naujoji “Windows” . . . . . . . . .6 momis internete priemonės, skirtos naršyklėms
ŽAIDIMAI
Technika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 „Firefox“ ir „Internet Explorer“. Vir‰elyje TESTAS. Žiemos hitų testas . . . . . . . .52

Programos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 G Kokios programos gali sustabdyti reklamą? . . .28 Redakcija išbandė šiuos septynis rudenį ir žiemos
Internetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 G „Internet Explorer 7“ reklamos filtrai . . . . . . . .29 pradžioje pasirodžiusius įdomiausius kompiuterinius
Ambicingiems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 G „Mozilla Firefox 3“ reklamos filtrai . . . . . . . . . .30 žaidimus: „Call of Duty: World at War“, „Command &
Žaidimai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 G Detali testo rezultatų lentelė . . . . . . . . . . . . . . .32 Conquer: Red Alert 3“, „Dead Space“, „Fallout 3“,
Audio/Video/Foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 PATARIMAS. Blokuojame reklamas naršyklėje „Need for Speed: Undercover“, „World of Goo“ ir
Telekomunikacijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 “Firefox” su testo nugalėtoja „Adblock Plus“ . .33 „World Of Warcraft: Wrath of the Lich King“.
Rinka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 G Netestuoti žaidimai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
INTERNETAS G Trumpi žaidimų pristatymai . . . . . . . . . . . . . . . .53
VIRŠELIO TEMA PATARIMAI. Nemokamas biuro programų G Detali tyrimų lentelė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Vir‰elyje TESTAS. Septyni stalo kompiuteriai: paketas internete: nemokamas “Ofisas” . . .34 G Taip testavo “Computer Bild Lietuva” . . . . . . . .55
geriausias lietuviškas kompiuteris . . . . . . . . .16 GKą gali „Google dokumentai“? . . . . . . . . . . . . . .34
„Computer Bild Lietuva“ GKaip prisijungti prie „Google dokumentų“? . . . .34
AUDIO/VIDEO/FOTO
išbandė šiuos lietuviškus stalo GSukuriame naują dokumentą . . . . . . . . . . . . . .35 TESTAS. „Nikon D90“:
kompiuterius, kainuojančius GĮkeliame dokumentą iš kompiuterio . . . . . . . . . .35 naujas veidrodinis
apie 2000 litų: „AARC Desktop GDalijamės dokumentais su draugais . . . . . . . . .36 fotoaparatas . . . . . . . . . .56
CLX1/4Gb/1000Gb/gf98“, GRedaguojame failus kartu su draugais . . . . . . .36 G Išsamus fotoaparato pristaty-
„Atomik Extreme“, „BMS Expert GĮkeliame nuotrauką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 mas ir tyrimų lentelė . . . . . .56
A078“, „Elektromarkt ECOM- GIšskirstome dokumentus po aplankus . . . . . . . .37
PUTERS ACC-F1“, „ICG Ekstre- GRedaguojame failus atsijungę nuo interneto . . .37
TELEKOMUNIKACIJOS
malams VV281103-10“, „Kilo- PATARIMAS. Įdomūs puslapiai: verta aplankyti . .38 Vir‰elyje NAUJIENOS. Laukiamiausi 2009 metų

baitas KB8906“ ir „Topocentras telefonai: ateities telefonai . . . . . . . . . . . . . . . .58


DI016“.
AMBICINGIEMS G Naujos telefonų technologijos . . . . . . . . . . . . . .58
GKą reikia žinoti apie naujus stalo kompiuterius? . .16 Vir‰elyje PATARIMAI. Kaip pagreitinti naršyklę: G 2009 metų „Nokia“ telefonai . . . . . . . . . . . . . .59
GKur įsigyti kompiuterį . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 greitiname „Firefox“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 G 2009 metų „Sony Ericsson“ telefonai . . . . . . . .59
GTesto rezultatų santrauka . . . . . . . . . . . . . . . . .18 GNuo ko priklauso naršymo greitis? . . . . . . . . . .40 G Kokie gali būti naujos kartos telefonai? . . . . . . .59
GDetali tyrimų lentelė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 GKaip galime pagreitinti naršyklę? . . . . . . . . . . .40
GTaip testavo “Computer Bild Lietuva” . . . . . . . .24 GGreičiau parsisiunčiame duomenų . . . . . . . . . .41
RINKA
GPATARIMAS. Paruošiame kompiuterį darbui . . . .24 GGreičiau atkuriame puslapio vaizdą . . . . . . . . .41 PATARIMAS. Mažiausios kainos šalyje: kur pirkti? .60
GPagreitiname naršyklės darbą . . . . . . . . . . . . . .41 Skaitytojų laiškai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
TECHNIKOS TESTAI GPraplečiame „Firefox“ atmintį . . . . . . . . . . . . . .42 PATARIMAI. Perkame originalaus rašalo pakaita-
Vir‰elyje TESTAS. Du beveik identiški „noutbukai“ su GBlokuojame nereikalingus tinklalapių elementus .42 lus: spausdiname pigiau . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
AMD ir „Intel“ procesoriais: „Intel“ prieš AMD . . .26 GGreitesnės internetinės programos . . . . . . . . . .42 Geriausi šalyje: testų nugalėtojų sąrašas . . . .64
„Computer Bild Lietuva“ testavo šiuos du labai
panašius nešiojamuosius kompiuterius: „Asus M51Tr
PATARIMAI MARGUMYNAI
“ ir „Asus M51Vr“. PATARIMAI. Triukai su įvairiomis programomis: KONKURSAS, anekdotai . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
G Kas geriau: „Intel“ ar „AMD“ procesoriai? . . . .26 kalėdiniai triukai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
G „Intel“ ir „AMD“ mikroschemų naujovės . . . . . .26 Redakcija skelbia patarimus, skirtus programoms
NUO REDAKCIJOS
G Detali testo rezultatų lentelė . . . . . . . . . . . . . . .27 „Gmail“, „Outlook Express 6“, „Picasa 3“, „Windows Kito numerio anonsai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

25/2008 3