LARAS BAHASA

Didefinisikan sebagai gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa.  Sesuatu laras bermaksud variasi yang ada pada tiap-tiap penutur.  Biasanya berubah-ubah mengikut situasi.  Unsur yang memberi ciri kepada laras ialah kata-kata kursus iaitu istilah –istilah yang digunakannya.

Laras Bahasa Sains (sains dan matematik)
Gaya bahasa yang digunakan khusus untuk pembinaan dan penyambung ilmu dan teknologi.  Tidak mempunyai ketaksamaan yang terlalu tinggi kerana ia lebih mementingkan ketepata makna dan fakta.  Memilih kata-kata yang tepat, khusus dan teknikal.  Dihubungkan dengan laras ilmiah dan dianggap bersifat formal dan tiada bahasa basahan.

KATA NAMA

KATA KERJA

CIRI-CIRI PENTING LARAS SAINS

ISTILAH KURSUS

KATA SIFAT

PENGGUNAAN PERKATAAN

ISTILAH KURSUS
Istilah bahasa sains jauh lebih tinggi daripada bahasa bukan sains dan tidak digunakan dalam laras bahasa lain.  Cth laras sains

Karbohidrat yang tidak diperlukan dengan segera untuk tujuan pernafasan ditukar sehingga menjadi air piruvik yang kemudiannya terdekarboksilasi…….

Cth laras matematik :
Ukur dan tandakan magnitud arus dengan C dan dengan menggunakan jangka lukis buka sebesar 6 cm…. 1 batu=5,280 kaki dan 1 jam= 3,600 saat

PENGGUNAAN PERKATAAN
Membezakan bahasa sains dengan yang lain adalah pengunaan perkataan.  Kata boleh dibahagi kepada 3 iaitu kata sifat, kata nama dan adverba.  Bahasa saintifik mempunyai istilah kursus, kebanyakannya kata nama primer.  Kata nama boleh menerbitkan kata sifat dan kata kerja.

KATA SIFAT

Dalam teks saintifik, kata sifat agak kurang digunakan berbanding kata kerja dan kata nama. Cth : perlu, tinggi , kursus dan dll. Kata sifat sintifik yang dipinjam daripada bahasa inggeris:

struktural - structural aktif- active Organik-organic

KATA KERJA
Digunakan dalam bahasa saintifik terdiri daripada kata perbuatan dan kata keadaan.  Istilah kata nama dijadikan dasar pembentukan kata kerja.Cth:

bernitrogen (ber + nitrogen) diindekskan (di + indeks + kan)

KATA NAMA
 

Kata nama yang diambil dari bahasa asing membawa bersama-sama penambahan asing. Antara panambah-penambah itu adalah: -ics -ik

pediatrics -logy morphology -ium calcium

-

pediatrik -logi morfologi -ium kalsium

CIRI-CIRI LARAS MATEMATIK
Penggunaan istilah berkaitan dengan pengiraan spt pendaraban dan penambahan.  Banyak gunakan simbol atau unit bagi mewakili perkataan.  Cth: meter-m kilogram-kg meter padu-m³

1.KEJELASAN (Laras Bahasa Sains )
• Digunakan sebagai satu istilah tepat yang tidak boleh diberi makna dalam apa bentuk sekalipun. • Cth laras sains:

air-dilambangkan sebagai H2O,tidak dapt didifinisikan secara jelas tetapi dalam sains ia adalah pencampuran hidrogen dan oksigen.
• Cth laras matematik: Penggunaaan simbol.

memfaktorkan kuadratik berbentukax² + bx +c ,b=0 atau c=0

LARAS BAHASA PERNIAGAAN
GAYA BAHASA

TATABAHASA

CIRI-CIRI

BIDANG

PERBENDAHARAAN KATA

Bidang Digunakan untuk perniagaan,perakaunan, perdagangan dll. Perbendaharaan Kata Istilah kursus cthnya: urusniaga, kredit,dll Istilah am cthnya: untung, tunai, runcit dll. Tatabahasa Kata umum boleh menjadi kata kursus dalam bidang perniagaan.Cth: kata umum istilah wang kewangan ratus peratus

Akronim-EPU, EON.BSN  Menggunakan kata majmuk spt kos jualan,

modal tetap dll.

Menggunakan ayat aktif dan ayat pasif.  Guna ayat majmuk iaitu ayat yang mendukung beberapa isi dalam satu ayat untuk menimbulkan kelancaran dan kesinambungan wacana.  Menggunakan ayat pemeri spt adalah dan ialah untuk kejelasan dan pemahaman ayat dengan lebih mudah.

Gaya Bahasa  Gaya bahasa yang digunakan dalam laras bahasa perniagaan adalah berbentuk ilmiah.  Boleh menyampaikan maksud dan pengertian dengan berkesan.  Cara penyampaian banyak menggunakan jadual, graf, carta, graf statistik dan sebagainya.

LARAS BAHASA EKONOMI
  

Terdapat gambar rajah, jadual serta carta-carta khusus digunakan untuk sampaikan maklumat. Istilah kursus yang digunakan seperti industri,ekonomi, bon, dana, liabiliti dll. Penyampaiannya lebih berbentuk ilmiah yang memberi penekanan kepada konsep urutan logik yang dapat diterima oleh akal.Contohnya:

Syarikat Danasaham Sdn.Bhd. Anak syarikat Khazanah Nasional yang membuka tawaran RM3.7 bilion untuk membeli saham-saham…….

LARAS TEKNOLOGI MAKLUMAT
1.Proses Pembentukan Istilah Teknologi Maklumat. Istilah asing dengan bahasa Melayu Umum,Melayu tidak lazim,Serumpun yang lazim, Serumpun tidak lazim.Cth sila rujuk m/s 136.. 2.Istilah asing yang diserapkan ke dalam Bahasa Melayu melalui 3 proses..m/s 137

Masalah Dalam Pembentukan Istilsh Laras Teknologi Maklumat
1.

Istilah dalam bentuk singkatan -mengelirukan pengguna yang pertama kali menggunakan komputer. -Contohnya: CPU-Central Processing Unit/ Unit Pemprosesan Maklumat. PC –Personal Computer/Komputer Peribadi

2. Bentuk istilah -Kelihatan aneh dan tidak serasi dengan laras Bahasa Melayu. -Cth: Menginstall,Mendownload dll 3. Istilah yang tidak laras -Istilah yang digunakan “capaian” tapi istilah yang sering digunakan “akses”. 4. Bahasa Melayu yang terpinggir -Kekerapan menggunakan bahasa inggeris dalam istilah komputer. -Cth:- ia hendaklah menggunakan window 98

atau yang lebih baik.

Cara Mengatasi Masalah Dalam Penggunaan Laras Teknologi Maklumat
 


 

Istilah yang dicipta perlu lah dipastikan bidang dan subbidanagnya dahulu. Dilakukan serentak bersama pakar bidang dan pakar bahasa. Maklumat yang lama dirujuk dahulu sebelum istilah baru dicipta. Istilah yang diuji hendaklah dikumpul kepada Dewan Bahasa dan Pustaka untuk diselaraskan. Mendapat kerjasama semua institusi pendidikan.

Contoh Istilah Teknologi Maklumat
Cth: 1. Batal(cancel)- tindakan memberhentikan proses yang dilaksanakan. 2. Pautan(link)- saluran data komunikasi dalam rangkaian komputer 3.Piksel(pixel)- unit paparan terkecil pada skrin komputer.