BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI KHÁCH SẠN THE IMPERIAL VŨNG TÀU

Lời cảm ơn Nhận xét của cơ quan thực tập Nhận xét của giáo viên hướng dẫn Tóm tắt đề tài Mục lục Các chữ viết tắt Danh sách các bảng biểu Danh sách hình vẽ, đồ thị Nội dung của đề tài Lời mở đầu

1. Đặt vấn đề 2. Mục đích nghiên cứu 3. Phạm vi nghiên cứu 4. Kết cấu đề tài

PHẦN 1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN THE IMPERIAL VŨNG TÀU 1.1. Giới thiệu khái quát về khách sạn The Imperial
1.1.1. Vị trí của khách sạn 1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của khách sạn 1.1.3. Kiến trúc và quy mô khách sạn

2.10 Công tác quản lí chất lượng và tiết kiệm tài nguyên tại khách sạn The Imperial PHẦN 2: Ý KIẾN ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN THE IMPERIAL VŨNG TÀU 2. Về công tác tổ chức bộ máy và QTNL 2. Kiến nghị và giải pháp về cơ sở vật chất 2. Về quy trình phục vụ trong khách sạn The Imperial 2.4.4.2. Các loại hình dịch vụ tại khách sạn 1.1 Phương hướng và các mục tiêu phát triển của 2. Cơ cấu tổ chưc bộ máy và quản trị NNL 1.3 Về phát triển các loại hình dịch vụ 2.1.1.2. Về cơ sở vật chất của khách sạn 1.1 Bộ phận nhà hàng . Bộ phận nhà hàng 1. Môi trường kinh doanh và chính sách kinh doanh 1.1.2..1. Quy trình phục vụ trong khách sạn The Imperial 1. 1.2.8 Công tac ứng dụng Công nghệ thông tin & thương mại điện tử trong kinh doanh 1. 1.1.2.3.3.7 Công tác Marketing và bán hàng 1.4. Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh tại khách sạn The Imperial 2.2. 1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh tại khách sạn 1.2.1. Bộ phận buồng Bộ phận spa Bộ phận lễ tân Bộ phận khác 1.6.4.6.1.5.1.1.4.

2. Ý kiến đề xuất của sinh viên với Nhà trường và khoa Thương mại – Du lịch KẾT LUẬN .2.1.2.3.2.6.8 Về công tác quản lí chất lượng và tiết kiệm tài nguyên 2. Những kiến thức..7 Về chính sách kinh doanh 2.1.2.2.2.2.1.1.4.2.3 Bộ phận lễ tân 2.4.2.4. Quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên 3. Về công tác Marketing và bán hàng 2. Những công việc học hỏi được trong quá trình thực tập 3. Quan hệ với khách 3.2.5 Bộ phận khác 2.1.4 Bộ phận spa 2.5 Về công tác quản lí nhân sự 2.4.2 Bộ phận buồng 2. Một số sự cố xảy ra và hướng giải quyết của Resort 3. kinh nghiệm tiếp thu trong quá trình thực tập tốt nghiệp 3.1. Các mặt công tác khác PHẦN 3 NHỮNG KIẾN THỨC.4. KINH NGHIỆM TIẾP THU TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP 3.9.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful