You are on page 1of 2

Klasse 1:

ØVELSE DELMOMENTER GRUNDFÆRDIGHEDER


Tandvisning Bliv siddende i ro i plads- Fokus
position mens fører løfter
Plads-position
læberne og fremviser
hundens tænder til Bagpartskontrol
prøveleder
Bliv siddende
Lineføring  Pladsposition Fokus
 Gå ved siden af fører
Plads-position
og se op i forskellige
gangarter og Bagpartskontrol
vendinger
 Sidde når fører gør Gå ved siden af fører og se
holdt op

Sit
Stå  Plads-position Fokus
 Bliv stående mens
Plads-position
fører går 5m. frem
foran hunden Bliv stående
 Sætte sig på
kommando Sit
Spring  Plads-position Fokus
 Fremad spring
Plads-position
 Følge fører max. 5
skridt fri ved fod Bagpartskontrol
 Sidde når fører gør
holdt Spring

Sit
Stillingskift  Plads-position Fokus
 Dæk fra sit
Plads-position
 Blive liggende mens
fører træder 2 m. Bagpartskontrol
frem for hunden
 Sit fra dæk Dæk
 Dæk fra sit Bliv liggende
 Blive liggende mens
fører går tilbage og Sit
stiller sig ved siden Bliv siddende
 Sidde op i plads-
position på Sid op
kommando
Indkald  Plads-position Fokus
 Bliv siddende mens
Plads-position
fører går 15 m. frem
for hunden (hvis Bagpartskontrol
hunden ikke holdes
Bliv siddende
af prøveleder)
 Galoper mod fører Galop mod fører

indkaldskommando
 Sætte sig i plads-
position
Næseprøve  Plads-position Fokus
 Blive siddende mens
Plads-position
fører vender ryggen
til næseprøver Bagpartskontrol
 Løbe ud til
næseprøverne Bliv siddende
 Lokalisere rigtig Lugtdiskriminering
næseprøve
 Samle næseprøve Holde fast
med fært Galop mod fører
 Returnere til fører og
sætte sig i plads- Slip
position
 Aflevere til fører på
slip kommando
Fællesdæk  Plads-position Fokus
 Dæk på kommando
Plads-position
 Bliv liggende når
fører går frem for Bagpartskontrol
hunden til fører går
tilbage efter 1 min. Dæk
 Sætte sig op i plads- Bliv liggende
position på
kommando Sid op