You are on page 1of 1

Opća gimnazija školska 2007/2008.

godina
Zenica

Ime i prezime učenika : Haris Isaković


Izborno područje : Društveno
Odjeljenje : IV-2

MATURSKI RAD
iz
Geografije

TEMA : Stare civilizacije Srednje Amerike

MENTOR :
Muhamed Džinić,prof.

Zenica, maj 2008. godine