You are on page 1of 1

ة

َ
َ
بات
ِ
ك
ْ
لاديج
ُ
أ ان
َ
أ
 :ًةَ مِ لَك َنّوَكُتِل َةَ يِلاّتلا َفورُحْ لا ِلِص
ٌب ا ت ِك ............... ٌة َي ا ن ِب ...............
ٌم و ج ُن ............... ٌد ِه َت ْج ُم ...............
ٌح ا س ْم ِت ............... ٌة َب َت ْك َم ...............
ٌل ا غ ْشَ أ ............... ٌع ا م ِت ْس ِإ ...............
ٌم ا م ِت ْه ِإ ............... ي م ا ...............
 :ِليكْ! تلا َ"َ# ِ$!و%ا ِ&َ'ومّ (لا َ)َ*َ + ,فُرْ +َ- .ِ/ َةَ يِلاّ تلا ِ0امِلَكْلا ِل1لَ+
.أ ٌ!َ"َْ#َ $ َم ْد َ َس ٌة
.ب ٌ#ِ %ْ&َ $ 
.ت ٌل'(َ) 
* . +',ِ#ْ -. أ
.ج ٌ!َ/ِ0'1 
اعتمم لح
دتو مائو