You are on page 1of 8

-

Nakon to je hrv. kralj ZVONIMIR umro, postoje 2 mogua nasljednika: o Zvonimirova ena, Jelena sestra ugarskog kralja Ladislava o Zvonimirov neak, Stjepan Jelena ne moe postati vladarica, jer je ensko Stjepan je star dugo godina je proveo u samostanu Kratko vrijeme plemstvo priznaje Stjepana za vladara o Vlada Splitom i okolicom (1089. 1091.) Nakon smrti Stjepana, Jelena se obraa bratu Ladislavu Arpadoviu o Dobila je podrku plemstva Nemamo kralja, dalmatinski gradovi su u potrazi za zatitnikom o Imaju 3 opcije: Ladislav, Venecija ili Bizant Izabrali su Veneciju jer je mletaki dud dobio od cara Aleksija Komnena titulu predstavnika tradicionalne carske vlasti

1092.g. LADISLAV ARPADOVI kree u osvajanje Hrvatske


o Bizantski car se boji da e izgubiti svoje posjede u Dalmaciji Plaa nomadski narod KUMANE da upadnu u Ugarsku Ladislav je preao planinu Gvozd (dananju Kapelu) o Saznavi za Kumane, prisiljen je vratiti se u Ugarsku U novoosvojenim podrujima stavlja ALMOA, svojeg neaka, za kralja 1094.g. je nastala biskupija u Zagrebu podreeno joj je itavo podruje tadanje Slavonije Uspostavljanje biskupije je bilo samo zbog uvrivanja vlasti Almo je nesposoban Ladislav ne eli da ga on nasljedi, odabrao je KOLOMANA za svog nasljednika U podruju to ga Maari nisu osvojili (oko Gvozda) hrvatski plemii se okupljaju oko Petra Svaia njega proglaavaju kraljem Koloman je bio zaruen za normansku princezu koja je bila u Biogradu o alje vojsku da ju dovedu u Ugarsku, no oni moraju proi korz Gvozd 1097.g. Svai ne doputa prolaz, sukob o Katastrofalne posljedice, Petar Svai izgubio bitku, poginuo o Posljednja mogunost da imamo domaeg vladara Koloman ide na jug Hrvatske kako bi se dogovorio oko vladara 1102.g. Koloman se okrunio u Biogradu i obeao da nee dirati povlastice i posjede plemstva Plemstvo ga priznaje za kralja obvezalo se na vojnu pomo u sluaju potrebe o Unutar Hrvatske o svom troku, a izvan o njegovom PACTA CONVENTA ugovor

o Nije dravnopravni ugovor, ve iskljuivo pogodbu o uvjetima priznavanja Kolomana za kralja S Ugarskom nas vee PERSONALNA UNIJA oblik vladavine u kojem su dvije zasebne drave meusobno povezane samo zajednikim vladarom Koloman je postao hrvatsko-ugarski kralj 1105.g. svi su ga Dalmatinski gradovi odmah priznali za vladara, osim Splita i Zadra o Zadar je pao (iste godine) trijumfalni ulazak je Koloman trajno zabiljeio izgradivi zvonik kraj samostana (crkve) Sv. Marije U taj zvonik je uklesana godina ulaska u Zadar, godina izgradnje zvonika i Kolomanovo ime Hrvatska se ujedinjuje sva 3 dijela (Hrvatska, Slavonija i Dalmacija) o Sredite je bilo u Ugarskoj Juno od rijeke Kupe kraljeva vlast se slabo osjea Slavonija je najblia Ugarskoj, postepeno se pretvarala u posebnu kraljevinu s posebnim unutranjim ureenjem BELA III. je u XII.st. uveo novu titulu 'hrvatski herceg' (vojvode) o On upravlja Slavonijom i budui je hrvatsko-ugarski kralj Koloman podlaguje Dalmaciji: o Daje im velike povlastice o Oslobodio ih je plaanja svih podavanja o Zajamio im autonomiju o Dio pristojbi iz luka grad uzima sebi (1/3) itava drava je podijeljena na upanije u kojima vlada upan (kojeg bira kralj) U XIII. st. dolazi do teritorijalne podijele ANDRIJA II. uvodi 2 banovine slavonski ban upravlja Slavonijom primorski ban upravlja Hrvatskom i Dalmacijom Tijekom vladavine Andrije II. Mleani su se domogli Zadra o Kralj nije ima novca za polazak u kriarski rat, prodaje Zadar Veneciji Nakon povratka iz rata, zatekao je teko stanje u dravi zbog naglo ojaanih velikaa U nadi za poboljanjem poeo je plemiima uzimati imanja, kvariti novac i idovima zalagati dravne prihode dovelo do pobune nieg plemstva BELA IV., sin Andrije II. bio je herceg u Slavoniji u pobuni staje protiv oca 1222.g. Andrija II. saziva dravni sabor izdaje Zlatnu bulu o 3 puta godinje se saziva staleki sabor o Imali pravo prosvjeda zbog nepravdi i samovolje velikaa ili kralja o Bila je sastavljena od 31 lanka nie plemstvo postaje punopravni subjekt u upravi dravom o Vrijedi samo za podruje sjeverno od Gvozda Bela IV. nasljednik Andrije II. Dolazi do provale Mongola iz Azije u Europu 1241.g. kod rijeke aje, doivio katastrofalan poraz bjei u Dalmaciju

o Bjei do Trogira, pa na neki oblinji otok o Tatari (Mongoli) pokuavaju zauzeti Trogir i Split OGOTAJ, vrhovni vladar mongolske vojske je umro Tatari se vraaju u junu Rusiju Bela IV. je shvatio da je najbolje imati utvrene gradove (pogotovo protiv Mongolske konjice koja je teko mogla svladati vrste gradske zidine)

1242.g. Bela IV. daje Gradecu titulu slobodnog kraljevskog grada


Kralj je slobodnim kraljevskim gradovima dodijelio samoupravu graani su mogli izmeu samih sebe birati gradskog suca i gradsku upravu, te samostalno upravljati gradom odgovorni su samo i jedino kralju!!! o Dodijeljivanjem povlastica i pravo sajmova, kralj je stekao saveznike u borbi protiv velikaa

Krajem 13.st. Bela IV. je umro, zapoinju borbe za prijestolje U zemlji je zavladala feudalna anarhija Juno od Gvozda jaa velikaka obitelj ubii Bribirski (od 11.st. pa nadalje), vladaju kao samostalni vladari

* -

Oni posjeduju 3 vane utvrde: SKRADIN, BRIBIR, OSTROVICA Na vrhu moi su Bribirci (ubii) bili tijekom vladavine PAVLA UBIA, bana Hrvatske i Dalmacije Javlja se nekoliko kandidata za hrvatsko-ugarsko prijestolje, oba kandidata trae naklonost ubia o ANDRIJA III. (jedan od kandidata) dio ugarskog plemstva ga je proglasilo kraljem, neki osporavaju njegovo zakonito podrijetlo Arpadovia o Napuljska kraljica MARIJA sestra pokojnog Ladislava IV. Arpadovia ( koji je iao u osvajanje Hrvatske i doao do Gvozda pa se morao vratiti zbog Kumana) Ona smatra da samo ona ima zakonito pravo nasljedstva, ali ena ne moe biti kraljica pa je sva svoja prava prenijela na sina KARLA MARTELA 1292.g. se Karlo Martel okrunio za kralja o Iste godine je dao Pavlu ubiu itavu Hrvatsku od Gvozda do Neretve s nasljednim pravom. Banska ast u obitelji ubi je postala nasljedna, prelazei s oca na sina bez kraljeve potvrde Pavao ubi je glavna faca u Hrvatskoj Ban Hrvatske i Dalmacije i gospodar Bosne sam sebe nazvao 1299.g. Nastaje graanski rat izmeu Andrije III. i Karla Martela o Na strani Andrije III. su bili Kaii i Babonii (koji su bili glavni u Slavoniji) o Na strani Karla Martela su bili ubii i zagrebaki biskup 3

Karlo Martel umire i nastaje privremeno primirje o sin KARLO ROBERT sva prava su prela na njega Andrija III. nije imao mukog nasljednika, odluio je proglasiti ujaka nasljednikom izbila buna u Hrvatskoj ubii su se vratili u Napulj doveli su Karla Roberta u Hrvatsku 1301.g. Karlo Robert je okrunjen za kralja (u Ostrogonu), vlada kao Karlo I. doli su Anuvnci (podrijetlom iz Francuske) na vlast Krki knezovi dobili su otok Krk od Venecije o Pod svojom vlau takoer dre Senj i Vinodol (Modru i jo druge posjede) Karlo I. vlada apsolutistiki da bi sprijeio samovolju i neovisnost velikaa (banova) o Nema ni vojske niti mnogo posjeda, potreban mu je novac KRALJEVA PRAVA sastojala su se od: Poreza kojeg su morali plaati trgovci i obrtnici Dio prihoda iz rudnika (posebice srebra i zlata) Kraljevski porez od kovnica Pavao ubi umire o MLADEN II. nasljeuje Pavla postaje novi ban Doivio je poraz od Venecije U Bosni je postavio STJEPANA KOTROMANIA da vlada umjesto njega Hrvatski velikai su bili nezadovoljni Mladenovom vladavinom okreu se protiv njega na poticaj Venecije

PAVAO, Mladenov brat, mu je okrenuo lea jer je bio nezadovoljan to sam nije postao banom 1322.g. bitka kod Blizne (kod Trogira) Mladen se borio protiv Venecije i dalmatinskih gradova Mladen je poginuo, a ubii su bili uniteni -

1342.g. nakon Karla Roberta dolazi njegov sin LUDOVIK


o Problem mu stvaraju Krki knezovi Nelipii (vladaju Kninom i okolicom) Ivani Nelipi je umro, Ludovik je prisilio njegovu udovicu da mu preda Knin o Netom poslije su se i ostali velikai pokorili kralju ubii su bili prisiljeni predati Ostrovicu u zamjenu za Zrin u Slavoniji Od toga vremena su se poeli nazivati Zrinski Praotac novoga roda ubia Zrinskih postao je Juraj III. Bribirski, koji je predao Ostrovicu kralju

Tijekom borbi protiv velikaa, kralj je imao veliku podrku gradova Gradovi se razvijaju i redovito dobivaju povlastice

* -

Anuvinci, tonije Ludovik je stalno rjeavao unutarnje probleme o U potpunosti je zaboravio na Veneciju koja je dotad zavladala od rijeke Zrmanje do rijeke Cetine 1356.g. Ludovik je zaratio s Venecijom o Napao je Mletaku Republiku u dalmatinskim gradovima i u Veneciji o Rat traje 2 godine KATASTROFALAN! poraz Venecije 1358.g. potpisan je mir u Zadru, Venecija je primorena potpisati mir, mora se odrei titule dud Dalmacije i predati od Cresa do Draa (u Albaniji) Dalmatinski gradovi, posebno Zadar i Dubrovnik u to doba doivljavaju drutveni i gospodarski procvat Dubrovnik iskoritava monog kralja, priznaje ga za vladara, ali vodi svoju politiku (jer je kralj predaleko da bi njegova vlast ondje utjecala) Venecija se ne pridrava potpisanog mira Venecija je zauzela Kotor, ibenik i Rab Ludovik se povno sukobio s Venecijom i pobijedio o 1381.g. potpisuje se mir u Torinu, Venecija mora potivati odluke Zadarskog mira i plaati godinji danak od 7.000 dukata Ludovikov ujak je bio KAZIMIR III. (poljski kralj) o Nakon njegove smrit Ludovik postaje kralj Poljske o Pobijedio je Bugare i osvojio Beograd 1382.g. Ludovik umire (bez mukih potomaka) Istra je bila podijeljena izmeu Venecije kojoj je pripala obala i priobalje te Habsburgovaca kojima je pripala unutranjost

Ludovik I. umire, nasljeuje ga njegova ki MARIJA (ima samo 12 godina) Njezina majka ELIZABETA KOTROMANI (ki bosanskog bana Stjepana II. Kotromania, kojemu je Mladen dao na upravljanje Bosnu) preuzima vlast u dravi Elizabetin savjetnik je bio Nikola Gorjanski najmonija osoba u dravi, vodi svu politiku

- 2 struje:
o ele za kralja vojvodu Karla Drakog (Anuvinca) protiv Elizabete - HRVATSKA LIGA: Braa Horvat (moni) Bosanski kralj Stjepan Tvrtko I. Herceg Hrvoje Vuki Hrvatini o ele neku slabu dinastiju kako bi mogli samostalno vladati svojim pokrajinama za Elizabetu Savjetnik Nikola Gorjanski Marijin zarunik igmund Luksemburki (onaj koji je kasnije spalio Jana Husa, sin ekog kralja) 5

Ugarski velikai

1385.g. Karlo Draki je pozvan u Budim iz Napulja proglaen za kralja


o igmund je u meuvremenu provalio s vojskom u Ugarsku i zahtjevao od dvora da ga oene za Mariju, zatim se vraa u eku Marija se morala odrei kraljevske krune Elizabeta je ubila Karla Drakog to je dovelo do pravog graanskog rata Hrvatska liga eli dovesti novog kandidata LADISLAVA NAPULJSKOG, sina Karla Drakog 1387.g. Marijini ljudi su prihvatili igmunda za kralja okrunjen u Stolnom Biogradu Bosanski kralj Stjepan Tvrtko I. je dobro iskoristio ovakvo politiko stanje u dravi i odluio se proiriti prema moru, na tetu Dalmacije o Sve juno od Velebita je pod vlau Bosne o Proglasio se kraljem Hrvatske, Dalmacije i Primorja igmund ratuje protiv Hrvatske Lige i pobunjenika o Braa Horvat mu stvaraju mnogo problema o Bosna sve iskoritava Nakon Tvrtka dolazi STJEPAN na vlast u Bosnu (14.st.) Imenuje Hrvoja Vukia Hrvatinia za bana Hrvatske i Dalmacije Ladislav Napuljski se takoer smatrao kraljem Postavlja Hrvoja Vukia Hrvatinia za hrvatskog bana Stjepan je odustao od uplitanja u borbu za prijestolje igmund je nasrnuo na hrvatske velikae o Dao je pogubiti oko 30-ak hrvatskih velikaa

1396.g. IGMUND sukob s Turcima, bitka kod Nikopolja (u Bugarskoj)


o igmund je bio poraen, ne zna se jeli iv ili mrtav Plemstvo eli Ladislava Napuljskog za vladara igmund se vraa mora se dogovoriti s velikaima o 1387.g. odrao je sabor u Krievcima Krvavi krievaki sabor Ubio je neke velikae jo vee pobune hrvatskih velikaa Bosna podupire hrvatske velikae o Uspjeli su zajedno postaviti LADISLAVA NAPULJSKOG za kralja 1402.g. osvojio je Zadar (Ladislav) 1403.g. okrunio se za hrvatsko-ugarskog kralja igmund (koji je isto bio ugarsko-hrvatski kralj) je imao probleme u Ugarskoj Ljudi potiu Ladislava da se ode sukobiti s igmundom u Ugarskoj o On to odbija igmundovi neprijatelji:

o Bosanski velikai i kralj o Hrvoje Vuki Hrvatini igmund je pobio mnogo (170) bosanskih velikaa Hrvoje Vuki Hrvatini je priznao vlast igmunda Ladislav je poraen, ali prije je pokuao izvui maksimalno iz poraza o 1409.g. prodao je Dalmaciju Veneciji za 100.000 dukata Dalmatinski gradovi se veu za Veneciju U sklopu Hrvatske ostali su Senj, Omi, Poljice i Dubrovnik priznaju igmunda kao kralja poetak 15.st. o 1411. 1413.g. igmund vodi 1. rat protiv Venecije o 1418.g. 2. rat protiv Venecije Oba je izgubio Hrvatska je ostala bez obale Venecija dri gradove i obalu Dalmacije do kraja 18.st. o Gospodarski zaostaju za ostatkom Hrvatske o Gradovi na moru su odvojeni od primorskog zalea Tijekom igmundove vladavine jaaju druge velikake obitelji 1395.g. igmundova ena, Marija, je umrla o Oenio se za Barbaru, ker Hermana Celjskog (dre vei dio Zagorja i Varadin) Celjski su njemakog porijekla enidbom postaju najmonija obitelj u Hrvatskoj Fridrik Celjski oenio se za Elizabetu Frankopan postaje ban Slavonije FRANKOPANI potjeu od knezova Krkih o Imaju Krk, Vinodol, Liku, podruje Gacke, itd. Nikola Krki postaje ban Hrvatske u 15.st. o Uzeo ja naslov de Frangepanibus Frankopanski o Od igmunda je za 28.000 dukata kupio Biha, Knin, Skradin, itd. GRAANSKI RAT: o Okupljanje ostalih plemia oko Frankopana i Celjskih o igmund se sam umijeao u sukobe o Donekle je primiro situaciju

1437.g. igmund Luksemburki umire ALBERT HABSBURKI postaje novi kralj, vlada od (1438. 1439.g.)
o Dinastija HABSBURG je prvi put na hrvatsko-ugarskom prijestolju o Albert je naslijedio dravu probleme s Turcima Epidemija kuge je zahvatila vojsku Albert umire Hrvatsko ugarsko prijestolje je otvoreno Albertova ena ELIZABETA grupica velikaa se stala uz nju Drugi ele VLADISLAVA JAGELOVIA monog poljskog kralja, zbog opasnosti od Turaka 7

1444.g. bitka kod Varne Vladislav Jagelovi


o Dosad smo tijekom svih bitaka borili, a od sada poinjemo bjeati ( s ofenzivnog smo preli da defenzivno)

Fridrik III. Habsburki mijea se u borbu za prijestolje Takoer se jo mijeaju vojvoda Janko Hunjadi i grof Celjski koji se meusobno sukobljavaju Za kralja je izabran LADISLAV V. HABSBURKI 5-ogodinje dijete Nakon Janka Hunjadi sin Ladislav nastavlja borbu o On ubija Celjskog Kralj je dao ubiti Hunjadija, a njegovog brata Matiju baciti u tamnicu Ladislav V. Habsburki umire Za kralja je izabran Matija Hunjadi o Nazvan KORVIN zbog gavrana u grbu njegove obitelji 1458.g. MATIJA KORVIN dolazi na prijestolje