You are on page 1of 2

Á atención das nais e pais: “Cómo tratar con sus hijos el “Los hijos tiranos.

Co desexo dun Bo Nadal e un Feliz Ano tema del alcohol y las drogas” El síndrome del
2009, queremos enviarlles dende a Robert Schwebel emperador”
Bibliioteca unha selección de libros que Ed. Paidós Vicente Garrido.
poden contribuir a mellorar a relación cos Ed. Ariel
nosos rapaces. O autor, psicólogo clínico,
especializado en adiccións, ofrécenos un Unha persoa convér-
Todos eles están á súa disposición método para o fortalecemento dos ado- tese nun tirano cando non ten costume
na biblioteca do instituto. lescentes ante as situacións de perigo de que se lle leve a contraria..
e a prevención do consumo de drogas Moitos nenos e xoves desafían ós seus
Las relaciones de amor mediante un diálogo fluído entre pais e pais de modo sorprendente, insúltanos
en los adolescentes fillos. e ameázanos ata chegar á agresión.
de hoy. Serán adultos acosadores, violentos
Mari Paz Calatayud. e frcasados sociais.
Emilia Serra “En vez de ver la tele”
Ed. Octaedro. Parenting. Aula Magna.
É un estudio riguroso e 99 trucos e recursos
comprensible sobre a rea- para reducir ó máximo
lidade das relacións afectivas e de o uso da televisión e a
parella nos adolescentes de hoxe: como videoconsola, facendo “Padres brillantes,
as viven e como as conciben. maestros fascinantes”
posible o disfrute de agradbles ratos
Coñecer esta realidade é fundamental Augusto Cury
na compaña dos nosos rapaces.
para planificar a súa educación sentimen- Ed. Planeta.
tal e sexual.
É a obra mestra do
Autor, que se convertiu
“En clase me pegan” en obra de referencia
Ignacio Avellanosa entre os educadores de Brasil e
Ed. Edaf, Tu hijo y tú.
Máis libros, Portugal. A educación dos nosos
soños: como formar xoves felices
O autor, psiquiatra infantil,
trata o tema do acoso entre máis libres e intelixentes.
Este libro vai cambiar a túa visión
iguais, tanto na clase como entre irmáns, sobre como educar na excelencia.
dentro da familia e a través de internet.
Para saber “Técnicas de hacker
se temos un libro, para padres”
entre en: Ed. Creaciones
http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/ Copyright
Biblioteca.aspx?CodigoBiblioteca= Boletín nº 7
LED009 Manual de lectura casi
obrigada para pais de mo-
zos e mozas que chatean,
falan polo messenger,
xogan on-line ou viven pegados ó móbil
ou navegan por internet.
“Educar sin gritar” Alerta dos perigos que poden acarrear
Guillermo Ballenato estas actividades e ofrece solu-
Ed. La esfera de cións de control por parte dos pais e
los libros. nais para anticiparse a eses riscos.

Neste libro atópanse


estratexias para
construir unha edu- Bo Nadal
cación máis positiva na compaña dun
dende pilares como o afecto e recoñe- bo libro
cemento, ,diálogo, escoita e comprensión,
autoridade con ecuanimidade, respecto e
Feliz
valores humanos.

“Educar sin pareja”


Ed. Medici. 2009
Trata de axudar ós pais e
nais que deben educar
sós os seus fillos.
As nosas novas e
Guía de lectura
Aborda os problemas
específicos que se dan inquedanzas, no noso blog: para nais e pais
nestas situacións e aporta http://rabade-biblioteca.
blogspot.com
solucións para organizar a propia vida
e pautas para os rapaces.