You are on page 1of 55

Reiselivsstrategi for Trysil 2020

Medlemsmte i Destinasjon Trysil BA 12.04.12


Gudrun S. Lohne, daglig leder, Destinasjon Trysil BA

Ny nasjonal reiselivsstrategi
Destinasjon Norge lansert 11. april 2012
1. kt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnringen. 2. Flere helrs arbeidsplasser og mer solide bedrifter, srlig i distrikts-Norge. 3. Flere unike og kvalitativt gode opplevelser som tiltrekker seg flere gjester med hy betalingsvillighet.

Mlene skal ns gjennom en langsiktig og effektiv satsing p reiselivsnringen, satsing p brekraftig utvikling og kt samarbeid.
- Vi m spisse oss mer og markedsfre oss bedre. Vi vet ikke om s mange skidestinasjoner i Sveits, men de vi vet om bidrar til dra oss dit, noe destinasjonene rundt drar nytte av. - Vi skal lfte frem fyrtrnene. Trond Giske, 11. april 2012

Ny nasjonal reiselivsstrategi
Brekraftig utvikling av Norge som reiseml er en premiss for regjeringens satsing p reiselivsnringen. Derfor vil regjeringen satse p kt omfang av merke- og sertifiseringsordninger som stimulerer bedriftene til en brekraftig utvikling og samtidig forteller kundene de tilreisende at Norge er et reiseml som tar brekraft p alvor. P sikt kan det tenkes at det vil bli aktuelt stille krav til at bedrifter som omfattes av Innovasjon Norges virkemidler skal vre miljsertifisert.

Ny nasjonal reiselivsstrategi
Organisering og strukturdebatt
Hele landet skal vre dekket gjennom den nye landsdelsstrukturen. Det tas ikke endelig stilling til hvor mange landsdelsselskaper som er mest formlstjenlig. En lsning kan likevel vre: Nord- Norge Midt-Norge Vest-Norge Sr-Norge st- Norge Fjell-Norge (fjellbeltet i triangelet Oppdal Trysil Setesdal).

Ny nasjonal reiselivsstrategi
Markedsfring og salg Regjeringen vil styrke markedsfringsinnsatsen. Det skal utvikles salgsutlsende kampanjetiltak i samarbeid med aktrene. Ved utnytte aktrenes spisskompetanse om salgsutlsende kommunikasjon sikres en optimal miks av profil- og salgskampanjer som skal sikre oppmerksomhet og utlse salg for samarbeidspartnerne. Srge for at markedsfringsmidlenes salgseffekt evalueres jevnlig.

Trysils reiselivsstrategi 2020

Reiselivsstrategi for Trysil 2020


Fremdrift/milepler:
Vedtak igangsetting, DT styremte Arbeidsdag ressursgruppe Gjennomgang i DT styret Medlemsmte 12.4. + hring Orientering partigruppene, plan/nring Gjennomgang innspill i DT styret Ferdigstille strategi Vedtak DTs rsmte Kommunestyret slutter seg til Forankre i fylke og departement 13. feb 5. mars 19. mars 12.-25. april april 7. mai 8.-18. mai 7. juni 26. juni

Strategiutkast
Strategiutkastet er utarbeidet av
Torbjrn Amdal og Pl Tajet fra Trysilfjell Utmarkslag Helge Bonden og Pontus kesson fra Skistar Trysil Per Morten Vigtel, Ole Martin Norderhaug, Kristian Trengereid og Gro Svarstad fra Trysil kommune Harry Konterud og Gudrun Sanaker Lohne fra Destinasjon Trysil Styret i Destinasjon Trysil

Med utgangspunkt i Trysil i dag


Norges strste skidestinasjon og betalte turistattraksjon med ca 1 mill beskende, 66 bakker 31 heiser, 420 snkanoner, barneomrder, parker, over 100 km langrenn, familieaktiviteter, handel mv Over 2 mill gjestedgn pr r, 630 000 kommersielle 23 000 senger, 11 000 kommersielle, 6000 fritidsbolig 2 store resort hoteller i europeisk toppklasse 30 serveringssteder med et bredt tilbud Sysselsetting, verdiskapning, ringvirkninger . Et fantastisk utgangspunkt!

Trysils reiselivsstrategi
Beskrivelse av hvor vi vil og hvordan vi skal komme dit
Visjon Verdier og felles fokus Strategier for tiltrekke gjester til Trysil Strategier for en velfungerende destinasjon

Trysil - opplevelsen du lengter tilbake til

Trysil - opplevelsen du lengter tilbake til

Trysil - opplevelsen du lengter tilbake til

Trysil - opplevelsen du lengter tilbake til

Trysil - opplevelsen du lengter tilbake til

Trysil - opplevelsen du lengter tilbake til

Trysil - opplevelsen du lengter tilbake til

Trysil - opplevelsen du lengter tilbake til

Trysil - opplevelsen du lengter tilbake til

Trysil - opplevelsen du lengter tilbake til

Trysil - opplevelsen du lengter tilbake til

Trysil - opplevelsen du lengter tilbake til

Trysil - opplevelsen du lengter tilbake til

Trysil - opplevelsen du lengter tilbake til

Trysil - opplevelsen du lengter tilbake til

Trysil - opplevelsen du lengter tilbake til

Drmme-Trysil!

Vrt felles fokus


Samarbeid - alle tjener p at Trysil lykkes Kvalitet - det vi gjr, gjr vi skikkelig Utvikling - vi fornyer oss og kan alltid bli bedre Brekraft - vi tar ansvar for fremtiden

Overordnede ml 2020
Innen 2020 skal Trysil som Norges ledende reiselivs- og hyttedestinasjon
ha 1 000 000 kommersielle gjestedgn i 2020 hvor nov-apr lftes til 800 000 (fra 526 000) og mai-okt lftes til 200 000 (fra 70 000) vre den strste

hyttebygger-kommunen i Norge snu den negative befolkningsutviklingen


og ke innbyggertallet fra 6700.

Strategiske hovedomrder
Tilgjengelighet og infrastruktur Vinteropplevelser Aktive konferanser Idrettsopplevelser Hyttekommunen Arrangementer og aktiviteter Markedsfring, salg og informasjon Vertskap og kompetanse Fellesoppgaver Service- og handelstilbud

Tilgjengelighet og infrastruktur
En sentral forutsetning for lykkes med 1 000 000 gjestedgn er etablere Slen Trysil Idre Airport
Trysil har allerede 75% utenlandske gjester, hovedsakelig fra Norden Nye markeder/gjester
Tyskland, Nederland, st Europa, UK mv Tilgjengelighet er avgjrende

SLEN TRYSIL AIRPORT

Styrke samarbeidet med Slen og ke internasjonal markedsfring


Trysil/Slen er 85 000 senger og 3 mill beskende.

Flyplassen sikrer tilgang til attraktive markeder 4 timer fra dr til dr - 200 mill mennesker

Tilgjengelighet og infrastruktur
Konkurransedyktig og miljvennlig transport til og internt i Trysil Utbedret hovedfartsvei til Trysil Gratis trdls nettilgang i sentrale omrder

Hovedansvar: Trysil kommune

Vinteropplevelser
Videreutvikle Trysils posisjon som Norges strste skisted
Utvikle kapasitet og bakker og skilyper i trd med masterplanen Bygge videre p ski inn/ut konseptet i Trysilfjellet Bygge videre p familieprofilen Videreutvikle snproduksjon og sngaranti-konseptet Forbedre gjestekommunikasjonen Etablere flere serveringssteder Videreutvikle langrennstilbudet

Hovedansvar: Skistar

Vinteropplevelser
Mlgruppe:
Vi henvender oss til aktive familier med barn i alle aldre i et nasjonalt og internasjonalt marked.

Posisjon:
Norges strste skisted Norges beste alpinanlegg for barnefamilier Verdens beste sngaranti Et langrennseldorado

Aktive konferanser
Etablere Trysil som den ledende konferansedestinasjon p fjellet ved:
salg av aktive konferanser utvikle flere opplevelser i naturens fornyelsespark

Hovedansvar: De to store resorthotellene (Radisson Blu og Park Inn)

Aktive konferanser
Mlgruppe:
Vi henvender oss til bedrifter og organisasjoner i Norge og Sverige.

Posisjon:
Norges ledende konferansedestinasjon p fjellet

Idrettsopplevelser
Vi skal etablere Trysil som Norges ledende idrettsdestinasjon p fjellet ved :
bygge videre p satsningen innen alpint, langrenn og skiskyting utvikle nye produkter og tilbud til elite, aktive utvere og mosjonister ha et aktivt samarbeid med idrettslag forbedre og ke tur-, langrennsog sykkelnettet

Idrettsopplevelser
Trysil Renn- og Treningssenter:
flere traseer og utvidet kapasitet Servicebygg Hovedansvar: Skistar/Trysilguidene

Trysilfjellet Golf:
utvikle golfleiligheter og flerbrukshus skape strre aktivitet og kapasitetsutnyttelse kt satsning mot bedrifter og strre turneringer Hovedansvar: Trysilfjellet Golf AS

Trysil-Knut Arena:
langrenn og skiskyting videreutvikle tidligsn konseptet utvikle rulleskikonseptet Hovedansvar: Trysilfjell Utmarkslag

Nytt treningssenter ved TrysilKnut Arena:


Treningsstudio med f.eks aerobic, fitness, spinning og aktiviteter som klatring, squash mv Spisskompetanse innen fysioterapi, trening, forebygging og behandling av skader, testing, kosthold mv Spesialsalg innen trening, langrenn, sykkel og skiskyting etc. Hovedansvar: Trysilfjell Utmarkslag

Hydehuset:
utnytte forspranget med eksisterende hydehus satsning mot elite og aktive utvere i alle idretter Hovedansvar: Sjumilskogen

Idrettsopplevelser
Mlgruppe:
Vi henvender oss til eliten, aktive utvere og mosjonister i et nasjonalt og internasjonalt marked.

Posisjon:
Norges ledende idrettsdestinasjon p fjellet

Hyttekommunen
De 6000 som eier fritidsbolig i Trysil kommune og de 400 som har helrsplasser p caravanplassene er en viktig ressurs for bde aktivitetsbedrifter, handelstanden og Trysil kommune. I gjeldende arealplan er det gitt rom for ke antall senger fra 22 000 i dag til 38 000 i Trysilfjellet, Innbygda og Nybergsund. I tillegg er det avsatt 1200 hyttetomter ellers i Trysil.

Trysil skal vre den strste hyttebyggerkommunen i Norge


Verdiskapingen i forbindelse med hytteutbygging skal gi strre ring-virkninger i Trysil. Trysils andel av innsats-faktorene skal ke fra 10-15 % til 75 %. Det skal fres en aktiv nringspolitikk for Trysil. Vi skal videreutvikle dialoglsningen som kommunikasjonskanal mot hytteeierne og markedsfre aktiviteter og handelstilbud. Vi skal iverksette og videreutvikle lojalitetsbyggende tiltak rettet mot hyttetryslingene.

Hovedansvar: Trysil kommune, grunneiere og Destinasjon Trysil

Hyttekommunen
Mlgruppe:
Fritidsboligeiere og helrs caravanister

Posisjon:
Norges ledende hyttedestinasjon

Arrangementer og aktiviteter
Vi skal utvikle eksisterende og nye arrangementer:
Arbeidet med skape, videreutvikle og drifte arrangementer skal fortsette. Vi skal sttte nyetableringer og oppbygging av arrangementer.

Trysilrypa, Trysilrittet, Trysil Skimaraton, Trysilcupen , Sweet Rumble, Trysilfestivalen, Kanalen, Familiehelga, Trysil-treff, Trysil-Knut Leken, Trysilsmellen, Sommerfestivalen m.fl.

Arrangementer og aktiviteter
Vi skal utvikle eksisterende og nye aktiviteter
Vi skal posisjonere Trysil som naturens fornyelsespark. Vi skal ytterligere tilrettelegge Trysil for trening og turer p sykkel og til fots. Vi skal utnytte statusen nasjonalparken gir

Hovedansvar: Destinasjon Trysil

Trysils opplevelsesmeny har et stort utvalg av gode aktiviteter hele ret! Kanefart, hundekjring, spa, skyter, fiske, golf, elveaktiviteter som rafting, juving, kano, ducky, flte, kajakk, ridning, vandring, sykkel, kultur, museum, dyre- og natursafarier, klatring, stjernejakt, paintball, bowling mv.

Arrangementer og aktiviteter
Mlgruppe:
Vi henvender oss til aktive familier med barn i alle aldre i et nasjonalt og internasjonalt marked.

Posisjon:
Naturens fornyelsespark

Fra 1 mlgruppe til 4

Vinteropplevelser
1. Aktive familier

Aktive konferanser
1. Foretak +50 pers 2. Idrettslag/ foreninger

Idretts opplevelser
1. Lands-/idrettslag 2. Bedrifters grupper 3. (Idrettkonkurranser) 4. (Individuelle)

Hyttekommunen
1. 6000 fritidboligeiere 2. 400 caravanister

Aktiviteter og arrangementer
1. Aktive familier

Fra 1 merkevare til 4

Fra Norden til verden

Markedsfring, salg og informasjon


Vi skal styrke kjennskapen og kunnskapen om merkevaren Trysil.
Vi skal utarbeide en integrert og helhetlig kommunikasjonsstrategi med basis i Trysil som merkevare. Herunder
Trysil, stedet der skisporten ble etablert Trysilfjellet, Norges strste skidestinasjon Trysil-Knut, som den frste Trysilgutten, Norges eldste skiklubb

Markedsfring, salg og informasjon


Vi skal etablere en PR-strategi basert p Trysil sine sterke merkevarer. Vi skal organisere pakkelsninger for selge Trysil og underliggende produkter. Vi skal benytte informasjonskanaler i takt med den teknologiske utviklingen.

skistar. com
Turistkontor
epost og sms

Skistarapp

Magasin

trysil. no
facebook Infokanal p TV

Trykte Hva skjerguider TrysilPosten

Hovedansvar: Markedsrdet

Helhetlig informasjon om Trysil i alle kanaler

Vertskap og kompetanse
Vi skal utdanne og utvikle ansatte, innbyggere og andre til bli ambassadrer for Trysil som sted og merkevare.

Videreutvikle lederkompetanse, fagkunnskap og sprkkompetanse. Srge for et vertskap i verdensklasse som leverer service med det lille ekstra Arbeide for ha stolte medarbeidere med god lokalkunnskap, som er kjent med alle produkter som leveres. Arbeide for at Trysilakademiet godkjennes som fagskole for koordinere kurs og skoletilbud basert p lokale behov
Hovedansvar: Destinasjon Trysil og Trysil kommune

Fellesoppgaver
Fellesoppgaver er goder som vre gjester forventer skal vre godt tilrettelagt og av hy kvalitet, men som man ikke betaler for bruke.

Vi skal kontinuerlig jobbe med identifisere og utvikle fellesoppgaver, og koordinere hvem som tar eierskap til oppgavene og vre proaktive til finne finansieringslsninger. Vi skal forbedre skilting, forskjnning av omrder, sykkel- og turstier etc.

Fellesoppgaver
Vi skal sertifisere Trysil som brekraftig destinasjon og organisere oss for brekraftig utvikling i trd med sertifiseringskravene
Involvere til brekraft Styrke Trysils konomiske levedyktighet Redusere miljbelastningen fra reiselivet Mle og synliggjre brekraft

Involvere hytteeier

Lnnsom attraksjonskraft hele ret

Redusere restavfall

Mle resultat av brekraftinnsatsen

Involvere gjestene

Hovedansvar: Trysil kommune og Destinasjon Trysil

Miljsertifiserin g i bedriftene

Redusere energiforbruket

Skape engasjement i nringen

Synliggjre og kommunisere Miljsertifisere reisemlet Trysil Bedre og renere interntransport

Service- og handelstilbud
Service- og handelstilbudet er en viktig del av opplevelsen.
Vi sttter oppunder en utvikling av et variert handels- og servicetilbud. pningstider skal vre tilpasset Trysils mlgrupper. Vi skal bidra til en sterkere integrasjon mellom sentrum, Mosanden og turistomrdene

Hovedansvar: Omrdegruppene og Destinasjon Trysil

Hovedomrdene oppsummert
Tilgjengelighet og infrastruktur Slen Trysil Idre Airport Vinteropplevelser Videreutvikle Norges strste skisted Aktive konferanser opplevelser i naturens fornyelsespark Idrettsopplevelser etablere oss som idrettsdestinasjon Hyttekommunen Norges strste hyttebygger-kommune Arrangementer og aktiviteter utvikle eksisterende og nye Markedsfring, salg og informasjon Vertskap og kompetanse Fellesoppgaver Service- og handelstilbud

Trysil - opplevelsen du lengter tilbake til

Drmme-Trysil!

Destinasjon Trysil BA Storvegen 3, 2420 Trysil Tlf 62 45 10 00 www.trysil.no twitter.com/trysil Facebook: Trysil - hva skjer

Gudrun Sanaker Lohne Daglig leder Tlf 48 15 18 22 gudrun.lohne@trysil.com Skype: gudrunslohne twitter.com/gudrunsl no.linkedin.com/in/gudrunsl facebook.com/gudrunsl