You are on page 1of 18

KESAN DAN PENGARUH ISLAM DLM TAMADUN MELAYU

1. Kemunculan Kerajaan Melayu Islam

Persoalan bagaimana Islam tersebar dan siapa yang menyebarkan? Penyebar : - Pedagang - Pendakwah - Bangsawan tempatan yang terawal memeluk Islam - Muballigh, ulamak, Ahli Sufi

Raja-Raja juga memainkan peranan melalui istana Muncul Kerajaan Melayu-Islam seperti Perlak-Samudera-Pasai (840), Aceh (1507), Minangkabau, Sumatera (1500), Kesultanan Melayu Melaka (14001511 ), Patani Selatan Thailand( 1500),Johor-Riau-Lingga (1673),Brunai (1480) dll

Mengapa Agama Islam diterima?

Keistimewaan agama Islam: - mudah difahami - kesamarataan - bersifat rasional dan logikal - mengutamakan akhlak dan kehalusan budi bahasa

Kesan Kedatangan Islam

Politik dan Pentadbiran Sistem Empayar Uthmaniah diperkenalkan. Sultan sebagai ketua negara dan ketua agama. Sultan sebagai Khalifah Allah di muka bumi. Ulama dan mufti penasihat Sultan

Undang-undang bersaskan syariah walaupun tidak menyeluruh ( Hukum Kanun Melaka, Batu Bersurat Terengganu ) Semangat jihad muncul dengan kedatangan kuasa besar Eropah seperti Portugis, Belanda dan Inggeris

Pendidikan Istana menjadi pusat kegiatan dan penyebaran ilmu Wujud institusi pendidikan formal dan informal seperti madrasah,pondok, masjid, surau. Semua golongan berpeluang mendapat ilmu Lahir golongan intelektual/alim ulama dgn karya berbentuk keagamaan/sastera kitab.

Pandangan Semesta Melayu PraIslam dan Zaman Islam

Masyarakat Melayu Praagama Hindu dan Buddha Sistem kepercayaan berasaskan animisme dan dinamisme Anamisme kepercayaan bahawa setiap benda(objek) atau tempat mempunyai kehidupan dalam bentuk roh, jiwa, semangat dengan perwatakannya sendiri.

Kepercayaan ini melahirkan peraturan atau pantang larang tertentu. Dinamisme kepercayaan kepada tenaga yang ada dalam roh, jiwa, semangat dalam diri manusia, haiwan, tumbuhtumbuhan, benda-benda yang boleh mendatangkan kesan baik atau buruk kepada manusia. Kepercayaan ini melahirkan magis melalui penguasaaan terhadap kuasa ghaib dengan perbuatan atau upacara tertentu.

Biasanya dilakukan oleh pawang atau bomoh hingga tenaga gahib dapt dipergunakan untuk kepentingan sendiri atau kerugian orang lain. Dalam masyarakat Melayu, wujud kepercayaan kepada roh nenk moyang yang dipanggil hyang ( poyang/moyang)

Dalam masyarakat Melayu, wujud kepercayaan kepada roh nenk moyang yang dipanggil hyang (poyang/moyang) Roh mereka dipercayai masih berada di kalangan mereka dan mempunyai tenaga yang kuat yang boleh mempengaruhi kehidupan mereka

Roh ditenangkan dengan upacara pemujaan dan penyajian Hyang dianggap jelmaan tuhan, kena dipuja dan disembah. Pawang, bomoh, dalang sebagai perantara melalui upacara berbentuk pemujaan/penyembahan spt jampi, serapah, penyajian, penyembelihan, pewayangan dan perbomohan

Pandangan Semesta Melayu Pengaruh Hindu dan Buddha

Berkisar tentang perkara yang membesarkan dewa-dewa yang dikaitkan dengan kedudukan raja sebagai penjelmaan dewa-dewa Sistem kasta yang memisahkan golongan raja, bangsawan, golongan agama dan rakyat jelata mempengaruhi sistem sosial kelompok Melayu

Pandangan Semesta Melayu dan Pengaruh Agama Islam

Pandangn semesta berpusat kepada manusia. Bertitik tolak kepada tanggapan mereka - terhadap alam ( nyata / ghaib), - terhadap kehidupan ( sosial/bukan sosial) - Konsepsi adat yang sebenar adat( hukum alam ) merupaka pandangan semesta Melayu

Pepatah adat air membasah, adat api membakar, adat angin menyejukkan Manusia berinteraksi dengan alam melahirkan satu konsep penting yang mendasari kehidupan mereka iaitu peng + alam + an ( pengalaman ) Manusia Melayu memahami persoalan kosmologi mereka (makrokosmik/mikrokosmik)

Kedatangan Islam memantap pandangan semesta Melayu. Berlaku pentakrifan semula Ayat-ayat suci Al-Quran menjelaskan rahsia tersembunyi kejadian alam semesta Mengukuhkan keyakinan, ketakwaan dan ketauhidan kepada Allah s.w.t Kepercayaan kepada hari Akhirat adalah natijah dari kehidupan di dunia

Pandangan semesta Melayu dibentuk berasakan kepada hablun minallah dan hablun minannas

Sekian

Terima kasih