You are on page 1of 17

SULIT

3528/1

(a) Nyatakan tiga faktor yang mempengaruhi taburan ternakan dan tanaman di Malaysia.
(i) (ii) (iii) (b) Apakah faktor yang menyebabkan teh sesuai ditanam di Cameron Highlands. .. [4 markah]

2.

Rajah 1(A) dan 1(B) menunjukkan dua jenis sokongan tanaman sayuran.

A Rajah 1 (a) Namakan jenis sokongan :

(i) Rajah 1(A) : . (ii) Rajah 1(B) : .. (b) Namakan jenis tanaman yang sesuai bagi Rajah 1(B) . (c) Nyatakan satu tujuan sokongan. . 3528/1 @ 2011 Hak Cipta JPN Perak
[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

3528/1

3.

[4 markah] Pernyataan berikut berkaitan dengan kaedah untuk mendapatkan suhu yang sesuai. Tandakan ( ) bagi pernyataan yang benar dan ( x ) bagi pernyataan yang palsu.pada petak yang disediakan. Sungkupan disediakan bagi mengurangkan pemanasan permukaan tanah Naungan disediakan bagi tumbuhan yang matang dan mempunyai tisu yang keras Sungkupan diberi dengan membuat bumbung daripada kayu-kayu yang panjang yang disusun rapat Bahan membuat naungan terdiri daripada sisa tumbuhan seperti daun dan pelepah pokok [4 markah]

4. (i) (ii)

(a) Nyatakan dua jenis hakisan tanah yang disebabkan oleh air .. .. (b) Nyatakan dua kaedah yang dapat mengawal hakisan tanah di ladang.

(i) (ii)

[4 markah]

3528/1 @ 2011 Hak Cipta JPN Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

3528/1

5.

Rajah 2 menunjukkan tiga beg baja

15 : 12 : 17
50 KG

46 % N
50 KG

30 % P2O5
50 KG

B Rajah 2

(a)

(i)

Nyatakan jenis baja A. ...........................................................................................................................

(ii)

Nyatakan peratus unsur kalium yang terdapat pada baja A ...........................................................................................................................

(b)

Takrifkan gred baja berikut : Baja B Baja C : ............................................................................................................... : ............................................................................................................... [4 markah]

3528/1 @ 2011 Hak Cipta JPN Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

3528/1

6.

Lengkapkan Jadual 1 bagi menunjukkan kebaikan dan keburukan organisma Organisma Bakteria Kebaikan (i) (ii) .. Membantu percambahan biji benih orkid (iii) .. ... Jadual 1 [4 markah] Keburukan Menyebabkan penyakit hawar daun

Penyakit antraknos cili

Serangga

(iv) ...

7.

A, B, C dan D ialah kaedah kawalan perosak tanaman.

A B

Kawalan kimia Kawalan kultur

C D

Kawalan fizikal Kawalan biologi

Padankan kaedah kawalan di atas, dengan pernyataan di bawah dengan menulis A, B, C atau D pada petak yang disediakan. Kaedah ini melibatkan penggunaan alatan untuk mengawal tingkahlaku perosak Menggunakan organisma untuk mengurangkan populasi perosak. Amalan pertanian yang mengganggu perkembangan dan kitaran hidup perosak Tindakan kaedah ini memberi kesan yang cepat

3528/1 @ 2011 Hak Cipta JPN Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

3528/1

8.

[4 markah] Jadual 2 adalah maklumat sejenis tumbuhan varieti X, Y dan Z yang terdapat dalam sebuah majalah pertanian. Ciri Tumbuhan Tempoh matang (hari) Kadar hasil (kg/ekar) Rasa hasil X 95 400 Manis Jadual 2 (a) (i) Varieti manakah yang patut dipilih untuk di tanam. (ii) Nyatakan satu sebab bagi jawapan anda di 1(a). (b) Nyatakan satu ciri baik yang terdapat pada varieti Z [3 markah] Y 100 386 Sederhana Z 105 415 Manis kemasaman

9.

(a)

Lengkapakan Rajah 3 bagi menunjukkan urutan langkah menghasilkan tumbuhan varieti baru Mengenalpasti baka yang berpotensi

. Melakukan pengacukan

. Rajah 3 (b) Nyatakan satu tujuan melakukan pengacukan


[Lihat halaman sebelah SULIT

3528/1 @ 2011 Hak Cipta JPN Perak

SULIT

3528/1

10.

. [3 markah] Rajah 4 menunjukkan sebahagian langkah melakukan pembiakan tanaman secara aseks.

Sapukan bahan P

B Rajah 4

(a)

Namakan kaedah pembiakan itu

(b)

(i)

Namakan lapisan yang dikikis pada Rajah 4(A) .. (ii) Apakah tujuan aktiviti pada Rajah 4(A) ..

(c)

Namakan bahan P yang disapu pada Rajah 4(B) ..

(d)

Nyatakan satu pembiakan aseks yang lain. .... [5 markah]

3528/1 @ 2011 Hak Cipta JPN Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

3528/1

11.

(a)

A, B dan C adalah bahan pengawalatur pertumbuhan A IBA B IAA C 2,4-D

Padankan bahan itu dengan pernyataan di bawah dengan menulis A, B atau C pada petak disediakan. Menggalakkan pertumbuhan akar dalam pembiakan markot Mempengaruhi pertumbuhan dan pembahagian sel dalam mata tunas Bertindak sebagai racun herba terpilih terhadap rumpai monokotiledon (b) Namakan satu contoh bahan pengawalatur pertumbuhan yang boleh digunakan untuk tiap-tiap berikut: (i) Mempercepatkan kemasakan buah. ... (ii) Menambah pengeluaran lateks ... [5 markah] 12. Pernyataan berikut menunjukkan tingkah laku seekor lembu yang menghadapi kesan himpitan iklim. (a) Melindungi kepala ke bawah Air liur sentiasa meleleh

Nyatakan unsur iklim yang memberi kesan terhadap perlakuan lembu tersebut

(b)

Nyatakan kesan tersebut terhadap aktiviti berikut : (i) Pengambilan makanan : ..


[Lihat halaman sebelah SULIT

3528/1 @ 2011 Hak Cipta JPN Perak

SULIT (ii) (c)

3528/1

Pengambilan minuman : .

Nyatakan satu cara untuk mengurangkan kesan himpitan iklim tersebut.

13.

[4 markah] Rajah 5 menunjukkan sistem pencernaan haiwan bukan ruminan

P Q

Rajah 5 (a) (b) Tandakan X pada Rajah 5 bagi menunjukkan organ tembolok. Namakan organ berlabel P dan Q Organ P : .. Organ Q : . (c) Nyatakan fungsi organ R [4 markah]

3528/1 @ 2011 Hak Cipta JPN Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

3528/1

14.

A dan B adalah jenis makanan ternakan A Foraj B Konsentrat

Padankan jenis makanan itu dengan pernyataan di bawah dengan menulis A atau B pada petak yang disediakan. Kandungan fibernya tinggi Kandungan nutriennya tinggi Diberi dalam bentuk segar atau awetan Diberi dalam bentuk pelet [4 markah]

15.

(a)

Nyatakan dua ciri rumput baik pilih. (i) .. (ii) ..

(b)

Nyatakan pengertian berikut : (i) Catuan makanan seimbang (ii) Nisbah penukaran makanan .. ..

3528/1 @ 2011 Hak Cipta JPN Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

10

3528/1 [4 markah]

16.

Rajah 6 menunjukkan tanda ternakan yang sakit

Rajah 6 (a) Nyatakan empat tanda ternakan yang sakit (i) (ii) ... ...

(iii) ... (iv) ... [4 markah]

3528/1 @ 2011 Hak Cipta JPN Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

11

3528/1

17.

A, B, C dan D ialah istilah yang berkaitan dengan pencegahan dan pengawalan penyakit ternakan. A C Kuarantin Pengawalan vektor B D Amalan sanitasi Penakaian

Padankan istilah di atas dengan maksud di bawah dengan menulis A, B, C atau D pada petak disediakan Mengasingkan ternakan yang dibawa masuk dari negara luar di tempat khas untuk menjalankan pemeriksaan. Membasmi serangga seperti lalat yang boleh membawa kuman-kuman penyakit ternakan Mengasingkan ternakan yang sakit dari kelompok ternakan Sentiasan memastikan keadaan reben, bekas makanan dan minuman bersih [4 markah]

3528/1 @ 2011 Hak Cipta JPN Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

12

3528/1

18.

Rajah 7(A) dan Rajah 7(B) menunjukkan cara pembiakbakaan ternakan.

Baka P

Baka P

INDUK

Baka P

Baka Q

R
(A)

GENERASI F1

S
(B)

Rajah 7 (a) Nyatakan cara pembiakbakaan seperti Rajah 7(A) dan 7(B) : (i) (ii) (b) Rajah 7(A) : ... Rajah 7(B) : ...

Cara pembiakbakaan manakah boleh mengekalkan ciri dalaman baka induk yang lebih tinggi .

(c)

Generasi F1 yang manakah mempunyai prestasi yang lebih baik dari induk. . [4 markah]

3528/1 @ 2011 Hak Cipta JPN Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

13

3528/1

19.

A, B, C dan D adalah langkah pengurusan ladang.

A C

Perancangan Pengawalan

B D

Perlaksanaan Penilaian

Padankan langkah pengurusan ladang itu dengan pernyataan di bawah dengan menulis A, B, C atau D pada petak yang disediakan Memastikan sumber pengeluaran digunakan dengan cekap Mengkaji status bidangusaha yang telah diusahakan Merangka strategi untuk mencapai matlamat Mendapatkan sumber pengeluaran untuk memulakan bidangusaha [4 markah]

20. (i) (ii)

(a)

Nyatakan dua maklumat yang diperlukan untuk menyediakan belanjawan ladang

(b) Nyatakan satu cara mendapatkan sumber pengeluaran berikut :.

(i) (ii)

Modal : .. Pekerja : . [4 markah]

3528/1 @ 2011 Hak Cipta JPN Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

14

3528/1

21.

Jadual 3 menunjukkan maklumat belanjawan dua bidangusaha pertanian. Pulangan Setiap Ringgit Dilabur 1.98 1.97

Bidangusaha A B (a)

Pendapatan (RM) 17,800.00 7,000.00

Perbelanjaan (RM) 9,000.00 3,550.00

Keuntungan (RM) 8,800.00 3,450.00

Bilangan Hari Setiap Pusingan 270 90

Nyatakan dua kelebihan bidangusaha A berbanding bidangusaha B (i) (ii) ... ...

(b)

Nyatakan satu kelebihan bidangusaha B berbanding bidangusaha A

(c)

Bidangusaha manakah yang lebih menguntungkan untuk tempoh satu tahun. [4 markah]

22.

A dan B ialah jenis pemugaran A Pemugaran Primer B Pemugaran Sekunder

Padankan jenis pemugaran di atas dengan alat pemugaran di bawah dengan menulis A atau B pada petak disediakan Bajak putar Bajak pahat 3528/1 @ 2011 Hak Cipta JPN Perak
[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

15

3528/1

Bajak sikat Bajak piring [4 markah] 23. Rajah 8 menunjukkan dua sistem pengairan di ladang

SISTEM A

SISTEM B

Rajah 8 (a) Namakan (i) (ii) Sistem A : ..

Sistem B : ... (b) (i) Nyatakan satu kelebihan setiap sistem tersebut Sistem A : ... (ii) Sistem B : ... [4 markah]

3528/1 @ 2011 Hak Cipta JPN Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

16

3528/1

24.

Pernyataan berikut berkaitan dengan penggunaan bioteknologi dalam menghasilkan kompos. Tandakan () bagi pernyataan yang benar dan ( x ) bagi pernyataan yang palsu pada petak yang disediakan Bahan kapur yang ditabur di atas lapisan timbunan kompos bertujuan untuk mengurangkan nilai pH. Timbunan kompos perlu sentiasa lembab untuk mengekalkan aktiviti mikrob Suhu untuk pereputan kompos mestilah lebih tinggi daripada suhu persekitaran Baja urea digunakan sebagai sumber mikrob untuk pereputan kompos [4 markah]

25. (i) (ii) (c) (i) (ii)

(a)

Nyatakan dua kepentingan Pertanian Persekitaran Terkawal

... ... Nyatakan dua contoh struktur binaan Pertanian Persekitaran Terkawal.

... ... [4 markah]

3528/1 @ 2011 Hak Cipta JPN Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

17

3528/1

KERTAS SOALAN TAMAT

3528/1 @ 2011 Hak Cipta JPN Perak

[Lihat halaman sebelah SULIT